PORTFELJ / dr.sc. Brigita Miloš

Portfelj

dr.sc.

Brigita Miloš

Filozofski fakultet

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-816

Obrazovanje

2004. - 2012.

doktorat znanosti

Književnost i društveno-humanistički kontekst

Filozofski fakultet u Rijeci

1998. - 2000.

Poslijediplomski magistarski studij književnosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1993. - 1997.

Profesorica hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2020. -

docentica

Nositeljica kolegija Uvod u studij, Tematska uporišta kulturalnih studija, Rodni/spolni identiteti, Feminizam- socijalizam, Feminizam i tijelo, Rod, seksualnost, identiteti - od opresije do ravnopravnosti

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

2012. -

viša asistentica

Nositeljica kolegija Rodni/spolni identiteti, Klasni dientiteti, Rodna tekstualnost, Uvod u studij

Filozofski fakultet u Rijeci

2005. - 2012.

asistentica

Rad na kolegijima Etnički, nacionalni i rasni identiteti, Klasni identiteti, Rodni/spolni identiteti, Kluturna politika, Nacionalizam i sociološka teorija

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. -

vanjska suradnica

Rad na kolegijima Svjetska književnost, Teorija književnosti, Književnost za djecu i mladež

Filozofski fakultet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2012. -

Rodna tekstualnost

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

nositeljica

2012. -

Rodni/spolni identiteti

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

nositeljica

2012. -

Klasni identiteti

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

nositeljica

2004. - 2005.

Teorija književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet

suradnica

2004. - 2005.

Svjetska književnost

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet

suradnica

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2012. -

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/280332

Brigita Miloš

poveznica

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2016. -

voditeljica

Centar za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

Projekti