PORTFELJ / Dr.sc. Branko Rafajac prof.emeritus

Portfelj

Dr.sc.

Branko Rafajac

prof.emeritus

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 310

Vidljivost

Obrazovanje

1986. -

Doktor društveno-humanističkih znanosti

pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

1981. -

Magistar pedagogije

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

1974. -

Profesor pedagogije i sociologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2000. - 2004.

Dekan; redoviti profesor

Vođenje fakulteta, menadžment u visokom obrazovanju, istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi,

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1998. - 2000.

Redoviti profesor

Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi, menadžment u visokom obrazovanju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1998. -

Redoviti profesor

Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi, menadžment u visokom obrazovanju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1992. - 1996.

Dekan; izvanredni profesor

Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi, menadžment u visokom obrazovanju, vođenje fakulteta

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

1987. - 1991.

Docent

Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

1983. - 1986.

Znanstveni asistent

Izvođenje nastave (seminara i vježbi), sudjelovanje u istraživačkim projektima

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

1978. - 1982.

Asistent

Izvođenje nastave (seminara i vježbi), sudjelovanje u istraživačkim projektima

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

1975. - 1977.

Asistent - pripravnik

Istraživačke aktivnosti

Institut za industrijsku pedagogiju, Fakultet za industrijsku pedagogiju u Rijeci

Nagrade i priznanja

2013

Priznanje Sveučilišta u Rijeci za doprinos razvoju visokog obrazovanja i Sveučilišta

2006

Nagrada Ivan Filipović - godišnja nagrada u području visokog školstva za 2006. godinu

Članstva

2012. - 2014.

Radna skupina za izradu Strategije odgoja i obrazovanja RH; Voditelj radne grupe

2004. - 2010.

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanja

1997. - 2003.

Matično povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, područja društvenih znanosti, polja kineziologije, defektologije i pedagogije

1992. -

Udruga hrvatskih teniskih veterana;Tenis klub Kvarner

Nastavna djelatnost

Kolegiji

Metodologija istraživanja u pedagogiji i srodnim društvenim znanostima

Poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Pristupi kvalitativnim istraživanjima

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Seminar završnog rada

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Evaluacijska istraživanja

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Metodologija pedagoških istraživanja

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Seminar diplomskog rada

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Statistika u pedagoškoj praksi i istraživanju

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja

Preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2016.

Učinkovito vođenje škola na lokalnoj razini

Kovač, V., Rukavina-Kovačević, K. i Rafajac,B.

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

Q3 A1

2014.

Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying

Bilić, V., Buljan Flander, G. i Rafajac, B.

Collegium Antropologicum (CC)

2014.

Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika

Kovač, V., Rafajac, B., Buchberger, I. i Močibob M.

Napredak - 155 161 - 184

A1

2014.

Croatian Teacher Competencies Related to the Creation and Implementation of Education Policy

Kovač, V., Rafajac, B. i Buchberger, I.

Center for Educational Policy Studies Journal - 51 - 73

A1

2013.

Ethical challanges in working with children absued in school - Mednarodna konferenca EDUvision 2013

Bilić, V. i Rafajac, B.

Orel, M. (ur.) Sodobni pristopi poučevanju prihajajočih generacij (Elektronski vir), EDUvision, Ljubljana - 634 - 643

2012.

Održivi razvoj i sveučilište (Sustainable development and University)

Rončević, N. i Rafajac, B.

Ledić, J. (ur.) Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu? Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci - 40 - 52

2009.

Utjecaj uvjeta odrastanja i zlostavljačkih roditeljskih postupaka na školski uspjeh učenika

Bilić, V., Rafajac, B. i Ljubin Golub, T.

Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D., i Tomašić, J. (ur.) Nasilje nad djecom i među djecom, Osijek, Filozofski fakultet u Osijeku - 67 - 85

2009.

Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja (Pedagogy students at University of Rijeka Attitudes Towards Lifelong Learning )

Klapan, A. Rafajac, B. i Rončević, N.

Matijević, M. i Žiljak, T. (ur.) Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih, Zagreb, Hrvatsko andragoško društvo - 107 - 120

2009.

Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja (Atitudes of pedagogy students Univeristy of Rijeka towards lifelong learning)

Klapan, A., Rafajac, B. i Rončević, N.

Andragoški glasnik - 23 113 - 132

2008.

Utjecaj uvjeta odrastanja na školski uspjeh zlostavljane djece

Bilić, V., Rafajac, B. i Ljubin-Golub, T.

Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa "Nasilje nad djecom i među djecom", Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

2008.

Stavovi srednjoškolaca na Kvarnerskim otocima spram zaštite okoliša

Črnjar, M., Rafajac, B. i Rončević, N.

Uzelac, V. i Vujičić, L. (ur.) Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Rijeka, Sveučilište u Rijeci - 2 301 - 306

2007.

Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima (Theory and practice of universities management: trends and challenges)

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.

Časopis za visoko obrazovanje - 1 55 - 68

2003.

Prominent factors in healthy risk behaviors: gender similarities and diferences

Takšić, V. i Rafajac, B,

Hawaii Intrnational Conference on social Sciences - Zbornik sažetaka, Honolulu

2003.

Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B

Tertiary Education and Management - 9 215 - 232

2003.

Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.

Tertiary Education and Management - 9 215 - 232

2002.

Emotional intelligence as a predictor of quality of family interaction, life satisfaction and risk behavior in adolescents

Takšić, V. i Rafajac, B.

International Congress of Applied Psychology - Zbornik sažetaka tiskani i CD, Singapore

2002.

Governance and Leadership at the Croatian Universities: Academic Staff Point of View - RI KVAŠ 21 "Svaki učenik može uspjeti"

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.

Tonšić-Krema, J. i dr. (ur.) Svaki učenik može uspjeti, Rijeka, RI KVAŠ 21 - 30 - 39

2002.

Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči Rijeka

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.

Rosić, V. (ur.) Odnos pedadogijske teorije i prakse, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci - 41 - 49

2002.

Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima (Governance of Higher Education Institutions: Problems and Approaches to Solutions)

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja - 62 1013 - 1030

2001.

Multimethodological Researches as Initiative for Educational Theories integration

Rafajac, B.

Rosić, V. (ur.) Theorethical and Methodological fondation of Educational Research, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci - 51 - 58

1999.

Razvoj mreže srednjih škola u Gradu Rijeci

Biljan-August, M., Kandžija, V., Karaman, N. i Rafajac, B.

Ekonomski fakultet Rijeka, Znanstveno-istraživački centar - 68

1999.

Uvođenje i pripremanje asistenata na visokim učilištima za nastavu - Drugi međunarodni znanstveni kolokvij "Nastavnik- čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju"

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.

Rosić, V. (ur.) Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci - 41 - 48

1999.

Assessing the Quality of University teaching in Croatia

Ledić, J., Rafajac, B. i Kovač, V.

Teaching in higher education - 4 213 - 235

1998.

Students’ Assessment of “Ideal” and “Real” Teaching: A Case From Croatia

Ledić, J., Kovač, V. and Rafajac, B.

Book of Abstracts, 6th International Improving Student Learning Symposium “IMPROVING STUDENT LEARNING OUTCOMES”, University of Brighton, Falmer ampus - 40

1998.

Introducing Teaching assistants into Academic Community: A Croatian Perspective

Rafajac, B. i Kovač, V.

Book of Abstracts, ECER (European Conference on Educational Research), Ljubljana - 114

1998.

NewCollegialism Approach: Basis for Using Computer-mediated Communication in the Improvement of Higher Education Teaching in Croatia

Ledić, J., Rafajac, B., Kovač, V. i Hoić-Božić, N.

Poster/Demo prezentiran na ED-MEDIA/ED-TELECOM 98 World Conference on Educational Multimedia and Hipermedia and on Educational Telecommunications, Freiburg; objavljen na CD-ROM

1998.

Kvaliteta visokog obrazovanja

Rafajac, B., Ledić, J. i Kovač, V.

Rosić, V. (ur.) Kvaliteta u odgoju i obrazovanju, Rijeka, Pedagoški fakultet - 19 - 28

1998.

Students Assessment of “ideal” and “real” Teaching: A Case From Croatia - International Improving Student Learning Symposium "IMPROVING STUDENT LEARNING OUTCOMES"

Ledić, J., Kovač, V. and Rafajac, B.

ultiBASE Journal; Book of Abstracts

http://ultibase.eu.rmit.edu.au

1998.

Razvoj kategorijalnog sistema vrijednosnih stavova djece osnovnoškolskog uzrasta

Rafajac, B.

Pedagogija - 345 - 349

1998.

Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju (The quality criteria of higher education teaching: approach to a research)

Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.

Napredak - 139 298 - 306

1998.

Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave (Students position regarding the quality of the teaching process at the university)

Ledić, J. Rafajac, B. i Kovač, V.

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 7 619 - 637

1997.

The Quality Of Teaching in Higher Education: the Croatian Case

Ledić, J., Rafajac, B. i Kovač, V.

Abstracts booklet, 44th ICET World Assembley, Muscat - 29

1997.

The Quality of teaching in higher education - 44th ICET World Assembly Proceedings

Ledić, J., Rafajac, S., and Kovač, V.

International Yearbook on Teacher Education - 2 716 - 728

1996.

Strategija dugoročnog razvoja Sveučilišta u Rijeci

Rafajac, B. (koautor)

Sveučilište u Rijeci, Rektorat Sveučilišta u Rijeci - 138

1995.

Upoznavanje vrijednosne strukture roditelja i djece kao prduvjeta djelotvornog savjetodavnog rada

Rafajac, B.

Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog kolokvija “Pedagoško obrazovanje roditelja”, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci - 83 - 95

1995.

Metodological and strategic condition for research improvement in education

Rafajac, B.

Research in the field of education, Univerza v Mariboru, Maribor - 394 - 398

1991.

Strategijski aspekt metodologija pedagogije

Rafajac, B.

Odgoj i pedagogija u uvjetima demokratske preobrazbe - posebno izdanje časopisa Napredak - 37 - 42

1991.

Strategijski aspekti metodologije pedagogije

Rafajac, B.

Napredak - 369 - 376

1990.

Komparativna studija obrazovanja nastavnika osnovne škole kod nas i u Italiji

Rafajac, B. i Piršl, E.

Modeli obrazovanja nastavnika (zbornik sažetaka), Pedagoški fakultet u Rijeci

1990.

Futurološka dimenzija obrazovanja nastavnika

Bezić, K., Lavrnja, I. i Rafajac, B.

Sistem obrazovanja nastavnika, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci - 21 - 25

1989.

Učiteljska akademija između sna i jave (studija)

Bezić, K., Lavrnja, I. i Rafajac, B.

Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci - 27

1989.

Avtonomnata vrednosna svest - temelna prtpostavka na vaspitanieto

Rafajac, B.

Idejnata funkcija na vospitno obrazovna rabota vo sovremeni uslovi, Skopje - 74 - 80

1988.

Uvjeti i mogućnosti odgojnog djelovanja nastavnika. Zbornik:

Rafajac, B.

Nastavnik u izvanastavnim i izvanškolskim aktivnostima (zbornik), Pedagoški fakultet u Rijeci - 80 - 82

1988.

Neki teorijsko-metodološki problemi u proučavanju budućnosti obrazovanja

Lavrnja, I. i Rafajac, B.

Rijeka, Zbornik pedagoškog fakulteta u Rijeci - 37 - 42

1988.

Pedagogija i vrijednosti

Rafajac, B.

Odgoj i obrazovanje na pragu 21. stoljeća, Rijeka, Pedagoško-književni zbor - 435 - 439

1986.

Društvene nejednakosti i selekcija u obrazovanju

Rafajac, B.

Individualizacija i selekcija u obrazovanju, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci - 203 - 220

1985.

Pravci dosadašnjeg i budućeg preobražaja obrazovanja nastavnika

Rafajac, B,

Nastavnik u samoupravnoj školi i društvenoj sredini (zbornik), Pedagoški fakultet u Rijeci - 198 - 202

1984.

Društveno-ekonomski status i ugled nastavničkog zanimanja

Rafajac, B.

Nastavnik u suvremenim procesima odgoja i obrazovanja, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci - 107 - 112

1982.

Samoobrazovanje kao osnova institucionalnog stručnog usavršavanja nastavnika

Rafajac, B.

Permanentno obrazovanje i usavršavanje nastavnika (zbornik), Pedagoški fakultet u Rijeci - 223 - 226

1982.

Formiranje, diferencijacija, uloga i status odgojno-obrazovne djelatnosti

Rafajac, B.

Rijeka, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci - 77 - 82

1979.

Upoznavanje i praćenje odgojnih grupa u domovima učenika

Rafajac, B.

Obrazovanje i rad, Rijeka, Zbornik pedagoškog fakulteta u Rijeci - 70 - 77

Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying

Bilić, V. Buljan Flander, G. i Rafajac, B.

Collegium Antropologicum - 38 21 - 29

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=178668

A1

Znanstvene knjige

2015.

O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva

Kovač, Vesna; Buchberger Iva; Rafajac; Branko

Filozofski fakultet Rijeka

2012.

Održivi razvoj - izazov za sveučilište?

Autor knjige

Rončević, Nena; Rafajac, Branko

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2010.

Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza( Changes in Academic Profession: A Comparative Analysis )

Rončević, Nena; Rafajac, Branko

Filozofski fakultet u Rijeci

2006.

Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example

Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko

Peter Lang

1991.

Didattica e sociologija dell educazione

Lavrnja, I. i Rafajac, B.

La Jolla University, European Campus, CH - Lugano; Universita di Rijeka, Facolta di Pedagogija Rijeka, Lugano

1991.

Odgoj kao razvoj autonomne vrijednosne svijesti

Autor knjige

Rafajac, Branko

Pedagoško-književni zbor Zagreb, Rijeka

1990.

Izobraževanje učiteljev v prihodnosti

Bezić, K.; Lavrnja, I i Rafajac, B.

Pedagošk obzorja Novo Mesto

Pozvana predavanja

Kongresna priopćenja

29.11.2013.

Ethical Challenges in Working with Children Abused in School

Bilić, Vesna; Rafajac, Branko

Usmeno izlaganje

Međunarodna konferencija EDUvision 2013 Modern approaches to Teaching Coming Generation Ljubljana

Teachers' Perspectives on Education Policy in Croatia

Kovač, Vesna; Rafajac, Branko; Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

Međunarodna konferencija: The Future of Education: 4th Editon Firenza

Mentorstvo doktorandima

Učinkovitost osnovnih škola

Antea Čilić Doktorat

Datum obrane: 2017

Upravljanje u odgojno obrazovnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ivana Vasilj Doktorat

Antropološko-pedagoško utemeljenje konfesionalnog religijskog odgoja i obrazovanja (katoličkog vjeronauka) u javnoj školi u Republici Hrvatskoj

Ksenija Rukavina Kovačević Doktorat

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Pedagogija

Učinkovitost osnovnih škola u Republici Hrvatskoj

Adriana Ažić Bastalić Doktorat

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Pedagogija

Tjelesno i emocionalno zlostavljanje djece i njihov školski uspjeh

Vesna - Vesela Bilić

Datum obrane: 24. 6. 2008.

Sveučilište i obrazovanje za održivi razvoj: analiza pretpostavki uspješne implementacije u temeljne akademske djelatnosti

Nena Rončević

Datum obrane: 10. 6. 2011.

Znanstveni skupovi

27. - 29. 11. 2008.

Utjecaj uvjeta odrastanja i zlostavljačkih roditeljskih postupaka na školski uspjeh učenika - 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek i Društva psihologa, Osijek

Osijek

Javno djelovanje

Uredništvo

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2001. - 2005.

Dekan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1992. - 1996.

Dekan

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

Potpore 2014/2016

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018