Napredni materijali za sprječavanje nastanka bakterijskih biofilmova kod ugradnje implantata i proteza


Titan i legure titana posjeduju jedinstvenu kombinaciju čvrstoće i biokompatibilnosti, što ih čini povoljnima za primjenu u medicini posebice materijalima za implantate i endoproteze. Jedan od problema prilikom ugradnje implantata i endoproteza je mogućnost stvaranja biofilmova i razvijanje infekcija uslijed adhezije bakterija. Stoga su naša istraživanja usmjerena na razvoj materijala sa sposobnošću sprječavanja nastanka biofilmova, infekcija i upalnih procesa kombiniranjem povoljnih svojstava titana na koji je u strogo kontroliranom procesu nanesen sloj nanočestica TiO2 i daljnjom kemijskom modifikacijom, preko razmaknice određene duljine, antibiotik ili kombinacija antibiotika koji se klinički primjenjuju.  Vezanjem antibiotika koji su u kliničkoj primjeni za TiO2 ostvarujemo višeslojne organsko-anorganske hibridne strukture Ti-TiO2-antibiotik čime se očekuje sinergija u antibakterijskom djelovanju. Ovo je istraživanje kroz potporu Sveučilišta u Rijeci uvodna faza razvoja naprednih materijala, a kojem je u konačnici cilj razviti napredne hibridne polimerno-metalne materijale za primjenu u medicini implantata i proteza.


Istraživački tim
Dean Marković dean.markovic@uniri.hr
Gabriela Ambrožić gabriela.ambrozic@phy.uniri.hr
Maria Kolympadi Markovic maria.kolympadi@phy.uniri.hr

Dr.sc. Karlo Wittine

Odjel za biotehnologiju

telefon: +385 51 584587