RAZVOJ NAPREDNOG IN SILICO MODELA MALIGNIH BOLESTI


Na superračunalu Sveučilišta u Rijeci razvijen je Vini, in silico (računarski) model nekih najčešćih malignih bolesti: raka želuca, debelog crijeva, pluća, endometrija, dojke, prostate, štitnjače, mokraćnog mjehura, akutne i kronične limfoblastične leukemije, melanoma, bazocelularnog karcinoma, mikrocelularnog karcinoma pluća (SCLC), karcinoma pluća ne-malih stanica (NSCLC), karcinoma bubrežnih stanica, te glioma.  Model se zasniva na KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) mrežama, AutoDock Vina programu za biomolekularne simulacije, te analitičkom modulu koji računa usporenje karcinogeneze u odnosu na kemijske spojeve sa protutumorskim djelovanjem (citostatike). Točnost modela vrednovana je  poredbom njegovih rezultata sa podacima kliničkih istraživanja i iznosi 87.5%.  Glavni ciljevi ovog  istraživanja su daljnje povećanje točnosti modela, proširenje njegove funkcionalnosti u smislu pronalaženja učinkovitih kombiniranih terapija sa dva ili više protutumorskih lijekova kako bi se zaobišao problem kemorezistencije na monoterapiju, te bolje razumijevanje fenomena radiorezistencije malignih stanica. Tako prošireni model bi u konačnici mogao predstavljati značajnu pomoć pri određenju što učinkovitijih terapija kod malignih bolesti. Potpora Sveučilišta će se koristiti za troškove objavljivanja rezultata istraživanja u nekom od uglednih bioinformatičkih časopisa, te za podmirenje troškova prisustvovanja na nekom od međunarodnih savjetovanja na tu temu.


Istraživački tim
Sanja Štifter sanja.stifter@medri.uniri.hr
Lado Kranjčević lado.kranjcevic@gmail.com
Draško Tomić drasko.tomic@inf.uniri.hr

Draško Tomić

Odjel za informatiku

mobitel: +385 1 5778380
e-pošta: drasko.tomic@uniri.hr
prostorija: O-609


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Draško Tomić 44 4 1