PORTFELJ / dr.sc. Tamara Martinac Dorčić izv. prof.

Portfelj

dr.sc.

Tamara Martinac Dorčić

izv. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T 265766

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-358

Vidljivost

Obrazovanje

2007. -

doktor znanosti

doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

2002. -

magistar znanosti

poslijediplomski znanstveni studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

1991. - 1996.

profesor psihologije

psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

31.01.2019. -

izvanredni profesor

sudjelovanje u izvođenju nastave

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

2010. - 2019.

docent

sudjelovanje u izvođenju nastave

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

2007. - 2010.

viši asistent

sudjelovanje u izvođenju nastave

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

2002. - 2007.

asistent

sudjelovanje u izvođenju nastave

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

1997. - 2002.

mlađi asistent

sudjelovanje u izvođenju nastave

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

1996. - 1997.

vanjski suradnik

sudjelovanje u izvođenju nastave

Pedagoški fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

Nagrade i priznanja

13.01.2017.

Godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015.

Članstva

Hrvatska psihološka komora

European Association of Developmental Psychology

Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023.

Razvojna psihopatologija

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj

2020. -

Razvojna psihologija

Preddiplomski studij logopedije

Sveučilište u Rijeci

suvoditelj

2020.

Razvojna psihologija

Sveučilišni diplomski studij - Primaljstvo

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Voditelj

2013. -

Poučavanje učenika s posebnim potrebama

diplomski studij politehnike

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za politehniku

voditelj

2011. -

Savjetovanje obitelji s djecom s teškoćama u razvoju

specijalistički studij Psihološko savjetovanje

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

voditelj

2009. -

Psihologija djetinjstva i adolescencije

preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

voditelj

2008. -

Poučavanje učenika s posebnim potrebama

diplomski studij - nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

voditelj

2008. -

Psihologija zrele dobi i starenja

preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

2007. - 2010.

Psihologija osoba s teškoćama u razvoju

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

voditelj

Primijenjeni nacrti istraživanja

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Razvojna psihologija

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Razvojna psihologija II

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Razvojna psihologija I

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Psihologija ličnosti

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Inteligencija

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Praktikum iz metodologije istraživanja II

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Praktikum iz metodologije istraživanja I

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

suradnik

Mentor u završnim radovima

18.12.2023.

Subjektivna dobrobit adolescenata: uloga osobnog i roditeljskog emocionalnog stila

Kiara Barićević

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2023.

Odnos doživljaja povezanosti s prirodom i subjektivne dobrobiti adolescenata

Roma Đurić

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2021.

Uloga emocionalne regulacije i netolerancije na neizvjesnost u izraženosti anksioznih simptoma kod djece starije osnovnoškolske dobi

Matea Gregov

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2021.

Uloga emocionalne regulacije i netolerancije na neizvjesnost u izraženosti depresivnih simptoma kod osnovnoškolaca

Vanja Brandić

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

16.07.2020.

Odnos između izvršnih funkcija, odgojnih postupaka i ranih akademskih sposobnosti kod predškolske djece

Margareta Hrabar

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

05.11.2019.

Uloga korištenja društvenih mreža u izraženosti depresivnih simptoma adolescenata.

Izabela Malkoč

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2019.

Odnos između upotrebe elektroničkih medija, izvršnih funkcija i problema u ponašanju kod djece predškolske dobi

Ana Ibrišimović

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

20.02.2019.

Poticanje razvoja vještina za uspjeh u školi kod djece osnovnoškolske dobi

Ružica Branković Klun

Poslijediplomski specijalistički studij „Psihološko savjetovanje“

Filozofski fakultet u Rijeci

19.12.2018.

Odrednice izvršnih funkcija i njihova povezanost s problemima u ponašanju kod djece predškolske dobi

Tea Banko

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2018.

Stavovi i kompetencije školskih pedagoga za inkluzivnu praksu

Lucija Habulin

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2017.

Temperament djeteta, roditeljska samoefikasnost i problemi u ponašanju kao prediktori socijalne kompetencije kod djece predškolske dobi

Mirjana Strusa

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

22.09.2017.

Uloga projekcije iskustva u implicitnoj percepciji tuđih uvjerenja

Yvette Kalaba

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

13.07.2017. -

Problemi spavanja kod djece predškolske dobi: uloga roditeljskih ponašanja i roditeljskih kompetencija

Anamarija Bilobrk

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2016. -

Odnos fenomena osobne priče, moralnih vrijednosti i rizičnog ponašanja kod adolescenata

Iva Galović

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

23.09.2016. -

Motivacija za studij kod učenika srednjih škola: uloga osnovnih psiholoških potreba i identiteta

Gordana Ribić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

15.12.2015. -

Odnos izmišljenih prijatelja, socijalne kompetencije i problema u ponašanju kod djece predškolske i rane školske dobi

Valentina Rabar

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2015. -

Temperament djece i roditeljska samoefikasnost kao prediktori problema u ponašanju kod djece u ranom djetinjstvu

Tea Vehovec

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

16.07.2015. -

Prosocijalno i agresivno ponašanje djece tipičnog razvoja u integracijskim skupinama

Jelena Rukavina

psihologija

Filozofski fakultet u rijeci

20.10.2014. -

Temperament djeteta i roditeljske reakcije na negativne emocije djeteta kao prediktori problema u ponašanju

Marija Mihac

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2014. -

Stavovi nastavnika o integraciji djece s teškoćama u razvoju u osnovnim školama

Jelena Rutić

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2013. -

Praćenje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u razvoju kroz nastavu tehničke kulture

Tijana Martić

politehnika

Filozofski fakultet u Rijeci

08.07.2013. -

Povezanost subjektivne percepcije odraslosti i psihološke dobrobiti studenata na početku i kraju studija s obzirom na spol i odvojenost od roditelja

Marina Šuman

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.11.2011. -

Uloga roditeljske uključenosti i psihološke kontrole u prilagodbi studenata na studij s obzirom na promjenu mjesta boravka i spol studenata

Sunčica Divković

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

22.03.2010. -

Povezanost privrženosti i različitih aspekata samoefikasnosti s prilagodbama studenata na studij

Iris Antolović

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2010. -

Poučavanje učenika s posebnim potrebama

Dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Osobni razvoj

2011. -

E-učenje u visokoškolskoj nastavi

2010. -

Adults with dyslexia - support for students

2002. - 2003.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Financiranje: 60 sati

2002. -

Aktivno učenje studenata

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Zadovoljstvo i školski uspjeh učenika koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke: uloga ciljnih orijentacija i emocija postignuća

Martinac Dorčić, Tamara

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (rad prihvaćen za objavljivanje)

Q4 A1

2023.

Anxiety in Early Adolescents During the Covid-19 Pandemic: The Role of Intolerance of Uncertainty and Cognitive Emotion Regulation

Martinac Dorčić, Tamara; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

European Journal of Psychology Open

https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/2673-8627/a000035

Q3 A1 WOS

2023.

Effects of Social Media Social Comparisons and Identity Processes on Body Image Satisfaction in Late Adolescence.

Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Božić, I. i Malkoč I.

Europe’s Journal of Psychology - 19 220-231.

https://doi.org/10.5964/ejop.9885

Q2 A1

2022.

Predictors of enhancing human physical attractivenss: Data from 93 countries.

Kowal, M., Sorokowski, P., Pisanski, K., Valentova, J. V., Varella, M. A., Frederick, D. A., ... & Mišetić, K.

Evolution and Human Behavior - 43 455-474

Q1 A1 WOS

2021.

Izvori stresa, depresivnost i akademsko funkcioniranje studenata za vrijeme pandemije COVID-19.

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Birovljević, G.

Društvena istraživanja - 30 291-312.

https://hrcak.srce.hr/260386

Q3 Q3 A1

2020.

Kompetencije pedagoga za inkluzivnu praksu

Šimek, L., Ledić, J. i Martinac Dorčić, T.

Napredak - 161 291-314

https://hrcak.srce.hr/249640

A2

2020.

Stavovi nastavnika i učenika prema IKT-u

Smojver-Ažić, Sanja; Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara

U: S. Kolić-Vehovec (Ur.). Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole - 93-117.

A2

2020.

Uvođenje suvremene tehnologije u učenje i poučavanje učenika s teškoćama u razvoju.

Martinac Dorčić, Tamara, Kalebić Maglica, Barbara, Miletić, Irena

U: S. Kolić-Vehovec (Ur.). Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole. - 193-231.

A2

2020.

The role of experience during playing bullying prevention serious game: effects on knowledge and compassion

Rončević Zubković, Barbara, Kolić-Vehovec, Svjetlana, Smojver-Ažić, Sanja, Martinac Dorčić, Tamara, Pahljina-Reinić, Rosanda

Behaviour & Information Technology

https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1813332

Q2 A1 WOS

2020.

Perception of Adulthood and Psychological Adjustment in Emerging Adults

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 29 195-215.

https://hrcak.srce.hr/239542

Q3 A1

2020.

Evaluation of serious game for changing students' behaviour in bullying situation

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Rončević Zubković, Barbara

Journal of Computer Assisted Learning - 36 323-334.

https://doi.org/10.1111/jcal.12402

Q1 A1 WOS

2019.

Odrednice pomaganja žrtvi u situacijama vršnjačkog nasilja

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme - 28 618-700.

https://hrcak.srce.hr/230048

Q3 A1

2019.

Depressive symptoms among undergraduate students.

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

U: D. Esteves, D. Scarf, P. Pinheiro, H. Arahanga-Doyle i J.A.Hunter (Ur.), Global perspectives on university students. - 47-80

A2

2017.

Predictors of university students' academic achievement: a prospective study

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

Društvena istraživanja - 26 457-476

https://hrcak.srce.hr/190861

Q3 A1 Q3

2017.

Odnos izmišljenih prijatelja, socijalne kompetencije i problema u ponašanju djece predškolske dobi

Rabar, V., Martinac Dorčić, T.

Socijalna psihijatrija - 45 241-253

https://hrcak.srce.hr/192384

Q4 A1

2016.

Prospective fathers: Psychoscial adaptation and involvment in the last trimester of pregnancy

Kuljanić, K., Martinac Dorčić, T., Ljubičić Bistrović, I., Brnčić-Fischer, A.

Psychiatria Danubina - 28 386-394.

Q2 A1 Q2

2016.

Men's knowledge about maternal serum screening for Down syndrome and their attitude toward amniocentesis.

Brajenović-Milić, B., Martinac Dorčić, T.

Journal of Genetic Counseling. DOI 10.1007/s10897-016-9989-y(On-line) - 26 141-149

Preuzeto sa:https://www.bib.irb.hr/880758

WOS

2016.

Components of the Prototype/willingness model as concurrent and prospective predictor of adolescents` alcohol consumption

Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara

Journal of Child and Adolescent Substance Abuse - 25 159-168

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820804

WOS

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir

EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologie - 4949-4957

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

2015.

Contribution of parental attachment and involvement to the academic, emotional and social adjustment to college: A three-year longitudinal study

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka

Psihološka obzorja : Horizons of psychology - 24 21-32

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766979

A1

2015.

Attachment to Parents and Depressive Symptoms in College Students: The Mediating Role of Initial Emotional Adjustment and Psychological Needs

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Psihologijske teme/Psychological Topics - 24 135-153

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764763

A1

2015.

Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata.

Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja - 24 197-217

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783566

WOS

2015.

Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 24 47-67

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764691

WOS

2014.

Izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju: iskustvo Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra

Korkut, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara

JAHR: Europski časopis za biotetiku - 5 43-58

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731427

2012.

Povezanost rizičnih i zaštitnih faktora s prilagodbom roditelja djece koja boluju od cerebralne paralize

Martinac Dorčić, Tamara

Psihologijske teme - 21 139-166

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612260

A1

2010.

Povezanost osobina ličnosti i nekih karakteristika obiteljskog funkcioniranja s psihičkim simptomima majki i očeva

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja - 19 209-231

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396033

WOS

2010.

Stress and anxiety in relation to amniocentesis: do women who perceive their partners to be more involved in pregnancy feel less stressed and anxious?

Brajenović-Milić, Bojana ; Martinac Dorčić, Tamara ; Kuljanić, Karin ; Petrović, Oleg

Croatian Medical Journal - 51 137-143

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=452122

WOS

2009.

Povezanost osobina ličnosti s bračnom kvalitetom i izraženošću psihičkih simptoma kod bračnih partnera

Martinac Dorčić, Tamara ; Kalebić Maglica, Barbara

Psihologijske teme - 18 75-97

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412626

A1

2009.

Psihološka prilagodba roditelja na dijete s kroničnom bolešću

Martinac Dorčić, Tamara ; Ljubešić, Marta

Društvena istraživanja - 18 1107-1129

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396542

WOS

2008.

Razlike između majki i očeva djece s cerebralnom paralizom u rizičnim i zaštitnim faktorima te prilagodbi.

Martinac Dorčić, Tamara

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 44 63-78

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394194

A1

2005.

Odnos represivnog stila suočavanja s raspoloženjem i pamćenjem raspoloženja

Martinac Dorčić, Tamara

Psihologijske teme - 14 3-18

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240718

A2

2005.

Odnos represivnog stila suočavanja i pamćenja emocionalnog materijala različitog stupnja aktivacije i hedonskog tona

Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja - 14 827-852

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240711

WOS

2002.

Odnos suočavanja sa stresom i raspoloženja - dispozicijski i situacijski definirano suočavanje i raspoloženje

Martinac Dorčić, Tamara

Psihologijske teme - 11 49-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240729

A2

1998.

Odnos između strategija suočavanja i raspoloženja tijekom stresne transakcije

Kardum, Igor ; Hudek-Knežević, Jasna ; Martinac, Tamara

Društvena istraživanja - 7 559-579

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268574

WOS

1995/1996

Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci

Bezinović, Petar ; Martinac, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4/5 99-106

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35625

A2

Kongresna priopćenja

8.11.2023. - 11.11.2023.

Korištenje društvenih medija i digitalni stres kod mladih

Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Bradić, S.

usmeno izlaganje

30. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Zagreb, Hrvatska

19.07.2023. - 21.7.2023.

Sources of stress and anxiety symptoms in university students during the pandemic

Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I. Martinac Dorčić, T.

usmeno izlaganje

44th International Conference of the Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society (STAR) Faro, Portugal

5.6.2023. - 8.6.2023.

What type of Instagram content influences appearance satisfaction in adolescence? A pilot ESM study with Croatian adolescents

Žulec, A., Merkaš, M., Martinac Dorčić, T.

poster prezentacija

Society for Ambulatory Assessment Conference Amsterdam, Nizozemska

9.11.2022. - 12.11.2022.

Loneliness and mental health during the covid-19 pandemic among Slovenian and Croatian young adults

Zadravec Šedivy, N., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.; Gomboc, V., Krohne, N., Lavrič, M., Podlogar, T., Poštuvan,V.; Živčić- Bećirević, I.

usmeno izlaganje

29. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Tuheljske Toplice, Hrvatska

5.7.2022. - 8.7.2022.

The role of emotion regulation and intolerance of uncertainty in child anxiety symptoms.

Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I., Smojver Ažić, S.

usmeno izlaganje

17th European Congres of psychology. Ljubljana, Slovenija

2022.

Odnos receptivnog jezika i radnog pamćenja kod djece s kohlearnim implantatom

Šimić Šantić, I., Bonetti. L., Martinac Dorčić, T.

Usmeno izlaganje

Izazovi moderne logopedije: Perspektive i iskustva logopeda današnjice Split

2021.

Izvori stresa i posttraumatski rast sveučilišnih nastavnika u vrijeme pandemije

Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G.

Usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Virtualna konferencija

2021.

Moderatori odnosa izloženosti stresu i depresivnih i anksioznih simptoma kod studenta tijekom pandemije COVID-19

Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

Usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Virtualna konferencija

2021.

Akademsko funkcioniranje i zadovoljstvo životom studenata tijekom pandemije

Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Birovljević, G.

Usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Virtualna konferencija

2021.

Emocionalno funkcioniranje studenata tijekom pandemije

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Birovljević, G.

Usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Virtualna konferencija

2021.

Depressive symptoms in young people: The role of parental behavior and romantic relationship status.

Smojver-Ažić, S. Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I.

Poster prezentacija

EADP summer tour Virtual congres

2021.

The role of teacher feedback in cognitive vulnerability to depression in college students.

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Majnarić, L.

Poster prezentacija

10th International Congress of Cognitive Psychotherapy Virtual congress

2020.

How did students cope with the lockdown?

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T. Birovljević, G.

Usmeno izlaganje

COVID-19 PORUKE (COVID-19 MESSAGES) Rijeka

2020.

The role of fathers in future time perception and depression of late adolescent girls

Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Martinac Dorčić, Tamara

Poster prezentacija

EARA 2020, 17th conference: Adolescence in a rapidly changing world Porto, Portugal

04.07.2019.

The effects of depressive symptoms on academic achievement and adjustment to college

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S. i Martinac Dorčić, T.

Poster prezentacija

16th European Congress of Psychology Moscow, Russia

03.07.2019.

Evaluation of a serious game for changing students’ behaviour in bullying situation: A multi-method approach.

Kolić-Vehovec, S., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Rončević Zubković, B.

Poster prezentacija

16th European Congress of Psychology Moscow, Russia

2019.

Stavovi i učestalost korištenja IKT-a kod učenika osnovne i srednje škole.

Kolić-Vehovec, S., Sušanj, Z., Mohorić, T., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Kalebić Maglica, B., Rončević Zubković, B., Pahljina-Reinić, R.

Poster prezentacija

27. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Osijek

10.11.2018.

Uloga doživljaja tijekom igranja u analizi učinkovitosti ozbiljne računalne igre usmjerene na prevenciju vršnjačkog nasilja.

Smojver-Ažić, S., Kolić-Vehovec, S., Martinac Dorčić, T., Rončević Zubković, B.

Usmeno priopćenje

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Sv. Martin na Muri

09.11.2018.

Pilot projekt e-Škole: Primjena IKT-a u kontekstu učenika s teškoćama u razvoju.

Martinac Dorčić, T. Kalebić Maglica B. i Miletić, I.

Usmeno priopćenje

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Sv. Martin na Muri

28.09.2018.

The efficacy of the bullying prevention serious digital game constructed within eConfidence project (H2020)

Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

predavanje

13th Alps-Adria Psychology conference Ljubljana, Slovenija

2018.

Primjena ozbiljne računalne igre s ciljem zaštite žrtve vršnjačkog nasilja.

Rončević Zubković, B., Kolić-Vehovec, S., Martinac Dorčić, T., Smojver- Ažić, S.

Usmeno izlaganje

4. dani obrazovnih znanosti: „Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje“ Zagreb

2018.

Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi?

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Rončević Zubković, Barbara

Predavanje

21. dani psihologije u Zadru Zadar

2018.

Dimensions of emerging adulthood and depression in Croatian young people.

Živčić–Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

SSEA Thematic conference: Self and Identity in Emerging Adulthood Cluj-Napoca, Rumunjska.

2017.

Life Satisfaction and Dimensions of Emerging Adulthood in Regards to Professional Status

Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Živčić- Bećirević, Ivanka

Poster prezentacija

18th European Conference on Developmental Psychology Utrecht, Nizozemska

2017.

Izmišljeni prijatelji kod djece predškolske dobi

Martinac Dorčić, Tamara; Rabar, Valentina

Predavanje

Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji Zagreb

2017.

Internalizirani i eksternalizirani problemi predškolske djece s obzirom na djetetov temperament i roditeljska ponašanja

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Vlah, Nataša

Poster

Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji Zagreb

12.11.2016.

Problemi sa spavanjem u ranom djetinjstvu: uloga djetetova temperamenta i roditeljskih reakcija

Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Vlah, N.

Predavanje

24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

01.10.2015.

Analiza roditeljskih zabrinutosti i problema u ponašanju djece jasličke dobi

Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Vlah, Nataša

Predavanje

4. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Rana intervencija u djetinjstvu: sveobuhvatnost, pravednost i kvaliteta sustava podrške Čakovec, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823679

2015.

Psihosocijalni aspekti prenatalnog probira za sindrom Down iz perspektive majki i očeva

Brajenović-Milić, Bojana ; Martinac Dorčić, Tamara ; Kuljanić, Karin ; Vraneković, Jadranka ; Babić Božović, Ivana

Predavanje

VI HRVATSKI KONGRES HUMANE GENETIKE Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=803393

2015.

Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“?

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Jakovčić, I.

Poster

9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld, Njemačka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797374

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools.

Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z. i Takšić, V.

Poster presentation

7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska

16.12.2014.

Psychological problems among students at University of Rijeka

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara

Oral presentation

European Conference on Youth Mental Health Venice, Italy

05.11.2014.

Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Predavanje

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729058

05.11.2014.

Problemi u ponašanju kod male djece: uloga temperamenta i roditeljskih reakcija

Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Mihac, Marija

Predavanje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731415

30.05.2014.

Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Jakovčić, Ines

Predavanje

Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702893

2014.

Parental Attachment and Cognitive Factors in University Students’ Depressive Symptoms

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić Tamara ; Juretić Jasminka ; Jakovčić, Ines

Poster

44. EABCT Congress 2014 The Hague, Netherlands

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729037

06.11.2013.

Osobine ličnosti i socijalni faktori kao prediktori konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata

Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659607

07.11.2012.

Uloga obitelji u emocionalnoj i socijalnoj prilagodbi studenata

Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Predavanje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612292

07.11.2012.

Po čemu se razlikuju uspješni i neuspješni studenti?

Juretić, Jasminka ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612281

07.11.2012.

Zadovoljstvo životom studenata: jesu li roditelji i dalje važni?

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Jakovčić, Ines

Predavanje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612286

2012.

Depresivni simptomi i akademsko funkcioniranje studenata ( Depressive symptoms and student academic achievement )

Živčić-Bećirević, Ivanka, Smojver-Ažić, Sanja, Martinac-Dorčić, Tamara, Juretić, Jasminka, Jakovčić, Ines

kongresno priopćenje

Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb

08.09.2011.

Prospective predictors of the academic achievement among college students

Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines ; Juretić, Jasminka

Poster

III International Congress of Emotional Intelligence Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=525755

2011.

Aktualna istraživanja Katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Kukić, Miljana ; Jakovčić, Ines ; Pletikosić, Sanda

Predavanje

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=544436

2011.

Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Kukić, Miljana ; Jakovčić, Ines ; Pletikosić, Sanda

Ostalo

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=543391

2010.

Contribution of parental attachment and involvement to the subjective health complaints, anxiety and depressive symptoms in college students

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Jakovčić, Ines

Poster

9th Alps-Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509895

11.11.2009.

Neki pokazatelji spremnosti djece za polazak u školu: kakva je povezanost pojedinih pokazatelja koje redovito ispitujemo pri procjeni djece u dječjim vrtićima?

Sošić Antunović, Ivana ; Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

17. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Split, hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663399

2009.

Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog sveučilišta

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Jakovčić, Ines

Predavanje

II. Hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419109

2009.

Role of perceived parental involvement and control in university student adjustment

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Čar Bunčić, Mirjana

Poster

30th Stress and Anxiety Research Society Conference Budimpešta, Mađarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=427741

01.07.2008.

Subjective well-being and somatic symptoms in regard of level and reasons for physical activity in middle age women

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara

Poster

4th European conference on positive psychology Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366678

30.05.2008.

Odnos između rizičnih i zaštitnih faktora te prilagodbe kod roditelja djece s cerebralnom paralizom

Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

XVI. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366831

2008.

Adjustment to college and student life satisfaction

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines ; Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver- Ažić, Sanja

Predavanje

4th European Conference on Positive Psychology Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=362990

2.-4. 07. 2018.

Applying psychological principles in design of serious anti-bullying game within eConfidence project

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Catalina, Carlos Alberto.

Predavanje

EDULEARN: 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Mallorca, Španjolska

17.-19.05. 2018.

Dimensions of emerging adulthood and depression in Croatian young people

Živčić –Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

SSEA Thematic conference: Self and Identity in Emerging Adulthood Cluj-Napoca, Rumunjska

24.-26.05. 2018.

Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi?

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Rončević Zubković, Barbara

Predavanje

21. Dani psihologije u Zadru Zadar

7.-8.12. 2017.

Internalizirani i eksternalizirani problemi predškolske djece s obzirom na djetetov temperament i roditeljska ponašanja.

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja: Vlah, Nataša

Poster

1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji“ Zagreb

7.-8. 12. 2017.

Izmišljeni prijatelji kod djece predškolske dobi

Martinac Dorčić, Tamara; Rabar, Valentina

Predavanje

1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji“ Zagreb

29.8.-1.9. 2017.

Life satisfaction and dimensions of emerging adulthood in regards to professional status

Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Živčić –Bećirević, I.

poster

18th European Conference on developmental Psychology Utrecht, The Netherlands

17. - 19. 5. 2017.

Risks for behavioural problems in the early and preschool age: Proposal of assessment measure.

Vlah, N., Smojver-Ažić, N., Martinac Dorčić, T.

Predavanje

9th International conference of the faculty of Education and rehabilitation Science: ERFCON Zagreb

18. - 21. 5. 2016.

Perceived digital competence and teachers’ attitudes and usage of ICT in teaching.

Pahljina-Reinić, R., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Sušanj, Z., Miletić, I

Oral presentation

13th ICIE Conference, Excellence, Creativity & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka

29.1. 2016. - 1.10. 2016.

Academic motivation in highh school students: The role of psychological needs and identity process.

Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Ribić, G.

Poster presentation

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka

6.- 8. 7.2016.

Stress, anxiety and depression among emerging adults. Oral presentation.

Živčić – Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J.

Oral presentation

37th STAR Conference Zagreb

Mentorstvo doktorandima

2017.

Psihosocijalni čimbenici uključenosti partnera u trudnoću

Karin Kuljanić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Datum obrane: 17.10.2017.

Uredništva časopisa

2015. -

Član uredništva časopisa Psihologijske teme

Javno djelovanje

Javna predavanja

07.12.2015.

Martinac Dorčić, T. Roditeljske zabrinutosti i problemi u ponašanju djece jasličke dobi

Prezentacija rezultata u sklopu projekta Razine rizika zaprobleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

Rijeka

Popularizacija znanosti

2021.

Teme iz psihologije zrele dobi i starenja

Rijeka psihologije

Rijeka

16.02.2016.

Prozor u dječji svijet

Rijeka psihologije

Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2013. -

član

Savjet Ureda za studente s invaliditetom

2011. -

koordinator

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra

Projekti

Znanstveni projekti

2019. -

Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza

suradnik

Sveučilište u Rijeci 54 460,71

01.11.2016. - 31.10.2018.

Confidence in behaviour changes through serious games - eConfidence

partner

Obzor 2020, Europska komisija 105.000 Eura za Filozofski fakultet u Rijeci (ukupno financiranje 999.541 Eura)

http://www.econfidence.eu/

29.08.2016. - 28.08.2018.

Znanstveno istraživanje učinaka projekta "E-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

istraživač

CarNet 3.800.000 kn

https://www.e-skole.hr/hr/

2014. -

Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2013. -

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2008. - 2013.

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

suradnik na projektu

MZOŠ

2008. -

Prenatalni probir za sindrom Down

suradnik na projektu

MZOŠ

Stručni projekti

01.03.2015. -

Prva faza istraživanja učinaka pilot-projekta e-Škole u 20 odabranih škola: Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika

CARNet

suradnik

01.09.2014. -

Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnoškolskom obrazovanju

Sveučilište u Rijeci

suradnik

2010. - 2012.

Tempus projekt "Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - Eduquality"

suradnik

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016