PORTFELJ / Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta

Portfelj

Izv. prof. dr. sc.

Sandra Laleta

Pravni fakultet

Katedra za radno i socijalno pravo

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2006-2011

dr. sc.

Doktorski rad: Prestanak ugovora o radu (mentor: prof. dr. sc. Željko Potočnjak)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1997 - 2003

mr. sc.

Poslijediplomski studij "Pravo međunarodne trgovine, prometa i osiguranja"; magistarski rad: Odgovornost za štetu koju prouzroči radnik na radu i u vezi s radom trećim osobama (usporedba s njemačkim, austrijskim i europskim pravom- mentor: prof. dr. Učur)

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1983-1988

dipl. iur.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

01.05.2017. -

Izv. prof. dr. sc.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.01.2012. - 30.04.2017.

docent

Voditeljica Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) – UIP-2014-09-9377"; 2015-2018.; koordinatorica za Pravni fakultet u Rijeci u projektu Improving knowledge on the impact of Central- and Eastern European social partners on competitive labour marker reforms facing the global crisis (CEE-LAB)VP/2016/004/0026 - Projekt Europske komisije (nositelj projekta: Mađarska udruga poslodavaca (Budimpešta); 2016-2018.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2006. - 2010.

asistent

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

01.10.2005. - 24.01.2012.

asistent

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.02.1989. - 2005.

stručni suradnik

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.1988. - 31.01.1989.

volonter

Općinski sud u Rijeci

Članstva

Međunarodna udruga za radno i socijalno pravo

Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Hrvatska udruga za radno pravo i socijalnu sigurnost

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018

Pravo socijalne sigurnosti

Specijalistički studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2017

Modul 17: Zakonski propisi

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

predavač

2017

Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo

Integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

predavač

2012. -

Radno i socijalno pravo

Integrirani i upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

2006. - 2011.

Socijalno pravo

OPUZ

Medicinski fakultet u Rijeci

suradnik

2006. - 2010.

Radno i socijalno pravo

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

suradnik

2003. - 2012.

Radno i socijalno pravo

Veleučilište u Rijeci

suradnik

1989. - 2012.

Radno i socijalno pravo

Dodiplomski i integrirani studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Radno i socijalno pravo

Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

od ak. 2013/2014. god.

Međunarodno radno i socijalno pravo

Integrirani studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

od ak. 2012/2013. god.

Europsko radno i socijalno pravo

Integrirani studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavač

Cjeloživotno obrazovanje

2006. -

Radno i socijalno pravo

Pravni fakultet u Tilburgu, Nizozemska

2001. -

Radno i socijalno pravo

Juristische Fakultät, Universität Regensburg, Deutschland

1996. -

American Democratic Processes

University of Charleston, USA

1992. - 1993.

Radno i socijalno pravo

Juristische Fakultät, Universität in Freiburg, Schweiz

1989. -

Comparative Labour and Social Security Law

Faculty of Law, University Ättila Joszef, Szeged, Hungary

Osobni razvoj

lipanj 1992 - svibanj 1993

Jednogodišnja stipendija Švicarske Vlade

srpanj - kolovoz 1996.

Seminar in American Democratic Processes

svibanj - srpanj 2001

Studijski boravak (stipendija Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, Bonn)

srpanj 2006.

Studijski boravak (TEMPUS program)

lipanj 2016.

Studijski boravak

lipanj 2017.

Studijski boravak

Izdavaštvo

2016

Radno pravo

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

13.07.2019.

Ugovorni odnosi u vezi s privremenim agencijskim radom

Senčur Peček, Darja, Laleta, Sandra, Kotulovski, Karla

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 30 1101-1127

https://hrcak.srce.hr/233531

Q2 A1

18.01.2019.

Innovation and growth of skills: Challenges to the Croatian legislature

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 1851-1880

https://hrcak.srce.hr/218359

Q2 A2

2018.

Innovation and growth of skills: Challenges to the Croatian legislature

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 111-131

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959588

2018.

Ugovor o radu i ugovor o djelu: područje primjene radnog zakonodavstva

Senčur Peček, Darja ; Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 411-456

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=933154

2017.

Restructuring of Companies and Employment Security

Laleta, Sandra

Economic and Social Development - 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development - "The Legal Challenges of Modern World" - 22 179-189

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908203

2017.

Implementation problems of the Collective Redundancies Directive and their consequences: The Croatian example

Hiessl, Christina ; Laleta, Sandra

Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht - 10 441-454

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908164

2017.

Atipični rad – izazovi zaštite od psihosocijalnih rizika i stresa na radu i u vezi s radom

Laleta, Sandra ; Senčur Peček, Darja

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini - 59 315-330

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876021

2017.

Labour law implications of outsourcing in public sector

Senčur Peček, Darja ; Laleta, Sandra ; Kraljić, Suzana

Lex localis - 15 705-723

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876020

2016.

Instrumenti implementacije Okvirnog sporazuma o stresu na radu i u vezi s radom – s osvrtom na „atipične“ radnike

Laleta, Sandra

Zbornik radova 6. Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja - 6 946-952

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822810

2016.

Fleksigurnost i (de)regulacija tržišta rada

Laleta, Sandra ; Bodiroga-Vukobrat, Nada

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 37 33-69

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813774

2015.

Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje u hrvatskom, europskom i usporednom pravu

Laleta, Sandra ; Križanović, Anamarija

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 36 305-339

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=773763

2014.

Stres na radu i u vezi s radom - normativno uređenje

Laleta, Sandra

5. Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja", 17.-20. rujan 2014., Zadar, Zbornik radova - 5 734-739

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723174

2013.

Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj - prijedlog

Farnell, Thomas ; Ćirić, Josip ; Divjak, Blaženka ; Doolan, Karin ; Jedriško, Danijel ; Kiš-Glavaš, Lelia ; Laleta, Sandra ; Majstorović, Irena, Novak ; Žižić, Valentina ; Šušak, Iva ; Vrbas, Natalija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813812

2013.

Jedinstveni ugovor o radu

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 34 139-171

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=647971

2011.

Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi - prepreke u ostvarivanju prava

Učur, Marinko Đ. ; Laleta, Sandra ; Smokvina, Vanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 32 677-701

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565461

2011.

Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU

Laleta, Sandra ; Smokvina, Vanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 32 407-444

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509294

2008.

Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s osvrtom na nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Laleta, Sandra ; Jukić, Anton

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 29 71-109

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351167

2007.

Nomotehnika u radnom pravu i pravu zaštite na radu

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 28 1435-1436

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661091

2007.

Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskom i hrvatskom pravu

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 28 317-362

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349987

2006.

Neka pitanja odgovornosti za štetu koju prouzroči posloprimac pri izvršavanju činidbe rada prema austrijskom pravu

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 27 1005-1031

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526855

2004.

Odgovornost posloprimca za štetu uzrokovanju poslodavcu na radu i u vezi s radom prema njemačkom pravu

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 25 957-997

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526857

1999.

Forenzička psihijatrija

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 20 889-894

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661089

1997.

Sudska praksa

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement - 18 737-757

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661032

1994.

Specifičnosti radnog odnosa lučkih radnika u Italiji

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 15 169-186

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526836

1993.

Otkaz ugovora o radu prema švicarskom pravu

Laleta, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 14 77-116

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526826

Znanstvene knjige

2021.

Exploring the Social Dimension of Europe - Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat

autor

Laleta, Sandra; Kotulovski, Karla

Mobbing and the Protection of Dignity in the Croatian Legislation and Practice: Lex Specialis as sine qua non?

Sander, Gerald G., Pošćić, A., Martinović, A.

Verlag Dr. Kovač Hamburg

2020.

EU 2020 – Lessons from the past and solutions for the future

autor

Kotulovski, Karla, Laleta, Sandra

ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT – A HINT OF PRECARIOUSNESS? STRUGGLING WITH THE SEGMENTATION AND PRECARISATION OF THE LABOUR MARKET

Petrašević, Tunjica ; Duić, Dunja

Pravni fakultet u Osijeku Osijek

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/index

01.02.2019.

Croatia

Autor

Smokvina, Vanja, Laleta, Sandra

Collective bargaining in labour law regimes

Liukkunen, Ulla

Springer Cham

2018.

Individual Dismissal in Croatia

Laleta, Sandra

Sander, Gerald G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N.

Springer

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723002

2017.

Profesionalizacija udomiteljstva u hrvatskom i usporednom pravu: radnopravni i socijalnopravni aspekti

Laleta, Sandra ; Kotulovski, Karla

Popović, Stjepka i Zloković, Jasminka

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822743

2016.

The protection of Whistleblowers in the Republic of Croatia

Laleta, Sandra ; Smokvina, Vanja

Thüsing, Gregor ; Forst, Gerrit

Springer

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809487

2015.

The challenges of part-time work in the context of flexicurity

Bilić, Andrijana, Laleta, Sandra, Barešić, Antea

Vinković, Mario

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law - Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822738

2015.

La risoluzione del rapporto di lavoro nella Repubblica di Croazia - in prospettiva europea e comparata

Laleta, Sandra

Cosio, Roberto, Sgroi, Antonino, Smokvina, Vanja

G. Giappichelli Editore

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722990

2007.

Konvencije Međunarodne organizacije rada s komentarima

Učur, Marinko Đ. ; Laleta, Sandra

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348327

Kongresna priopćenja

25.05.2018.

Innovation and growth of skills: challenges for the Croatian legislature

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje na engleskom jeziku

International scientific conference: "Organisataion of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills" (University of Rijeka Faculty of Law and Croatian Science Foundation) Rijeka

03.05.2018.

Sharing economy and workers' protection

Pošćić, Ana, Laleta, Sandra

usmeno izlaganje na engleskom jeziku

International Scientific Conferences Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMIC 2018, University of Rijeka, Faculty of Economics Opatija

12.02.2018.

Ugovor o radu i ugovor o djelu: područje primjene radnoga zakonodavstva

Senčur Peček, Darja, Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

XXIV. savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) Poreč

29.06.2017.

Restructuring of Companies and Employment Security

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje na engleskom jeziku

"Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World” Split

16.03.2017.

Restrukturiranje trgovačkih društava i sigurnost zaposlenja

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

XXIII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) Poreč

22.09.2016.

Implementacija Okvirnog sporazuma o stresu na radu i u vezi s radom - s osvrtom na "atipične" radnike

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

6. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“ (u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu) Zadar

22.04.2016.

Fleksigurnost i otkazivanje ugovora o radu u Hrvatskoj

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada - Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske zaklade za znanost) Rijeka

22.04.2016.

Fleksigurnost i individualni otkaz ugovora o radu u Hrvatskoj

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada – izazovi modernizacije hrvatskoga radnog prava (u organizaciji: Pravnog fakulteta u Rijeci i Hrvatske zaklade za znanost) Rijeka

20.11.2015.

Profesionalizacija udomiteljstva u Republici Hrvatskoj u kontekstu suvremenih izazova udomiteljstva

Laleta, Sandra, Kotulovski, Karla

usmeno izlaganje

Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI: interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“ (u organizaciji Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta zdravstvenih studija ...) Rijeka

21.05.2015.

New Discourses in Part-time Work in the Context of Flexicurity

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje na engleskom jeziku

Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference “New developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ (u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku) Osijek

16.04.2015.

Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje u hrvatskom, europskom i usporednom pravu

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

XXI. savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) Poreč

17.10.2014.

Promjene u hrvatskom mirovinskom sustavu - u kontekstu modernizacije sustava i socijalizacije rizika i koristi/prihoda

Laleta, Sandra, Smokvina, Vanja

usmeno izlaganje

Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference „Envisioning a New Social Model for Europe – the Economic Crisis Aftermath (Lessons from Transition)“, (u organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija) Opatija

18.09.2014.

Stres na radu i u vezi s radom - normativno uređenje

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

5. Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja" (u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu) Zadar

20.09.2013.

Prijelaz iz svijeta rada u svijet nezaposlenosti - komparativna analiza socijalnih prestacija

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Međunarodna znanstvena konferencija Social Rights and Social Policy – In Pursuit of a New Social Paradigm (u organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija) Opatija

01.07.2013.

Radno pravo u Republici Hrvatskoj kroz perspektivu ulaska u EU

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Pravno savjetovanje Dan Europskog prijateljstva Italije i Hrvatske / Il Convegno Giorno della fratellanza Europea tra la Croazia e l'Italia (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija Opatija

18.04.2013.

Jedinstveni ugovor o radu

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

XIX. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak) (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) Poreč

29.06.2012.

Prestanak ugovora o radu - novi izazovi

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

2. međunarodna konferencija Globalizacija i Europeizacija 2012. Pravna kultura u tranziciji: Transnacionalni / europski / nacionalni radni odnosi (u organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija, Education and Culture DG Lifelong Opatija

07.04.2011.

Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Savjetovanje Vlasništvo – obveze – postupak (u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci) Poreč

11.04.2008.

Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s osvrtom na nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj

Bodiroga-Vukobrat, Nada, Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Savjetovanje Vlasništvo – obveze – postupak (u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci) Poreč

24.05.2007.

Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u europskome i hrvatskome pravu s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u metalnoj industriji

Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Međunarodni simpozij Sigurnost i zdravlje na radu u metalnoj industriji (2007. - Osvrt na aluminijsku industriju) (u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i Saveza Samostalnih Sindikata Hrvat Šibenik

30.03.2007.

Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu

Bodiroga-Vukobrat, Nada, Laleta, Sandra

usmeno izlaganje

Trinaesto savjetovanje pravnika: Vlasništvo – obveze – postupak (u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci) Poreč

Znanstveni projekti

1.1.2021.

MI(GRACIJE) - JUČER, DANAS, SUTRA

autor

Ministarstvo rada, Europski socijalni fond

2018-2020

Pravni aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

https://www.pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/1602-restrukturiranje-trgovackih-drustava.html

2016-2018

Improving knowledge on the impact of Central- and Eastern European social partners on competitive labour marker reforms facing the global crisis (CEE-LAB)VP/2016/004/0026

suradnica, koordinator za Pravni fakultet u Rijeci

Europska komisija

http://ceelab.eu/assets/images/ceelab_A4_EN.pdf

2014-2015

Perspektive očuvanja socijalne države: transformacija sustava socijalne sigurnosti za fizičke osobe u personaliziranoj medicini

suradnica

HRZZ

2012. -

Tempus Joint Project Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality

suradnica

Tempus projekt (Sveučilište u Zagrebu)

2012. -

Projekt utvrđivanja i prevladavanja psiholoških faktora koji otežavaju studiranje

suradnica

Sveučilište u Rijeci (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)

2009. -

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja

suradnica

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Mentorstvo doktorandima

rujan 2018.

Nestandardni oblici rada i prekarnost

Karla Kotulovski Doktorat

Doktorski studij na Pravnom fakultetu u Rijeci

Datum obrane: izrada doktorskog rada u tijeku

Znanstveni skupovi

10.11.2020.

International Scientific Conference“EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future“, 10-11.2020

Osijek autor

2019.

Vlasništvo-obveze-postupak, savjetovanje Petar Simonetti

Poreč autor

2018.

International Scientific Conferences Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMIC 2018

Opatija izlagatelj

2018.

International Scientific Conference Organisation of the labour market: stimmulating innovation and the growth of skills

Rijeka izlagatelj

2017.

Međunarodna znanstvena konferencija Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada

Rijeka izlagatelj

2017.

"Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”

Split izlagatelj

2017.

XXIII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)

Poreč izlagatelj

2016.

6. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“ (u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu)

Zadar izlagatelj

2016.

Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada – izazovi modernizacije hrvatskoga radnog prava

Rijeka izlagatelj

2015.

Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI: interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“

Rijeka izlagatelj

2015.

Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference “New developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“

Osijek izlagatelj

2015.

XXI. savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci)

Poreč izlagatelj

2014.

Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference „Envisioning a New Social Model for Europe – the Economic Crisis Aftermath (Lessons from Transition)“

Opatija izlagatelj

2013.

Savjetovanje Vlasništvo - obveze - postupak

Poreč izlagatelj

2013.

Savjetovanje Dan Europskog prijateljstva Italije i Hrvatske

Opatija izlagatelj

2013.

Social Rights and Social Policy - In Pursuit of a New European Social Paradigm?

Opatija izlagatelj

2012.

2. international conference Globalization and Europeanization, Jean Monner Inter-University Centre of Excellence Opatija

Opatija izlagatelj

2011.

Savjetovanje Vlasništvo - obveze - postupak

Poreč izlagatelj

2008.

Savjetovanje Vlasništvo - obveze - postupak

Poreč izlagatelj

2007.

Međunarodni simpozij Sigurnost i zdravlje na radu u metalnoj industriji

Šibenik izlagatelj

2007.

13. savjetovanje pravnika Vlasništvo - obveze - postupak

Poreč izlagatelj

Uredništva časopisa

1996. - 2008.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

9.5.2018.

Sudjelovanje na konferenciji "Rad po mjeri čovjeka", Zagreb, 9. svibnja 2018. (pozvano sudjelovanje u panel raspravi)

Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hans Ebert Stiftung

2016

Članica fokusne grupe o izradi standarda kvalifikacije za ravnatelje odgojno obazovnih ustanova na Filozofskom fakuletu u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2013-2014

Pravno savjetovalište Studentskog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

Voditeljica (volonterski)

1989-2008

Uredništvo Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (tehnička urednica 1989-1995; izvršna urednica 1995-2008)

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

svibanj 2016.

Grupa za pravna istraživanja iz područja radnog prava za Hrvatsku (National Academic Supervisor for Croatia for the legal research group on labour law), ELSA International

ELSA International

Nacionalni akademski supervizor

Javno djelovanje

Javna predavanja

28.05.2018.

Položaj žena na tržištu rada i fleksigurnost

Tribina: Ali vi ste žensko! – Što tržište rada poručuje ženama?, u organizaciji Inicijative Radno i ravnopravno i Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Rijeka

2012.

Detalji

Predavanje u organizaciji Hrvatskog pravničkog društva Rijeka

Volonterstvo

2012.

Koordinatorica Pravnog savjetovališta Studentskog savjetovališnog centra

Rijeka

01.12.2010.

Sveučilištarci volontiraju (u organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci)

Rijeka

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018