mr.sc. Elisa Velčić Janjetić prof.

Tehnički fakultet Zavod za mat,fiziku,str.jezike i kineziologiju

prostorija : 2-40
e-pošta : elisa@riteh.hr
mobitel : 091 522 7904

Obrazovanje

1.10.2014. - 30.12.2016. magistra edukacije engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti Diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti Filozofski fakultete, Sveučilište u Rijeci
1.10.2008. - 30.9.2014. sveučilišna prvostupnica engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti Sveučilišni preddiplomski studij engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. mr.sc. poslijediplomski znanstveni studij iz književnosti Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1999. prof. njemačkoga jezika i književnosti studij stranih jezika i književnosti (moderne književnosti: Njemački jezik i književnost i Engleski jezik i književnost) Sveučilište u Trstu, Italija

Radno iskustvo

1.1.2003. - stalni sudski tumač stalni sudski tumač za njemački i talijanski jezik
1.1.2001. - viši predavač izvodi kolegije Njemački jezik I i II i Engleski jezik I i II koji su fokusirani na jezik struke – tehnički jezik (strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika i računarstvo) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2001. nastavnik njemačkog i engleskog jezika nastavnik njemačkog i engleskog jezika Srednja škola na talijanskom jeziku u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.2007. turistički vodič za njemački, talijanski i engleski jezik (za Primorsko-Goransku Županiju) turistički vodič za njemački, talijanski i engleski jezik

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u ak. godini 2016./2017.

Članstva

1.1.2012. - Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama
1.1.2001. - Društvo za sunčevu energiju pri Tehničkom Fakultetu u Rijeci
1.1.2001. - Hrvatska udruga profesora i nastavnika njemačkoga jezika – Kroatischer Deutschlehrerverband (KDV)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2008. - Engleski jezik II
sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 120 norma sati
1.1.2008. - Engleski jezik I
sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 120 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik II
stručni studij strojarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik II
stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik I
stručni studij strojarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90 norma sati
1.1.2007. - Engleski jezik I
stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45 norma sati
1.1.2001. - Njemački jezik I
stručni studij strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike i sveučilišni studij strojarstva i elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45 norma sati
1.1.2001. - Njemački jezik II
stručni studij strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike i sveučilišni studij strojarstva i elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45 norma sati

Cjeloživotno obrazovanje

1.5.2014. - E-učenje u nastavnom procesu

Sveučilište u Rijeci
polaznica tečaja
Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2007. - Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
1.1.2002. - 1.1.2006. Primijenjena istraživanja komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
1.1.2001. - 1.1.2002. Primjena obnovljivih izvora energije u priobalnom području

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Elisa Velčić Janjetić
Das Bild der Technik in ausgewählten Romanen der Neuen Sachlichkeit
"Die Sprache im Bild-Das Bild in der Sprache", Athena Verlag, Albanische Universitätsstudien, hg. von Mario de Matteis - Znanstvena monografija 1 - 2013.

2. Elisa Velčić
Permanente Bewertung auf dem Hochschulniveau
Stručni časopis profesora i nastavnika njemačkoga jezika (Praxisorientierte Zeitschrift der kroatischen DeutschlehrerInnen) 1 78-85 - 2007.

3. Amorino Poropat, Kristina Brščić, Elisa Velčić
The Hierarchy of Plans of Physical Planning in the Republic of Croatia and EU
Zbornik radova međunarodnoga kongresa Energija i Okoliš 2006, XX. znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša, Opatija 1 139-153 - 2006.

4. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, prijevod na engleski jezik Elisa Velčić i Ksenija Mance
Monografija Tehničkog fakulteta
monografija 1 96 - 2005.

5. Smokvina Miljenko, prijevod na njemački jezik: Elisa Velčić
Snimiti nevidljivo. Razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha. Das Fotografieren des Unsichtbaren. Die Entwicklung der Ultrakurzfotografie in Rijeka und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Peter Salcher und Ernst Mach.
Katalog izložbe 1 64 - 2004.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2017. - 31.12.2017.
Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga jezika kao jezika visokoškolske nastave ; suradnik ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. - 1.1.2012.
Die Sprache im Bild - Das Bild in der Sprache. - 5 međunarodni kongres Udruge germanista jugoistočne Europe (SOEGV) Tirana, Albania Izlagač
2. -
The 5. International Integrating Content and Language in Higher Education Conference: ICLHE 2017 Integrating Content and Language in Multilingual Universities. University of Copenhagen, Denmark Izlagač

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2004. - 1.1.2006.
Peter Salcher i Ernst Mach. Uspješna timska suradnja. Peter Salcher und Ernst Mach. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit
 
suradnja u organizaciji međunarodnoga skupa i prevoditelj knjige - kataloga za izložbu (ISBN 953-7134-05-9) te zbornika radova (ISBN 978-953-154-972-1) (HAZU)

Stručna aktivnost

1.
1.1.2001. -
stručni prijevodi i lekture
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   prevoditelj i/ili lektor za njemački i engleski jezik
2.
- 17.2.2017.
Izlaganje: "The Challenges of Teaching ESP at the Faculty of Engineering" na 2. međunarodnoj konferenciji Od teorije do Prakse u jeziku struke (UNJSVU), Zagreb
Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama- Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb   Izlagač
3.
- 14.10.2007.
Održana radionica "Permanente Bewertung im Hochschulbereich" na 15. međunarodnom skupu profesora i nastavnika njemačkoga jezika (Kroatischer Deutschlehrerverband) u Šibeniku
KDV (Udruga profesora i nastavnika njemačkoga jezika)   Izlagač, voditelj radionice