Profiliranje N-glikana imunoglobulina G seruma pacijenata oboljelih od metastatskog i nemetastatskog planocelularnog karcinoma grkljana pomoću visokoprotočnih analitičkih metoda


Planocelularni karcinom grkljana je najčešći oblik malignog oboljenja područja glave i vrata kojeg karakterizira učestala pojava metastaza u limfnim čvorovima vrata, rano tijekom progresije bolesti. Postojeći dokazi o glikobiologiji tumora pokazuju da je  izmijenjena glikozilacija glikoproteina kao posljedica različitog statusa regulacije enzima glikoziltransferaza povezana sa rastućim metastatskim potencijalom tumora i smanjenim imunosnim odgovorom. Protutijelo imunoglobulin G je glikoprotein koji ima važnu ulogu u posredovanju vezanja antigena na efektorni sustav organizma što  uvelike ovisi o strukturi N-glikana teških lanaca imunoglobulina. Uz ovo, nerazmjerna glikozilacija imunoglobulina G povezana je sa progresijom različitih malignih oboljenja. U ovome istraživanju ispitat će se status glikozilacije teških lanaca imunoglobulina G izoliranog iz seruma pacijenata oboljelih od planocelularnog karcinoma grkljana u ovisnosti sa malignom progresijom bolesti, što uključuje razvoj novih viskoprotočnih protokola i metoda profiliranja glikana  te širenje ekspertize postojećeg istraživačkoga tima u područjima  glikoproteomike i glikomike  malignih oboljenja.


Istraživački tim
Marko Klobučar mklobucar@biotech.uniri.hr
Mislav Novokmet mnovokmet@genos.hr
Sandra Kraljević Pavelić sandrakp@biotech.uniri.hr
Davorin Đanić davorin.djanic@sb.t-com.hr
Sarah Visentin sarah.visentin@gmail.com

dr.sc. Marko Klobučar

Odjel za biotehnologiju
Odjel za biotehnologiju

e-pošta: m.klobucar@biotech.uniri.hr