Valentina Ivančić mag.oec.


prostorija : kabinet 57/III kat
e-pošta : vivancic@efri.hr
mobitel : 091/8832941

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2015. Dr.sc. Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2009. mag.oec. Smjer Menadžment Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2000. - 1.1.2004. SSS Komercijalist Srednja talijanska škola Leonardo Da Vinci Buje

Radno iskustvo

1.1.2009. - Znanstveni novak Priprema i izvođenje seminarske nastave iz kolegija Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Istraživanje tržišta i Promocija - Sudjelovanje na znanstvenoistraživačkom projektu "Strategija korporacije- sadašnja budućnost" Ekonomski fakultet Rijeka
- Poslijedoktorand Izvođenje seminarske nastave na kolegijima: Strateški menadžment, Strategic management i Upravljanje kvalitetom na preddiplomskom studiju i na kolegijima Strateško upravljanje kvalitetom, Istraživanje tržišta i Promocija na diplomskom studiju. Ekonomski fakultet Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Upravljanje kvalitetom
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Strateški menadžment
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Istraživanje tržišta
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Promocija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Strateško upravljanje kvalitetom
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Strategic management
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

29.9.2017. - Analiza okoline i razvoj konkurentskih prednosti hotelskog poduzeća
Stella Demirović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2017. - Postavljanje smjernica za razvoj poduzeća
Margareta Ivičić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2017. - Analiza okruženja i razvoj konkurentskih poduzeća "Montana plus d.o.o."
Ivan Sarađen
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - SWOT analiza na primjeru Valamar Riviera Grupe
Sara Košević
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Unapređenje prodaje na primjeru distributera robe široke potrošnje
Mirna Kišpatić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Utjecaj kvalitete i dimenzija kvalitete prema Garvinu na odluku kupca o kupovini automobila
Ivana Novosel
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Upravljanje kvalitetom u hotelskom poduzeću sa stajališta korisnika
Suzana Dorić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Upravljanje kvalitetom u funkciji razvoja konkurentske prednosti prehrambenih poduzeća
Ivan Dizdar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Istraživanje potreba za poliuretanima u poduzećima na području Hrvatske i Slovenije
Hrvoje Jelić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Utjecaj upravljanja kvalitetom na zadovoljstvo korisnika uslugama poslovnih banaka
Branko Bijelić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Društvena odgovornost na primjeru igara na sreću
Natalija Dorvak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Sustavi upravljanja kvalitetom u prehrambenom poduzeću
Carla Frankola
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Istraživanje utjecaja unapređenja informacijske infrastrukture na zadovoljstva poreznih obveznika
Paula Borovac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Promocija na tržištu mobilnih aplikacija
Damjan Marković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Opravdanost uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u malim poduzećima
Josip Lucić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2017. - Utjecaj unapređenja sustava upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću
Monika Mandek
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2017. - Izvori konkurentskih prednosti u hotelskim poduzećima s aspekta zadovoljstva gosta
Dolores Pečenković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.9.2017. - Izvori konkurentskih prednosti IKEA-E
Nika Fošnar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2017. - Istraživanje utjecaja okoline i formulacija strategije na primjeru proizvođača sigurnosne opreme
Kristian Kirinčić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2017. - Utjecaj timskog rada na upravljanju kvalitetom u banci
Branka Košavić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2017. - Istraživanje tržišta u funkciji određivanja strateških smjernica rasta na primjeru poduzeća Plin VTC d.o.o.
Vlatka Lukačević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.5.2017. - SWOT analiza na primjeru velikog trgovačkog poduzeća
Antonio Matahlija
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2016. - Sustav upravljanja kvalitetom ISO 90001:2008 i konkurentnost poduzeća
Badanjak, Dora
Preddiplomski studiji
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Uloga i važnost sustava upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću
Dlaka, Marina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Kvaliteta kao izvor konkurentskih prednosti
Kregar, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Upravljanje kvalitetom u građevinskom poduzeću
Mohorović, Mateo
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Konflikti kao prirodna pojava u radnom okruženju
Sertić, Sanja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.9.2016. - Stilovi vođenja na primjeru Coca-cole i Pepsi
Panić, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2016. - SWOT analiza zagorske razvojne agencije
Sardelić, Loris
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.9.2016. - Sustav motivacije i nagrađivanja zaposlenika u poduzeću Google
Plenković Raucher, Laura
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.9.2015. - SWOT analiza na primjeru hotelijersko - turističkog poduzeća
Žilić, Angelo
Preddiplomski studij
Ekonomsk fakultet Rijeka
2.9.2015. - Upravljanje kvalitetom u uslužnim djelatnostima
Sladović, Maja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2015. - Problemi prilikom implementacije strategije na primjeru četiri hotelska poduzeća
Juretić, Martina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2015. - Oblikovanje nacrta kvantitativnog istraživanja
Peričić, Tena
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Implementacija strategije troškovnog vodstva na primjeru agencije za vjenčanja
Buljat Barbara
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - SWOT analiza poduzeća Iveta d.o.o.
Ivan Dizdar
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - Uloga strateških saveza u hrvatskom turizmu
Katarina Komadina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - SWOT analiza poduzeća Iveta d.o.o.
Dizdar, Ivan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - Primjena generičkih strategija na primjeru poduzeća za posredovanje u prometu nekretnina
Andrić, Jelena
Diplomski/ integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - Model Porterovih pet sila na primjeru poduzeća farmaceutske industrije
Andrić Verena Kristina
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2014. - Proces implementacije strategije: usporedba dva hotelska poduzeća
Jelovac, Marko
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.9.2014. - Društveno odgovorno ponašanje Kraš d.d.
Ivana Mlađan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.9.2014. - Upravljanje kvalitetom kao čimbenik konkurentnosti medijske i produkcijske kuće
Aleksandra Zorić Mladenova
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.7.2014. - SWOT analiza na primjeru poduzeća Luxury Istria
Ana Mladenić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Proces implementacije strategije u poduzeću maloprerađivačke industrije
Tea Stilin
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2014. - Utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na konkurentnost prehrambenih poduzeća u Hrvatskoj
Klara Petričević
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Proučavanje interne i eksterne okoline poduzeća u drvopreraivačkoj industriji
Adela Hribljan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Prisutnost sustava kriznog menadžmenta u hrvatskim poduzećima
Mirna Majcen
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 na primjeru proizvodnog poduzeća
Andrea Sudan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Selekcija i razvoj ljudkish potencijala u poduzeću naftne industrije
Ana Borčić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena ratnih strategija u strateškom menadžmentu
Vjekoslav Ćalušić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Porterovih pet sila na primjeru trgovačkog poduzeća
Ena Nekić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena Porterovog modela pet konkurentskih sila na primjeru poduzeća CIB COMMERCE d.o.o.
Milena Sirotić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Strategija diverzifikacije u poduzeću prehrambene industrije
Goran Slaviček
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena Malcolm Baldrige modela u poduzeću građevinske industrije
Iva Sveško
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Strateški savezi u djelatnosti trgovine Republike Hrvatske
Ines Vuković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - SWOT analiza na primjeru poduzeća telekomunikacijske industrije
Nevena Vretenar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - SWOT analiza poduzeća prehrambene industrije
Žarković, Daniela.
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.9.2013. - Upravljanje kvalitetom prema ISO 9001:2008 u poduzeću BINA- ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE d.o.o.
Sanja Lakošeljac
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2012. - Metode analize okoline u poduzeću Troha-Dil d.o.o.
Nekić, Ana.
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Upravljanje konfliktnim situacijama u poduzeću Kvartar d.o.o.
Nemaz, Valnea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - SWOT analiza zračne luke Pula
Pamić, Tina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - SWOT analiza poduzeća DOK-ING d.o.o.
Stipančić, Martina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Razvojna politika na primjeru poduzeća Istraturist Umag d.d.
Vuk, Sabina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Izbor strategije uvođenja proizvoda u poduzećima drvne industrije
Zrinić, Vedrana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Strateško pozicioniranje Koestlina d.d. na međunarodnom tržištu
Toncer, Ivana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.9.2012. - Implementacija strategije na primjeru poduzeća Vason
Rešić, Tea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2012. - Sustav upravljanja kvalitetom u Boxmark Leather d.o.o. Varaždin
Škrlec, Petra
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.5.2012. - Specifičnosti procesa strateškog menadžmenta u proizvodnim poduzećima aluminijske bravarije
Smoković, Eni
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.4.2012. - Posebnosti elemenata marketing miksa u građevinskom poduzeću
Kurelić, Majda
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.4.2012. - Strateško upravljanje na projektu "Rijeka Gateway II"
Đunđek, Helena
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.2.2012. - Strateški savezi
Praštalo, Nataša
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.1.2012. - Utjecaj strateškog menadžmenta u rješavanju kriznih situacija
Kresina, Ivana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.1.2012. - Primjena ISO 14001:2004 u sustavu upravljanja kvalitetom u poduzeću TDR d.d. Rovinj
Seljan, Tomislav
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Vizija i misija Financijske agencije d.d. Zagreb
Bojka, Katarina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Specifičnosti SWOT analize u uslužnom poduzeću
Draščić, Petar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Izazovi pri donošenju misije i vizije obrazovnih institucija u Hrvatskoj
Kijuk, Vedran
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - SWOT analiza na primjeru hotelijerskog poduzeća
Starčić, Vedran
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.12.2011. - Upravljanje razvojem na primjeru poduzeća TDR d.d.- članici Adris grupe
Mohorović, Kristijan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.10.2011. - Teorija životnog ciklusa proizvoda
Finderle, Dajana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2011. - Komponente strateškog menadžmenta na primjeru poduzeća INA d.d. - Naftaplin Ivanić Grad
Češković, Mirna
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2011. - Važnost vanjskih utjecaja na mogućnost razvoja poduzeća općine Lupoglav
Kos, Samanta
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2011. - Unapređenje kvalitete pomoću metode Six Sigma u poduzeću Pliva d.d.
Ribić, Andrea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2011. - Integrirani menadžment sustavi u pomorskoj industriji
Kaštelan, Maja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2011. - Investicijska politika Zračne luke Split d.o.o.
Šolić, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.9.2011. - Implementacija strategije u poduzeću Dega d.o.o.
Jurinčić, Ronald
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.9.2011. - Razvojna politika Luke Rijeka d.d.
Lilić, Neven
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.9.2011. - Procesni pristup animacijske ponude u poduzeću Plava Laguna, Poreč
Maretić, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.9.2011. - Grad Rijeka kao turistička destinacija
Krančić, Filip
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2011. - Uvođenje sustava kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica u poduzeće Brodokomerc Nova d.d.
Tomljenović, Branimir
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2011. - SWOT analiza studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Vujnović, Mandino
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.7.2011. - Menadžment manifestacije
Vickić, Jelena
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2011. - Ljudski kapital i budućnost INE
Bjelobradić, Mateja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Upravljanje kvalitetom u ugostiteljstvu
Pleše, Marija
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - SWOT analiza poduzeća Jadranka d.d.
Škorvaga, Robert
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Standardizacija usluge na benzinskim postajama INA-e u funkciji stvaranja prepoznatljivosti poduzeća
Tirić, Nada
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Sustav upravljanja kvalitetom u Srednjoj školi Korčula, Korčula
Matić, Marijana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Model generičkih konkurentskih strategija na primjeru poduzeća Iveta d.o.o.
Šimunović, Stipan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Komponente strateškog menadžmenta na praktičnom primjeru Kraša
Hamidović, Anita
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Komponente strateškog menadžmenta na praktičnom primjeru Kraša
Hamidović, Anita
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Upravljanje kvalitetom u poduzeću TŽV Gredelj
Komljenović, Diana
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Sustav upravljanja kvalitetom u hoteljerstvu
Krišković, Tina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Proces razvoja novih proizvoda u poduzeću Ivančica d.o.o.
Juričić, Mia
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Utjecaj menadžmenta u stvaranju i rješavanju kriznih situacija u tvrtkama
Kalanj, Martina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Korporativna strategija na praktičnom primjeru u industriji nafte INA d.d.
Lučić Jozak, Anto
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Tehnički progres u poduzeću Bušamp
Mihalinac, Mateja
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća Bakmaz d.o.o.
Oštrić, Tea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strateški plan razvoja profesionalnog proizvoda protiv celulita u poduzeću Dermoestetik
Pavlović, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strategija reorganizacije poslovanja studentskog resorana u svrhu postizanja veće efikasnosti
Peruško, Andrea
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Razvoj proizvoda poduzeća SKG-a
Seferagić, Leo
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća "Ambalaža" d.o.o. Lanišće
Šverko, Marina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća Parkovi plus d.o.o.
Tičić, Josip
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strateški menadžment srednjeg poduzeća u funkciji razvoja poduzeća "CHROMOS- SVJETLOST" Lužani
Tomašić, Branka
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Poduzeće Bitt d.o.o.- Strateški plan za usavršavanje i probijanje na domaće tržište
Vretenar, Doris
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza na primjeru grada Zagreba i Zagrebačke županije
Žbirin, Dalia
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Uloga istraživanja tržišta u određivanju opsega i strukture promocije
Žužić, Renato
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
-Osobni razvoj

26.1.2017. - 27.1.2017. Program usavršavanja za internog auditora ISO 9001:2015


Norma sati:
25.1.2017. - 27.1.2017. Interni auditor sustava ISO 9001:2015


Norma sati:
1.9.2012. - UNISTAT 3: Napredne statističke analize


Norma sati: 2 ECTS
1.7.2012. - UNISTAT 1: priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati: 2 ECTS
1.7.2012. - UNISTAT 2: Osnovne analize varijance i regresijske analize


Norma sati: 2 ECTS
1.4.2012. - Metode i politike određivanja cijene


Norma sati: 6
1.3.2012. - Poslovni modeli


Norma sati: 6
1.2.2012. - Strategija na A4


Norma sati: 6

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jelenc, L.; isapia, J.; Ivančić, V.
STRATEGIC THINKING CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL ATTITUDE ORIENTATION: LINKS AND RELATIONS
5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia- Vision and Growth 5 207-215 - 2016.

WOS

2. Mencer, I., Jelenc, L., Ivančić, V.
In search of a clearer growth path for Croatian enterprises
Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik 24 597-626 - 2015. http://bib.irb.hr/datoteka/771534.Mencer_Jelenc_Ivancic-_In_searchpdf

A1

3. Ivančić V.
Zašto i najbolje strategije propadaju? Iskustvo velikih hrvatskih poduzeća,
Ekonomski pregled, mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 66 495-520 - 2015. https://www.google.hr/search?q=i+najbolje+strategije+propadaju%3F+Iskustvo+velikih+hrvatskih&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=CgrfVpiXD8rMyAOVzpyACA

Q2

4. Ivančić Valentina, Jelenc Lara, Mencer Ivan
Failing strategy implementations
Neostrategic Management- Springer - 2015. 740821

A1

5. Ivančić, Valentina
IMPROVING THE DECISION MAKING PROCESS TROUGHT THE PARETO PRINCIPLE APPLICATION
Economska misao i praksa 633-656 - 2015. 740820

A2

6. Valentina Ivančić
Izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb - 2014. 697631

7. Ivančić V., Žic, M., Jelenc L.
CSR management profiles- the gap between thinking and doing
7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy - 2014. 701039

A1

8. Ivančić, Valentina
The biggest failures in managing strategy implementation
Interdisciplinary Management Research IX, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku Josip Juraj Strossmayer , Hochschule Pforzheim University 197-208 - 2013. 629252

A2

9. Ivančić, Valentina; Jelenc, Lara
Differentiation of differentiation
An Enterprise Odyssey: Corporate governance and pubblic policy- path to sustainable future / Galetić, L. ; Šimurina, J. (ur.). - Zagreb : University of Zagreb 1051-1062 - 2012. 595495

A1

10. Ivančić, Valentina; Jelenc, Lara.
STRATEŠKI MENADŽMENT Upravljanje razvojem poduzeća
Ekonomski pregled 5-6 372-376 - 2012. 597180

11. Jelenc Lara; Ivančić Valentina
The Strategy Reality Check- Quo vadis Croatia?
The Book of Abstracts Knowledge and Business Challenges of Globalization in 2011 / Merkeč Skok, Marjana ; Cingula, Marijan (ur.). - Celje 82-90 - 2011. 554194

A2

12. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća( Tapping for a Brighter Growth of Croatian Enterprises )
Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014." / Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb , 2013. 166-201 (ISBN: 978-953-262-080-1).

Znanstvene knjige

1. Poglavlje u knjizi, koautor
Ivančić, V., Jelenc, L., Mencer, I.
Neostrategic Management- An International Perspective on Trends and Challenges
Failing strategy implementations (naslov poglavlja) Vrdoljak Raguž, I, ; Podrug, N. ; Jelenc, L. Springer International Publishing Heidelberg - 2016. http://www.springer.com/gp/book/9783319181844

Pozvana predavanja

1. Jelenc, Lara; Pisapia, John; Ivančić, Valentina
STRATEGIC THINKING CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL ATTITUDE ORIENTATION: LINKS AND RELATIONS
5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia, vision and growth Osijek http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815841

Kongresna priopćenja

1.
Jelenc, L., Ivančić, V.
Sposobnost strateškog promišljanja studenata: Testiranje valjanosti i pouzdanosti mjernog instrumenta prezentacija rada na skupu I. Hrvatski interkatedarski znanstveni skup organizacije i menadžemnta s međunarodnim sudjelovanjem, Management, Leadership, and Organization in XXI Century: (Dis)coninuies in the practice of organization and management Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu - 29.9.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=801713
2.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina.
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014." Zagreb - 1.1.2013.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj) ; član osnovnog tima; Sveučilište u Rijeci; 22.000,00;
2. 1.1.2009. - 1.1.2011.
Strategija korporacije- sadašnja budućnost, broj (081-0000000-1270); znanstveni novak; MZOŠ; ;

Recenzije

1. 2014. IZVORI KONKURENTSKE PREDNOSTI U XXI. STOLJEĆU
2. 2012. Strateški menadžment, upravljanje razvojem poduzeća

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2016. - član Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava za sufinanciranje organizacije znanstvenih skupova koje se financiraju iz Zaklade Sveučilišta u Rijeci; ;