Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama


Mnogi dinamički sustavi koji se pojavljuju kod matematičkog modeliranja procesa koji se pojavljuju u ekonomiji, biologiji, društvenim mrežama itd. mogu se opisati i kontrolirati modelima difuzije i advekcije. Problemi poput optimalne upotrebe resursa kod nadzora granice, optimalnog pretraživanja prostora, nadzora javnih okupljanja mogu se opisati modelima čija kontrola ovisi o jednadžbi širenja topline, advekcije i općenito zakona očuvanja. Jednadžbu širenja topline moguće je koristiti kako bi se opisao proces širenja informacija u višedimenzionalnim domenama kao i u težinskim i usmjerenim grafovima. Takav pristup modeliranju složenih sustava uspješno se koristio u više znanstvenih radova te ćemo nastaviti istraživanje u tom smjeru. Važan dio projekta će biti primjena metoda kontrole na stvarnim sustava te će se demonstrirati automatska kontrola i navođenje agenata kod problema nadzora granice.

Numeričke metode koje se koriste za rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi koje se pojavljuju u ovom istraživnju se modu djelomično primijeniti i u području obrade digitialnih fotografija. Dio istraživanja posvetit će se razvoju novih alata za paroksimaciju i interpolaciju podataka.

 


Istraživački tim
Bojan Crnković bojan.crnkovic@math.uniri.hr
Davor Dragičević ddragicevic@math.uniri.hr
Jerko Škifić jskific@riteh.hr
Mila Bunoza mila.bunoza@gmail.com
Tina Bosner
Igor Mezić mezic@engineering.ucsb.edu

doc. dr. sc. Bojan Crnković

Odjel za matematiku

e-pošta: bojan.crnkovic@unri.hr
e-pošta: bojan.crnkovic@gmail.com


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 23 2 0