PORTFELJ / dr.sc. Kristina Lekić Barunčić

Portfelj

dr.sc.

Kristina Lekić Barunčić

Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

5.10.2016. - 04.12.2020.

Doktor znanosti (dr.sc.)

Poslijediplomski studij "Filozofija i suvremenost"

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.10.2014. - 15.12.2016.

Magistrica edukacije hrvatskog jezika i književnosti i filozofije (mag.edu.phil. et croat.)

Dvopredmetni diplomski studij Filozofija i Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.09.2011. - 10.09.2014.

Prvostupnica hrvatskog jezika i književnosti i filozofije (bacc. edu. phil. et. croat.)

Dvopredmetni preddiplomski studij Filozofija i Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

4.10.2021. -

Spoznavanje i neurorazličitost

Preddiplomski studij (filozofija + communis).

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

asistent

3.2021. - 7.2021.

Filozofija politike

Diplomski studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

asistent

13.10.2020. - 28.02.2021.

Spoznavanje i neurorazličitost

Preddiplomski studij (filozofija + communis).

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

vanjski suradnik

13.10.2019. - 01.03.2020.

Osnovni problemi antičke etike

Preddiplomski studij (filozofija + communis).

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

vanjski suradnik

13.10.2019. - 01.03.2020.

Umjetnost i moralno učenje

Preddiplomski studij (filozofija + communis).

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

vanjski suradnik

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Biological citizenship in the reliability democracy

Kristina Lekić Barunčić

Filozofija i društvo - 1 24-36

http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2064/bitstream_6287.pdf?sequence=1

A1

2019.

Collective intentionality and autism: Against the exclusion of the “social misfits”

Kristina Lekić

Filozofija i društvo - 30 135-148

http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1956/Full%20text.pdf?sequence=1

A1

2019.

Epistemička nepravda, autizam i pokret neuroraznolikosti

Kristina Lekić Barunčić

Filozofska istraživanja - 01/153 171-188

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=326702

Q3 A1

2018.

Parental Selecting and Autism

Elvio Baccarini, Kristina Lekić Barunčić

Etica & Politica/Ethics & Politics - XX 21-34

https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/22641/1/00_EP_XX-3_2018.pdf#page=21

Q2

Projekti

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018