Doc.dr.sc. Sandra Pavičić-Žeželj dipl.sanit.ing.

Medicinski fakultet Katedra za zdravstvenu ekologiju

prostorija : Katedra za zdravstvenu ekologiju
e-pošta : sandra.pavicic@zzjzpgz.hr
mobitel : 091 1207613
telefon : 051 358 751

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Doc.dr.sc. SANDRA PAVIČIĆ ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing. 17 3 0

Obrazovanje

1.12.2013. - Docent Područje - Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
13.6.2011. - Doktor prirodnih znanosti Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena biotehnologija, znanstvena grana Nutricionizam Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2000. - 1.1.2006. Magistar znanosti Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena biotehnologija, znanstvena grana Nutricionizam Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1992. - 17.7.1997. Diplomirani sanitarni inženjer Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.1988. - 1.1.1992. Prva Hrvatska Riječka gimnazija

Radno iskustvo

1.1.2016. - Zamjenica Pročelnika Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2013. - Docent Katedra za Zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.6.2013. - Voditelj Odsjeka za unapređenje prehrane Praćenje, analiza i ocjena kvalitete prehrane, izrada jelovnika za sve segmente populacije, sudjelovanje u izradi standarda i normativa za prehranu svih dobnih skupina, promicanje pravilnih prehrambenih navika i promocija zdravlja, provođenje analiza radi postizanja promjene prehrambenih navika pučanstva s ciljem prevencije nekih kroničnih nezaraznih bolesti, predavanje i sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, praćenje stanja uhranjenosti svih dobnih skupina s osvrtom na osjetljive skupine populacije Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.7.2011. - 30.11.2013. Viši asistent Područje Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
1.1.2006. - 30.6.2011. Asistent Područje Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska
15.1.1999. - 31.5.2013. Stručni suradnik Odsjek za kontrolu namirnica, predmeta opće uporabe i unapređenja prehrane Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka
1.1.1998. - Nastavnik kemije Prva Hrvatska Sušačka gimnazija

Članstva

1.1.2016. - Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara
1.1.2012. - Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
1.1.2012. - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
1.1.1998. - Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

3.10.2017. - Prehrana i zdravlje
Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2015. - Procjena prehrane s epidemiologijom
Sveučilišni diplomski Studij klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 65
1.1.2015. - Kvaliteta i sigurnost hrane
Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 65
1.1.2015. - Rad Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo
Sveučilišni diplomski studij - Menadžment u zdravstvu
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 3
1.1.2014. - Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u Hrvatskoj
Diplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 45
1.1.2014. - Genetički preinačena hrana danas u Hrvatskoj
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 37,5
1.1.2014. - Prehrana u dječjoj dobi
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 3
1.1.2013. - Higijena prehrane
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
voditelj kolegija
Norma sati: 55
1.1.2012. - Uzorkovanje i priprema uzorka
Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati: 2,25
1.1.2006. - Zdravstvena ekologija
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka
suradnik
Norma sati: 8,5

Mentor u završnim radovima

30.9.2017. - 30.9.2017. INICIJALNA PROCJENA I PRAĆENJE NUTRITIVNOG STATUSA BOLESNIKA NA GASTROENTEROLOGIJI
Danijela Malec
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SVEUČILIŠTE U RIJECI
30.9.2017. - 30.9.2017. NUTRITIVNI STATUS – PROCJENA I PRAĆENJE KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA
Matija Večerina
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SVEUČILIŠTE U RIJECI
28.9.2017. - 28.9.2017. ZNANJE I STAVOVI STUDENATA O KORIŠTENJU DODATAKA PREHRANI
Ana Tomljanović
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2017. - 28.9.2017. PREHRAMBENE NAVIKE DJECE I RODITELJA U DJEČJIM VRTIĆIMA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE
Jozefina Gavrić
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2016. - Antropometrijske karakteristike i prehrambene navike radnika s obzirom na radno mjesto
Jelena Ćorluka Lončarić
Sveučilišni diplomski studij-Menadžment u zdravstvu
Sveučilište u Rijeci - Fakultet zdravstvenih studija
30.9.2016. - Utjecaj prehrambenih masti na antropometrijske parametre i lipidni status kod žena
Josipa Delić
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci - Fakultet zdravstvenih studija
17.7.2015. - Stavovi i znanja učenika osmih razreda o važnosti pravile prehrane
Anja Del Vechio
Sveučilišni diplomski studij sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
17.7.2015. - Povezanost prehrane i vitamina D u serumu kod odraslih
Marijana Grbac
Preddiplomski stručni studij - Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
17.10.2014. - Povezanost prehrane i stanja koštane mase kod žena u gradu Rijeci
Marijana Pavlović
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.10.2014. - Utjecaj planiranja prehrane na kakvoću prehrane u dječjim vrtićima
Ivana Klečina
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2014. - Mišljenja i stavovi učenika osmih razreda Primorsko-goranske županije o pijenju alkohola
Bruna Sokolić
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

18.3.2016. - 8.11.2016.
Nastavničke kompentencije u visokom školstvu - Učenje i poučavanje
Filozofski fakultet Sveučilišta u rijeci
Polaznik
Norma sati:
- «Statistička metodologija znanstvenog usavršavanja»
Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Norma sati:

Osobni razvoj

18.3.2016. - 8.11.2016. Nastavničke kompentencije u visokom školstvu - Učenje i poučavanje


Norma sati: 30 SATI (10 ETCS)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Krešić, Greta ; Mrduljaš, Nikolina ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Štiglić, Petra
Is nutrition label used as a weight control behaviour?
179-184 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=740144

2. Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Krešić, Greta ; Cvijanović, Olga
Mediterranean Diet In Relation To Body Mass Index And Waist-To-Hip Ratio Among Sedentary Group Of Croatian Workers From Mediterranean Region
166-173 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812325

3. Janković, Suzana; Glibotić Kresina, Helena; Pavičić Žeželj, Sandra; Kresina, Sandro;
Implementation of program of prevention and early detection of osteoporosis among women of Primorsko-goranska County
Collegium Antropologicum 35 217-220 - 2011.

4. Pavičić Žeželj, Sandra;
Povezanost između nutritivnih parametara i metaboličkog statusa kosti kod žena u menopauzi
- 2011.

5. Kenđel Jovanović, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra; Mićović, Vladimir; Štefanac Nadarević, Vesna;
Cancer and cardiovascular diseases nutrition knowledge and dietary intake of medical students
Collegium antropologicum 35 765-774 - 2011.

6. Kenđel Jovanović, Gordana ; Krešić, Greta ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Mićović, Vladimir ; Štefanac Nadarević, Vesna
Cancer and Cardiovascular Diseases Nutrition Knowledge and Dietary Intake of Medical Students
Collegium Antropologicum 35 765-774 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537993

WOS

7. Janković, Suzana ; Glibotić Kresina, Helena ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Kresina, Sandro
Implementation of Program of Prevention and Early Detection of Osteoporosis among Women of Primorsko-goranska County.
Collegium antropologicum 35 217-220 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812087

WOS

8. Žeželj Pavičić, Sandra; Cvijanović, Olga; Mićović, Vladimir; Orlić Crnčević, Željka; Malatestinić, Đulija;
Effect of Menopause, Anthropometry, Nutrition and Lifestyle on bone status of Women in the Northern Mediterranenan.
West Indian Med J. 59 494-502 - 2010.

9. Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić Šutić, Ines; Nadarević Štefanac, Vesna; Dorčić, Fedor;
Diet quality of middle age and older women from Primorsko-Goranska County evaluated by healthy eating index and association with body mass index
Collegium antropologicum 34 155-160 - 2010.

10. Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Malatestinić, Đulija ; Mrakovčić Šutić, Ines ; Nadarević Štefanac, Vesna ; Dorčić, Fedor
Diet Quality of Middle Age and Older Women from Primorsko-goranska County Evaluated by Healthy Eating Index and Association with Body Mass Index
Collegium antropologicum 34 155-160 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458862

WOS

11. Krešić, Greta; Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Cvijanović, Olga; Ivezić, Goran;
The effect of nutrition knowledge on dietary intake among Croatian university students
Collegium antropologicum 33 1047-1056 - 2009.

12. Krešić, Greta ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Ivezić, Goran
The effect of nutrition knowledge on dietary intake among Croatian university students
Collegium antropologicum 33 1047-1056 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459713

WOS

13. Krešić, Greta ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Horvat, Anamarija
Daily intake of cereals among adolescents and reasons why they choose cereals
492-502 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=624981

14. Krešić, Greta; Šimundić, Borislav; Mandić, Milena L; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Daily menus can result in suboptimal nutrient intakes, especially calcium, of adolescents living in dormitories
Nutrition Research 28 156-165 - 2008.

15. Krešić, Greta ; Šimundić, Borislav ; Mandić, Milena L. ; Kenđel, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra
Daily menus can result in suboptimal nutrient intakes, especially calcium, of adolescents living in dormitories
Nutrition Research 28 156-165 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=328041

WOS

16. Krešić, Greta ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Magdić, Ines
The association among foods eaten for breakfast, daily energy and cereals intake in the student population
372-380 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366238

17. Kenđel, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Stojanović, Dražen ; Mićović, Vladimir.
FAT INTAKE, FOOD-BASED DIET QUALITY AND CARDIOVASCULAR DISEASE RISK AMONG SEAFARERS
111-118 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812752

18. Pavičić Žeželj, Sandra;
Utjecaj prehrane i ostalih rizičnih čimbenika na stanje koštane mase u žena grada Rijeke
- 2006.

19. Kenđel, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Mićović, Vladimir
Evaluation of nutrition and risk of cardiovascular disease among seamen
246-253 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812723

Znanstvene knjige

1.
Cvijanović, Olga; Pavičić Žeželj, Sandra; Lukanović, S.; Bićanić, Nenad; Domitrović, Robert; Bobinac, Dragica; Crnčević Orlić, Željka;
Osteoporosis and Nutrition, Anthropometry and Bone Mineral Density in Women
- 2013.

Pozvana predavanja

1. Sandra Pavičić Žeželj
Zdrava prehrana predškolaca Simpozij "Osigurajmo zdravu hranu"
Rijeka - 9.4.2015.
2. Sandra Pavičić Žeželj
Zdrava prehrana - što je to? Javnozdravstvena tribina "Hranom do zdravlja"
Rijeka - 24.2.2015.
3. Sandra Pavičić Žeželj, Olga Cvijanović
Utjecaj prehrambenih masti na lipidni status i stanje koštanog metabolizma u žena. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Dislipidemije- još uvijek nerješen problem"
Rovinj - 21.11.2014.

Kongresna priopćenja

1.
Pavlinić Prokurica I, Pavičić Žeželj S, Brkić D, Lasić D
Prisutnost N-nitrozamina u mesnim prerađevinama Usmeno 5 th International Congress of Nutritionists Zagreb - 19.11.2017.
2.
Kenđel Jovanović G, Pavičić Žeželj S, Krešić G
Nutrition knowledge about milk and milk products affects better dairy products consumption according to recommendations Usmeno 5 th International Congress of Nutritionists Zagreb - 18.11.2017.
3.
Maja Sepčić, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandra Pavičić-Žeželj, Tatjana Čulina, Sanja Stamenković
ČINIMO LI DOVOLJNO U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI ZA NAŠU DJECU? MOŽEMO LI BOLJE? Poster V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 2.4.2017.
4.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Radeta Anica
Javnozdravstvena promocija mediteranske prehrane u preškolskoj ustanovi - primjer dobre prakse poster 1st International Congress of Croatian Society of Nutritionists and Dietitians Zagreb - 10.6.2016.
5.
Sandra Pavičić Žeželj, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Olga, Pavlinić Prokurica Iva
Povezanost prehrambenih masti i lipidnog statusa kod žena s obzirom na dob usmeno izlaganje 1st International Congress of Croatian Society of Nutritionists and Dietitians Zagreb - 10.6.2016.
6.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Obrovac Glišić Maja, Linšak Željko, Mićović Vladimir
Dietary vitamin D deficiency prevalence among schoolchildren from Primorsko-goranska County poster EFAD General Meeting and Conference Amsterdam - 24.10.2015.
7.
Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Frano Mika, Crnković Milić Izabel, Cvijanović Olga, Linšak Željko, Mićović Vladimir
Association between body mass index and total body fat on serum vitamin D status in sedentary group of Croatian workers poster 15th International Nutrition & Diiagnostic Conference. Prague - 5.10.2015.
8.
Jovanović Kenđel Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Krešić Greta, Cvijanović Olga
Mediterranean Diet in Relation to Body Mass Index and Weist to Hip Ratio Among Sedentary Group of Croatian Workers from Mediterranean Region usmeno izlaganje 8.International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 22.10.2014.
9.
Greta Krešić, Mrduljaš Nikolina, Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Štiglić Petra
Is nutrition label used as a weight control bahaviour? usmeno izlaganje 8th Internatinal Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 22.10.2014.
10.
Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Gordana, Malatestinić Đulija, Janković Suzana
Kvaliteta prehrane u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije usmeno izlaganje 3. Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci - 9.10.2014.
11.
Pavičić Žeželj Sandra, Kenđel Jovanović Olga, Dragaš Zubalj Nataša, Cvijanović Olga.
Impact of Nutrition and Physical Activity on the Variability of Obesity in Children of the Mountain-Littoral County poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka- Krk - 27.6.2014.
12.
Pavičić Žeželj Sandra, Dragaš Zubalj Nataša, Kenđel Jovanović Gordana, Cvijanović Olga, Materljan Eris
Utjecaj raznovrsnosti prehrane i tjelesne aktivnosti na varijabilitet pretilosti u djece s obzirom na dob poster 6.hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik - 6.5.2014.
13.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Malatestinić Đulija, Janković Suzana
Utjecaj znanja o prehrani na prehrambene navike djece školske dobi iz Primorsko-goranske županije usmeno izlaganje 3.Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci - 1.1.2014.
14.
Kenđel Jovanović Gordana, Pavičić Žeželj Sandra, Radeta Anica
Mediterranean Diet in Kindergatens of City of Rijeka, Croatia poster 1.st. International Conferenence Taste the Mediterranean. Šibenik, Croatia - 1.1.2014.
15.
Lušić Dražen, Pavičić Žeželj Sandra, Vukić Lušić Darija, Mateja Ožanić, Mićovič Vladimir
Melissopalynological and Sensory Characteristics of Croatian Fir (Abies alba Mill) Honeydew Honey usmeno izlaganje International Symposium on Bee Products, 3 rd edition - Annual meeting of the International Honey Commission (IHC) Rijeka - 1.1.2014.
16.
Pavičić Žeželj, Sandra;
Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi - 1.1.2012.
17.
Cvijanović, Olga; Pavičić Žeželj, Sandra; Starčević Klasan, Gordana; Smojver Fužinac, Ariana; Arbanas, Juraj; Đudarić, Luka; Lulić Drenjak, Jasna; Crnčević Orlić, Željka; Bobinac, Dragica; Zoričić Cvek, Sanja;
Ujecaj prehrane, hormonskog statusa i antropometrije na koštani status - 1.1.2011.
18.
Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Krešić, Greta; Cvijanović, Olga;
Association of dietary habits and dietary fats to obesity and blood lipid profile in women of Primorsko-Goranska County - 1.1.2011.
19.
Pavičić Žeželj, Sandra; Cvijanović, Olga; Crnčević Orlić, Željka;
Važnost prehrane u prevenciji osteoporoze kod žena u Primorsko-goranskoj županiji - 1.1.2011.
20.
Kenđel, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra;
Fruits and vegetables consuption among normal weight, overweight and obese Croatian schoolchildren - 1.1.2010.
21.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Radeta, Anica; Klarić, Sanja;
Razlika kakvoće prehrane između dječjih vrtića sa i bez planirane prehrane u Primorsko-goranskoj županiji - 1.1.2010.
22.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Radeta, Anica; Linšak, Željko;
Kakvoća prehrane u zatvoru u Rijeci ocijenjena pomoću indeksa zdrave prehrane - 1.1.2010.
23.
Krešić, Greta; Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Daily intake of cereals among adolescents and reasons why they choose cereals - 1.1.2009.
24.
Krešić, Greta; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Daily intake of cereals among adolescents and reasons why they choose cereals - 1.1.2009.
25.
Kenđel, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra;
Do Croatian university students from the North-Mediterranean area adhere to the Mediterranean ditary pattern? - 1.1.2009.
26.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić Šutić, Ines; Nadarević Štefanec, Vesna;
Diet Quality of Middle Age and Older Women from Primorsko-goranska County Evaluated by Healthy Eating Index and Association with Body Mass Index - 1.1.2009.
27.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Krešić, Greta; Međugorac, Branka;
Beverage consumption, physical activity and smoking habits in relation to body mass index among university students in Primorsko-goranska County, Croatia poster Cavtat - 15.5.2008.
28.
Cvijanović, Olga; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Evaluation of diet with Mediterranean Diet Score in relationship with body mass index among middle-aged women from North-Mediterranean area of Croatia. - 8.5.2008.
29.
Krešić, Greta; Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Magdić, Ines;
The association among foods eaten for breakfast, daily energy and cereals intake in the student population - 1.1.2007.
30.
Krešić, Greta; Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Šimundić, Borislav;
Relationship Between Dieting Practices, Body Mass Index And Consumption Of Fruit And Vegetables In A Group Of Croatian University Students - 1.1.2007.
31.
Kendjel, Gordana; Pavičić-Žeželj, Sandra; Stojanović, Dražen; Mićović, Vladimir;
Fat intake, food-based diet quality and cardiovascular disease risk among seafarers Usmeno 2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine Zadar - 1.10.2006.
32.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Stojanović, Dražen; Mićović, Vladimir;
Fat intake, food-based diet quality and cardiovascular disease risk among seafarers - 1.1.2006.
33.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra;
Vegeterijanska prehrana i bioraspoloživost kalcija, željeza i cinka u predškolskoj ustanovi - 1.1.2006.
34.
Kenđel, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Mićović, Vladimir;
Evalutation of nutrition and risk of cardivascular diseases among seamen. usmeno 8th International symposium on maritime health Rijeka - 1.5.2005.
35.
Bobinac, Dragica; Mićović, Vladimir; Malatestinić, Đulija; Cvijanović, Olga; Pavičić, Sandra; Žurga, Paula; Jerbić, Jasna; Lulić, Jasna;
A bone status assessment among city women: Epidemiological study of the croatian littoral - 1.1.2005.
36.
Pavičić Žeželj, Sandra;
Prehrana djece predškolske dobi u vrtićima Grada Rijeke u razdoblju od 1985. do 2004. godine - 1.1.2005.
37.
Mesaroš-Kanjski, Elika; Barbir, A.; Pavičić, Sandra; Jonjić, Anto; Kaić-Rak, Antoniette; Antonić-Degač, Katica;
Nutrition education starts with young children - 1.1.2002.
38.
Mesaroš-Kanjski, Elika; Pavičić, Sandra; Ivančić-Vagaja, S.; Kaić-Rak, Antoniette; Rak, Davor; Kontošić, Ivica;
Prehrambena industrija i njena uloga u prevenciji kroničnih i degerativnih bolesti - 1.1.2000.
39.
Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović
Javzdravstveni preventivni program "Školica pravilne prehrane" - primjer dobre prakse Usmeno izlaganje Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo Opatija

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. -
; ; ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 25.7.2017. -
Vesna Car Samsa; Doktorat ; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; ;
2. 1.1.2015. -
Nataša Dragaš - Zubalj; Doktorat ; Biomedicina i zdravstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. 17.11.2017. - 19.11.2017.
5 th International Congress of Nutritionists Zagreb Predavač
2. 25.10.2017. - 27.10.2017.
9th International Congress „Flour-Bread'17, 11th Croatian Congress of Cereal Technologists „Brašno-Kruh'17“ Opatija Predavač
3. 9.6.2017. - 9.6.2017.
4.dani bolničke prehrane Rijeka sudionik
4. 25.5.2017. - 27.5.2017.
Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo Opatija Predavač
5. 20.3.2017. - 2.4.2017.
V.HRVATSKI KONGRES ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
6. 9.11.2016. - 12.11.2016.
"Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja" - znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
7. 3.11.2016. - 4.11.2016.
3.kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Predavač
8. 28.9.2016. - 1.10.2014.
International Symposium on Bee Products, 3 rd edition-Annual meeting of the International Honey Commission Opatija Predavač
9. 28.9.2016. - 1.10.2014.
International Symposium on Bee Products 3rd edition Opatija Član organizacijskog odbora
10. 9.9.2016. -
Vitamin D - Stručno-znanstveni skup Zagreb Sudionik
11. 29.5.2016. - 1.6.2014.
1.st. International Conference. Taste the Mediterranean Šibenik Predavač
12. 14.10.2015. - 17.10.2015.
8th European Public Health Conference. Health in Europe - from global to lacal policies, methods and practices. "Physically active workers from Primorsko-goranska county, Croatia adhere more to Mediterranean diet Milan, Italy predavač
13. 10.4.2015. -
Peta nacionalna konferencija o sigurnosti pčelinjih proizvoda - više od proizvodnje. Opatija Sudionik
14. 14.5.2014. -
6.hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik Predavač
15. 1.10.2009. -
5th International Congress Flour - Brad 09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija Predavač
16. 1.10.2006. -
2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine Zadar Predavač
17. 1.1.2002. -
1st Central European Congress on Food and Nutrition, 2nd Slovenian congress on Food and Nutrition Ljubljana Predavač
18. - 11.6.2016.
1.međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara. Zagreb Predavač
19. - 24.10.2015.
EFAD General Meeting and Conference. Amsetrdam Predavač
20. - 10.10.2015.
15th International Nutrition and Diagnostic Conference Prag Predavač
21. - 24.10.2014.
8.th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija Predavač
22. - 12.10.2014.
3.Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana Vinkovci Predavač
23. - 29.6.2014.
6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka-Malinska Predavač
24. - 23.9.2011.
7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija Predavač
25. - 22.5.2010.
5th Central European Congress on Food Bratislava Predavač
26. - 25.10.2009.
3rd international Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation, IVst Meeting of Experts for the Quality of Life Problems in the Senior Population Opatija Predavač
27. - 7.6.2009.
International Conference on Diet and Activity Methods Washington Predavač
28. - 17.5.2008.
4th Central European congress on Food (Cefood); 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists Cavtat Predavač
29. - 27.10.2007.
4th International congress FLOUR-BREAD 07, 6th Croatian Congress of Cereal Technologists Opatija Predavač
30. - 19.4.2007.
International Conference. The Role Of Fruit And Vegetables In The Fight Against Obesity, EGEA Congress Brusselles Predavač
31. - 27.5.2005.
3nd International Conference on Bone and Mineral Research & 5th Interantional Osteoporosis Symposium Xian, Kina Predavač
32. - 13.5.2005.
8th International Symposium on Maritime Health Rijeka Predavač

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.6.2017. -
Živjeti zdravo - Modul pravilna prehrana
Ministarstvo zdravstva, Hrvatski Zavod za javno zdravstvo   30.000,000,00 kn
Suradnik
2.
1.1.2016. - 31.12.2016.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Općina Omišalj  
Voditelj
3.
1.1.2016. - 1.6.2016.
Unapređenje prehrane u osnovnim školama - "Školica-zdrave prehrane"
Grad Rijeka  
Voditelj
4.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Grad Crikvenica  
Voditelj
5.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Grad Krk  
Voditelj
6.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Općina Punat  
Voditelj
7.
1.1.2016. - 31.12.2015.
Škola mi pomaže da se pravilno hranim
Općina Malinska  
Voditelj
8.
1.1.2013. -
Nacionalni program za provedbu Sheme školskog voća
Vlada Republike Hrvatske Poljoprivredna savjetodavna služba  
Koordinator i predavač
9.
2.1.2012. - 31.12.2014.
Zdravstveno ekološki čimbenici u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj - program praćenja zdravstveno-ekoloških pokazatelja primjene Parmske deklaracije
Hrvatski Zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravlja  
Suradnik na projektu
10.
1.1.2009. -
(Pre)hrana kao čimbenik zdravog života
Agencija za odgoj i obrazovanje  
Suradnik
11.
1.1.2009. -
Smjernice načela zdrave prehrane u osnovnim školama s cjelodnevnim boravkom na području Grada Rijeke
Grad Rijeka  
Voditelj projekta
12.
1.1.2008. -
Tjelosnom aktivnošću i pravilnom prehranom u borbi protiv dijabetesa i ostoporoze
Grad Rijeka  
Suradnik
13.
1.1.2008. -
Zdravstvena kontrola prehrane u osnovnim školama sa cjelodnevnim boravkom na području Grada Rijeke
Grad Rijeka  
Voditelj projekta
14.
-
NutrientMaster - projekt u suradnji s RIS.d.o.o i Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci
 
Suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji Diplomski rad u 2012. godini
HUSI   Član Povjerenstva
2.
1.1.2012. -
Javna tribina Svjetski dan voda "Svijet je žedan jer mi smo gladni"
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ   Predavač
3.
8.4.2011. - 8.4.2011.
Prva nacionalna konferencija o strategiji vrednovanja kakvoće meda
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Predavač
4.
23.4.2010. - 23.4.2010.
Konferencija "Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama"
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ   Moderator
5.
5.6.2009. - 5.6.2009.
Upravljanje zdravstvenim rizicima u predškolskim ustanovama
Komora sanitarnih inženjera i tehničara, Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo   Predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 14.11.2017. - Prehrana dijabetičara
Svjetski dan dijabetesa
Opatija
2. 6.11.2017. - Školica zdrave prehrane
Prezentacija Programa "Školica zdrave prehrane"
Gradska vijećnica Rijeka
3. 14.6.2017. - Pravilna prehrana
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, Klub Srce
Rijeka
4. 9.4.2015. - Zdrava prehrana predškolaca
Simpozij- Osigurajmo zdravu hranu
Rijeka
5. 24.2.2015. - Zdrava prehrana - što je to?
Javnozdravstvena tribina Hranom do zdravlja
Rijeka
6. 13.2.2015. - Značaj meda u prehrani
"Medni poljubac"
Kostrena
7. 22.11.2012. - Prehrana djece u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije
Simpozij prehrane u Dječjim vrtićima
Celje
8. 5.10.2012. - Prehrana osoba starije dobi
Simpozij o osobama starije životne dobi
Opatija

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2013. - Detalji
Dodjela nagrade za najbolji Diplomski rad
Rijeka

Intervjui

1. 12.4.2017. - Prehrana djece školske dobi-Školica zdrave prehrane
Kanal Ri
Rijeka
2. 10.4.2017. - Školica zdrave prehrane
Presica- Ured Gradonačelnika - TV, radio, Portal
Rijeka
3. 1.1.2016. - Unapređenje prehrane u osnovnim školama grada Rijeke - Školica zdrave prehrane
Portal Grada Rijeke - ured gradonačelnika
Rijeka
4. 1.1.2013. - Prehrana za Uskrs
Televizija - NOVA TV
Rijeka
5. 1.1.2012. - Šparoge - zdrava hrana
Televizija - NOVA tv
Rijeka

Novinski članci

1. 11.11.2017. - Izbjegnite zamke blagdanskog obilja
Mjesečni prilog o zdravlju "Živjeti zdravo" - Novi list Glas Istre
Rijeka
2. 27.4.2017. - Dobra hrana i obiteljsko blagovanje, najvažnije dječje navike
Novi list
Rijeka
3. 30.12.2016. - Detoksikacija-poslije blagdanskog prejedanja
Novi list
Rijeka
4. 24.11.2016. - Zdrava prehrana zimi
Novi list
Rijeka
5. 23.5.2016. - Masti-između neznanja i predrasuda
Novi list
Rijeka
6. 1.1.2015. - Kakvoća i sigurnost hrane
Novi list
Rijeka
7. 1.1.2014. - Malnutricija
Narodni zdravstveni list
Rijeka
8. 1.1.2013. - Blagdansko prejedanje
Narodni zdravstveni list
Rijeka
9. 1.1.2013. - Prehrana zimi
Narodni zdravstveni list
Rijeka
10. 1.1.2007. - Detalji
Hrvatski časopis za javno zdravstvo
Zagreb
11. 1.1.2005. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
12. 1.1.2003. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
13. - GMO HRANA, PREDNOSTI I NEDOSTACI
Narodni zdravstveni list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.1.2012. - Detalji
Televizija
Rijeka
2. 1.1.2011. - Detalji
Televizija
Rijeka