Vesna Katić prof. viši predavač

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

prostorija : 377
e-pošta : vesna@ufri.hr
mobitel : 091 2007 459

Google znalac

Obrazovanje

- diplomirani pedagog profesor Pedagogija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2000. - nastavnik Visoka učiteljska škola u Rijeci - Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.1988. - 1.10.2000. stručni suradnik - pedagog Dječji vrtić "Marženka Žurga" Rijeka
1.9.1986. - 1.9.1988. stručni suradnik - pedagog Osnovna škola "Marija i Lina" Umag
1.12.1985. - 1.9.1986. odgajateljica Osnovna škola "Marija i Lina" Umag
1.5.1984. - 1.12.1985. odgajateljica Dječji vrtić "Vera Bratonja"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Jezično - komunikacijski integrirani kurikulum I
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 135
- Jezično - komunikacijski integrirani kurikulum II
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120
- Orijentacijski praktikum
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Razvoj suradničkih istraživačkih kompetencija
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Refleksivna praksa
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Obiteljska pedagogija
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Predškola
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
- Metodika odgojne komunikacije ranog djetinjstva II
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
- Povijest djetinjstva
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
nastavnik
Norma sati: 52,5
- Alternativni programi
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
nastavnik
Norma sati: 52,5

Mentor u završnim radovima

1.1.2017. - Stavovi psihologa o govoru i mišljenju - implikacije za neposredni odgojno - obrazovni proces
Ivana Ezgeta
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Komunikacija odgajatelja i roditelja - faktor jezično - komunikacijskog razvoja djeteta rane i predškolske dobi
Valentina Pečevski
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Važnost razumijevanja dinamičnih znakova neverbalne komunikacije u interakcijsko - komunikacijskom odnosu odgajatelja i djeteta rane i predškolske dobi
Karla Franković
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Boje komunikacijsko-interakcijskog odnosa odgajatelja i djeteta rane i predškolske dobi
Laura Krivičić
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Važnost artikulacije u razvoju komunikacijske kompetencije djece rane i predškolske dobi
Tamara Đanović
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Odgojna uloga obitelji
Tina Đorđević
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Samohrano očinstvo
Ivana Hajdinjak
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Roditeljsko discipliniranje djeteta
Silvija Kulić
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Roditelji i slikovnica - čimbenici jezično - komunikacijskog razvoja djece rane i predškolske dobi
Ivana Malović
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Intraobiteljska dinamika odgojne uloge roditelja
Lorena Stanić
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.10.2015. - 30.9.2016. Partnerstvo roditelja i odgajatelja - perspektiva roditelja
Nikolina Blašković
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Prava studentica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prilikom osvarenja majčinske uloge
Kristina Kukec
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Rituali, igre i aktivnosti za izražavanje zahvalnosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Tadija Dovođa
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.7.2015. - Od tradicionalno do suvremenog očinstva
Nikolina Špac
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.7.2015. - Uloga odgajatelja u prevenciji obiteljskog nasilja
Jelena Hertarić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Dokumentiranje u jezično - komunikacijskom integriranom kurikulumu
Martina Patača
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
4.9.2014. - Jezici komuniciranja djece rane i predškolske dobi
Lucija Kosić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.7.2014. - komunikacija u vjerskim odgojno - obrazovnim skupinama primjenom načela Montessori pedagogije
Anica Tadijanov
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Komunikacija mentora i studenta
Iva Tomašev
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Pedagoško pripremanje i oblikovanje okruženja u jezično-komunikacijskom integriranom kurikulumu
Erika Brkanac
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Istraživanje odgojno obrazovne prakse jezično-komunikacijskog integriranog kurikuluma
Maša Borščak
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2010. - Projekt Moreška i razvoj govorne komunikacije
Kristina Radonjić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
3.12.2009. - Montessori materijali i pribor
Sara Paulišić
predškolski odgoj - stručni studij
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
1.1.2009. - igre i aktivnosti za poticanje razvoja fonološke svjesnosti
Suzana Peša
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - razvoj neverbalne komunikacije
Jelena Sorta
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.7.2008. - Utjecaj medija na razvoj govora predškolskog djeteta
Vihorka Cooper
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Teorija izbora i realitetna terapija u radu s djecom
Nikolina Barilar
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Računalo u poticanju razvoja govora - Da ili Ne?
Petra Dragičević
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - igrom do čitanja i pisanja u ranom razvoju djece
Pjerina Maričić
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Uloga govornih igara u razvoju govora predškolske djece
Manuela Milessa
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Neverbalna komunikacija u vrtiću
Andrea Kos
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Zimovanje u funkciji poticanja cjelovitog razvoja predškolske djece
Bojana Rogić
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Neverbalna komunikacija u vrtiću
Kos Andrea
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2006. - osnovni komunikacijski procesi u radu s predškolskom djecom u institucionalnom kontekstu
Matea Mikić
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2006. - Mogućnosti predškolske ustanove u osiguravanju uvjeta za utjecaj socioemocionalnih faktora na razvoj govora djece
Ivana Štimac
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2006. - Igre i aktivnosti uz slikovnice
Nina Zovak
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Visoka učiteljska škola u Rijeci
- Jezično - komunikacijski integrirani kurikulum - teorija i praksa
Petra Trinajstić
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Kvaliteta zajedničkog vremena majke i djeteta rane i predškolske dobi
Kristina Badurina
Preddiplomski sveučlišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Govorne igre i stvaralaštvo djece
Sandra Udina Uravić
Trogodišnji stručni studij predškolskog odgoja
Visoka učiteljska škola u Rijeci

Osobni razvoj

9.11.2016. - 23.11.2009. UniSTAT 3: Složeniji statistički modeli s interakcijama I uvod u multivarijantne analize


Norma sati: 50 sati (2 ECTS)
21.10.2016. - 4.11.2009. UniSTAT 2: Osnove analize varijance i regresijske analize


Norma sati: 50 sati (2 ECTS)
27.2.2012. - Promijenjeno djetinjstvo - utjecaj na dijete, obitelj, odgojitelje


Norma sati: 6 sati
14.12.2011. - AZVO radionica za stručnjake za vanjsku prosudbu


Norma sati: 6 sati
1.3.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 72 sata (3 ECTS)
1.2.2010. - UniSTAT 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati: 50 sati (2 ECTS)
- seminar u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za stručnjake vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Katić, V.
Pluralizam – ishodište cjeloživotnog učenja za održivi razvoj
Uzelac, V., Vujičić, L. (ur.), knjiga (svezak I) Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Rijeka: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci. I 243 – 248 - 2008.

2. Marinović, M.,Cindrić, A., Katić, V.
Computers in Pre-School Institutions: Student's Attitudes
Čičin-Šain M., Dragojlović, P., Sunde, J. (ur.), Zbornik radova “XXV International Convention MIPRO 2002” 14-18 - 2002.

3. Marinović, M., Katić, V.
Computers in pre-school education
Čičin-Šain M., Dragojlović, P., Sunde, J.(ur.), Zbornik radova “XXIV International Convention MIPRO 2001" 16-19 - 2001.


Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Član Povjerenstva
Učiteljski fakultet u Rijeci/ Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci
2. 1.1.2007. - 1.1.2013. - Voditeljica Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete
Učiteljski fakultet / Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete
3. 1.1.2004. - 1.1.2006. - Pročelnica Odsjeka za predškolski odgoj
(Visoka učiteljska škola) Učiteljski fakultet / Odsjek za predškolski odgoj