Edukacijom do podizanja svijesti o cijepljenju


Cijepljenje je jedno od najvećih postignuća javnog zdravstva 20. stoljeća koje je spasilo milijune života djece diljem svijeta. Njegova sustavna i globalna primjena dovela je do smanjena mortaliteta i morbiditeta uzrokovanih preventibilnim zaraznim  bolestima. Prema čl.24. Konvencije o pravima djeteta, cijepljenje možemo smatrati kao osiguranje prava djece na najveću moguću razinu zdravlja.

Sustavno provođenje imunizacije kroz više desetljeća dovelo je do toga da šira javnost, čak i zdravstveni radnici, a posebice mladi roditelji, nemaju u svojoj memoriji kliničku sliku dječjih zaraznih bolesti i njihovih posljedica na pojedino dijete, trudnu ženu ili širu zajednicu. Sigurnost postignuta javno zdravstvenim programima cijepljenja uvela nas je u 21. stoljeće rađanjem sve većeg nepovjerenja u sigurnost i djelotvornost cijepljenja. U široj javnosti prevladava percepcija visokog rizika u odnosu na nisku dobrobit cjepiva, niska zaštita i efikasnost cjepiva, niska mogućnost obolijevanja i posljedica bolesti protiv kojih se cijepi, nisko povjerenje u vladu i društvo, porast povjerenje u “alternativne” medicinske izvore informiranja i internet, kao i porast povjerenja u alternativne metode liječenja. Takva praksa polučila je pojavom manjih ili većih epidemija dječjih zaraznih bolesti diljem svijeta (ospice  u Hrvatskoj, Kaliforniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji itd). Visoko obrazovani mladi roditelji su oni koji se koriste informatičkim sustavima u stjecanju informacija i znanja, oni koji odbijaju ili odgađaju cijepljenje svoje djece. Trend opadanja pocijepljenosti dovesti će do opadanja kolektivnog imuniteta i širenja preventibilnih dječjih zaraznih bolesti sa posljedicama na širu javnost i društvo u cjelini.

Prihvaćanje cijepljenja kao osiguranja prava djece na najveću moguću razinu zdravlja je upitno diljem svijeta. Takav stav mladih roditelja i javnosti može dovesti u pitanje zdravlje i život milijuna djece globalno s dalekosežnim posljedicama za društvo u cjelini. Bioetika kao interdisciplinarna grana može biti poveznica između medicine, prava i obrazovanja u promociji medicinskih činjenica o cijepljenju. Analiziranjem drugih modela u promociji zdravlja, kao što su hrvatski model doniranja organa i transplantacija, ukazalo se na važnost informacije i edukacije kao temelj u prihvaćanju trasnplantacijske medicine. Hrvatski model, kao i španjolski model transplantacijske medicine, ukazao je na potrebu edukacije od zdravstvenih djelatnika do šire javnosti. Smatra se kako je neophodno po pitanju cijepljenja kreirati model koji će mladim roditeljima biti putokaz i vodilja pri odluci o cijepljenju svoje djece. Educirani studenti po pitanju cijepljenja će u ulozi budućih roditlja moći zaštiti svoje dijte s jedne strane, a s druge strane će kao mladi intelektualci moći braniti stečene tekovine znanja koje spašava život – cijepljenja. 

Cilj ovog istraživanja je istražiti stav studenata o cijepljenju. Dobiveni rezultati mogu predstavljati važan čimbenik u kreiranju "Hrvatskog modela promocije cijepljenja kao osiguranja prava djece na najveću moguću razinu zdravlja" temeljenog na stručno-znanstvenim informacijama i edukaciji.

 


Istraživački tim
Nataša Vlah natasa.vlah@uniri.hr
Ivana Tucak itucak@pravos.hr
Tsuyoshi Awaya t-awaya@nifty.ne.jp
Salvador Ribas salvador.ribas@gmail.com
Gordana Pelčić gordana.pelcic@medri.uniri.hr

dr.sc. Gordana Pelčić dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: gordana.pelcic@medri.uniri.hr