Ana Grbac prof.

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : abaric@math.uniri.hr

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2008. profesor matematike i informatike Studij matematike i infomatike Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2009. - Asistent Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2009. Asistent Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2008. - Društvo matematičara i fizičara