prof.dr.sc. Saša Ostojić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku

e-pošta : sasa.ostojic@medri.uniri.hr
telefon : (051) 651-183
prostorija : Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 908 13 17

Obrazovanje

1.1.2003. - Doktor znanosti Doktor znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Magistar znanosti Magistar znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1991. Doktor medicine Studij opće medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - redoviti profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - znanstveni savjetnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - izvanredni profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - docent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - viši asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - mlađi asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - liječnik na radu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - liječnik - stažist pripravnik Klinički Bolnički Centar - Rijeka

Nagrade i priznanja

Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora, za razdoblje 2005.-2009.
Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske (kategorija: Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti)
Godišnja nagrada Grada Rijeke - za izniman doprinos spoznaji, promociji, popularizaciji i unapređenju biomedicinskih znanosti
Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Rijeka
Državna nagrada za pedagoški rad Republike Hrvatske - 'Ivan Filipović' (kategorija: Godišnja nagrada za područje visokog školstva)

Članstva

1.1.2013. - Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog Liječničkog Zbora (HLZ)
1.1.2011. - Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) - Evaluacijski odbor za 10. rok natječaja Stipendije za doktorande
1.1.2010. - Nadzorni odbor Hrvatskog društva za kliničku bioetiku (HDKB)
1.1.2009. - Povjerenstvo za evaluaciju studentskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2008. - Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2008. - Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2008. - Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije medicinske genetike, Hrvatsko društvo za humanu genetiku
1.1.2006. - Povjerenstvo za uvođenje e-učenja na Sveučilištu u Rijeci
- Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama
- Hrvatsko antropološko društvo
- Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku
- Slovensko društvo za humanu genetiku
- Hrvatsko društvo za rijetke bolesti
- Hrvatsko društvo za humanu genetiku (HDHG)
- Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction (AASIR)
- European Society for Reproductive Immunology (ESRI)
- European Society for Human Genetics (ESHG)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Pedijatrija
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Klinička genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Izumi koji su unaprijedlili dentalnu medicinu
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Biologija
Stručni izvanredni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2012. Medicinska etika i klinička bioetika
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Medicinska genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Znanost o znanosti
Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Klinička bioetika
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Stanična i molekularna biologija
Prediplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Biologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Medicinska genetika i biologija reprodukcije
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Osnove kliničke genetike
Poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Genetički i epigenetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Genetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Medicinska genetika
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2008. Biologija čovjeka i medicinska genetika
Sveučilišni studij "Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Osnove molekularne biologije
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1993. - Medicinska biologija
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1993. - Stanična biologija s genetikom
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.1998. - Značaj citogenetičkog testa mutageneze kao metode nadzora osoba profesionalno izloženih ionizacijskom zračenju
Nada Starčević
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Genetika ponavljajućih spontanih pobačaja: napredci i prijepori
Medicina Fluminensis 52 203-10 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=233755

Q3

2. Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Alenka Hodžić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
nsertion/deletion polymorphism in intron 16 of ACE gene in idiopathic recurrent spontaneous abortion: case-control study, systematic review and meta-analysis
Reproductive Biomedicine Online 32 237-46 - 2016.

Q1
WOS

3. Nina Pereza, Borut Peterlin, Marija Volk, Miljenko Kapović, Saša Ostojić
A critical update on endothelial nitric oxide synthase gene variations in women with idiopathic recurrent spontaneous abortion: genetic association study, systematic review and meta-analyses
Molecular Human Reproduction 21 466-78 - 2015.

Q1
WOS

4. Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba Dekanić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Cornelia de Lange syndrome caused by heterozygous deletions of chromosome 8q24: Comments on the article by Pereza et al. [2012].
American Journal of Medical Genetics A 167 1426-7 - 2015.

Q3
WOS

5. Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Alenka Hodžić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
The -2549 insertion/deletion polymorphism in the promoter region of the VEGFA gene in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion
Journal of Assisted Reproduction and Genetics 32 1789-94 - 2015.

Q3
WOS

6. Pereza Nina, Pleša Ivana, Peterlin Ana, Jan Žiga, Tul Nataša, Kapović Miljenko, Ostojić Saša, Peterlin Borut
Functional polymorphisms of matrix metalloproteinase 1 and 9 genes in women with spontaneous preterm birth
Disease Markers 2014 171036 - 2014.

Q2

7. Ostojić, Saša; Peterlin, Borut
Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja( Genetic factors in etiology of recurrent spontaneous abortion )
Medicina - Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 40 (2004), 4; 256-264 40 256-264 - 2004.

8. Ostojić, Saša; Barać, Lovorka; Smolej Narančić, Nina; Vitale, Ksenija; Mojsović, Angelo; Kapović, Miljenko
Blood pressure in relation to age and sex in the population of the island of Krk, Croatia
Collegium Antropologicum (0350-6134) 20 (1996), Supplement; 15-20

9. Starčević Čizmarević, Nada; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Citogenetička analiza kromosomskih aberacija u osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju( Cytogenetic analysis of chromosomal aberrations in people preofessionally exposed to ionising radiation )
Medicina - Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 40 (2004), 4; 305-309

10. Novokmet, Natalija; Marjanović, Damir; Škaro, Vedrana; Projić, Petar; Lauc, Gordan; Grahovac, Blaženka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Rudan, Pavao
Genetic Polymorphism of 15 STR Loci in the Population of the Island of Cres
Annals of human biology (0301-4460) 38 (2011), 1; 12-21

11. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Sex-specific differences of craniofacial traits in Croatia: The impact of environment in a small geographic area
Annals of Human Biology (0301-4460) 34 (2007), 3; 296-314

12. Chaouat, Gerard; Zourbas, Sandrine; Ostojić, Saša; Lapprée Delage, Genevieve; Dubanchet, Sylvie; Ledee-bataille, Natalie; Martal, Jacques
New insights into maternal-fetal interactions at implantation
Reproductive BioMedicine Online (1472-6491) 2 (2001), 3; 198-203

13. Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Pedri M., Louisa
The Importance of Progressive Evolution of Medical Genetics and Genetic Counselling
Formosan journal of medical humanities (1606-5727) 10 (2009), 1/2; 46-72

14. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Maver, Aleš; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
The insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism and idiopathic recurrent spontaneous abortion.
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine (1476-7058) 25 (2012), 4; 429-431

15. Chaouat, Gerard; Ledee-bataille, Natalie; Zourbas, Sandrine; Dubanchet, Sylvie; Sandra, Olivier; Martal, Jacques; Ostojić, Saša; Frydman, René
Implantation : can immunological parameters of implantation failure be of interest for pre-eclampsia?
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 59 (2003), 2; 205-217

16. Chaouat, Gerard; Ledee-bataille, Natalie; Zourbas, Sandrine; Dubanchet, Sylvie; Sandra, Olivier; Martal, Jacques; Ostojić, Saša; Frydman, René
Implantation : can immunological parameters of implantation failure be of interest for pre-eclampsia?
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 59 (2003), 2; 205-217

17. Chaouat, Gérard; Zourbas, Sandrine; Ostojić, Saša; Lapprée Delage, Geneviè ve; Dubanchet, Sylvie; Ledée, Natalie; Martal, Jacques
A brief review of recent data on some cytokine expression at the materno-foetal interface which might challenge the classical Th1/Th2 dichotomy
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 53 (2002), 1-2; 241-256

18. Kabalin, Milena; Kolarić, Branko; Vasiljev Marchesi, Vanja; Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Rukavina, Tomislav; Kapović, Miljenko
Body Mass Index, Waist Circumference and Waist-to-Hip Ratio: Which Anthropometric Indicator is Better Predictor for the Hypertension Development in Women Population of the Island Cres
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM (0350-6134) 36 (2012), 2; 363-368

19. Brajenović-Milić, Bojana; Ristić, Smiljana; Kern, Josipa; Vuletić Smiljana; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
The effect of a compulsory curriculum on ethical attitudes of medical students
Collegium Antropologicum (0350-6134) 24 (2000), 1; 47-52

20. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Insulin-like growth factor 2 and insulin-like growth factor 2 receptor gene polymorphisms in idiopathic male infertility
Journal of Reproductive Medicine (0024-7758) 58 (2013); 132-136

21. Pereza, Nina; Volk, Marija; Zrakić, Nikolina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ostojić, Saša
Genetic variation in tissue inhibitors of metalloproteinases as a risk factor for idiopathic recurrent spontaneous abortion
Fertility and sterility (0015-0282) 99 (2013); 1923-1929

22. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Matrix metalloproteinases 1, 2, 3 and 9 functional single-nucleotide polymorphisms in idiopathic recurrent spontaneous abortion
Reproductive biomedicine online (1472-6483) 24 (2012), 5; 567-575

23. Pereza, Nina; Severinski, Srećko; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Maver, Aleš; Dekanić, Kristina, Baraba; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Third case of 8q23.3-q24.13 deletion in a patient with Langer-Giedion syndrome phenotype without TRPS1 gene deletion
American journal of medical genetics. Part A (1552-4825) 158A (2012), 3; 659-663

24. Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Secular change of craniofacial measures in Croatian younger adults
American Journal of Human Biology (1042-0533) 18 (2006), 5; 668-675

25. Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Ostojić, Saša; Gombač, Elena; Kapović, Miljenko
Secular change of body height and cephalic index of Croatian medical students (University of Rijeka)
American Journal of Physical Anthropology (0002-9483) 123 (2004), 1; 91-96

26. Pereza, Nina; Barbarić, Irena; Ostojić, Saša; Čače, Neven; Kapović, Miljenko
Recurrent achalasia in a child with Williams-Beuren syndrome
Collegium Antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 3; 941-944

27. Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko
A Current Genetic and Epigenetic View on Human Aging Mechanisms
Collegium antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 2; 687-699

28. Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Genetic Predisposition to Idiopathic Recurrent Spontaneous Abortion : Contribution of Genetic Variations in IGF-2 and H19 Imprinted Genes
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 60 (2008), 2; 111-117

29. Ostojić, Saša; Volk, Marija; Medica, Igor; Kapović, Miljenko; Meden-Vrtovec, Helena; Peterlin, Borut
Polymorphisms in the interleukin-12/18 genes and recurrent spontaneous abortion
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 58 (2007), 5; 403-408

30. Pereza, Nina; Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Sindrom prstenastog kromosoma 18( Ring chromosome 18 syndrome )
Medicina fluminensis (0275-7729) 46 (2010), 2; 208-213

31. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Zergollern-Čupak, Ljiljana; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut.
Klinička dismorfologija i razvojne anomalije( Clinical dysmorphology and developmental anomalies )
Medicina (0025-7729) 46 (2010), 1; 5-18

32. Pereza, Nina; Zergollern-Čupak, Ljiljana; Ostojić, Saša
Elektroničke baze podataka humanih genetičkih poremećaja: osnove diferencijalne dijagnostike u kliničkoj genetici( Electronic databases of human genetic disorders: the fundamentals of differential diagnosis in clinical genetics )
Medicina (0025-7729) 45 (2009), 1; 22-37

33. Pereza, Nina; Ostojić, Saša
Funkcionalna nejednakost roditeljskih genoma u etiologiji gestacijskih trofoblastičnih bolesti( Functional non-equivalence of parental genomes in the etiology of gestational trophoblastic disease )
Medicina (0025-7729) 44 (2008), 1; 22-37

34. Ostojić, Saša; Pereza, Nina
Genetički pogled na teorije starenja( Genetic view on aging theories )
Medicina (0025-7729) 42 (2006), 1; 4-14

35. Chaouat, Gerard; Ledee-bataille, Natalie; Zourbas, Sandrine; Ostojić, Saša; Dubanchet, Sylvie; Martal, Jacques; Frydman, René
Cytokines, implantation and early abortion: re-examining the Th1/Th2 paradigm leads to question the single pathway, single therapy concept
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 50 (2003), 3; 177-186

36. Ostojić, Saša; Dubanchet, Sylvie; Chaouat, Gérard; Abdelkarim, Mjihdi; Truyens, Carine; Capron, Frederique
Demonstration of the Presence of IL-16, IL-17 and IL-18 at the Murine Fetomaternal Interface during Murine Pregnancy
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 49 (2003), 2; 101-112

37. Pereza, Nina; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Vraneković, Jadranka; Bićanić, Nenad; Kapović, Miljenko
Izodicentrični X kromosom i složeni mozaicizam 45, X/46, X, idic(X)(q28)/46, XX u bolesnice sa sekundarnom amenorejom, visokim rastom i pretilošću( Isodicentric X chromosome and complex mosaicism 45, X/46, X, idic(X) (q28)/46, XX in a patient with secondary amenorrhea, tall stature and obesity )
Medicina fluminensis (0025-7729) 47 (2011), 1; 107-114

38. Pereza, Nina; Črnjar, Ksenija; Buretić-Tomljanović, Alena; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ostojić, Saša
Y chromosome azoospermia factor region microdeletions are not associated with idiopathic recurrent spontaneous abortion in Slovenian population: association study and literature review
Fertility and Sterility (0015-0282) 99 (2013); 1663-1667

39. Medica, Igor; Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kastrin, Andrej; Peterlin, Borut
Association between genetic polymorphisms in cytokine genes and recurrent miscarriage – a meta-analysis
Reproductive biomedicine online (1472-6483) 19 (2009), 3; 406-414

Znanstvene knjige

1.
Saša Ostojić, Nina Pereza
Genetičko informiranje u praksi
Genetički i epigenetički čimbenici pobačaja Vida Čulić, Jasminka Pavelić, Maja Radman Medicinska naklada Zagreb - 2015.

Pozvana predavanja

1. Saša Ostojić
”Current View on Genetics and Bioethics: The Importance of Progressive Evolution of Medical Genetics and Genetic Counselling“; Peking University Health Science Center, Peking
Peking (Kina) - 27.4.2012. Pozvano predavanje prigodom svečane proslave ’20. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine” i 100. godišnjice Peking University Health Science Center, Peking
2. Saša Ostojić
”Emocije, motivacija, učenje, znanje”; Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab 2011.
Rab - 7.10.2011.
3. Saša Ostojić, Nina Pereza
"Current views on genetic and epigenetic etiology of recurrent spontaneous abortion"; V hrvatski kongres humane genetike. Bol(Brač)
Bol, Brač - 20.6.2011.
4. Blatnik A, Volk M, Ostojić S, Pereza N, Kapović M, Peterlin B.
"Genetics of recurrent miscarriage"; The Second International Scientific Symposium - Molecular genetics research today and it's application possibilities,
Tuzla (BiH) - 22.10.2010.
5. Saša Ostojić
"Current View on Bioethics and Genetics: Genetic Counselling"; The 5th International Conference on Clinical Ethics and Consultation, Taiwan, 2009.
Taipei (Taiwan) - 11.3.2009.
6. Saša Ostojić
"Bioethics and Genetics: Current View on Genetic Counselling"; The 9th World Congress of Bioethics, Rijeka 2008.
Rijeka - 5.9.2008.
7. Saša Ostojić
„Ekologija duha:emocije, motivacija, učenje“; II. Državni stručni skup „Održivi razvoj“ za nastavnike kemije i biologije
Opatija - 26.3.2008.
8. Saša Ostojić
“Emocije, motivacija, učenje“; Radionica „Naracija“, Mediteranski Institut za Istraživanje života (MedILS)
MedILS, Split - 25.5.2007.
9. Saša Ostojić
„Genetičko savjetovanje“; BOSR8 - 8. Dani Bioetike, Katedra za društvene znanosti, Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku i Hrvatsko bioetičko društvo - Podružnica Rijeka
Rijeka - 18.5.2007.
10.

Kongresna priopćenja

1.
Sorta-Bilajac, Iva; Ostojić, Saša
Back to Basics: Is there a Place for Virtue-Ethics-Approach in Genetic Counseling?
2.
Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut.
Functional single nucleotide polymorphisms in promoter region of matrix metalloproteinase -1, -2, -3 and -9 as risk factors for recurrent spontaneous abortion
3.
Pereza, Nina; Severinski, Srećko; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Maver, Aleš; Baraba, Kristina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
A rare case of 8q23.3-q24.13 microdeletion in a patient with Langer-Giedion syndrome without TRPS1 gene deletion
4.
Blatnik, A; Volk, Marija; Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Genetics of recurrent miscarriage
5.
Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion.
6.
Ostojić, Saša; Volk, Marija; Medica, Igor; Meden-Vrtovec, Helena; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Polymorphisms in the Interleukin-12 and IL-18 Genes and Recurrent Spontaneous Abortion
7.
Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Igf2 and H19 gene polymorphisms in couples with recurrent spontaneous abortion
8.
Peterlin, Borut; Ostojić, Saša; Medica, Igor; Volk, Marija; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko
Genetic polymorphisms in RSA susceptibility – a systematic review of immunity-related genes
9.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Ostojić, Saša; Vraneković, Jadranka; Randić Ljiljana, Kapović, Miljenko; Radojčić Badovinac, Anđelka
Cytogenetic and chromosome Y microdeletion analysis of infertile men from North-Adriatic region of Croatia
10.
Ostojić, Saša
Bioethics and Genetics: Current view on Genetic counseling
11.
Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Genetic predisposition to idiopathic recurrent spontaneous abortion: Igf2 and H19 gene polymorphisms
12.
Pereza, Nina; Peterlin, Borut; Kapović, Miljenko; Ostojić, Saša
Direct and potential (epi)genetic causes of recurrent spontaneous abortion: advances and controversies
13.
Pereza, Nina; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ostojić, Saša
Single nucleotide polymorphisms of tissue inhibitors of metalloproteinases genes in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion
14.
Novokmet, Natalija; Marjanović, Damir; Havaš Auguštin, Dubravka; Šarac, Jelena; Šarić, Tena; Škaro, Vedrana; Projić, Petar; Lauc, Gordan; Grahovac, Blaženka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Rudan, Pavao
Geographic Sub-Structuring of The Island of Cres (Croatia) – Microsatellite Perspective
15.
Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Current view on genetics and epigenetics of recurrent spontaneous abortion
16.
Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Ostojić, Saša; Gombač, Elena; Kapović, Miljenko
Secular change in body height and cephalic index of Croatian medical students (University of Rijeka)
17.
Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Obersnel, Vojko; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Verša, Damjana; Paić, Marin; Kapović, Miljenko
Populacijsko-genetička analiza određenih fenotipskih svojstava u autohtonoj populaciji otoka Krka( Population-genetic analysis of certain fenotypic traits in the autochtonous population of island of Krk )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2014.
„Genetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja“; (broj projekta: 062-0000000-3548) ; Voditelj projekta; MZOŠ; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2014.
“Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa”; (broj projekta: 062-1962766-0309); ; Suradnik na projektu; MZOŠ; ;
3. 1.1.1996. - 1.1.2001.
“Indukcija oksidaza miješanih funkcija u riba Kvarnerskog zaljeva”; (broj projekta: 006210); Suradnik na projektu; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Nina Pereza; "Varijabilnost gena matriks metaloproteinaza i tkivnih inhibitora metaloproteinaza u parova s ponavljajućim spontanim pobačajima nepoznate etiologije"; Biomedicina; 16.12.2013.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - Urednik znanstveno-stručnog časopisa „Medicina Fluminensis“, glasila hrvatskog liječničkog zbora, Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2. - Urednička vizija za novu Medicinu( Editorial vision for the new Medicina )


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.1993. -
Sudjelovanje u detekciji utjecaja genotoksičnih mutagenih čimbenika okoliša (citogenetički test mutageneze).
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Analiza i postavljanje nalaza

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 26.4.2012. - Detalji
ABB Conference
Peking, Kina
2. 2.12.2011. - Detalji
Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)
Zagreb
3. 18.3.2011. - Detalji
Tjedan mozga 2011., ”Mozak i edukacija”
Osijek
4. 5.2.2011. - Detalji
L3A - Life Long Learning Akademija
Zagreb
5. 7.4.2010. - Detalji
Stomatološka poliklinika ”OrtoNova”
Rijeka
6. 3.2.2010. - Detalji
Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
7. 21.10.2009. - Detalji
Znanstveni odbor svih studenata Medicinskog fakulteta, „5.ZosSci caffe“
Rijeka
8. 8.12.2008. - Detalji
Dani Medicinskog fakulteta
Rijeka
9. 3.10.2007. - Detalji
Poliklinika RI-Dent
Rijeka
10. 3.4.2007. - Detalji
Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas"
Rijeka
11. 29.9.2006. - Detalji
Skup Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, podružnica Rijeka
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 8.7.2010. - Detalji
Hrvatsko društvo za humanu genetiku
Zagreb
2. 24.6.2010. - Detalji
Hrvatsko društvo za humanu genetiku
MedLIS, Split
3. 28.5.2009. - Detalji
„Klub Sušačana“
Rijeka
4. 24.4.2009. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
5. 6.10.2008. - Detalji
Trajni simpozij Hrvatskog liječničkog zbora, Podružnica Rijeka
Rijeka
6. 14.12.2007. - Detalji
Godišnja Skupština slovenskog društva za humanu genetiku
Ljubljana
7. 29.4.2006. - Detalji
Festival znanosti
Zagreb
8. 28.4.2006. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
9. 13.4.2006. - Detalji
Tribina Kluba mladih “Masido“
Kastav
10. 8.10.2005. - Detalji
SF konvencija “RIKON 2005."
Rijeka
11. 23.4.2005. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
12. 19.4.2005. - Detalji
Festival znanosti
Pazin
13. 27.4.2004. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
14. 26.4.2004. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2011. - Detalji
Narodni Zdravstveni List 2011; 612-613:1-8 (umetak);
Rijeka
2. 1.1.2010. - Detalji
Narodni Zdravstveni List 2010; 602-603:1-8 (umetak).
Rijeka
3. - Detalji

Medijski nastupi

1. 10.12.2013. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
2. 2.5.2013. - Detalji
Ri TV
Rijeka
3. 9.1.2012. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
4. 14.12.2011. - Detalji
Hrvatska radio-televizija
Zagreb
5. 27.11.2011. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
6. 14.5.2011. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
7. 16.11.2009. - Detalji
Radio Trsat
Rijeka
8. 18.5.2009. - Detalji
HRT - Obrazovni program hrvatskog radija
Zagreb
9. 11.5.2009. - Detalji
HRT - Obrazovni program hrvatskog radija
Zagreb
10. 24.4.2009. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
11. 28.4.2006. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
12. 9.5.2005. - Detalji
HRT - Obrazovni program hrvatskog radija
Zagreb
13. 25.4.2005. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka