dr. sc. Vanja Pupovac prof.

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : vanja.pupovac@uniri.hr
telefon : 051 688 249

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 81 5 3
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2015. Doktor znanosti Biomedicina Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2006. Profesor filozofije i informatike Diplomski studij filozofije i informatike Filozofski fakultet Svuečilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - poslijedoktorand znanstvene i nastavne akitvnosti pri Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2015. znanstveni novak znanstevne i nastavne aktivnosti pri Katedri za medicinsku informatiku Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Uvod u znanstveni rad
Medicina i Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2015. - Interdisciplinarni pristup istraživanjima i statistici u zdravstvu
Fizioterapija, Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja, Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu, Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2015. Uvod u e-kolegij
Medicina
Medicinski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2015. Medicinska informatika
Medicina, Dentalna medicina, Sestrinstvo, Primaljstvo, Radiološka tehnologija, Medicisnko-laboatorijska dijagnostika, Fizioterapija
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Medicinska informatika i biostatistika
Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Zdravstveno – informacijski sustavi
Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2013. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 20 sati

Osobni razvoj

1.6.2014. - Hannah Rothstein and Michael Borenstein: Basic Aspects of Meta-Analysis


Norma sati:
29.3.2011. - Julian Higgins and Doug Altman: Meta-analysis workshop


Norma sati:
18.3.2011. - COPE UK seminar 2011


Norma sati:
1.11.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:
- 26.8.2011. Ljetna škola znanstvene komunikacije za doktorande


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2016. - Radionice akademskog pisanja

Financiranje: Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija
11.5.2015. - Radionica „Plagiranje u znanstvenom i akademskom okruženju”

Financiranje:
1.1.2015. - Kako napisati završni rad? (radionica)

Financiranje: Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija

Izdavaštvo

29.2.2016. - Smjernice za ispravno navođenje izvora i izbjegavanje plagiranja pri akademskom pisanju

Financiranje: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pupovac, Vanja Prijić-Samaržija, Snježana Petrovečki, Mladen
Research Misconduct in the Croatian Scientific Community: A Survey Assessing the Forms and Characteristics of Research Misconduct
Science and Engineering Ethics - 2016. http://dx.doi.org/10.1007/s11948-016-9767-0

Q2
WOS

2. Pupovac, Vanja; Fanelli, Daniele;
Scientists Admitting to Plagiarism: A Meta-analysis of Surveys
Science and Engineering Ethics 21 1331-1352 - 2015. http://dx.doi.org/10.1007%2Fs11948-014-9600-6

Q2
WOS

3. Pupovac, Vanja; Petrovečki, Mladen
Summarizing and presenting numerical data
Biochemia Medica 21 106-110 - 2011. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2011.018

Q2
WOS

4. Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Mavrinac, Martina; Petrovečki, Mladen
Attitudes toward plagiarism among pharmacy and medical biochemistry students – cross-sectional survey study
Biochemia Medica 20 307-13 - 2010. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.039

Q2
WOS

5. Baždarić, Ksenija; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen
Plagiranje kao povreda znanstvene i akademske čestitosti( Plagiarism - violation of academic and scientific integrity )
Medicina Fluminensis: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 45 108-117 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60788

Q3

6. Pupovac, Vanja; Bilic-Zulle, Lidija; Petrovecki, Mladen;
On academic plagiarism in Europe. An analytical approach based on four studies
DIGITHUM: the humanities in the Dital Era 10 13-19 - 2008. http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/eng/pupovac_bilic-zulle_petrovecki.pdf

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Vanja Pupovac, Lidija Bilić-Zulle
Prikaz podataka
Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja) Mladen Petrovečki, Lidija Bilić-Zulle Medicinska naklada Zagreb - 2010.
2. Autor poglavlja u knjizi
Lidija Bilić-Zulle, Vedrana Marinac, Vanja Pupovac, Galibedin Galijašević
Osnove rada na osobnom računalu
Medicinska informatika Petrovečki, Mladen; Kern, Josipa; Medicinska naklada Zagreb - 2009.

Kongresna priopćenja

1.
Zavidić T, Lovrinić Đ, Pupovac V.
Kardiovaskularni bolesnici u središnjoj Istri i njihove navike usmeno izlaganje XXIII. kongres liječnika obiteljske medicine Osijek, Hrvatska - 1.1.2016.
2.
Pupovac V, Fanelli D, Prijić-Samaržija S, Petrovečki M.
Plagiraju li hrvatski znanstvenici više od ostalih? – usporedba rezultata anketnih istraživanja usmeno izlaganje 12. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku Tuheljske Toplice - 1.1.2015.
3.
Pupovac, Vanja; Petrovečki, Mladen; Prijić-Samaržija Snježana
Prihvaćenost i spoznaje o načelima znanstvenoistraživačke etike djelatnika Sveučilišta u Rijeci usmeno izlaganje 16. riječki dani (bio)etike "Etika u znanstvenom istraživanju" Rijeka, Hrvatska - 1.1.2014.
4.
Baždarić, Ksenija; Mavrinac, Martina; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Brumini, Gordana; Petrovečki, Mladen;
Features and prevalence of plagiarism in biomedical science usmeno izlaganje 25. Europski kongres medicinske informatike "MIE 2014" Istanbul, Turska - 1.1.2014. http://person.hst.aau.dk/ska/MIE2014/ShortCommunications/S40_ShortComm_ID_489.pdf.
5.
Baždarić, Ksenija; Mavrinac, Martina; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Brumini, Gordana; Petrovečki, Mladen;
Measuring Prevalence and Characteristics of Scientific Plagiarism: Design of the Study usmeno izlaganje 21. Međunarodnom znanstvenom simpoziju o biometrici "BioStat 2014" (International Scientific Symposium on Biometrics) Dubrovnik - 1.1.2014.
6.
Pupovac, Vanja; Fanelli, Daniele; Petrovečki, Mladen
What is plagiarised in science, how much and why?: A systematic review and meta-analysis usmeno izlaganje 3rd World Conference on Research Integrity Montreal, Kanada - 1.1.2013.
7.
Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen
Vrednovanje nastavnog plana i sustava ocjenjivanja studenata izrađenog po kriterijima Bolonjskog procesa (Evaluation of medical informatics and bio statistics curriculum aligned by Bologna guidelines) usmeno izlaganje simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku Osijek - 1.1.2009.
8.
Mavrinac M, Pupovac V, Petrovečki M.
Utjecaj elektroničke dostupnosti biomedicinskih bibliografskih baza podataka na plagiranje usmeno izlaganje 11. Carnetova konferencija–Internet revolucija Zagreb, Rijeka, Split - 1.1.2009.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Prihvaćenost i spoznaje o načelima znanstvenoistraživačke etike djelatnika Sveučilišta u Rijeci; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2010. -
Prevalence and attitudes towards plagiarism in biomedical publishing; suradnica; Committee on Publication Ethics (COPE); ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Učestalost i stavovi o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva; suradnik; MZOŠ; ;

Recenzije

1. 2016. European Science Editing
2. 2015. Science and Engineering Ethics
3. Biochemia Medica