PORTFELJ / doc. dr. sc. Miljana Kukić

Portfelj

doc. dr. sc.

Miljana Kukić

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-338

Vidljivost

Obrazovanje

2013.

Doktorica znanosti

Poslijediplomski doktorski studij Psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

2008.

Magistar znanosti

Poslijediplomski znanstveni studij Psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

2002.

Diplomirani psiholog - profesor

Sveučilišni studij Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2018. - danas

Docent

Izvođenje nastave na preddiplomskom (kolegiji "Etika u psihologiji", "Motivacijski praktikum", "Uvod u kliničku psihologiju", "Uvod u psihologiju odstupajućeg doživljavanja i ponašanja", ) i diplomskom studiju psihologije (kolegiji "Klinička procjena" i "Praksa iz kliničke psihologije"). Rad na znanstvenom projektu "Biopsihosocijalni aspekti pretilosti" (UNIRI; voditelj: prof. dr. sc. Pokrajac-Bulian).

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. - 2018.

Poslijedoktorand

Izvođenje nastave na preddiplomskom (kolegiji "Etika u psihologiji", "Uvod u kliničku psihologiju", "Motivacijski praktikum") i diplomskom studiju psihologije (kolegiji "Klinička procjena" i "Praksa iz kliničke psihologije"). Rad na znanstvenom projektu "Biopsihosocijalni aspekti pretilosti" (UNIRI; voditelj: prof. dr. sc. Pokrajac-Bulian).

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. - 2013.

Znanstveni novak - asistent

Izvođenje nastave na preddiplomskom (kolegiji "Etika u psihologiji", "Uvod u kliničku psihologiju", "Inteligencija") i diplomskom studiju psihologije (kolegiji "Klinička procjena" i "Praksa iz kliničke psihologije"). Rad na znanstvenom projektu "Psihosocijalni aspekti pretilosti" (MZOS RH; voditelj: dr. sc. Pokrajac-Bulian).

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. - 2006.

Vanjski suradnik

Izvođenje nastave na kolegijima "Socijalna psihologija I", "Socijalna psihologija II" i "Psihologija odgoja i obrazovanja".

Filozofski fakultet u Rijeci

2003. - 2006.

Referent za ispitivanje javnog mnijenja

Sastavljanje anketnih pitanja i priprema anketnih upitnika, formiranje uzorka ispitanika, edukacija anketara, koordiniranje istraživanja, statistička obrada podataka, interpretiranje i prezentiranje rezultata

Novi list d.d.

Članstva

Hrvatska psihološka komora

Hrvatsko psihološko društvo

Hrvatsko društvo za debljinu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018. - danas

Uvod u psihologiju odstupajućeg doživljavanja i ponašanja

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. - 2015.

Motivacijski praktikum

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - danas

Praksa iz kliničke psihologije

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. - danas

Klinička procjena

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - danas

Uvod u kliničku psihologiju

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 2007.

Psihologija odgoja i obrazovanja

Različiti studijski programi

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2006. - 2007.

Inteligencija

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2006. - danas

Etika u psihologiji

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2004. - 2006.

Socijalna psihologija I.

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2004. - 2006.

Socijalna psihologija II.

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Gostujući nastavnik

2018.

Suvremene teme iz psihologije

Fizioterapija; Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu; Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnoga zdravlja

Fakultet zdravstvenih studija

suradnik

Osobni razvoj

2014.

Edukacije za zaposlenike studentskih savjetovališnih službi pri UNIZG i UNIRI, organizirane u sklopu IPA projekta StuDiSupport

2014.

EAGEN Course: Obesity - metabolic and nutritional problems in Western and Eastern Europe

2011.

Primjena alata e-učenja u nastavnom procesu

Financiranje: 16

2011.

Edukacija iz "Wartegg testa crteža"

Financiranje: 8

2003. - 2004.

Edukacija iz bihevioralno-kognitivne terapije

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018.

Body Weight and Psychological Functioning in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Preliminary Study

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Klobučar Majanović, Sanja; Tkalčić, Mladenka

Psihologijske teme - 27 55-72

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294533

Q4 A1

2017.

Važnost slike tijela kao moderator odnosa između zadovoljstva slikom tijela i korištenja strategija za smanjenje težine

Kukić, Miljana

Klinička psihologija - 10 59-79

A1

2015.

Ciljne orijentacije studenata i prilagodba na studij

Pahljina-Reinić, R., Kukić, M.

Psihologijske teme - 24 543-556

A1

2015.

Quality of life as a mediator in the association between body mass index and negative emotionality in overweight and obese non-clinical sample

Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M., Bašić-Marković, N.

Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity - 20 473-481

Q2 A1 WOS

2009.

Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja (Perfectionism, Private Self-Consciousness, Negative Affect and Avoidance as Determinants of Binge Eating)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana

Društvena istraživanja - 18 111-128

Q3 A1 WOS

2008.

Thin-Ideal Internalization and Comparison Process as Mediators of Social Influence and Psychological Functioning in the Development of Disturbed Eating Habits in Croatian College Females

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Kukić, Miljana

Psihologijske teme - 17 221-245

A1

2007.

Intragastric balloon as a treatment of obesity: preliminary analysis of some psychological aspects

Pokrajac-Bulian, Alessandra, Kukić, Miljana, Tkalčić, Mladenka, Štimac, Davor

Current Topics in Neurogastroenterology - 266-278

A1

2007.

Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka (Age and gender differences in academic, social and emotional college adjustment)

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Kukić, Miljana; Jasprica, Sanja

Psihologijske teme - 16 121-140

A1

Znanstvene knjige

2011.

Motivacija za promjenu težine u pretilih osoba u tretmanu intragastričnim balonom

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

Pretilost – spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Slika o tijelu, samoefikasnost i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnog balona

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

Pretilost – spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

Pozvana predavanja

09.05.2014.

Informirani pristanak u psihologijskim istraživanjima (Informed consent in psychological research)

Kukić, Miljana

Rijeka, Hrvatska

Kongresna priopćenja

28.06.2018.

Gender Differences in Psychological Functioning and Causal Beliefs in Type 2 Diabetes Mellitus Patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Klobučar Majanović, Sanja; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka

Usmeno priopćenje

6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Verona, Italija

24.05.2018.

Depressive symptoms, eating patterns, shame and guilt due to body and body weight in obese patients

Hajsok, Anamarija; Klobučar Majanović, Sanja; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana

Poster

25th European Congress on Obesity (ECO2018) Beč, Austrija

24.05.2018.

Food craving, impulsivity, and symptoms of binge eating disorder in obese patients

Kristina Sonnabend, Alessandra Pokrajac-Bulian, Sanja Klobučar Majanović, Miljana Kukić

Poster

25th European Congres on Obesity (ECO2018) Beč, Austrija

31.08.2017.

Beliefs about the illness as predictors of emotional difficulties in cardiovascular patients

Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M.

Poster

31st Conference of the European Health Psychology Society Padova, Italija

18.05.2017.

Body mass index and illness perception as determinants of depressive symptomatology among cardiac patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana

Poster

24th European Congress on Obesity (ECO2017) Porto, Portugal

08.04.2017.

Vjerovanja o bolesti, tjeskoba zbog srčanih problema, simptomi depresivnosti i anksioznosti u oboljelih od kardiovaskularnih bolesti

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana

usmeno priopćenje

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2015.

Quality of life and negative emotionality in overweight and obese non-clinical sample

Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M., Bašić Marković, N.

poster

22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prag, Republika Češka

2014.

Razlike među adolescentima obzirom na stupanj uhranjenosti (Differences among adolescents given the level of nutrition)

Kukić, Miljana; Vulić-Prtorić, Anita

poster

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

2014.

Coping strategies as moderators in the relationship between socio-cultural pressure to be thin and psychosocial functioning of overweight/obese adolescents

Kukić, Miljana; Vulić-Prtorić, Anita

poster

21th European Congress on Obesity (ECO2014) Sofija, Bugarska

2014.

Correlates of Health-Related Quality of Life in Overweight and Obese Adults with Cardiovascular Disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Ružić, Alen

poster

21th European Congress on Obesity (ECO2014) Sofija, Bugarska

2013.

Prediktori nezadovoljstva slikom tijela i korištenja strategija za smanjenje tjelesne težine u djevojaka (Predictors of body image dissatisfaction and use of strategies to lose weight in girls)

Kukić, Miljana

usmeno priopćenje

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2011.

Aktualna istraživanja Katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Current research of chair for biological psychology, personality psychology and clinical psychology of Faculty of Humanities and Social Science in Rijeka)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda

usmeno priopćenje

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2010.

Korelati smanjenja tjelesne težine u pretilih kardioloških pacijenata (Correlates of weight loss in obese cardiac patients)

Kukić, Miljana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

usmeno priopćenje

XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar

2009.

Negative emotions and binge eating symptoms in obese patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Dušević, Božica; Kukić, Miljana

usmeno priopćenje

39th EABCT Annual Congress Dubrovnik

2009.

Slika o tijelu i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnoga balona (Body image and weight loss expectations before insertion and after removal of intragastric balloon)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

poster

5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik

2008.

Nezadovoljstvo tijelom i negativan afekt u pretilih osoba uključenih u tretman intragastričkim balonom (Body dissatisfaction and negative affect in obese persons in treatment with intragastric balloon)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka

usmeno priopćenje

16. Dani psihologije u Zadru Zadar

2008.

Personal and Environmental Characteristics as Determinants of Student Adjustment to College

Kukić, Miljana

poster

38th EABCT Annual Congress Helsinki, Finska

2007.

Psihološke karakteristike pretilih osoba kao čimbenici (ne)uspješnosti liječenja pretilosti intragastričkim balonom (Psychological characteristics of obese persons as factors of (non)successful treatment of obesity)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor

usmeno priopćenje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

2007.

Perfekcionizam, svijest o sebi, negativni afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja (Perfectionism, self-consciousness, negative afect and avoidance as determinants of binge eating)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Šajina, Šarlota; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana

usmeno priopćenje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

2007.

Primjena Tripartitnog modela u razumijevanju nastanka restriktivnog i bulimičnog ponašanja u studentica (The Tripartite influence model in understanding of restrictive and bulimic behaviour in university female students)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Ambrosi-Randić, Neala; Marić, Anita

usmeno priopćenje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

16.02.2015.

Rijeka psihologije

Rijeka

17.02.2014.

Rijeka psihologije

Rijeka

Volonterstvo

Suradnica Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2014-danas

Erasmus koordinatorica Odsjeka za psihologiju

Filozofski fakultet

Projekti

Znanstveni projekti

2014. - 2018.

Biopsihosocijalni aspekti pretilosti

Poslijedoktorand

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

Psihosocijalni aspekti pretilosti

Znanstveni novak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 148.666,70

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016