Odjel za fiziku

izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić univ. dipl. kem.
Katarina Benac mag.oec.
Katarina Benac mag.oec.
Ivana Bjedov Keleković
Dr. sci. Željka Marija Bošnjak
Marija Čargonja mag. educ. phys. et math.
Red.prof.dr.sc. Predrag Dominis Prester dipl.inž.fiz.
Prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester dipl. inž.
Red.prof.dr.sc. Predrag Dominis Prester dipl.inž.fiz.
Prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester dipl. inž.
Dragica Dumić
doc. dr. sc. Nataša Erceg prof.
doc. dr. sc. Nataša Erceg prof.
doc. dr. sc. Nataša Erceg prof.
dr.sc. Tamara Hunjak
Jelena Jakšić Mihović
Daria Jardas
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
Dr.sc. Tomislav Jurkić dipl.inž. fizike
Dr.sc. Tomislav Jurkić dipl.inž. fizike
Dr.sc. Tomislav Jurkić dipl.inž. fizike
Dr.sc. Tomislav Jurkić dipl.inž. fizike
izv. prof. Zoran Kaliman
izv. prof. Zoran Kaliman
doc.dr.sc. Marin Karuza
doc.dr.sc. Marin Karuza
doc.dr.sc. Marin Karuza
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver
Maria Kolympadi Markovic
Prof. dr.sc. Dubravka Kotnik-Karuza
Velimir Labinac viši predavač
Prof. dr. sc. Zdravko Lenac
Klaudija Lončarić mag. educ.
Klaudija Lončarić mag. educ.
Razija Lonić dipl.oec.
Marijana Majetić inženjer politehnike
dr.sc. Diana Mance prof.
dr.sc. Diana Mance prof.
Dr. sc. Marina Manganaro
Dr. sc. Marina Manganaro
dr.sc. Darko Mekterović
dr.sc. Darko Mekterović
dr.sc. Darko Mekterović
doc. dr. sc. Saša Mićanović dipl. inž. fizike
doc. dr. sc. Saša Mićanović dipl. inž. fizike
Boris Mifka dipl. ing. fizike
Mila Musulin laborant
doc. dr. sc. Aleš Omerzu
Prof. dr. sc. Ivo Orlić
Mateo Paulišić mag. phys
Lovro Pavletić mag. phys.
Jelena Peranić
doc. dr. sc. Robert Peter
doc. dr. sc. Robert Peter
doc. dr. sc. Robert Peter
doc. dr. sc. Robert Peter
prof. dr. sc. Mladen Petravić redoviti profesor
prof. dr. sc. Mladen Petravić redoviti profesor
Prof. dr. sc. Janka Petravić redovita profesorica
prof. dr. sc. Mladen Petravić redoviti profesor
Doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan
Doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan
Mr.sc. Mariza Sarta Deković prof. mat. i fiz.
doc. dr. sc. Iva Šarić
doc. dr. sc. Iva Šarić
doc. dr. sc. Iva Šarić
Viši laborant Ljubomir Špirić Nastavnik praktične nastave
Doc. dr. sc. Tomislav Terzić dipl. inž. fizike
Doc. dr. sc. Tomislav Terzić dipl. inž. fizike
Doc. dr. sc. Tomislav Terzić dipl. inž. fizike
Mirjana Turina
znan.novak Marijana Varašanec dipl.ing
znan.novak Marijana Varašanec dipl.ing
znan.novak Marijana Varašanec dipl.ing
znan.novak Marijana Varašanec dipl.ing
Karlo Veličan
Vedran Vujnović
Ivan Vuković mag.phys.
izv.prof.dr.sc. Gordana Žauhar