prof. dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : f-344
e-pošta : izivcic@ffri.hr
mobitel : 091 426 4567
telefon : 265 757

Google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

1.1.1990. - 1.1.1995. Doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja psihologije poslijediplomski doktorski studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1984. - 1.1.1988. Magistar društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije poslijediplomski studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1976. - 1.1.1981. Profesor psihologije studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.1990. - redoviti profesor na Odsjeku za psihologiju Nastava iz kliničke psihologije na diplomskog studiju psihologije (Osnovne savjetovanja i psihoterapije, Razvojna psihopatologija, Praktikum iz kliničke psihologije), poslijediplomskom specijalističkom studiju „Psihološko savjetovanje" i doktorskom studiju psihologije Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1990. Klinički terapeut Savjetovanje i tretman djece, mladih i roditelja Child Guidance Center of Greater Cleveland, Cleveland OH, USA
1.1.1983. - 1.1.1989. Stručni suradnik - psiholog Savjetovanje roditelja i djece, edukacija stručnog kadra RO za predškolski odgoj Rijeka
1.1.1982. - 1.1.1983. profesor psihologije održavanje nastave iz psihologije rukovođenja CUO «8.svibnja 1945», Zagreb
1.1.1982. - profesor psihologije održavanje nastave iz psihologije CUO za upravu i pravosuđe, Zagreb

Nagrade i priznanja

7.11.2018. Dobitnica zlatnog grba HPD-a za osobiti doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva za 2018. godinu
"Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije
• Godišnja nagrada Hrvatskog sabora za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2013. godinu

Članstva

1.1.2015. - European Association for International Education
1.1.2003. - Hrvatska psihološka komora
1.1.1995. - Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
1.1.1991. - American Psychological Association
1.1.1981. - Hrvatsko psihološko društvo
-

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Osnove savjetovanja i psihoterapije
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - 1.1.2011. Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - Temeljne vještine psihološkog savjetovanja
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2008. - Specifične vještine u psihološkom savjetovanju
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - Supervizijski praktikum I
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2008. - Supervizijski praktikum II
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u RIjeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2008. - Supervizijski praktikum III
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2008. - Vještine samoregulacije emocija
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2008. - Specifični problemi djece i mladih
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2008. - opažanje i intervju odraslih i djece
Poslijediplomski specijalistički studij "Klinička psihologija"
Filozofski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Procjena djelotvornosti psiholoških intervencija i tretmana
Doktorski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2005. - Razvojna psihopatologija
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1996. - Praktikum iz kliničke psihologije
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Procjena i tretman specifičnih psihičkih poremećaja
diplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju
sunositeljica kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

17.12.2019. - Uloga neuroticizma, netolerancije neizvjesnosti i percepcije budućnosti u objašnjenju anksioznosti kod studenata
Ivona Hemen
diplomski studij psihologije
FIlozofski fakultet u Rijeci
17.12.2019. - Uloga roditeljskog kognitivnog stila obilježenog strepnjom, roditeljskih ponašanja i stresnih životnih događaja djece u razvoju anksioznosti i depresivnosti djece
Adela Ajanović
diplomski studij psihologije
FIlozofski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - Uloga perfekcionizma, ruminacija i bihevioralne inhibicije u objašnjenju depresivnosti
Jelena Dmitrović
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
31.3.2015. - Odrednice akademskog odugovlačenja: ispitna anksioznost i automatske misli pri učenju
Maja Zubac
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
7.7.2014. - Uloga roditelja u psihološkoj prilagodbi djece s teškoćama u učenju
Sandra Anđelić-Breš
Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
26.3.2014. - Odnos eksternaliziranih poremećaja u ponašanju i korištenja organiziranog slobodnog vremena kod djece i adolescenata
Nataša Jurković
Specijalistički studij "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti"
Medicinski fakultet u Rijeci
26.3.2014. - Ispitivanje povezanosti internaliziranih problema djece i mladih s njihovom samoprocjenom odnosa s okolinom i školskim uspjehom
Stela Bakarčić
Specijalistički studij "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti"
Medicinski fakultet u Rijeci
24.3.2014. - Odnos internaliziranih problema i automatskih misli pri učenju kod adolescenata
Danijela Perić Kosović
Specijalistički studij "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti"
Medicinski fakultet u Rijeci
3.7.2013. - Neizravan pristup u radu s djecom i njihovim obiteljima
Zrinka Rička Žauhar
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
2.7.2013. - Prikaz kognitivno bihevioralnih tehnika u radu s djevojkom sa smanjenom seksualnom željom
Nataša Jelenić Herega
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
10.12.2012. - Poticanje razvoja akademskih vještina kod studenata
Ines Jakovčić
poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Odnos crta ličnosti, vještina rješavanja problema i socijalne povratne informacije s izraženosti depresivnih simptoma
Hana Nusbaum
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Čimbenici akademskog odugovlačenja
Lorena Zec
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Efekti prokrastinacije i lokusa kontrole zdravlja na depresivnost u osoba oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2
Ana-Marija Orlić
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Uloga percipirane socijalne podrške i automatskih misli u izražavanju psihosomatskih simptoma kod studenata
Blaženka Đulabić
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Uloga ispitne anksioznosti i roditeljske uključenosti u objašnjenju akademskog uspjeha studenata
Dijana Zver
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
4.7.2012. - Odnos socijalne anksioznosti, anksiozne osjetljivosti, očekivanja o efektima konzumacije alkohola i motiva s konzumacijom alkohola
Marina Vojak
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
15.9.2011. - Uloga skrivanja pravog ja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete romantičnih i prijateljskih odnosa studenata s obzirom na socijalnu anksioznost
Tamara Komadina
diplomski studij psihologije
Fiolozofski fakultet u Rijeci
20.7.2011. - Kognitivno-emocionalne odrednice psihosomatskih simptoma u ispitnoj situaciji
Sabina Saltović
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
23.2.2011. - Povezanost religioznosti s anksioznim i depresivnim simptomima u studenata
Marija Grabarić
diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
8.2.2011. - Odnos ispitne anksioznosti i strategija emocionalne regulacije
Jelena Ptiček
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
22.11.2010. - Efekti traženja uzbuđenja i usamljenosti na izraženost i obrasce ovisnosti o internetu kod studenata
Jasmina Tumpić
Dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2010. - Odnos stavova prema kondomima, traženja uzbuđenja i samoefikasnosti prema uporabi kondoma u mladih odraslih
Marija Miškulin
Dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
13.7.2010. - Doprinosi anksioznsoti kao crte ličnosti, ispitne anksioznosti, emtakognitivne svjesnosti i strategija suočavanja objašnjenju akademskog uspjeha studenata
Maris Kutanjac
Dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
8.6.2010. - Doprinosi nekih crta ličnosti i socijalnih vještina objašnjenju socijalne anksioznosti
Nataša Jakšić
dodpilomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
25.11.2009. - Doprinosi crta ličnosti i vjerojatnosti konzumacije alkohola rizičnom seksualnom ponašanju kod studenata
Ivana Guščić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2009. - Odnos aleksitimije s doživljavanjem psihosomatskih simptoma i zlouporabom psihoaktivnih tvari
Marta Hauser
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Socijalna kompetencija, problemi u ponašanju i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi
Lara Cakić
poslijediplomski specijalistički studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
17.12.2008. - Osobni i okolinski resursi kao odrednice prilagodbe brucoša na studij
Miljana Kukić
poslijediplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
30.10.2008. - Odnos akademske samoefikasnosti, upotrebe kognitivnih strategija učenja, ciljeva postignuća i akademskog uspjeha
Nataša Ivanković
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
11.6.2008. - Odnos anksiozne osjetljivosti, psihosomatskih simptoma i dimenzija anksioznosti kod djece osnovnoškolske dobi
Silvija Bojtor
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
14.6.2007. - Povezanost depresivnosti s prokrastinacijom, akademskim uspjehom i dimenzijama perfekcionizma
Nataša Peteh
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.3.2007. - Odnos socijalne anksioznosti, asertivnosti i samoefikasnosti s očekivanim i postignutim uspjehom studenata na ispitu
Marija Matičević
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Suočavanje s bolešću i kvaliteta života u žena oboljkelih od ginekoloških karcinoma
Karin Kuljanić Vlašić
poslijediplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
19.12.2006. - Problemi prilagodbe na studij
Ana Krtić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.3.2006. - Prilagodba Beckovih upitnika za mlade na hrvatski jezik
Martina Josipović
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
19.12.2005. - Nezadovoljstvo tijelom, ambivalentni seksizam i upotreba kozmetike kod studentica
Marina Župan
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.12.2005. - Racionalno-emocionalno-bihevioralna terapija
Armin Hadžić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
29.11.2005. - Svijest o tijelu, nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i navike hranjenja kod studentica
Marina Njegovan
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
15.7.2005. - Prilagodba studenata na studij
Sanja Jasprica
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
25.2.2004. - Postoperativne promjene u ponašanju djece uslijed anestezije: efekt sedativne premedikacije
Marta Benko
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
2.2.2004. - Povezanost dimenzija perfekcionizma, percepcije stresa i simptoma stresa kod studenata
Nives Marić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Rizični i protektivni faktori za korištenje sredstava ovisnosti u adolescenciji
Tea Vučina
Postdiplomski studij "Dječja i adolescentna psihijatrija i psihologija"
Univerzitet u Sarajevu
1.1.2004. - Multiplo zlostavljanje u djetinjstvu, obiteljske karakteristike i psihološka prilagodba u adolescenciji
Kristina Sesar
Postdiplomski studij "Dječja i adolescentna psihijatrija i psihologija"
Univerzitet u Sarajevu
25.11.2002. - Psihološki stres i adaptacija roditelja djece s Down sindromom
Dijana Kauzlarić Valenčić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2002. - Ispitna anksioznost, automatske misli i perfekcionizam kod srednjoškolaca
Ana Cukrov
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2002. - Perfekcionizam i depresivnost kod srednjoškolaca
Ivančica Grubišić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
3.7.2002. - Dimenzije perfecionizma, percipirana socijalna podrška i simptomi anksioznosti i depresivnosti kod studenata
Ana Kurtović
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.5.2002. - Evaluacija grupnog psihoterapijskog tretmana PTSP-a u centru za psihotraumu KBC Rijeka
Vlatka Jurcan
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
22.5.2002. - Odnos Eysenickovih crta ličnosti i depresivnosti kod adolescenata
Vinka Mataija
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.11.2001. - Indikatori psihosocijalne prilagodbe, stilovi suočavanja sa stresom i odnos s roditeljima kod kronično bolesne djece i adolescenata
Jelena Velić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
14.11.2001. - Osamljenost, sramežljivost i socijalna kompetencija kod srednjoškolaca
Mirela Ileković
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2001. - Automatske misli pri učenju i ispitna anksioznost
Goran Gračanin
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
16.7.2001. - Utvrđivanje rizičnih faktora bulimičnih ponašanja
Mirela Vukelić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2000. - Doprinos interpersonalnih fenomena usamljenosti, percipiranje socijalne podrške i osjećaja pripadanja objašnjenju depresije kod žena
Ivana Tončinić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.12.1999. - Nezadovoljstvo vlastitim tjelesnim izgledom kod studenata i studentica
Branka Gladović
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.12.1999. - Roditeljski stil i osobine ličnosti kod adolescenata s poremećajima ophođenja
Lara Cakić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
13.7.1999. - Stavovi prema hendikepiranim osobama kod engleskih i hrvatskih studenata
Nataša Jelenić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
23.3.1999. - Povezanost zadovoljstva posloom i suočavanja sa stresom s obzirom na spol, dob, godine radnog staža te stupanj stručne spreme
Maja Mozetić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
2.12.1998. - Validacije Inventara poremećaja hranjenja i Skale stavova prema hranjenju
Sanja Trivunčić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
3.7.1998. - Odnos anksioznosti, percipiranog stresa, socijalne podrške i respiratornih infekcija
Sandra Križanec
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
24.6.1997. - Anksioznost, depresivnost, percipirana kompetentnost i lokus kontrole kod zdrave djece i djece s psihijatrijskim poremećajima
Helen Caser
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
26.5.1997. - Kvaliteta života i depresivnost osoba treće životne dobi
Sanda Milanović
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
26.3.1997. - Agresivnost paranoidnih shizofrenih bolesnika – počinitelja i nepočinitelja kaznenog djela
Martina Šendula
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakulet u Rijeci
13.7.1995. - Pojam o sebi i osjećaj osobnog identiteta adolescenata u izbjeglištvu
Đulijana Badurina Tomić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.7.1995. - Pojam o sebi i percipirani izvor kontrole adolescenata u izbjeglištvu
Sonja Pribela
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
6.7.1995. - Anksioznost, depresivnost i percipirana kompetentnost hospitalizirane djece s ortopedskim poremećajima
Sandra Supičić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
23.3.1995. - Analiza rada telefona za psihološku pomoć
Baldo Mikulić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.12.1994. - Zdravstveni lokus kontrole, stav prema pojedinim aspektima zdravstva i sklonost ka odlasku na liječnički pregled
Vedrana Lovrečić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
11.7.1994. - Anksioznost, depresivnost i percipirana kompetentnost djece s psihosomatskim bolestima
Željka Vojinović
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.1994. - Lokus kontrole zdravlja, anksioznost i depresivnost kod zdrave i kronično bolesne djece
Sandra Škrobica
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u RIjeci
14.7.1993. - Ratni stres, depresivnost, beznadnost i samopoštovanje u djece
Tanja Topić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
15.6.1993. - Depresivnost, samopoštovanje i percepcija socijalne podrške kod djece s obzirom na izloženost ratnom stresu
Tanja Nikolić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
5.7.1991. - Usporedba depresivnosti, samoprocjena težine bolesti i mogućnosti ozdravljenja između grupe hospitaliziranih shizofrenih i grupa hospitaliziranih ortopedskih bolesnika
Branka Staničić
dodiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Uloga perfekcionizma, ruminacija i bihevioralne inhibicije u objašnjenju depresivnosti
Jelena Dmitrović
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Psihološka prilagodba mladih s obzirom na profesionalni status
Martina Kušec
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Uloga roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje u prilagodbi studenata na studij u Hrvatskoj i Poljskoj
Lana Vrbanec
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2001. - 1.1.2005. Psihodijagnostika
Psihologija
Filozofski fakultet u Sarajevu
voditelj
Norma sati: 30

Izdavaštvo

1.1.2013. - Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište: Naših prvih petnaest

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Perceived adulthood criteria and psychological adjustment in emerging adults
Društvena istraživanja - 2020.

WOS

2. Kalebić-Jakupčević, K. i Živčić-Bećirević, I.
Doprinos ruminacije, usredotočenosti, potiskivanja misli i metakognitivnih vjerovanja objašnjenju depresivnosti
Psihologijske teme 26 335-354 - 2017.

A1

3. Smojver-Ažić, S. i Živčić-Bećirević I.
Supporting parents in facilitating college student adjustment
2nd International Congress Cognitive Behavioral Coaching, ICCBC 2016, MEDIMOND Publishing Company 33-38 - 2017.

4. Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G.
Can social problem-solving help students alleviate stress
A. Moore & P. Buchwald: Stress and Anxiety, Coping and resilience, Berlin: Logos Verlag. 151-161 - 2017.

A1

5. Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Predictors of university students' academic achievement: A prospective study
Društvena istraživanja 26 457-476 - 2017.

A1

6. Živčić-Bećirević, I.
Kognitivno vedenjska terapija pri osebah z anksioznostjo v zvezi z zdravjem
B. Starovasnik Žagavec, T. Zadravec i P. Janjušević (Ur.). Novejša spoznanja in kognitivno vedenjski pristopi pri obravnavi različnih skupin klientov v terapevtski praksi. Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije 157-167 - 2017.

7. Kalebić-Jakupčević, K. i Živčić-Bećirević, I.
Kognitivni i metakognitivni procesi u depresivnom poremećaju
Socijalna psihijatrija 44 185-195 - 2016.

A2

8. Kirša, I., Juretić, J. i Živčić-Bećirević, I.
Hopelessness, Impulsivity and Attachment as Possible Predictors of Nonsuicidal Self-Injury and Suicide Ideations in Croatian College Students
Addiction and Drug Sensitization 1 41-47 - 2016.

A2

9. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines
Grupni bihevioralno-kognitivni tretman studenata sa socijalnom anksioznosti
Socijalna psihijatrija 43 191-198 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823638

10. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 24 47-67 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764691

WOS

11. Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Attachment to Parents and Depressive Symptoms in College Students: The Mediating Role of Initial Emotional Adjustment and Psychological Needs
Psihologijske teme/Psychological Topics 24 135-153 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764763

12. Jakovčić, Ines ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Birovljević, Gorana
Učinkovitost psihološkog savjetovanja studenata riječkog Sveučilišta
Psihologijske teme 24 495-516 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797370

13. Gržić, Renata ; Saltović, Sabina ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Is anatomy exam really so stressful for dentistry and medical students?
Psychology Research 4 251-258 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807942

14. Komadina, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga socijalne anksioznosti, samootvaranja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete prijateljskih odnosa kod studenata
Psihologijske teme 22 51-68 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661182

15. Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Social Anxiety, Beliefs About Expressing Emotions and Experiencing Positive Emotions
New Insight into Anxiety Disorders 189-212 - 2013.

16. Kurtović, Ana ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga svakodnevnih negativnih događaja u depresivnosti adolescenata
Društvena istraživanja 21 671-691 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612245

WOS

17. Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
Increase in anxiety symptoms in college students
Stress and Anxiety, Application to Education and Health 61-69 - 2011.

18. Smojver-Azic, Sanja ; Zivcic-Becirevic, Ivanka ; Jakovcic, Ines
The Contribution of Personality Traits and Academic and Social Adjustment to Life Satisfaction and Depression in College Freshmen
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 19 5-18 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509771

19. Swami, Viren ; ... ; ... ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; ... ; Živčić-Bećirević, Ivanka
The Attractive Female Body Weight and Female Body Dissatisfaction in 26 Countries Across 10 World Regions : Results of the International Body Project I
Personality and social psychology bulletin 36 309-325 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612511

20. Cakić, Lara; Živčić-Bećirević, Ivanka
Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 150 140-153 - 2009.

21. Ivanka Živčić-Bećirević, Jasminka Juretić, Mirjana Miljević
Uloga metakognitivnih vjerovanja, automatskih misli za vrijeme učenja i atribucija uspjeha u objašnjenju ispitne anksioznosti i akademskog uspjeha studenata
Psihologijske teme 18 119-136 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=417785

22. Cakić, Lara ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 150 140-153 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=426112

23. Jakovčić, Ines ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Stavovi studenata prema traženju psihološke pomoći
Socijalna psihijatrija 37 3-10 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=409991

24. Sesar, Kristina ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Sesar, Damir
Multi-type Maltreatment in Childhood and Psychological Adjustment in Adolescence: Questionnaire Study Among Adolescents in Western Herzegovina Canton
Croatian Medical Journal 49 243-256 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=342689

WOS

25. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja
Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumiranje cigareta i alkohola kod adolescenata
Socijalna psihijatrija 36 161-170 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381806

A2

26. Grgić, Mirela; Vidović, Vesna; Živčić-Bećirević, Ivanka; Degmečić, Dunja
Terapijski pristup primarnoj noćnoj enurezi
Socijalna psihijatrija 35 180-185 - 2007.

A2

27. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Kukić, Miljana ; Jasprica, Sanja
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka
Psihologijske teme 16 121-140 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330936

28. Vučina, Tea ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Risk factors and protective factors for adolescent substance use
Review of Psychology 14 59-72 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334855

29. Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Calugi, Simona ; Dalle Grave, Riccardo
Schools prevention programs for eating disorders in Croatia: A controlled study with six-months of follow-up
Eating and Weight Disorders 11 171-178 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246732

30. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Rački, Željko
Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika
Društvena istraživanja 15 987-1004 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474926

WOS

31. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Rački, Željko
Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika
Društvena istraživanja 15 987-1004 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339896

WOS

32. Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Locus of Control and Self-esteem as Correlates of Body Dissatisfaction in Croatian University Students
European Eating Disorders Review 13 54-60 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222458

WOS

33. Gordon, Forbes ; Adams-Curtis, Leah ; Jobe, Rebecca ; White, Kay ; Revak, Jessica ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Body Dissatisfaction in College Women and Their Mothers: Cohort Effects, Developmental Effects, and the Influences of Body Size, Sexism, and the Thin Body Ideal
Sex Roles 53 281-298 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246729

WOS

34. Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Vukmanović, Sandra ; Forbes, Gordon
Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i navike hranjenja kod studentica i njihovh majki
Psihologijske teme 14 57-70 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246720

35. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja
Izvori stresa na poslu odgojitelja u dječjim vrtićima
Psihologijske teme 14 3-15 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246746

36. Smojver-Ažić, Sanja ; Rački, Željko ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 146 5-16 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221864

37. Smojver-Ažić, Sanja; Rački, Željko; Živčić-Bećirević, Ivanka
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 146 5-16 - 2005.

38. Smojver-Ažić, Sanja ; Rački, Željko ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 146 5-16 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474919

39. Živčić-Bećirević Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Mišćenić Gorana
Problemi u ponašanju predškolske djece prema procjeni roditelja i odgojitelja
Psihologijske teme 12 63-76 - 2003.

40. Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga automatskih misli i ispitne anksioznosti u uspjehu studenata
Društvena istraživanja 12 703-720 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246743

WOS

41. Živčić-Bećirević, I., Anić, N.
Automatic thoughts, school success, efficiency and satisfaction of university students
Psihološka obzorja 10 10 49-59 - 2001.

42. Bezinović, Petar; Pokrajac-Bulian Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka
Kvaliteta studija iz studentske perspektive: Smjernice za promjene, 2001.
Sveučilište u Rijeci, 13 elaborata - 2001.

43. Živčić-Bećirević, I., Anić, N.
Automatic thoughts, school success, efficiency and satisfaction of university students
Psihološka obzorja 10 49-59 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105719

44. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Anić, Nada
Automatske misli, uspjeh, efikasnost i zadovoljstvo studenata
Psihološka obzorja 10 49-59 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246748

45. Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Kandare, A.
Analiza individualnog savjetodavnog rada u Studentskom savjetovališnom centru
Psihologijske teme 8-9 127-134 - 2000.

46. Bartoniček Valačić, Vesna; Tkalčić, Mladenka; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka
Obiteljski astma program: Medicinsko-psihološki pristup astmatičnoj djeci i njihovim roditeljima
Paediatria Croatica 44 33-35 - 2000.

47. Bezinović, Petar ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 4-5 525-541 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35617

WOS

48. Bezinović, Petar; Martinac, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 4/5 99-106 - 1996.

49. Tkalčić, Mladenka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Bartoniček-Brgić, Vesna ; Manestar, Darko
Psihoneuroimunološki aspekti astme i alergija u dječjoj dobi - novi pristupi liječenju
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 4-5 77-83 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246850

50. Bezinović, Petar ; Martinac, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 4/5 99-106 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35625

51. Živčić, Ivanka
Emotional Reactions of Children to War Stress in Croatia
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 32 709-713 - 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349574

WOS

52. Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.
Vjerovanja o terapiji izlaganjem
Socijalna psihijatrija 525-542

Znanstvene knjige

1. koautorica poglavlja u knjizi
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić., T.
Global Perspectives on University Students
Depressive symptoms among undergraduate students D. Esteeves, D. Scarf, P. Pinheiro, H. Arahanga-Doyle, J. A. Hunter Nova Science Publishers New York - 2019.
2.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines
Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište: Naših prvih petnaest
Sveučilište u Rijeci - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663891
3.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines ; Juretić, Jasminka
Increase in anxiety symptomy in college students
Buchwald, Petra ; Moore, Kathleen A. ; Ringeisen, Tobias Logos Verlag Berlin GmbH - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548133
4. Autor poglavlja u knjizi
Živčić-Bećirević, Ivanka
Anksioznost i anksiozni poremećaji
Suvremeno liječenje anksioznih poremećaja Dražen Begić Zagreb - 2010.
5.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Anić, Nada
Vloga metakognitivnih misli pri nastanku in vzdrževanju psihopatologije
Anić, Nada ; Janjušević, Peter Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338810
6. Autor poglavlja u knjizi
Živčić-Bećirević, I.
Kognitivna terapija
Klinička psihologija M. Biro i W. Butollo Ludwig Maximilian University Munchen - 2003.
7. Autor poglavlja u knjizi
Anić, N., Živčić-Bećirević, I
Komparativni prikaz osnovnih teorijskih pravaca u psihoterapiji i savjetovanju
Klinička psihologija M. Biro i W. Butollo Ludwig Maximilian University Muchen - 2003.
8.
Živčić-Bećirević, Ivanka
Istraživanja efikasnosti psihoterapije
Biro, Mikloš ; Butollo, Willi Ludwig Maximilians Universitat - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246757

Pozvana predavanja

1. Živčić-Bećirević, I., Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T. i Juretić, J.
Depression and Anxiety in University Students
Euro Psychiatry Summit, Barcelona, Spain - 21.7.2015.
2. Živčić-Bećirević, I.
Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients
Triple i conference in suicidology, Piran, Slovenija - 1.6.2015.
3. Ivanka Živčić-Bećirević
Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients
TRIPLE i: intuition, imagination and innovation in suicidology conference, Piran, Slovenia - 1.6.2015.
4. Ivanka Živčić-Bećirević
Kognitivno-bihevioralna terapija: Što je i kako djeluje?, pozvano predavanje na Prvom hrvatskog psihoterapijskom kongresu «Izazovi psihoterapije u stoljeću uma»,
Zadar - 23.5.2008.
5. Živčić-Bećirević, Ivanka
Kognitivno-bihevioralna terapija: empirijski dokazi, izazovi i trendovi, pozvano predavanje na 2. kongresu psihijatara Bosne i Hercegovine s međunaordnim učešćem.
Sarajevo

Kongresna priopćenja

1.
Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G.
Helping Students Overcome Fear of Public Speaking – Short Group CBT Treatment poster 9th World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies Berlin, Njemačka - 18.7.2019.
2.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S. i Martinac Dorčić, T.
The effects of depressive symptoms on academic achievement and adjustment to college poster 16th European Congress of Psychology Moskva, Rusija - 3.7.2019.
3.
Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G., Jakovčić, I.
Early detection of psychological problems among university students poster 11th International Congress of Clinical Psychology Granada, Španjolska - 27.10.2018.
4.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.
Group cognitive-behavioural treatment for students with public speaking anxiety poster 11th International Congress of Clinical Psychology Granada, Španjolska - 26.10.2018.
5.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.
Short group CBT with socially anxious university students poster 48th EABCT congress Sofija, Bugarska - 7.9.2018.
6.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Dimensions of emerging adulthood and depression in Croatian young people usmeno izlaganje SSEA thematic conference: Self and Identity in Emerging Adulthood Cluj-Napoca, Rumunjska - 18.5.2018.
7.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S
The role of perceived parental behavior and automatic thoughts during learning in adolescents’ behavioral problems and academic achievement usmeno izlaganje Sevilla, Španjolska - 17.11.2017.
8.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.
Therapist beliefs about exposure therapy poster 47th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Ljubljana, Slovenija - 14.9.2017.
9.
Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I.
Life satisfaction and dimensions of emerging adulthood in regards to professional status poster 18th European Conference on Developmental Psychology Utrecht, Nizozemska - 30.8.2017.
10.
Živčić-Bećirević, I.
Beliefs in Psychotherapy simpozij 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy Cluj, Rumunjska - 30.6.2017.
11.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.
Beliefs about exposure therapy usmeno izlaganje the 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy Cluj, Rumunjska - 30.6.2017.
12.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Birovljević, G.
Mentalno zdravlje studenata usmeno izlaganje V. hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine Opatija - 30.3.2017.
13.
Živčić-Bećirević, I.
Vjerovanja u psihoterapiji simpozij 24. godišnja konferencija Hrvatskih psihologa Opatija - 10.11.2016.
14.
Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G. i Jakovčić, I.
Vjerovanja terapeuta o terapiji izlaganjem usmeno izlaganje 24. godišnja konferencija Hrvatskih psihologa Opatija - 10.11.2016.
15.
Juretić, J., Jakovčić, I., Birovljević, G. i Živčić-Bećirević, I.
Vjerovanja terapeuta o psihoterapiji usmeno izlaganje 24. godišnja konferencija Hrvatskih psihologa Opatija - 10.11.2016.
16.
Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.
In-session exposure in group CBT of social anxiety usmeno izlaganje In-session exposure in group CBT of social anxiety Zagreb - 30.9.2016.
17.
Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Birovljević, G.
Group CBT of socially anxious university students usmeno izlaganje 46th EABCT congress Stockholm, Švedska - 2.9.2016.
18.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T. i Juretić, J.
Stress, anxiety and depression among emerging adults usmeno izlaganje 37th STAR conference Zagreb - 7.7.2016.
19.
Jakovčić, I., Birovljević, G. i Živčić-Bećirević, I.
Can problem-solving skills help university students alleviate stress? usmeno izlaganje 37th STAR conference Zagreb - 7.7.2016.
20.
Živčić-Bećirević, I. i Smojver-Ažić, S.
Supporting parents in facilitating college student adjustment usmeno izlaganje 2nd International Congress on Cognitive-Behavioral Coaching Atena, Grčka - 17.6.2016.
21.
Živčić-Bećirević, I. i Smojver-Ažić, S.
Supporting parents in facilitating college student adjustment usmeno izlaganje 2nd International Congress on Cognitive-Behavioral Coaching Atena, Grčka - 1.1.2016.
22.
Jakovčić, I. i Živčić-Bećirević, I.
Prikaz grupnog bihevioralno-kognitivnog tretmana studenata sa socijalnom anksioznosti usmeno izlaganje 1. Konferencija HUBIKOT-a s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 25.9.2015.
23.
Živčić-Bećirević, I.
Depression and Anxiety in University Students pozvano predavanje Euro Psychiatry Summit Barcelona, Španjolska - 21.7.2015.
24.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, Juretić, J., T., Jakovčić, I.
Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“? poster 9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld, Germany - 9.7.2015.
25.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, Juretić, J., T., Jakovčić, I.
Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“? poster 9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld, Germany - 9.7.2015.
26.
Živčić-Bećirević, I.
Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients pozvano predavanje Triple i conference in suicidology Piran, Slovenia - 1.6.2015.
27.
Živčić-Bećirević, I.
Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients pozvano predavanje Triple i conference in suicidology Piran, Slovenija - 1.6.2015.
28.
Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G. i Jakovčić, I.
Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća usmeno izlagnje Završna konferencija IPA projekta StuDiSupport Zagreb - 5.2.2015.
29.
Jakovčić, Ines; Živčić-Bećirević, Ivanka
Prikaz grupnog bihevioralno-kognitivnog tretmana studenata sa socijalnom anksioznosti usmeno izlaganje 1. Konferencija HUBIKOT-a s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 1.1.2015.
30.
Živčić-Bećirević, I., Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Psychological problems among students at University of Rijeka, Croatia usmeno izlaganje European Conference on Youth Mental Health Venecija, Italija - 17.12.2014.
31.
Živčić-Bećirević, I., Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Psychological problems among students at University of Rijeka predavanje European Conference on Youth Mental Health Venecija, Italija - 16.12.2014.
32.
Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.
Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća usmeno izlaganje 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 20.11.2014.
33.
Jakovčić, Ines; Živčić-Bećirević, Ivanka; Birovljević, G
CORE-OM upitnik kao mjera evaluacije psiholoških tretmana sa studentima usmeno izlaganje 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 20.11.2014.
34.
Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I.
Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata usmeno izlaganje 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 20.11.2014.
35.
Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Živčić-Bećirević, I.
Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata predavanje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 5.11.2014.
36.
Birovljević, G.; Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I.
Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća predavanje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 5.11.2014.
37.
Jakovčić, I.; Živčić-Bećirević, I.; Birovljević, G.
CORE-OM upitnik kao mjera evaluacije psiholoških tretmana sa studentima predavanje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 5.11.2014.
38.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J. i Jakovčić, I.
Parental Attachment and Cognitive Factors in University Students’ Depressive Symptoms poster EABCT Congress Den Haag, Nizozemska - 13.9.2014.
39.
Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.; Jakovčić, I.
Parental attachment and cognitive factors in university students' depressive symptoms poster EABCT kongres Den Hag, Nizozemska - 10.9.2014.
40.
Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.
Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata predavanje XIX Dani psihologije u Zadru Zadar - 30.5.2014.
41.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić Tamara; Juretić, Jasminka
Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata usmeno izlaganje XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar - 25.5.2014.
42.
Živčić-Bećirević, I.
CBT model in understanding and treating university students' underachievement simpozij 43rd Annual Congress EABCT 43rd Annual Congress EABCT - 15.9.2013.
43.
Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Juretić, J.
Automatic thoughts and beliefs in underachieving students usmeno izlaganje 43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Marocco - 15.9.2013.
44.
Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Juretić, J.
Automatic thoughts and beliefs in underachieving students usmeno izlaganje 43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Marocco - 15.9.2013.
45.
Živčić-Bećirević, Ivanka, Juretić, Jasminka, Jakovčić, Ines
Uloga kognitivnih faktora u objašnjenju anksioznosti i depresivnosti studenata usmeno izlaganje Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 11.4.2013.
46.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja
Odrednice agresivnosti kod studenata usmeno izlaganje 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 11.4.2013.
47.
Letica Crepulja. M; Živčić-Bećirević, I.; Rebić, J.; Frančišković, T.
Bulimija nervoza - prikaz slučaja u svijetlu evidence based psihijatrije poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija - 4.4.2013.
48.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
Uloga kognitivnih faktora u objašnjenju anksioznosti i depresivnosti studenata The role of cognitive factors in the explanation of anxiety and depression in college students ) usmeno izlaganje 21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 1.1.2013.
49.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja
Odrednice agresivnosti kod studenata usmeno izlaganje 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 1.1.2013.
50.
Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Juretić, J.
Automatic thoughts and beliefs in underachieving students usmeno izlaganje 43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko - 1.1.2013.
51.
Živčić-Bećirević, I., Juretić, J. i Jakovčić, I
What differentiates successful students from those who fail? usmeno izlaganje 43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko - 1.1.2013.
52.
Živčić-Bećirević, Ivanka
CBT model in understanding and treating university students' underachievement simpozij 43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko - 1.1.2013.
53.
Letica Crepulja, Marina; Živčić Bećirević, Ivanka; Rebić, Jelena; Frančišković, Tanja
Bulimija nervoza-prikaz slučaja u svijetlu evidence based psihijatrije poster Psihijatrijski dani Opatija - 1.1.2013.
54.
Živčić-Bećirević, I.
Psihološka prilagodba i akademsko funkcioniranje studenata simpozij 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik - 8.11.2012.
55.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
Jesu li psihološki simptomi povezani s efikasnošću studiranja? usmeno izlaganje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik - 7.11.2012.
56.
Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga obitelji u emocionalnoj i socijalnoj prilagodbi studenata (The role of the family in students` emotional and social adjustment to college) usmeno izlaganje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik - 7.11.2012.
57.
Živčić-Bećirević, Ivanka
Psihološka prilagodba I akademsko funkcioniranje studenata simpozij 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik - 8.10.2012.
58.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Komadina, Tamara; Jakovčić, Ines
Bojimo li se pokazati pravo ja u romantičnim vezama? poster 4. internacionalni simpozij iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 4.10.2012.
59.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T., Juertić, J., Jakovčić, I.
Depresivni simptomi I akademsko funkcioniranje studenata usmeno izlaganje Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima Zagreb - 28.9.2012.
60.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Is it important what we believe about expressing emotions? poster 42nd EABCT Annual Congress Ženeva - 30.8.2012.
61.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Martinac Dorčić, Tamara
Po čemu se razlikuju uspješni i neuspješni studenti? usmeno izlaganje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik - 1.1.2012.
62.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka
The role of suppression of emotions in relationship between social anxiety and experiencing emotions poster III Internatilnal Congress of Emotional Intelligence Opatija - 8.9.2011.
63.
Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
Prospective predictors of the academic achievement among college students poster III International Congress of Emotional Intelligence Opatija - 8.9.2011.
64.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka; Sremec, Tamara
The role of negative automatic thoughts in anxiety of college students usmeno izlaganje 41st EABCT Annual Congress Reykjavik, Island - 1.9.2011.
65.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda
Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmeno izlaganje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 7.4.2011.
66.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
What makes students become more anxious at college? usmeno izlaganje 31st World conference on Stress and Anxiety Research Galway, Irska - 5.10.2010.
67.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Sremec, Tamara
Procrastination in college students usmeno izlaganje 39th EABCT Annaul Congress Dubrovnik - 17.9.2009.
68.
Živčić-Bećirević, Ivanka
Practicing CBT in University Setting simpozij 39th EABCT Annual Congress Dubrovnik - 17.9.2009.
69.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines; Bojtor, Silvija
Effects of anxiety and perfectionism on somatic symptoms in children poster 30th Stress and Anxiety Research Society Conferece Budimpešta - 16.7.2009.
70.
Jokić-Begić, Nataša; Vulić-Prtorić, Anita; Živčić-Bećirević, Ivanka; Lauri Korajlija, Anita; Marinković, Vanja; Jakovčić, Ines
CORE-OM: Klinički instrument višestruke namjene usmeno izlaganje II hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija - 6.6.2009.
71.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog sveučilišta usmeno izlaganje II hrvatskih kongres primijenjene psihologije Opatija - 3.6.2009.
72.
Jakovčić, Ines; Živčić-Bećirević, Ivanka
Attribution of success and depressive symptoms in freshmen academic' achievement expectation usmeno izlaganje 38th EABCT Annual Congress Helsinski, Finska - 11.9.2008.
73.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka
METACOGNITIVE BELIEFS AND AUTOMATIC THOUGHTS IN TEST ANXIOUS COLLEGE STUDENTS - ARE THERE SEX DIFFERENCES? usmeno izlaganje 29th Stress and Anxiety Research Society Conference London - 17.7.2008.
74.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Martinac Dorčić, Tamara; Smojver- Ažić, Sanja
Adjustment to college and student life satisfaction usmeno izlaganje 4th European Congerence on Positive Psychology Opatija - 2.7.2008.
75.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
The role of positive expectations and attributions of success in academic adjustment of college students usmeno izlaganje 4th European Conference on Positive Psychology Opatija - 2.7.2008.
76.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka
METACOGNITIVE BELIEFS, AUTOMATIC THOUGHTS AND ATTRIBUTION OF SUCCESS IN STUDENT TEST ANXIETY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT usmeno izlaganje 6th International congress of cognitive psychotherapy Rim, Italija - 20.6.2008.
77.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka
Music performance anxiety in Croatian students poster 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy Rim - 20.6.2008.
78.
Živčić-Bećirević, Ivanka
Iskustva s kognitivno-bihevioralnom terapijom u BiH simpozij 2. kongres psihijatara Bosne i Hercegovine Sarajevo - 1.10.2007.
79.
Kuljanić Vlašić, Karin; Haller, Herman; Živčić-Bećirević, Ivanka; Karnjuš-Begonja, Ružica; Rupčić, Stanislav; Vlašić, Hrvoje; Vlašić-Cicvarić, Inge
Kvaliteta života bolesnica tijekom primarnog liječnje od raka jajnika usmeno izlaganje 5.hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 3.6.2007.
80.
Živčić-Bećirević, Ivanka
Kognitivno-bihevioralna terapija: empirijski dokazi, izazovi i trendovi pozvano predavanje 2. kongres psihijatara Bosne i Hercegovine Sarajevo - 1.1.2007.
81.
Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Milanović, Iva; Sutlić, Ana
Povezanost akademske, emocionalne i socijalne prilagodbe studenata s crtama ličnosti i privrženosti roditeljima usmeno izlaganje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat - 1.1.2007.
82.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Miljević, Mirjana
Uloga metakognitivnih vjerovanja, automatskih misli za vrijeme učenja i ispitne anksioznosti u akademskom uspjehu studenatica i studenata usmeno izlaganje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat - 1.1.2007.
83.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja
Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumaciju sredstava ovisnosti usmeno izlaganje 18. Dani Ramira i Zorana Bujassa Zagreb - 1.1.2007.
84.
Anić, Nada; Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka
Evaluation of CBT of children with reading difficulties mediated by their parents poster 5th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies Barcelona, Španjolska - 1.1.2007.
85.
Sremec Nebić, T.; Živčić-Bećirević, I.; Jakovčić, I.
PSIHOLOŠKI PROBLEMI STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA poster 1. hrvatski kongres primijenjene psihologije Zagreb - 1.1.2006.
86.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada
Age and sex differences in students' automatic thoughts, attribution of success and test anxiety usmeno izlaganje 27th International Conference "Stress and Anxiety" Kreta, Grčka - 1.1.2006.
87.
Živčić-Bećirević, Ivanka
Područja primjene bihevioralno-kognitivne terapije simpozij V. kongres psihologa Slovenije Ljubljana - 1.1.2006.
88.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada
Cognitive-behavioral treatment of academic underachievement radionica 35th EABCT congress Thessaloniki, Grčka - 1.1.2005.
89.
Živčić-Bećirević, Ivanka
The role of automatic thoughts and study habits in test anxiety and achievement of elementary school students usmeno izlaganje 25th International Conference "Stress and Anxiety" Amsterdam, Nizozemska - 1.1.2004.
90.
Živčić-Bećirević,Ivanka; Anić, Nada
Bihevioralno-kognitivni model za razumijevanje I tretman teškoća u učenju radionica 12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija - 1.1.2004.
91.
Donohue-Davutovic, Angela; McMurray, Nancy; Minas, Harry; Živčić-Bećirević, Ivanka
Adolescents' Attitudes to and Experiences of Growing up in a Post Conflict Community usmeno izlaganje University of Melbourne Flagship Conference Melbourne - 14.7.2003.
92.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada
Negative Automatic Thoughts and Test Anxiety in University Students usmeno izlaganje 24th International Conference "Stress and Anxiety Lisabon, Portugal - 1.1.2003.
93.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada
Test Anxiety as a Motivator or a Distractor usmeno izlaganje 33rd EABCT Annual Congress Prag, Češka - 1.1.2003.
94.
Anić, Nada; Živčić-Bećirević, Ivanka
Integrative Psychotherapy: Implications for Theoretical Concepts, Assessment, Treatment and Evaluation usmeno izlaganje 33rd EABCT Annual Congress Prag, Češka - 1.1.2003.
95.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S.
Internalizirani i eksternalizirani problemi i adaptivno funkcioniranje srednjoškolaca, samoprocjene na Achenbachovoj skali poster Konferencija HPD-a Plitvice - 1.1.2002.
96.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka
Locus of Control and Self-esteem as Correlates of Body Dissatisfaction in University Students usmeno izlaganje 32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska - 1.1.2002.
97.
Kamenov, Ž., Jokić-Begić, N., Lauri-Korajlija, A., Živčić-Bećirević, I.
Perfectionism and negative attributional style in uinderachieving university students poster 32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska - 1.1.2002.
98.
Živčić-Bećirević, I., Anić, N.
Negative automatic thoughts and procrastination in underachieving university students usmeno izlaganje 32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska - 1.1.2002.
99.
Jokić-Begić, Nataša; Lauri Korajlija, Anita; Kamenov, Željka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Perfectionism and negative attributional style in underachieving university students poster 32nd EABCT Congress Maastricht - 1.1.2002.
100.
Živčić-Bećirević, Ivanka
University counseling centers: CBT perspective simpozij 32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska - 1.1.2002.
101.
Donohue-Davutovic, A., McMurray, N., Minas, H., Živčić-Bećirević, I.
The associations of ideological commitment with adolescents' attitudes to war, peace and the future usmeno izlaganje 37th Annual Conference of the Australian Psychological Society Gold Coast, Australia - 1.1.2002.
102.
Živčić-Bećirević, Ivanka
Automatic Thoughts and Test Anxiety in Underachieving University Students usmeno izlaganje 31st EABCT Annual Congress Istanbul, Turska - 1.1.2001.
103.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada
Negative Automatic Thoughts in University Students poster 30th EABCT Annual Congress Granada, Španjolska - 1.1.2000.
104.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Kandare, Ana
Zbog čega se studenti javljaju u Studentski savjetovališni centar poster 7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Trogir - 27.10.1999.
105.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada
Skupinska obravnava študentov s težavami pri učenju usmeno izlaganje 3. kongres psihologa Slovenije Portorož - 1.1.1999.
106.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada; Jokić-Begić, Nataša
Group treatment of learning difficulties at a University Counselling Centre poster 29th EABCT Annual Congress Dresden, Njemačka - 1.1.1999.

Znanstveni projekti

1. 7.3.2019. -
Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza; voditeljica projekta; Sveučilište u Rijeci; 18.173,57;
2. 1.1.2015. -
Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; voditeljica projekta; Sveučilište u Rijeci; 25.639,68;
3. 1.1.2013. - 1.1.2014.
Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; Voditeljica projekta; Sveučlište u Rijeci; 28.000,00;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata ; voditeljica; MZOS; ;
5. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Kvaliteta psihološke prilagodbe studenata; suradnica; MZOS; ;
6. 1.1.1991. - 1.1.1995.
Samopoimanje, emocionalnost i aktualizacija ljudskih potencijala; suradnica; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Tamara Milovanović; Doktorat Transgeneracijski prijenos anksioznosti; doktorski studij iz psihologije; ;
2. 1.1.2012. - 1.1.2015.
Antonija Maričić; Doktorat Neural processing of symbolic social information in social anxiety: words and gestures (Neuralna obrada simboličkih socijalnih podataka kod socijalne anksioznosti: riječi i geste); Jezik i kognitivna neuroznanost; 15.10.2015.;
3. 1.1.2012. -
Silvija Mihaljević; Doktorat Emocionalna kompetentnost kao zaštitni faktor somatizacije kod djece i mladih; ; ;
4. 1.1.2011. - 1.1.2014.
Katija Kalebić Jakupčević; Doktorat Provjera uloge metakognitivnih vjerovanja, ruminacije, potiskivanja misli i usredotočenosti u objašnjenju depresivnosti; Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije; 23.6.2014.;
5. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Jasminka Juretić; Doktorat Uloga socijalne anksioznosti i regulacije emocija u doživljavanju pozitivnih emocija; psihologija; 18.07.2011.;
6. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Ana Kurtović; Doktorat Rizični i zaštitni čimbenici depresivnosti u adolescentskoj dobi ; psihologija; 7.07.2010.;
7. -
Marina Njegovan; Doktorat ; dokstorski studij psihologije; ;

Znanstveni skupovi

1. 9.7.2020. - 11.7.2020.
International Conference on CBT for Children and Adolescents Zagreb predsjednica organizacijskog i programskog odbora
2. 24.9.2015. - 26.9.2015.
1. konferencija Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb predsjednica programskog i organizacijskog odbora
3. 16.9.2009. - 19.9.2019.
Annual Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Dubrovnik predsjednica znanstvenog odbora
4. -

Uredništva časopisa

1. 20.10.2016. - The Cognitive Behaviour Therapist - članica uredništva

2. 1.1.2015. - Socijalna psihijatrija - gošća urednica tematskog broja posvećenog 20. obljetnici HUBIKOT-a

3. 1.1.2010. - Psihologijske teme - gošća urednica tematskog broja "Behaviour and Cognitive Therapies (Bihevioralno-kognitivne terapije)"


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. - 1.1.2015.
IPA StudySupport projekt “Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi”
 
koordinator na Sveučilištu u Rijeci
2.
1.1.2010. - 1.1.2013.
Tempus EduQuality - Education for Equal Opportunities at Croatian Universities
 
suradnik
3.
1.1.2008. - 1.1.2009.
Psihološke posljedice i intervencije nakon prometnih nesreća - Akademska zajednica u prometnoj preventivi
Zaklada Sveučilišta u Rijeci  
osmišljavanje programa
4.
1.1.2007. - 1.1.2009.
Tempus DUCAS projekt - Developing University Counseling and Advisory Services
 
stručni suradnik
5.
1.1.2000. - 1.1.2004.
Clipsee (Clinical Psychology in Eastern European Countries)
DAAD, Ludwig Maximilian University, Munchen  
suradnik u radu na unapređenju kvalitete nastave iz kliničke psihologije na Odsjecima za psihologiju u zemljama istočne Europe
6.
1.1.1995. - 1.1.2003.
Astma škole
 
osmišljavanje programa i stručno provođenje astma škole
7.
-
Programa prevencije poremećaja hranjenja u osnovnim školama
Udruga Libela  
provođenje programa prevencije

Stručna aktivnost

1.
1.1.2000. -
predsjednica udruženja
Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije   organizacija i provođenje edukacije i supervizije iz BKT
2.
-
Nacionalni odbor za dodjelu EuroPsy diplome
Hrvatsko psihološko društvo   Predsjednica
3.
-
Povjerenstvo za vježbenike
Hrvatska psihološka komora   članica povjerenstva
4.
-
Povjerenstvo za psihoterapiju
Hrvatska psihološka komora   članica povjerenstva
5.
-
Povjerenstvo za psihoterapiju
Hrvatska psihološka komora   predsjednica povjerenstva

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 28.11.2018. - Obilježavanje 20. godina djelovanja Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra
predavanje na temu "Što (ne)znamo o psihološkoj prilagodbi studenata riječkog sveučilišta"
Sveučilište u Rijeci
2. 15.2.2016. - Zašto ljubav nije dovoljna
predavanje na otvorenju manifestacije Rijeka psihologije
Rijeka
3. 17.2.2015. - Suočavanje s boli u starijoj dobi
predavanje na manifestaciji Rijeka psihologije
Rijeka
4. 22.1.2014. - Detalji
Sveučilište za treću dob
Rijeka
5. 20.2.2013. - Detalji
Rijeka psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
6. 10.10.2012. - Detalji
Proslava 10. godišnjice savjetovališta Općine Matulji
Matulji
7. 28.3.2012. - Detalji
Tjedan mozga
Rijeka
8. 18.4.2011. - Detalji
Sveučilište za treću dob
Rijeka

Novinski članci

1. - Mentalno zdravlje studenata
Narodni zdravstveni list, 716-717, 26-27
Rijeka

Medijski nastupi

1. 4.10.2013. - Detalji
Kanal Ri
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 9.12.2010. - - voditeljica
Sveučilišni savjetovališni centar

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2015. - - predsjednica
o Nacionalni odbor za dodjelu EuroPsy diplome
2. 1.1.2010. - - predsjednica
Povjerenstvo za psihoterapiju Hrvatske psihološke komore
3. 1.1.2004. - - članica
Povjerenstvo za vježbenike HPK