PORTFELJ / doc. dr. sc. Antonija Zubović dipl. iur.

Portfelj

doc. dr. sc.

Antonija Zubović

dipl. iur.

Pravni fakultet

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Kabinet 5A

Vidljivost

Obrazovanje

18.02.2005. - 09.07.2012.

Doktorica pravnih znanosti

Poslijediplomski doktorski studij smjer pravo društava i trgovačko pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.1996. - 10.06.2002.

Diplomirana pravnica

Sveučilišni diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

9.2.2016. -

Docentica

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

31.07.2014. -

Arbitar

Hrvatska gospodarska komora, Stalno arbitražno sudište

01.09.2012. - 14.02.2016.

Viši asistent - Znanstveni novak

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2004. - 2006.

Sudački pripravnik - volonter

Trgovački sud u Rijeci

16.12.2003. - 30.08.2012.

Asistent - Znanstveni novak

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

2018.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./2018.

01/07/2014-31/07/2014

Stipendija Max Planck Society za boravak na Max – Planck – Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg, Njemačka

1996.-2000.

Stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

1996.

Učenica generacije Ekonomske škole Mije Mirkovića u Rijeci

1996.

Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Članstva

18.07.2018. -

Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta

21.05.2018. -

Komisija za trgovačko pravo i praksu (Commercial Law and Practice) International Chamber of Commerce (ICC) Croatia

15.11.2016. - 19.04.2018.

Uredništvo Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2016. -

Član Radne skupine za izradu novog Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Ministarstvo financija RH

2014. -

European Law Institute (ELI)

2014. -

Akademija pravnih znanosti Hrvatske

2006. - 2007.

Član Radne skupine Pregovaračkog tima RH za pristupanje EU za Poglavlje 6. - Pravo trgovačkih društava, Ministarvstvo vanjskih poslova i europskih integracija

2006. -

Hrvatska udruga za poredbeno pravo

2004. -

Zavod za pravo društava i financijsko pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2019. -

Obrtničko pravo

Preddiplomski stručni studij-Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

01.10.2019. -

Pravo preuzimanja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

01.10.2018. -

Osnove prava društava

Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

sunositelj kolegija

01.10.2017. -

Pravna klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

sunositelj kolegija

2016. -

Nedozvoljena ponašanja na tržištu kapitala

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet u Rijeci

predavač

2016. -

Financiranje društava na tržištu kapitala

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet u Rijeci

sunositelj kolegija

2013. -

Korporacijsko upravljanje u dioničkim društvima

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

01.10.2012. -

Pravo tržišta kapitala

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

predavač

2012. -

Korporativne akvizicije i restrukturiranje poduzetnika

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj kolegija

2012. -

Bankarsko i burzovno pravo

Integrirani diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

01.10.2009. - 30.09.2010.

Pravno pisanje i rasuđivanje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

predavač

2006. -

Osnove prava društava

Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

Medicinski fakultet u Rijeci

predavač

2003. -

Pravo društava

Preddiplomski stručni studij-Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj kolegija

2003. -

Trgovačko pravo

Integrirani diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj kolegija

2003. -

Pravo društava

Integrirani diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj kolegija

Mentor u završnim radovima

10.3.2021.

Pravno uređenje udruga u hrvatskom pravu

Ivana Čutura

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

25.9.2020.

Objave društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište prema Zakonu o trgovačkim društvima

Lucija Fabijanić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

25.9.2020.

Prokura kao oblik zastupanja trgovačkog društva

Iva Sabalić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

25.9.2020.

Razlike u uređenju postupaka preuzimanja u pravu Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske

Matea Jurić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

10.7.2020.

Due diligence postupak u trgovačkim društvima

Sandra Blaževac

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

10.7.2020.

Konkurentska ponuda u postupcima preuzimanja dioničkih društava

Edi Fumis

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

10.7.2020.

Bankarske garancije u postupcima preuzimanja dioničkih društava

Giulia Labinjan

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

10.7.2020.

Usporedni prikaz zakonskog uređenja obrta i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Anamaria Mandlin

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

23.10.2019.

Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu

Lukas Pačandi

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

30.9.2019.

Uprava dioničkog društva

Milena Jaković

Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

25.9.2019.

Ovlast uprave za zastupanje dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću

Barbara Laganis

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

25.9.2019.

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

Petra Protega

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

19.6.2019.

Razlike u položaju člana nadzornog odbora u dioničkom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću

Ozana Obad

Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

15.4.2019.

Poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću s posebnim osvrtom na pitanje njegova prijenosa i djeljivosti

Sara Madžarov Matijević

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

15.4.2019.

Priključena društva

Ana Tancabel

Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

19.12.2018.

Učestalost korporativne akcije squeeze outa na hrvatskom tržištu kapitala s posebnim osvrtom na otvoreno pitanje naknade

Ivana Hört

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet u Rijeci

23.10.2018.

Pravne posljedice neobjavljivanja ponude za preuzimanje

Ivan Marušić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

27.9.2018.

Odgovornost članova uprave i nadzornog odbora u slučaju ovisnosti društva

Tea Štefanec

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.7.2018.

Istupanje i isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

Andrea Borovčak

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.7.2018.

Preoblikovanje trgovačkih društava

Karmela Kos

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.7.2018.

Financiranje putem faktoringa

Patrizia Makek

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.7.2018.

Proboj pravne osobnosti

Dora Zambata

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

29.6.2018.

Povećanje temeljnog kapitala ulozima u dioničkom društvu

Iris Pejić

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

29.6.2018.

Vlastite dionice

Stella Stepić

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

29.6.2018.

Nadzorni odbor u dioničkom društvu

Kristina Matijević

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

29.6.2018.

Pripajanje društava

Tamara Hatlak

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

21.2.2018.

Povlačenje vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu (delisting)

Ines Zubović Jardas

Poslijediplomski specijalistički studij "Finanijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet u Rijeci

28.9.2017.

Poduzetnički ugovori

Ana Krpan Kukuljan

Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

28.9.2017.

Analaiza općih uvjeta poslovanja leasing društava kod leasinga motornih vozila

Monika Rajić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

22.9.2017.

Kontrolni prag u hrvatskom pravu preuzimanja

Klara Car

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

19.6.2017.

Poslovanje putem franšiza u Republici Hrvatskoj

Ivana Hört

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

08.6.2017.

Podjela društava kapitala

Tamara Jurdana

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.4.2017.

Glasovanje putem punomoćnika na glavnoj skupštini dioničkog društva

Katarina Kundih

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.3.2017.

Ništetnost i pobojnost odluka glavne skupštine

Merima Ibrić

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.10.2016.

Monistički ustroj dioničkog društva

Kristina Brižan

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.10.2016.

Prestanak članstva u upravi dioničkog društva

Ana Mirković

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.9.2016.

Prava dioničara na glavnoj skupštini

Nina Dorčić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.9.2016.

Nadležnost glavne skupštine

Ana Stojšić

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Pravni Fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.9.2016.

Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću

Martina Rojnić

Preddiplomski stručni studij – Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28. 6. 2017.

Pravni aspekti poslovanja obrta u Republici Hrvatskoj, datum obrane

Alenka Crljenica

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

26.02.2020. - 27.02.2020.

Radionica „Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“

Radionica „Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“ u okviru projekta Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj

Pravni fakultet u Rijeci

Polaznik

10.12.2019.

Mentorska radionica „Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata“

Mentorska radionica „Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata“ u sklopu ciklusa „Mentori i studenti“

Pravni fakultet u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Polaznik

3.12.2019.

Radionica „Suradnička procjena“

Radionica „Suradnička procjena“ u okviru projekta Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj

Pravni fakultet u Rijeci

Polaznik

01.12.2016. -

Doktorska radionica za mentore

Pravni fakultet u Rijeci

polaznik i predavač

27.10.2016. - 28.10.2016.

Seminar za nastavno osoblje „Mentoriranje doktorskih studenata“

Seminar za nastavno osoblje "Mentoriranje doktrorskih studenata"

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

polaznik

20.03.2015. - 29.05.2015.

"Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje"

Programski ugovor za nastavu između Sveučilišta u Rijeci i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

polaznik

31.05.2004. - 04.06.2004.

Stručni seminar "Uvodni seminar u suvremenim tehnikama poučavanja"

Cards projekt "Reforma pravosuđa - potpora Pravosudnoj akademiji u Hrvatskoj"

MInistarstvo pravosuđa - Pravosudna akademija

polaznik

16.-17.6.2020.

Radionica „Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“

Radionica „Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“ u okviru projekta Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj

Pravni fakultet u Rijeci

Polaznik

24.-25.09.2015.

Stručni seminar za nastavno osoblje u svrhu unaprjeđenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

IURISPRUDENCIJA-Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima Osječkog, Riječkog i Splitskog sveučilišta

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

polaznik

27. 6. 2018.

Gdje objaviti znanstveni rad? Citatne baze podataka i bibliometrijski pokazatelji u području prava

Radionica Gdje objaviti znanstveni rad? Citatne baze podataka i bibliometrijski pokazatelji u području prava

Pravni fakultet u Rijeci

Polaznik

Osobni razvoj

11.07.2018. - 18.07.2018.

Znanstveno istraživanje na Universita di Siena, Dipartimento Giurisprudenza

17.07.2017. - 27.07.2017.

Znanstveno istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru

11.07.2016. - 22.07.2016.

Znanstveno istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru

01.07.2016. - 05.08.2015.

Visiting student at Law Department; European University Institute, Firenze, Italy; Universita di sociale scienze, Firenze, Italy

31.05.2016. - 04.06.2004.

Stručni seminar „Uvodni seminar u suvremenim tehnikama poučavanja“ – Cards projekt „Reforma pravosuđa - potpora Pravosudnoj akademiji u Hrvatskoj“

24.01.2016. - 02.02.2005.

Specijalistički tečaj „Kretanje radnika unutar Europske unije“ – TEMPUS program

01.07.2014. - 31.07.2014.

Znanstveno istraživanje na temu „Disclosure Rules on Cash-Settled Derivatives and its Implications for Companies' Takeovers“, Max – Planck – Institut Hamburg

2005. -

Znanstveno istraživanje na Europa Institut, Saarland, Njemačka

17. – 21.5.2004.

Opći tečaj o „Europskim integracijama i europskom pravu“ – TEMPUS program

19. – 27.5.2005.

Specijalistički tečaj „Vanjska trgovina EU“ – TEMPUS program

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

01.04.2020.

Novi regulatorni okvir za transakcije s povezanim osobama

Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 41 219-242

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=346064

A1 WOS

01.04.2019.

Piramidalne strukture i društva s uzajamnim udjelima kao oblik odstupanja od načela „jedna dionica – jedan glas“

Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 40 81-111

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320059

WOS A1

01.12.2018.

THE PREVENTIVE RESTRUCTURING OF COMPANIES IN DIFFICULTIES – ONE-SIZE-FITS-ALL OR TAILOR MADE SOLUTIONS?

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 1447-1478

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318644

A1 WOS

01.09.2018.

Povlačenje vrijednosnih papira sa Zagrebačke burze (delisting) i potreba izmjene regulatornog okvira

Zubović, Antonija; Zubović Jardas Ines

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 68 553-585

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=304844

Q4 A1 WOS

10.04.2018.

Pravno uređenje kupnje dionica ciljnog društva zaduživanjem (LBO transakcije)

Prelič, Saša; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 301.-334.

WOS A1

2018.

Specifičnosti uređenja glasovanja putem punomoćnika na glavnoj skupštini u hrvatskom, francuskom i slovenskom pravu

Zubović, Antonija; Kundih, Katarina

Podjetje in delo - 274 157-188.

A1

01.09.2017.

CALCULATING PROXY VOTES IN THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW

Zubović, Antonija

SGEM 2017 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism - 2 367.-374.

WOS A1

01.03.2017.

Organizirano prikupljanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini kao modalitet utjecanja na donošenje odluka u društvu - otvorena pitanja

Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 38 243-274

A1 WOS

2017.

Shareholders' Liability in Croatia

Jurić, Dionis; Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita

Shareholders' Liability, Comparative Law Yearbook of International Business (ed. Campbell, Dennis), Kluwer Law International - 93-126

01.10.2016.

Pravne značajke provedenih postupaka preuzimanja prije i nakon pristupanja u EU i uočena regulatorna pitanja

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 66 619-638

A1

01.09.2016.

IS THERE A NEED FOR A REVISION OF THE CONTROL THRESHOLD IN CROATIAN TAKEOVER LAW?

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

SGEM 2016 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism - 2 669-676

2016.

Cash-Settled Derivatives and Their Role in Companies’ Takeovers

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

New Europe - Old Values?, Europeanization and Globalization, Springer International Publishing Switzerland - 235-267

http://www.springer.com/us/book/9783319022123

2015.

Tackling Empty Voting in the EU: The Shareholders’ Rights Directive and the Revised Transparency Directive

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Croatian Yearbook of European Law & Policy - 11 133-160

http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/223

Q4

2015.

Position of the holders of non-voting shares in corporate takeovers – a comparison of Croatian and EU Law

Zubović, Antonija

SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism - 1 639-646

http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1597

WOS

2015.

Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske – aktualnosti u primjeni (Selling shares of State-owned enterprises - Methods applied in privatization process and open issues)

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 36 71-108

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758669

A1

2014.

Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedninica lokalne samouprave (Restructuring of Utility Companies founded by Local Government)

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 35 61-94

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694224

A1

2013.

Significance of the CISG for franchising and distribution agreements in the EU market

Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela

Economic Integrations, Competition and Cooperation - 154-167

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=686243

A2

2013.

(Ne)objavljivanje podataka o promjenama u korporativnoj strukturi uvrštenog dioničkog društva i utjecaj na prelazak kontrolnog praga - novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora( (Non)-Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies and its Effect on Acquiring Company’s Control - New Forms of Hidden Ownership )

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 34 (2013), 1; 37-81 - 34 37-81

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v34_1/index.htm

A1

2013.

Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima (Administrative court supervision over independent regulatory agencies )

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 50 (2013), 2; 371-392 - 50 371-392

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152570

A1

2013.

Open Issues of the Squeeze out Right in Croatian and EU Court Practices

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht (1864-7561) 4 (2013); 159-180 - 159-180

http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=2913&lng=deu&id=

A1

2011.

Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava (Squeeze out and similar concepts in company law)

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik radova sa konferencije "Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije" - 247-302

http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

A2

2009.

Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu (Initial Public Offering (IPO) Prospectus and Prospectus Liability in Croatian and Comparative Law)

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Zbornik radova međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" - 162-185

http://crolist.pravri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1531122001

A2

2009.

PROTUPREUZIMATELJSKE MJERE I POLOŽAJ UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKOG DRUŠTVA (ANTI-TAKEOVER MEASURES AND POSITION OF THE BOARD OF TARGET COMPANY)

Jurić, Dionis; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 30 (2009), 1; 291-331 - 30 291-331

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80390

A1

2006.

Primjena trgovačkih običaja (Application of trade usages)

Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 27 (2006), 1; 307-343 - 27 307-343

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=12471

A1

2004.

Od rimske emptio-venditio preko ugovora o prodaji Code Civil-a do elektroničke prodaje (From the Roman emptio-venditio over the Contract of Sale in Code Civil till e-Commerce)

Ledić, Dragutin; Zubović, Antonija

Zbornik radova sa međunarodne konferencije "200-ta obljetnica Code Civil-a (1804-2004.)" - 37-60

http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1471130024

A2

2002.

Reguliranje koncentracija u europskom i hrvatskom pravu (The regulation of concentrations in European and Croatian Law)

Ledić, Dragutin; Zubović, Antonija

Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu - 29 81-111

http://opak.crolib.hr/cgi-bin/unicat.cgi

A2

Pozvana predavanja

11.04.2019.

XXV. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)”, izlaganje pod naslovom „Piramidalne strukture i društva s uzajamnim udjelima kao oblik odstupanja od načela „jedna dionica – jedan glas“

Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita

Poreč

12.04.2018.

XXIV. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)”, izlaganje pod naslovom: „Pravno uređenje kupnje dionica ciljnog društva zaduživanjem (LBO transakcije)“

Zubović, Antonija, Saša Prelič

Poreč

16.03.2017.

XXIII. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)” izlaganje pod naslovom „Organizirano prikupljanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini kao modalitet utjecanja na donošenje odluka u društvu – otvorena pitanja“

Zubović, Antonija; Prelič, Saša

Poreč

13.04.2016.

XXII. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)” izlaganje pod naslovom „Jesu li potrebne izmjene regulatornog okvira za povlačenje vrijednosnih papira s uređenog tržišta (delisting)?“

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Poreč

02.02.2012.

Međunarodna znanstvena konferencija: “International Services in the Internal Market - Implementation of the Services Directive in Croatia” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence, Opatija, Croatia) pozvano predavanje: “Call for EU Market Integration into the Domain of Financial Services and Relative Achievements of Harmonization”

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Opatija

15-17/04/2015

XXI. Savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)”, pozvano predavanje: „Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske – aktualnosti u primjeni“

Čulinović Herc, Edita; Zubović Antonija

Poreč

17-18/10/2014

International Conference „Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)“, izlaganje pod naslovom „Selling national champion's shares – national interests vs. free movement of capital“

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Opatija

9-11/04 2014.

Dvadeseto savjetovanje pravnika "Petar Simonetti vlasništvo - obveze - postupak" Pravnog fakulteta u Rijeci, pozvano predavanje "Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave"

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

Poreč

10-11/10/2013

Savjetovanje "Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave", pozvano predavanje "Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave"

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Opatija

17-19/04/2013

Devetnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” Pravnog fakulteta u Rijeci, pozvano predavanje „Novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora i utjecaj na objavljivanje ponude za preuzimanje“

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Poreč

24-25/09/2012

Međunarodna znanstvena konferencija „Journées juridiques et administratives franco-croates“, (Université de Split, Faculté de Droit de Split, Université Panthéon-Assas, Paris II, Conseil d'Etat de France et al.,) pozvano predavanje: “Le contrôle juridictionnel administratif des agences de régulation : actualités procédurales »

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Split

18-20/04/2012

Osamnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” Pravnog fakulteta u Rijeci, pozvano predavanje “Aktualna pitanja preuzimanja dioničkih društava – zajedničko djelovanje”

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Poreč

18-19/10/2010

Međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“, u organizaciji Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Udrugom korporativnih pravnika RH, Udrugom pravnika u bankarstvu BIH i Pravosudnom akademijom RH, pozvano predavanje „Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava“

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Opatija

12-14/06/2009

Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, pozvano predavanje "Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu"

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija

Neum

16-18/04/2009

Petnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pozvano predavanje „Protupreuzimateljske mjere i položaj uprave ciljnog društva u postupku preuzimanja dioničkog društva“

Jurić, Dionis; Zubović, Antonija

Poreč

06-08/04/2006

Dvanaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pozvano predavanje „Primjena trgovačkih običaja“

Zubović, Antonija

Poreč

26-27/11/2004

Colloque Scientifique Bicentenaire du Code Civil (1804 - 2004) pozvano predavanje "De l’emptio venditio romain a la vente électronique en passant par le contrat de vente du Code civil"

Ledić, Dragutin; Zubović, Antonija

Rijeka

Kongresna priopćenja

15.11.2019.

"Povećanje zahtjeva transparentnosti transakcija s povezanim osobama i sukob interesa"

Zubović, Antonija

usmeno

Međunarodna znanstvena konferencija "Trgovačka društva u društvu koje se mijenja – prema novoj kulturi korporativnog upravljanja" Pravni fakultet u Rijeci

19.10.2018.

„Preventivno restrukturiranje trgovačkih društava u poteškoćama – jedan kroj za sve ili odijelo po mjeri?“

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela

Usmeno

Međunarodna znanstvena konferencija,“Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi“ Pravni fakultet u Rijeci

06.10.2017.

Odgoda objave povlaštenih informacija - suprotstavljeni interesi tržišta kapitala i uvrštenog društva

Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela

usmeno

5. Međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević "Informacije i podaci: Pogled u budućnost" Opatija

2015.

„Uvrštena društva kao ciljna društva u postupcima preuzimanja nakon pristupanja EU-u / Listed Companies as Targets in the Post-Accession Takeovers – An Empirical Analysis“

Edita, Čulinović-Herc; Zubović, Antonija

Međunarodna konferencija / International Conference “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u” / “Corporate acquisitions and access to entrepreneurial financing in the post-accession period“ Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti, Opatija

2013.

9th International Conference "European Integrations, Competition and Development", Accesion of the Western Balkan Countries to the European Union, paper presented "Could UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) address the issues in disputes arising from franchising and distribution contracts within EU single market?"

Zubović, Antonija; Braut Filipović Mihaela

9th International Conference „European Integrations, Competition and Development“, Accession of the Western Balkan Countries to the European Union Opatija

2013.

International Symposium on Comparative Sciences organized by the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), paper presented "Building Blocks of Hidden Ownership in Listed Companies through Cash-Settled Derivatives and Implications for Companies' Takeovers"

Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija

International Symposium on Comparative Sciences Sofija, Bugarska

Znanstveni projekti

01.03.2015. -

„Legal Aspects of Corporate Acquisitions and Knowledge Driven Companies’ Restructuring”

istraživač

Hrvatska zaklada za znanost

http://en.croatiamergers.eu/

12.03.2014. -

Potpora znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci br. 13.08.1.2.01 pod nazivom „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“

istraživač

Sveučilište u Rijeci

http://pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/strategijaznanstvenihdo18.pdf

02.01.2007. -

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=5-05&ID=1533

15.12.2003. - 31.12.2006.

Korporacijsko upravljanje (Corporate Governance) u hrvatskom pravu društava

istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

http://zprojekti.mzos.hr/zprojektiold/prikaz_det.asp?ID=0115023

Uredništva časopisa

01.11.2016. - 19.04.2018.

Član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Recenzije

01.06.2020.

Recenzent rada predanog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.02.2019.

Recenzent rada predanog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.02.2018.

Recenzent članka predanog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.10.2016.

Recenzent rada predanog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2013.

Recenzent članka predanog na objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34, br. 2

2012.

Recenzent članka predanog na objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33, br. 2

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

19.04.2018. -

Izvršna urednica Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izvršna urednica

2014. -

Arbitar na listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

2012. -

Seminar za pripremu ispita za poreznog savjetnika

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb

Predavač

Javno djelovanje

Uredništvo

15.11.2016.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

22.11.2016.

Voditeljica modula

Pravni fakultet u Rijeci/Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Povjerenstva izvan sveučilišta

05.05.2016. -

Član Radne skupine za izradu novog Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Ministarstvo financija

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018