PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Loris Belanić dipl. iur.

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Loris Belanić

dipl. iur.

Pravni fakultet

Katedra za građansko pravo

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Pravni fakultet, kabinet br. 9

KONZULTACIJE četvrtkom, od 14.00 do 15.00h

Vidljivost

Obrazovanje

09.03.2010. -

dr.sc.

doktor znanosti građanskog i građanskog procesnog prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2002. - 2006.

mr.sc.

Poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih znanosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1996. - 2001.

diplomirani pravnik

dodiplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

18.07.2018. -

izvanredni profesor

znanstevno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi

Sveučilište u Rijeci,Pravni fakultet

01.07.2013. - 17.07.2018.

docent

znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima, izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.04.2002. - 30.06.2013.

znanstveni novak - asistent

znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima, izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organizacija znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2013. -

Upravni odbor Hrvatske udruge za pravo osiguranja, HUPO - AIDA Croatia

2010. -

Zavod za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2017. -

Opći dio građanskog prava i obvezno pravo

diplomski integrirani studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

nastavnik

01.03.2015. -

Posredničko pravo

Integrirani diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2014. -

Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet, Rijeka

voditelj

2013. -

Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima

Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Pravni fakultet, Rijeka

voditelj

01.10.2012. -

Zemljišnoknjižno pravo - seminar

stručni upravni studij

Pravni fakultet

suradnik

01.10.2012. -

Zemljišnoknjižno pravo

stručni upravni studij

Pravni fakultet

suradnik

01.10.2012. -

Pravo osiguranja

diplomski studij prava

Pravni fakultet

voditelj

01.10.2006. -

Građansko pravo 1 - seminari

diplomski studij prava

Pravni fakultet

suradnik

01.10.2006. -

Građansko pravo 1 - vježbe

diplomski studij prava

Pravni fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

9.2020.

NAKNADA ŠTETE ZBOG TJELESNE OZLJEDE PROUZROČENE PROMETNOM NEZGODOM

Daniel Sigorini

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.2020.

NEIMOVINSKA ŠTETA U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Tira Blečić

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.2020.

Odgovornost za ekološke štete

Benjamin Gherghetta

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

10.2019.

OSIGURANJE OD PREKIDA POSLOVANJA

Bojan Baretić

poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.2019.

Simulirani pravni posao kao mana volje u građanskom pravu

Nikolina Telac

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.2019.

Zabluda kao mana volje u građanskom pravu

Nada Oparnica

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

9.2019.

PRAVNI POLOŽAJ SUBJEKATA KOD JAVNOG OBEĆANJA NAGRADE

Emiljana Bernardis Blažek

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

7.2019.

PRAVNE POSLJEDICE NEUPISANOG PRAVA VLASNIŠTVA I NAČELO ZAŠTITE POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE

Ivana Štimac

prediplomski stručni studij - upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

7.2019.

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika i javnih bilježnika

Andro Skupnjak

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

7.2019.

UTJECAJ POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE NA ZAŠTITU KNIŽNIH PRAVA

Nenad Pavić

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

7.2019.

Pravni lijekovi protiv rješenja o upisu u zemljišnoknjižnom postupku

Lana Matagić

prediplomski stručni studij - upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

7.2019.

Posebni zemljišnoknjižni postupci

Doris Dujmović

prediplomski stručni studij - upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.2019.

Tužbe za zaštitu knjižnih prava

Antoneta Ratković

prediplomski stručni studij - upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.2019.

PRIJEBOJ KAO NAČIN ISPUNJENJA OBVEZA

Tamara Pavlica

integrirani studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.2019.

Odnos katastra i zemljišnih knjiga

Mihaela Jergan

prediplomski stručni studij - upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.2019.

Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku

Karolina Gajski

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.2019.

Primjena elektroničkog potpisa u građanskom pravu

Lucia Debelić

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.2019.

Tumačenje ugovora u obveznom pravu s osvrtom na opće uvjete poslovanja

Dominic Crnić

integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

28.09.2018. -

Pravni položaj strana kod ugovora o cesiji

Zrinka Gašparović

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

26.09.2018. -

Ograničenja od odgovornosti osiguratelja u osiguranju od automobilske odgovornosti

Tena Lovrić

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

27.06.2018. -

Evikcija - odgovornost za pravne nedostatke

Laura Gluhaković

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

27.06.2018. -

Uloga ovlaštenog zemljišnoknjižnog službenika u vođenju zemljišnih knjiga

Daria Matić

Preddiplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

04.05.2018. -

Pravni položaj osiguranika u kasko osiguranju motornih vozila

Petra Mrle

Specijalistički poslijediplomski studij Financijsko pravo trgovačkih društava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

30.03.2018. -

Ugovor o osiguranju od odgovornosti s posebnim osvrtom na osiguranju odgovornosti menadžera, članova uprava i nadzornih odbora

Marin Dujmić

Specijalistički poslijediplomski studij Financijsko pravo trgovačkih društava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

14.09.2017. -

Upis hipoteke na stambenoj nekretnini na temelju ugovora o (stambenom) kreditu

Ines Nikolić

Preddiplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

04.07.2017. -

Zemljišnoknjižni upisi

Andrea Ferenac

Preddiplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

21.06.2017. -

Zastara tražbine za naknadu štete

Goran Božić

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

13.06.2017. -

Upis vlasništva na posebnom djelu nekretnine na temelju ugovora o darovanju

Snježana Marjanović

Preddiplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

13.06.2017. -

Upis prava zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu

Entoni Dobrić

Preddiplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

20.09.2016. -

Odgovornost za štete od životinja (divljači) s posebnim osvrtom na automobilske štete

Loriana Ljutić

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

20.09.2016. -

Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o kupoprodaji

Ida Marković

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

20.09.2016. -

Ugovor o darovanju

Oleg Mirković

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

27.06.2016. -

Odogovornost za štetu zbog medicinske pogreške

Aida Drkić

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

27.06.2016. -

Odgovornost za drugoga u građanskom pravu

Stefanija Načinović

Integrirani diplomski studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

16.06.2016. -

Pravna priroda pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Zlatko Šarić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.06.2016. -

Opasna stvar i odgovornost za štetu

Danijela Domić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.06.2016. -

Zastupanje u građanskom pravu

Marinela Štambak

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.06.2016. -

Povreda morala kao razlog ništetnosti ugovora

Ana-Marija Bartolić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.06.2016. -

Ugovor o najmu i usporedba sa pojedinim ugovorima: ugovor o zakupu, ugovor o leasingu i ugovor o najmu stana

Aleksandra Ćuić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.05.2016. -

Ugovor o djelu

Aleksandar Alobić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.05.2016. -

Promjene u obveznopravnom odnosu na strani dužnika s posebnim osvrtom na asignaciju

Ivo Škunca

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.05.2016. -

Povezanost načela zemljišnoknjižnog prava s akvizitetnom i publicitetnom funkcijom zemljišnih knjiga

Nenad Pavić

preddiplomski stručni studij javne uprave

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.04.2016. -

Sličnosti i razlike ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Antonio Šćulac

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2015. -

Lihvarski ugovor

Karlo Drašković

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2015. -

Ugovorna kazna

Ivana Miletić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2015. -

Razlozi ništetnosti pravnih poslova

Petar Turčić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.07.2015. -

Promijenjene okolnosti (clausula rebus sic stantibus) u obveznom pravu

Marko Cirković

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.07.2015. -

Izvanugovorna odgovornost za štetu kod automobilskih nesreća

Faruk Kajtazović

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2015. -

Ugovor o cesiji

Lina Lončar

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2015. -

Popravljanje neimivinske štete

Ronald Ilić

Integrirani diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2015. -

Ugovor o kupoprodaji s obračnom otplatom cijene

Marko Gržetić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2015. -

Naknada štete na temelju ugovora o osiguranju od autoodgovornosti

Ivona Lepen

Integrirani diplomski studj pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2015. -

Ugovor o jamstu

Tina Težak

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2014. -

Odgovornost za neispravan proizvod

Monika Majić

integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2014. -

Upis prava vlasništva temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnine

Viktorija Vlahov

preddiplomski stručni studij javne uprave

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.07.2014. -

Ugovor o nalogu

Martina Sokolic

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.07.2014. -

Institut zastare u građanskom pravu

Barbara Dušan

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2014. -

Zaštita tjelesnog integriteta i slobode u građanskom pravu

Matija Jurić

Integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2014. -

Zaštita prava na privatnost, čast i ugled u građanskom pravu

Josip Kustić

integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.02.2014. -

Odgovornost za štete u graditeljstvu

Erica Golja

integrirani diplomski studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

01.02.2009. - 01.10.2015.

Osiguranje pravne zaštite

Temeljni tečaj za obrazovanje kadrova u osiguranju

Hrvatski ured za osiguranje

voditelj

Gostujući nastavnik

01.03.2007. - 01.07.2010.

Osnove građanskog prava - predavanja

Stručni studij "Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu"

Medicinski fakultet u Rijeci

suradnik

Izdavaštvo

05.04.2015. -

Obvezno pravo, Posebni dio II., Izvanugovorni obvezni odnoosi

Financiranje: Novi informator, Zagreb

03.12.2014. -

Komentar Zakona o obveznim odnosima

Financiranje: Narodne novine, Zagreb

01.06.2012. -

Obvezno pravo, posebni dio I., pojedini ugovori

Financiranje: Novi informator, zagreb

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Lawyers’ fees as Insured Risk in Croatian and European laws

Belanić, Loris; Nakić, Jakob

Exsploring the Social Dimension of Europe, Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat - 1 487 – 495

A1

10.2020.

Pojedina aktualna pitanja kod osiguranja od rizika potresa

Loris Belanić

Godišnjak - Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske - 27 299-306

10.2020.

ODREĐENA PITANJA IZ OSIGURANJA IZVJESNOSTI NAMIRENJA TRAŽBINE KREDITA (s posebnim osvrtom na ulogu ugovora o osiguranju)

Loris Belanić, Gabrijela Mihelčić

Zbornik radova s VI. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća" - 6 313-355

A2

7.2020.

Načela obrade odštetnog zahtjeva u postupku pred osigurateljem

Loris Belanić

Hrvatski časopis za osiguranje - 2 105-122

https://hrcak.srce.hr/242250

06.11.2019.

Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti organizatora priredbe

Belanić, Loris;

Hrvatski časopis za osiguranje - 1 9-19

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=339569

15.10.2019.

Pokriće iz osiguranja pravne zaštite u poredbenom pravu

Belanić, Loris;

Evropska revija za pravo osiguranja - 18 8-23

http://www.erevija.org/pdf/articles/ser/LORIS.pdf

Q4 A1

19.04.2019.

Podaci iz genskih testova i obveza prijave značajnih okolnosti u osiguranju osoba u poredbennom pravu

Belanić, Loris;

Pravo i praksa osiguranja - tekuća pitanja i budući izazovi - 1 254-280

17.04.2019.

Sličnosti i razlike naknade štete nastale pacijentima u zdravstvenoj ustanovi u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj (kroz dva sudska predmeta)

Nakić, Jakob; Belanić, Loris;

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 40 445-477

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320214

Q4 A1

18.10.2018.

Odgovornost za štetu zakonskog revizora i obveza osiguranja od odgovornosti za štetu

Jurić, Dionis; Belanić, Loris;

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 1823-1849

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318760

Q4 A1

21.09.2018.

Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju

Loris Belanić

Zbornik radova sa XXI međunarodnog znanstvenog skupa "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje" - 1 359-376

A2

20.04.2018.

Položaj korisnika iz ugovora o osiguranju života s osvrtom na sudsku praksu u hrvatskom i poredbenom pravu

Loris Belanić

Zbornik radova "Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje" - 1 146-168

A2

10.04.2018.

OSIGURANI RIZIK U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U SVJETLU NOVIH OTKRIĆA GENETIKE

Nada Bodiroga-Vukobrat, Loris Belanić

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 353-376

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16054

A1

10.10.2017.

Prikaz teorija o reformi osiguranja od automobilske odgovornosti i njihova primjena u komparativnom pravu

Loris Belanić

Evropska revija za pravo osiguranja - 11 32-43

http://www.erevija.org/revije.php?id=72

A1

2016.

Pojedini aspekti prestanka višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine

Belanić, Loris

Zbornik radova sa XVII. godišnjeg savjetovanja "Reforme i novi izazovi u pravu osiguranja", Palić, 22. i 23. travanja 2016., Srbija - 17 121-139

http://www.srbija-aida.org/aktivnosti.htm

A1

2015.

Pojedini aspekti ugovora o osiguranju za neispravan proizvod

Loris Belanić

Zbornik radova sa XVI. godišnjeg savjetovanje „Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove pravne sigurnosti“, Palić, Srbija, 17-19. travnja 2015. - 16 49-64

http://www.srbija-aida.org/english/aktivnosti.htm

A1

2014.

Ugovor o osiguranju pravne zaštite u cestovnom prometu

Loris Belanić

Zbornik radova s konferencije „Dani hrvatskog osiguranja“, Opatija, studeni 2014. - 1

http://www.dani-osiguranja.huo.hr/zbornik/

A2

2014.

Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite

Loris Belanić

Evropska revija za pravo osiguranja - 13 26-34

http://www.erevija.org/articl.php?id=148

A1

2014.

Obaveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja u europskom pravu

Loris Belanić

Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi - Modern Insurance Law: Current Trends and Issues - 15 83-98

http://www.srbija-aida.org/casopis.htm

A1

2013.

Pravni položaj stranaca u stjecanju nekretnina tijekom povijesti i u pozitivnom pravu Republike Hrvatske kao pretpostavka pružanja usluga (Legal Status of Foreign Persons in Acquiring the Property on the Real Estates in the History and in the Contemporary Law of the Republic of Croatia as a Precondition to Provide Services)

Bartulović, Željko, Belanić, Loris

Zbornik radova IX. međunarodnog savjetovanja, „Pravo i usluge“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija - 9

A2

2013.

Naknada štete radnicima oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom (Workers' compensation for asbestos-related diseases)

Belanić, Loris, Dobrović, Ivan

Zbornik radova "Jedanaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH - 11 267-281

A1

2012.

Draftig a Civil Code / Izrada građanskog zakona

Mihelčić, Gabrijela, Belanić, Loris

Civil Law Forum for South East Europe-Collection of studies and analyses, 2nd Regional Conference of the Civil Law Forum for South East Europe, Vol. 1, Skopje / Forum za građansko pravo za jugoistočnu Evropu – Izbor radova i analiza, Druga regionalna konferencija, Knjiga II., Skoplje - 277-301; 263-283

A1

2012.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i pravu nekih država EU (ARCHITECTS’ AND CIVIL ENGINEERS’ LIABILITY INSURANCE CONTRACT IN CROATIAN LAW AND IN SOME EU COUNTRIES’ LAWS)

Belanić, Loris

Zbornik radova XIII. međunarodnog savjetovanje „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja“ , Palić, travanj 2012. Srbija, Udruženje za pravo osiguranja Srbije - 12 266-279

http://www.srbija-aida.org/zbornik2012.html

A1

2012.

Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u djelatnosti sporta (The Contract of the Legal Expense Insurance in Sports)

Belanić, Loris

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 49 787-801

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138938

A1

2012.

Ovlasti stranaka kod smanjenja vrijednosti ili propasti predmeta zaloga i smanjenja dužnikove kreditne sposobnosti (Authorities of the Parties in Case of Decrease in Value or Destruction of the Pledged Property and Decrease of the Deptor's Creditworthiness)

Mihelčić, Gabrijela, Belanić, Loris

Pravo u gospodarstvu, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zagreb - 51 799-820

http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2012.html

A2

2012.

Pojedini tipovi ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite (CERTAIN TYPES OF THE LEGAL EXPENSES INSURANCE CONTRACT)

Bukovac Puvača, Maja, Belanić, Loris,

Deseto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, BiH - 10 261-275

A1

2012.

Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu

Bartulović, Željko, Belanić, Loris

Zbornik radova VIII. međunarodnog savjetovanja, „Pravo i usluge“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija - 8 511-536

A2

2011.

UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA ŠPORTSKOG NATJECANJA( Liability Insurance Contract for the Organizer of a Sporting Event )

Belanić, Loris

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 48 843-855

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111691

A1

2011.

Ugovor o osiguranju pravne zaštite u poredbenom pravu s osvrtom na hrvatsko pravo (Contract on legal protection insurance in the comparative law with a view on Croatian law)

Belanić, Loris

Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru Evropskog (EU) razvoja prava osiguranja, Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd - 12 216-234

http://www.srbija-aida.org/zbornik2011.html

A1

2010.

Pravni učinci pobijanja dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja (Legal Effects of Avoidance of Debtor's Transactions out of Bankruptcy )

Mihelčić, Gabrijela; Belanić, Loris

Pravo u gospodarstvu, Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zagreb - 49 826-854

http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2010.html

A2

2010.

Pobijanje pravnih radnji dužnika( Challenge of Legal Acts of Debtors )

Belanić, Loris; Mihelčić, Gabrijela; Skorup, Vlado

Zbornik radova "Osmo međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH - 8 271-288

A1

2010.

Smjernica o osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo( Directive on Legal Expenses Insurance and its Implementation in Croatian Law )

Belanić, Loris

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 31 1019-1053

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95436

A1

2010.

HARMONIZACIJA PRAVA OSIGURANJA U EUROPSKOJ UNIJI S OSVRTOM NA UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA( HARMON IZATION OF INSURANCE LAW IN THE EUROPEAN UNION WITH PARTICULAR REFERENCE TO INSURANCE CONTRACT LAW )

Belanić, Loris

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 60 1335-1368

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94415

A1

2009.

Utjecaj osiguranja od odgovornosti na odgovornost za štetu u sudskoj praksi poredbenog prava( The Impact of Liability Insurance on the Liabilitiy for Damages in Comparative Case Law)

Bukovac, Puvača, Maja; Belanić, Loris

Zbornik radova "Sedmo međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH - 7 282-296

A1

2009.

Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom i poredbenom pravu, s osvrtom na određivanje obveznika sklapanja osiguranja i kruga trećih osoba (Mandatory Liability Insurance Except for Insurances in the Field of Traffic and Transport in Croatian and Comparitve Law Paying Special Attention to an Obliged Person to Insure and Third Persons )

Belanić, Loris

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 30 551-600

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80409

A1

2008.

Prospekt i statut investicijskog fonda (Prospectus and Staute of Investment Fund )

Belanić, Loris; Mihelčić, Gabrijela

Zbornik radova „Šesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH - 6 440-463

A1

2007.

Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (Third Persons in Automobile Insurance)

Belanić, Loris

Zbrornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 28 633-683

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40024

A1

2007.

Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu (Terrorism Risk Insurance in Comparative Law and in Croatian Law )

Bukovac Puvača, Maja; Belanić, Loris

Zbornik radova "Peto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH - 5 365-403

A1

2004.

Zaštita od evikcije (Protection from Eviction)

Belanić, Loris,

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 25 523-557

http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v25_1/belanic.htm

A1

Znanstvene knjige

2019.

Transparency in the Insurance Contract Law of Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Loris Belanić, Dionis Jurić

Transparency in Insurance Contract Law

Marano, Pierpaol, Noussia, Kyriaki

Spinger Nature Switzerland AG Cham, Švicarska

https://www.springer.com/gp/book/9783030311971

03.10.2018.

PRIJEVARA KAO MANA VOLJE U GRAĐANSKOM PRAVU S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU

Autor poglavlja u knjizi

Loris Belanić

Zbornik radova u čast prof. Aldu Radoloviću

Slakoper, Zvonimir ; Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Rijeka

30.10.2017.

Vinkulacija police osiguranja

Autor poglavlja u knjizi

Loris Belanić

Bankovni i financijski ugovori

Maja Bukovac Puvača, Gabrijela Mihelčić

Narodne novine Zagreb

30.10.2017.

Bankovni i financijski ugovori

Autor poglavlja u knjizi

Loris Belanić

Bankovni i financijski ugovori

Maja Bukovac Puvača, Gabrijela Mihelčić

Narodne novine Zagreb

2015.

Obvezno pravo, Posebni dio II, Izvanugovorni obvezni odnosi,

koautor udžbenika

Maja Bukovac Puvača, Zvonimir Slakoper, Loris Belanić

Novi informator, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Zageb, Rijeka

http://novi-informator.net/izdanja/obvezno-pravo-posebni-dio-ii

2014.

Ugovor o osiguranju (komentar uz čl. 921-989 Zakona o obveznim odnosima)

Autor poglavlja u knjizi

Loris Belanić

Komentar Zakona o obveznim odnosima

Vilim Gorenc

Narodne novine Zagreb

http://www.nn.hr/Komentari

2012.

Ugovor o osiguranju

Autor poglavlja u knjizi

Loris Belanić

Obvezno pravo, Posebni dio I., Pojedini ugovori, (sveučilišni udžbenik)

Zvonimir Slakoper

Novi informator d.o.o. Zagreb

http://novi-informator.net/izdanja/obvezno-pravo-posebni-dio-i

Pozvana predavanja

20.04.2018.

Položaj korisnika iz ugovora o osiguranju života s osvrtom na sudsku praksu u hrvatskom i poredbenom pravu

Loris Belanić

Palić, Srbija

24.11.2012.

Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u djelatnosti sporta

Loris Belanić

Split

03.05.2012.

Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu.

Željko Bartulović, Loris Belanić

Kragujevac, Srbija

05.11.2011.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora športskog natjecanja

Loris Belanić

Split

17-19.04.2013.

Ugovor o osiguranju usjeva i nasada prema hrvatskom pravu i suvremene tendencije u poredbenom pravu

Loris Belanić

Aranđelovac, Srbija

17-19., travnja 2015.

XVI. međunarodna konferencija „Pravo osiguranja, uprava i transparentnost – osnove pravne sigurnosti“, sudjelovao s radom: Pojedini aspekti ugovora o osiguranju za neispravan proizvod.

Loris Belanić

Palić, Srbija

11-13., travanj 2014

XV. međunarodno savjetovanje «Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi» Udruženje za pravo osiguranja Srbije, sudjelovanje na konferenciji s radom: Obveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja

Loris Belanić

Palić, Srbija

20-22. 04. 2012.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i pravu nekih država EU

Loris Belanić

Palić, Srbija

15-17. 04. 2011.

Ugovor o osiguranju pravne zaštite u poredbenom pravu s osvrtom na hrvatsko pravo

Loris Belanić

Palić, Srbija

21-23. 06. 2013.

Naknada štete radnicima oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom

Loris Belanić, Ivan Dobrović

Neum, Bosna i Hercegovina

22 i 23. travnja 2016.

Pojedini aspekti prestanka višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine

Loris Belanić

Palić, Srbija

Kongresna priopćenja

11.11.2020. - 12.11.2021.

Odvjetnički trošak kao rizik u osiguranju pravne zaštite u praksi njemačkih i hrvatskih osiguratelja

Loris Belanić, Jakob Nakić

Usmeno

Online 26. Međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" (Vlasništvo-obveze-postupak) Rijeka

22.10.2020. - 23.10.2020.

REDEFINIRANJE OBVEZE OSIGURATELJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI S OBZIROM NA UPOTREBU VOZILA U KONTEKSTU PRAKSE SUDA EU

Loris Belanić

Usmeno

Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Godišnji znanstveni skup 2020. godine: "Lokalne tradicije i globalni razvoj: pravni, institucionalni i povijesni aspekti" Zagreb

1.10.2020. - 2.10.2020.

ODREĐENA PITANJA IZ OSIGURANJA IZVJESNOSTI NAMIRENJA TRAŽBINE KREDITA (s posebnim osvrtom na ulogu ugovora o osiguranju)

Loris Belanić, Gabrijela Mihelčić

Usmeno

Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća Split

12.12.2019. - 13.12.2019.

Zabluda kao mana volje i njezini dosezi u suvremenom razvoju građanskog prava

Belanić, Loris; Mihelčić, Gabrijela;

Usmeno

Međunarodna zagrebačka konferencija o obveznom pravu

12.04.2019. - 14.04.2019.

Podaci iz genskih testova i obveza prijave značajnih okolnosti u osiguranju osoba u poredbenom pravu

Loris Belanić

Usmeno

20. godišnje savjetovanje "Pravo i praksa osiguranja - tekuća pitana i budući izazovi" Palić, Srbija

4.2019.

SLIČNOSTI I RAZLIKE NAKNADE ŠTETE NASTALE PACIJENTIMA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U REPUBLICI SLOVENIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ (u dva sudska predmeta)

Loris Belanić, Jakob Nakić

Usmeno

Međuarnoda znanstveno-stručna konferecija "Petar Simonetti" Poreč

03.10.2018.

Prijevara kao mana volje u građanskom pravu s osvrtom na sudsku praksu

Loris Belanić

usmeno

Međunarodna znanstvena konferencija „Izazovi zaštite subjektivnih građanskih prava - Liber amicorum Aldo Radolović" Rijeka

21.09.2018.

Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju

Loris Belanić

usmeno

XXI međunarodni naučni skup "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje" Valjevo, Srbija

20.04.2018. - 22.04.2018.

POLOŽAJ KORISNIKA IZ UGOVORA O OSIGURANJU ŽIVOTA S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU U HRVATSKOM I POREDBENOM PRAVU

Loris Belanić

Usmeno

XIX međunarodno savjetovanje "Pravo i praksa osiguranja – izazovi, nove tehnologije korporativno upravljanje" Palić, Srbija

21.04.2017. - 23.04.2017.

UGOVOR O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U HRVATSKOM PRAVU S OSVRTOM NA NJEMAČKO PRAVO

Loris Belanić

Usmeno

XVIII međunarodno savjetovanje "Srazmjernost i pravna izvjesnost u pravu osiguranja" Palić, Srbija

10.2016.

Iz povijesti zemljišnih knjiga i katastarske knjige Grobnika

Željko Bartulović, Loris Belanić

Usmeno

Interdisciplinarnom znanstveno-stručnom skup u organizaciji Katedre čakavskog sabora Čavle

22.04.2016. - 23.04.2016.

POJEDINI ASPEKTI PRESTANKA VIŠEGODIŠNJEG UGOVORA O OSIGURANJU IMOVINE

Loris Belanić

Usmeno

XVII. međunarodnom savjetovanju „Reforme i novi izazovi u pravu osiguranja“ Palić, Srbija

17.04.2015. - 19.04.2015.

Pojedini aspeki ugovora o osiguranju od odgovornosti od neispravnog proizvoda

Loris Belanić

Usmeno

XVI godišnje savjetovanje "PRAVO OSIGURANJA, UPRAVA I TRANSPARENTNOST – OSNOVE PRAVNE SIGURNOSTI" Palić, Srbija

11.04.2014. - 13.04.2014.

OBAVEZA INFORMIRANJA I SAVJETOVANJA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANJA U EUROPSKOM PRAVU

Loris Belanić

Usmeno

XV. godišnje savjetovanje: "Moderno pravo osiguranja: tekući trednovi i pitanja" Palić, Srbija

21.06.2013. - 23.06.2013.

Naknada štete radnicima oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom

Loris Belanić, Ivan Dobrović

Usmeno

XI. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" Neum, BiH

10.5.2013.

Stranac – stjecatelj nekretnina u povijesti i u pozitivnom pravu Hrvatske kao pretpostavka pružanja usluga

Željko Bartulović, Loris Belanić

Usmeno

IX. međunarodno savjetovanje „Uslužno pravo“ Kragujevac, Srbija

19.04.2013. - 21.04.2013.

Ugovor o osiguranju usjeva i nasada prema hrvatskom pravu i suvremene tendencije u poredbenom pravu

Loris Belanić

Usmeno

XIV godišnje savjetovanje "Pravo osiguranja Srbije u tranziciji prema Europskom (EU) pravu osiguranja" Palić, Srbija

24.11.2012.

Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u djelatnosti sporta

Loris Belanić

Usmeno

III. međunarodno savjetovanje „Aktualnosti u športskom pravu" Split

3.5.2012.

: Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu

Željko Bartulović, Loris Belanić

Usmeno

VIII. međunarodno savjetovanje: "Pravo i usluge" Kragujevac, Srbija

20.04.2012. - 22.04.2012.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i pravu nekih država EU

Loris Belanić

Usmeno

XIII godišnje savjetovanje: "Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja" Palić, Srbija

2012.

Pojedini tipovi ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite

Maja Bukovac Puvača, Loris Belanić

usmeno izlaganje

X. međunarodno savjetovanj "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" Neum, Bosna i Hercegovina

5.11.2011.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora športskog natjecanja

Loris Belanić

Usmeno

II. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti u športskom pravu" Split

15.04.2011. - 17.04.2011.

Ugovor o osiguranju pravne zaštite u poredbenom pravu s osvrtom na hrvatsko pravo

Loris Belanić

Usmeno

XII godišnje savjetovanje: Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (eu) razvoja prava osiguranja Palić, Srbija

2010.

Pobijanje pravnih radnji dužnika

Gabrijela Mihelčić, Loris Belanić, Vlado Skorup

usmeno izlaganje

VIII. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" Neum, Bosna i Hercegovina

2010.

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika

Loris Belanić

usmeno izlaganje

XVI. međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč

2009.

Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u hrvatskom i poredbenom pravu, s osvrtom na određivanje obveznika sklapanja osiguranja i kruga trećih osoba

Loris Belanić

usmeno izlaganje

Petnaesto međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč

2008.

Prospekt i statut investicijskog fonda

Gabrijela Mihelčić, Loris Belanić

usmeno izlaganje

VI. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" Neum, Bosna i Hercegovina

2008.

Promidžba i prodaja udjela i dionica u investicijskim fondovima

Gabrijela Mihelčić, Loris Belanić

usmeno izlaganje

Četrnaesto međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč

2007.

Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti

Loris Belanić

usmeno izlaganje

Trinaesto međunarodno savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak" Poreč

2004.

Zaštita od evikcije

Loris Belanić

usmeno izlaganje

Vlasništvo-obveze-postupak Poreč

Znanstveni projekti

02.01.2007. -

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

znanstveni novak

Ministarsvo znanosti obrazovanja i sporta RH

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

2002. - 2006.

Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama, (br. projekta: 0115010)

znanstveni novak

Ministarsvo znanosti obrazovanja i sporta RH

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1

Uredništva časopisa

01.12.2016. - 02.04.2018.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/zbornik/urednistvo.html

2013. -

član Uredničkog odbora časopisa "Europska revija za pravo osiguranja", Beograd, Srbija

http://www.erevija.org/redakcija.php

01.02.2009. - 31.10.2016.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Recenzije

23.02.2018.

Recenzije za časopis: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2012.

Recenzije za časopis "Revija za pravo osiguranja", broj 1 / 2012, i broj 2/2012., Republika Srbija

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

25.04.2019. -

Pravobraniteljstvo na području osiguranja

Hrvatski ured za osiguranje

Pravobranitelj

4.2019.

Pravobranitelj na području osiguranja

Pravobraniteljstvo na području osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb

Ombudsman

01.02.2009. - 01.02.2015.

održavanje predavanja na temeljnim seminarima za obrazovanje djelatnika u osiguranju

Centar za obrazovanje djelatnika u osiguranju (CEDOH) pri Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO), Zagreb

stalni predavač - http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

2009. - 31.10.2016.

Izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

2003. - 2015.

Član izbornog povjerenstva

Općina Motovun

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018