izv. prof. dr. sc. Loris Belanić dipl. iur.

Pravni fakultet Katedra za građansko pravo

e-pošta : lorisb@pravri.hr
prostorija : Pravni fakultet, kabinet br. 9
konzultacije : četvrtkom, od 14.00 do 15.00h

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 14 2 0
Orcid
Researcher ID

Obrazovanje

9.3.2010. - dr.sc. doktor znanosti građanskog i građanskog procesnog prava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2006. mr.sc. Poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1996. - 1.1.2001. diplomirani pravnik dodiplomski sveučilišni studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

18.7.2018. - izvanredni profesor znanstevno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi Sveučilište u Rijeci,Pravni fakultet
1.7.2013. - 17.7.2018. docent znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima, izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.4.2002. - 30.6.2013. znanstveni novak - asistent znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima, izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2013. - Upravni odbor Hrvatske udruge za pravo osiguranja, HUPO - AIDA Croatia
1.1.2010. - Zavod za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - Opći dio građanskog prava i obvezno pravo
diplomski integrirani studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati: 105
1.3.2015. - Posredničko pravo
Integrirani diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2014. - Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 8
1.1.2013. - Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Pravni fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 8
1.10.2012. - Pravo osiguranja
diplomski studij prava
Pravni fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2012. - Zemljišnoknjižno pravo
stručni upravni studij
Pravni fakultet
suradnik
Norma sati: 90
1.10.2012. - Zemljišnoknjižno pravo - seminar
stručni upravni studij
Pravni fakultet
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2006. - Građansko pravo 1 - vježbe
diplomski studij prava
Pravni fakultet
suradnik
Norma sati: 60
1.10.2006. - Građansko pravo 1 - seminari
diplomski studij prava
Pravni fakultet
suradnik
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

28.9.2018. - Pravni položaj strana kod ugovora o cesiji
Zrinka Gašparović
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
26.9.2018. - Ograničenja od odgovornosti osiguratelja u osiguranju od automobilske odgovornosti
Tena Lovrić
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
27.6.2018. - Uloga ovlaštenog zemljišnoknjižnog službenika u vođenju zemljišnih knjiga
Daria Matić
Preddiplomski stručni studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
27.6.2018. - Evikcija - odgovornost za pravne nedostatke
Laura Gluhaković
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
4.5.2018. - Pravni položaj osiguranika u kasko osiguranju motornih vozila
Petra Mrle
Specijalistički poslijediplomski studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
30.3.2018. - Ugovor o osiguranju od odgovornosti s posebnim osvrtom na osiguranju odgovornosti menadžera, članova uprava i nadzornih odbora
Marin Dujmić
Specijalistički poslijediplomski studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
14.9.2017. - Upis hipoteke na stambenoj nekretnini na temelju ugovora o (stambenom) kreditu
Ines Nikolić
Preddiplomski stručni studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
4.7.2017. - Zemljišnoknjižni upisi
Andrea Ferenac
Preddiplomski stručni studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
21.6.2017. - Zastara tražbine za naknadu štete
Goran Božić
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
13.6.2017. - Upis prava zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu
Entoni Dobrić
Preddiplomski stručni studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
13.6.2017. - Upis vlasništva na posebnom djelu nekretnine na temelju ugovora o darovanju
Snježana Marjanović
Preddiplomski stručni studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
20.9.2016. - Ugovor o darovanju
Oleg Mirković
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
20.9.2016. - Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o kupoprodaji
Ida Marković
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
20.9.2016. - Odgovornost za štete od životinja (divljači) s posebnim osvrtom na automobilske štete
Loriana Ljutić
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
27.6.2016. - Odgovornost za drugoga u građanskom pravu
Stefanija Načinović
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
27.6.2016. - Odogovornost za štetu zbog medicinske pogreške
Aida Drkić
Integrirani diplomski studij pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
16.6.2016. - Opasna stvar i odgovornost za štetu
Danijela Domić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.6.2016. - Pravna priroda pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Zlatko Šarić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.6.2016. - Ugovor o najmu i usporedba sa pojedinim ugovorima: ugovor o zakupu, ugovor o leasingu i ugovor o najmu stana
Aleksandra Ćuić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.6.2016. - Povreda morala kao razlog ništetnosti ugovora
Ana-Marija Bartolić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.6.2016. - Zastupanje u građanskom pravu
Marinela Štambak
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.5.2016. - Povezanost načela zemljišnoknjižnog prava s akvizitetnom i publicitetnom funkcijom zemljišnih knjiga
Nenad Pavić
preddiplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.5.2016. - Promjene u obveznopravnom odnosu na strani dužnika s posebnim osvrtom na asignaciju
Ivo Škunca
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.5.2016. - Ugovor o djelu
Aleksandar Alobić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.2016. - Sličnosti i razlike ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Antonio Šćulac
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2015. - Lihvarski ugovor
Karlo Drašković
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2015. - Razlozi ništetnosti pravnih poslova
Petar Turčić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2015. - Ugovorna kazna
Ivana Miletić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2015. - Izvanugovorna odgovornost za štetu kod automobilskih nesreća
Faruk Kajtazović
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2015. - Promijenjene okolnosti (clausula rebus sic stantibus) u obveznom pravu
Marko Cirković
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2015. - Ugovor o jamstu
Tina Težak
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2015. - Naknada štete na temelju ugovora o osiguranju od autoodgovornosti
Ivona Lepen
Integrirani diplomski studj pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2015. - Ugovor o kupoprodaji s obračnom otplatom cijene
Marko Gržetić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2015. - Popravljanje neimivinske štete
Ronald Ilić
Integrirani diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2015. - Ugovor o cesiji
Lina Lončar
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2014. - Upis prava vlasništva temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnine
Viktorija Vlahov
preddiplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2014. - Odgovornost za neispravan proizvod
Monika Majić
integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2014. - Institut zastare u građanskom pravu
Barbara Dušan
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2014. - Ugovor o nalogu
Martina Sokolic
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2014. - Zaštita prava na privatnost, čast i ugled u građanskom pravu
Josip Kustić
integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2014. - Zaštita tjelesnog integriteta i slobode u građanskom pravu
Matija Jurić
Integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2014. - Odgovornost za štete u graditeljstvu
Erica Golja
integrirani diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.2.2009. - 1.10.2015. Osiguranje pravne zaštite
Temeljni tečaj za obrazovanje kadrova u osiguranju
Hrvatski ured za osiguranje
voditelj
Norma sati: 8

Gostujući nastavnik

1.3.2007. - 1.7.2010. Osnove građanskog prava - predavanja
Stručni studij "Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu"
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60

Izdavaštvo

5.4.2015. - Obvezno pravo, Posebni dio II., Izvanugovorni obvezni odnoosi

Financiranje: Novi informator, Zagreb
3.12.2014. - Komentar Zakona o obveznim odnosima

Financiranje: Narodne novine, Zagreb
1.6.2012. - Obvezno pravo, posebni dio I., pojedini ugovori

Financiranje: Novi informator, zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Loris Belanić
Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju
Zbornik radova sa XXI međunarodnog znanstvenog skupa "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje" 1 359-376 - 2018.

A2

2. Loris Belanić
Položaj korisnika iz ugovora o osiguranju života s osvrtom na sudsku praksu u hrvatskom i poredbenom pravu
Zbornik radova "Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje" 1 146-168 - 2018.

A2

3. Nada Bodiroga-Vukobrat, Loris Belanić
OSIGURANI RIZIK U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U SVJETLU NOVIH OTKRIĆA GENETIKE
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 353-376 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16054

A1

4. Loris Belanić
Prikaz teorija o reformi osiguranja od automobilske odgovornosti i njihova primjena u komparativnom pravu
Evropska revija za pravo osiguranja 11 32-43 - 2017. http://www.erevija.org/revije.php?id=72

A1

5. Belanić, Loris
Pojedini aspekti prestanka višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine
Zbornik radova sa XVII. godišnjeg savjetovanja "Reforme i novi izazovi u pravu osiguranja", Palić, 22. i 23. travanja 2016., Srbija 17 121-139 - 2016. http://www.srbija-aida.org/aktivnosti.htm

A1

6. Loris Belanić
Pojedini aspekti ugovora o osiguranju za neispravan proizvod
Zbornik radova sa XVI. godišnjeg savjetovanje „Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove pravne sigurnosti“, Palić, Srbija, 17-19. travnja 2015. 16 49-64 - 2015. http://www.srbija-aida.org/english/aktivnosti.htm

A1

7. Loris Belanić
Obaveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja u europskom pravu
Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi - Modern Insurance Law: Current Trends and Issues 15 83-98 - 2014. http://www.srbija-aida.org/casopis.htm

A1

8. Loris Belanić
Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite
Evropska revija za pravo osiguranja 13 26-34 - 2014. http://www.erevija.org/articl.php?id=148

A1

9. Loris Belanić
Ugovor o osiguranju pravne zaštite u cestovnom prometu
Zbornik radova s konferencije „Dani hrvatskog osiguranja“, Opatija, studeni 2014. 1 - 2014. http://www.dani-osiguranja.huo.hr/zbornik/

A2

10. Belanić, Loris, Dobrović, Ivan
Naknada štete radnicima oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom (Workers' compensation for asbestos-related diseases)
Zbornik radova "Jedanaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH 11 267-281 - 2013.

A1

11. Bartulović, Željko, Belanić, Loris
Pravni položaj stranaca u stjecanju nekretnina tijekom povijesti i u pozitivnom pravu Republike Hrvatske kao pretpostavka pružanja usluga (Legal Status of Foreign Persons in Acquiring the Property on the Real Estates in the History and in the Contemporary Law of the Republic of Croatia as a Precondition to Provide Services)
Zbornik radova IX. međunarodnog savjetovanja, „Pravo i usluge“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija 9 - 2013.

A2

12. Mihelčić, Gabrijela, Belanić, Loris
Ovlasti stranaka kod smanjenja vrijednosti ili propasti predmeta zaloga i smanjenja dužnikove kreditne sposobnosti (Authorities of the Parties in Case of Decrease in Value or Destruction of the Pledged Property and Decrease of the Deptor's Creditworthiness)
Pravo u gospodarstvu, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zagreb 51 799-820 - 2012. http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2012.html

A2

13. Belanić, Loris
Ugovor o osiguranju od odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i pravu nekih država EU (ARCHITECTS’ AND CIVIL ENGINEERS’ LIABILITY INSURANCE CONTRACT IN CROATIAN LAW AND IN SOME EU COUNTRIES’ LAWS)
Zbornik radova XIII. međunarodnog savjetovanje „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja“ , Palić, travanj 2012. Srbija, Udruženje za pravo osiguranja Srbije 12 266-279 - 2012. http://www.srbija-aida.org/zbornik2012.html

A1

14. Mihelčić, Gabrijela, Belanić, Loris
Draftig a Civil Code / Izrada građanskog zakona
Civil Law Forum for South East Europe-Collection of studies and analyses, 2nd Regional Conference of the Civil Law Forum for South East Europe, Vol. 1, Skopje / Forum za građansko pravo za jugoistočnu Evropu – Izbor radova i analiza, Druga regionalna konferencija, Knjiga II., Skoplje 277-301; 263-283 - 2012.

A1

15. Bartulović, Željko, Belanić, Loris
Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu
Zbornik radova VIII. međunarodnog savjetovanja, „Pravo i usluge“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija 8 511-536 - 2012.

A2

16. Bukovac Puvača, Maja, Belanić, Loris,
Pojedini tipovi ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite (CERTAIN TYPES OF THE LEGAL EXPENSES INSURANCE CONTRACT)
Deseto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH 10 261-275 - 2012.

A1

17. Belanić, Loris
Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u djelatnosti sporta (The Contract of the Legal Expense Insurance in Sports)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 787-801 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138938

A1

18. Belanić, Loris
Ugovor o osiguranju pravne zaštite u poredbenom pravu s osvrtom na hrvatsko pravo (Contract on legal protection insurance in the comparative law with a view on Croatian law)
Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru Evropskog (EU) razvoja prava osiguranja, Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd 12 216-234 - 2011. http://www.srbija-aida.org/zbornik2011.html

A1

19. Belanić, Loris
UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA ŠPORTSKOG NATJECANJA( Liability Insurance Contract for the Organizer of a Sporting Event )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 843-855 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111691

A1

20. Belanić, Loris
HARMONIZACIJA PRAVA OSIGURANJA U EUROPSKOJ UNIJI S OSVRTOM NA UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA( HARMON IZATION OF INSURANCE LAW IN THE EUROPEAN UNION WITH PARTICULAR REFERENCE TO INSURANCE CONTRACT LAW )
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 60 1335-1368 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94415

A1

21. Belanić, Loris
Smjernica o osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo( Directive on Legal Expenses Insurance and its Implementation in Croatian Law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 1019-1053 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95436

A1

22. Belanić, Loris; Mihelčić, Gabrijela; Skorup, Vlado
Pobijanje pravnih radnji dužnika( Challenge of Legal Acts of Debtors )
Zbornik radova "Osmo međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH 8 271-288 - 2010.

A1

23. Mihelčić, Gabrijela; Belanić, Loris
Pravni učinci pobijanja dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja (Legal Effects of Avoidance of Debtor's Transactions out of Bankruptcy )
Pravo u gospodarstvu, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zagreb 49 826-854 - 2010. http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2010.html

A2

24. Belanić, Loris
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom i poredbenom pravu, s osvrtom na određivanje obveznika sklapanja osiguranja i kruga trećih osoba (Mandatory Liability Insurance Except for Insurances in the Field of Traffic and Transport in Croatian and Comparitve Law Paying Special Attention to an Obliged Person to Insure and Third Persons )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 551-600 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80409

A1

25. Bukovac, Puvača, Maja; Belanić, Loris
Utjecaj osiguranja od odgovornosti na odgovornost za štetu u sudskoj praksi poredbenog prava( The Impact of Liability Insurance on the Liabilitiy for Damages in Comparative Case Law)
Zbornik radova "Sedmo međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH 7 282-296 - 2009.

A1

26. Belanić, Loris; Mihelčić, Gabrijela
Prospekt i statut investicijskog fonda (Prospectus and Staute of Investment Fund )
Zbornik radova „Šesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH 6 440-463 - 2008.

A1

27. Bukovac Puvača, Maja; Belanić, Loris
Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu (Terrorism Risk Insurance in Comparative Law and in Croatian Law )
Zbornik radova "Peto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH 5 365-403 - 2007.

A1

28. Belanić, Loris
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (Third Persons in Automobile Insurance)
Zbrornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 633-683 - 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40024

A1

29. Belanić, Loris,
Zaštita od evikcije (Protection from Eviction)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25 523-557 - 2004. http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v25_1/belanic.htm

A1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Loris Belanić
PRIJEVARA KAO MANA VOLJE U GRAĐANSKOM PRAVU S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU
Zbornik radova u čast prof. Aldu Radoloviću Slakoper, Zvonimir ; Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Rijeka - 2018.
2. Autor poglavlja u knjizi
Loris Belanić
Bankovni i financijski ugovori
Bankovni i financijski ugovori Maja Bukovac Puvača, Gabrijela Mihelčić Narodne novine Zagreb - 2017.
3. Autor poglavlja u knjizi
Loris Belanić
Vinkulacija police osiguranja
Bankovni i financijski ugovori Maja Bukovac Puvača, Gabrijela Mihelčić Narodne novine Zagreb - 2017.
4. koautor udžbenika
Maja Bukovac Puvača, Zvonimir Slakoper, Loris Belanić
Obvezno pravo, Posebni dio II, Izvanugovorni obvezni odnosi,
Novi informator, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Zageb, Rijeka - 2015. http://novi-informator.net/izdanja/obvezno-pravo-posebni-dio-ii
5. Autor poglavlja u knjizi
Loris Belanić
Ugovor o osiguranju (komentar uz čl. 921-989 Zakona o obveznim odnosima)
Komentar Zakona o obveznim odnosima Vilim Gorenc Narodne novine Zagreb - 2014. http://www.nn.hr/Komentari
6. Autor poglavlja u knjizi
Loris Belanić
Ugovor o osiguranju
Obvezno pravo, Posebni dio I., Pojedini ugovori, (sveučilišni udžbenik) Zvonimir Slakoper Novi informator d.o.o. Zagreb - 2012. http://novi-informator.net/izdanja/obvezno-pravo-posebni-dio-i

Pozvana predavanja

1. Loris Belanić
Položaj korisnika iz ugovora o osiguranju života s osvrtom na sudsku praksu u hrvatskom i poredbenom pravu
Palić, Srbija - 20.4.2018. http://www.srbija-aida.org/files/2018/AIDA%20SERBIA%20PROGRAM%20SAVETOVANJA%2020-22%20april%202018.pdf
2. Loris Belanić
Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u djelatnosti sporta
Split - 24.11.2012.
3. Željko Bartulović, Loris Belanić
Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu.
Kragujevac, Srbija - 3.5.2012.
4. Loris Belanić
Ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora športskog natjecanja
Split - 5.11.2011.
5. Loris Belanić
Pojedini aspekti prestanka višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine
Palić, Srbija http://www.srbija-aida.org/aktivnosti.htm
6. Loris Belanić, Ivan Dobrović
Naknada štete radnicima oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom
Neum, Bosna i Hercegovina
7. Loris Belanić
Ugovor o osiguranju od odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i pravu nekih država EU
Palić, Srbija
8. Loris Belanić
Ugovor o osiguranju usjeva i nasada prema hrvatskom pravu i suvremene tendencije u poredbenom pravu
Aranđelovac, Srbija
9. Loris Belanić
XVI. međunarodna konferencija „Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove pravne sigurnosti“, sudjelovao s radom: Pojedini aspekti ugovora o osiguranju za neispravan proizvod.
Palić, Srbija http://www.srbija-aida.org/english/aktivnosti.htm
10. Loris Belanić
Ugovor o osiguranju pravne zaštite u poredbenom pravu s osvrtom na hrvatsko pravo
Palić, Srbija
11. Loris Belanić
XV. međunarodno savjetovanje «Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi» Udruženje za pravo osiguranja Srbije, sudjelovanje na konferenciji s radom: Obveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja
Palić, Srbija http://www.srbija-aida.org/casopis.htm

Kongresna priopćenja

1.
Loris Belanić
Prijevara kao mana volje u građanskom pravu s osvrtom na sudsku praksu usmeno Međunarodna znanstvena konferencija „Izazovi zaštite subjektivnih građanskih prava - Liber amicorum Aldo Radolović" Rijeka - 3.10.2018. http://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/radolovicprogram.pdf
2.
Loris Belanić
Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju usmeno XXI međunarodni naučni skup "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje" Valjevo, Srbija - 21.9.2018. https://sites.google.com/site/udruzenjezaodstetnopravo/home
3.
Maja Bukovac Puvača, Loris Belanić
Pojedini tipovi ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite usmeno izlaganje X. međunarodno savjetovanj "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" Neum, Bosna i Hercegovina - 1.1.2012.
4.
Gabrijela Mihelčić, Loris Belanić, Vlado Skorup
Pobijanje pravnih radnji dužnika usmeno izlaganje VIII. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" Neum, Bosna i Hercegovina - 1.1.2010.
5.
Loris Belanić
Osiguranje od odgovornosti odvjetnika usmeno izlaganje XVI. međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč - 1.1.2010.
6.
Loris Belanić
Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom i poredbenom pravu, s osvrtom na određivanje obveznika sklapanja osiguranja i kruga trećih osoba usmeno izlaganje Petnaesto međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč - 1.1.2009.
7.
Gabrijela Mihelčić, Loris Belanić
Prospekt i statut investicijskog fonda usmeno izlaganje VI. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" Neum, Bosna i Hercegovina - 1.1.2008.
8.
Gabrijela Mihelčić, Loris Belanić
Promidžba i prodaja udjela i dionica u investicijskim fondovima usmeno izlaganje Četrnaesto međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč - 1.1.2008.
9.
Loris Belanić
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti usmeno izlaganje Trinaesto međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč - 1.1.2007.
10.
Loris Belanić
Zaštita od evikcije usmeno izlaganje Vlasništvo-obveze-postupak Poreč - 1.1.2004.

Znanstveni projekti

1. 2.1.2007. -
Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga; znanstveni novak; Ministarsvo znanosti obrazovanja i sporta RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama, (br. projekta: 0115010); znanstveni novak; Ministarsvo znanosti obrazovanja i sporta RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1

Uredništva časopisa

1. 1.12.2016. - 2.4.2018. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/zbornik/urednistvo.html
2. 1.1.2013. - član Uredničkog odbora časopisa "Europska revija za pravo osiguranja", Beograd, Srbija
http://www.erevija.org/redakcija.php
3. 1.2.2009. - 31.10.2016. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Recenzije

1. 2018. Recenzije za časopis: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 2012. Recenzije za časopis "Revija za pravo osiguranja", broj 1 / 2012, i broj 2/2012., Republika Srbija

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.2.2009. - 1.2.2015.
održavanje predavanja na temeljnim seminarima za obrazovanje djelatnika u osiguranju
Centar za obrazovanje djelatnika u osiguranju (CEDOH) pri Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO), Zagreb   stalni predavač - http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
2.
1.1.2009. - 31.10.2016.
Izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2003. - - Član izbornog povjerenstva
Općina Motovun