Akademik Daniel Rukavina Profesor emeritus


Daniel Rukavina

Obrazovanje

1.1.1972. - 1.1.1973. znanstveno usavršavanje Imunologija, transplantacija Department of Cell Biology, Southwestern Medical School, Dallas, USA
1.1.1971. - Doktor znanosti Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1968. - Magistar znanosti Poslijediplomski studij Biomedicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1955. - 1.1.1962. liječnik studij medicine Medicinski fakultet Zagreb

Radno iskustvo

25.9.2013. - Voditelj Organizator i predsjedavajući brojnih domačih i međunarodnih simpozija i tribina. HAZU Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci
1.1.2009. - Profesor emeritus Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2009. Reizbor - Rektor Od 2000. godine koordinacija aktivnosti na izgradnji sveučilišnog kampusa na Trsatu. U tom razdoblju izgrađena je suvremena nastavna i istraživačka infrastruktura. Preuređeni su postojeći objekti za Akademiju primijenjenih umjetnosti i Znanstveno-tehnologijski park. Izgrađeni su Filozofski fakultet, Učiteljski i Građevinski fakultet,te Sveučilišni odjeli za Fiziku, Matematiku, Informatiku i Biotehnologiju, te objekt studentske prehrane. Time je Sveučilište dobilo 71.115 m2 suvremenog prostora za nastavu, istraživački rad i studentski standard. Znanstveni potencijal Sveučilišta povećan je za preko 400 znanstvenika, a na Sveučilište je primljeno više desetaka istaknutih znanstvenika iz zemlje i svijeta (35 znanstvenika iz hrvatske dijaspore) i tako snažno ojačane istraživačke jezgre. Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. Rektor Strategija i vizija razvoja suvremenog europskog istraživačkog Sveučilišta. U tom razdoblju na Sveučilištu u Rijeci ostvaren je prvi veliki investicijski program (2001-2003), implementiran je Bolonjski proces, uveden sustav obrazovnih ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski), reformirani nastavni programi i usklađeni s europskim prostorom (EHEA i ERA), izgrađen sustav za kvalitetu i sustav mobilnosti nastavnika, studenata i administrativnog osoblja. Otvoreni su brojni novi studiji u okviru postojećih fakulteta ( kulturalni studiji, povijest umjetnosti, organizacija i poslovanje u zdravstvu i drugi), te osnovani novi fakulteti (Učiteljski fakultet i Akademija primijenjenih umjetnosti). Napravljen je značajan iskorak u razvoju prirodnih znanosti kroz jačanje znanstvenog potencijala i osnivanje četiri sveučilišna odjela (Fizika, Matematika, Informatika i Biotehnologija). Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2001. v.d. Rektor Sveučilište u Rijeci
1.1.1998. - Reizbor u trajno zvanje redovnog profesora Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - Reizbor u redovnog profesora Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1986. Redovni profesor Sveučilišni nastavnik iz predmeta Imunologija, Fiziologija, Patološka fiziologija; istraživač iz područja temeljne i kliničke imunologije i alergologije, transplantacije, imunologije reprodukcije, autoimunosti, imunoloških mehanizama u kontroli rasta i imunoreakcije u dermatologiji. zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1976. - 1.1.1977. Izvanredni profesor Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1973. - 1.1.1976. Sveučilišni docent Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1962. - 1.1.1973. Asistent Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet, Rijeka

Nagrade i priznanja

Srebrna plaketa Grada Rijeke
Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (Predsjedništvo SFRJ)
"Ruđer Bošković" Nagrada Republike Hrvatske
Nagrada Grada Rijeke za znanstveni doprinos
Nagrada Unije fizioloških društava Jugoslavije
Povelja i Medalja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Nagrada vlade austrijske pokrajine Koruška za bogato znanstveno djelovanje i doprinos znanstvenoj suradnji u regiji Alpe-Adria
Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj
Znanstvena nagrada "Ante Šercer" Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Plive d.d. za najbolji znanstveni rad iz područja medicine objavljen u 1997./98. godini od autora iz Republike Hrvatske
Povelja Tokai Medical School Association. 468. pozvano predavanje u Svečanoj knjizi Tokai Medical School, Japan
Povelja Japanskog društva za reprodukcijsku imunologiju uručena na 15th Annual Meeting of JSIR, Tokyo, Japan
Zahvalnica Medicinskog fakulteta za izniman doprinos razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Državna nagrada Sabora RH za životno djelo za znanstveni doprinos u području biomedicinskih znanosti
Povelja Američkog društva za reprodukcijsku imunologiju (American Society for Reproductive Immunology) (ASRI) za doprinos razvoju istraživačkog područja reprodukcijske imunologije u svijetu
Visoko priznanje za doprinos osnivanju i razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru i dodijeljena titula počasnog profesora
Odlikovanje «Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića» za osobit doprinos znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj te za provedbu Bolonjskog procesa
Medalja svjetskog društva the International Society for Reproductive immunology u znak zahvalnosti za obnašanje funkcije predsjednika za razdoblje 2004-2007 godine
Plaketu za zahvalnicom - za značajan doprinos na području reprodukcijske imunologije u svijetu dodijelio je novi predsjednik ISIR-a, prof. Koji Koyama u ime svjetskog društva
Visoko priznanje – počasni profesor (Professor honoris causa) medicinskih znanosti sveučilišta “St. Cyril and Methodius” u Skopju, Makedonija
Počasni Predsjednik (Honorarry President) - International Society for Immunology of Reproduction (ISIR)
2008 Blackwell Munksgaard Award, najviša nagrada koju dodjeljuje American Society for Reproductive Immunology. Nagrada mu je uručena na svečanosti tijekom 28th Annual Meeting American Society for Reproductive Immunology (ASRI) koji je održan 11.-14. lipnja 2008. godine, Chicago, USA. Obrazloženje globalnog doprinosa akademika Rukavine i doprinosa razvoju znanstvenog područja reprodukcijske imunologije objavljeno je u časopisu American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 60, No. 5, str. 379-382, 2008.
Zlatna kuna 2009. Nagrada za životno djelo. Priznanje Hrvatske gospodarske komore za doprinos izgradnji Hrvatske kao društva temeljenog na znanju
Priznanje Zaklade Sveučilišta u Rijeci za doprinos u osnivanju, razvoju i radu Zaklade
Priznanje Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za cjelokupni doprinos razvoju Građevinskog fakulteta
Počasni član European Society for Reproductive Immunology (Hamburg, May 30 - June 2, Joint Meeting ESRI and Am. Soc. Reprod. Immun.)
Nagrada Grada Rijeke za životno djelo za međunarodni doprinos u znanstvenom radu i razvoju Sveučilišta i izgradnji Sveučilišnog kampusa ( Svečana sjednica Gradskog vijeća, 15.06.2012)
Povelja i medalja «Kiril Bratanov» u znak zahvalnosti za doprinos razvoju Međunarodnog koordinacijskog odbora za reprodukcijsku imunologiju i razvoj reprodukcijske imunologije. (12. Int. Symposium, Varna, Bugarska, 26. lipnja)
Nagrada za životno djelo Primorsko-goranske županije
Povelja Kwansei Gakuin University , Nishinomya, Japan
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarene uspjehe i postignuća u 2010. godini koja su doprinjela napretku i promicanju ugleda Sveučilišta u Rijeci
- Gost profesor medicinskih znanosti Sveučilišta “Juraj Strossmayer” u Osijeku
Zahvalnica Sveučilišta u Zadru za osobit doprinos obnovi i razvitku Sveučilišta u Zadru
Spomen plaketa Sveučilišta u Rijeci u povodu 40. godišnjice Sveučilišta
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2014. - Europska akademija znanosti i umjetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europaea)
1.1.2009. - Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas
1.1.2008. - European Society for Reproductive Immunology (ESRI)
1.1.2007. - Alumni MedRi
1.1.2007. - International Society for Immunology of Reproduction (ISIR
1.1.2006. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.2004. - 1.1.2007. International Society for Immunology of Reproduction (ISIR)
1.1.2003. - American Society for Reproductive Immunology (ASRI)
1.1.2001. - International Society for Immunology of Reproduction (ISIR)
1.1.2000. - Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju (HDME)
1.1.2000. - Hrvatsko bioetičko društvo (HBD)
1.1.1999. - 1.1.2001. European Federation of Immunology and Reproduction (EFIR)
1.1.1999. - European Federation of Immunology and Reproduction (EFIR)
1.1.1999. - American Association of Medical Laboratory Immunologists
1.1.1998. - 1.1.2000. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
1.1.1998. - Society for Mucosal Immunology (SMI)
1.1.1998. - International Society for Immunology of Reproduction (ISIR)
1.1.1997. - Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction (AASIR)
1.1.1994. - Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction (AASIR)
1.1.1992. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.1990. - Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
1.1.1984. - New York Academy of Sciences
1.1.1982. - International Coordination Committee for Immunology of Reproduction
1.1.1980. - International Society for Immunology of Reproduction (ISIR)
1.1.1973. - Transplantation Society
1.1.1971. - 1.1.1973. Unija fizioloških društava bivše Jugoslavije (DFJ)
1.1.1967. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.1962. - Hrvatsko društvo fiziologa

Nastavna djelatnost

Kolegiji

30.8.2010. - Rukavina D: The role(s) of cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface,

Hyogo Medical Colledge, Nishinomiya, Japan,

Norma sati:
7.10.2004. - Rukavina D.: Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”,

Toyama Medical and Pharmaceutical University, Toyama, Japan,

Norma sati:
4.10.2004. - Rukavina D.: Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”,

Hyogo Medical College, Nishinomiya, Japan,

Norma sati:
13.12.2000. - Rukavina D: "The role(s) of IL-18 at the interface",

Tokai University Medical School, Isihara, Japan

Norma sati:
12.12.2000. - Rukavina D: "Role of cytokines IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal interface",

Toyama Medical & Pharmaceutical College & Association, Toyama, Japan,

Norma sati:
24.6.1999. - Rukavina D: "Cytokines and hormones in the regulation of perforin expression in the decidual lymphocytes",

University of Miami, Florida, USA,

Norma sati:
22.6.1999. - Rukavina D.: "Perforin-mediated Cytolytic Pathway at the Maternal-fetal Interface",

University of Alabama, Birmingham (Alabama, USA),

Norma sati:
6.6.1999. - Rukavina D: Lymphocyte mediated cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface in early pregnancy",

Dartmouth Medical School, Lebanon, NH, USA,

Norma sati:
15.4.1999. - Rukavina D.: "Perforin mediated cytolytic pathway: Basic mechanisms and clinical significance",

Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Microbiology, Division of Immunology and Gnotobiology, Prague,

Norma sati:
6.10.1997. - Rukavina D.: "Molecular mechanisms of lymphocyte mediated cytotoxicity: Physiology and Pathophysiology".

University Medical School of Pecs, Hungary,

Norma sati:
27.5.1997. - Rukavina D.: "The role of perforin mediated cytotoxicity in early pregnancy",

Karl-Franzens-University of Graz, Department of Histology and Embryology, Graz, Austria

Norma sati:
19.7.1996. - Rukavina D.: “The role of perforin in tumors, allotransplantation and reproduction”,

Fondazione Callerio, Trieste, Italy,

Norma sati:
17.5.1996. - Rukavina D.: ”Perforin expression in rejecting and tolerant kidney transplant recipients”,

University Medical School of Pecs, Department of Microbiology, Pecs, Hungary

Norma sati:
27.3.1996. - D. Rukavina: “Perforin expression in the lymphocyte subpopulations in peripheral blood and decidua of human pregnancy”,

Department of Pathology and Microbiology, School of Medical Sciences, University Walk, Bristol, UK,

Norma sati:
24.7.1995. - D. Rukavina: "Role of perforin in lymphocyte mediated cytotoxicity",

Grace Cancer Drug Center, Roswell Park Memorial Cancer Institute, Buffalo, USA,

Norma sati:
7.7.1995. - D. Rukavina: "Perforin expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of human normal and pathological pregnancies"

University of Miami, Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA,

Norma sati:
25.3.1994. - . Rukavina: "Perforin expressing lymphocytes in allotransplantation and autoimmunity",

University of Miami, Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA,

Norma sati:
15.3.1994. - D. Rukavina: "Some aspects of immunoregulation at the human maternal-fetal interface",

Department of Microbiology and Immunology, University of Health Sciences, North Chicago, Chicago, USA,

Norma sati:
3.3.1994. - D. Rukavina: "Perforin-expressing lymphocytes at the maternal-fetal interface: characteristics and potential roles",

Department of Immunology, University of Liverpool, UK,

Norma sati:
11.1.1993. - D. Rukavina: “Cellular interactions and perforin expression at the materno-fetal interface during pregnancy in humans”,

Uppsala University, Department of Medical and Physiological Chemistry, Uppsala, Sweden,

Norma sati:
28.10.1992. - D. Rukavina: "Cellular Interactions at Materno Fetal Interface",

University of Milan, Institute of Science and Pharmacology, Milan, Italy,

Norma sati:
5.12.1990. - D. Rukavina: "First Trimester Human Decidual Lymphocytes Functional Activity",

Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA,

Norma sati:
20.11.1990. - D. Rukavina: "First Trimester Human Decidual Lymphocytes Functional Activity",

Department of Microbiology and Immunology, University of Health Sciences, North Chicago, Chicago, USA,

Norma sati:
1.7.1990. - D. Rukavina: “Alloreactivity in Pregnancy: Experimental Facts and Clinical Significance”,

University of Verona, Italy,

Norma sati:
- 11.12.2000. Rukavina D: "Th1 cytokines and cytolytic mechanisms in the decidua of the first trimester of pregnancy",

Hyogo Medical College, Nishinomya, Japan,

Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.1984. - Osnivač i voditelj poslijediplomskih studija iz Kliničke imunologije i eksperimentalne i kliničke transplantacije
Poslijediplomski studij
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2006. - . Proceedings of the first EMBIC summer School: Embryo implantation: from basics to clinics

Financiranje: Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2001. Priručnik za vježbe iz Fiziologije, Neurofiziologije i Imunologije

Financiranje: D. Rukavina, B. Radošević-Stašić, P. Lučin i M. Ćuk: Priručnik za vježbe iz Fiziologije, Neurofiziologije i Imunologije

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gulic T, Laskarin G, Dominovic M, Glavan Gacanin L, Babarovic E, Haller H, Rukavina D
Potential role of heat-shock protein 70 and interleukin-15 in the pathogenesis of threatened spontaneous abortions
Am J Reprod Immunol 2016 Aug;76(2):126-36. 76 126-136 - 2016.

2. Letizia Lombardelli, Federica Logiodice, Maryse Aguerre-Girr, Ornela Kullolli, Herman Haller, Ysabel Casart, Alain Berrebi, Fatima-Ezzahra L’Faqihi-Olive, Valérie Duplan, Sergio Romagnani, Enrico Maggi, Daniel Rukavina, Philippe Le Bouteiller and Marie-Pierre Piccinni
Interleukin-17-producing decidual CD4+ T cells are not deleterious for human pregnancy when they also produce interleukin-4,
Clinical and Molecular Allergy 14 1-14 - 2016.

3. M. Dominovic, G. Laskarin, L. Glavan Gacanin, H. Haller, D. Rukavina
Colocalization of Granulysin Protein Forms with Perforin and LAMP-1 in Decidual Lymphocytes During Early Pregnancy
Am. J. Reprod. Immunology, 2016, doi:10.1111/aji.12503 doi:10.1111/aji.12503 - 2016.

4. Gulić T., Laskarin G., Dominovic M., Glavan Gacanin L, Babarovic E, Haller H, Rukavina D
Potential role of hat-shock protein 70 and interleukin-15 in the pathogenesis of threatened spontaneouis abortions.
American Journal of Reproductive Immunology doi: 10.1111/aji.12525 1-12 - 2016.

5. Tatjana Kehler, Gordana Laskarin, Drazen Massari , Marin Dominovic, Viktor Persic, Ivan Rosovic, Josip Laginja, Daniel Rukavina
Possible role of granulysin in pathogenesis of osteoarthritis.
Medical Hypotheses 85 850-853 - 2015.

6. Ines Kristofic. Arnela Redzovic, Gordana Laskarin, Senija Eminovic, Herman Haller, and Daniel Rukavina
Role of tumor-associated glycoprotein-72 in the progression of endometrial adenocarcinoma: A proposed study.
Medical Hypotheses 84 413-416 - 2015.

7. Arnela Redzovic,Tamara Gulic, Gordana Laskarin, Senija Eminovic, Herman Haller, Daniel Rukavina
Heat shock proteins 70 induce pro-inflammatory maturation program in decidual CD1a+ dendritic cells
American Journal of Reproductive Immunology doi: 10.1111/aji.12374. [Epub ahead of print] - 2015.

8. Hrvoje Jakovac, Damir Grebić, Ines Mrakovcic-Sutic, Daniel Rukavina and Biserka Radošević-Stašić
Expression of metallothioneins in placental and fetal tissues in undisturbed and PGM-Zn treated syngeneic pregnancy,
American Journal of Bioscience. Special issue: Oxidants-Antioxidants,TheBiological Balance, 2015, Vol.3, No.2-2,1-7; doi:10.11648/j.ajbio.s.2015030202.12) 3 1-7 - 2015.

9. Gudelj, Lea; Deniz, G.; Rukavina, Daniel; Johnson, Peter M.; Christmas, Stephen E.
Expression of functional molecules by human CD3- decidual granular leucocyte clones
Immunology (0022-1767) 87 (1996); 609-615

10. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Lučin, Pero; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel
Disturbance of lymphoid morphostasis provoked by halothane anesthesia in mice
Periodicum biologorum (0031-5362) 92 (1990), 1; 86-87

11. Jonjić, Stipan; Pavlica, Nikola; Dorić, Miljenko; Rukavina, Daniel
Investigation of the immunoregulatory potential of fetal and neonatal spleen and liver cells in rats
Periodicum Biologorum (0031-5362) 88 (1986), 4; 319-324

12. Polić, Lovorka; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel; Efendić, Suad
Local GVHR in F1 hybrid mice after the treatment of donors with somatostatin
Periodicum biologorum (0031-5362) 88 (1986); 87-89

13. Radošević-Stašić, Biserka; Udović-Širola, Marija; Polić, Lovorka; Rukavina, Daniel
Humoral immunity of mice subjected to isolated or combined effects of halothane and operative stress
Periodicum biologorum (0031-5362) 88 (1986); 24-26

14. Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Activation of immune system by partial hepatectomy and the role of spleen in the compensatory liver growth
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 21 (1985); 37-39

15. Rukavina, Daniel; Sepčić, Juraj; Dorić, Miljenko; Ledić, Petar; Zaputović, Luka; Eberhardt, Predrag
Lymphocyte subpopulations in the blood and cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients in active disease
Acta neurologica scandinavica (0001-6314) 69 (1984); 182-185

16. Udović-Širola, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Ribarić, Ljubomir; Rukavina, Daniel
The effect of general endotracheal and epidural anaesthesia on the immune status
Periodicum biologorum (0031-5362) 83 (1983); 115-117

17. Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Renotropic activity of lymphatic tissue
Periodicum biologorum (0031-5362) 81 (1979); 151-152

18. Radošević-Stašić, Biserka; Jonjić, Stipan; Polić, Lovorka; Rukavina, Daniel
Immune response of rats after pharmacological pinealectomy
Periodicum biologorum (0031-5362) 85 (1983); 119-121

19. Rukavina, Daniel; Matejčić, Nikola; Dorić, Miljenko
Potention of immune response by pregnancy in rats
Periodicum Biologorum (0031-5362) 81 (1979), 2; 403-405

20. Laskarin, G; Medancic, SS; Redzovic, A; Duric, D; Rukavina, Daniel
Specific decidual CD14(+) cells hamper cognate NK cell proliferation and cytolytic mediator expression after mucin 1 treatment in vitro
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 95 (2012), 1-2; 36-45

21. Veljkovic Vujaklija, D; Sucic, S; Gulic, T; Dominovic, M; Rukavina, Daniel
Cell death mechanisms at the maternal-fetal interface: insights into the role of granulysin
Clinical & developmental immunology (1740-2522) 00 (2012); 20-30

22. Prpić, Larisa; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Gruber, Franjo, Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Assesment of perforin expression in peripheral blood lymphocytes in psoriatic patients during exacerbation of disease
Acta Dermato-Venereologica (0365-8341) 211 (2000); 14-16

23. Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R
Abundant perforin expression at the maternal-fetal interface: guarding the semiallogeneic transplant?
Immunology Today (0167-5699) 21 (2000), 4; 160-163

24. Faust, Zsuzsa; Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel; Szekeres-Bartho, Julia
Progesterone-Induced Blocking Factor inhibits degranulation of natural killer cells
American Journal of Reproductive Immunology (8755-8920) 42 (1999); 71-75

25. Mik, E.; Halasz, M.; Mulac-Jeričević, Biserka; Wicherek, L.; Arck, P.; Arató, G.; Skret Magierlo, J.; Rukavina, Daniel; Szekeres-Bartho, J.
Progesterone-induced blocking factor (PIBF) and trophoblast invasiveness
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 90 (2011), 1; 50-57

26. El Costa, Hicham; Casemayou, Audrey; Aguerre-Girr, Maryse; Rabot, Magali; Berrebi, Alain; Prant, Olivier; Clouet-Delannoy, Muriel; Lombardelli, Letizia; Jabrane-Ferrat, Nabila; Rukavina, Daniel; Bensussan, Armand; Piccinni, Marie-Pierre; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie
Critical and differential roles of NKp46 and NKp30 activating receptors expressed by uterine NK cells in early pregnancy
Journal of Immunology (0022-1767) 181 (2008), 5; 3009-3017

27. Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Juretić Franković, Koraljka; Sotošek Tokmadzić, Vlatka; Strbo, Nataša; Bedenicki, Ivica; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Rukavina, Daniel
Early pregnancy decidual lymphocytes beside perforin use Fas ligand (FasL) mediated cytotoxicity
Journal of Reproductive Immunology (0165-0378) 73 (2007), 2; 108-117

28. Laškarin, Gordana; Kämmerer, Ulrike; Rukavina, Daniel; Thomson, Angus; Fernandez, Nelson; Blois, Sandra
Antigen-presenting cells and materno-fetal tolerance: an emerging role for dendritic cells
American Journal of Reproductive Immunology (1046-7408) 58 (2007), 3; 255-267

29. El Costa, Hicham; Casemayou, Audrey; Aguerre-Girr, Maryse; Rabot, Magali; Berrebi, Alain; Prant, Olivier; Clouet-Delannoy, Muriel; Lombardelli, Letizia; Jabrane-Ferrat, Nabila; Rukavina, Daniel; Bensussan, Armand; Piccinni, Marie-Pierre; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie
Critical and differential roles of NKp46 and NKp30 activating receptors expressed by uterine NK cells in early pregnancy
Journal of Immunology (0022-1767) 181 (2008), 5; 3009-3017

30. Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Ledee Bataille, Nathalie; Chaouat, Gerard; Rukavina, Daniel
Physiological Role of IL-15 and IL-18 at the Maternal-Fetal Interface
Chemical immunology and allergy (1660-2242) 89 (2005); 10-25

31. Rabot, Magali; Tabiasko, Julie; Polgar, Beata; Aguerre-Girr, Maryse; Berrebi, Alain; Bensussan, Armand; Štrbo, Nataša; Rukavina, Daniel; le Bouteiller, Philippe
HLA Class I/NK Cell Receptor Interaction in Early Human Decidua basalis: Possible Functional Consequences
Immunology of pregnancy (1660-2242) 89 (2005); 72-83

32. Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel
An insight in the dendritic cells at the maternal-fetal interface
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 52 (2004); 1-6

33. Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Radić, Davor; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Syngeneic pregnancy induces overexpression of NKT cells in maternal liver
Scandinavian Journal of Immunology (300-9475) 58 (2003); 358-366

34. Lee, Gerald W.; Boomer, Jonathan S.; Gilman-Sachs, Alice; Chedid, Antonio; Gudelj, Lea; Rukavina, Daniel; Beaman, Kenneth D
Regeneration and tolerance factor of the human placenta induces IL-10 production
European Journal of Immunology (0014-2980) 31 (2001); 687-691

35. Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Modulation of perforin expression in the decidual and peripheral blood cytotoxic lymphocytes in culture
American Journal of Reproductive Immunology (8755-8920) 42 (1999); 14-21

36. Gulan, Gordan; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel; Gudelj, Lea; Rubeša, Gordana; Petrović, Oleg; Johnson, Peter M.; Christmas, Stephen E.
Perforin-expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of human first-trimester pathological pregnancies
American journal of reproductive immunology (0271-7352) 38 (1997), 1; 9-18

37. Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Dohr, Gottfried; Blaschitz, Astrid; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Decidual macrophages are the population of decidual adherent cells which regulates perforin expression in cytolytic cells
American Journal of Reproductive Immunology (8755-8920) 42 (1999); 76-82

38. Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Ravlić-Gulan, Jagoda; Marić, Ivana; Rukavina, Daniel
Immunoregulating Effects of Peptidoglycan Monomer Linked with Zinc in Adult Mice
International archives of allergy and immunology (1018-2438) 106 (1995), 3; 219-228

39. Lučin, Pero; Polić, Bojan; Crnković, Irena; Lučin, Ksenija; Rukavina, Daniel; Jonjić, Stipan.
Involvement of CD4+ T lymphocytes and macrophages in low-dose streptozotocin-induced diabetes in CBA mice.
Croatian Medical Journal (0353-9504) 33 (1992), 1; 9-16

40. Muhvić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka; Pugel, Ester; Rukavina, Daniel; Sepčić, Juraj; Efendić, Suad
Modulation of experimental allergic encephalomyelitis by somatostatin
Annals of the New York Academy of Sciences (0077-8923) 650 (1992); 170-178

41. Jonjić, Stipan; Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Jonjić, Nives; Rukavina, Daniel
Class II antigen induction in the regenerating liver of rats after partial hepatectomy
Transplantation (0041-1337) 44 (1987), 1; 165-168

42. Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Kirigin, Mladena; Hinić, Višnja; Rukavina, Daniel; Per-Olof Berggren; Efendić, Suad
Somatostatin promotes accumulation of phospholipids in regenerating liver tissue of rats
Bioscience reports (0144-8463) 11 (1991), 1; 1-6

43. Jonjić, Nives; Lučin, Ksenija; Jonjić, Stipan; Schnurer, Tea; Čulo, Filip; Stipčić-Šolić, Neda; Rukavina, Daniel
Both T-cell subsets are required for resistance to secondary tumor challenge.
Periodicum Biologorum (0031-5362) 92 (1990), 1; 144-145

44. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Lučin, Pero; Petković, Marija; Rukavina, Daniel
Immunosupressive properties of halothane anesthesia and/or surgical stress in experimental conditions
International journal of neuroscience (0020-7454) 51 (1990), 3-4; 235-236

45. Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Kirigin, Mladena; Rukavina, Daniel
Lymphoid system as a regulator of morphostasis and hormonal modulation of these functions
Annals of the New York Academy of Sciences (0077-8923) 496 (1987); 388-394

46. Polić, Lovorka; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel; Efendić, Suad
The modulation of immunologic potential of splenocytes in induction of local GVHR by somatostatin
Annals of the New York Academy of Sciences (0077-8923) 496 (1987); 388-394

47. Polić, Lovorka; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel; Efendić, Suad
The modulation of immunologic potential of splenocytes in induction of local GVHR by somatostatin
Annals of the New York Academy of Sciences (0077-8923) 496 (1987); 388-394

48. Radošević-Stašić, Biserka; Polić, Lovorka; Mrakovčić, Ines; Pahor, Đana; Rukavina, Daniel
Modulation of circadian rhythms in antibody and cell-mediated immunity by chemical sympathectomy
Annals of the New York Academy of Sciences (0077-8923) 496 (1987); 388-394

49. Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Pavelić, Jasminka; Vitale, Branko; Rukavina, Daniel
The induction of dynamic changes in the cellularity of lymphatic organs by partial hepatectomy in mice
Periodicum biologorum (0031-5362) 88 (1986); 151-153

50. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka.
Endoplasmic reticulum resident heat shock protein-gp96 as morphogenetic and immunoregulatory factor in syngeneic pregnancy
Histology and histopathology (0213-3911) 28 (2013), 10; 1285-1298

51. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Mantovani, Alberto; Allavena, Paola; Haller, Herman; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
Decidual natural killer cell tuning by autologous dendritic cells
American Journal of Reproductive Immunology (1046-7408) 59 (2008), 5; 433-445

52. Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Tsuji, Yoshiyuki; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Koyama, Koji; Okamura, Haruki; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
IL-18 is present at the maternal-fetal interface and enhances cytotoxic activity of decidual lymphocytes
American journal of reproductive immunology and microbiology (8755-8920) 48 (2002); 191-200

53. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Gruber, Franjo; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Zamolo, Gordana; Žauhar, Gordana; Rukavina, Daniel
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin-infiltrating cells in patients with lichen planus
British journal of dermatology (0007-0963) 151 (2004), 2; 433-439

54. Laškarin, Gordana; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Rakić, Marijana; Travica Samsa, Dijana; Raljević, Damir; Pehar Pejčinović, Vesna; Miškulin, Rajko; Rukavina, Daniel
Perforin-mediated cytotoxicity in non-ST elevation myocardial infarction
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 74 (2011), 2; 195-204

55. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Sršen Medančić, Suzana; Solinas, Graziella; Rukavina, Daniel
Tumor-associated glycoprotein (TAG-72) is a natural ligand for the C-type lectin-like domain that induces anti-inflammatory orientation of early pregnancy decidual CD1a+ dendritic cells
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 88 (2011), 1; 12-23

56. Miko, E; Halasz, M; Jericevic-Mulac, B; Wicherek, L; Arck, P; Arató, G; Skret Magierlo, J; Rukavina, Daniel; Szekeres-Bartho, Julia
Progesterone-induced blocking factor (PIBF) and trophoblast invasiveness
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 90 (2011), 1; 50-57

57. Veljković-Vujaklija, Danijela; Gulić, Tamara; Sučić, Sonja; Nagata, Kinya; Ogawa, Kazuyuki; Laskarin, Gordana; Saito, Shigeru; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
First trimester pregnancy decidual natural killer cells contain and spontaneously release high quantities of granulysin
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 66 (2011), 5; 363-372

58. Vujaklija, DV; Gulic, T; Sucic, S; Nagata, K; Ogawa, K; Laskarin, G; Saito, S; Haller, H; Rukavina, Daniel
First trimester pregnancy decidual natural killer cells contain and spontaneously release high quantities of granulysin
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 66 (2011), 5; 363-372

59. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Medančić-Sršen, Suzana; Rukavina, Daniel
Regulation of NK-cell function by mucins via antigen-presenting cells
Medical hypotheses (0306-9877) 75 (2010), 6; 541-543

60. Bedenicki, Ivica; Newton, Darren J.; Flanagan, Brian F.; Johnson, Peter M.; Rukavina, Daniel; Christmas, Stephen E.
Human decidualized endometrial T lymphocytes do not substantially downregulate CD3 zeta
American Journal of Reproductive Immunology (8755-8920) 41 (1999); 245-252

61. Gudelj, Lea; Christmas, Stephen E.; Laškarin, Gordana; Johnson, Peter M.; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Membrane phenotype and expression of perforin and serine esterases by CD3- peripheral blood and decidual granular lymphocyte-derived clones
American journal of reproductive immunology (0271-7352) 38 (1997), 3; 162-167

62. Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.; Rubeša, Gordana; Španjol-Pandelo, Suzana; Randić, Ljiljana
Down-regulated expression of perforin positive/CD16+ cells in the peripheral blood lymphocytes in the first trimester of pregnancy and up-regulation at the end of pregnancy
American journal of reproductive immunology (0271-7352) 38 (1997), 3; 189-196

63. Rukavina, Daniel; Balen-Marunić, Sanja; Rubeša, Gordana; Orlić, Petar; Vujaklija, Ksenija; Podack, Eckhard R.
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes in rejecting and tolerating kidney transplant recipients
Transplantation (0041-1337) 61 (1996); 285-291

64. Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna; Petković, Marija; Muhvić, Damir; Verbanac, Donatella; Rukavina, Daniel
Changes of lymphoid homeostasis and inhibition of liver regeneration provoked by sandostatin in mice
Periodicum biologorum (0031-5362) 92 (1990), 1; 38-39

65. Dorić, Miljenko; Rukavina, Daniel; Jonjić, Stipan
Immune responsiveness in offspring of adoptively immunized mothers
Immunobiology (0171-2985) 172 (1986), 1-2; 92-98

66. Gulic, T; Laskarin, G; Redzovic, A; Eminović, S; Haller, H; Rukavina, Daniel
The significance of heat-shock protein gp96 and its receptors' CD91 and Toll-like receptor 4 expression at the maternal foetal interface
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 70 (2013), 1; 10-23

67. Veljkovic Vujaklija, D; Dominovic, M; Gulic, T; Mahmutefendic, H; Haller, H; Saito; Rukavina, Daniel
Granulysin expression and the interplay of granulysin and perforin at the maternal-fetal interface
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 97 (2013), 2; 186-196

68. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vukelić, Petar; Veljković, Daniela; Gulić, Tamara; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
Phenotype of NK cells and cytotoxic/apoptotic mediators expression in ectopic pregnancy
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 64 (2010), 5; 347-358

69. Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Bedenicki, Ivica; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Randić, Ljiljana; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Podack, Eckhard R; Rukavina, Daniel
Short term cytolytic mediators expression in decidual lymphocytes is enhanced by IL-15
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 55 (2006), 3; 217-225

70. Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Randić, Ljiljana; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Rukavina, Daniel
Perforin and Fas/FasL Cytolytic Pathways at the Maternal-Fetal Interface
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 54 (2005), 5; 241-248

71. Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Marchezi, F.; Allavena, P.; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence of functional mannose receptor on macrophages at the maternal-fetal interface
Human reproduction (0268-1161) 20 (2005), 4; 1057-1066

72. Par, Gabriella; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.; Horanyi, Margit; Szekeres-Bartho, Julia; Hegedus, Geza; Paal, Maria; Szereday, Laszlo; Gyula, Mozsik; Par, Alajos
Decrease in CD3-negative-CD8dim+ and Vdelta2/vgama9 TcR+ peripheral blood lymphocyte counts, low perforin expression and the impairment of natural killer cell activity is associated with chronic hepatitis C virus infection
Jornal of Hepatology (0168-8278) 37 (2002); 514-522

73. Blois, S. M.; Kammerer, U.; Soto, C. A.; Tometten, M. C.; Shaikly, V.; Barrientos, G.; Jurd, R.; Rukavina, Daniel; Thomson, A. W.; Klapp, B. F.; Fernández, N.; Arck, P.
Dendritic cells: key to fetal tolerance?
Biology of Reproduction (0006-3363) 77 (2007), 4; 590-598

74. Martinez de la Torre, Y.; Buracchi, C.; Borroni, E. M.; Dupor, J.; Bonecchi, R.; Nebuloni, M.; Pasqualini, F.; Doni, A.; Lauri, E.; Agostinis, C.; Bulla, R.; Cook, D. N.; Haribabu, B.; Meroni, P.; Rukavina, Daniel; Vago, L.; Tedesco, F.; Vecchi, A.; Lira, S. A.; Locati, M.; Mantovani, A.
Protection against inflammation- and autoantibody-caused fetal loss by the chemokine decoy receptor D6
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (0027-8424) 104 (2007), 7; 2319-2324

75. Martinez de la Torre, Yeny; Locati, Massimo; Buracchi, Chiara; Dupor, Jana; Cook, Donald N; Bonecchi, Raffaella; Nebuloni, Manuela; Rukavina, Daniel; Vago, Luca; Vecchi, Annunciata; Lira, sergio A; Mantovani, Alberto
Increased inflammation in mice deficient for the chemokine decoy receptor D6
European journal of immunology (0014-2980) 35 (2005), 35; 1342-1346

76. Massari, Dražen; Trobonjača, Zlatko; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
SMS 201-995 enhances the S-phase block induced by 5-fluorouracil in human colorectal cancer line
Anti-cancer drugs (0959-4973) 16 (2005), 9; 989-996

77. Ravlić-Gulan, Jagoda; Gulan, Gordan; Novak, Srđan; Duletić-Načinović, Antica; Matovinović, Damir; Rukavina, Daniel
A comparison of lymphocyte subpopulations simultaneously on local and systemic levels in acute rheumatoid arthritis patients
Collegium Antropologicum (0350-6134) 29 (2005), 2; 661-669

78. Kaštelan, Marija; Prpić Massari, Larisa; Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; Žauhar, Gordana; Čoklo, Miran; Rukavina, Daniel
The role of perforin-mediated apoptosis in lichen planus lesions
Archives of dermatological research (0340-3696) 296 (2004), 5; 226-230

79. Gulan, Gordan; Ravlić-Gulan, Jagoda; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Nemec, Boris; Matovinović, Damir; Rubinić, Dušan; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Systemic and local expression of perforin in lymphocyte subsets in acute and chronic rheumatoid arthritis
Journal of rheumatology (0315-162X) 30 (2003), 4; 660-670

80. Laškarin, Gordana; Sotosek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Bogovic, Tatjana; Szekeres-Bartho, Julia; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Progesterone Induced Blocking Factor (PIBF) Mediates Progesterone Induced Suppression of Decidual Lymphocyte Cytotoxicity
American Journal of Reproductive Immunology (8755-8920) 48 (2002); 201-210

81. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laškarin, Gordana; Zamolo, Gordana; Massari, Dražen; Rukavina, Daniel
Analysis of perforin expression in peripheral blood and lesions in severe and mild psoriasis
Journal of dermatological science (0923-1811) 47 (2007), 1; 29-36

82. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laškarin, Gordana; Zamolo, Gordana; Massari, Dražen; Rukavina, Daniel
Analysis of perforin expression in peripheral blood and lesions in severe and mild psoriasis
Journal of Dermatological Science (0923-1811) 47 (2007), 1; 29-36

83. Muhvić, Damir; Barac-Latas, Vesna; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Induction of Experimental Allergic Encephalomyelitis in a Low-Susceptible Albino Oxford Rat Strain by Somatostatin Analogue SMS 201-995
Neuroimmunomodulation (1021-7401) 12 (2005), 1; 20-28

84. Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Crnčević, Željka; Rukavina, Daniel
Modulatory effects of octreotide on anti-CD3 and dexamethasone-induced apoptosis of murine thymocytes
International Immunopharmacology (1567-5769) 1 (2001), 9/10; 1753-1764

85. Ravlić-Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Gulan, Gordan; Štimac, Davor; Pavelić, Krešimir; Rukavina, Daniel
Immunoprotective properties of peptidoglycan monomer linked with zinc in cholestatic jaundice
International Archives of Allergy and Immunology (1018-2438) 123 (2000), 4; 354-364

86. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Rubeša, Gordana; Štrbo, Nataša; Bedenicki, Ivica; Manestar, Darko; Glavaš, Mario; Christmas, Stephen E.; Podack, Eckhard R.
The age related decline of perforin expression in human cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells
Blood (0006-4971) 92 (1998), 7; 2410-2420

87. Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Verbanac, Donatella; Domitrović, Robert; Petković, Marija; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Rukavina, Daniel
Activation of Zinc-Dependent Hepato-Thymic Axis During Liver Regeneration in Hepatectomized Mice
Croatica chemica acta (0011-1643) 68 (1995), 3; 559-567

88. Morović, Miro; Haller, Herman; Rukavina, Daniel; Sepčić, Juraj; Dujella, Josip; Ledić, Darko
Effect of splenectomy and low dose cyclophosphamide od susceptibility to active induction and reinduction of relapsing experimental allergic encephalomyelitis (R-EAE) in rats
Periodicum biologorum (0031-5362) 93 (1991), 3; 405-409

89. Polić, Lovorka; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel; Efendić, Suad
Local GVHR in F1 hybrid mice after the treatment of donors with somatostatin
Periodicum biologorum (0031-5362) 88 (1986); 87-89

90. Radošević-Stašić, Biserka; Polić, Lovorka; Rukavina, Daniel
Circadian rhythm of antibody dependent immunity and its modulation by the sympathetic nervous system in rats
Periodicum biologorum (0031-5362) 88 (1986); 108-109

91. Štrbo, Nataša; Yamazaki, Koichi; Lee, Kelvin; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Heat Shock Fusion Protein gp96-Ig Mediates Strong CD8 CTL Expansion in vivo
American Journal of Reproductive Immunology (8755-8920) 48 (2002); 220-225

92. Škarpa, Ivona; Rubeša, Gordana; Moro, Ljiljana; Manestar, Darko; Petrovečki, Mladen; Rukavina, Daniel
Changes of Cytoloytic Cells and Perforin Expression in Patients with Posttraumatic Stress Disorder
Croatian Medical Journal (0353-9504) 42 (2001), 5; 551-555

93. Ravlić Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
On the role of T lymphocytes in stimulation of humoral immunity induced by peptidoglycan-monomer linked with zinc
International archives of allergy and immunology (1018-2438) 119 (1999), 1; 13-22

94. Muhvić, Damir; El-Samalouti, Volker; Flad, Hans-Dieter; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
The involvement of CD14 in the activation of human monocytes by peptidoglycan monomers
Mediators of Inflammation (0962-9361) 10 (2001), 3; 155-162

95. Laškarin, Gordana; Faust, Zsuzsa; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.; Szekeres-Bartho, Julia; Rukavina, Daniel
Progesterone directly and indirectly affects perforin expression in cytolytic cells
American journal of reproductive immunology and microbiology (8755-8920) 42 (1999); 312-320

96. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira, Ćuk; Rukavina, Daniel
Immunomodulation by somatostatin
Periodicum biologorum (0031-5362) 93 (1991); 131-139

97. Jonjić, Stipan; Pavić, Ivica; Lučin, Pero; Rukavina, Daniel; Koszinowski, H. Ulrich
Efficacious control of cytomegalovirus infection after long-term depletion of CD8+ T lymphocytes
Journal of virology (0022-538X) 64 (1990), 11; 5457-5464

98. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Trobonjača, Zlatko; Salamon, Ratko; Stojanov, Lovorka; Rukavina, Daniel; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Immulogical consequences of lesions of nucleus basalis in rats
International journal of neuroscience (0020-7454) 51 (1990); 325-327

99. Radošević-Stašić, Biserka; Udović-Širola, Marija; Stojanov, Lovorka; Ribarić, Ljubomir; Rukavina, Daniel
Growth of allogeneic sarcoma in mice subjected to halothane anesthesia and/or surgical stress
Anesthesia and analgesia (0003-2999) 69 (1989); 570-574

100. Dorić, Miljenko; Rukavina, Daniel
Alterations in immunological reactivity during pregnancy in mice determined in vitro by lymphoproliferation tests
Immunobiology (0171-2985) 175 (1987); 236-244

101. Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Activation of immune system by partial hepatectomy and the role of spleen in the compensatory liver growth
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 21 (1985); 37-39

102. Orlić, Petar; Rukavina, Daniel; Dorić, Miljenko; Frančišković, V.
Lymphocyte subpopulations monitoring in renal allograft recipients: Preliminary results
Periodicum Biologorum (0031-5362) 81 (1979), 2; 431-433

103. Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Ciganj, Zlatko; Rupčić, Jasminka; Rukavina, Daniel
Tissue zinc dynamics during the immune reaction in mice
Biological trace element research (0163-4894) 65 (1998), 2; 97-108

104. Rubeša, Gordana; Podack, Eckhard R.; Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel
Increased perforin expression in multiple sclerosis patients during exacerbation of disease in peripheral blood lymphocytes
Journal of neuroimmunology (0165-5728) 74 (1997), 1-2; 198-204

105. Gudelj, Lea; Deniz, G.; Rukavina, Daniel; Johnson, Peter M.; Christmas, Stephen E.
Expression of functional molecules by human CD3- decidual granular leucocyte clones
Immunology (0022-1767) 87 (1996); 609-615

106. Rubeša, Gordana; Beaman, Kenneth; Beer, Alan; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
Expression of membrane form of the pregnancy associated protein TJ6 on decidual lymphocytes in the first trimester of pregnancy
Journal of Reproductive Immunology (0165-0378) 30 (1996); 17-27

107. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković, Marija; Lučin, Pero; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel
Disturbance of lymphoid morphostasis provoked by halothane anesthesia in mice
Periodicum biologorum (0031-5362) 92 (1990), 1; 86-87

108. Jonjić, Nives; Jonjić, Stipan; Saalmuller, A.; Rukavina, Daniel; Koszinowski, H. Ulrich
Distribution of T-lymphocyte subsets in porcine lymphoid tissues
Immunology (0019-2805) 60 (1987), 3; 395-401

109. Rukavina, Daniel; Sepčić, Juraj; Dorić, Miljenko; Ledić, Petar; Zaputović, Luka; Eberhardt, Predrag
Lymphocyte subpopulations in the blood and cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients in active disease
Acta neurologica scandinavica (0001-6314) 69 (1984); 182-185

110. Radošević-Stašić, Biserka; Polić, Lovorka; Rukavina, Daniel; Efendić, Suad
Inhibition of local graft-versus host reaction by somatostatin in mice
IRCS Medical Science: Biochemistry (0305-6708) 11 (1983); 1097-1098

111. Lučin, Pero; Ćuk, Mira; Šegon, Marija; Hortian, Barbara; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Effects of indomethacin on the proliferative activity of lymphohematopoietic tissue in mice
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 24 (1988), 6; 227-229

112. Milin, Čedomila; Kirigin, Mladena; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel.
Effects of growth hormone and somatostatin on the protein content of the regenerating liver in rats
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 19 (1983); 134-135

113. Milin, Čedomila; Kirigin, Mladena; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel.
Effects of growth hormone and somatostatin on the protein content of the regenerating liver in rats
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 19 (1983); 134-135

114. Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel; Ledić, Petar; Eberhardt, Predrag; Morović, Miro.
Low levels of active T-RFC in the blood of multiple sclerosis patients
Periodicum biologorum (0031-5362) 81 (1979), 2; 225-227

115. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Rukavina, Daniel
Antitumor efficancy of intrahepatic natural killer T cells in animal models
Medicinski razgledi (0025-8121) Suppl 5 (2004), 43; 159-165

116. Dorić, Miljenko; Manestar, Darko; Kovačević, Miljenko; Rukavina, Daniel
Promjene imunološke reaktivnosti u bolesnika s malignim tumorima glave i vrata( Changes in immune responsiveness in patients with malignant tumors of the head and neck )
Symposia Otorhinologica Iugoslavica (0586-9145) 23 (1988); 139-143

117. Lučin, Pero; Ćuk, Mira; Šegon, Marija; Hortian, Barbara; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Effects of indomethacin on the proliferative activity of lymphohematopoietic tissue in mice
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 24 (1988), 6; 227-229

118. Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Rukavina, Daniel
Antitumor efficancy of intrahepatic natural killer T cells in animal models
Medicinski razgledi (0025-8121) Suppl 5 (2004), 43; 159-165

119. Polić, Lovorka; Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
The kidney growth in animals treated with somatostatin
Przeglad Lekarski (0033-2240) 42 (1985), 2; 436-444

120. Hinić, Višnja; Kirigin, Mladena; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Rukavina, Daniel.
Effects of growth hormone and somatostatin on the phospholipids of the regenerating liver in rats
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 19 (1983); 47-49

121. Danijela, Veljković Vujaklija, Biserka, Mulac-Jeričević, Gordana, Laškarin, Marin, Dominović, Tamara, Tijanic, Suzana, Sršen Medančić, Daniel, Rukavina
Immunoregulation by Cytolytic Pathways, Mucins and Progesterone at the Maternal -Fetal Interface
Advances in neuroimmune biology (1878-948x) 2 (2011); 31-40

122. Rukavina, Daniel; Balen-Marunić, Sanja; Prpić, Larisa
The role of perforin mediated cytotoxicity in Infections
Medicinski razgledi 39 (2000), S4; 95-100

123. Rukavina, Daniel; Balen-Marunić, Sanja; Prpić, Larisa
The role of perforin mediated cytotoxicity in Infections
Medicinski razgledi 39 (2000), S4; 95-100

124. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana, Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana
Immunobiology of reproduction: Role of uniquely abundant NK cells in the placenta
Clinical Immunology Newsletter (0197-1859) 19 (1999), 4/5; 59-61

125. Radošević-Stašić, Biserka; Jonjić, Stipan; Suša, Milorad; Šegon, Marija; Jonjić, Nives; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Significance of inducible Class II MHC antigen exression during the compensatory liver growth
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 24 (1988), S6; 375-377

126. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Compensatory renal growth of mothers and suckling rats
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 15 (1979), 3; 435-436

127. Rukavina, Daniel; Balen Marunić, Sanja
Stanični i molekularni mehanizmi citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata( Stanični i molekularni mehanizmi citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata )
Acta Facultatis Medicae Fluminensis (0065-1206) (1977);

128. Rukavina, Daniel; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana
Recent advances in immunology of early pregnancy (Nove spoznaje iz imunologije trudnoće)
Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics (1330-0091) 7 (1998), 2; 77-83

129. Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Trobonjača, Zlatko; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Milin, Čedomila; Rukavina, Daniel
Age-dependent effect of peptidoglycan monomer linked with zinc on the generation of suppressor macrophages in mice
Croatian medical journal (0353-9504) 38 (1997), 3; 212-216

130. Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ćuk, Mira; Petković, Marija; Rukavina, Daniel
Liver regeneration in MHC clas I deficient mice
Periodicum biologorum (0031-5362) 98 (1996), 4; 517-522

131. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana
Immunobiology of reproduction : Role of uniquely abundant NK cells in the placenta
Clinical immunology newsletter (0197-1859) 19 (1999), 4/5; 59-61

132. Morović, Miro; Haller, Herman; Rukavina, Daniel; Dujella, Josip; Sepčić, Juraj; Ledić, Darko; Latas, Vesna
Chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis in rats ; clinicopathological course, some genetical and immunological aspects
Acta Facultatis Medicae Fluminensis (0065-1206) 16 (1991), 3-4; 99-105

133. Sepčić, Juraj; Morović, Miro; Rukavina, Daniel; Šepić-Grahovac, Dubravka
Immunological observations in Guillain-Barre syndrome
Acta Medica Iugoslavica (0375-8338) 44 (1990), 4; 265-274

134. Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Kirigin, Mladena; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Turnover of tissue proteins after partial hepatectomy or unilateral nephrectomy
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 21 (1985), 2; 163-173

135. Radošević-Stašić, Biserka; Košuljandić, Davorka; Rukavina, Daniel
Hormonal control of the compensatory renal growth: effects of pharmacological pinealectomy
Przeglad Lekarski (0033-2240) 42 (1983), 4; 433

136. Dvornik, Štefica; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel
Metabolički aspekti imunološke reakcije( Metabolic aspects of immune reaction )
Farmacevtski vestnik (0014-8229) 49 (1998), special issue; 417- 424

137. Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel
On the role of natural killer cell in liver regeneration
Periodicum biologorum (0031-5362) 100 (1998), 4; 429-434

138. Redzovic, A; Laskarin, G; Dominovic, M; Haller, H; Rukavina, Daniel
Mucins help to avoid alloreactivity at the maternal fetal interface
Clinical & Developmental Immunology (1740-2522) (2013); 20-30

139. Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel; Efendić, Suad
Effects of SMS 201-995 on blastic proliferation of lymphocytes induced by different transmembrane pathways
Periodicum biologorum (0031-5362) 100 (1998), 4; 507-513

140. Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Dvornik, Štefica; Simović, Jasmina; Mandekić, Laura; Rukavina, Daniel
Changes of immune status induced by cholestasis and immunoregulatory effects of peptidoglycan monomer linked with zinc
Periodicum biologorum (0031-5362) 98 (1996), 4; 511-516

141. Barac-Latas, Vesna; Radošević-Stašić, Biserka; Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel
Experimental Models of Demyelination
Acta Clinica Croatica (0353-9466) 36 (1997); 58-59

142. Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Indomethacin-induced changes on liver regeneration in mice
Acta pharmaceutica (1330-0075) 45 (1995), 1; 1-8

143. Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel; Mesaroš, Elika; Ledić, Petar; Eberhardt, Predrag
C3 komlement level in the blood of multiple sclerosis patients
Acta Medica Iugoslavica (0375-8338) 35 (1982), 2; 101-106

144. Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Prenatal and postnatal transmission of maternal renotrophic factors
Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (0021-3225) 15 (1979), 3; 434-435

145. Cuculić, Miroslav; Bakašun, Vjekoslav; Sindik, Jasenka; Brnčić-Dabo, Nada; Rukavina, Daniel; Mohar, Nikola; Cezner, Mladen.
Antitijela na LAV/HTVL-III virus utvrđena u dva bolesnika pod sumnjom na AIDS( Our first experiences with patients with antibodies to LAV7HTVL-III virus )
Acta Facultatis Medicae Fluminensis (0065-1206) 10 (1995), 1-2; 40-46

146. Šepić-Grahovac, Dubravka; Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel
Imunologija epilepsije( Immunology of Epilepsy )
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora (0024-3477) 111 (1989), 1-2; 39-43

147. Cuculić, Miroslav; Bakašun, Vjekoslav; Rukavina Daniel; Sindik, Jasna; Mohar, Nikola; Brnčić-Dabo Nada; Cezner, Mladen
Karakteristike infekcije s LAV/HTLV-III uzročnikom AIDS u naših dvaju bolesnika( Characteristics of infection with LAV/HTLV-III causative agent of AIDS in our two patients )
Praxis Medici (0351-0700) 17 (1986), 1; 7-27

148. Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel; Ledić, Petar; Morović, Miro
Trudnoća i multipla skleroza: prikaz slučaja i analiza imunološke reaktivnosti( Pregnancy and multiple sclerosis - a case report and analysis of immunological reactivity )
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora (0024-3477) 104 (1982), 5; 178-180

149. Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Modulatory effects of SMS 201-995 on anti-CD3-induced apoptosis in thymus
Periodicum biologorum (0031-5362) 98 (1996), 4; 523-526

150. Barac-Latas, Vesna; Morović, Miro; Sepčić, Juraj; Matejčić, Nikola; Rukavina, Daniel
Immunological reactivity of multiple sclerosis patients during pregnancy and postpartum period
Acta Facultatis Medicae Fluminensis (0065-1206) 19 (1994), 2; 151-158

151. Radošević-Stašić, Biserka; Petković, Marija; Trobonjača, Zlatko; Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel
Modification of Liver Regeneration and Lymphatic Homeostasis after In Vivo Depletion of CD4+ and/or CD8+ Lymphocytes in Partially Hepatectomized Mice
Regional immunology (0896-0623) 6 (1994); 402-405

152. Šepić-Grahovac Dubravka; Antonelli, Licia; Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel
Humoralna imunost u epileptičara
Acta Facultatis Medicae Fluminensis (0065-1206) 16 (1991), 1-2; 19-26

153. Haller, Herman; Morović, Miro; Rukavina, Daniel; Sepčić, Juraj; Ledić, Darko; Dujella, Josip
Prevention and suppression of relapsing experimental allergic encephalomyelitis (R-EAE) with a single dose of cyclophosphamide in rats
Acta Facultatis Medicae Fluminensis (0065-1206) 14 (1989), 1-2; 7-9

154. Morović, Miro; Rukavina, Daniel; Sepčić, Juraj
Kronični relapsirajući oblik eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa kao animalni model za istraživanje multiple skleroze( Chronic relapsing form of experimental allergic encephalomyelitis as animal model for multiple sclerosis investigation )
Anali "Opće bolnice dr. J. Kajfeš" (0350-252X) 8 (1989); 134-137

155. Redžović, Arnela; Gulić, Tamara; Laškarin, Gordana; Eminović, Senija; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
Heat shock proteins 70 induce pro-inflammatory maturation program in decidual CD1a+ dendritic cells
American journal of reproductive immunology (1046-7408) (2015)

156. Kristofic, Ines: Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Eminović, Senij; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
Role of tumour-associated glycoprotein-72 in the progression of endometrial adenocarcinoma: a proposed study
Medical hypotheses (0306-9877) (2015)

157. Stanislav Vukmanovic, Stanislav; G. Petroff, Margaret; M. Stevens, Anne; Rukavina, Daniel
Alloreactivity-Based Medical Conditions
Clinical and Developmental Immunology (CDI2013-567084) 00 (2013); 1-2

Znanstvene knjige

1. urednik

Personalized Medicine - A New Medical and Social Challenge, Springer Nature (Europenization and Globalization Series)
Springer International Publishing (Switzerland), (pp. 1-278) Bodioroga Vukobrat, N, Rukavina D, Pavelić K, Sander G.G. Springer - 2016.
2.

Transplantacija bubrega u Rijeci: Povijesni osvrt i sadašnje stanje
Daniel Rukavina i Sanjin Rački HAZU ZAGREB - 2016.
3.

Developmental Biology of Platelets, Trombocytopenia and Myeloproliferative Neoplasms
Rad 524, Medical Sciences, 42, (2015): 1-135 HAZU ZAGREB - 2015.
4.

Debljina-Javnozdravstveni problem i medicinski izazov/Obesity- a Public Health Problem and Medical Challenge
ISBN 978-953-154-282-1 Daniel Rukavina Hrvatska akademija zunanosti i umjetnosti, zavod za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Zagreb - 2014.
5.
Sršen Medančić, Suzana; Juretić Franković, Koraljka; Veljković, Danijela; Laškarin, Gordana; Dupor, Jana; Rukavina, Daniel
Cytolytic and apoptotic signalling pathways at the maternal-fetal interface
Sveučilište u Rijeci - 2006.
6.
Rukavina, Daniel
Imunologija trudnoće( Immunology of pregnancy )
Medicinska naklada - 2006.
7.
Gerard Chaouat and Daniel Rukavina
Embryo implantation: from basics to clinics
Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2006.
8.
Coulam, Carolyn B.; Rukavina, Daniel
Immunomodulatory analogies between trophoblastic and cancer cells and their hosts
Springer-Verlag, London LTD - 2001.
9.
Petković, Marija; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Milin, Čedomila; Verbanec, Donatela; Dvornik, Štefica; Ravlić-Gulan, Jagoda; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel
Regulatory effects of CD4+ and CD8+ T lymphocytes on liver regeneration after partial hepatectomy in mice
Monduzzi Editore - 1996.
10.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
The role of lymphatic tissue in the compensatory renal growth
Pergamon - 1981.

Pozvana predavanja

1. D. Rukavina
T cells, NK cells and macrophages distribution and activation in extrauterine implantation, 3rd EMBIC Summer school,
Jena, Njemačka - 3.9.2007.
2. D. Rukavina
Glavno plenarno predavanje (Presidential Address): «History of Reproductive Immunology – My personal view». 10th International Congress of Reproductive Immunology
Opatija - 10.6.2007.
3. D. Rukavina
Physiological role(s) of perforin/FasL pathways at the maternal-fetal interface, 25th Anniversary meeting of American Society for Reproductive Immunology (ASRI)
Providence, USA - 15.6.2005.
4. D. Rukavina
Opening lecture, Post-congress Kyoto symposium of the 9th International Congress of Reproductive Immunology
Kyoto, Japan - 16.10.2004.
5. Rukavina, Daniel
Perforin and FAS mediated cytotoxicity at the maternal-fetal interface, Scientific Opening Lecture at: Post-congress Kyoto Symposium of the 9th International Congress of Reproductive Immunology, Kyoto, Japan, 16.10.2004.
Kyoto, Japan - 16.10.2004.
6. D. Rukavina
Cytokines and cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”. 3rd International Postgraduate School of Immunogenetics in Transfusion Medicine, Clinical immunogenetics and cell therapy.
Ljubljana, Slovenia - 6.6.2004.
7. D. Rukavina
The 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Hippokration Congress on Reproductive Immunology, UVOD U WORKSHOP 31,
Rhodes, Grčka - 4.6.2003.
8. D. Rukavina
Physiological role(s) of IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal (M-F) interface. Session: Cytokine regulation in pregnancy, 8th Congress of the AASIR,
Jena, Weimar - 7.9.2002.
9. D. Rukavina
Th 1 Cytokines and LAK activity at the maternal-fetal interface, Plenary Session VII: Pregnancy, American Society for Reproductive Immunology - XXII Annual Meeting,
Chicago, USA - 6.6.2002.
10. D. Rukavina
Mechanisms of Immunological Defense at the Maternal Fetal Interface, I. Sessione: Immunologia dell apparato riproductive, ESIDOG, IV Congresso nazionale, European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology,
Trst, Italija - 5.12.2001.
11. D. Rukavina
The role of Th1 type cytokines in regulation of cytotoxicity at interface", 8th International Congress of Reproductive Immunology
Opatija - 2.7.2001.
12. D. Rukavina
Regulacija citolitičkih mehanizama na majčino-fetalnom spoju, Simpozij Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: Novi proboji u Hrvatskoj medicini
Zagreb - 10.3.2001.
13. D. Rukavina
Cytokine and hormone networks in the regulation of cytotoxicity at the interface, plenarno predavanje, 15th Annual Meeting of Japan Society for Immunology of Reproduction,
Tokyo, Japan - 15.12.2000.
14. D. Rukavina
"The Role of Perforin Mediated Cytotoxicity in Infections", održao je na 1st Slovenian Immunology Meeting with international participation-immunology and Clinic III./Immunity in Infection i 1st Slovenian Congress of Haematology and transfusiology with international participation, plenarno predavanje (30 minuta)
Portorož, Slovenija - 27.10.2000.
15. D. Rukavina
" Th1 cytokines in the regulation of cytotoxicity at interface", 6th Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction,
Pečuh, Mađarska - 28.6.2000.
16. D. Rukavina
"Promjene imunoloških funkcija sa starenjem", Minisimpozij: Imunologija posttraumatskog stresa i starenja,
Rijeka - 12.5.2000.
17. D. Rukavina
"Immunobiology of Reproduction: Role of Uniquely Abundant NK Cells in the Placenta", Plenary Session V, plenarno predavanje u trajanju od 45 minuta na skupu 12th Meeting of American Association of Medical Laboratory Immunologists (AMLI Meeting)
Bethesda, Maryland - 7.7.1999.
18. D. Rukavina
"Imunologija starenja, poruke istraživanja imunološkog statusa stogodišnjaka", Hrvatski liječnički zbor, podružnica Rijeka, Klub umirovljenih liječnika,
Rijeka - 8.12.1998.
19. D. Rukavina
Physiologic and pathogenetic significance of perforin in pregnancy, 10th International Congress of Reproductive Immunology
New Delhi - 28.10.1998.
20. D. Rukavina
"Recent advances in immunology of early pregnancy", European Congress of Obstetrics and Gynaecology,
Zagreb - 10.6.1998.
21. D. Rukavina
Downregulation of perforin expression in lymphocyte subsets in healthy old people, pozvano predavanje na 1997 Annual meeting of the Croatian Immunological Society,
Zagreb - 6.11.1997.
22. D. Rukavina
"Lymphocyte-mediated cytotoxicity in aging, allotransplantation and reproduction", XXVIIth Congress of the Hungarian Society for Immunology (Uvodno predavanje u kongres u trajanju od 40 minuta),
Szeged - 8.10.1997.
23. D. Rukavina
"Physiology and patophysiology of perforin mediated cytotoxicity", IVth Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD),
Debrecen, Mađarska - 29.8.1997.
24. D. Rukavina
Molekularni mehanizmi stanične citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, Drugi hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini, (s međunarodnim sudjelovanjem)
Rijeka - 22.11.1996.
25. D. Rukavina
“Down-regulated expression of perforin+/CD16+ cells in the first trimester human pregnancy peripheral blood and decidual lymphocytes”. Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity
Opatija - 27.9.1996.
26. D. Rukavina
”Perforin Mediated Natural Killer cytotoxicity”, 3rd International Conference Life Sciences '96, Society for Stereology and Quantitative Image Analysis,
Gozd Martuljek, Slovenija - 22.9.1996.
27. D. Rukavina
”Molekularni mehanizmi stanične citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, Drugi hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini, (s međunarodnim sudjelovanjem),
Rijeka - 22.9.1996.
28. D. Rukavina
Perforin expressing cells in the human pregnancy decidua: The unique cell subpopulation”, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society,
Zagreb - 24.9.1995.
29. D. Rukavina
“The human decidual lymphocytes: phenotype, perforin expression and function. Invited lecture. International meeting “Mechanisms in Local Immunity” (2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting),
Opatija - 26.9.1994.
30. D. Rukavina
"Immunology and EPH gestosis". Plenary invited lecture. The 26th Silver Jubilee Meeting Celebrating 25. years of Organization Gestosis
Brijuni - 10.9.1994.
31. D. Rukavina
"Immunological Problems in Perinatal Medicine: Obstetrical point of view", VIII Congress of Perinatal Medicine (XVI Alpe Adria Meeting),
Graz - 18.6.1994.
32. D. Rukavina
"Clinical significance of perforin expression in human kidney transplant patients", Klinische Immunologie und Immunhamatologie Neue Erkenntnisse, IV. Internationales Symposium St. Georgen,
Austrija - 3.6.1994.
33. D. Rukavina
“Stanične interakcije i ekspresija perforina na spoju između majčinih i fetalnih tkiva”, Počasno predavanje: Godišnja skupština Hrvatskog imunološkog društva,
Zagreb - 18.5.1993.
34. D. Rukavina
"Perforin Expression in PBL", Klinische Immunologie und Immunhamatologie Neue Erkenntnisse, III. Internationales Symposium St. Georgen,
Austrija - 12.6.1992.
35. D. Rukavina
Imunološke interakcije u trudnoći. 1. kongres imunologa Jugoslavije,
Opatija - 22.10.1985.
36. M. Morović, P. Eberhardt, D. Rukavina, D.J. Dujella
”Kronični relapsirajući eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE) u štakora: indukcija, specifična imunološka reaktivnost i histopatološke promjene”, Memorijalni simpozij posvećen akademiku Nikši Allegrettiju-Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE), Hrvatsko imunološko društvo,
Zagreb - 5.4.1983.
37. J. Sepčić, D. Rukavina, P. Ledić:
“Imunološki aspekti multiple skleroze”, Memorijalni simpozij posvećen akademiku Nikši Allegrettiju- Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE), Hrvatsko imunološko društvo,
Zagreb - 5.4.1983.
38. D. Rukavina
"Materno-fetal relationship as a basis for understanding of immunological diseases in pregnancy", 12th Meeting organisation Gestosis
Dubrovnik - 19.5.1980.
39. D. Rukavina i Š. Vlahović
"Imunologija u perinatalnoj dobi", Perinatalni dani,
Zagreb - 11.12.1975.
40. D. Rukavina
"Cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface" (Lectures on "Recent advances in immunology") European Meeting of Immunology and Reproduction,
Rim, Italija
41. D. Rukavina
“Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”, European Congress of Reproductive immunology,
Pilsen, Češka Republika
42. D. Rukavina
"Molecular mechanisms of cell mediated cytotoxicity in early pregnancy", 3rd Meeting of Czech Society for Reproductive Immunology,
Zdar nad Sazavou, Češka Republika
43. D. Rukavina i D.A. Clark
Effects of cytokines, cells and hormons in Implantation and Early pregnancy, Fifth International Congress of Reproductive Immunology
Rim, Italija
44. D. Rukavina, A. Dražančić, P. Cvitković, Z. Singer, N. Matejčić:
“Imunologija oplodnje i trudnoće”, I. Simpozij odbora za alergologiju i kliničku imunologiju-Razred za medicinske znanosti- JAZU,
Zagreb
45. D. Rukavina i Voisin G.A.
“Immunology of Implantation and Early Pregnancy” Sixth International Congress of Reproductive Immunology,
Washington, USA
46. D. Rukavina
"The role of perforin (P) mediated cytotoxicity in the prevention of autoimmune destruction in the female reproductive tract", 10th International Congress of Immunology
New Delhi
47. D. Rukavina
“Immunoregulation at the interface in fallopian tuba ectopic pregnancy”, 9th International Congress of Immunology
Hakone, Japan

Kongresna priopćenja

1.
Gulic T, Laface I, Inforzato A, Oliveira MJ, Sironi M, Leone R, Doni A, Bottazzi B, Allavena P, Rukavina D, Mantovani A.
Molecule 1, a new marker for M2-polarization affecting monocytes motility Sažetak 14th Int. Symp. Innate Immun. Kreta, Greece - 20.6.2017.
2.
Laskarin G, Kehler T, Dominovic M, Persic V, Rogoznica M, Rukavina D
Distribution and intracellular setting of granulysin in women with knee osteoarthritis Sažetak Annual European Congress of Rheumatology Madrid, Spain - 14.6.2017. Abstract SAT009, pp. 711-712.
3.
Gulic T., Laface I., Inforzato A., Oliviera MJ., Sironi M., Leone R., Doni A., Bottazzi B., Allavena P., Rukavina D., Mantovani A.
Tumor-associated M2-like macrophages express Molecule 1: a possible new marker for M2-polarization affecting monocytes motility Sažetak 51st Int. Ann. Meeting Eurpean Soc. Clin.Immunol. (ESCI) Genoa, Italia - 17.5.2017.
4.
Gulic T, Laface I, Inforzato A, Oliveira MJ, Sironi M, Leone R, Doni A, Bottazzi B, Allavena P, Rukavina D, Mantovani A
Molecule 1, a new marker for M2-polarization affecting monocytes motility poster prezentacija Humanitas Research Day Milano, Italy - 3.5.2017.
5.
Laskarin G, Kehler T, Massari D, Dominovic M, Legovic A, Rogoznica M, Persic V, Rukavina D
Expression of cytotoxic mediator granulysin in patients with osteoarthritis. Usmena prezentacija i poster. XVIII. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a Šibenik - 21.10.2016.
6.
Gulic T., Laface I., Inforzato A., Oliviera MJ., Sironi M., Doni A., Bottazzi B., Allavena P., Rukavina D., Mantovani A
Purification and characterization of the motogenic properties of Migration Stimulating Factor, a genetically truncated onco-fetal isoform of human fibronectin 1 sažetak Annual Meeting of the Cro. Immunol. Society Ogulin ( Croatia), - 14.10.2016.
7.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Šimin, Marija; Radić, Davor; Rukavina, Daniel;
Peptidoglycan monomer linked with zinc as a modulator of hepatic NKT cells
8.
Laškarin, Gordana; Chieppa, Marcello; Bianchi, Giancarlo; Doni, Andrea; Pasqualini, Fabio; Marchesi, Federica; Rukavina, Daniel; Mantovani, Alberto; Allavena, Paola
Appropriate triggering of mannose receptor affects maturation of monocyte derived dendritic cells
9.
Petković, Marija; Muhvić, Damir; Zamolo, Gordana; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Patohistološki i imunohistokemijski nalaz u bolesnice s gigantocelularnim tumorom smještenim u maloj zdjelici uz imunofenotipski nalaz limfocita periferne krvi.( Gigantocellular tumor in pelvis. A case report )
10.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Regeneracija jetre i slezene u subletalno ozračenih parcijalno hepatektomiranih miševa( Regeneration of liver and spleen in sublethal irradiated partially hepatectomized mice )
11.
Gulić, Tamara, Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Vukelić, Petar, Rubeša, Željka, Dominović, Marin, Haller, Herman, Rukavina, Daniel
Granulysin expression in tubal ectopic pregnancy
12.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laškarin, Gordana; Brajac, Ines; Simonić, Edita; Stojnić Soša, Liliana; Rukavina, Daniel
Expression of cytolytic molecule perforin in peripheral blod of lichen planus patients
13.
Ćuk, Mira; Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila, Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Muhvić, Damir; Rukavina, Daniel
Changes of lymphatic homeostasis and liver growth induced by pharmacological pinealectomy
14.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Trobonjača, Zlatko; Verbanac, Donatella; Kirigin, Mladena; Rukavina, Daniel
Modulation of the growth of intact and regenerating liver by anti CD4 and CD8 monoclonal antibodies
15.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Immunomodulation by somatostatin and somatomedins
16.
Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Pantović, Radojka; Rukavina, Daniel; Kirigin, Mladena
Effect of indomethacin on compensatory liver growth in mice
17.
Kirigin, Mladena; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Varljen, Jadranka; Ćuk, Mira; Vrebanac, Donatella; Rukavina, Daniel
Somatostatin as a modificator of hepatic tissue components and serum proteins in partially hepatectomized mice
18.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić, Ines; Stojanov, Lovorka; Šuša, Milorad; Župan, Gordana; Simonić, Ante; Rukavina, Daniel
Immunological consequences of the bilateral nucleus basalis lesions in rats
19.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Pavelić, Jasminka; Vitale, Branko; Rukavina, Daniel
Immunoregulatory potential of regenerating liver in mice
20.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka; Kirigin, Mladena; Rukavina, Daniel
Temporal variations in the kinetics of compensatory liver growth in mice
21.
Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Verbanac, Donatella; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Rukavina, Daniel; Kirigin, Mladena
Indomethacin induced changes of hepatic nucleic acids and proteins during the liver regeneration in mice
22.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić, Ines; Petković, Marija; Barac-Latas, Vesna; Muhvić, Damir; Lučin, Pero; Rukavina, Daniel
Imunosupresija izazvana halotanskom anestezijom i/ili operativnim stresom( Immunosupression provoked by halothane anesthesia and/or operative stress )
23.
Radošević-Stašić, Biserka; Jonjić, Stipan; Ćuk, Mira; Šegon, Marija; Rukavina, Daniel
Inducible expression of class II MHC antigens in the regenerating liver of rats
24.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Župan, Gordana; Mrakovčić, Ines; Trobonjača, Zlatko; Salamon, Ratko; Stojanov, Lovorka; Simonić, Ante; Rukavina, Daniel
Imunološke posljedice oštećenja nucleus basalis u štakora( The immunological consequences of nucleus basalis damage in rats )
25.
Verbanac, Donatella; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Varljen, Jadranka; Laginja, Josip; Rukavina, Daniel; Kirigin, Mladena
Changes of serum proteins in partially hepatectomized and intact mice induced by prostaglandins synthesis inhibition
26.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Kirigin, Mladena; Rukavina, Daniel
Lymphoid system as a regulator of morphostasis and hormonal modulation of these functions
27.
Vujaklija-Stipanović, Ksenija; Dorić, Miljenko; Crnić-Martinović, Marija; Fućak, Marina; Jonjić, Stipan; Ćuk, Mira; Polić, Lovorka; Šepić, Anton; Rukavina, Daniel
Promjene u reaktivnosti prema algeničnim stanicama donora u pacijenata s dugoročno funkcionirajućim transplanatatom bubrega( The changes in reactivity against allogeneic donor cells in patients with functional longterm transplanted kidney )
28.
Antonelli, Licia; Rudež, Josip; Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel
Hepatitis B markeri i polineuropatije( Hepatitis B Virus and Polyneuropathy )
29.
Zaputović, Luka; Rukavina, Daniel
Analiza imunosupresivne aktivnosti ciklosporina na modelu kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa u štakora( Analysis of immunosuppressive action of cyclosporin on the model of chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis in rat )
30.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Pavelić, Jasminka; Vitale, Branko; Rukavina, Daniel
Međuovisnost regeneracije jetrnjeg i limfohematopoetskog tkiva u subletalno ozračenih miševa( Interaction of liver and lymphohematopoietic tissue regeneration in sublethal irradiated mice )
31.
Jonjić, Stipan; Vujaklija-Stipanović, Ksenija; Fućak, Marina; Ćuk, Mira; Kapović, Miljenko; Crnić, Marija; Matić-Glažar, Đurđica; Rukavina, Daniel
Imunološka reaktivnost limfocita u pacijenata s dugoročno funkcionirajućim transplantiranim bubregom( Immunological reactivity of lymphocytes in patients with functional longterm transplanted kidney )
32.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
The role of lymphatic tissue in the compensatory renal growth
33.
Jonjić, Stipan; Rukavina, Daniel
Materno-fetal relationship and transplantation reactivity in the perinatal period of sheep
34.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Kompenzacijski rast bubrega majke i mladih štakora u doba laktacije( Compensatory renal growth in mothers and young rats in lactation period )
35.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Ispitivanje mogućnosti prijenosa renotropnih tvari kroz placentu i putem mlijeka( The examination of possible transfer of renotrophic substances across placenata and milk pathway )
36.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Uloga splenocita u kompenzacijskom rastu bubrega( The role of splenocytes in compensatory renal growth )
37.
Sršen Medančić, Suzana; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
Decidualne CD14+ antigen predočne stanice jesu alternativno aktivirane
38.
Vukelić, Petar; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
The presence of apoptotic molecules Fas ligand and tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand at the maternal-fetal interface of ectopic pregnancy
39.
Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Veljković, Danijela; Haller, Herman; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel
Mutual cytotoxic reactions between decidual NK and dendritic cells
40.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel
Activation of immune system by partial hepatectomy and the role of the spleen in the compensatory liver growth
41.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Polić, Lovorka; Rukavina, Daniel
Prenatal and postnatal transfer of factors which influence the compensatory renal growth of rats
42.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Influence of adrenergic blockers and reversion of circadian rhythm on the compensatory renal growth
43.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Sršen Medančic, Suzana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
Utjecaj proteina toplinskog stresa 70 na decidualne dendritičke CD1a+ stanice iz prvog trimestra normalne humane trudnoće
44.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Šimin, Marija; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
PGM-Zn as immunomodulator and antiproliferative agent
45.
Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Rukavina, Daniel
Modulatory effects of somatostatin on anti-CD3 and dexamethasone-induced apoptosis of murine thymocytes
46.
Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila; Kirigin, Mladena; Rukavina, Daniel
Hormonska kontrola procesa regeneracije organa u štakora( Hormonal control of regenerative organ processes in rats )
47.
Gulic, T; Redzovic, A; Laskarin, G; Glavan Gacanin, L; Haller, H; Rukavina, D
POSSIBLE INTERACTION OF GP96 AND ITS RECEPTORS CD91 AT THE MATERNAL FETAL INTERFACE
48.
Gordana, Laškarin, Redžović, Arnela, Vlastelić, Ivan, Haller Herman, Rukavina, Daniel
Expression and regulation of CD91 at the maternal fetal interface
49.
Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Sršen Medančić, Suzana, Haller, Herman, Rukavina, Daniel
Progesterone induced blocking factor (PIBF) downregulates CD91 heat shock receptor expression on decidual activated dendritic cells and NK cells.
50.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Allavena, Paola; Solinas, G; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Tumor associated glycoprotein-72 affects the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cyto/chemokine production in CD1a+ dendritic cells
51.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Vlastelić, Ivan; Solinas, G; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Tumor associated glycoprotein-72 and mucin I show distinct impact on decidual dendritic cells functions
52.
Sršen Medančić, Suzana; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Allavena, Paola; Mantovani, Alavena; Rukavina, Daniel
Mucin I tune cytolytic mediators expression in decidual CD56+ cells via decidual CD14+ cells
53.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Đurić, Danijel; Rukavina, Daniel
Anti-inflammatory properties of early pregnancy decidual antigen presenting cells after the bindnig of natural ligands
54.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Regulatory activities of peptidoglycan-monomer linked with zinc on heat shock protein gp96 and metallothioneins in the liver and spleen in old and young mice
55.
Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Milin, Čedomila; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Upregulation of heat shock protein gp96 in the liver, spleen and thymus induced by stress in mice
56.
Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Milin, Čedomila; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Stress-induced changes in heat shock protein gp96 and metallothioneins in the liver, spleen and thymus in mice
57.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Peptidoglycan-monomer linked with zinc upregulates the expression of the heat protein gp96 and metallothioneins in the liver and spleen in old and young mice
58.
Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Tomac, Jelena; Rukavina, Daniel
The endoplasmic reticulum-resident heat shock protein Gp96 participates in the control of liver regeneration after partial hepatectomy in mice
59.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana
Lymphocyte mediated cytotoxicity at the interface
60.
Rukavina, Daniel
Immunoregulation at the interface in Fallopian tuba ectopic pregnancy, Plenarno predavanje: IX International Congress of Reproductive Immunology, Hakone, Japan, October 11-15, 2004
61.
Bogović Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The influence of Th1 cytokines on perforin and Fas/FasL mediated cytotoxicity of first trimester pregnancy decidual and peripheral blood lymphocytes
62.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Ćupurdija, Kristijan; Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Lineage, maturity and phenotype of dendritic cells at human and murine maternal-fetal interface
63.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Čuka Hisnjak, Smiljana; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Experimental cholestasis increases cytotoxicity in tumor cell lines
64.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Grbas, Harry; Depolo, Arsen; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Cholestasis-related expansion of perforin-expressing CD4+T lymphocytes in peripheral blood of patients with gallstones
65.
Štrbo, Nataša; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Laškarin, Gordana; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Heat shock protein gp96: Rare simplicity
66.
Šimin, Marija; Trobonjača Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel
Regulatory role of intrahepatic natural killer T cells in liver regeneration
67.
Bogović Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Vlastelić, Ivan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Molecular mechanisms involved in short term cytolytic activity of early pregnancy decidual NK cells
68.
Cupurdija, Kristijan; Hammer, Astrid; Dohr, Gottfried; Rukavina, Daniel; Sedlmayr, Peter
Decidual macrophages express markers of alternative activation
69.
Dorčić, Dorotea; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Ćupurdija, Kristijan; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
CD83 positive dendritic cells in the normal human first trimester decidua
70.
Dupor, Jana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Haller, Herman; Rupčić, S.; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Analysis of leukocyte subpopulations in ectopic pregnancy
71.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Ćupurdija, Kristijan; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel
Changes in the frequency of dendritic cell subsets in murin placenta
72.
Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Haller, Herman; Rupčić, S.; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Expression of perforin in fallopian tuba ectopic pregnancy
73.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Čuka-Husnjak, Smiljana; Dvornik, Štefica; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Cholestatic liver injury increases cytotoxic activities agaist tumor cell lines and syngeneic targets
74.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Štrbo, Nataša; Gulan, Gordan; Novak, Srđan; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Rukavina, Daniel
The expression of adhesion and co-stimulatory molecules on dendritic cells in different tissue compartments in rheumatoid arthritis patients
75.
Šimin, Marija; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka
Characterization of cell-mediated cytotoxicity induced by partial hepatectomy in mice
76.
Rukavina, Daniel
Th 1 Cytokines and LAK activity at the maternal-fetal interface, Plenary Session VII: Pregnancy, pozvano predavanje na skupu: American Society for Reproductive Immunology - XXII Annual Meeting, Chicago, USA, June 6-9, 2002.
77.
Rukavina, Daniel
Physiological role(s) of IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal (M-F) interface. Session: Cytokine regulation in pregnancy, pozvano predavanje na 8th Congress of the Alps Adria Society for Immunology of Reproduction, Jena Weimar, 7-11. Rujna 2002.
78.
Šimin, Marija; Trobonjača, Zlatko; Radošević-Stašić, Biserka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel;
Regulatory role of intrahepatic natural killer T cells in liver regeneration.
79.
Štrbo, Nataša; Yamazaki, Koichi; Sotošek, Vlatka; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Heat shock fusion protein gp96-Ig induces activation of innate and adaptive immunity
80.
Laškarin, Gordana; Sotosek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Progesterone mediated regulation of cytolytic potential and activity of decidual lymphocytes
81.
Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Vlastelic, Ivan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence and regulation of IL-15 protein expression in human first trimester pregnancy decidua
82.
Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Vlastelic, Ivan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence and regulation of IL-15 protein expression in human first trimester pregnancy decidua
83.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Radić, Davor; Radošević-Stašić, Biserka; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Peptidoglycan-monomer as a regulator of cytotoxic activity of lymphatic cells in pregnancy
84.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Tsuji, Y.; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence and role of interleukin-18 at maternal-fetal interface
85.
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Wraber, Branka; Dorić, Miljenko; Podack, E.R.; Rukavina, Daniel
Secondary Listeria monocytogenes infection in virgin and pregnant perforin deficient mice
86.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Šimin, Marija; Ćuk, Mira; Radić, Davor; Rukavina, Daniel
Enhancing effect of PGM-Zn on cytotoxic activity of murine macrophages and NK cells
87.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana
Cytokine and hormone networks in the regulation of cytotoxicity at the interface
88.
Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Decidual macrophages are involved in regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes
89.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Progesterone induced blocking factor (PIBF) mediates immunosuppressive activity of progesterone at the interface
90.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Effect of Th1 type cytokines (IL-2, IL-12, IL-15) on cytotoxic activity of decidual NK cells
91.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.
Physiologic and pathogenetic significance of perforin in pregnancy
92.
Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel
Liver regeneration in perforin-deficient mice
93.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Štimac, Davor; Rukavina, Daniel
Abrogation of antiproliferative effects of cholestatic serum on human lymphocytes by peptidoglycan-monomer linked with zinc (PGM-Zn)
94.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.
Cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface
95.
Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bedenicki, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
IL-15 plays a key role in the regulation of perforin expression at the maternal-fetal interface
96.
Barac-Latas, Vesna; Sepčić, Juraj; Rukavina, Daniel
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes of the pregnant women with multiple sclerosis
97.
Gulan, Gordan; Ravlić-Gulan, Jagoda; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Matovinović, Damir; Nemec, Boris; Rukavina, Daniel
Analysis of cytotoxic T-lymphocytes and natural killer cells in peripheral blood, synovial fluid and synovial tissue of patient with rheumatoid arthritis
98.
Laškarin, Gordana; Zsuzsa, Faust; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Eckhard, Podack R.; Szekeres-Bartho, Julia; Rukavina, Daniel
The role of progesterone in regulation of perforin expression in decidual and peripheral blood lymphocytes
99.
Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Ravlić-Gulan, Jagoda; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ćuk, Mira; Rukavina, Daniel; Pavelić, Krešimir
Regeneracija jetre nakon parcijalne hepatektomije u miševa pretretiranih TMAZ-om( Liver regeneration in mice pretreated with TMAZ )
100.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Pavelić, Krešimir; Rukavina, Daniel
Signal transduction aspects of cholestatic liver injury and its treatment by PGM-Zn
101.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bedenicki, Ivica; Podack, Eckhard R.
Cytokines and hormones in the regulation of perforin expression in the decidual lymphocytes
102.

CV-žitovopis kompletan

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće; voditelj i glavni istraživač; Sveučilište u Rijeci - Sveučilišna potpora znanstvenim istraživanjima; 75.000,00; htpps://spp.uniri.hr
2. 1.1.2007. -
Projekt: “Citokini i citolitički mehanizmi tijekom rane trudnoće” , (062-0620402-0376) ; Glavni istraživač ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
3. 1.1.2007. -
Program: “Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće”(program sadrži četiri projekta); Glavni istraživač ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
4. 1.1.2004. - 1.1.2008.
FP6: “The control of embryo implantation: studies of gene expression, protein profiles / functions at the utero embryonic level: cellular and molecular developmental events at the feto maternal interface”, "EMBIC" (LSHM-CT-2004-512040); Glavni istraživač ; EU fondovi; ;
5. 1.1.2001. - 1.1.2004.
Projekt "Th1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći» (0062029); Glavni istraživač ; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
6. 1.1.1996. - 1.1.1999.
Projekt: “Perforin expression in peripheral blood lymphocytes and decidua in human pregnancy” (skraćeni naziv: Ekspresija perforina u trudnoći).; Glavni istraživač ; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
7. 1.1.1995. - 1.1.1999.
Projekt ”Pathophysiology of Perforin expression in autoimmunity and Transplantation” ; Voditelj istraživanja; National Institute of Health-NIH; ;
8. 1.1.1994. - 1.1.1997.
ALIS projekt pod nazivom "Investigation of the immunobiology of LGL in the female reproductive tract" ; Glavni istraživač ; zajednički istraživački program sa Zavodom za Imunologiju Sveučilišta u Liverpulu, UK; ;
9. 1.1.1988. - 1.1.1992.
Znanstvenoistraživački program u istraživanju imunomodulacijskih učinaka PGM ; Glavni istraživač ; Pliva, Zagreb; ;
10. 1.1.1988. - 1.1.1990.
Dio projekta kojeg je nositelj Medicinski fakultet u Rijeci: ”Dobijanje i proizvodnja monoklonskih antitijela za medicinsku upotrebu i za potrebe naučno-istraživačkog rada” ; Nositelj istraživanja ; Savezni komitet za naučni rad SFRJ, Beograd; ;
11. 1.1.1986. - 1.1.1990.
Znanstveni programI Hrvatske u području transplantacije i kliničke imunologije; Koordinator ; SIZ; ;
12. 1.1.1977. -
Znanstveni programi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci iz područja imunologije i transplantacije; Koordinator ; SIZ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2016.
Marin Dominović; Doktorat Izražaj i funkcija granulizina i perforina u decidui prvog tromjesečja trudnoće ; Biomedicina; 25. travnja 2016.;
2. 1.1.2009. - 1.1.2015.
Marin Dominović; Doktorat Odbrana teme doktorskog rada: Izražaj i funkcija granulizina i perforina u decidui prvog tromjesečja trudnoće; Biomedicina; 25. 02. 2015.;
3. 1.1.2008. - 1.1.2014.
Tamara Gulić; Doktorat "Utjecaj bjelančevine toplinskog šoka 70 i glikoproteina 96 na sazrijevanje decidualnih CD1a+ dendritičkih stanica prvog tromjesečja trudnoće".; Biomedicina ; 17. 12. 2014;
4. -
Stipan Jonjić; Magistarski rad: Prilog poznavanju imunoloških funkcija sindesmohorijalne posteljice; Biomedicina; 1982;
5. -
Nikola Matejčić; Magistarski rad: Modifikacija sistemske reaktivnosti u ženki štakora intrauterno senzibiliziranih alogenim tkivom; Biomedicina; 1977;
6. -
Josip Stašić; Magistarski rad: Analiza imunološke reaktivnosti štakorica nakon intrauterine senzibilizacije alogenim tkivom; Biomedicina; 1980;
7. -
Miljenko Dorić; Magistarski rad: : Imunološka reaktivnost u potomaka adoptivno imuniziranih majki; Biomedicina; 1982;
8. -
Miro Morović; Magistarski rad: Nespecifična imunološka reaktivnost kod kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa u štakora; Biomedicina; 1983;
9. -
Miljenko Kapović; Magistarski rad:Mehanizam potenciranja transplantacijske reaktivnosti majke trudnoćom; Biomedicina; 1984;
10. -
Lovorka Polić; Magistarski rad: : Ispitivanje djelovanja somatostatina na imunološki odgovor miševa i štakora ; Biomedicina; 1984;
11. -
Darko Ledić; Magistarski rad: Korelacija kliničke slike kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomyelitisa s patohistološkim promjenama i kožnim reakcijama preosjetljivosti u štakora; Biomedicina; 1985;
12. -
Luka Zaputović; Magistarski rad: : Istraživanje imunosupresivnih svojstava ciklosporina na modelu kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomjelitisa u štakora; Biomedicina; 1985;
13. -
Herman Haller; Magistarski rad: Utjecaj supresijskih i facilitacijskih mehanizama na kliničku sliku kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalonijelitisa u štakora; Biomedicina; 1986;
14. -
Anđelka Radojčić; Magistarski rad: Citogenetska i imunološka analiza obitelji s Robertsonovom translokacijom; Biomedicina; 1987;
15. -
Marija Petković; Magistarski rad: Uloga antigena klase II glavnog sustava tkivne snošljivosti u kontroli normalnog rasta; Biomedicina; 1988;
16. -
Pero Lučin; Magistarski rad: Uloga imunoloških činilaca u streptozotocinom induciranom inzulitisu i dijalebetesu u miša; Biomedicina; 1989;
17. -
Damir Muhvić; Magistarski rad: Modulacija kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa somatostatinom; Biomedicina; 1989;
18. -
Vesna Barac-Latas; Magistarski rad: Eksperimentalna i klinička istraživanja demijelinizacijskih bolesti u trudnoći; Biomedicina; 1989;
19. -
Ira Pavlović; Magistarski rad: Vrijednosti imunodetekcije i imunoterapije u liječenju malignih solidnih tumora; Biomedicina; 1990;
20. -
Lea Gudelj; Magistarski rad: Urođenoubilačka (NK) aktivnost humanih decidualnih limfocita prvog tromjesečja trudnoće; Biomedicina; 1991;
21. -
Gordana Rubeša; Magistarski rad: Zastupljenost i fenotipska obilježja perforin pozitivnih stanica u perifernoj krvi i decidui prvog tromjesečja trudnoće; Biomedicina; 1993;
22. -
Jadranka Nemarnik; Magistarski rad: Izolacija i učinak presađivanja stanica lagerhansovih otočića pankreasa glodavaca; Biomedicina; 1994;
23. -
Đurđica Muhvić-Ostojić; Magistarski rad: Polinoza i hiposenzibilizacija djece; Biomedicina; 1993;
24. -
Sanja Balen-Marunić; Magistarski rad: Značaj ekspresije perforina u kliničkoj transplantaciji bubrega; Biomedicina; 1994;
25. -
Gordan Gulan; Magistarski rad: Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidue prvog tromjesečja normalnih i patoloških trudnoća; Biomedicina; 1995;
26. -
Gordana Laškarin; Magistarski rad: Regulacija izražavanja citolitičkog proteina perforina u humanim decidualnim limfocitima; Biomedicina; 1998;
27. -
Larisa Prpić; Magistarski rad: Imunofenotipizacija u diferencijalnoj dijagnostici akutnih leukemija; Biomedicina; 1998;
28. -
Ivona Škarpa; Magistarski rad: Zastupljenost citolitičkih stanica u perifernoj krvi bolesnika s poslijetraumatskim stresnim poremećajem; Biomedicina; 1999;
29. -
Ivica Bedenicki; Magistarski rad: CD3 - zeta lanca T staničnog receptora i gena za citolitičke molekule u humanim decidualnim limfocitima; Biomedicina; 1999;
30. -
Nataša Štrbo; Magistarski rad: Uloga interleukina - 15 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita; Biomedicina; 1999;
31. -
. Vlatka Sotošek; Magistarski rad: Uloga interleukina-18 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita; Biomedicina; 2001;
32. -
Kristijan Ćupurdija; Magistarski rad: Uloga decidualnih makrofaga u regulaciji imunološke reaktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva; Biomedicina; 2004;
33. -
Tatjana Bogović Crnčić; Magistarski rad: Istraživanje limfokinima aktivirane ubilačke (LAK) aktivnosti decidualnih limfocita; Biomedicina; 2004;
34. -
Koraljka Juretić; Magistarski rad: Fenotipska i funkcijska obilježja dendritičnih stanica na spoju majčinih i fetalnih tkiva; Biomedicina; 2005;
35. -
N. Matejčić; Doktorski rad: Uloga imunoloških mehanizama u nastanku i razvoju kliničke slike EPH gestoza; Biomedicina; 1984;
36. -
P. Orlić; Doktorski rad: Imunološko praćenje bolesnika sa transplantiranim bubregom; Biomedicina; 1984;
37. -
M. Udović-Širola; Doktorski rad: Anestezija i imunološki odgovor; Biomedicina; 1984;
38. -
Miljenko Dorić; Doktorski rad: Promjena u aloreaktivnosti tijekom trudnoće u miša; Biomedicina; 1985;
39. -
Stipan Jonjić; Doktorski rad: T limfocitne subpopulacije u svinje karakterizirane monoklonskim protutijelima; Biomedicina; 1985;
40. -
J. Tofoski; Doktorski rad: Imunološki aspekti odnosa majke i fetusa-mehanizam transplacentarne imunizacije; Biomedicina; 1985;
41. -
M. Morović; Doktorski rad: Imunološka analiza multiple skleroze i kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomjelitisa; Biomedicina; 1986;
42. -
M. Kapović; Doktorski rad: Imunoregulacija i aloreaktivnost u intrauterino senzibiliziranih ženki štakora; Biomedicina; 1986;
43. -
S. Vekarić; Doktorski rad: Funkcija T i B limfocitnog sustava u djece s IgA nedostatnostima; Biomedicina; 1986;
44. -
Ksenija Vujaklija; Dotorski rad: Transfuzija krvi u transplantaciji bubrega; Biomedicina; 1989;
45. -
Herman Haller; Doktorski rad: Imunološka karakterizacija i imunorepresijska aktivnost decidualnih limfocita u prvom tromjesječju trudnoće; Biomedicina; 1991;
46. -
Pero Lučin; Doktorski rad: Regulacijski učinak T limfocita i citokina na pojavu antitijela tijekom infekcije citomegalovirusom; Biomedicina; 1991;
47. -
M. Babić; Doktorski rad: Evaluacija uloge limfocitnih subpopulacija u krvi i sinovijalnoj tekućini u reumatskim bolestima; Biomedicina; 1992;
48. -
Oleg Petrović; Doktorski rad: Imunohistologija i funkcijska aktivnost limfocita humane decidue u prvom tromjesječju patoloških trudnoća; Biomedicina; 1992;
49. -
Mladen Peršić; Doktorski rad: Gastrointestinalni sekretorni imuni sustav u kroničnim poremećajima probavnog trakta djeteta; Biomedicina; 1993;
50. -
Darko Manestar; Doktorski rad: Određivanje imunoloških reaktivnosti kod postavljanja indikacija za tonziloadenoektomiju; Biomedicina; 1993;
51. -
Vladimir Vincek; Doktorski rad: Porijeklo i evolucija DR haplotipova glavnog sistema tkivne srodnosti; Biomedicina; 1993;
52. -
Vesna Barac-Latas; Doktorski rad: Morfološka i imunološka istraživanja u koronavirus induciranom demijelinizirajućem encefalomijelitisu; Biomedicina; 1995;
53. -
Lea Gudelj; Doktorski rad: Imunohistološka i funkcijska istraživanja perforina u endometriju i decidui trudnoće u čovjeka; Biomedicina; 1996;
54. -
Damir Muhvić; Doktorski rad: Utjecaj različitih puteva aplikacije somatostatina na eksperimentalni alergijski encefalomijelitis; Biomedicina; 1996;
55. -
Gordana Rubeša; Doktorski rad: Zastupljenost citolitičkih i apoptotičkih molekula tijekom normalne trudnoće; Biomedicina; 1997;
56. -
Gordan Gulan; Doktorski rad: Sistemska i lokalna ekspresija prerforina u bolesnika s reumatoidnim artritisom; Biomedicina; 1999;
57. -
Sanja Balen-Marunić; Doktorski rad: Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata; Biomedicina; 2001;
58. -
Gordana Laškarin; Doktorski rad: Regulacija citolitičke aktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva hormonsko-citokinskom mrežom; Biomedicina; 2002;
59. -
Nataša Štrbo; Doktorski rad: Uloga proteina toplinskoga stresa gp96 u mehanizmima imunološke tolerancije; Biomedicina; 2003;
60. -
Danijela Veljković Vujaklija; Doktorski rad: Uloga granulizina na majčino fetalnom spoju tijekom rane trudnoće; Biomedicina; 2011;
61. -
Suzana Sršen Medančić; Doktorski rad: Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen predočnih stanica rane trudnoće; Biomedicina; 2011;
62. -
Lana Glavan Gačanin; Doktorat Obrana teme: Izražaj interleukina 15 i granulizina na spoju majčinih i embrionalnih tkiva u zadržanom pobačaju i anembrijskoj trudnoći; Biomedicina; 19. siječnja 2017.;

Znanstveni skupovi

1. 29.6.2017. -
14. znanstvena tribina: ZNAČAJ TRANSFUZIJSKE MEDICINE U KLINIČKOJ PRAKSI. POVODOM 30. OBLJETNICE OSNUTKA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU KBC RIJEKA Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
2. 3.5.2017. -
18. simpozij: NOVA DOSTIGNUĆA I IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI KOLOREKTALNOG KARCINOMA Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
3. 6.4.2017. -
13. znanstvena tribina: NOVIJA POSTIGNUĆA RIJEČKE MEDICINE II: Predstavljanje znanstvenog doprinosa novoizabranih redovitih članova AMZH. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
4. 9.3.2017. - 9.3.2017.
12. znanstvena tribina: NOVIJA POSTIGNUĆA RIJEČKE MEDICINE I: Predstavljanje znanstvenog doprinosa novoizabranih redovitih članova AMZH. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
5. 10.11.2016. - 11.11.2016.
17th Symposium: COMPREHENSIVE APPROACH TO PERSONALIZED MEDICINE. Medical, Legal and Economic Implications for Croatian Healthcare System Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
6. 6.10.2016. -
16. simpozij: ISTRAŽIVANJA NA MODELIMA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA STANJE I PERSPEKTIVE U HRVATSKOJ I NA SVEUČILIŠTU U RIJECI Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
7. 26.9.2016. -
15. simpozij: MAGNETSKA REZONANCIJA: SADAŠNJI DOSEG I POGLED U BUDUĆNOST Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
8. 4.7.2016. -
14th Symposium: TRANSLATION OF BASIC IMMUNOLOGY AND NEUROSCIENCE TOOLS TO THERAPIES: Where Are We Now? Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
9. 28.6.2016. -
11. znanstvena tribina: KANABINOIDI U LIJEČENJU NEUROLOŠKIH BOLESTI JESU LI DOISTA DJELOTVORNI? CANNABINOIDS IN THE TREATMENT OF NEUROLOGICAL DISEASES. DO THEY WORK? Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
10. 29.4.2016. -
10. popularno-znanstvena tribina: TVOJ ČUDESNI IMUNOSNI SUSTAV (kako štiti tvoje tijelo). Tribina je održana u povodu 29. travnja - svjetskog imunološkog dana. Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
11. 21.4.2016. -
9. znanstvena tribina: RIJEČKA NEUROLOGIJA: OSVRT NA PROŠLOST I POGLED U BUDUĆNOST Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
12. 11.2.2016. -
12. simpozij: TRANSPLANTACIJA U HRVATSKOJ: Sadašnje stanje i pogled u budućnost (Simpozij u povodu obilježavanja 45. godišnjice prve transplantacije bubrega u Hrvatskoj) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
13. 17.12.2015. -
8. znanstvena tribina: Biologija i patologija trombocita. predstavljanje posebnog broja časopisa HAZU: RAD 524, Medical Sciences 42, 2015, 1-135, gost urednik: D. Rukavina (radovi sa 6. simpozija HAZU). Tribina je održana povodom svečanosti 60. obljetnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
14. 19.11.2015. -
11. simpozij: RAZVOJ KLINIČKE MEDICINE I SVEUČILIŠTA U OZRAČJU NOVIH TEHNOLOGIJA Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
15. 25.9.2015. -
10. simpozij: VACCINATION AND IMMUNOTHERAPY IN DEFENSE AGAINST INFECTIOUS DISEASES AND TUMORS. Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
16. 30.6.2015. -
7. tribina: Reprodukcijska biologija – Imunološki mehanizmi (Biology of reproduction, Immunlogical mechanisms) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
17. 29.6.2015. -
9. simpozij: Progress towards personalized cancer therapeutics Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
18. 11.6.2015. -
8. simpozij: „Matematički modeli u istraživanju funkcija kardiovaskularnog sustava“ Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
19. 21.5.2015. -
6. tribina: Dentalna medicina – Povijesni osvrt i aktualne teme Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
20. 9.4.2015. -
7. simpozij: „Transplantacija bubrega u Rijeci“ (Povijesni osvrt i sadašnje stanje) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
21. 12.3.2015. -
6. simpozij: „Razvojna biologija trombocita, trombocitopenije i mijeloproliferativne bolesti“ Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
22. 27.11.2014. -
5th scientific meeting: Obesity - Public Health problem and medical challenge (Book presentation) Zagreb Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
23. 26.11.2014. -
4th scientific meeting: Mitochondrial medicine Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
24. 7.11.2014. -
5. simpozij: Medicina i rat: humanost u nehumanosti (u povodu stote obljetnice početka Prvog svjetskog rata) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
25. 14.10.2014. -
3. tribina: Novija postignuća u imunologiji i hematologiji Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
26. 26.9.2014. -
4. simpozij: Nova dostignuća i izazovi suvremene kardiovaskularne medicine Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
27. 19.9.2014. -
2. tribina: Epidemija ebole. Izazov za suvremenu medicinu Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
28. 7.7.2014. -
3. simpozij: Temeljna i translacijska enurokemija: Glia i neuroni u zdravlju i bolesti (Basic and Translational Neurochemistry: Glia an Neurons in Health and Disease) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
29. 24.6.2014. -
1. tribina: Reminiscencije na Rijeku, znanost i medicinu: susret s Enrichom Mihichem i Giorgiom Lenzem (Reminiscences on Rijeka, Science and Medicine: A meeting with Enrico Mihich and Giorgio Lenaz) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
30. 8.5.2014. -
2. simpozij: Debljina: javnozdravstveni problem i medicinski izazov (Obesity: Public health problem and medical challenge) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
31. 7.3.2014. -
1. simpozij: Personalizirana medicina: Novi medicinski i društveni izazov (Personalized medicine: A new medical and social challenge) Rijeka Voditelj Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci
32. 10.6.2007. - 14.6.2007.
10. svjetski kongres imunologije reprodukcije "10th International Congress of Reproductive Immunology" Opatija Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora
33. 4.6.2005. - 10.6.2005.
Međunarodna ljetna škola: The First EMBIC Summer School Embryo implantation: From basics to clinics Malinska, Krk Organizator
34. 2.7.2001. - 6.7.2001.
8. svjetski kongres imunologije reprodukcije "VIII International Congress of Reproductive Immunology" Opatija Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora
35. 12.5.2000. - 12.5.2000.
Minisimpozij: Imunologija posttraumatskog stresa i starenja Rijeka Organizator
36. 16.9.1998. - 19.9.1998.
Fourth Meeting "Mechanisms in Local Immunity" and “Fourth Meeting of Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction” Opatija Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora
37. 26.9.1996. - 28.9.1996.
Third Meeting "Mechanisms in Local Immunity" and “Third Meeting of Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction” Opatija Predsjednik Organizacijskog i znanstvenog odbora
38. 20.6.1996. - 26.6.1996.
18-ti međunarodni tečaj iz molekularne biologije tumora ("18th Tumour Biology Training Course") Trst-Rijeka Organizator
39. 26.9.1994. - 28.9.1994.
Međunarodni skup “Mechanisms in Local Immunity” (2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting Opatija Predsjednik Organizacijskog odbora
40. 14.10.1990. - 17.10.1990.
Prvi skup imunologa i alergologa Radne Zajednice Alpe-Adria (Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting) Opatija Predsjednik Organizacijskog odbora
41. 21.10.1985. - 25.10.1985.
Prvi kongres imunologa Jugoslavije Opatija Predsjednik Organizacijskog odbora

Patenti

1. Radošević-Stašić, Biserka; Šušković, Božidar; Naumski, Radmila; Rukavina, Daniel 18446744073709551615, HR
Promjena peptidoglikan monomera (PGM) njegovih N-acil derivata i metalnih kompleksa za pripravu lijekova za korekciju imunosupresivnog i hepatosupresivnog stanja organizma
peptidoglikan monomer i njegovi N-acil i metalni derivati, imunosupresija, hepatosupresioja

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Guest Editor za časopis Clinical and Developmental Immunology, Special Issue on Alloreactivity Based Medical Conditions

2. 1.1.2003. - Član Uredničkog savjeta časopisa Novi Kamov

3. 1.1.2001. - Book of Abstracts of the VIII International Congress of Reproductive Immunology ; Opatija, Croatia, July 2– 6, 2001 ; in: American Journal of Reproductive Immunology (ISSN 8755-8920) 46 (2001) (1)

4. 1.1.1999. - Selected papers from the Fourth Meeting on Mechanisms in Local Immunity and Fourth Meeting of the Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction ; Opatija, Croatia ; September 16-19, 1998 ; u: American Journal of Reproductive Immunology

5. 1.1.1997. - 1.1.2000. Early Pregnacogy and Medicine (član Uredničkog odbora)

6. 1.1.1995. - 1.1.2007. American Journal of Reproductive Immunology (član Uredničkog odbora)

7. 1.1.1994. - 1.1.1996. Regional Immunology (Boston) Član Uredničkog odbora

8. 1.1.1990. - 1.1.2004. Acta Medica Croatica (član Savjeta)

9. 1.1.1987. - 1.1.1990. Educatio Medica, glavni urednik i osnivač

10. 1.1.1972. - 1.1.1989. Yugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta (član Uredničkog odbora)

Recenzije

1. 2012. Recenzent znanstvenih projekata za Hungarian Scientific Research Fund (OTKA)
2. 2012. Recenzent znanstvenih projekata za Nacionalnu zakladu za znanost Republike Irske
3. 2011. Recenzent znanstvenih projekata za Nacionalnu zakladu za znanost Republike Irske
4. 2006. Predsjednik prosudbene skupine znanstvenih projekata iz područja medicinskih znanosti: Humana reprodukcija MZOŠ
5. 2004. Recenzent za izbor nastavnika na Finch University of Health Sciences/The Chicago Medical School (Faculty Appointments, Promotion and Tenure Committee), Chicago USA
6. 2004. Recenzent referentnih centara za Ministarstvo zdravstva RH
7. 2003. Recenzent za izbor nastavnika na University of Crete, Grčka
8. 2001. Recenzent: Član Habilitation Committee za izbor nastavnika na University of Graz, Austrija
9. 1997. Recenzent znanstvenih projekata za Ministarstvo zdravstva Republike Češke
10. Recenzija CC časopisa: Journal of Reproductive Immunology
11. Recenzent velikog broja znanstvenih i tehnoloških projekata za Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
12. Recenzija CC časopisa:Yugoslavica Physiologica et Pharmacologica
13. Recenzija CC časopisa:Periodicum Biologorum
14. Recenzija CC časopisa: Regional Immunology
15. Recenzija CC časopisa: Early Pregnancy: Biology and Medicine
16. Recenzija CC časopisa: American Journal of Reproductive Immunology
17. Recenzija CC časopisa: Clinica Chemica Acta
18. Recenzija CC časopisa: International Immunopharmacology
19. Recenzija CC časopisa: Cytokines
20. Recenzija CC časopisa: Scandinavian Journal of Immunology
21. Recenzija CC časopisa: Clinical and Developmental Immunology
22. Recenzija CC časopisa: PloSONE
23. Recenzija CC časopisa: J. Immunology

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 12.5.2011. - «Po(r)uke s putovanja u Koreju i Japan», UNIVERSITAS: Prvi akademski razgovori,
Pozvano predavanje
Rijeka
2. 15.11.2004. - Suradnja s hrvatskom dijasporom u zdravstvu i biomedicini
Plenarno predavanje, Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva,
Zagreb-Vukovar

Popularizacija znanosti

1. 14.9.2000. - Detalji
1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa,
Osijek

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. - Član
Upravni odbor Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
2. 1.1.2007. - - Predsjednik
Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta
3. 1.1.2005. - 1.1.2009. - rektor
reizbor - rektor Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2004. - - Član
Međusveučilišno vijeće za razvoj novih sveučilišta
5. 1.1.2003. - 1.1.2005. - predstavnik za Republiku Hrvatsku
European Medical Research Council Standing Committee, European Science Foundation
6. 1.1.2003. - - član
European Movement Croatia
7. 1.1.2003. - - Predsjednik
Ocjenjivački sud za urbanističko-arhitektonsko rješenje sveučilišnog kampusa za Trsatu
8. 1.1.2003. - - Ravnatelj
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
9. 1.1.2002. - - v.d. ravnatelja
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
10. 1.1.2001. - 1.1.2005. - rektor
rektor Sveučilišta u Rijeci
11. 1.1.2001. - - Predsjednik
Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta
12. 1.1.2001. - - Član
Advisory Board UNIADRION (Zajednica sveučilišta jadranskog i jonskog područja)
13. 1.1.2000. - 1.1.2001. - v.d. rektor
v.d. rektor Sveučilišta u Rijeci
14. 1.1.1989. - 1.1.1990. - Prodekan za znanost
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15. 1.1.1987. - 1.1.1989. - Prodekan za znanost
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16. 1.1.1983. - 1.1.1987. - Dekan
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17. 1.1.1977. - 1.1.1979. - Prodekan za znanost
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2002. - - Član
Savjet Udruženja Europskih sveučilišta (EUA)

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - Član
Etičko Povjerenstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2. 1.1.2012. - - Član
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost
3. 1.1.2012. - - Predsjednik
Stručno povjerenstvo MZOŠ za državne nagrade u području biomedicinskih znanosti
4. 1.1.2011. - - Član
European Medical Research Council Expert Group on "Open Access in Biomedical Research"
5. 1.1.2005. - - Predstavnik HAZU
Inter Academy Medical Panels (IAMP).
6. 1.1.2004. - - Član
Koordinacijsko vijeće za pomoć visokom školstvu u Bosni i Hercegovini.
7. 1.1.2003. - - Predstavnik HAZU
Vijeće za medicinske znanosti Europske znanstvene zaklade (European Science Foundation) European Medical Research Council Standing Committee
8. 1.1.2002. - - Člana Senata (inozemni ekspert)
Medicinski Fakultet Sveučilišta u Mariboru (u osnivanju)
9. 1.1.2001. - - Član
Povjerenstvo za vrednovanje završnih izvješća znanstvenoistraživačkih projekata i tema iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti
10. 1.1.2001. - - Član
Savjet za europske integracije Županije Primorsko-goranske
11. 1.1.2001. - - Član
Znanstveno vijeća za mir i prava čovjeka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti