PORTFELJ / prof. dr. sc. Dionis Jurić

Portfelj

prof. dr. sc.

Dionis Jurić

Pravni fakultet

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Pravni fakultet, kabinet 10 A

Vidljivost

Obrazovanje

2002. - 2006.

doktor znanosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1998. - 2002.

magistar znanosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1992. - 1997.

diplomirani pravnik

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

01.11.2017. -

redoviti profesor

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2012. - 01.11.2017.

izvanredni profesor

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2007. - 2012.

docent

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2006. - 2007.

znanstveni novak - viši asistent

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.1998. - 2007.

znanstveni novak

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

1995-1997

Stipendist Sveučilišta u Rijeci, Klub 4 +

1995-1996

Stipendist Zaklade "Marijan Šprajc"

Članstva

01.06.2017. -

Komisija za trgovačko pravo i praksu Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Croatia)

01.05.2014. -

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

2004. -

Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2018. -

Osnove prava društava

upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

2012. -

Korporativno upravljanje u dioničkim društvima

specijalistički studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2012. -

Korporativne akvizicije i restrukturiranje

specijalistički studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

2010. -

Korporativno upravljanje u dioničkim društvima

poslijediplomski doktorski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj

01.10.2009. - 01.10.2013.

Osnove prava društava

diplomski studij

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

01.10.2007. -

Trgovačko pravo

diplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

2007. -

Europsko pravo društava i temeljne gospodarske slobode

specijalistički studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

01.10.2002. - 01.10.2020.

Pravo društava

upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

01.10.1998. -

Pravo društava

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

01.10.1998. -

Trgovačko pravo

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

Mentor u završnim radovima

21.10.2013. -

Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

Dan Lovrović

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.09.2013. -

Društvo sa ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Nina Ceccolini

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

05.12.2012. -

Manjinska prava u dioničkom društvu

Barbara Prelec

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.07.2012. -

Položaj upravnog odbora i izvršnih direktora u dioničkom društvu

Marijan Greblo

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.06.2012. -

Utjecaj slobode poslovnog nastana na pravni subjektivitet trgovačkog društva i prijenos sjedišta na području EU

Jelena Jakšić

Poslijediplomski specijalistički studij „Pravo europskih integracija“

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.12.2011. -

Trgovačka društva u kojima se država pojavljuje u ulozi dioničara/udjelničara

Vesna Belančić

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.11.2011. -

Zadruga

Martina Klarin

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.09.2011. -

INCOTERMS 2010.

Jelena Mihić

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.04.2011. -

Povećanje temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću

Morena Gojtanić

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.02.2011. -

Prednosti i nedostaci obrta i nastavak poslovanja kroz društvo s ograničenom odgovornošću

Katarina Pernar

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.11.2010. -

Preoblikovanje športskog kluba udruge građana u športsko dioničko društvo kao pozitivna alternativa preoblikovanju primjenom stečajnog plana prema odredbama stečajnog zakona

Davorin Mičin

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.11.2010. -

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

Luka Čiča

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.11.2010. -

Uprava i upravni odbor u dioničkim društvima – sličnosti i razlike

Marin Kordić

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.11.2010. -

Glavna skupština dioničkog društva

Lara Ugrina

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.11.2010. -

Društvo sa ograničenom odgovornošću: ovlasti organa društva

Vedran Vidić

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2010. -

Tajno društvo

Iris Čargonja Tičić

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.03.2010. -

Vlastite dionice u dioničkom društvu

Vladimir Veljović

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.02.2010. -

Komanditna društva prema ZTD-u

Roberto Erman

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.12.2009. -

Uprava društva s ograničenom odgovornošću

Sonja Rameša

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.10.2009. -

Značaj javnog trgovačkog društva kao društva osoba u hrvatskom javnom poretku

Deana Matković

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.10.2009. -

Godišnja financijska izvješća dioničkih društava

Rafaela Ljubojević

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.10.2009. -

Društvo za osiguranje

Ana Jančić

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

13.07.2009. -

Banke

Ana Vargović

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.03.2009. -

Zaštita tržišnog natjecanja

Lara Dobran

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.02.2009. -

Tajno društvo

Ana Sabljak

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

05.11.2008. -

Položaj uprave i upravnog odbora u dioničkim društvima

Ana Milošević

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.04.2008. -

Poslovanje inozemnih trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Goran Ruso

diplomski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

2010. - 2013.

Osnove prava društava

OPUZ

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2007. -

Trgovačko pravo

diplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Osobni razvoj

11.07.2016. - 20.07.2016.

Studijski boravak (znanstveno istraživanje)

24.06.2002. - 15.07.2002.

Studijski boravak (istraživanje za doktorsku disertaciju)

05.07.1999. - 19.07.1999.

Tečaj iz međunarodnog trgovačkog prava

Obrazovni projekti

2015. - 2016.

„Iurisprudentia – Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta“

Financiranje: MZOŠ, Europski socijalni fond

Izdavaštvo

2020.

Pravo društava

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Katedra za pravo društava i financijsko pravo

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Limited Liability Companies in Croatia

Dionis Jurić, Mihaela Braut Filipović

Central European Journal of Comparative Law - 1 69-85

https://ojs.mtak.hu/index.php/cejcl/article/view/4464/3516

A2

2020.

Pravo na obaviještenost u društvima kapitala – granice ujednačavanja rješenja i otvorena pitanja primjene

Edita Čulinović Herc, Dionis Jurić, Sara Madžarov Matijević

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 41 269-288

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=346072

A1 WOS

2019.

Transparency in the Insurance Contract Law of Croatia

Loris Belanić, Dionis Jurić

Transparency in Insurance Contract Law - 33-62

A1

2018.

Odgovornost za štetu zakonskog revizora i obveza osiguranja od odgovornosti za štetu

Dionis Jurić, Loris Belanić

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 1823-1849

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318760

A1 WOS

2018.

Neovisnost zakonskog revizora u odnosu na subjekte revizije prema Zakonu o reviziji iz 2017. godine

Dionis Jurić

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 127-156

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=293640

A1 WOS

2017

Shareholders’ liability in Croatia

Dionis Jurić, Antonija Zubović, Edita Čulinović Herc

„Shareholders’ Liability“, The Comparative Law Yearbook of International Business, Special Issue, 2017 (Dennis Campbell (ur.)), The Center for International Legal Studies, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017. - 93-126

A1

2016

Sloboda pružanja usluga u pravu Europske unije i njezino ostvarenje u Republici Hrvatskoj

Dionis Jurić, Jelena Jakšić

Hrvatska pravna revija - 16 9-16

A2

2016

Legal forms for economic activities of foreign companies in Croatia

Dionis Jurić

Zbornik radova „Economic Integrations, Competition and Cooperation: Accession of the Western Balkan Region to the European Union - intégrations économiques, concurrence et cooperation: Adhésion des régions des Balkans occidentaux a l’Union européenne“ (Vinko Kandžija, Andrej Kumar (ur.)), CEMAFI International, Nice, 2016. - 757-774

A1

2016

Prekogranični prijenos sjedišta trgovačkog društva u europskom i hrvatskom pravu

Dionis Jurić

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 66 735-759

Q4 A1

2016

Cross-border Transfer of Company’s Seat and Exit Taxation in the European Union

Nataša Žunić Kovačević, Dionis Jurić, Stjepan Gadžo

Economic and Social Development (Book of Proceedings), 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business” (Miroslaw Przygoda, Mihaela Mikić, Petar Kurečić (ur.)), Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, University North, Koprivnica, Croatia, Warsaw, 2016., - 171-180

A1

2015

Societas Unius Personae – Prijedlog direktive o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom

Dionis Jurić, Sonja Marinac

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, - 36 435-466

A1

2014.

Poslovanje inozemnih trgovačkih društava na području Republike Hrvatske

Dionis Jurić

„Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc“ (ur. Z. Slakoper), Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2014. - 1 157.-184.

A2

2013

Implementation of the Capital Requirements Directive III Rules on Remuneration Policies in Financial Institutions

Dionis Jurić

Zbornik radova s Druge međunarodne konferencije „Legal and Economic Aspects of Corporate Governance – Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies“ (Hana Horak ((ur.)), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. - 87-114

A2

2012

The Croatian Energy Regulatory Agency – the Role of Regulatory Agency in Energy Activities

Dionis Jurić

„Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Oekonomie – Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Econimics“ (Nada Bodiroga-Vukobrat, Gerald G. Sander, Sanja Barić (ur.)), Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2012., - 333-355

A2

2012.

Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine s osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima( IMPLEMENTATION OF THE COMMISSION RECOMMENDATION ON REMUNERATION POLICIES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR 2009 WITH REVIEW ON ITS IMPLEMENTATION ON INSURANCE COMPANIES )

Jurić, Dionis

Zbornik radova „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja“, (ur. J. Slavnić, S. Jovanović, W. Rohrbach), Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd, 2012.

A1

2011.

PRIMANJA ZA RAD I OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PRIMANJIMA ZA RAD ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA( REMUNERATION OF THE MEMERS OF THE MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD AND ITS DISCLOSURE )

Jurić, Dionis

Zbornik radova „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011. - 115-156

A1

Transparentnost statusnih i financijskih odnosa povezanih društava( Transparency Of Corporate And Financial Relations Of Groups Of Companies )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 27 (2006), 2; 939-984

A1

Europski parlament nakon Amsterdamskog ugovora( The European Parliament after the Treaty of Amsterdam )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 19 (1998), Supp.; 1135-1161

A1

Uloga revizora u dioničkom društvu( The Role of Auditor in Public Company )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 25 (2004), 1; 323-352

A1

Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora( Right Of Minority Shareholders To File Indemnity Action On Behalf Of Public Company Against Members Of Management And Supervisory Board )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci. Supplement (1330-349X) 27 (2007), 2; 939-984

A1

POLOŽAJ DEPOZITNE BANKE U ODNOSU NA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE I INVESTICIJSKI FOND

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 2; 1009-1031

A1

Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti( Investment Fund Management Companies And Their Legal Peculiarities )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 1; 149-185

A1

PROTUPREUZIMATELJSKE MJERE I POLOŽAJ UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKOG DRUŠTVA( ANTI-TAKEOVER MEASURES AND POSITION OF THE BOARD OF TARGET COMPANY )

Jurić, Dionis; Zubović, Antonija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 30 (2009), 1; 291-331

A1

Statusno javno-privatno partnerstvo( Institutionalised public-private partnership )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 32 (2011), 1; 297-318

A1

Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca kod ugovora o međunarodnoj kupoprodaji s osvrtom na INCOTERMS 2010( TRANSFER OF RISK BETWEEN SELLER AND BUYER IN CONTRACT ON INTERNATIONAL SALE OF GOODS WITH REVIEW ON INCOTERMS 2010 )

Jurić, Dionis; Mihić, Jelena

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 33 (2012), 1; 355-387

A1

POLITIKA PRIMITAKA U KREDITNIM INSTITUCIJAMA U EUROPSKOM I HRVATSKOM PRAVU( REMUNERATION POLICY IN CREDIT INSTITUTIONS IN EUROPEAN AND CROATIAN LAW )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 34 (2013), 1; 359-391

A1

Odgovornost vladajućeg društva za obveze ovisnog društva u hrvatskom i usporednom pravu( Liability Of A Parent Company For Obligations Of The Subsidiaries In Croatian And Comparative Law )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 507-541

A1

Europsko dioničko društvo( European Company (Societas Europae) )

Jurić, Dionis

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) Supplement (2003), 3; 445-468

A1

Znanstvene knjige

2020.

Pravo društava

Autor

Dionis Jurić

Miomir Matulović

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Zavod za pravo društava i financijsko pravo Rijeka

2013.

Društvo za upravljanje UCITS fondovima

Autor poglavlja u knjizi

Edita Čulinović-Herc, Dionis Jurić, Mihaela Braut Filipović, Nikolina Grković

Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala

Edita Čulinović-Herc

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2007.

The Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies - the EU Transparency Directive and Croatian Securities Market Act

Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis

Ekonomska fakulteta Ljubljana

Pozvana predavanja

02.06.2017.

Public-Private Partnerships

Dionis Jurić

Rijeka

2008

NEZAVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NEIZVRŠNIH DIREKTORA UPRAVNOG ODBORA I NJIHOVE KOMISIJE U DIONIČKOM DRUŠTVU( Independence of the members of the supervisory board and non-executive directors of the board of directors and their commissions in public companies )

Jurić, Dionis

Rijeka

2008

Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi( Voluntary pension and investment funds )

Čulinović Herc, Edita; Jurić, Dionis

Rijeka

2007

The Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies - the EU Transparency Directive and Croatian Securities Market Act

Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis

Rijeka

Kongresna priopćenja

03.05.2013.

IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE III RULES ON REMUNERATION POLICIES IN CREDIT INSTITUTIONS

Dionis Jurić

izlaganje na skupu

Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

21.04.2012.

Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine, sa osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima

Dionis Jurić

izlaganje na skupu

IZAZOVI USKLAĐIVANJA PRAVA OSIGURANJA SRBIJE SA EVROPSKIM (EU) PRAVOM OSIGURANJA Palić, Srbija

28.06.2010.

National Report on Corporate Governance in Croatia

Jurić, Dionis

izlaganje na skupu

The 18th International Congress of the International Academy of Comparative Law 2010 Washington, SAD

Znanstveni projekti

2019.

Pravni aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja (br. projekta uniri-drustv-18-43),

Član istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

2014. - 2018.

Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljenih na znanju (br. projekta 9366)

član istraživačkog tima

Hrvatska zaklada za znanost

2014. - 2018.

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga (br. projekta 13.08.1.2.01)

član istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

2008. - 2013.

Jean Monnet Chair: New Challenges after the Reform Treaty

član istraživačkog tima

Europska komisija, program Lifelong Learning, Jean Monnet Programme, Key Activity 1, Grant Agreement no. 2008-2657

2007. - 2013.

Zaštita korisnika na europskom i hrvatskom tržištu financijskih usluga

znanstveni suradnik

MZOŠ

2002. - 2006.

Pravni aspekti gloabalizacije tržišta kapitala

znanstveni novak

MZOŠ

1998. - 2002.

Hrvatsko pravo koncerna

znanstveni novak

MZOŠ

Znanstveni skupovi

11.11.2020. - 12.11.2020.

Online Dvadeset i šesto međunarodno savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“

Rijeka, Hrvatska izlagač

04.12.2019.

International scientific conference „Current Problems of Limited Liability Company Regulation Competitiveness of the LLC Models – Western/East-Central European Perspectives“

Budimpešta, Mađarska izlagač

15.11.2019.

Međunarodna znanstvena konferencija „Trgovačka društva u društvu koje se mijenja – prema novoj kulturi korporativnog upravljanja“

Rijeka, Hrvatska izlagač

10.04.2019. - 12.04.2019.

Dvadeset i peto savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“

Poreč, Hrvatska izlagač

19.10.2018. - 20.10.2018.

Međunarodna znanstvena konferencija „Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi“

Rijeka, Hrvatska izlagač

11.04.2018. - 13.04.2018.

Dvadeset i četvrto savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“

Poreč, Hrvatska izlagač

02.06.2017. - 02.06.2017.

Scientific Colloquium „Public-private partnership and personalised medicine“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za Biotehnologiju, Medicinski i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

Rijeka, Hrvatska izlagač

15.03.2017. - 17.03.2017.

Dvadeset i treće savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora

Poreč, Hrvatska izlagač

20.10.2016. - 21.10.2016.

17th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Managerial Issues in Modern Business", Sveučilište Sjever, Uniwersytet Warszawski

Warszawa, Poljska izlagač

13.04.2016. - 15.04.2016.

Dvadeset i drugo savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora

Poreč, Hrvatska izlagač

05.10.2015. - 06.10.2015.

Međunarodna znanstveni skup „Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Udruga korporativnih pravnika, Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti

Opatija, Hrvatska izlagač

22.04.2015. - 24.04.2015.

Deseta međunarodna konferencija „Economic Integrations, Competition and Cooperation: Accession of the Western Balkan Region to the European Union“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, CEDIMES Paris, University of Antwerpen i dr.

Opatija, Hrvatska izlagač

15.04.2015. - 17.04.2015.

Dvadeset i prvo savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora

Poreč, Hrvatska izlagač

03.05.2013. - 04.05.2013.

Second International Jean Monnet Chair Conference „Legal and Economic Aspects of Corporate Governance – Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, Hrvatska izlagač

17.04.2013. - 19.04.2013.

Devetnaesto savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora

Poreč, Hrvatska izlagač

20.04.2012. - 21.04.2012.

Međunarodni znanstveni skup „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja“, Udruženje za pravo osiguranja Srbije

Palić, Srbija izlagač

18.04.2012. - 20.04.2012.

Osamnaesto savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Visoki upravni sud RH, Hrvatska javnobilježnička komora

Poreč, Hrvatska izlagač

07.04.2011. - 08.04.2011.

Sedamnesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Poreč, Hrvatska izlagač

18.10.2010. - 19.10.2010.

Međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“, Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Udruga korporativnih pravnika RH, Pravosudna akademija RH, Udruga pravnika u bankarstvu BiH

Opatija, Hrvatska suvoditelj i izlagač

01.10.2010. - 02.10.2010.

International Jean Monnet Chair Conference, „Regulatorne agencije“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hanns Seidel Stiftung

Rijeka, Hrvatska izlagač

25.07.2010. - 01.08.2010.

18th International Congress on Comparative Law, International Academy of Comparative Law

Washington, D.C., SAD izlagač

16.04.2009. - 18.04.2009.

Petnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Poreč, Hrvatska izlagač

10.04.2008. - 12.04.2008.

Četrnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Poreč, Hrvatska izlagač

29.03.2007. - 31.03.2007.

Trinaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Poreč, Hrvatska izlagač

06.10.2006. - 07.10.2006.

Međunarodni znanstveni skup „Prekogranična i regionalna suradnja“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Rijeka, Hrvatska izlagač

21.10.2005. - 22.10.2005.

Međunarodni znanstveni skup „Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje – europski zahtjevi i nacionalna rješenja“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hanns Seidel Stiftung

Rijeka, Hrvatska izlagač

22.04.2005. - 23.04.2005.

Peta međunarodna konferencija «Economic integrations, competition and cooperation», Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, CEDIMES Paris, University of Antwerpen

Lovran, Hrvatska izlagač

26.11.2004. - 27.11.2004.

Znanstveni skup „200-ta obljetnica Code Civil-a (1804.-2004.)“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj

Rijeka, Hrvatska izlagač

04.06.2004. - 06.06.2004.

Drugo međunarodno savjetovanje «Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse», Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Neum, Bosna i Hercegovina izlagač

01.04.2004. - 03.04.2004.

Deseto savjetovanje pravnika „Vlasništvo-obveze-postupak“, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Poreč, Hrvatska izlagač

Uredništva časopisa

01.12.2016. -

„Podjetje in delo – Revija za gospodarsko, delovno in socijalno pravo“, Ius Software, d.o.o., Ljubljana, Slovenija

01.10.2011. - 01.11.2017.

"Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci"

01.10.2011. - 01.10.2011.

"Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije"

Recenzije

2020.

recenzent radova objavljenih u INTEREULAWEAST, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2020.

recenzent radova objavljenih u Pomorstvu, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2019.

recenzent radova objavljenih u Godišnjaku Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Zagreb

2017.

recenzent radova objavljenih u Zagrebačkoj pravnoj reviji, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2016.

recenzent radova objavljenih u Pravnom vjesniku, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

2013.

recenzent radova objavljenih u Zborniku Veleučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci

2000.

recenzent radova objavljenih u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručni projekti

01.06.2015. - 15.09.2016.

„Iurisprudentia – Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta“, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

član istraživačkog tima

Stručna aktivnost

2009. - 2010.

Program stjecanja zvanja „Ovlašteni računovođa“

Udruga „Hrvatski računovođa“, Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

2009. - 2010.

Program stjecanja zvanja „Ovlašteni računovođa“

Udruga „Hrvatski računovođa“ Zagreb i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

2008. - 2013.

Seminar za pripremu ispita za poreznog savjetnika

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

2008. - 2013.

Seminar za pripremu ispita za poreznog savjetnika

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

2007. -

Programa usavršavanja „Korporativno upravljanje za članove Nadzornih odbora i Upravnih vijeća“

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku i Hrvatska udruga poslodavaca

predavač

2007.

Program usavršavanja „Korporativno upravljanje za članove Nadzornih odbora i Upravnih vijeća“

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Hrvatske udruga poslodavaca

predavač

2006. - 30.12.2006.

Radna skupina za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije – 6. Pravo trgovačkih društava

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH

član

2006.

Radna skupina za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije – 6. Pravo trgovačkih društava

Republika Hrvatska, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

član

06.03.2003. - 07.03.2003.

Četvrti okrugli stol o korporacijskom upravljanju u jugoistočnoj Europi, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

OECD, Svjetska banka

sudjelovanje u radu

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018