Dr.sc. Edna Mrnjavac redovita profesorica u trajnom zvanju

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za multidisciplinarna područja

telefon : 051 294 699

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Edna Mrnjavac 53 4 1

Obrazovanje

1.1.1985. - 1.1.1986. Doktor tehničkih znanosti, znanstvenog područja tehnologije prometa Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Sveučilište u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1985. Magistar tehničkih znanosti, znanstvenog područja tehnologije prometa Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Sveučilište u Rijeci
1.1.1977. - 1.1.1981. Dipl. ing. pomorskog prometa Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2003. - redovita profesorica u trajnom zvanju Nastava, istraživanja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci,
1.1.2000. - 1.1.2003. Redovita profesorica Nastava, istraživanje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.1998. - 1.1.2000. Redovita profesorica Nastava, istraživanje Odjel za pomorstvo, Sveučilište u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1998. Asistentica, znanstvena asistentica, docentica, izvanredna profesorica, redovita profesorica Nastava, istraživanje Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Međunarodno priznanje Sveučilišta Dokuz Eylul iz Izmira, Turska, za izuzetni doprinos u sagledavanju problematike primorskog i pomorskog turizma i prometa, Izmir
Spomenica Sveučilišta u Rijeci
Zahvalnica HZDP za dugogodišnji rad na unapređenju i promicanju prometa

Članstva

1.1.1998. - Hrvatska akademija tehničkih znanosti
1.1.1996. - Znanstveni savjet za pomorstvo HAZU
1.1.1991. - Hrvatsko znanstveno društvo za promet (HZDP)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Upravljanje održivošću prometa u turizmu
doktorski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2011. - Logistika u procesnim funkcijama hotela
Poslijediplomski specijalistički magistarski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2011. - Upravljanje prometom u turističkoj destinaciji
Poslijediplomski specijalistički magistarski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - Logistika
doktorski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2005. - Promet u turizmu
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Logistika turističke destinacije
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Organizacija i menadžment prometa u turizmu
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Osnove prometa u turizmu
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2000. - 1.1.2001. Logistički i prometni sustavi u turizmu
poslijediplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 30
1.1.1999. - 1.1.2005. Promet u turizmu
sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1999. - 1.1.2005. Organizacija prometa u turizmu
sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1999. - 1.1.2004. Poslovna logistika
sveučilišni studij
Fakultet ekonomije i turizma, Pula
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1998. - 1.1.2000. Multimodalni transport
sveučilišni studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1998. - 1.1.1999. Nabavno poslovanje i upravljanje materijalima
sveučilišni studij
Fakultet ekonomije i turizma, Pula
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1996. - 1.1.2000. Morske tehnologije
sveučilišni studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1995. - 1.1.2000. Poslovanje u brodarstvu
sveučilišni studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1994. - 1.1.2000. Logistika u prometu
sveučilišni studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1993. - 1.1.2000. Pomorski sustav
sveučilišni studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1993. - 1.1.2000. Multimodalni transportni sustavi
poslijediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1992. - 1.1.1994. Organizacija rada i rukovođenja
sveučilišni studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1988. - 1.1.1993. Tehnologija i organizacija multimodalnog transporta
poslijediplomski studij
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1986. - 1.1.1989. Transportni sustavi
sveučilišni studij
Pedagoški faultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

9.9.2013. - RIJEČNI PROMET U TURIZMU GRADA VUKOVARA
Mateja Markekić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.9.2013. - ULOGA JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA U TURIZMU/ PRIMJER" AUTOTROLEJ"
Matea Jagičić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
2.7.2013. - RIJEČKI PROMETNI ČVOR U RAZVOJU TURIZMA I INDUSTRIJE KVARNERA
Daniel Kršul
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
2.7.2013. - DJELATNOST NAJMA PLOVILA U NAUTIČKOM TURIZMU RH
Jelena Peter
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
21.9.2012. - UPRAVLJANJE PROMETOM KAO AKTIVNOST LOGISTIKE TURISTIČKE MANIFESTACIJE - MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL
Katarina Jurić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
12.7.2012. - SUSTAV POMORSKOG LINIJSKOG PUTNIČKOG PROMETA U TURIZMU PRIMORSK -GORANSKE ŽUPANIJE
Silvija Škiljan
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
12.7.2012. - ORGANIZACIJA PROMETA U ROVINJU U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA
Daria - Linda Dujmović
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
12.7.2012. - STRATEGIJA RAZVOJA HRVATSKIH ŽELJEZNICA U FUNKCIJI UKLJUČENJA U PROMETNI SUSTAV EUROPSKE UNIJE- POTICAJ RAZVOJU TURIZMA
Igor Mihalić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.7.2012. - PROMETNA POVEZANOST OTOKA KRKA I UTJECAJ NA RAZVOJ TURIZMA
Manda Matoš
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.7.2012. - LINIJSKI POMORSKI PUTNIČKI PROMET U TURIZMU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
Ivana Stopić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.7.2012. - VAŽNOST JADRANSKO-JONSKOG CESTOVNOG PRAVCA ZA RAZVITAK TURIZMA U REPUBLIKE HRVATSKE
Sanja Adlešić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.7.2012. - PROMETNA INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVITKA TURIZMA NA PODRUČJU SLAVONIJE
Vanja Šarko
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.7.2012. - ULOGA RONJENJA U ATRAKTIVNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE
Luka Jelenović
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.7.2012. - VAŽNOST RIJEČKOG CESTOVNOG ČVORA U RAZVOJU TURIZMA KVARNERA
Daniel Kršul
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
9.7.2012. - LOGISTIKA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA NA PODRUČJU DUBROVAČKOG PRIMORJA
Vedrana Vorih
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
20.2.2012. - UTJECAJ AUTOCETE ZAGREB-ZADAR-SPLIT NA GOSPODARSKI I TURISTIČKI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE
Lidija Hrestak
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.1.2012. - ORGANIZACIJA DUŽOBALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA LINIJI RIJEKE - DUBROVNIK U FUNKCIJI TURIZMA
Sanjin Lončarić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
21.9.2011. - PLANIRANJE U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZNIČKOM PODUZEĆU, UTJECAJ NA KVALITETU PROMETNE USLUGE
Tomislav Rukelj
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
7.9.2011. - STRATEGIJA PROMETNOG KORIDORA 5b - UTJECAJ NA GRAD RIJEKU KAO TRANZITNI TURISTIČKI CENTAR
Danijel Domitrović
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
5.7.2011. - ORGANIZACIJA PROMETA U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA - PRIMJER GRADA GAGREBA
Mirko Fresl
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
5.7.2011. - UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM I ODRŽIVI RAZVOJ PROMETA I TURIZMA
Helena Jelavić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
5.7.2011. - ORGANIZACIJA INFRASTRUKTURE RIJEČNOG PROMETA U FUNKCIJI TURIZMA - PRIMJER HRVATSKE
Ivan Kovačić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
5.7.2011. - EKOLOŠKI ASPEKT PROMETA U DESTINACIJAMA GRADSKOG TURIZMA
Danijela Padavić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
5.7.2011. - BUKA PROMETA U GRADU KAO TURISTIČKOJ DESTINACIJI
Sven Flanjak
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
5.7.2011. - ORGANIZACIJA LINIJSKOG PUTNIČKOG BRODARSKOG PODUZĆA 'RAPSKA PLOVIDBA'
Andrej Golik
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
5.7.2011. - HRVATSKA LUČKA POLITIKA U USPOREDBI S POLITIKOM EU, TE ULOGA U TURIZMU
Marina Grus
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - PROMETNI TROŠKOVI I UTJECAJ NA CIJENU TURISTIČKE USLUGE
Darko Drakula
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - TURISTIČKI POTENCIJAL RIJEKE NERETVE
Damir Marić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - SPORTSKO - REKREATIVNA TURISTIČKA PONUDA POMORSKOG PROMETA - PRIMJER OPĆINE FUNTANA I VRSAR
Sanda Golubić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - ZELENA LOGISTIKA U UGOSTITELJSTVU - TURISTIČKA DESTINACIJA MURTER
Andrija Kulušić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - MOGUĆNOSTI I PRIJETNJE NAUTIČKOG TURIZMA
Ana Gudlek
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - TURISTIČKO-NAUTIČKA PONUDA IZNAJMLJIVANJA PLOVILA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Josip Kršanac
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE - POTICAJ ILI OGRANIČENJE ZA RAZVITAK TURIZMA
Ina Pokrovac
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - POMORSKI LINIJSKI PUTNIČKI PROMET U TURIZMU (PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE)
Silvija Škiljan
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - UTJECAJ KVALITETE PROMETNE USLUGE CHARTER ZRAKOPLOVNE KOMPANIJE NA TURIZAM U HRVATSKOJ
Snežana Kosijer
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - ULOGA AUTOBUSA U TURISTIČKIM PUTOVANJIMA AGENCIJE 'GENERALTURIST'
Bruno Plešić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
29.6.2011. - PROMETNA POVEZANOST NEUMA U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA
Ivana Menalo
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
16.2.2011. - OBILJEŽAVANJE I INTERPRETACIJA TURISTIČKIH ATRAKCIJA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
Kristina Sadaić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
16.2.2011. - POVIJEST RAZVITKA PROMETA KAO TURISTIČKA ATRAKCIJA - PRIMJER GRADA RIJEKE
Kristina Vukušić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
28.9.2010. - ORGANIZACIJA SIGURNOSTI U ZRAČNOM PRIJEVOZU U FUNKCIJI KVALITETE TURISTIČKE USLUGE
Kornelija Kuzelj
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
28.9.2010. - ORGANIZACIJA ZRAKOPLOVNOG LINIJSKOG PODUZEĆA - PRIMJER CROATIA AIRLINES -A
Josip Radinović
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
28.9.2010. - MEĐUZAVISNOST PRODAJNE FUNKCIJE HOTELA I PROMETA
Jelena Berečić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
28.9.2010. - ORGANIZACIJA OBALNIH ZRAČNIH LUKA RH U RAZVITKU TURIZMA
Diana Rukavina
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
28.9.2010. - ORGANIZACIJA LJUDSKOG KAPITALA U ZRAKOPLOVNOJ KOMPANIJI CROATIA AIRLINES
Patrizia Kompasi
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
28.9.2010. - UPRAVLJANJE PROMETOM NA AUTOCESTI ZAGREB - SPLIT U FUNKCIJI SIGURNOSTI
Antonio Ivanetić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
22.9.2010. - LOGISTIGA TURISTIČKE MANIFESTACIJE
Katarina Miljanić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
7.7.2010. - UPRAVLJANJE PROMETOM NA AUTOCESTI ZAGREB - RIJEKA U FUNKCIJI SIGURNOSTI
Dajan Radović
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
7.7.2010. - ORGANIZACIJA PROMETA U GRADU ZAGREBU U FUNKCIJI RAZVITKA TURIZMA
Sanja Barišić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
30.6.2010. - ORGANIZACIJA PUTNIČKOG POMORSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA IZMEĐU OBALE I OTOKA U RH
Dunja Putar
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
30.6.2010. - ORGANIZACIJA PRIJEVOZNOG PROCESA ZRAKOM I UTJECAJ NA KVALITETU PROMETNE USLUGE
Luka Torbica
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
30.6.2010. - UPRAVLJANJE PROMETOM NA AUTOCESTI ZAGREB - RIJEKA U FUNKCIJI ZAŠTITE OKOLIŠA
Ivana Bobetko
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
30.6.2010. - ORGANIZACIJA LUČKE UPRAVE RIJEKA I UTJECAJ NA RAZVITAK TURIZMA
Luka Kevešević
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
30.6.2010. - RIJEČKI CESTOVNI PROMETNI ČVOR U RAZVITKU TURIZMA
Denis Krušić
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
30.6.2010. - ORGANIZACIJA CESTOVNOG PROMETA U GRADOVIMA U FUNKCIJI ZAŠTITE KULTURNO -POVIJESNOG DOBRA
Ivan Hrvatin
diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - AUTOBUSNI PROMET U TURIZMU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Mirka Balić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - ZNAČAJ AUTOCESTE ZAGREB - SPLIT ZA TURIZAM U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
Kristina Matijević
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - RAZVOJ CESTOVNE INFRASTRUKTURE U FUNKCIJI VALORIZIRANJA DUBROVAČKOG TURISTIČKOG POTENCIJALA
Marko Panić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - INFORMACIJSKI TOKOVI U TURISTIČKOJ AGENCIJI GENERALTURIST
Danijela Dasović
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - UPRAVLJANJE ZALIHAMA U PODUZEĆU 'MILENIJ HOTELS' D.O.O.
Ivana Gašljević
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - LOGISTIKA PRODAJE I DISTRIBUCIJE - MILENIJ HOTELI D.O.O.
Danijela Padavić
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - PRIJEVOZ KAO AKTIVNOST INTEGRALNE LOGISTIKE
Flanjak Sven
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
14.6.2010. - ZNAČAJ ZRAČNOG PROMETA ZA HRVATSKI TURIZAM
Nikolina Osman
preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
2.2.2010. - PROMETNA FUNKCIJA ZRAČNE LUKE ZAGREB
Helena Maršanić
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - ULOGA LUKE RIJEKA U RAZVITKU TURIZMA
Andrej Tomšić
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - LOGISTIČKI TOKOVI NA PODRUČJU GRADA CRESA
Mirna Vodenac
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - ULOGA ZRAČNOG PROMETA U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE
Sara Čehić
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - ULOGA PROMETA U NABAVNOJ FUNKCIJI HOTELSKOG PODUZEĆA
Jelena Berečić
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I NJEGOVA ULOGA U TURIZMU HRVATSKE
Ema Brnardić
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - LOGISTIČKI TOKOVI U TURISTIČKOJ AGENCIJI 'TRAVEL TURIST'
Silvia Meden
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - CESTOVNI PROMET NA LIBURNIJSKOJ RIVIJERI U FUNKCIJI TURIZMA
Marica Vlakić
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - POSLOVNA LOGISTIKA U HOTELSKOM PODUZEĆU 'MAISTRA'
Tina Tiani
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - ULOGA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U TURISTIČKOJ PONUDI
Anita Djarmati Brzonja
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - LOGISTIČKI TOKOVI NA PODRUČJU GACKE DOLINE
Ana Božičević
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
1.6.2009. - ULOGA ZRAČNE LUKE ZAGREB U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE
Arijel Kinkela
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija
23.6.2008. - PROMET NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA I ULOGA U TURIZMU
Irena Šujević
stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsstvu, Opatija

Gostujući nastavnik

1.1.1999. - 1.1.2004. poslovna logistika
sveučilišni studij
Fakultet ekonomije i turizma "dr.M.Mirković",Pula
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1998. - 1.1.1999. Nabava i upravljanje materijalima
sveučilišni studij
Fakultet ekonomije i turizma "dr.M.Mirković",Pula
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1986. - 1.1.1989. Transportni sustavi
PTO
Pedagosški fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Osobni razvoj

1.1.2001. - Pomorski promet i turizm


Norma sati:
1.1.2000. - Pomorski promet i turizam-regionalni aspekt


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.1994. - Multimodalni transportni sustavi

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1988. - Tehnologija i organizacija multimodalnog transporta

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
- Multimodalni transport

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Topolšek, Darja, Edna Mrnjavac, and Nataša Kovačić
Integration of travel agencies with transport providers
Tourism Management Perspectives 14-23 - 2014.

2. Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović, Christian
The Croatian Tourist Enterprises in Globalisation Processes
- 2010.

3. Mrnjavac, Edna; Berc Radišić, Branka; Pavia, Nadia
Croatian Tourism within a Globalizing Tourism Market
- 2007.

4. Mrnjavac, Edna; Črnjar, Mladen
Croatian North- Adriatic ports: passengers traffic and environmental protection
- 2004.

5. Mrnjavac, Edna; Bešlić, Svjetlana; Poletan, Tanja
Analiza slagališta kao podsustava lučkoga kontejnerskog terminala( Analysis of a stowage area as a subsystem of a port container terminal )
- 2001.

6. Zenzerović, Zdenka; Mrnjavac, Edna
Prognoza prometa kontejnerskih luka u Republici Hrvatskoj( Traffic prognosis of container ports of the Republic of Croatia )
- 2001.

7. Mrnjavac, Edna
Promet kontejneriziranog tereta u hrvatskim lukama - stanje i perspektive( The Troughooutput of Containerised Cargo in Croatia Ports Present State and Prospects )
- 1999.

8. Mrnjavac, Edna
Lučki prekrcajni centri u logističkom sustavu prijevoza kontejnera( Transhipment (Hub) Ports in Logistic System of Container Transport )
- 1998.

9. Zenzerović, Zdenka; Mrnjavac, Edna
Modelling of port container terminal using the queuing theory
Trasporti Europei (1129-5627) 15 (2000); 54-58

10. Mrnjavac, Edna; Maršanić, Robert; Krpan, Ljudevit
"BOT" kao način investiranja u objekte prometne infrastrukture( „ BOT“ as a way of investing into traffic infrastructure facilities )
Suvremeni promet: časopis za pitanje teorije i prakse prometa (0351-1898) 25 (2005), 1-2; 80-85

11. Maršanić, Robert; Zenzerović, Zdenka; Mrnjavac, Edna
Application of the queuing theory in the planning of optimal number of servers (ramps) in closed parking systems
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 24 (2011), 2; 26-43

12. Pavia, Nadia; Stipanović, Christian; Mrnjavac, Edna
Innovation of business culture with the aim of developing Croatian tourism – case study of Valamar Hotels & Resorts
Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal (1855-3303) 4 (2011), 1; 53-60

13. Mrnjavac, Edna; Ujević, Nikša
Utjecaj portalnih prijenosnika velikog raspona na propusnu moć slagališta lučkoga kontejnerskog terminala( The influence of yard gantry cranes on the traffic capacity of the port container terminal stacking area )
Naše more (0469-6255) 44 (1997), 1-2; 57-61

14. Mrnjavac, Edna; Maršanić, Robert; Krpan, Ljudevit
Mogući modeli upravljanja garažno : parkirnim objektima( Possible models of management of garage : parking facilities )
Suvremeni promet (0351-1898) 26 (2006), 3/4; 208-212

15. Mrnjavac, Edna; Maršanić, Robert
Intelligent transportation systems in improving traffic flow in tourism destinations
Tourism and hospitality managemet (1330-7533) 13 (2007), 3; 627-637

16. Maršanić, Robert; Mrnjavac, Edna; Krpan, Ljudevit
Rezultati obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u gradu Rijeci( Results is celebrated European mobility week in city of Rijeka )
Suvremeni promet: časopis za pitanje teorije i prakse prometa (0351-1898) 27 (2007), 6; 487-492

17. Mrnjavac, Edna; Bešlić, Svjetlana
Utjecaj prometnih koridora na razvitak hrvatskih luka( The Influence of the Traffic Corridors on the Development of the Croatian Ports )
Pomorski zbornik (0554-6397) 35 (1997); 39-55

18. Mrnjavac, Edna; Bešlić, Svjetlana
Analiza lučkog kontejnerskog terminala primjenom analitičke metode i metode simulacije( The port container terminal analysis made by means of the analytic and simulation method )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta = Selected papers of the Faculty of Maritime Studies (1330-0938) 11 (1997); 83-96

19. Mrnjavac, Edna; Maršanić Robert.
Parkirališni prostori – elementi kvalitete turističke destinacije( Parking lots – elements of the tourist destination quality )
Suvremeni promet: časopis za pitanje teorije i prakse prometa (0351-1898) 23 (2003), 1-2; 99-103

20. Pavia, Nadia; Mrnjavac, Edna
ORGANIZING AND TRAINING PERSONNEL IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY
Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, (1313-2339) 6 (2012), 1; 90-95

21. Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Vujić, Vidoje
Interdisciplinarity in Higher Education Courses for Tourism: the Case of Croatia
Journal of Teaching in Travel & Tourism (1531-3220) 12 (2012), 1; 21-43

22. Maršanić, Robert; Zenzerović, Zdenka; Mrnjavac, Edna
Planning model of optimal parking area capacity
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 22 (2010), 6; 449-457

23. Mrnjavac, Edna; Komadina, Pavao; Kesić, Blanka
Containerisation in croatian ports: necessities and possibilities of development
Transporti Europei (549/95) 27 (1997), 5; 42-47

24. Kesić, Blanka; Mrnjavac, Edna
Defining of port gravitational areas as a function of port development
Transporti Europei (549/95) 26 (1996), 3; 30-34

25. Mrnjavac, Edna; Berc Radišić, Branka; Pavia, Nadia
MANAGEMENT IN TOURISM AND ENVIRONMENT PROTECTION
Turizam, Novi Sad (1450-6661) 12 (2008); 16-22

26. Mrnjavac, Edna; Kovačić, Nataša; Topolšek, Darja
The logistic product of bicycle destinations
Tourism and hospitality management (1330-7533) 20 (2014), 2; 171-184

27. Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Cerović, Marta
LOGISTICS IN PROVIDING PRIVATE ACCOMMODATION SERVICES IN PRIMORSKO – GORANSKA COUNTY
Tourism and hospitality management (1330-7533) 20 (2014); 235-249

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Edna Mrnjavac
Logistics Flows Managing in Tourism Destination
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija Opatija - 2012.
2. Autor knjige

Logistički menadžment u turizmu
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Opatija - 2010.
3. Autor knjige

Promet u turizmu, 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Opatija - 2006.
4. Urednik knjige
Edna Mrnjavac
Traffic and Tourism in Croatia and Poland
Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka and Institute of Maritime and Seaborne Trade, University of Gdansk, Opatija Opatija, Gdansk - 2003.
5. Autor knjige

Promet u turizmu
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Opatija - 2002.
6. Urednik knjige
Edna Mrnjavac
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka
Sveučilište u Rijeci, Visoka pomorska škola u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelksi menadžment, Opatija Rijeka - 2001.
7. Autor knjige

Pomorski sustav (Maritime Affairs System)
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci Rijeka - 1998.

Pozvana predavanja

1. Prof.dr.sc Edna Mrnjavac
Uloga zračnog prometa u turizmu jugoistočne Europe, Aviation Business Arena
Zagreb
2. Mrnjavac, E., Pavia, N. i Berc-Radišić, B.
Trends of Coastal Tourism Offer in Croatia, proceedings "International Congress on Coastal and Marine Tourism – Development, Impact and Management"
Cesme
3. Mrnjavac, Edna
Traffic and Tourism in Croatia – a 21 st century Vision, proceedings "Development of Maritime Trade, Transport and Tourism – Vision XXI Century".
Gdansk

Kongresna priopćenja

1.
Mrnjavac, Edna; Berc Radišić, Branka; Pavia, Nadia
MANAGEMENT IN TOURISM AND ENVIRONMENT PROTECTION
2.
Čišić, Dragan; Mrnjavac, Edna; Komadina, Pavao
Self governing global virtual supply chain
3.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Kovačić, Nataša
IMPLEMENTATION OF LOGISTIC PROCESSES IN TOURISM
4.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia
TOURISM OFFER IN PRIMORSKO GORANSKA COUNTY
5.
Mrnjavac, Edna; Maršanić, Robert; Krpan, Ljudevit
Utjecaj prometa na razvoj turizma grada Opatije( Influence of traffic on the development of tourism in the town of Opatija )
6.
Čišić, Dragan; Mrnjavac, Edna; Vranic, Dusko
Effects of electronic commerce on the structure of interorganisational relationships in transport
7.
Čišić, Dragan; Mrnjavac, Edna; Vranić, Duško
GLOBAL virtual logistic organization: an economic dimension
8.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir
Technology of Transport - Possibilities and Necessities of Development
9.
Mrnjavac, Edna; Maršanić Robert.
The role of parking areas in the quality of tourist destination – the example of Opatija
10.
Mrnjavac, Edna; Kovačić, Nataša
Cycling-Friendly Tourist Destination
11.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Vujić, Vidoje
Interdisciplinarity in Higher Education Courses for Tourism: the Case of Croatia
12.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović Christian
IMPROVING THE TOURISM AND HOSPITALITY OFFERING OF COASTAL CROATIA
13.
Čišić, Dragan; Mrnjavac, Edna; Vranić, Duško
GLOBAL virtual logistic organization: an economic dimension
14.
Dundović, Čedomir; Šestan, Anton; Mrnjavac, Edna
Bases for Evaluation of Cargo Handling Equipment in Ports
15.
Mrnjavac, Edna; Kesić, Blanka; Komadina, Pavao
The influence of Feeder Service development in Mediteranean on the Containerisation in Croatian Ports
16.
Kirinčić, Josip; Komadina, Pavao; Mrnjavac, Edna; Kesić, Blanka
Resursi hrvatskih morskih luka u kontekstu prometnih zbivanja u Europi( Croatian Sea Port Potentials within the Scope of Transport developments in Europe )
17.
Čišić, Dragan; Mrnjavac, Edna; Vranić, Duško
Self governing virtual supply chain: lessons learned from Internet
18.
Mrnjavac, Edna; Bešlić, Svjetlana; Poletan, Tanja
Utjecaj V. prometnog koridora na razvitak kontejnerskog prometa luke Rijeka( The Influence of the V. Traffic Corridor on the Development of the Port Rijeka Container Terminal )
19.
Mrnjavac, Edna; Poletan, Tanja; Bešlić, Svjetlana
Dimenzioniranje kapaciteta lučkog kontejnerskog terminala
20.
Dundović, Čedomir; Šestan, Anton; Mrnjavac, Edna
Optimalizacija primjene obalnih i mobilnih lučkih dizalica i tendencija rasta njihovih kombinacija( Development tendency of combined structures of port shore-based and mobile cranes and optimization of application )
21.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir
Mogući utjecaj planiranih kopnenih prometnih koridora u Hrvatskoj na jadranski pomorski linijski promet( The Influence Of Traffic Corridors In Croatia On The Adriatic Passanger Traffic )
22.
Dundović, Čedomir; Mrnjavac, Edna; Šestan, Anton
Development Tendency Of Combined Structures Of Port Shore-Based And Mobile Cranes And Optimization Of Application
23.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović, Christian
The Process of Adapting Croatian Tourism and Hospitality Companies to the System of New Market Values
24.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir; Zenzerović, Zdenka
Komparativna analiza sigurnosti različitih prometnih grana na glavnim pravcima u Hrvatskoj - polazište nacionalne strategije sigurnosti prometa( Comparative analisys of different traffic modes safety on main Croatian routes'- a starting point of National safety strategy )
25.
Avelini Holjevac, Ivanka; Mrnjavac, Edna
Transport and tourism in Croatian economy
26.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović, Christian
LOGISTICS SYSTEMS IN TOURISM
27.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović, Christian
SYNERGY OF REGIONALISATIONS AND GLOBALISATIONS WITH THE AIM OF RAISING COMPETITIVENESS OF CROATIAN TOURISM AND HOSPITALITY OFFER
28.
Mrnjavac, Edna; Stipanović, Christian; Pavia Nadia
Business Intelligence in Rethinking the Development Concept of Croatian Hotel and Tourism Enterprises
29.
Mrnjavac, Edna; Stipanović, Christian; Maršanić, Robert
Stationary traffic - an element of the logistics system of a tourism destination
30.
Zenzerović, Zdenka; Mrnjavac, Edna
System Approach to the Definition of the Port Container Terminal
31.
Mrnjavac, Edna; Dundović, Čedomir; Zenzerović, Zdenka
Harmonization of Port Policies in Transitional Countries with a European Union (EU) Transport Policy
32.
Mrnjavac, Edna; Stipanović, Christian; Pavia, Nadia
Direkting Changes with the Aim of Improving Croatian Hotel Management Companies
33.
Stipanović, Christian; Pavia, Nadia; Mrnjavac, Edna
IMPLEMENTING EMPOWERMENT AND TEAM WORK TO ACHIEVE BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM
34.
Mrnjavac, Edna; Kesić, Blanka
Optimizacija parametara lučkih kontejnerskih terminala metodologijom temeljenom ne elektroničkoj obradi podataka ( Optimization of the port container terminal parameters using the methodology based on electronic data processing )
35.
Komadina, Pavao; Čišić, Dragan; Mrnjavac, Edna
Computer aided logistics : an economic dimension
36.
Mrnjavac, Edna; Zenzerović, Zdenka
Model of determining the optimum number of berths of the port container terminal
37.
Mrnjavac, Edna; Komadina, Pavao; Dundović, Čedomir
Yard gantry cranes in the optimization of the stacking area tehnological process of the port container terminal
38.
Dundović, Čedomir; Baričević, Hrvoje; Mrnjavac, Edna
The essence of the interdisciplinary approach to the development of transport technology
39.
Čišić, Dragan; Mrnjavac, Edna; Kesić, Blanka
Global virtual organization: transaction cost dimension
40.
Pavia, Nadia; Stipanović, Christian; Mrnjavac, Edna
INNOVATION OF BUSINESS CULTURE WITH THE AIM OF DEVELOPING CROATIAN TOURISM
41.
Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Kovačić, Nataša
SPECIAL-INTEREST HOSPITALITY LOGISTICS
42.
Mrnjavac, Edna; Maršanić, Robert
The reception of tourist buses taken as a tourist product quality element in urban destination
43.
Mrnjavac, Edna; Perišić, Marina; Kovačić, Nataša
CORRELATION BETWEEN NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND ROAD TRAFFIC IN PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. - 1.1.2011.
Leisure Boat Tourism - an economic and social evaluation of its impacts on mediterranean coastal towns; voditelj; Free University of Bolzano, Grunico, Scholl of Economics and Management; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji; Voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Sustainable Tourism in Adriatic-Ionian Region: Seaports and Urban Atractiveness; član; UNIADRION-University of Bologna, Ravenna; ;
4. 1.1.1996. - 1.1.2001.
Optimalizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka; voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
5. 1.1.1990. - 1.1.1993.
Znanstvene osnove dugoročnog razvoja pomorstva Hrvatske do 2010. godine ; istraživač; SIZ znanosti i Republički zavod za društveno planiranje Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Nataša Kovačić; Doktorat Hotelski logistički proizvod u ponudi sportskog turizma; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostitejstvu, Opatija; 06.11.2014.;
2. 1.1.2003. - 1.1.2007.
Robert Maršanić; Doktorat Model parkiranja u destinaciji gradskog turizma; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, izvandoktorski studij; 28.06.2007.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.1999. -
Znanstvena savjetovanja u organizaciji HZDP Član organizacijskog odbora
2. -
International Conference on Traffic Science, Fakultet za pomorstvo i promet Portorož Član međunarodnog organizacijskog odbora znanstvenog skupa

Uredništva časopisa

1. 1.1.1995. - 1.1.1999. Zbornik Pomorskog fakulteta u Rijeci

2. 1.1.1994. - 1.1.2000. Pomorski zbornik

Recenzije

1. 2013. Ekonomska misao i praksa, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1330-1039
2. 2013. 2nd International Scientific Conference - Tourism in Southern and Eastern Europe 2013, Congress Proceedings, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, ISSN 1848-4050
3. 2013. Mulej, M. (ed):Social Responsability beyond Neoliberalism and Charity,Bentham Science Publishers, (e-book)
4. 2012. 21th Biennial International Congress - Tourism & Hospitality Industry 2012, Congress Proceedings, University o Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, ISBN 978-953-6198-79-5
5. 2012. 8th International Scientific Conference - The Function of Management in Increasing Tourism Consumption, Conference Proceedings, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, ISSN 1846-2884X
6. 2012. Maršanić, R., Kultura parkiranja, IQPlus d.o.o., Rijeka, znanstvena monografija
7. 2012. Brnjac, N., Intermodalni transportni sustavi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, sveučilišni udžbenik
8. 2011. 1st International Scientific Conference - Tourism in Southern and Eastern Europe 2011, Congress Proceedings, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, ISSN 1848-4050
9. 2010. 20th Biennial International Congress - Tourism & Hospitality Industry 2010, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Managment, Opatija, ISBN 978-953-6198-79-5
10. 2010. 7th International Scientific Conference - Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Conference Proceedings, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, ISSN 1846-288X
11. 2010. Zekić, Z.:Projektni menadžment-upravljanje razvojnim promjenama. Ekonomski fakultet u Rijeci,
12. 2009. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M., Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, sveučilišni priručnik
13. 2009. Maršanić, R., Parkiranje u turističkim destinacijama, IQPlus d.o.o., znanstvena monografija
14. 2008. Zelenika, Ratko i Pupavac, Drago: Menadžment logističkih sustava, Ekonomski fakultet, Rijeka. (sveučilišni udžbenik)
15. 2007. Zelenika, R., Pavlić Skender, H., Upravljanje logističkim mrežama, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilišni udžbenik
16. 2006. Zelenika, Ratko; Multimodalni transportni sustavi. Ekonomski fakultet, Rijeka. (sveučilišni udžbenik)
17. 2006. Upravljanje prometnim tokovima u urbanim područjima, MZOS RH
18. 2006. Međuodnos turizma, prostora i prometa, znanstveni projekt MZOS RH
19. 2006. Strategijsko modeliranje razvoja zračnog prometa, MZOS RH
20. 2005. Zelenika, R., Logistički sustavi, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci, sveučilišni udžbenik
21. 2005. Zelenika, Ratko:Temelji logističke špedicije, Ekonomski fakultet, Rijeka.(sveučilišni udžbenik)
22. 2003. Promet - Traffic and Transportation, scientific Journal on Traffic and Transportation Research, University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciencis, ISSN 1848-4069
23. 2002. Prof.dr.sc. Franc Pauko: Javno potniško prevozništvo-s posebnim poudarkom na turističnih prevozih, Univerza v Mariboru.
24. 1994. Pomorski Zbornik, Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva RH, ISSN 0554-6397

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Polazne osnove dugoročnog razvoja turzma destinacije Gorski kotar
PGŽ  
istraživač
2.
1.1.2004. -
Promet i komunikacije – resursna osnova destinacije PGŽ
Sveučilište u Rijeci  
član
3.
1.1.2004. -
Promet i komunikacije – resursna osnova destinacije PGŽ, Glavni plan turizma PGŽ
Sveučilište u Rijeci  
istraživač
4.
1.1.2003. -
Projekt parkirališnih prostora i model naplate na području grada Novigrada
Promet Milenijum, Rijeka  
član
5.
1.1.2002. -
Vizualni identitet Nacionalnog parka «Risnjak»
NP «Risnjak», Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija  
autor
6.
1.1.2001. -
Mogućnosti razvoja gospodarskih djelatnosti u Parku prirode «Učka» i kontaktnim područjima
Zavod za prostorno planiranje, ekologiju i urbanizam PGŽ, Rijeka, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija  
autor
7.
1.1.2000. -
Studija gospodarske opravdanosti izgradnje sportske lučice Dunat na otoku Krku
naručitelj «VECLA» d.o.o. za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti, Krk, Kundih pomorski konzalting d.o.o., Rijeka  
autor
8.
1.1.2000. -
Studija gospodarske opravdanosti izgradnje sportsko-ribarske luke u uvali Sveta Fuska na otoku Krku
«VECLA» d.o.o. za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti, Krk, Kundih pomorski konzalting d.o.o., Rijeka  
autor
9.
1.1.2000. -
Studija gospodarske opravdanosti izgradnje sportske lučice u uvali Vela Jana na otoku Krku
«VECLA» d.o.o. za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti, Krk, Kundih pomorski konzalting d.o.o., Rijeka  
autor
10.
1.1.1998. -
Elaborat u svezi osnivanja lučkih uprava za luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
PGŽ, Pomorski fakultet, Rijeka  
voditelj
11.
1.1.1997. -
Studija gospodarske opravdanosti izgradnje nautičko – tehničkog centra pri Brodogradilištu “Kantrida”
Brodogradilište «Kantrida», Pomorski fakultet, Rijeka  
autor
12.
1.1.1996. -
Strategija razvoja obalnog linijskog prijevoza putnika, tereta i vozila u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2002. -
Tečaj za dodatno stručno osposobljavanje autotaksi vozača
FMTU, Opatija   predavač
2.
1.5.2001. -
Pomorstvo kvarnerskih otoka, Vez, Krk, str.9-10.
Krčka Biskupija   autorica stručnog članka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2008. - - Pročelnica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Zavod za multidisciplinarna područja
2. 1.1.2005. - 1.1.2008. - Predstojnica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Katedra za logistiku
3. 1.1.1998. - 1.1.1999. - Predstojnica
Sveučilište u Rijeci, Odjel za pomorstvo
4. 1.1.1998. - 1.1.1999. - Član
Odjel za pomorstvo, Senat Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.1994. - 1.1.1998. - Prodekanica za nastavu
Pomorski fakultet, Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - član
Fakultet za menadžment u turizmu i ugstiteljstvu, Opatija, Povjerenstvo za izbor u znanstveno zvanje Roberta Maršanica
2. 1.1.2012. - - član
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Luka Samaržija, Optimalizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca
3. 1.1.2011. - - član
FMTU, Opatija; Povjerenstvo Zaklade sveučilišta za dodjeljivanje godišnjih nagrada
4. 1.1.2010. - 1.1.2012. - član
Sveučilište u Puli, Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije, Ante Dedić, Poslovna politika HŽ u funkciji uključivanja RH u europski prometni sustav
5. 1.1.2009. - 1.1.2012. - zamjenica predsjednika
Fakultet za menadžment u turizmu i ugosteijstvu, Opatija, Stegovno povjerenstvo za studente
6. 1.1.2009. - - predsjednica povjerenstva
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Povjerenstvo za nastavu
7. 1.1.2000. - - Član
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Povjerenstvo za obranu završnih radova.
8. 1.1.2000. - - Član
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Povjerenstvo za obranu diplomskih radova
9. 1.1.2000. - - član
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Povjerenstvo za obranu magistarskih radova
10. 1.1.2000. - - predsjednik, član
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Povjerenstvo za obranu doktorskih disertacija
11. 1.1.1994. - 1.1.1998. - Član
Pomorski fakultet, Rijeka, povjerenstvo za nastavu Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - član
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Povjerenstvo za izbor Dubravke Hozijan
2. 1.1.2012. - - član
Primorsko-goranska županija, Povjerenstvo za praćenje izrade prostornog plana PGŽ, Povjerenstvo za promet i infrastrukturu
3. 1.1.2012. - - član
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Povjerenstvo za izbor Borna Abramović
4. 1.1.2011. - - član
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Povjerenstvo za izbor Nikolina Brnjac
5. 1.1.2010. - - član
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Povjerenstvo za izbor Natalija Jolić
6. 1.1.2009. - - Predsjednik povjerenstva za dr.se. Miroslava Dodiga
Nagrada HAZU "Josip Juraj Strossmajer"-najuspješnija znanstvena djela na hrvatskom jeziku objavljena u RH u 2008.godini