prof. dr. sc. Branka Crnković-Stumpf dipl. oec.


prostorija : kabinet 43
e-pošta : branka@efri.hr
mobitel : 098 55 77 94

Google Scholar

Obrazovanje

1.1.1997. - Doktor ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1987. - Magistar ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1978. - Diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1968. - 1.1.1972. Kemijski tehničar Tehnička škola Rijeka
1.1.1960. - 1.1.1968. Osnovna škola OŠ Slaviša Vajner Čiča

Radno iskustvo

1.1.2013. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Nositelj kolegija Osnove poduzetništva, Upravljanje troškovima na Prddiplomskom studiju, Ekonomika poduzetništva, Upravljanje troškovima, Vrednovanje poduzeća, Informatička potpora poslovnom planiranju na Diplomskom studiju Financijsko izvješćivanje i e-modeliranje financijskih izvješća, Ekonomika javnih poduzeća, Budžetiranje kapitala, Upravljanje troškovima neprofitnih organizacija na Poslijediplomskim specijalističkim studijima, Poduzetništvo, Sustav alokacije troškova neprofitnih organizacija, Odabrane teme iz Poslovne ekonomije na Poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Redoviti profesor Nositelj kolegija Osnove poduzetništva, Upravljanje troškovima na Prddiplomskom studiju, Ekonomika poduzetništva, Upravljanje troškovima, Vrednovanje poduzeća, Informatička potpora poslovnom planiranju na Diplomskom studiju Financijsko izvješćivanje i e-modeliranje financijskih izvješća, Ekonomika javnih poduzeća, Budžetiranje kapitala, Upravljanje troškovima neprofitnih organizacija na Poslijediplomskim specijalističkim studijima, Poduzetništvo, Sustav alokacije troškova neprofitnih organizacija, Odabrane teme iz Poslovne ekonomije na Poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2008. Izvanredni profesor Nositelj kolegija Osnove poduzetništva, Ekonomika poduzetništva, Upravljanje cijenama u poduzeću, Ekonomika poduzeća na dodiplomskom studiju, Menadžment malih poduzeća na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2003. Docent Nositelj kolegija Ekonomika poduzetništva, Upravljanje cijenama u poduzeću, Ekonomika poduzeća Nositelj kolegija Menadžment malih poduzeća na poslijediplomskom znanstvenom studiju Menadžment Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1999. Znanstveni asistent Asistent na kolegiju Ekonomika poduzeća i Organizacija i upravljanje u poduzećima Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1992. Znanstveni asistent Asistent na kolegiju Ekonomika poduzeća Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1980. - 1.1.1987. Asistent Asistent na kolegiju Analiza poslovanja poduzeća Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1979. - 1.1.1980. Samostalni referent za plan i analizu Poslovi planiranja i analiziranja aktivnosti u poduzeću Adriamont Rijeka
1.1.1977. - 1.1.1979. Pripravnik i Voditelj financijskog računovodstva Pripravnički poslovi i poslovi vođenja financijskog računovodstva Tvornica Rikard Benčić Rijeka

Članstva

1.1.2005. - 1.1.2013. Grupacija konzultanata za gospodarstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2013. Upavni odbor ALUMNI udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta
1.1.2004. - Lions klub International, Lions klub Rijeka
- Zaklada za financiranje izrade prototipova FIPRO pri Tehnološko inovacijskom centru Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2007. - Investicijska politika
Stručni specijalistički diplomski Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2005. - Vrednovanje poduzeća
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Ekonomika poduzetništva
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Informatička potpora poslovnom planiranju
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Upravljanje troškovima
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Upravljanje troškovima
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2005. - Budžetiranje kapitala
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2005. - Poduzetništvo
Poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2005. - Sustav alokacije troškova neprofitnih organizacija
Poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2005. - Odabrane teme iz Poslovne ekonomije
Poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 9
1.1.2005. - Ekonomika javnih poduzeća
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2005. - Osnove poduzetništva
Preddiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Upravljanje troškovima
Preddiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Financijsko izvješćivanje i e-modeliranje financijskih izvještaja
Specijalistički poslijediplomski studij Inteligentno elektroničko poslovanje
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 20

Mentor u završnim radovima

30.9.2013. - Izrada poslovnog plana za otvaranje salona vjenčanja
Lana Štefulinac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Analiza poslovanja poduzeća PNP d.o.o
Jelena Gazda
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Poslovni plan adaptacije apartmana
Martina Turkalj
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Uloga informatičke tehnologije u procesu poslovnog planiranja poduzeća Ecker charter d.o.o.
Renato Žužić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.7.2013. - Poslovni plan izgradnje luksuznih apartmana u Starigradu
Lucija Katić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.7.2013. - Analiza poslovanja poduzeća "Dragunja" d.o.o.
Ivana Milinović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.7.2013. - Informatička potpora poslovnom planu poduzeća Securitas d.o.o.
Endi Topić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.7.2013. - Poslovni plan T-Hrvatskog Telekoma
Iva Vučetić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.7.2013. - Analiza troškova u poduzeću Koestlin d.d.
Bojana Radelić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.6.2013. - Poduzetničke zone grada Bjelovara
Maja Kolak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.6.2013. - Mala i srednja poduzeća pod utjecajem globalizacije na primjeru poduzeća ILSAD d.o.o.
Sanja Jakelić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.6.2013. - Poslovni plan apartmani za iznajmljivanje u Starigradu - Paklenici
Ante Alić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.6.2013. - Informacijski sustav u funkciji internet trgovine poduzeća Konzum d.d.
Katarina Bukovac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.5.2013. - Analiza poslovanja u poduzeću Kontrakt - Sisak d.o.o.
Kristina Vuletić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.5.2013. - Financijski položaj i uspješnost poslovanja Bjelovarskog sajma
Nikola Kravaica
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.5.2013. - Informatička potpora poslovnom planu Luke Rijeka d.d.
Lorena Rak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Sustav pokazatelja mjerenja kvalitete pružanja usluga u javnim komunalnim poduzećima za održavanje čistoće u Republici Hrvatskoj
Vesna Grgić
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2012. - Vrste i oblici rizika u poslovanju
Mario Kovač
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2012. - Poduzetnički inkubator kao model razvojnih promjena u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije
Maja Šimatović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2012. - Mobbing u hrvatskom gospodarstvu
Romana Hasanac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2012. - Planiranje i kontrola troškova u Lim Tim d.o.o.
Jelena Jandrečić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2012. - Procjena vrijednosti poduzeća MF PRIMUS Marine d.o.o.
Martina Kafadar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2012. - Informatička potpora u izradi poslovnog plana Thalassotherapije Crikvenica
Maja Vukadinović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.7.2012. - Razvoj novog proizvoda sa primjerom poduzeća Intra Lighting Čazma
Anita Hinović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.7.2012. - Žene u poduzetništvu
Ivona Zagorac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.5.2012. - Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije
Snježana Bogović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.5.2012. - Procjena vrijednosti poduzeća Adria d.d.
Nikolina Žilić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.5.2012. - Procjena vrijednosti poduzeća Fadljević d.o.o.
Maja Angjal
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.2.2012. - Računovodstvene informacije kao podrška pri utvrđivanju vrijednosti poduzeća
Sonja Brlečić Valčić
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
3.10.2011. - Vrednovanje poduzeća TRIO I d.o.o
Sanja Janković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.9.2011. - Vrednovanje poduzeća Bimont d.o.o.
Saša Kuzmanović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.5.2011. - Procjena vrijednosti poduzeća Ericsson Nikola Tesla d.d.
Marina Mihaljević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.5.2011. - Procjena vrijednosti poduzeća Šteffi d.o.o.
Danijela Sučević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.2.2011. - Analiza sustava mjerenja uspješnosti poslovanja u jedinicama lokalne samouprave na primjeru Grada Crikvenice
Melanija Milat - Ružić
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Rijeka
27.12.2010. - Uloga poduzeća za poslovno savjetovanje u razvoju malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Džanan Zečić
Znanstveni poslijediplomski studij Menadžment
Ekonomski fakultet Rijeka
4.10.2010. - Značaj marke i kupca u vrednovanju poduzeća
Petra Petešić Brajdić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.11.2009. - Sustav pokazatelja za mjerenje uspješnosti poslovanja u narodnoj knjižnici
Gorana Tuškan Miočić
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Rijeka
2.7.2007. - Organizacijska mreža potpora razvoju malih i srednjih poduzeća
Borka Uhač
Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment
Ekonomski fakultet Rijeka
- Mjerenje uspješnosti u zavodima za javno zdravstvo Republike Hrvatske
Hermina Trošelj
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Rijeka

Gostujući nastavnik

1.5.2016. - 1.6.2009. Ekonomika poduzetništva
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta Sv. Čirila i Metoda, Skopje
voditelj
Norma sati: 20
1.9.2005. - 1.7.2006. Ekonomika neprofitnih organizacija
Diplomski studij
Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani
voditelj
Norma sati: 60

Osobni razvoj

1.1.2013. - Program unapređenja kvalitete u obrazovnom sustavu


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Čičin-Šain, Marina; Čičin-Šain, Marko, Crnković-Stumpf, Branka
Holistic Management of Information Systems for Small Enterprises
Proceedings of the 21th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases - Tallinn (ISBN: 978-9949-23-118-8). 122-134 - 2011.

2. Crnković-Stumpf, Branka; Crnković, Jana; Cerović, Ljerka
Competitiveness of small and medium enterprises in Western Balkan Countries: What can they learn from EU area?
Economic Integrations, Competition and Cooperation (ISBN: 978-953-7813-04-8). 1 - 15 - 2011.

3. Čičin-šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka
Bringing IT closer economy students - a case study
Proceedings od International Conference MIPRO 2010. 179-181 - 2010.

4. Mrša, Josipa; Crnković-Stumpf, Branka
Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine( Long Term Tangible Asset Accounting )
X Međunarodni Simpozij:Evropski put BiH u uvjetima ekonomske krize, Sarajevo 263 - 271 - 2009.

5. Vašiček, Davor; Vašiček, Vesna; Crnković-Stumpf, Branka
Accrual accounting as precondition for break-even point determination in the public sector
microCAD 2008, International Scientific Conference - Miškolc, Mađarska (ISBN: 978-963-661-826-1). 225-229 - 2008.

6. Crnković-Stumpf, Branka
Planiranje i kontrola troškova u javnom sektoru( Planning and control of costs in public sector )
Hrvatski javni sektor - praksa i perspektive / Vašiček, D. (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , (ISBN: 978-953-277-009-4). 421-432 - 2008.

7. Crnković-Stumpf, Branka; Čičin-Šain, marina; Uhač, Borka
Analysis of institutional support for development of enterpreneurship in the Republic of Croatia
Actes du seminaire europeen L Europe elargie et ses defis 374 - 389 - 2008.

8. Crnković-Stumpf, Branka, Cerović,Ljerka, Uhač, Borka
Significance of Clusters in the proces of connecting small and medium companies in Croatia
International conference Economy & Business, Burgas (ISBN978-954-9368-27-7 - 2007.

9. Cerović, Ljerka; Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Significance of Clusters in the Process of Connecting Small and Medium Companies in Croatia
Journal of International Scientific Publications 264 - 279 - 2007.

10. Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka; Uroda, Ivan
Human factor in the implementation of information and communication technology in enterprise financial modelling
WSEAS transactions on business and economics 3 192 -199 - 2006.

11. Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka; Uroda, Ivan
Research On The Influence Of Human Factor On Developing The ICT By Using The Spearman's Coefficient Of Correlation
MicroCAD 2006, International scientific conference, Miskolc (ISBN: 963-661-700-7). 65 - 70 - 2006.

12. Crnković-Stumpf, Branka; Čičin-Šain, Marina; Juretić, Ksenija
International Perspective of Entrepreneurship in the Republic of Croatia
XVII Colloque federateur CEDIMES - Europe without Borders. Enlargements and Cooperation, Targoviste, Roumanie 49 - 58 - 2006.

13. Cerović, Ljerka; Crnković Stumpf, Branka
Manipulation of the Company's Performance Reports Information and the Question of the Function Holder's Ethics
4th International Scientific Conference Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Section : Economics and Environmental Management, Brno (ISBN: 80-7204-454-0). 10 -14 - 2006.

14. Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka; Uroda, Ivan
End-user's role in the implementation of information technology in financial modelling of the company
Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business ans Economics, cavtat (ISBN: 960-8457-46-7). 41-49 - 2006.

15. Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Financijska potpora kao pretpostavka razvoja malog poduzetništva( Financial support for development of small and medium-sized enterprises )
3th International Conference Entrepreneurship and Macroeconomic Management : Conference proceedings, Pula (ISBN: 953 -7144-00-3). 1 161 - 176 - 2005.

16. Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka; Mrša, Josipa
A methodical approach introducing financial functions in subjects related to computer science and economics
4th International Symposium: Scientific Publications 2005- Economy & Business, scientific articles, Economic development and growth - Bourgas : Bulgarian II 170 -179 - 2005.

17. Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Possibility of usage the financial functions with the computer assistance in the business plan
Proceedings of MicroCAD 2005 : International Scientific Conference, Miskolc (ISBN: 963-661-648-5). 59 - 64 - 2005.

18. Crnković - Stumpf, Branka
Functions of Entrepreneurial Incubators in Croatian Entrepreneurship Development
MicroCAD 2004 International Scientific Conference, Miskolc 209 - 214 - 2004.

19. Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Implementing the Internal Rate of Return Financial Function in Evaluating Investment Projects
WSEAS Transactions on Business and Economics ; Venezia 1(4) 350 -355 - 2004.

20. Crnković-Stumpf, Branka
Business Incubation Systems in the Function of Entrepreneurship Development
Collection of Papers from International Scientific Conference;Business Development and European Community, Brno 37 - 44 - 2003.

21. Crnković-Stumpf, Branka; Mrša, Josipa; Roška, Vlasta
New Approach to Assets Valuation for the Enterprises in Transition
microCAD 2003 International Scientific Conference, Miskolc : 19 - 25 - 2003.

22. Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka
Basic Prerequisites for Development of Entrepreneurship in Republic of Croatia
Proceeding of International Science Conference Human Development in the EU Accession Countries - Riga 36 - 40 - 2003.

23. Crnković-Stumpf, Branka; Mrša, Josipa
Company Evaluation in the Croatian Transition Process
MicroCad 2002. International Scientific Conference, Section K: Company Competitiveness in the XXI Century, Miskolc 127 - 132 - 2002.

24. Crnković-Stumpf, Branka
Model of Assessing Small and Medium Enterprise´s Current Assets with Computer Support
Proceedings CD Small and Medium Firm Management with Computer Support, 6 th International Conference, Brno 1 - 6 - 2002.

25. Crnković-Stumpf, Branka
The influence of Evaluation Factors on an Enterprises Value
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, (ISSN 1331-8004) 53-63 - 2001.

26. Crnković-Stumpf, Branka
The Influence of Evaluation Factors on an Enterprise's Value
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) XIX 53 - 63 - 2001.

27. Mrša, Josipa; Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka
Adoption of calculating company's current assets for data processing
Proceeding of International Computer Science Conference MicroCAD 2000. Section O : Economics, Miskolc (ISBN: 963-661-413-X). 179 - 184 - 2000.

28. Crnković-Stumpf, Branka
Role of Evaluation of a Companys Value in Transition Croatian Companies
Proceedings of the 2nd International scientific conference Economics System of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia ( ISBN 953-6148-17-X) 293-298 - 1999.

29. Crnković-Stumpf, Branka
Analysis of Evaluation and Privatization of Small and Medium Enterprises,
Proceedings of the 3th International Conference of Enterprise in Transition, Split (ISBN 953-6024-28-4) 1946-1960 - 1999.

30. Branka Crnković-Stumpf
Analiza procjene i privatizacije poduzeća iz djelatnosti obrtništva
Ekonomski pregled, Zagreb ( ISSN 0424-7558) 783-793 - 1998.

31. Crnković-Stumpf, Branka
Potreba kontinuiranog praćenja procjene vrijednosti malih i srednjih poduzeća
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (1330-6308) 401-409 - 1995.

32. Crnković-Stumpf, Branka
Temeljni financijski činitelji procjene vrijednosti poduzeća
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (1330-6308) 171-180 - 1994.

33. Crnković-Stumpf, Branka
Činitelji rizika pri procjeni vrijednosti poduzeća
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (0353-3689) 237-248 - 1993.

34. Crnković-Stumpf, Branka
Mogući pristupi procjeni vrijednosti poduzeća
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (0353-3689) 255-269 - 1992.

35. Crnković-Stumpf, Branka
Utvrđivanje akumulativne sposobnosti u funkciji efikasnijeg privređivanja poduzeća
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (0353-3689) 191-203 - 1991.

36. Crnković-Stumpf, Branka
Akumulativna i reproduktivna sposobnost poduzeća
Gospodarstvo Istre (0353-2860) 54-60 - 1991.

37. Crnković-Stumpf, Branka
Primjena metoda za mjerenje strojnih kapaciteta
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (ISSN 0351-3408) 235-248 - 1989.

38. Crnković, Branka
Razvoj poslovno analitičkih pokazatelja
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (ISSN 0351-3408) 341-354 - 1982.

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka
Cybernetica - Financijsko modeliranje u Excelu
Čičin-Šain Marina Društvo kibernetičara Rijeka - 2009.

Pozvana predavanja

1. Mrša, josipa; Crnković-Stumpf, Branka
Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine
Neum, BiH - 26.5.2009.

Kongresna priopćenja

1.
Brlečić-Valčić, Sonja; Crnković-Stumpf, Branka; Katunar, jana
Business Valuation in Oil & Gas Industry: New Challenges predavanje International Conference MIPRO 2013. Opatija, Hrvatska - 1.1.2013.
2.
Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka; Crnković, Jana,
Competitiveness of small and medium enterprises in Western Balkan Countries: What can they learn from EU area? predavanje Economic Integrations, Competition and Cooperation, Opatija - 1.1.2011.
3.
Crnković-Stumpf, Branka; Čičin-Šain, marina; Čičin-Šain, Marko
Holistic Management of Information Systems for Small Enterprises predavanje 21th European.Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge bases (EJC2011) Talinn - 1.1.2011.
4.
Čičin-šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka
Bringing IT closer economy students - a case study predavanje International conference MIPRO 2010. Opatija - 1.1.2010.
5.
Mrša, Josipa; Crnković-Stumpf, Branka
Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine pozvano predavanje X Međunarodni Simpozij, Europski put BiH u uvjetima ekonomske krize Neum - 1.1.2009.
6.
Vašićek, Davor, Vašiček, Vesna; Crnković-Stumpf, Branka
Accrual accounting as precondition for brake-even point determination in the public sektor predavanje microCAD 2008, International Scientific Conference Miškolc, Mađarska - 1.3.2008.
7.
Crnković-Stumpf, Branka
Planiranje i kontrola troškova u javnom sektoru predavanje Hrvatski javni sektor - praksa i perspektiva Opatija - 1.1.2008.
8.
Crnković-Stumpf, Branka; Čičin-Šain, Marina; Juretić, Ksenija
International Perspective of Enterpreneurship in the Republic of Croatia predavanje XVII Colloque federateur CEDIMES - Europe without Borders Targoviste, Rumunjska - 1.1.2007.
9.
Crnković-Stumpf, Branka; Cerović,Ljerka; Uhač, Borka
Significance of Clusters in the proces of connecting small and medium companies in Croatia predavanje International conference; Economy & Business Sunny Beach, Bugarska - 1.1.2007.
10.
Cerović.Ljerka, Crnković-Stumpf, Branka
Manipulation of the Companys Performance Reports Information and the Question on the Function Holders Ethics predavanje 4th International Scientific Conference Management, Economics and Business Development in the New European Conditions Brno, Slovačka - 1.1.2006.
11.
Crnković-Stumpf, Branka; Čičin-Šain, Marina; Uhač, Borka
Analysis of institutional Support for Development of Enterpreneurship in the Republic of Croatia predavanje L Europe elargie et ses defis avec laccent sur les perspectives ouvertes aux Balkans de louest Ohrid, Makedonija - 1.1.2006.
12.
Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka; Uroda, Ivan
Research on the Influence of Human Factor on Developing the ICT by using the Spearmans Coefficient of Correlation predavanje MicroCAD 2006, International scientific conference Miškolc, mađarska - 1.1.2006.
13.
Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka; Uroda, Ivan
End-users role in the implementation of International technology in financial modelling of the company predavanje 7th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics Cavtat, Hrvatska - 1.1.2006.
14.
Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Financijska potpora kao pretpostavka razvoja malog poduzetništva predavanje 3th International Conference Enterpreneurship and Macroeconomic Management Pula - 1.1.2005.
15.
Čičin-Šain, Marina; Crnković-Stumpf, Branka; Mrša, Josipa
A methodical approach introducing financial functions in subjects related to computer science and economics predavanje 4th International Symposium: Economy & Business Bourgas, Bugarska - 1.1.2005.
16.
Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Possibility of usage the financial functions with the computer assistance in the business plan predavanje Micro CAD 2005. Internationa Scientific Conference Miškolc, mađarska - 1.1.2005.
17.
Crnković-Stumpf, Branka
Functions of Entrepreneurial Incubarors in Croatian Entrepreneurship Development predavanje Micro CAD 2004. Internationa Scientific Conference Miskolc, mađarska - 1.1.2004.
18.
Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Implementing the Internal rate of return Financial Function in Evaluating Investment Projects predavanje International Conference WSEAS Transactions on Business and Economics Venezia, Italy - 1.1.2004.
19.
Crnković-Stumpf, Branka; Mrša, Josipa, Roška, Vlasta
New Approach to Assets Valuation for the Enterprises in Transition predavanje microCAD 2003 International Scientific Conference Miskolc, mađarska - 1.1.2003.
20.
Crnković-Stumpf, Branka
Business Incubation Systems in the Function of Enterpreneurship Development predavanje International Scientific Conference Business Development and European Community Brno, Češka - 1.1.2003.
21.
Crnković-Stumpf, Branka; Cerović-Ljerka
Basic Prequisites for Development of Enterpreneurship in Republic of Croatia predavanje International Science Conference Human Development in the EU Accessions Countries Riga - 1.1.2003.
22.
Crnković-Stumpf, Branka
Model of Assessing Small and Medium Enterprises Current Assets with Computer Support predavanje 6th International Conference Small and medium firm Management with Computor Support Brno, Češka - 20.9.2002.
23.
Crnković-Stumpf, Branka; Mrša, Josipa
Company Evaluation in the Croatian Transition Process poster prezentacija MicroCAD 2002. International Scientific Conference: Competitiveness in the XXI Century Miskolc, Mađarska - 1.1.2002.
24.
Mrša, Josipa; Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka
Adoption of calculating companys current assets for data processing predavanje International Computer science Conference micro CAD 2000 Miskolc, Mađarska - 1.1.2000.
25.
Crnković-Stumpf, Branka
Role of Evaluation of a Companys value in Transition Croatian Companies predavanje 2th International scientific conference Economic System of European Union and Adjustment of tre Republic of Croatia Lovran - 1.1.1999.
26.
Crnković-Stumpf, Branka
Analysis of Evaluation and Privatization of Small and Medium Enterprises predavanje 3th International Conference of Enterprise in Transition Šibenik - 1.1.1999.
27.
Crnković-Stumpf, Branka
The Influence of International Surroundings on a Companys value predavanje Economic system of European Union and adjustment of the republic of Croatia Rijeka - 1.1.1997.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru RH; Istraživač na projektu; MOZS; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Osiguranje kvalitete - pretpostavka uspješnog marketinga ; Istraživač na projektu; MZOS; ;
3. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Marketing morskog brodarstva, luka i brodogradnje; Istraživač na projektu; MZOS; ;
4. 1.1.1990. - 1.1.1995.
Ekonomsko-financijski aspekt poduzeća; Istraživač na projektu; MZOS; ;
5. 1.1.1987. - 1.1.1990.
Racionalizacija poslovanja kao faktor stabilnih odnosa na tržištu; Istraživač na projektu; MZOS; ;
6. 1.1.1982. - 1.1.1987.
Razvoj i unapređenje poslovanja trgovinskih poduzeća; Istraživač na projektu; MZOS; ;

Recenzije

1. 2013. Web Inreractive Learning: case Study: Faculty of Economics of Josip Juraj Strossmayer University in Osijak, recenzija za međunarodnu konferenciju MIPRO 2013.
2. 2013. Konceptualizacija socijalnog poduzetništva i izazovi razvoja područja, recenzija za časopis Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik
3. 2012. Specijalistički diplomski stručni studij Sportski menadžment
4. 2011. The analisis of certified teachers / Trainers of Entrepreneurship in Croatia recenzija napravljena za međunarodnu konferenciju Enterpreneurship and Macroeconomic Management: Reflections od the World in Turmoli, 2011
5. 2011. The definition of eco-innovation from different stekeholders perspectives recenzija za međunarodnu konferenciju Enterpreneurship and Macroeconomic Management: Reflections od the World in Turmoli, 2011
6. 2011. The importance of business zones for the development of local communities recenzija napravljena za međunarodnu konferenciju Enterpreneurship and Macroeconomic Management: Reflections od the World in Turmoli, 2011.
7. 2011. Impact of the Companys size on takeover success, recenzija za časopis Ekonomska istraživanja
8. 2009. L-innovation des produits et processus dans tourisme europeen, recenzija za Međunarodnu konferenciju MIPRO 2009.
9. 2009. Tourism Education and the Internet, recenzija napravljena za Međunarodnu konferenciju MIPRO 2009
10. 2009. Semantic web for tourism information systems, Recenzija napravljena za Međunarodnu konferenciju MIPRO 2009.
11. 2009. Analitical system for research of TTI study proces trends, recenzija za Međunarodnu konferenciju MIPRO 2009.
12. 2009. Istraživanje percepcije o „menadžmentu znanja“ u današnjem poslovnom svijetu – Studija slučaja: Ekonomski fakultet u Osijeku, recenzija napravljena za Međunarodnu konferenciju MIPRO 2009.
13. 2009. Using web content management system in university e-commerce courses, recenzija za međunarodnu konferenciju MIPRO 2009.
14. 2009. Practical application of e-learning materials: teaching statistics and research methodology, recenzija za međunarodnu konferenciju MIPRO 2009.
15. 2008. Poslijediplomski specijalistički program Poslovno upravljanje u graditeljstvu
16. 2007. Iskustva u korištenju informacijskog sustava za obrazovanje odraslih, recenzija napravljena za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2007
17. 2007. Bondmaster- Computer Software for Bond Management, recenzija napravljena za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2007
18. 2007. Information Tehnology as a Factor of Efficiency in Entrepreneurial Development, recenzija za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2007
19. 2007. E-learning in purpose of permanent improvement of knowledge quality in HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., recenzija za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2007
20. 2007. The Impact of Technology on the Travel Industry, recenzija za međunarodnu konferenciju MIPRO 2007
21. 2006. Assistive Technologies for Hearing Impaired Persons, recenzija napravljena za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2006
22. 2006. Rješavanje simultanih jednadžbi kao ekonometrijskog modela pomoću programskog paketa EViews, recenzija napravljena za međunarodnu konferenciju MIPRO 2006
23. 2006. Globalni ICT trendovi u svijetu, recenzija napravljena za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2006
24. 2006. Teaching Process Development According to RUP Methodology, recenzija napravljena za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2006
25. 2006. Digitalna zbirka ispitne literature na Filozofskom fakultetu, recenzija za međunarodnu konferenciju MIPRO 2006
26. 2006. Companies based on knowledge: Experiences of the University of Rijeka, recenzija napravljena za međunarodnu konferenciju MIPRO 2006
27. Function Plotting Aplplicatios, recenzija napravljena za međunarodnu konfrenciju MIPRO 2006

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2004. -
Studija utjecaja na okoliš projekta Družba Adria
Primorsko-Goranska županija  
Recenzija studije
2.
1.1.2004. -
Mogućnosti osnicanja regionalnog centra za održivi razvoj
Sveučilište u Rijeci  
Istraživač na projektu
3.
1.1.2004. -
Studija zaštite voda i mora Ličko-senjske županije
Hrvatske šume Zagreb  
Voditelj ekonomskog dijela studije
4.
1.1.2003. -
Opravdanost uvođenja novog intermodalnog pravca na relaciji susjedne zemlje Bakar-Chioggia,
Sveučilište u Rijeci  
Voditelj projekta i istraživač na projektu
5.
1.1.1999. -
Ekonomska opravdanost povećanja i modernizacije proizvodnih kapaciteta poduzeća “Ideja” d.o.o. Rijeka, 1999,
Ideja d.o.o. Rijeka  
Glavni istraživač na projektu
6.
1.1.1998. -
Investicijski projekt povećanja i modernizacije proizvodnih kapaciteta stolarije Viškovo
Stolarija Viškovo  
Glavni istraživač na projektu
7.
1.1.1998. -
Investicijski projekt proizvodnje aluminijske građevinske stolarije “Ribrodomerkur” Rijeka
Ribrodomerkur Rijeka  
Glavni istraživač na projektu
8.
1.1.1998. -
Investicijski projekt kupovine skladišno-poslovnog objekta poduzeća “Ivad” d.o.o. Rijeka
Ivad d.o.o. Rijeka  
Glavni istraživač na projektu
9.
1.1.1998. -
Investicijski projekt proizvodnje utega i hidrauličnih priključaka poduzeća “Bomet" d.o.o. Rijeka
Bomet d.o.o. Rijeka  
Glavni istraživač na projektu
10.
1.1.1998. -
Investicijski projekt povećanja i modernizacije kapaciteta Tiskare “DD” Čavle
Tiskara "DD" Čavle  
Glavni istraživač na projektu
11.
1.1.1998. -
Investicijski projekt izgradnje skladišno-trgovinsko-poslovnog objekta “Oling – edil machine” d.o.o. Viškovo
Oling-edil machine d.o.o. Viškovo  
Glavni istraživač na projektu
12.
1.1.1998. -
Investicijski projekt opremanja hladnjače poduzeća “Vendita – MIP” d.o.o. Matulji
Vendita - MIP d.o.o. Matulji  
Glavni istraživač na projektu
13.
1.1.1998. -
Investicijski projekt povaćanja i modernizacije proizvodnih kapaciteta poduzeća “PORTO RE 1650” d.o.o. Rijeka
PORTO - RE 1650 d.o.o. Rijeka  
Glavni istraživač na projektu
14.
1.1.1998. -
Investicijski projekt proizvodnje cvijeća poduzeća “Floraver” d.o.o. kastav,
Floraver d.o.o. Kastav  
Glavni istraživač na projektu
15.
1.1.1995. -
“Analiza razvoja, stanja i statusnog rješenja Izdavačkog centra Rijeka”,
Izdavački centar Rijeka  
Istraživač na projektu
16.
1.1.1995. -
“Business inovacijski centar Rijeka” – Predinvesticijska studija”,
Business inovacijski centar Rijeka  
Istraživač na projektu
17.
1.1.1993. -
“Elaborat o procjeni vrijednosti komunalnog poduzeća Autotrolej Rijeka”
Autotrolej Rijeka  
Istraživač na projektu
18.
1.1.1993. -
Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća Progres Jastrebarsko
Progres Jastrebarsko  
Istraživač na projektu
19.
1.1.1992. -
Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća “Gradšped” Rijeka,
Gradšped Rijeka  
Istraživač na projektu
20.
1.1.1992. -
Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća Automotor Rijeka
Automotor Rijeka  
Istraživač na projektu
21.
1.1.1992. -
Elaborat o procjeni vrijednosti Omladinske zadruge Rijeka
Omladinska zadruga Rijeka  
Istraživač na projektu
22.
1.1.1992. -
Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća Elektromehanika Rijeka
Elektromehanika Rijeka  
Istraživač na projektu
23.
1.1.1991. -
“Elaborat o pretvorbi poduzeća Riječki akustički inženjering Rijeka”
RAI Rijeka  
Istraživač na projektu
24.
1.1.1989. -
“Predinvesticijska studija o finalizaciji proizvndnje Tvornice sulfatne celuloze i papira Plaški
Tvornica sulfatne celuloze i ppiraPlaški  
Istraživač na projektu
25.
1.1.1988. -
“Predinvesticijska studija izgradnje poslovnog centra RO Brodomaterijal Rijeka
Brodomaterijal Rijeka  
Istraživač na projektu
26.
1.1.1988. -
Studija o ekonomskoj opravdanosti udruživanja RO Gradske toplane i OOUR-a Plin iz sastava RO Voplin Rijeka”
Voplin Rijeka  
Istraživač na projektu
27.
1.1.1986. -
“Investicijski program Tvornice tankostijenih cijevi Podpićan”
Tvornica tankostijenih cijevi, Podpićan  
Istraživač na projektu
28.
1.1.1986. -
Investicijski program Tvornice igračaka Podpićan”
Tvornica igračaka Podpićan  
Istraživač na projektu
29.
1.1.1985. -
Strategija razvoja SOUR Brodokomerc do 2000 godine”
Brodokomerc Rijeka  
Istraživač na projektu
30.
1.1.1985. -
“Sanacijski program Tvornice “25 maj” Labin”
Tvornica 25. maj Labin  
Istraživač na projektu
31.
1.1.1984. -
Ekonomska opravdanost integracije RO “Kvarner” Punat i OOUR Trgovina RO “Zlatni otok” Krk
RO Kvarner Punat  
Istraživač na projektu
32.
1.1.1980. -
“Dugoročni razvoj Tvornice Rikard Benčić” Rijeka
Tvornica Rikard Benčić Rijeka  
Istraživač na projektu
33.
-
Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća Torpedo Rijeka
Torpedo, Rijeka  
Istraživač na projektu

Stručna aktivnost

1.
14.10.2009. -
Predavanje na temu Poslovno planiranje i izrada planova
Obrtnička komora PGŽ - Udruženje obrtnika Rijeka   Predavač na stručnom skupu
2.
1.1.2005. - 1.1.2007.
Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora i upravnih vijeća
Ekonomski fakultet Rijeka   Voditelj programa
3.
17.2.2004. - 18.6.2008.
Zaklada za financiranje izradbe prototipova FIPRO
Tehnološko-inovacijaki centar d.o.o. Rijeka   Član stručnog povjerenstva za prosudbu
4.
1.1.2004. - 1.1.2010.
Program za stjecanje znanja Ovlašteni računovođa
Udruga Hrvatski računovođa   predavač na programu
5.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Stručni seminar za poduzetnike
Ekonomski fakultet Rijeka   predavač na seminaru

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 1.1.2004. - Niz humanitarnih aktivnosti u sklopu Lions kluba Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2004. - 1.1.2007. - Prodekan za poslovna odnose
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka