dr. sc. Vesna Buterin

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

e-pošta : vesna.buterin@efri.hr
prostorija : kabinet br. 75/III
konzultacije : utorkom od 10:00h-12:00h
telefon : 051/355-122

Hrvatska bibliografska baza
google scholar
ResearcherID
ORCID

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jakovac, Pavle ; Buterin, Vesna ; Živolić, Joelle
Položaj multinacionalnih korporacija u međunarodnom kretanju kapitala: analiza i perspektiva
726-745 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=874691

2. Jakovac, Pavle ; Buterin, Vesna ; Živolić, Joelle
Položaj multinacionalnih korporacija u međunarodnom kretanju kapitala: analiza i perspektiva
726-745 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=874691

3. Olgić Draženović, Bojana ; Maradin, Dario ; Buterin, Vesna
Tax Framework of Croatian Financial system
1060-1068 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811466

4. Olgić Draženović, Bojana ; Maradin, Dario ; Buterin, Vesna
Tax Framework of Croatian Financial system
1060-1068 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811466

5. Olgić Draženović, Bojana ; Maradin, Dario ; Buterin, Vesna
Tax Framework of Croatian Financial system
1060-1068 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811466

6. Buterin, Vesna
Institucionalna promjena - čimbenik privlačenja investicija u zemljama tranzicije
Praktični menadžment VI 30-40 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838906

7. Buterin, V ; Plenča, J. ; Buterin, D.
Analiza mogućnosti pariteta eura i dolara
Praktični menadžment VI 22-29 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838908

8. Buterin, Vesna
Institucionalne promjene u novim članicama EU i njihov utjecaj na gospodarske performanse
Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci 3 127-144 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838924

9. Buterin, Vesna
Institucionalna promjena - čimbenik privlačenja investicija u zemljama tranzicije
Praktični menadžment VI 30-40 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838906

10. Buterin, V ; Plenča, J. ; Buterin, D.
Analiza mogućnosti pariteta eura i dolara
Praktični menadžment VI 22-29 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838908

11. Buterin, Vesna
Institucionalne promjene u novim članicama EU i njihov utjecaj na gospodarske performanse
Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci 3 127-144 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838924

12. Škare, Marinko ; Buterin, Vesna
Modelling and Forecasting Unemployment Non- linear Dynamics Using Spectral Analysis
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26 373-383 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838866

WOS

13. Buterin, Vesna ; Olgić Draženović, Bojana
Macroeconomic growth and financial sector in the Republic of Croatia
206-216 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307687

14. Olgić Draženović, Bojana ; Buterin, Vesna
The role of financial system in the process of economic growth – case of Croatia
209-216 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307865

15. Buterin, Vesna ; Olgić Draženović, Bojana
Macroeconomic growth and financial sector in the Republic of Croatia
206-216 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307687

16. Buterin, Vesna ; Olgić Draženović, Bojana
Macroeconomic growth and financial sector in the Republic of Croatia
206-216 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307687

17. Olgić Draženović, Bojana ; Buterin, Vesna
The role of financial system in the process of economic growth – case of Croatia
209-216 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307865

18. Olgić Draženović, Bojana ; Buterin, Vesna
The role of financial system in the process of economic growth – case of Croatia
209-216 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307865

19. Vlahinić-Dizdarević, Nela ; Buterin, Vesna ; Žagar, Andrea
The External Debt Sustainability in Southeast European Countries: The Analysis of Debt Indicators
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=283583

20. Vlahinić-Dizdarević, Nela ; Buterin, Vesna ; Žagar, Andrea
The External Debt Sustainability in Southeast European Countries: The Analysis of Debt Indicators
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=283583

21. Vlahinić-Dizdarević, Nela ; Buterin, Vesna ; Žagar, Andrea
The External Debt Sustainability in Southeast European Countries: The Analysis of Debt Indicators
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=283583