Vesna Crnić-Grotić

Pravni fakultet Katedra za međunarodno pravo
Pravni fakultet Tajništvo - ured dekana

google scholar - index
CV