PORTFELJ / Karla Kotulovski mag. iur.

Portfelj

Karla Kotulovski

mag. iur.

Pravni fakultet

Katedra za radno i socijalno pravo

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

15.10.2017. - 15.12.2017.

Modul specijalističkog studija Promocija zdravlja i prevencije programa cjeloživotnog učenja

Planiranje, implemetacija i evaluacija programa prevencije i jačanja otpornosti

Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci

01.03.2017. - 30.06.2018.

Diploma

Realitetna terapija i teorija izbora

Udruga za realitetnu terapiju RH, William Glasser International & European Institute for Reality Therapy

01.11.2015. - 04.03.2016.

Državni stručni ispit- Diploma

Državni stručni ispit

Ministarstvo uprave

01.10.2015. - 04.03.2017.

spec.crim.

Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"

Sveučilište u Rijeci

01.10.2009. - 08.07.2014.

mag.iur.

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

01.09.2018. - 05.10.2018.

Asistent na katedri Radno i socijalno pravo

Održavanje konzultacija, nastave, ispita. Znanstvene aktivnosti: upis doktorskog studija i ispunjavanje obveze vezane uz isti: : Izrada orijentacijskog plana; Prikupljanje literarne građe i znanstvenih publikacija i sl. Sudjelovanje u pripremi i izradi potrebne dokumetacije za projekte EU. Ostale aktivnosti: redoviti odlazak na tečajeve, edukacije i predavanja za potrebe radnog mjesta.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2018. - 05.10.2018.

Asistent na katedri Radno i socijalno pravo

Održavanje konzultacija, nastave, ispita. Znanstvene aktivnosti: upis doktorskog studija i ispunjavanje obveze vezane uz isti: : Izrada orijentacijskog plana; Prikupljanje literarne građe i znanstvenih publikacija i sl. Sudjelovanje u pripremi i izradi potrebne dokumetacije za projekte EU. Ostale aktivnosti: redoviti odlazak na tečajeve, edukacije i predavanja za potrebe radnog mjesta.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.2017. - 31.08.2018.

Stručni suradnik za pravna pitanja u Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

terenski rad: supervizija kordinatora u provedbi preventivnog programa odjela pod nazivom "Trening životnih vještina" (provodi se u višim razredima osnovnih škola) - administracija - suradnja u provedbi programa "Zdrav za 5" - rješavanje pravnih pitanja za registrirane ovisnike pri Centru za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja - vođenje zapisnika, analiza skrininga za mentalno zdravlje učenika, vršenje prijave novih ovisnika u registar ovisnika ZZJZPGZ - redoviti odlazak na edukacije - sudjelovanje na Danima prevencije kriminaliteta 2017, Urbana (ne)sigurnost i novi sigurnosni izazovi - izvoditelj programa Koraci za budućnost bez nasilja kojeg provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odsjek za prevenciju nasilja u osnovnim školama s kojima je dogovorena suradnja

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

18.12.2014. - 18.12.2015.

Pravni poslovi, Odjel za maloljetničku delikvenciju; Odjel za obitelj, djecu i mlade

Izvidi na teren Rad sa strankama (uzimanje izjava) Sudjelovanje u sudskim postupcima Prikupljanje podataka, pisanje izvješća, rješenja, obavijesti, službenih zabilješki

Centra za socijalnu skrb Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.9.2018.

Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Asistent

1.9.2018.

Međunarodno radno pravo

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Asistent

1.9.2018

Radno i socijalno pravo

Preddiplomski stručni studija-Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Asistent

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019.

Ugovorni odnosi u vezi s privremenim agencijskim radom

Senčur Peček, Darja; Laleta Sandra; Kotulovski, Karla

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 40 1101-1130

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/about

Q2 A1

Znanstvene knjige

2021.

Exploring the Social Dimension od Europe, Liber Memorialis Prof. Dr. Nada Bodiroga-Vukobrat,

Autor

Laleta, Sandra; Kotulovski, Karla

Mobbing and the Protection of Dignity in the Croatian Legislation and Practice: Lex Specialis as sine qua non?

Sander, G., Gerald; Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana

Verlag Dr. Kovač Hamburg

2020.

EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC) EU 2020 – Lessons from the past and solutions for the future

Autor

Kotulovski Karla; Laleta Sandra;

Atypical forms of employment – hint of precariousness? Struggling against segmentation and precarisation of labour markets

Petrašević, Tunjica; Duić, Dunja

Pravni fakultet u Osijeku Osijek

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/11922

2017.

Profesionalizacija udomiteljstva u hrvatskom i usporednom pravu: radnopravni i socijalnopravni aspekti

Laleta, Sandra ; Kotulovski, Karla

Popović, Stjepka i Zloković, Jasminka

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822743

Znanstveni projekti

2020. - 2023.

MI(GRACIJE) - JUČER, DANAS, SUTRA

Autor

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Europski socijalni fond 3.562.367,03 HRK

https://videatur.hr/videatur-partner-na-projektu-mi-jucer-danas-sutra/

2019. - 2022.

Pravni aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja

Autor

Sveučilište u Rijeci

https://pravri.uniri.hr/hr/naslovnica/85-hr/znanost/projekti/1602-restrukturiranje-trgovackih-drustava.html

Znanstveni skupovi

4.12.2020.

Doktorska konferencija RiDoc (na engleskom jeziku)

Pravni fakultet u Rijeci (održana online) izlagač

11.9.2020.

Međunarodna znanstvena konferencija „EU 2020 – Lessons from the past and solutions for the future“ (ECLIC) (na engleskom jeziku)

Pravni fakultet u Osijeku (održana online) izlagač

15.11.2019.

Međunarodna konferencija “Trgovačka društva u društvu koje se mijenja – prema novoj kulturi korporativnog upravljanja" (uniri projekt (uniri-drustv-18-43))

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci izlagač

10.4.2019.

25. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo - obveze - postupak)

Poreč izlagač

2017.

Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci izlagač

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

15.06.2015. - 16.06.2015.

Seminar iz sportskog prava (2nd Rijeka EU Sports Law Seminar) na Pravnom fakultetu u Rijeci

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.travnja 2016.

Konferencija "Fleksigurnost i novi oblici rada-izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava"

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.studeni 2015.

Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup "Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi".

Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci

Aktivni sudionik

od 1. rujna 2017. do 1.5.2018.

Projekt "Koraci za budućnost bez nasilja;-e nasilje" Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama na području Primorsko-goranske županije s kojima je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ostavrio suradnju.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Odjel za prevenciju nasilja

Izvoditelj programa

Svibanj 2017.

Objava rada u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo "Rizik" (bilten za promicanje mentalnog zdravlja djece i mladih) pod naslovom "Nasilje nad djecom - Mračni fenomen". Poveznica http://www.zzjzpgz.hr/odjeli/prevovis/Rizik-20.pdf

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018