Danijel Knežević dr. med.


Obrazovanje

1.1.2014. - Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji Biomedicina Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2013. dr. med. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2007. Gimnazija Karlovac

Radno iskustvo

1.1.2014. - Specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja KBC Rijeka
1.1.2014. - Asistent pri katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Asistent na zavodu za fiziologiju i patofiziologiju Medicinski fakultet Rijeka

Članstva

1.1.2016. - Europsko reanimatološko društvo

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pal, Sven; Knežević, Danijel; Kuharić, Janja; Šustić, Alan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Harjač, Antonija; Marčun, Robert; Lainščak, Mitja;
Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom
Medicina Fluminensis 51 0-0 - 2015.

Kongresna priopćenja

1.
Kuharić, Janja ; Sošić, Matija ; Knežević, Danijel ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Grabušić, Kristina ; Kučić, Natalija ; Šustić, Alan
Isolation and analysis methods of exosomes in cerebrospinal fluid derived from patients with severe traumatic brain injury Predavanje European-American Anesthesia Conference 2016 Zadar, Hrvatska 02-04.06.2016. Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827753