Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava: 'Canzonette popolari', popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata


sfthsfghsfgnns


Istraživački tim
Martina Blečić, mag martina.blecic@gmail.com
Svjetlana Janković svjetlana.jankovic@hotmail.com

dr. sc. Diana Grgurić doc.

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

e-pošta: dgrguric@ffri.hr
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, F-812


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 1 1 0