Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor

Odjel za biotehnologiju Zavod za medicinsku kemiju

e-pošta : jgiacometti@uniri.hr
telefon : 051 584 557
prostorija : Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku, O-150
prostorija : Laboratorij i Praktikum za kromatografiju, O-148
prostorija : Ured O-211

javni profil UniRi
Orcid ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 1408 22 31
https://publons.com
ResearcherID
Researchgate 939 18 RGscore 29,51
Scopus 806 16
Web of Science 690 16

Obrazovanje

1.1.1994. - 1.1.1999. Dr.sc kemijskog inženjerstva Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
1.1.1990. - 1.1.1994. Mr.sc. kemijskog inženjerstva Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
1.1.1982. - 1.1.1987. Dipl.ing.kemijske tehnologije Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

18.12.2018. - redoviti profesor, trajno - znanstveno područje biomedicina i zdravstvo - polje temeljne medicinske znanosti Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija. Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
29.11.2017. - 18.12.2018. redoviti profesor, znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija. Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.7.2012. - 29.11.2017. redoviti profesor, interdisciplinarno znanstveno područje, znanstveno polje Biotehnologija u medicini Nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Aktivnost vezana uz razvojna istraživanja novih proizvoda i tehnologija. Znanstveni savjetnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti (od 9.9.2009.) Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Voditelj Laboratorija za prirodne spojeve i metabolomiku Metodologija analize i primjene: 1. fitokemikalija 2. lipida 3. proteina i peptida Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
19.6.2007. - 1.7.2012. izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, Katedra za kemiju i biokemiju Nastavna, znanstvena i stručna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju do 31.09.2009.god. Od 01.10.2009. nastavna i znanstvena aktivnost na Odjelu za biotehnologiju. Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti (30.10.2006.) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.6.2002. - 19.6.2007. docent, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje Kemije, Katedra za kemiju i biokemiju Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Znanstvena i stručna aktivnost. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.5.2000. - 18.6.2002. viši asistent Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Obranjena doktorska disertacija. Znanstvena i stručna aktivnost. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.11.1994. - 16.5.2000. asistent Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Obranjen magistarski rad. Izrada doktorske disertacije. Znanstvena i stručna aktivnost. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - istraživač 1. primjenjena biokataliza 2. metodologija analize lipida 3. metodologija analize i primjene bioaktivnih fenolnih spojeva 4. maslinovo ulje - analitička određivanja sukladno EU normama Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1994. mlađi asistent Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju. Izrada magistarskog rada Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1990. - 1.10.1991. mladi istraživač Nastavna aktivnost na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1990. Vještak za toksikologiju Forenzička toksikologija Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - 1.1.2013. Organska kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 85
1.1.2012. - Analitička kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2011. - 1.1.2012. Anorganska kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 55
1.1.2011. - 1.1.2012. Opća kemija-obvezni kolegij
Studij Fizike, smjer fizika okoliša
Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 85
1.1.2011. - Plinska kromatografija u analizi lipida-izborni kolegij
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati: 50
1.1.2010. - Analitička kemija - obvezni kolegij
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati: 255
1.1.2010. - Biokatalizatori i enzimska tehnologija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - 1.1.2010. Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s kopna-izborni kolegij
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - 1.1.2010. Biosenzori u medicini-izborni kolegij
Studij Opće medicine
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2010. Rukovanje opasnim tvarima-izborni kolegij
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2010. Biokatalizatori i enzimska tehnologija-izborni kolegij
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2006. - 1.1.2010. Analiza lipida – laboratorijski rad
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2010. Plinska kromatografija u analizi lipida
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 50
1.1.2004. - 1.1.2006. Znanstveni rad: Određivanje prostaglandina E2 (PGE2) u patološkim stanjima
Studij Opće medicine
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 150
1.1.2004. - 1.1.2006. Znanstveni rad: Metabolizam arahidonske kiseline u patološkim stanjima
Studij Opće medicine
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 150
1.1.2003. - 1.1.2010. Kemija-obvezni kolegij
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 112,5
1.1.1999. - 1.1.2006. Biokatalizatori i biotransformacije
studiju Diplomirani sanitarni inženjeri
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1998. - 1.1.2010. Instrumentalne metode-obvezni kolegij
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2005. Biokemijske metode
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.2000. Biokemija-obvezni kolegij
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.2004. Medicinska kemija-obvezni kolegij
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.2001. Organska kemija-obvezni kolegij
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

21.9.2020. - The Effect of Olive Leaf Polyphenols on Altered Glutamate Homeostasis in the Rat Brain After Induced Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)
Petra Vargić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
20.9.2019. - Translokacija prijenosnika glukoze 4 (GLUT4) u skeletnim mišićima u eksperimentalnom autoimunosnom encefalomijelitisu (EAE)
Andrea Ujević
Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
7.9.2017. - Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš i mogućnosti unaprijeđenja kvalitete ili prenamjene
Pegi Pavletić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
20.7.2017. - Utjecaj alternativne i konvencionalne terapije na promjenu sastava masnih kiselina u jetri dijabetičnih štakora
Bobana Samardžija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
21.9.2016. - Određivanje aktivnosti alfa-glukozidaze u bubregu dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora
Silvia Sobol
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
8.9.2016. - Razina glutamata u jetri dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora
Lea Nikolić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
30.6.2016. - Određivanje aktivnosti alfa-glukozidaze u jetri dijabetičnih i polifenolima tretiranim štakora
Ariana Kraljić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
30.6.2016. - Antioksidacijski status bubrega u dijabetičnih i polifenolima tretiranih štakora
Vanna Imširović
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Selektivno odjeljivanje i pročišćavanje oleuropeina i hidroksitirosola iz ekstrakta lišća masline
Martina Matešić
Diplomski sveučilišni studij Medicinska kemija
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Učinak kakao polifenola na modulaciju tetraklorugljikom (CCl4) izazvanog oštećenja jetre u miša
Adriano Pavletić
Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
22.9.2014. - Antocijanini u bobičastom voću
Vanda Lovreković
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
21.7.2014. - Odjeljivanje i karakterizacija proteina sirutke
Andrea Markovinović
Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
21.7.2014. - Karakterizacija i antimikrobna aktivnost polifenola potencijalno iskoristivih lišća
Sanja Milovanović
Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
12.9.2013. - Bioaktivni peptidi mlijeka i mliječnih proizvoda i njihova primjena u očuvanju zdravlja ljudi
Ana Cvitan
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
12.9.2013. - Izolacija i identifikacija bioaktivnih peptida mlijeka i mliječnih proizvoda
Daria Tadić
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
27.8.2010. - Zaščitni učinek polifenolov iz kakava na s CCl4 povzročeno poškodbo jeter
Maria Juretić
Biokemija
Fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo,Ljubljana, Slovenija
17.12.2008. - Sastav masnih kiselina eritrocita i seruma u bolesnika rane i kronične faze shizofrenije
Šafar Vedrana
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.6.2008. - Promjene sastava polarnih masnih kiselina mozga miša uzrokovane bakterijom L.monocytogenes
Mario Balta
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.4.2008. - Učinak maslinova ulja na tijek infekcije izazvane bakterijom Listeria monocytogenes
Ivana Bogetić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.1.2008. - Zaštitni učinak polifenola maslinova ulja na CCl4-izazvano oštećenje jetre
Hrvoje Križan
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.10.2005. - Analitičke metode u određivanju sadržaja polifenola u maslinovu ulju
Sandi Domijanić
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.1998. - Oksidativna stabilnost jestivih ulja
Vesna Blažević
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.12.1996. - Optimiranje podloge za produkciju ekstracelularne lipaze iz plijesni Aspergillus niger
Radulić Marina
studij Diplomirani sanitarni inženjeri
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2014. - Zaštita Jadranskog mora od zagađenja s kopna
Poslijediplomski specijalistički studij "Naftno-petrokemijsko inženjerstvo"
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2014. - Terminali za prekrcaj tekućih i plinskih derivata nafte
Poslijediplomski specijalistički studij "Naftno-petrokemijsko inženjerstvo"
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Analiza lipida - laboratorijski rad
Doktorski studij "Zdravstveno i ekolosko inzenjerstvo"
Medicinski fakultet Sveucilista u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Izdavaštvo

1.1.2009. - Zbirka zadataka iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, sufinanciranje MZOS
1.1.2007. - Priručnik za vježbe iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Financiranje: Financiranje: DINA Petrokemija,d.d. Omišalj, Izdavač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jasminka Giacometti, Tanja Grubic-Kezele
Olive leaf polyphenols attenuate the clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis and provide neuroprotection by reducing oxidative stress, regulating microglia and SIRT1 and preserving myelin integrity
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020 20 str - 2020. https://doi.org/10.1155/2020/6125638

Q1
WOS

2. Jasminka Giacometti, Čedomila Milin, Fabio Giacometti, Zlatko Ciganj
Characterisation of Monovarietal Olive Oils Obtained from Croatian cvs. Drobnica and Buza during the Ripening Period
Foods 7 188-204 - 2018. https://www.mdpi.com/2304-8158/7/11/188

Q1
WOS

3. Giacometti, Jasminka; Gordana, Žauhar; Marta Žuvić
Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction (UAE) of Major Phenolic Compounds from Olive Leaves (Olea europaea L.) Using Response Surface Methodology (RSM)
Foods 7 149-163 - 2018. http://www.mdpi.com/2304-8158/7/9/149

Q1
WOS

4. Jasminka Giacometti, Danijela Bursać Kovačević, Predrag Putnik, Domagoj Gabric, Tea Bilušić, Greta Krešić, Višnja Stulić, J. Francisco Barba, Farid Chemat, Gustavo Barbosa-Canovas, Anet Režek Jambrak
Extraction of Bioactive Compounds and Essential Oils from Mediterranean Herbs by Conventional and Green Innovative Techniques: A Review
Food Research International 113 245-262 - 2018. https://www.sciencedirect.com/journal/food-research-international

Q1
WOS

5. Giacometti, Jasminka
Kontrola šećerne bolesti: uloga bioaktivnih fenolnih spojeva
Narodni zdravstveni list LX, srpanj/kolovoz - 2018. http://www.zzjzpgz.hr/nzl/

6. Giacometti Jasminka, Milin Čedomila, Ćuk Mira, Samardžija Bobana, Radošević-Stašić Biserka
Partial Hepatectomy and Diets Enriched with Olive and Corn Oil Altered the Phospholipid Fatty Acid Profile in the Spleen
Journal of Nutrition and Food Science Forecast 1 1-9 - 2018. https://scienceforecastoa.com/Journals/Pages/CurrentEdition.aspx/JNFSF

7. Elena Azzini, Jasminka Giacometti, and Gian Luigi Russo
Antioxidant Phytochemicals at the Pharma-Nutrition Interface - Editorial
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017 3 - 2017. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/6986143/

Q1
WOS

8. Vinceković, Marko; Viskić, Marko; Jurić, Slavena; Giacometti, Jasminka; Bursać Kovačević, Danijela; Putnik, Predrag; Donsi, Francesco; Barba, Francisco J., Režek Jambrak, Anet
Innovative technologies for encapsulation of Mediterranean plants extracts
Trends in Food Science & Technology 69 1-12 - 2017. http://www.sciencedirect.com.scopeesprx.elsevier.com/science/article/pii/S0924224417304533

Q1
WOS
Exc

9. Elena Azzini, Jasminka Giacometti, Gian Luigi Russo
Anti-obesity effects of anthocyanins in preclinical and clinical studies
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017 1-11 - 2017. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/2740364/

Q1
WOS

10. Tea Kulisic-Bilusic, Elleni Melliou, Jasminka Giacometti, Amir Čausevic, Selma Čorbo, Marija Landeka, Prokopios Magiatis
Phenolics, fatty acids and biological potential of selected Croatian EVOOs
European Journal of Lipid Science and Technology DOI: 10.1002/ejlt.201700108 1-5 - 2017. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejlt.201700108/abstract

Q1
WOS

11. Jasminka Giacometti, Alena Buretić-Tomljanović
Peptidomics as a tool for characterizing bioactive milk peptides
Food Chemistry 230 91-98 - 2017.

Q1
WOS

12. Jasminka Giacometti, Damir Muhvić, Adriano Pavletić, Luka Đudarić
Cocoa polyphenols exhibit antioxidant, anti-inflammatory, anticancerogenic and anti-necrotic activity in carbon tetrachloride-intoxicated mice
Journal of Functional Foods 23 177-187 - 2016.

Q1
WOS

13. Giacometti, Jasminka
Plant lectins in cancer prevention and treatment
Medicina fluminensis 51 211-229 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11294

Q3

14. Luka Đudarić, Ariana Fužinac-Smojver, Damir Muhvić, Jasminka Giacometti*
The role of polyphenols on bone metabolism in osteoporosis
Food Research International 77 290-298 - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996915302234

Q1
WOS

15. Djuro Josic, Jasminka Giacometti
Food Authenticity and Safety in China: What about the Western World?
Peptidomics 1 - 2014.

16. Khaled Rashed, Iva Potočnjak, Jasminka Giacometti, Marko Škoda, Robert Domitrović
Terminalia bellerica aerial parts ethyl acetate extract exhibits antioxidant, anti-inflammatory and antifibrotic activity in carbon tetrachloride-intoxicated mice
Journal of Functional Foods 8 319-330 - 2014.

Q1
WOS

17. Sergej Nadalin, Jasminka Giacometti, Alena Buretić-Tomljanović
PPAR?-L16V polymorphism and susceptibility to schizophrenia in a Croatian population
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (0952-3278) 91 221–225 - 2014. http://www.plefa.com/article/S0952-3278%2814%2900101-X/abstract?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=0952-3278_201411_91_5_&elsca4=Nutrition%2FDietetics|Endocrinology

Q1
WOS

18. Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena
The impact of PLA2G4A and PTGS2 gene polymorphisms, and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin flush response in schizophrenia patients
Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids 88 185-190 - 2013.

Q1
WOS

19. Giacometti, Jasminka; Buretić Tomljanović, Alena; Josić, Đuro
Application of proteomics and metabolomics for investigation of food toxins
Food research international 54 1042-1051 - 2013.

Q1
WOS

20. Josić, Đuro; Giacometti, Jasminka
Foodomics-Use of Integrated Omics in Nutrition, Food Technology and Biotechnology
Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics 4 1-3 - 2013.

21. Giacometti, Jasminka; Buretić-Tomljanović, Alena
Prevalencija dislipidemije u studentskoj populaciji Sveučilišta u Rijeci( The prevalence of dyslipidemia among students from University of Rijeka )
Medicina fluminensis 49 184-192 - 2013.

Q3

22. Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro
Foodomics in microbial safety
Trac-trends in analytical chemistry (0165-9936) 52 16-22 - 2013.

Q1
WOS

23. Šrajer Gajdošik, Martina; Gašo-Sokač, Dajana; Pavlović, Hrvoje; Clifton, James; Breen, Lucas; Cao, Lulu; Giacometti, Jasminka; Josić, Đuro
Sample preparation and further proteomic investigation of the inhibitory activity of pyridinium oximes to Gram-positive and Gram-negative food pathogens
Food research international (0963-9969) 51 46-52 - 2013.

Q1
WOS

24. Malenica Staver, Mladenka; Jerković, Igor; Giacometti, Jasminka; Malenica, Ante; Marijanović, Zvonimir
Fatty-Acid Profile of Total and Polar Lipids in Cultured Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss) Raised in Freshwater and Seawater (Croatia) Determined by Transmethylation Method
Chemistry & biodiversity 9 1591-1598 - 2012.

Q3
WOS

25. Giacometti, Jasminka; Buretić Tomljanović, Alena; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Radošević Stašić, Biserka
Olive- and corn oil enriched diets changed the phospholipid fatty acid composition in mice liver after one-thirds hepatectomy
Food and Nutrition Sciences 3 240-248 - 2012.

26. Breen, Lucas; Cao, Lulu; Eom, Kirsten; Šrajer Gajdošik, Martina; Camara, Lila; Giacometti, Jasminka; Dupuy, E. Damian; Josić, Djuro
High-throughput fractionation of human plasma for fast enrichment of low- and high-abundance proteins
Blood Transfusion 10 S89-S100 - 2012.

Q3
WOS

27. Bubonja Sonje, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja
Antioxidant and antilisterial activity of olive oil, cocoa and rosemary extract polyphenols
Food chemistry 127 1821-1827 - 2011.

Q1
WOS

28. Nadalin, Sergej; Buretic-Tomljanovic, Alena; Rubesa, Gordana; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Jengic, Vesna Sendula; Kapovic, Miljenko
Impact of PLA2 Gene Polymorphisms on Onset of Schizophrenia and Illness Severity
Biological Psychiatry 67 164S-165S - 2010.

Q1
WOS

29. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia
Psychiatria Danubina 20 372-383 - 2008.

Q4
WOS

30. Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško; Vraneković, Jadranka; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
BanI polymorphism of cytosolic phospholipase A2 gene is associated with age at onset in male patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 78 351-360 - 2008.

Q1
WOS

31. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Sex-specific differences of craniofacial traits in Croatia: The impact of environment in a small geographic area
Annals of Human Biology 34 296-314 - 2007.

Q2
WOS

32. Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio
Study of Organic Solvent Hydrophobicity on Lipase Catalyzed Reaction Esterification
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 20 269-274 - 2006.

Q3
WOS

33. Milin, Čedomila; Tota, Marin; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka.
Olive and corn-oil enriched diets as modulators of mineral content in submandibular gland during liver regeneration
Croatica chemica acta 78 441-446 - 2005.

Q4
WOS

34. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Incorporation of Fatty Acids into Tissue Phospholipids in Mice Fed Diets Rich in n-9 and n-6 Fatty Acids
Croatica chemica acta 78 397-404 - 2005.

Q4
WOS

35. Milin, Čedomila; Marin, Tota; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka
Metal tissue kinetics in regenerating liver, thymus, spleen and submandibular gland after partial hepatectomy in mice
Biological trace element research 108 225-243 - 2005.

Q3
WOS

36. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Mrković, Marko; Dobrila, Irena
Lung Polar Lipid Fatty Acid Composition in the Mice After Feeding Different Lipid Supplemented Diets
Proceedings of the 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine / IFCC-FESCC-Euromedlab '03 (ur.). - Barcelona : Monduzzi Editore S.p.A. - Medimond Inc. 409-412 - 2003.

WOS

37. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Mrković, Marko
Changes in Liver Polar Lipid Fatty Acid Composition After Partial Hepatectomy in Mice
Proceedings of the 15th IFCC FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine / IFCC-FESCC-Euromedlab '03 (ur.). - Barcelona : Monduzzi Editore S.p.A. - Medimond Inc. , 2003. 405-408. 405-408 - 2003.

WOS

38. Giacometti, Jasminka; Milošević, Ana; Milin, Čedomila
Gas chromatographic determination of fatty acids contained in different lipid classes after their separation by solid-phase extraction
Journal of Chromatography A 976 47-54 - 2002.

Q1
WOS

39. Giacometti, Jasminka; Milošević, Ana; Milin, Čedomila
Karotenoidi( Carotenoids )
Priroda 92 12-14 - 2002.

40. Finotti, Enrico; Beye, Cheikh; Nardo, Nicoletta; Quaglia, Giovanni; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka
Physico-chemical characteristics of olives and olive oil from two mono-cultivars during various ripening phases
Nahrung/Food 45 350-352 - 2001.

Q2
WOS

41. Giacometti, Jasminka
Determination of aliphatic alcohols, squalene, alpha-tocopherol and sterols in olive oils: direct method involving gas chromatography of the unsaponifiable fraction following silylation
The Analyst 126 472-475 - 2001.

Q1
WOS

42. Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa
Kinetic characterisation of enzymatic esterification in a solvent system: Adsorptive control of water with molecular sieves
Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 11 957-964 - 2001.

Q1
WOS

43. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila
Composition and qualitative characteristics of virgin olive oils produced in northern Adriatic region, Republic of Croatia
Grasas y Aceites 52 397-402 - 2001.

Q3
WOS

44. Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Ciganj, Zlatko
Effect of Olive Oil- and Corn Oil-Enriched Diets on the Tissue Mineral Content in Mice
Biological Trace Element Research 82 201-210 - 2001.

Q4
WOS

45. Giacometti, Jasminka; Tota, Marin; Milin, Čedomila
Skvalen - izvori i primjena( Squalene - sources and applications )
Priroda 91 14-17 - 2001.

46. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Cecić-Vidoš, Maja
Effects of solvent hydrophobicity and HLB-values of surfactants on lipase activity in an emulsion system
Biotechnology 2000, The World Congress on Biotechnology, 11th International Biotechnology Symposium and Exibition, Frankfurt am Main : Dechema e.V. 4 422-423 - 2000.

47. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila;
Polifenoli-antioksidansi u maslinovu ulju
Priroda 90 34-37 - 2000.

48. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila
Slobodni radikali i oksidativni stres( Free radikals and oxidative stress )
Priroda 89 9-11 - 1999.

49. Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka; Trobonjača, Zlatko; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Ciganj, Zlatko; Rupčić, Jasminka; Rukavina, Daniel
Tissue zinc dynamics during the immune reaction in mice
Biological trace element research 65 97-108 - 1998.

Q3
WOS

50. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila
Maslinovo ulje - nutritivni i medicinski učinak( Olive oil - nutritive and therapeutic effect )
Medicina 34 95-105 - 1998.

51. Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Ciganj, Zlatko
Determination of standard zinc values in the intact tissues of mice by ICP spectrometry
Biological trace element research 57 91-96 - 1997.

Q4
WOS

52. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola; Giacometti, Fabio
Process for preparing nonionic surfactant sorbitan fatty acid esters with and without previous sorbitol cyclization
Journal of agricultural and food chemistry 44 3950-3954 - 1996.

Q1
WOS

53. Giacometti, Jasminka; Wolf, Nikola; Gomzi, Zoran; Milin, Čedomila
Esterification of sorbitol and lauric acid with catalyst p-TSA
Reaction kinetic and catalysis letters 59 235-240 - 1996.

Q4
WOS

54. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila
Ekološki prihvatljivi neionski tenzidi( The ecological accepted non-ionic surfactants )
Gospodarstvo i okoliš 3 218-225 - 1996.

55. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola
Priprava hlapljivih derivata za plinskokromatografsku analizu( Preparations of Volatile Derivates for Gas Chromatographic Analysis )
Kemija u industriji 45 49-56 - 1996.

56. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola
Monitoring the esterification of sorbitol and fatty acids by gas chromatography
Journal of chromatography A 704 535-539 - 1995.

Q1
WOS

57. Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa
Enzymatic transesterification of olive oil and caprylic acid in a solvent system
Biotechnology 2000, The World Congress on Biotechnology, 11th International Biotechnology Symposium and Exibition, Frankfurt am Main : Dechema e.V. 4 419-421

58. Mrković, Marko; Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Dobrila, Irena
Lung polar lipid fatty acids composition in the mice after feeding different lipid supplemented diets
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (1434-6621) 41 (2003), S; 340-340

Q2
WOS

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Andjelkovic, Uroš; Giacometti, Jasminka; Josic, Djuro
Liquid Chromatography: Applications Handbooks in Separation Science, 2nd Edition.
Protein and Peptide Separations Fanali, Salvatore; Haddad, Paul R.; Riekkola, Marja-Liisa; Poole, Colin Elsevier Inc., Amsterdam - 2017.
2. Autor poglavlja u knjizi
Giacometti, Jasminka; Slavica, Mazor Jolić; Đuro Josić
Cocoa Processing and Impact on Composition
Processing and Impact on Active Components in Food, 1st Edition; ISBN: 978-0-12-404699-3 Victor R. Preedy (Ed.) Academic Press, Elsevier Oxford, UK - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124046993000731
3. Autor poglavlja u knjizi
Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro
Microbial proteomics for food safety
Proteomics in Foods F. Toldra and L.M.L. Nollet Springer New York - 2013.
4. Autor poglavlja u knjizi
Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro
Protein and Peptide Separations
Liquid Chromatography, 1st Edition, Applications Fanali, Salvatore ; Haddad, Paul R., Poole, Colin F. and Schoenmakers Peter J. Elsevier Amsterdam - 2013.
5. Autor poglavlja u knjizi
Cheikh, Beye; Enrico Finotti; Nicoletta, Nardo; Giovanni Quaglia; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka
Evoluzine delle caratteristiche chimico-fisiche di oli estratii da polpa di olive monovarietali prelevate nel corso della maturazione( Evolution of phisico-chemical characteristics of oil extracted from monocultivar olive pulp during the ripening )
4 Congresso Italiano di Scienza E Technologia degli Alimenti CISETA / CISETA (ed) Chiriotti Editori - 1999.

Pozvana predavanja

1. Jasminka Giacometti
Sva lica čokolade
Festival znanosti 2014, Rijeka - 11.4.2014.
2. Josić, Đuro; Clifton, James; Giacometti, Jasminka;
Application of Proteomics in Food Technology and Biotechnology
3. Bilušić, T., Magiatis, P., Melliou, E., Giacometti, J., Kriško, A. and Landeka, M.
Antioxidant Activity of Phenolic Fractions from Extra Virgin Olive Oils From Croatian Autochthonous Cultivars
Perrotis College, Thessaloniki, Greece
4. Giacometti, Jasminka
Sastav maslinova ulja sjeverno-jadranskog područja (Istra i otok Krk)
5. Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Kapović, Miljenko; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena
Utjecaj deficita polinezasićenih masnih kiselina u membranama eritrocita na oslabljen niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem( The impact of red blood cell membrane polyunsaturated fatty acids deficit on attenuated niacin skin flush response in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder )
6. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola; Sišul, Nikica
Emulgatori na bazi saharoznih i sorbitolnih estera viših masnih kiselina( Emulsifiers on the basis of sucrose and sorbitol long chain fatty acid esters )
7. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients
8. Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka
Kakvoća maslinova ulja u Primorsko-goranskoj županiji i zdravstveni turizam( Olive Oil Quality in Primorsko-goranska County and Health Tourism )
9. Giacometti, Jasminka
Korisnost polifenola u maslinovu ulju( Olive oil polyphenols benefit )
10. Giacometti, Jasminka
Kakao polifenoli-potencijalna primjena u očuvanju zdravlja (COCOA POLYPHENOLS - POTENTIAL HEALTH IMPLICATIONS )
11. Giacometti, Jasminka
Nove metodologije u procjeni sigurnosti i kakvoći hrane( New methodology in the assessment of food safety and quality )
12. Giacometti, Jasminka
Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre( Potential applications of cocoa polyphenols in inhibition of liver fibrosis )
13. Giacometti, Jasminka
Čokolada: hrana u medicini ili medicina u hrani?( Chocolate: food in medicine or medicine in food? )

Kongresna priopćenja

1.
Giacometti Jasminka, Grubić-Kezele Tanja, Šoić-Vranić Tamara, Muhvić Damir, Bajek Snježana, Nikolić Marina, Ujević Andrea
Skeletal Muscles in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) postersko priopćenje Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia - 26.9.2019.
2.
Giacometti Jasminka, Šoić-Vranić Tamara, Bajek Snježana, Grubić-Kezele Tanja, Muhvić Damir, Nikolić Marina
Olive Leaf Polyphenols (OLP) as Stimulators of GLUT4 Expression and Translocation in the Skeletal Muscle in Diabetic Rats postersko priopćenje Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia - 26.9.2019.
3.
Giacometti Jasminka, Muhvić Damir, Bajek Snježana, Šoić-Vranić Tamara, Nikolić Marina, Vukelić Iva, Malnar-Belančić Anita, Giacometti Emilia
Olive Leaves Polyphenols Improve Antioxidative Status in Diabetic Rat Liver postersko priopćenje Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia - 26.9.2019.
4.
Nikolić Lea, Šoić-Vranić Tamara, Nikolić Marina, Bajek Snježana, Starčević Klasan Gordana, Jerković Romana, Giacometti Jasminka
Olive Leaf Extract Polyphenols and Diabetes Mellitus postersko priopćenje The 10th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Moskva, Rusija - 14.9.2018.
5.
Jasminka Giacometti, Damir Muhvić, Snježana Bajek, Marina Nikolić, Tamara Šoić-Vranić
Oleuropein-rich olive leaves extract inhibited alpha-glucosidase in diabetic rat liver and kidney postersko priopćenje HDBMB2016 Split - 1.1.2016. http://hdbmb2016.imi.hr/
6.
Jasminka Giacometti, Viljemka Bučević-Popović, Joško Markić, Vjekoslava Šupraha, Tea Bilušić
Gastrointestinal stability of oleuropein from wild olive leaf extract after simulated digestion process using human digestive enzymes postersko priopćenje HDBMB2016 Split - 1.1.2016. http://hdbmb2016.imi.hr/
7.
Snježana Bajek, Tamara Šoić-Vranić, Marina Nikolić, Juraj Arbanas, Jasminka Giacometti
Effect of treatment with olive leaf polyphenols on catalase, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase activities in skeletal muscles of diabetic rats postersko priopćenje The 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Budapest, Mađarska - 1.1.2016. http://iscaa.org/8-iscaa/
8.
Marina Nikolić, Snježana Bajek, Tamara Šoić-Vranić, Luka Đudarić, Jasminka Giacometti
Cocoa polyphenols increase catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities of skeletal muscles in diabetic rat postersko priopćenje The 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Budapest, Mađarska - 1.1.2016. http://iscaa.org/8-iscaa/
9.
Đudarić, Luka; Bajek, Snježana; Šoić-Vranić, Tamara; Nikolić, Marina; Giacometti, Jasminka
Olive leaf polyphenols attenuate oxidative stress in rat skeletal muscle after streptozotocin-induced type 1 diabetes postersko priopćenje 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) Bratislava, Slovačka - 1.1.2015. http://www.iscaa2015.sk/
10.
Giacometti, Jasminka; Pavletić, Adriano; Muhvić, Damir; Fužinac-Smojver, Ariana
Hepatoprotective effect of cocoa polyphenols (Theobroma cacao L.) against carbon tetrachloride-induced hepatic damage in mice postersko priopćenje Molecules of Life, FEBS3+ Meeting Portorož, Slovenija - 1.1.2015. http://febs3.sbd.si/en/news.html
11.
Bajek, Snježana; Nikolić, Marina; Šoić-Vranić, Tamara; Marić, Ivana; Giacometti, Jasminka; Bajek, Marin
Expression of myogenic transcriptional factors in rat skeletal muscles postersko priopćenje The 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka (Malinska) - 1.1.2014.
12.
Markovinović, Andrea; Jovanović, Marko; Gumbarević, Darko; Giacometti, Jasminka
Fractionation and characterization of major bovine and goat whey proteins postersko priopćenje The Interplay of Biomolecules, HDBMB2014, Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Zadar - 1.1.2014.
13.
Milovanović, Sanja; Bubonja Šonje, Marina; Jovanović, Marko; Abram, Maja; Jurčić Momčilović, Diana; Giacometti, Jasminka
Antioxidant and antimicrobial properties of the extracts from plant leaves as a potential rich sources of bioactive phenolics postersko priopćenje The Interplay of Biomolecules, HDBMB2014, Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Zadar - 1.1.2014.
14.
Jovanović, Marko; Gumbarević, Darko; Giacometti, Jasminka
Comparison of polyphenol content and antioxidative properties of fresh and processed domestic rhubarb postersko priopćenje 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists Opatija - 1.1.2014.
15.
Jovanović, Marko; Gumbarević, Darko; Giacometti, Jasminka
Comparison of polyphenol content and antioxidative properties of fresh and processed Asparagus officinalis l. postersko priopćenje 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists, and Nutritionists Opatija - 1.1.2014.
16.
Bilušić, T., Magiatis, P., Melliou, E., Giacometti, J., Kriško, A. and Landeka, M.
Antioxidant Activity of Phenolic Fractions from Extra Virgin Olive Oils From Croatian Autochthonous Cultivars pozvano predavanje “Innovative Olive Production Systems Adapted for Mechanical Harvesting:Holistic Approaches for Sustainable Management” Perrotis College, Thessaloniki, Greece - 1.1.2014.
17.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio;
Study of solvent hydrophobicity on lipase catalysed reaction esterification - 1.1.2001.
18.
Milin, Čedomila; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Olive and corn-oil enriched diets as modulators of liver regeneration and tissue mineral content in the remnant liver and lymphatic organs
19.
Milin, Čedomila; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Changes in Liver Regeneration and Tissue Mineral Content in Liver and Lymphatic Organs after Olive and Corn-oil Enriched Diet
20.
Giacometti, Jasminka; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Growth-associated changes in fatty acid composition in murine regenerating liver after partial hepatectomy
21.
Bubonja, Marina; Giacometti, Jasminka; Vučković, Darinka; Abram, Maja
Antimicrobial activity of olive oil polyphenols against selected pathogenic and saprophytic Listeria strains
22.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Šimunović, Vlado
Stabilizacija temperature u termostatu plinskog kromatografa( Temperature stabilization within the gas-chromatographic thermostat )
23.
Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Ciganj, Zlatko; Petković, Marija; Ćuk, Mira; Muhvić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka
Tissue zinc dynamic during the immune response in mice
24.
Muhvić-Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Giacometti, Jasminka; Simonić Kocijan, Sunčana; Braut, Vedrana
The substance P and dopamine plasma levels in posttraumatic stress disorder patients with masticatory muscle pain
25.
Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Mrković, Marko; Giacometti, Jasminka
Polar lipid fatty acid composition changes induced by lipid supplemented diets associated with mice liver regeneration
26.
Milošević, Ana; Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila
SPE method for separation of lipid classes: comparative study
27.
Bubonja, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja
In vitro Activity of Olive Oil Polyphenols Against Listeria spp.
28.
Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Buretić-Tomljanović, Alena
Impact of PLA2G4A and PTGS2 gene polymorphisms and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin-flush response in patients with schizophrenia
29.
Giacometti, Jasminka; Križan, Hrvoje; Franjić, Neven; Buretić-Tomljanović, Alena
Olive oil polyphenols modify liver polar fatty acid composition and inhibit CCl4-induced hepatotoxicity in Balb/c mice
30.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Bešlić, Jasminka; Šulić, Sanda; Radulić, Marina
Enzymatic hydrolysis of olive oil
31.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Wolf, Nikola
Process for preparing nonionics' surfactants sorbitan fatty acid esters
32.
Giacometti, Jasminka; Dobrila-Dintinjana, Renata; Franjić, Neven; Fućak, Ana
Plasma polar and nonesterified fatty acids profiles in patients with pancreatic cancer
33.
Tota, Marin; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Effects of olive and corn-oil enriched diets on tissue mineral content in regeneration liver and lymphatic tissue of partially hepatectomized mice
34.
Milošević, Ana; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Tota, Marin; Radošević-Stašić, Biserka
Lipid analysis and phospholipid content of Balb-C mice regenerating liver
35.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio
Study of solvent hydrophobicity on lipase catalysed reaction esterification
36.
Giacometti Jasminka
Priprava sorbitolnih estera viših masnih kiselina
37.
Verbanac, Donatella; Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Pantović, Radojka; Varljen, Jadranka; Montana, Vedrana; Laginja, Josip; Radošević-Stašić, Biserka
Koncentracija cinka u različitim organima tijekom inducirane HvG reakcije( Zinc concentration in different organs during induced HvG reaction )
38.
Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko
Impact of PLA2 gene polymorphisms on onset of schizophrenia and illness severity
39.
Marušić, Sanela; Bačić, Gordana; Bubonja, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja
Hepatic Phospholipid Fatty Acids Profile in Mice Infected with Listeria monocytogenes
40.
Milin, Čedomila; Tota, Marin; Domitrović, Robert; Pantović, Radojka; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Mrakovčić-Šutić, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka
Olive and corn-oil enriched diets as modulators of tissue mineral content in the submandibular gland of partially hepatectomized mice
41.
Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa
Optimisation of monoolein concentration in a lipase catalysed reaction esterification
42.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio
Study of enzymatic esterification in a solvent system with and without adsorptive control of water with molecular sieves
43.
Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio
Production and optimisation of microbial lipase
44.
Milin, Čedomila; Verbanac, Donatella; Domitrović, Robert; Giacometti, Jasminka; Trobonjača, Zlatko; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Correction of hepatotoxic and immunosuppressive effects of halothane anaesthesia by peptidoglycan-monomer (PGM) and its analogues.
45.
Mazor Jolić, Slavica; Giacometti, Jasminka; Radojčić Redovniković, Ivana; Delonga, Karmela; Vorkapić-Furač, Jasna
Polyphenolic compounds, antioxidative capacity and biological activity of chololates
46.
Šrajer Gajdošik, Martina; Gašo-Sokač, Dajana; Pavlović, Hrvoje; Clifton, James; Breen, Lucas; Cao, Lulu; Giacometti, Jasminka; Josić, Djuro
Priprema uzoraka i proteomička analiza inhibitorne aktivnosti piridinijevih oksima na gram-negativne i gram-pozitivne patogene u hrani
47.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients
48.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia
49.
Giacometti, Jasminka; Abram, Maja; Bogetić, Ivana; Križan, Hrvoje; Muhvić, Damir
Importance of phenol-rich virgin olive oil in the host modified polar fatty acids against L.monocytogenes infection in mice
50.
Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Frančišković, Tanja; Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Braut, Alen; Borčić, Josipa; Glažar, Irena
Odnos razine tvari P i boli žvačnih mišića( The Relationship Between Plasma Substance P Level and Masticatory Muscle Pain in PTSD Patients )
51.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Incorporation of fatty acids into tissue phospholipids in mice fed with diets rich in N-9 and N-6 fatty acids
52.
Milošević, Ana; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka; Radošević-Stašić, Biserka
Phospholipids content of BALB-C mice regenerating liver
53.
Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Lisko, Dalibor; Giacometti, Jasminka
Spleen polar lipid content and fatty acid composition in the mice after feeding different MUFA and PUFA lipid supplemented diets
54.
Giacometti, Jasminka; Čedomila, Milin
Composition and qualitative characteristics of virgin olive oils produced from northern Adriatic region of the Republic of Croatia
55.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa; Giacometti, Fabio
Effect of initial water concentration and reaction temperature on equilibria of hydrolysis of olive oil catalyzed by Candida rugosa lipase in an emulsion system
56.
Giacometti, Jasminka
Enzimski katalizirana esterifikacija glicerola oleinskom kiselinom u sustavu s otapalom i molekularnim sitima( Enzymatic esterification of glycerol and oleic acid in a solvent system and with molecular sieves )
57.
Giacometti, Jasminka
Fizičko-kemijski pokazatelji pri razvrstavanju maslinova ulja prema kakvoći( Physico-chemical parameters as quality criteria in the classification of olive oil )
58.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila
Sastav i kakvoća djevičanskog maslinova ulja proizvedenog na području sjevernog Jadrana Republike Hrvatske( Composition and qualitative characteristics of virgin olive oils produced from Northern Adriatic region of the Republic of Croatia )
59.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Tota, Marin; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Incorporation of fatty acids into tissue phospholipids in mice fed with diets rich in N-9 and N-6 fatty acids
60.
Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka
Effect of different diet conditions on the liver mineral content in compensatory liver growth
61.
Milin, Čedomila; Domitrović, Robert; Tota, Marin; Giacometti, Jasminka; Ćuk, Mira; Radošević-Stašić, Biserka; Laginja, Josip
Effect of olive oil and corn oil enriched diets on the tissue mineral content
62.
Giacometti, Jasminka; Giacometti, Fabio; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa
Kinetic characterisation of enzymatic esterification in a solvent system : adsorptive control of water with molecular sieve
63.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Vasić-Rački, Đurđa
Optimization of enzymatic esterification of glycerol and oleic acid
64.
Radulić, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja; Milin, Čedomila; Dorić, Miljenko
Production of extracellular lipase from mold, Aspergillus niger
65.
Beye, Cheikh; Finotti, Enrico; Nardo, Nicoletta; Quaglia, Giovanni; Milin, Čedomila; Giacometti, Jasminka
Evoluzione delle caratteristiche chimico-fisiche di oli monovarietali di olive prelevate nel corso della maturazione( Evolution of physico-chemical characteristics of oil extracted from mono-cultivar olive pulp during the maturation )

Znanstveni projekti

1. 15.1.2017. - 15.1.2021.
GREENVOLTEX - Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja, voditelj prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak; suradnik - istraživač; HRZZ; 1.000.000,00 HRK; http://greenvoltex.pbf.hr/
2. 30.9.2016. - 31.10.2019.
ARISTOIL Reinforcement of Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application of innovative production and quality control methodologies related to olive oil health protecting properties, INTERREG projekt, EGTC Efxini Poli ; vanjski suradnik partnera u projektu Sveučilišta u Splitu; INTERREG Mediterranean; ; https://www.researchgate.net/project/ARISTOIL-INTERREG-MED-PROGRAMME-2014-2020
3. 1.1.2016. - 1.1.2017.
Povećanje stabilnosti i stupnja bioraspoloživosti odabranih fitokemikalija primjenom različitih tehnika unosa ("delivery systems") i matematičkog modeliranja u in vitro modelu probave, voditelj prof.dr.sc. Tea Bilušić; suradnik-istraživač; Bilateralni projekt HR-SRB, MZOS; ; http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14384&sec=3045
4. 1.1.2014. -
EULAB32 ; član međunarodnog konzorcija u koordinaciji CEI; ; ;
5. 1.1.2014. -
Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja; Voditelj projekta; SuRi; 44000/god.;
6. 1.1.2012. - 1.1.2014.
Olive Leaf Extract - Project Agreement Olive Leaf Extract University of Rijeka - projekt zaštićen poslovnom tajnom; suradnik-istraživač na karakterizaciji polifenola lišća masline; Panaceo, Austrija; 110000 Eur;
7. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja, voditelj prof.dr.sc. Jasna Peter-Katalinić; suradnik-istraživač; HRZZ; ; http://www.adriafood.uniri.hr/hr/grupe.html
8. 1.1.2011. - 1.1.2013.
Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji, br. 062-0982522-0369, voditelj prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović; suradnik-istraživač; MZOS; 40000/god;
9. 1.1.2011. - 1.1.2012.
Osnivanje Laboratorija za analitičku biotehnologiju i proteomiku pri Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, voditelj prof.dr.sc. Đuro Josić; suradnik-istraživač; HRZZ; 512.556,47 hrk; http://labp.biotech.uniri.hr/#kontakt
10. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre, br. 062-0000000-0221; voditelj projekta ; MZOŠ; 40000/god.;
11. 1.1.2001. - 1.1.2005.
Prehrambeni učinak biljnih ulja na regeneraciju jetre, br. 0062002, voditelj prof.dr.sc. Čedomila Milin; suradnik-istraživač; MZOŠ; 24000/god.;
12. 1.1.1997. - 1.1.2000.
Razvoj i revitalizacija masline i proizvodnje maslinova ulja u Županiji primorsko-goranskoj; voditelj analitičkog praćenja kakvoće maslinova ulja; Županija primorsko-goranska; 400000 hrk;
13. 1.1.1997. - 1.1.1999.
Praćenje sadržaja triacilglicerola u reakcijama interesterifikacije kataliziranim lipazom, br. 125 042; voditelj projekta; MZOŠ; 24000/god.;
14. 1.1.1996. - 1.1.1999.
Biotransformacije/Bioreaktori, br. 125-021, voditelj prof.dr.sc. Đurđa Vasić-Rački; suradnik-istraživač, doktorand; MZOŠ; ;
15. 1.1.1993. - 1.1.1996.
Uloga cinka u kompenzacijskom rastu jetre i imunim funkcijama, br. 3-01-514, voditelj prof.dr.sc. Čedomila Milin; suradnik-istraživač; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Saša Đozić, dipl.ing.; Doktorat Smanjenje emisije lako hlapljivih organskih spojeva u atmosferu na Terminalu Žitnjak; Poslijediplomski specijalistički studij Naftno petrokemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; 11.12.2017.;

Uredništva časopisa

1. 1.9.2016. - Oxidative Medicine and Cellular Longevity - Special Issue on Antioxidant Phytochemicals at the Pharma-Nutrition Interface
http://mts.hindawi.com/submit/journals/omcl/app/
2. - Journal of Nutrition and Food Science Forecast
https://scienceforecastoa.com/Journals/Pages/JournalEditorialBoard.aspx/JNFSF
3. - Current Trends in Metabolomics
https://gavinpublishers.com/journals/board_members/Current-Trends-in-Metabolomics
4. - The Open Food Science Journal
https://benthamopen.com/TOFSJ/editorial-board/
5. - Food and Drug Research
http://www.srojonline.org/food-drug-research/editorial-board.php

Recenzije

1. 2018. LWT - Food Science and Technology https://www.journals.elsevier.com/lwt
2. 2018. Molecules http://www.mdpi.com/journal/molecules
3. 2018. International Journal of Molecular Sciences (ISSN 1422-0067; CODEN: IJMCFK; ISSN 1661-6596 for printed edition) http://www.mdpi.com/journal/ijms
4. 2018. Foods (ISSN 2304-8158; CODEN: FOODBV) http://www.mdpi.com/journal/foods
5. 2017. British Journal of Pharmacology http://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1111/(ISSN)1476-5381/
6. 2016. Journal of Functional Foods http://www.journals.elsevier.com/journal-of-functional-foods/
7. 2016. Food & Function http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/FO?e=1#!issueid=fo007006&type=current&issnprint=2042-6496
8. 2016. Journal of Applied Biomedicine http://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-biomedicine
9. 2015. Technologica Acta http://www.tf.untz.ba/technologica_acta.html
10. 2015. American Journal of Analytical Chemistry (AJAC) http://www.scirp.org/journal/ajac/
11. 2015. Food Chemistry, http://www.journals.elsevier.com/food-chemistry/
12. 2015. BMC Complementary and Alternative Medicine http://www.biomedcentral.com/bmccomplementalternmed/about
13. 2015. Medicina Fluminensis
14. 2014. Lipids http://www.springer.com/life+sciences/journal/11745
15. 2013. Food Research International, http://www.journals.elsevier.com/food-research-international/
16. 2012. Separation and Purification Technology, http://www.journals.elsevier.com/separation-and-purification-technology/
17. 2011. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly http://pierre.fkit.hr/hdki/cabeq/
18. 2011. Food Technology and Biotechnology http://www.ftb.com.hr/
19. 2001. J Chromatography A, http://www.journals.elsevier.com/journal-of-chromatography-a
20. 2001. Journal of Food Quality http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291745-4557