Doc. dr. sc. Dalida Rittossa

Pravni fakultet Katedra za kazneno pravo

e-pošta : dalida@pravri.hr
telefon : +385-51-359-528
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, kabinet 7

ORCID
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 39 4 0
ResearchGate 4

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2012. Dr.sc. (scientiae doctor) Doktorski studij Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.2001. - 1.1.2007. Mr.sc. (magistar scienciae) Poslijediplomski studij iz kaznenog prava i kaznenopravnih znanosti Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1999. - 1.1.2000. LL.M. (Master of Laws) LL.M. in Comparative Constitutional Law Central European University, Budapest, Hungary
1.1.1994. - 1.1.1999. dipl.iur. (diplomirani pravnik) Dodiplomski sveučilišni studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

5.7.2018. - docentica-viša znanstvena suradnica na Katedri za kazneno pravo znanstveno istraživačke aktivnosti – nastava Pravni fakultet u Rijeci
1.10.2015. - docentica na Katedri za kazneno pravo znanstveno istraživačke aktivnosti – nastava Pravni fakultet u Rijeci
1.3.2013. - 5.7.2018. znanstvena suradnica na Katedri za kazneno pravo znanstveno istraživačke aktivnosti, rad na projektima Pravni fakultet u Rijeci
1.9.2012. - 1.11.2015. viša asistentica na Katedri za kazneno pravo znanstveno istraživačke aktivnosti – nastava Pravni fakultet u Rijeci
1.1.2005. - 1.9.2012. asistentica na Katedri za kazneno pravo znanstveno istraživačke aktivnosti - nastava Pravni fakultet u Rijeci
1.5.2001. - 1.1.2005. znanstvena novakinja na Katedri za kazneno pravo znanstveno istraživačke aktivnosti - nastava Pravni fakultet u Rijeci
1.9.2000. - 1.3.2001. Junior Legal Officer rad na projektima "Public Prosecution Office" i "Alternative Sentences" Constitutional and Legal Policy Institute, Budapest, Hungary

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za najboljeg studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Stipendija Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Stipendija Središnjeg europskog sveučilišta za pohađanje studija "LL.M. in Comparative Constitutional Law"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Maloljetničko kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kriminologija
Integrirani sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik, nastavnik
Norma sati:
- Penologija
Integrirani sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kazneno pravo
Dodiplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Forenzička psihopatologija
Integrirani sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik, nastavnik
Norma sati:
- Maloljetničko kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
nastavnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

29.1.2019. - Kaznenopravni odgovor na problematiku trgovanja ljudima
Monika Pothorski
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
13.7.2018. - Kaznena djela spolnog odnošaja bez pristanka i silovanja u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Elena Cindrić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
27.9.2017. - Teži oblici spolne zlouporabe djece u praksi Županijskog suda u Karlovcu
Matea Maslač
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2016. - Kaznena djela u svezi s drogom u praksi Županijskog suda u Rijeci
Karlo Vučinić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2016. - Eutanazija u praksi Europskog suda za ljudska prava
Ester Filipas
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2016. - Kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju u praksi Općinskog suda u Karlovcu
Filip Kasunić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.9.2016. - Spolni odnošaj bez pristanka
Morena Blečić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2016. - Međunarodnopravni mehanizmi zaštite osoba s duševnim smetnjama
Morena Grubišić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2016. - Kazneno djelo silovanja
Renata Jokić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.6.2016. - Provedba sigurnosne mjere obveznog liječenja od ovisnosti u probacijskom sustavu
Lara Brozičević
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

- Osnove kaznenog prava i postupka
Stručni studij upravnog prava
Upravni odjel Veleučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.12.2006. - La lingua Italiana nei rapporti economici


Norma sati:
1.6.2004. - Seminar o modernim metodama podučavanja


Norma sati:
1.9.2003. - International Criminal Law Specialization Course


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rittossa, Dalida
Kažnjavanje počinitelja najtežih seksualnih delikata na štetu djece u RH - zakonski okviri i postojeća sudska praksa
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 25 417.-445. - 2018.

A1

2. Rittossa, Dalida
Seksualni delikti na štetu djece - hrvatski kaznenopravni okvir kroz prizmu zahtjeva iz Direktive 2011/93/EU
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 25 29.-63. - 2018.

A1

3. Grozdanić, Velinka; Rittossa, Dalida
Prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u Republici Hrvatskoj - empirijska analiza
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 str. 947.-981. - 2017. https://hrcak.srce.hr/193704

A1
WOS

4. Rittossa, Dalida
Ustavnopravna zaštita prava osoba s duševnim smetnjama
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 str. 1057.-1096. - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=285777

A1
WOS

5. Škorić, Marissabell i Rittossa, Dalida
Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 483.-521. - 2015.

A1

6. Grozdanić, Velinka, Škorić, Marissabell i Rittossa, Dalida
Liječnička tajna u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 833.-857. - 2014.

Q4

7. Rittossa, Dalida i Martinović, Igor
Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje – teorijski i praktični problemi
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 21 str. 509.-548. - 2014.

A1

8. Rittossa, Dalida i Božičević Grbić, Melita
Zakon o sudovima za mladež – reformski zahvati i praktične dileme
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 19 str. 615.-667. - 2012. https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/9_Rittossa.pdf

A1

9. Rittossa Dalida
Trafficking of Minors in Croatia: Present Situation,
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 17 str. 137.-164. - 2009.

A1

10. Rittossa Dalida
Taking the Right to Abortion in Croatia Seriously – One of the Basic Constitutional Rights or a Rudiment of the Right to Reproduction?
Cardozo Journal of Law and Gender 13 str. 273.-303. - 2007.

11. Rittossa, Dalida i Trbojević Palalić,Milana
Kaznenopravni pristup problematici mobbinga
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 str. 1325.-1351. - 2007.

A1

12. Rittossa Dalida
Pravna reforma prokurature u Ruskoj Federaciji u tijelo organizirano u skladu sa zakonom
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 12 str. 173.-202. - 2005. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130291

13. Rittossa Dalida
Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 26 str. 1024.-1050. - 2005.

A1

14. Grozdanić, Velinka, Sršen, Zoran i Rittossa, Dalida
Kaznena politika općinskih sudova na području Županijskog suda u Rijeci
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 11 str. 567.-609. - 2004. http://hrcak.srce.hr/87563

15. Rittossa Dalida
Elementi modela crime control i due process u odlukama tijela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s obzirom na članak 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 10 str. 75.-107. - 2003. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=129628

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi

Kaznenopravna zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u Republici Hrvatskoj – potreba za daljnjom reformom?
Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje“ Popović, Stjepka Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2016.
2. Autor poglavlja u knjizi

Long-Term Imprisonment in Croatia
Long-Term Imprisonment and Human Rights, Routledge Frontiers of Criminal Justice Drenkhahn, K., Dudeck, M., Dünkel, F. Routledge London, New York - 2014. http://www.amazon.com/Long-Term-Imprisonment-Routledge-Frontiers-Criminal/dp/0415679125
3. Autor knjige

Zablude u kaznenom pravu; ; Rijeka; 2014.;
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
4. Autor poglavlja u knjizi

Croatia (National Report on Illicit Drugs Policy)
Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe Apostolou, Thanasis Nomiki Bibliothiki Group Atena - 2013.
5. Autor poglavlja u knjizi

Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena
Kada žena ubije – interdisciplinarni pristup Grozdanić, Velinka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012.
6. Autor poglavlja u knjizi

Criminal Legal Confrontation with Evil in Cases of Sexually Abused Children
Challenging Evil, Time Society and Changing Concepts of the Meaning of Evil Schlegel, Schlegel i Hansen, Brita Inter-Disciplinary Press Oxford - 2010. http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/07/evil11ever1070410.pdf
7. Autor poglavlja u knjizi

Suppressing the Secondary Victimisation of Sexually Abused Children: A Croatian Perspective
Violence in the EU – Examined Policies on Violence against Women, Children and Youth in 2004 EU Accession Countries Antić Graber, Milica Faculty of Arts, University of Ljubljana Ljubljana - 2009. http://www.svri.org/euviolence.pdf
8. Autor poglavlja u knjizi

Hrvatsko kazneno zakonodavstvo i njegov odgovor na mobbing
Mobbing, prikazi slučajeva Bodiroga Vukobrat, Nada, Frančišković, Tanja i Pernar, Mirjana Društvo psihologa Primorsko-goranske županije Rijeka - 2008.
9. Autor knjige

The Right on Abortion: Comparative Approach Concerning Croatia, Federal Republic of Germany and US
Dissertation.com Boca Raton - 2008. http://dissertation.com/book.php?method=ISBN&book=1599426854
10. Autor knjige

Seksualni delikti na štetu djece
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb - 2007.

Pozvana predavanja

1. Rittossa, Dalida
Institut diverzije - važan iskorak u modernom maloljetničkom postupanju
Zagreb - 10.12.2018.
2. Rittossa, Dalida
Kažnjavanje počinitelja najtežih seksualnih delikata na štetu djece u RH – zakonski okviri i postojeća sudska praksa
Opatija - 7.12.2018. http://stop-konferencija.com/
3. Škorić, Marissabell i Rittossa, Dalida
Criminal Mediation in Croatian Law
Rovigo, Italia - 25.5.2018. https://www.pravo.unizg.hr/hukzp
4. Rittossa, Dalida i Kesonja, Dijana
Govor mržnje u kaznenoj i prekršajnoj sferi – teorijske i praktične dileme
Rijeka - 15.3.2018.
5. Rittossa, Dalida
Ustavnopravni diskurs o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj nakon odluke Ustavnog suda broj: U-I-60/1991 i dr.
Zagreb - 31.5.2017.
6. Rittossa, Dalida
Ustavnost Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece i mogući pravci nove zakonodavne reforme
Rijeka - 26.5.2017.
7. Rittossa, Dalida
Maloljetni ubojice u Republici Hrvatskoj: fenomenološka i etiološka analiza
Split - 28.4.2017.
8. Rittossa, Dalida
Alternativne sankcije za maloljetne počinitelje u hrvatskom kaznenopravnom prostoru
Zagreb - 5.12.2016.
9. Škorić, Marissabell i Rittossa, Dalida
Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu
Opatija - 3.12.2015.
10. Rittossa, Dalida i Martinović, Igor
Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje – teorijski i praktični problemi
Opatija - 4.12.2014.
11. Rittossa, Dalida
Pojavni oblici maloljetničkog kriminaliteta s elementima nasilja u Republici Hrvatskoj
Opatija - 20.11.2014.
12. Rittossa, Dalida
Sentencing Drug Offenders, Legislation and Court Practice
Kalampaka, Grčka - 22.6.2013.
13. Rittossa, Dalida
The Croatian Experience with Decriminalisation of Possession of Drugs for Personal Use
Thessaloniki, Grčka - 5.4.2013.
14. Rittossa, Dalida i Božičević, Grbić, Melita
Zakon o sudovima za mladež – reformski zahvati i praktične dileme
Opatija - 6.12.2012.

Znanstveni projekti

1. 18.7.2016. -
DESIrE - Demand for Sexual Exploitation in Europe; članica Expert Reflection Group ; the European Union’s Internal Security Fund Police (2014-2020); ;
2. 22.2.2016. - 1.9.2018.
Classification and explanations of antisocial personality disorders and moral and criminal liability within the context of Croatian mental health law and care; istraživačica; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.3.2015. - 28.2.2018.
Legal Status and Real Position of People with Mental Difficulties – Interdisciplinary Approach and European Perspectives; istraživačica; Hrvatska zaklada za znanost; ;
4. 20.12.2013. - 11.10.2014.
Sentencing of Drug Offenders, the Legislators Policy and the Practice of the Courts ; istraživač u svojstvu eksperta i koordinator istraživanja; Europska komisija i Open Society Institute; ;
5. 1.5.2012. - 22.6.2013.
Drug Law Reform in South Eastern Europe ; istraživačica; Open Society Institute, European Commission; ;
6. 2.1.2007. - 23.12.2014.
Europske perspektive kaznenopravnog statusa žena ; znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta; ;
7. 22.8.2002. - 31.12.2006.
Devijantna ponašanja žena - agresivnost, ovisnost i delinkvencija ; znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
8. 1.5.2001. - 22.8.2002.
Pravni, ekonomski i društveni položaj žena u Hrvatskoj ; znanstvena novakinja; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
9. 1.9.2000. - 1.3.2001.
Alternative Sentences ; legal researcher; Constitutional and Legal Policy Institute; ;
10. 1.9.2000. - 1.3.2001.
Public Prosecution Office ; legal researcher; Constitutional and Legal Policy Institute ; ;

Znanstveni skupovi

1. 15.3.2018. - 16.3.2018.
Psycho Film & Media Festival Rijeka izlaganje referata "Govor mržnje u kaznenoj i prekršajnoj sferi – teorijske i praktične dileme"
2. 31.1.2018. - 31.1.2018.
Osobe s duševnim smetnjama u suvremenom društvu Rijeka izlaganje referata "Ustavnopravna zaštita prava osoba s duševnim smetnjama"
3. 13.9.2017. - 16.9.2017.
34th International Academic Conference Firenze izlaganje referata "Mental Health Legislation in Croatia: Past, Current State and Future Challenges"
4. 7.7.2017. - 8.7.2017.
First International Scientific Conference "Child Maltreatment & Well-Being" Rijeka izlaganje referata "Sexual Abuse of Children in Croatia: Phenomenological and Etiological Perspectives"
5. 3.7.2017. - 4.7.2017.
Psychopathy: Scientific and Social Challenges Rijeka suorganiziranje konferencije i izlaganje referata "Offenders with Antisocial Personality Disorder in Court Practice – A Croatian Perspective"
6. 13.10.2016. - 15.10.2016.
Forensic Psychiatry and Prison Psychiatry between Medicine and Law Ohrid, Makedonija izlaganje referata "Criminal Legal Responsibility of Offenders with Antisocial Personality Disorder in Croatia: Theoretical Foundations and Empirical Findings"
7. 14.9.2016. - 16.9.2016.
5th European Conference on Mental Health Prag, Češka Republika izlaganje referata „The Mental Health Law Reform in Croatia – The Implementation of the European Standards“
8. 20.6.2016. - 20.6.2016.
Psychopathy: scientific advancements and philosophical interpretations Rijeka izlaganje referata "Protection of rights of psychopathic offenders in the Case Law of the ECHR: a step forward?"
9. 20.5.2016. - 20.5.2016.
Znanstveni simpozij „Krizna stanja i primjena mjera prisile u psihijatriji“ Rab izlaganje referata "Standardi Europskog suda za ljudska prava u primjeni mjera prisile nad psihijatrijskim pacijentima"
10. 19.2.2016. - 19.2.2016.
The moral and legal responsibility of psychopaths Rijeka izlaganje referata "Criminal legal responsibility of psychopathic offenders, theoretical and practical implications"
11. 16.11.2015. - 16.11.2015.
Međunarodni znanstveni simpozij „Položaj posameznikov z duševnimi motnjami v visokotehnološki družbi“ Ljubljana, Slovenija izlaganje referata "Osoba od povjerenja - veliki iskorak u zaštiti osoba s duševnim smetnjama"
12. 25.2.2015. - 26.2.2015.
Jonathan Glover on Psychiatry, War, Morality and Identity Rijeka izlaganje referata "The Croatian Mental Health Law"
13. 26.11.2014. - 1.12.2014.
Ex Yu Conference within the Street against Violence Project Rijeka izlaganje referata i vođenje radionice "Problematika nasilja u obitelji u sudskoj praksi"
14. 21.11.2014. - 21.11.2014.
Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva V: Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup "Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje" Rijeka izlaganje referata "Kaznenopravna zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u Republici Hrvatskoj – potreba za daljnjom reformom?"
15. 15.3.2010. - 18.3.2010.
11th Global Conference - Perspectives on Evil and Human Wickedness Salzburg, Austria izlaganje referata "Confronting Evil with Criminal Law in Cases Of Sexually Abused Children", vođenje sesije "Youthful Interaction With Evil"
16. 20.3.2009. - 22.3.2009.
Ways of Implementing the EU Directives on Violence against Women, Children and Youth: Good Practices and Recommendations Ljubljana, Slovenija izlaganje referata "Suppressing the Secondary Victimisation of Sexually Abused Children: A Croatian Perspective"
17. 2.10.2008. - 4.10.2008.
Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkans Conference Beograd, Srbija izlaganje referata "Trafficking of Minors in Croatia – The Present Situation"
18. 8.10.2007. - 10.7.2007.
International Family Violence and Child Victimization Research Conference Portsmouth, New Hampshire, USA izlaganje referata "Sexual Abuse of Children in Croatia"
19. 17.2.2007. - 17.2.2007.
Drugi hrvatski interdisciplinarni Simpozij MOBBING Rijeka izlaganje referata " Mobbing kao pitanje Kaznenog prava "
20. 30.6.2005. - 1.7.2005.
Network for European Women’s Rights Final Conference Birmingham, UK izlaganje referata "Taking Right of Abortion in Croatia Seriously - One of the Basic Constitutional Rights or a Rudiment of Reproductive Rights?"

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - Journal of Faliy Violence
https://link.springer.com/journal/10896
2. 1.1.2010. - Journal of Child Sexual Abuse
http://www.tandfonline.com/toc/wcsa20/current#.UqTEqGw-noY

Recenzije

1. 2018. Recenzent časopisa Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske
2. 2018. Recenzent časopisa Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
3. 2018. Recenzent Hrvatske zaklade za znanost
4. 2017. Recenzent rada objavljenog u Zborniku radova s međunarodne znanstvene konferencije "Child Maltreatment & Well-Being: Contemporary Issues, Research & Practice"
5. 2017. Recenzent "Policy paper: A holistic approach to conceptualizing demand for sex services" EU projekta "DESIrE - Demand for Sexual Exploitation in Europe"
6. 2017. Recenzent rada objavljenog u Zborniku radova Pravnog fakuleta Sveučilišta u Splitu s Znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem
7. 2015. Recenzent časopisa Zagrebačka pravna revija
8. 2015. Recenzent časopisa Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu
9. 2013. Recenzent časopisa Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10. 2012. Recenzent časopisa Journal of Family Violence
11. 2007. Recenzent časopisa Journal of Child Sexual Abuse
12. 2007. Recenzent časopisa Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
7.3.2018. - 9.3.2018.
9. dani antifašizma u Opatiji
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Opatije   pozvani diskutant na temu "Suvremeno ropstvo"
2.
31.1.2018. -
Okrugli stol "Razmjena mišljenja i iskustava o pravnom i stvarnom položaju osoba s duševnim smetnjama"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   izlaganje referata
3.
19.12.2017. -
Javna tribina i stručni skup "Nasilje u obitelji (prepoznati, definirati i adekvatno reagirati)"
Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež   suorganiziranje skupa i izlaganje referata "Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2017. godine – nov zakonodavni okvir za stare izazove"
4.
11.12.2017. -
Okrugli stol "Stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj: uloga akademske zajednice"
Udruga „Universitas“ i Sveučilište u Rijeci   izlaganje referata "Diskurs o pravu na pobačaj u akademskoj i široj zajednici"
5.
5.12.2017. -
"Što nam donosi ratifikacija Istambulske konvencije?", 26. (tematska) sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova   pozvani diskutant na tematskoj sjednici
6.
25.9.2017. -
Tribina za javnost: "Kako umrijeti bez stresa" - Pravo na smrt kao ljudsko pravo
Katedra za društvene i humanističke znanosti, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Centar za palijativnu skrb Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci   pozvano izlaganje referata "Pravo na smrt kao ljudsko pravo?"
7.
3.10.2016. -
Okrugli stol "Kako akademska i aktivistička zajednica mogu utjecati na prepoznavanje i ostvarivanje reproduktivnih prava građanki?"
Udruga PaRiter i Centar za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci   pozvano izlaganje referata
8.
21.4.2016. -
"Pravo na pobačaj u Republici Hrvatskoj u svjetlu novih pomaka u komparativnom i konvencijskom pravu"
Znanstveni kafić u sklopu Festivala znanosti u Rijeci   pozvano izlaganje referata
9.
26.2.2016. -
Okrugli stol „Iskustva u prvoj godini primjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u praksi“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   izlaganje referata
10.
17.3.2015. -
Tribina "Suvremeni pristup namjernom prekidu trudnoće"
Stručno društvo ginekologa i opstetričara HLZ Podružnica Rijeka – Pula   pozvano izlaganje referata "Pravni aspekti prigovora savjesti"
11.
5.2.2015. -
Okrugli stol "Priziv savjesti u medicinskoj praksi: kada je i koliko doista utemeljen?"
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci   pozvano izlaganje referata "Pravna priroda prava poziva na priziv savjesti medicinskih djelatnika"
12.
21.1.2015. -
Okrugli stol "Priziv savjesti u medicini"
Inicijativa liječnika/liječnica za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini i CESI   pozvano izlaganje referata "Ustavnost priziva savjesti liječnika u slučajevima pobačaja"
13.
1.1.2015. -
Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   Izvršna urednica i koautorica Priloga Komentara ZZODS-a
14.
16.12.2014. -
Javnozdravstvena tribina "Ljudska prava i prava pacijenata - osoba s invaliditetom"
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Odjela socijalne medicine   pozvano izlaganje referata "Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – prekretnica u zaštiti prava osoba s invaliditetom"
15.
30.5.2014. -
Edukacija psihijatara povodom donošenja novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Psihijatrijska bolnica Rab   izlaganje referata "Osoba od povjerenja - novi institut u zaštiti osobe s duševnim smetnjama"
16.
25.3.2013. -
Tribina "Hrabrost je odabrati nenasilje"
Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence Opatija   pozvano izlaganje referata "Maloljetni počinitelji kaznenih djela s elementima nasilja"
17.
2.11.2012. -
Okrugli stol voditelja istraživača "Drug Law Reform in South Eastern Europe"
Diogenis Association, Thessaloniki, Grčka   izlaganje referata "Drug Legislative Policy in Croatia"
18.
12.6.2008. -
Tribina "Razvod i dijete"
Obiteljski centar Rijeka   izlaganje referata "Zapuštanje i zlostavljanje djece povodom razvoda roditelja"
19.
14.5.2008. -
Tribina o trgovini ljudima
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   izlaganje referata "Trgovanje ljudima i ropstvo: Međunarodnopravni instrumenti i nacionalna kaznenopravna zaštita"
20.
1.1.2008. -
Međunarodna konferencija "Institute on Violence, Abuse and Trauma Conference"
Alliant International University, San Diego, USA   recenzent međunarodne konferencije

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. - volonterka vježbenica pri Općinskom i Županijskom sudu u Rijeci
Rijeka

Intervjui

1. - Razgovor s urednicom Jelenom Jindrom o ustavnopravnoj problematici prava građana da odluče umrijeti,
A forum, HRT3
Rijeka
2. - "Osobe s duševnim smetnjama u Hrvatskoj nemaju adekvatnu sudsku zaštitu"
Novi list, VOX academiae
Rijeka

Medijski nastupi

1. 27.9.2017. - Montažstroj: "Ljubav i Ekonomija"
Dokumentarni performans, javna rasprava i humanitarni događaj
Rijeka, Art kino

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Članica Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske