izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić dipl. ing.

Odjel za informatiku Zavod za računarstvo

e-pošta : smarti [at] uniri [dot] hr
telefon : 00 385 51 584 714
skype : sanda.martincic
prostorija : soba 409 (Kampus Trsat), Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

LinkedIn
Google Schoolar
SCOPUS
CROSBI
COST
Odjel za informatiku
Web of Science
Orcid
Langnet projekt

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2007. PhD Računarstvo Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1996. - 1.1.1999. MSc IT Management Ekonomski fakultet , Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
1.1.1988. - 1.1.1993. dipl.ing.rač. Računarstvo Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
1.1.1970. - 1.1.2013. CV- PDF Zaposlenja, izbori, nastavna i znanstvena djelatnost

Radno iskustvo

1.1.2014. - izvanredni profesor pedagoški i znanstveno istraživački rad, ISVU koordinator, voditeljica katedre za inteligentne sustave Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2014. docent pedagoški i znanstveno istraživački rad, ISVU koordinator, uvođenje novih diplomskih programa Informatike-MOZVAG, voditeljica katedre za inteligentne sustave Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2009. Asistent, znanstveni novak pedagoški i znanstveno-istraživački rad Filozofski fakultet, Odsjek za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2002. IT organizacija IT službe, postavljanje mrežne infrastrukture na svim lokacijama, nastava Veleučilište u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2001. Savjetnik za razvoj informacijskog sustava Razvoj nacionalnih informacijskih sustava iz područja zdravstvenog osiguranja, razvoj skladišta podataka zdravstvenog osiguranja, vođenje projekta Slovenski zavod za zdravstveno osiguranje, Ljubljana, Slovenija
1.1.1995. - 1.1.1996. Microsoft prodaja prodaja Microsoft proizvoda Skupina Atlantis, Ljubljana, Slovenija

Članstva

1.1.2010. - Slovensko društvo za jezične tehnologije
1.1.2010. - Hrvatsko društvo za jezične tehnologije
1.1.2007. - Društvo kibernetičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Poslovna inteligencija
Doktorski studij informatike
Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2013. - Poslovna inteligencija
Doktorski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2012. - Otkrivanje informacija i znanja iz teksta
Doktorski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2012. - Računalna potpora prevođenju
Poslijediplomski specijalistički stručni studij prevođenja
Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2010. - Osnove informatike 1
Preddiplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2009. - Upravljanje informatičkim projektima
Diplomski studij informatike - PI, NM
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Formalni jezici i jezični procesori II
Preddiplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Računalna analiza prirodnog jezika
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Sustavi za podršku odlučivanju
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - Sustavi za podršku odlučivanju
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Formalni jezici i jezični procesori I
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni, Preddiplomski studij matematike i informatike,
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2004. - 1.1.2007. Arhitektura i organizacija računala
Preddiplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2004. - 1.1.2007. Digitalna obrada signala
Diplomski studij informatike, jednopredmetni i dvopredmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2004. - 1.1.2007. Osnove digitalne tehnike
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2003. - 1.1.2006. Osnove informatike za kroatiste
Jrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

27.9.2015. - Analysis of Microblog Texts
Fran Rukavina
informatika
Odjel za informatiku
20.9.2015. - Language Processing Tools for German Language: The Distribution of Syllables in German Language
Nikola Babić
dvporedmetni studij informatike
Odjel za informatiku
30.9.2014. - Implementacija glasovno upravljane Tetris igre u Pythonu
Jure Plavčić
Prediplomski studij informatike
Odjel za informatiku
25.9.2014. - Izrada šahovskog engine-a
Jovan Jokić
Prediplomski studij infromatika
Odjel za informatiku
25.9.2014. - Usporedba jezičnih mreža susjednosti i sintakse hrvatskog jezika
Marko Karešin
Prediplomski studij informatike
Odjel za informatiku
30.11.2013. - Integragija geolokacijskih podataka društvenih mreža u mobilnoj aplikaciji za windows telefon
Matijević Andrej
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
11.10.2013. - Razvoj skladišta podataka pomorskoga prometa
Puškarić, Jasmina
Elektroničke i informacijske tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet
25.9.2013. - Leksikon za analizu mišljenja iz teksta na hrvatskome jeziku
Modrić Marko
Preddiplomski studij informatike - dvporedmetni
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
4.4.2013. - Klasifikacija tekstova temeljem nestandardnih oblika riječi u hrvatskome jeziku
Slobodan Beliga
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
25.9.2012. - Model VoiceXML aplikacije za pružanje informacija u trajektnom prijevozu
Bajčić Marina
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
17.9.2012. - Lambda račun
Jovetić Bojana
Diplomski studij matematika i informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
17.9.2012. - Church-Turingova teza
Prašnjak Nina
Diplomski studij matematika i informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
13.9.2012. - Mobilna poslovna inteligencija
Falan Sandro
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
26.7.2012. - Analiza upravljanja IT projektima u Primorsko - goranskoj županiji
Meštrović Bojan
Diplomski studij informatike - IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
30.9.2010. - LL(1) parser za SQL SELECT stavak u COCO-R alatu
Andrej Matijević
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
25.9.2010. - Normalizacija brojeva i datuma u postupcima umjetne tvorbe hrvatskoga govora
Beliga Slobodan
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
- Podaci velikog opsega u transportnoj industriji-
Tanasić, Zoran. Podaci velikog opsega u transportnoj industriji / završni rad - diplomski/integralni studij. Rijeka : Odjel za informatiku,
Informatika
Odjel za informatiku
- Analiza pozitivnog i negativnog polariteta tekstova na Internetu
Raguzin, Ana
Dvopredmetna infomatika
Odjel za informatiku
- Postupci i statistike slogovanja za talijanski jezik
Pokos, Marija
Dvopredmetna informatika
Odjel za informatiku
- Sustavi za podršku odlučivanju na plovilu za polaganje cijevi
Gerbin, Ivan.
Elektroničke tehnologije
pomorski fakultet
- Kvaliteta podataka za potporu poslovnom odlučivanju
Čorak, Mladen.
Informatika
Odjel za informatiku
- Učenje stabala odlučivanja zanemarivanjem kompleksnih primjera
Barić, Ivana.
Informatika
Odjel za informatiku
- Motifi u kompleksnim mrežama jezika
Malatestinić, Valentina.
Diskretna matematika
odjel za matematiku

Gostujući nastavnik

6.4.2017. - 16.6.2017. Sustavi za potporu odlučivanju u upravi
Upravljanje u upravi
Sveučilište u Ljubljani
Gostujući profesor
Norma sati: 6
1.1.2016. - Podaci velikog opsega (Big Data)
informatika i komunikacijska tehnologija
Fakultet infomatike i komunikacijske tehnologije
nositalj
Norma sati: 8
- 15.10.2010. Teorijsko računarstvo
računarstvo i matematika, računarstvo i fizika, računarsvo i tehnika
Odsjek za matematiku i računarstvo, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija,
voditelj
Norma sati: 15

Osobni razvoj

10.11.2017. - 10.11.2017. radionica o ishodima učenja


Norma sati: cjelodnevna
1.3.2016. - Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju


Norma sati: 1 dan

Obrazovni projekti

1.1.2003. - CRO-SPEECHDAT, I-projekt

Financiranje: MZOŠ
1.1.2002. - Interaktivni nastavni informacijski sustav – INIS, I-projekt

Financiranje: MZOŠ

Izdavaštvo

1.1.2014. - Računalna potpora prevođenju, Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi

Financiranje: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Network-Enabled Keyword Extraction for Under-Resourced Languages
124-135 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=863527

A1
WOS

2. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Margan, Domagoj ; Meštrović, Ana
Multilayer network of language: A unified framework for structural analysis of linguistic subsystems
Physica. A, Statistical mechanics and its applications 457 117-128 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815112

WOS

3. Piltaver, Rok ; Luštrek, Mitja ; Gams, Matjaž ; Martinčić-Ipšić, Sanda
What makes classification trees comprehensible?
Expert systems with applications 62 333-346 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823633

WOS

4. Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda
Selectivity-Based Keyword Extraction Method
International journal on semantic web and information systems 12 1-26 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829645

WOS

5. Močibob, Edvin ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović Ana
Revealing the structure of domain specific tweets via complex networks analysis
1904-1908 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=819179

6. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Močibob, Edvin ; Meštrović, Ana
Link Prediction on Tweets’ Content
559-567 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836604

7. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Miličić, Tanja ; Meštrović, Ana
Text Type Differentiation Based on the Structural Properties of Language Networks
536-548 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836608

8. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Miličić, Tanja ; Meštrović, Ana
Text Type Differentiation Based on the Structural Properties of Language Networks
536-548 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=839190

9. S. Beliga, A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić. "Selectivity-Based
Selectivity-Based Keyword Extraction Method
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 12 - 2016. http://www.igi-global.com/journal/international-journal-semantic-web-information/1092

Q1
A1
WOS

10. S. Martinčić-Ipšić, D. Margan, A. Meštrović,
Multilayer Network of Language: a Unified Framework for Structural Analysis of Linguistic Subsystems
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 457 117-128 - 2016. http://www.journals.elsevier.com/physica-a-statistical-mechanics-and-its-applications/

Q2
A1
WOS

11. E. Močibob, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović
Revealing the structure of domain specific tweets via complex networks analysis
MIPRO, SP, 2016, Opatija, Croatia 1904-1908, - 2016.

A1
WOS

12. S. Martinčić-Ipšić, E. Močibob, A. Meštrović.
Link prediction on tweets' content
Information and Software Technologies, 22st International Conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016, (eds). G. Dregvaite and R. Damasevicius, Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing, Volume , , 2016. - 2016.

Q4
A1

13. S. Martinčić-Ipšić, T. Miličić, A. Meštrović.
Text Type Differentiation Based on the Structural Properties of Language Networks
Information and Software Technologies, 22st International Conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016, (eds). G. Dregvaite and R. Damasevicius, Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing, - 2016.

Q4
A1

14. Rok Piltaver, Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Sanda Martinčić-Ipšić,
What makes classification trees comprehensible?
Expert Systems with Applications 62 333-346 - 2016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416302901

Q1
A1
WOS

15. Puškarić, Jasmina ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Tijan, Edvard
Razvoj skladišta podataka u pomorskom prometu
Pomorski zbornik 49-50 167-179 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749581

16. Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda
An Overview of Graph-Based Keyword Extraction Methods and Approaches
Journal of Information and Organizational Sciences 39 1-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768653

17. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
Govor : časopis za fonetiku 32 3-34 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807871

18. Matas, Neven ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Extracting Domain Knowledge by Complex Networks Analysis of Wikipedia Entries
1955-1960 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765399

19. Ban Kirigin, Tajana ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda
Towards a Formal Model of Language Networks
469-479 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783959

20. Meštrović, Ana ; Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Scientific collaboration networks at the University of Rijeka
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800474

21. A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić, M Matešić.
Syllabification based on maximal onset principle for Croatian / Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik"
Govor/Speech 32 3-35 - 2015. http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Govor/web-GOVOR_32_1.pdf

Q4
A1

22. Rizvić, Hana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Network Motifs Analysis of Croatian Literature
ITIS 2014 - 2015.

23. Matas, Neven; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana.
Extracting Domain Knowledge by Complex Networks Analysis of Wikipedia Entries
MIPRO 2015 - 2015.

A1
WOS

24. Puškarić, Jasmina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Tijan, Edvard.
Razvoj skladišta podataka u pomorskom prometu
Pomorski zbornik 49-50 169-179 - 2015.

25. S. Beliga, A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić.
An Overview of Graph-Based Keyword Extraction Methods and Approaches
Journal of Information and Organizational Sciences 39 1-20 - 2015. https://jios.foi.hr/index.php/jios/article/view/938

Q4
A1

26. S. Šišović, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović.
Toward Network-based Keyword Extraction from Multitopic Web Documents
Social sciences via network analysis and computation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 39-52 - 2015.

A1

27. R. Piltaver, M. Luštrek, M. Gams, S. Martinčić-Ipšić.
Comprehensibility of Classification Trees – Survey Design Validation
Social sciences via network analysis and computation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 89-112 - 2015.

A1

28. D. Margan, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
Towards Solving the Social Science Challenges with Computing Methods. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang 93-104 - 2015.

A1

29. L. Načinović Prskalo, S. Martinčić-Ipšić.
Prosodic Modelling for Croatian Speech Synthesis
Towards Solving the Social Science Challenges with Computing Methods. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang 105-118 - 2015.

A1

30. N. Matas, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović.
Extracting Domain Knowledge by Complex Networks Analysis of Wikipedia Entries
IEEE 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - (MIPRO 2015), Opatija 1955-1960 - 2015.

A1

31. T. Ban Kirigin, A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić.
Towards a Formal Model of Language Networks
Information and Software Technologies, 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15–16, 2015, (eds). G. Dregvaite and R. Damasevicius, Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing 538 469-479 - 2015.

Q4
A1

32. Martinčić-ipšić Sanda, Beliga Slobodan
Klasifikacija tekstova temeljem nestandardnih oblika riječi u hrvatskome jeziku( Text Classification Based on Croatian Non-standard Words )
MIPRO CIS - 2013.

A1

33. Meštrović, Ana; Bernić, Luka; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
A Croatian Weather Domain Spoken Dialog System Prototype
CIT. Journal of computing and information technology 18 309-316 - 2010. http://cit.fer.hr/index.php/CIT

Q4
A1

34. Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Računalni sustav za tvorbu hrvatskoga govora( Text-to-Speech Synthesis: A Prototype System for Croatian Language )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 28 31-44 - 2008. 13309587

A1

35. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Čubrilo Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Journal of Information and Organizational Sciences 31 115-129 - 2007. http://jios.foi.hr/index.php/jios

A1

36. Sanda, Martinčić - Ipšić; Ivo, Ipšić
Croatian HMM-based Speech Synthesis
Journal of Computing and Information Technology 14 307-313 - 2006. http://cit.fer.hr/index.php/CIT

A1

37. Sanda, Martinčić - Ipšić; Ivo, Ipšić
Croatian HMM-based Speech Synthesis
Journal of Computing and Information Technology, CIT 14 307-313 - 2006. http://cit.fer.hr/index.php/CIT

A1

38. Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela; Ipšić, Ivo
Korpus hrvatskoga govora( Croatian speech corpora )
Govor : časopis za fonetiku 1 135-150 - 2004.

A1

39. Puškarić, Jasmina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Tijan, Edvard
Razvoj skladišta podataka u pomorskom prometu( Data Warehouse development in maritime traffic )
Pomorski zbornik (0554-6397) 49-50 (2015); 167-179 49-50 167-179

A2

40. H. Rizvić, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović.
Network Motifs Analysis of Croatian Literature
Social sciences via network analysis and computation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, pp. 29-38. 2015.

A1

41. Beliga, Slobodan; Meštrović, Ana; Martinčić- Ipšić, Sanda
Toward Selectivity Based Keyword Extraction for Croatian News
Surfacing the Deep and the Social Web (SDSW 2014) / Rupino, Paolo ; (ur.). - Italy : CEUR Proceedings , 2014. 1-14.

A1

42. Beliga, Slobodan; Meštrović, Ana; Martinčić- Ipšić, Sanda
Toward Selectivity Based Keyword Extraction for Croatian News
Surfacing the Deep and the Social Web (SDSW 2014) / Rupino da Cunha, Paulo ; Nguyen, Ngoc Thanh ; Boucelma, Omar ; Cautis, Bogdan ; Velegrakis, Yannis (ur.). - Italy : CEUR Proc. vol. 1310 , 2014. 1-14.

A1
WOS

43. Ban, Kristina; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Comparison of Linguistic Networks Measures for Parallel Texts
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto , 2013. 97-104.

A1

44. Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto , 2013. 89-96.

45. Meštrović, Bojan; Martinčić - Ipšić, Sanda; Tomljenović, Ljerka
The Analysis of IT project management in the Primorsko - goranska County
Information and Communication Technologies - ICTIC 2013, The 2nd International Virtual Conference 2013 / Lieskovsky, Anton (ur.). - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics at the University of Žilina , 2013. .

46. Načinović Prskalo, Lucia; Martinčić-Ipšić, Sanda
An Overview of Prosodic Modelling for Croatian Speech Synthesis
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ed). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto, 2013. 105-112. / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto : Faculty of Information Studies , 2013. 105-112.

47. Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Optimization of Cost Function Weights for Unit Selection Speech Synthesis Using Speech Recognition
Neural network world (1210-0552) 22 (2012), 5; 429-441

Q3
A1
WOS

48. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ribarić, Slobodan; Ipšić, Ivo
Acoustic Modelling for Croatian Speech Recognition and Synthesis
Informatica (0350-2325) 19 (2008), 2; 227-254 http://www.mii.lt/informatica/

Q3
A1
WOS

49. Martinčić-Ipšić, Sanda; Pobar, Miran; Ipšić, Ivo
Croatian Large Vocabulary Automatic Speech Recognition
Automatika (0005-1144) 52 (2011), 2; 147-157 http://hrcak.srce.hr/automatika

Q3
A1
WOS

50. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Čubrilo, Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Conference Proceedings of International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.). - Varaždin : FOI , 2006. 17-21.

51. Načinović, Lucia; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Statistical Language Models for Croatian Weather-domain Corpus
/ Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.). - Zagreb : Vjesnik , 2009. 333-340 (ISBN: 978-953-175-355-5).

52. Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Identifying Fear Related Content in Croatian Texts
Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C / Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2012. 153-156 (ISBN: 978-961-264-048-4).

53. Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Text Normalization for Croatian Speech Synthesis
Proceedings MIPRO junior - Student Papers, Vol. V. / D. Čišić, Ž. Hutinski, M. Baranović, M. Mauher, L. Ordanić (ur.). - Opatija, Croatia : MIPRO , 2011. 382-387 (ISBN: 978-953-233-064-9).

54. Beliga, Slobodan; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda
Normalization of Non-Standard Words in Croatian Texts
Text, Speech and Dialogue extension to Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI6836 / Hebernal, Ivan ; Matoušek, Vaclav (ur.). - Plzen : University of West Bohemia , 2011. 1-9 (ISBN: 987-80-261-0069-0).

55. Načinović, Lucia; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Automatic Intonation Event Detection Using Tilt Model for Croatian Speech Synthesis
INFuture2011, The Future of Information Sciences, Information Sciences and e-Society / Billenness, Clive ; Hemera, Annette ; Mateljan, Vladimir ; Banek Zorica, Mihaela ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.). - Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb , 2011. 383-391 (ISBN: 978-953-175-408-8).

56. Meštrović, Ana; Bernić, Luka; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Overview of a Croatian Weather Domain Spoken Dialogue System Prototype
Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). - Zagreb : University Computing Centre srce , 2010. 103-108 (ISBN: 978-953-7138-18-9).

57. Martinčić– Ipšić, Sanda; Pobar, Miran; Ipšić, Ivo
Automatic Evaluation of Synthesized Speech
Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2009) / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, I. ; Bekić, Zoran (ur.). - Zagreb : SRCE University Computing Centre , 2009. 305-310 (ISBN: 978-953-7138-15-8).

58. Načinović, Lucia; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Statistical Language Models for Croatian Weather-domain Corpus
/ Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.). - Zagreb : Vjesnik , 2009. 333-340 (ISBN: 978-953-175-355-5).

59. Načinović, Lucia; Pobar, Miran; Ipšić, Ivo; Martinčić-Ipšić, Sanda
Grapheme-to-Phoneme Conversion for Croatian Speech Synthesis
32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2009) : Proceedings. Vol. 3 : Computers in technical systems. Intelligent systems = 32. međunarodni skup MIPRO : zbornik radova : sv. 3 : Računala u tehničkim sustavima. Inteligentni sustavi / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microeletronics - MIPRO , 2009. 318-323 (ISBN: 978-953-233-045-8).

60. Bernić, Luka; Martinčić - Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
A Croatian Spoken Dialog Manager Prototype
MIPRO 2008, 31st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Opatija : IEEE , 2008. 199-203 (ISBN: 978-953-233-038-0).

61. Ipšić, Ivo; Matetić, Maja; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana; Brkić, Marija
Croatian Speech Technologies
ELMAR-2007 / Mislav, Grgić ; Sonja, Grgić (ur.). - Zagreb :

62. Meštrović, Ana; Martiničić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Semantic Analysis in F-logic
Semantic Representation of Spoken Language 2007 / Plá, Manuel A ; Declerck, Thierry (ur.). - Salamanca : DFKI , 2007. 59-66 (ISBN: 978-84-611-8857-4).

63. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Croatian Telephone Speech Recognition
29. međunarodni skup Računala u tehničkim sustavima i Inteligentni sustavi (MIPRO 2006) : zbornik radova. Sv. 3 = 29th International Convention Computers in technical systems (CTS) & Intelligent systems : proceedings (CIS) / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO , 2006. 182-186 (ISBN: 953-233-020-8).

64. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Croatian HMM Based Speech Synthesis
ITI 2006 Proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna, Hljuz Dobric, Vesna (ur.). - Cavtat :

65. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Speech Technologies
Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Mikac, Tonči, Katalinić, Branko (ur.). - Rijeka :

66. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Recognition of Croatian Broadcast Speech
MIPRO 2004, XXVII. INTERNATIONAL CONVENTION, CTS + CIS - COMPUTER IN TECHNICAL SYSTEMS + INTELLIGENT SYSTEMS / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Opatija : Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku, MIPRO - HU , 2004. 111-114..

67. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
VEPRAD: A Croatian Speech Database of Weather Forecasts
25th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2003. proceedings. / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Bekić, Zoran ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.). - Cavtat, Croatia : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, , 2003. 321-326.

68. Martinčić-Ipšić, Sanda; Žibert, Janez; Ipšić, Ivo; Mihelič, France; Pavešić, Nikola
Bilingual Speech Recognition for Weather Information Retrieval Dialog System
Proceedings / 6th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2003 / Matoušek, Vaclav ; Mautner, Pavel (ur.). - Berlin : Springer , 2003. 380-387.

69. Mihelič, France; Ipšić, Ivo; Žibert, Janez; Sanda, Martinčić-Ipšić
Development of SLO-CRO bilingual speech database
Proceedings SoftCOM 2002 / Rožić, Nikola a); Begušić, Dinko b) (ur.). - Split : FESB Split , 2002. 577-581.

70. Martinčić-Ipšić, Sanda; Žibert, Janez; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
Speech recognition of Slovenian and Croatian weather forecasts
Proceedings B, 5th International Multi-Conference Information Society IS 2002 / Erjavec, Tomaž a) ; Gros, Jerneja b) (ur.). - Ljubljana : IJS , 2002. 106-110.

71. Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Network Differences Between Normal and Shuffled Texts: A Case of Croatian
Proceedings of 5th Workshop on Complex NetworksBologna :

72. Žibert, Janez; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
Bilingual Speech Recognition of Slovenian and Croatian Weather Forecasts
Accepted for the presentation: EURASIP EC-VIP-MC 2003 4th EURASIP Conference focused on Video / Image Processing and Multimedia CommunicationsZagreb, Hrvatska :

73. Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Network Differences Between Normal and Shuffled Texts: Case of Croatian
Springer, Studies in Computational Intelligence, Complex Networks V (1860-949X) 549 (2014); 275-283

74. Šišović, Sabina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Comparison of the language networks from literature and blogs
Proceedings MIPRO junior - Student Papers / Biljanović, Petar (ur.). - Opatija, Croatia : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2014. 1824-1829 (ISBN: 978-953-233-078-6).

75. Martinčić-Ipšić, Sanda; Žibert, Janez; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
A Bilingual Spoken Dialog System for Slovenian and Croatian Weather Forecasts
Proceedings / EUROCON 2003 Conference: Computer as a tool / Zajc, Baldomir ; Tkalčič, Marko (ur.). - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenian section IEEE , 2003. 140-143.

76. Žibert, Janez; Martinčić-Ipšić, Sanda; Hajdinjak, Melita; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
Development of a Bilingual Spoken Dialog System for Weather Information Retrieval
Proceedings/8th European Conference on Speech Communication and Technology, EUROSPEECH ´03.Geneva, Switzerland : ISCA , 2003. 1917-1920.

77. Piltaver, Rok; Luštrek, Mitja; Gams, Matjaž; Martinčić–Ipšić, Sanda
Comprehensibility of classification trees – survey design
Intelligent Systems-IS 2014 (Volume A) / Piltaver, Rok ; Gams, Matjaž (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2014. 70-74.

78. Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Node Selectivity as a Measure for Graph-Based Keyword Extraction in Croatian News
6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2014) / Boshkoska, Biljana Mileva ; Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija :

79. Piltaver, Rok; Luštrek, Mitja; Gams, Matjaž; Martinčić-Ipšić, Sanda
Comprehensibility of Classification Trees – Survey Design Validation
6th International Conference on Information Technologies and Information Society - ITIS2014 / Boshkoska, Biljana Mileva ; Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija :

80. Piltaver, Rok; Luštrek, Mitja; Gams, Matjaž; Martinčić–Ipšić, Sanda
Comprehensibility of classification trees – survey design
Intelligent Systems-IS 2014 (Volume A) / Piltaver, Rok ; Gams, Matjaž (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2014. 70-74.

81. Šišović, Sabina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Toward Network-based Keyword Extraction from Multitopic Web Documents
ITIS 2014

82. Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Optimization of Cost Function Weights for Unit Selection Speech Synthesis Using Speech Recognition
Neural network world (1210-0552) 22 (2012), 5; 429-441

83. Načinović Prskalo, Lucia; Martinčić-Ipšić, Sanda
An Overview of Prosodic Modelling for Croatian Speech Synthesis
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ed). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto, 2013. 105-112. / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto : Faculty of Information Studies , 2013. 105-112.

84. Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Identifying Fear Related Content in Croatian Texts
Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C / Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2012. 153-156 (ISBN: 978-961-264-048-4).

85. Načinović, Lucia; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Automatic Intonation Event Detection Using Tilt Model for Croatian Speech Synthesis
INFuture2011, The Future of Information Sciences, Information Sciences and e-Society / Billenness, Clive ; Hemera, Annette ; Mateljan, Vladimir ; Banek Zorica, Mihaela ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.). - Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb , 2011. 383-391 (ISBN: 978-953-175-408-8).

86. Meštrović, Ana; Bernić, Luka; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Overview of a Croatian Weather Domain Spoken Dialogue System Prototype
Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). - Zagreb : University Computing Centre srce , 2010. 103-108 (ISBN: 978-953-7138-18-9).

87. Martinčić– Ipšić, Sanda; Pobar, Miran; Ipšić, Ivo
Automatic Evaluation of Synthesized Speech
Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2009) / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, I. ; Bekić, Zoran (ur.). - Zagreb : SRCE University Computing Centre , 2009. 305-310 (ISBN: 978-953-7138-15-8).

88. Ipšić, Ivo; Matetić, Maja; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana; Brkić, Marija
Croatian Speech Technologies
ELMAR-2007 / Mislav, Grgić ; Sonja, Grgić (ur.). - Zagreb :

89. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Croatian Telephone Speech Recognition
29. međunarodni skup Računala u tehničkim sustavima i Inteligentni sustavi (MIPRO 2006) : zbornik radova. Sv. 3 = 29th International Convention Computers in technical systems (CTS) & Intelligent systems : proceedings (CIS) / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO , 2006. 182-186 (ISBN: 953-233-020-8).

90. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Čubrilo, Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Conference Proceedings of International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.). - Varaždin : FOI , 2006. 17-21.

91. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Recognition of Croatian Broadcast Speech
MIPRO 2004, XXVII. INTERNATIONAL CONVENTION, CTS + CIS - COMPUTER IN TECHNICAL SYSTEMS + INTELLIGENT SYSTEMS / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Opatija : Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku, MIPRO - HU , 2004. 111-114..

92. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
VEPRAD: A Croatian Speech Database of Weather Forecasts
25th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2003. proceedings. / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Bekić, Zoran ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.). - Cavtat, Croatia : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, , 2003. 321-326.

93. Martinčić-Ipšić, Sanda; Žibert, Janez; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
A Bilingual Spoken Dialog System for Slovenian and Croatian Weather Forecasts
Proceedings / EUROCON 2003 Conference: Computer as a tool / Zajc, Baldomir ; Tkalčič, Marko (ur.). - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenian section IEEE , 2003. 140-143.

94. Žibert, Janez; Martinčić-Ipšić, Sanda; Hajdinjak, Melita; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
Development of a Bilingual Spoken Dialog System for Weather Information Retrieval
Proceedings/8th European Conference on Speech Communication and Technology, EUROSPEECH ´03.Geneva, Switzerland : ISCA , 2003. 1917-1920.

95. Martinčić–Ipšić, Sanda; Grzybek, Peter; Mačutek, Jan; Matešić, Mihaela
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech
6. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" / G. Varošanec-Škarić ; D. Horga (ur.). - Zagreb :

96. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ribarić, Slobodan; Ipšić, Ivo
Acoustic Modelling for Croatian Speech Recognition and Synthesis
Informatica (0350-2325) 19 (2008), 2; 227-254

Q3
A1
WOS

97. Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela; Ipšić, Ivo
Korpus hrvatskoga govora( Croatian speech corpora )
Govor : časopis za fonetiku (0352-7565) I (2004), 2; 135-150

98. Piltaver, Rok; Luštrek, Mitja; Gams, Matjaž; Martinčić–Ipšić, Sanda
Comprehensibility of classification trees – survey design
Intelligent Systems-IS 2014 (Volume A) / Piltaver, Rok ; Gams, Matjaž (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2014. 70-74.

99. Šišović, Sabina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Comparison of the language networks from literature and blogs
Proceedings MIPRO junior - Student Papers / Biljanović, Petar (ur.). - Opatija, Croatia : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2014. 1824-1829 (ISBN: 978-953-233-078-6).

100. Beliga, Slobodan; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda
Normalization of Non-Standard Words in Croatian Texts
Text, Speech and Dialogue extension to Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI6836 / Hebernal, Ivan ; Matoušek, Vaclav (ur.). - Plzen : University of West Bohemia , 2011. 1-8 (ISBN: 987-80-261-0069-0).

101. Načinović, Lucia; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Statistical Language Models for Croatian Weather-domain Corpus
/ Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.). - Zagreb : Vjesnik , 2009. 333-340 (ISBN: 978-953-175-355-5).

102. Meštrović, Ana; Martiničić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Semantic Analysis in F-logic
Semantic Representation of Spoken Language 2007 / Plá, Manuel A ; Declerck, Thierry (ur.). - Salamanca : DFKI , 2007. 59-66 (ISBN: 978-84-611-8857-4).

103. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Speech Technologies
Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Mikac, Tonči, Katalinić, Branko (ur.). - Rijeka :

104. Martinčić-Ipšić, Sanda; Žibert, Janez; Ipšić, Ivo; Mihelič, France; Pavešić, Nikola
Bilingual Speech Recognition for Weather Information Retrieval Dialog System
Proceedings / 6th International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD 2003 / Matoušek, Vaclav ; Mautner, Pavel (ur.). - Berlin : Springer , 2003. 380-387.

105. Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Text Normalization for Croatian Speech Synthesis
Proceedings MIPRO junior - Student Papers, Vol. V. / D. Čišić, Ž. Hutinski, M. Baranović, M. Mauher, L. Ordanić (ur.). - Opatija, Croatia : MIPRO , 2011. 382-387 (ISBN: 978-953-233-064-9).

106. Martinčić-Ipšić, Sanda; Pobar, Miran; Ipšić, Ivo
Croatian Large Vocabulary Automatic Speech Recognition
Automatika (0005-1144) 52 (2011), 2; 147-157

107. Meštrović, Ana; Bernić, Luka; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
A Croatian Weather Domain Spoken Dialog System Prototype
CIT. Journal of computing and information technology (1330-1136) 18 (2010), 4; 309-316

108. Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Non-Standard Words as Features for Text Categorization
MIPRO-CIS / Ribarić, Slobodan ; Budin, Andrea (ur.). - Opatija : MIPRO , 2014. 1415-1419 (ISBN: 978-953-233-078-6).

109. Bernić, Luka; Martinčić - Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
A Croatian Spoken Dialog Manager Prototype
MIPRO 2008, 31st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Opatija : IEEE , 2008. 199-203 (ISBN: 978-953-233-038-0).

110. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Automatic Segmentation of Croatian Speech
Proc. vol. CTS-CIS 30th MIPRO 2007 / Slobodan, Ribarić ; Leo, Budin (ur.). - Opatija :

111. Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts
Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity / Vukičević, Damir (ur.). - Split : PMF Split , 2014. 9-9.

112. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Čubrilo Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Journal of Information and Organizational Sciences (1846-3312) 31 (2007), 1; 115-129

113. Sanda, Martinčić - Ipšić; Ivo, Ipšić
Croatian HMM-based Speech Synthesis
Journal of Computing and Information Technology, CIT (1846-3908) 14 (2006), 4; 307-313

114. Žibert, Janez; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
Bilingual Speech Recognition of Slovenian and Croatian Weather Forecasts
Accepted for the presentation: EURASIP EC-VIP-MC 2003 4th EURASIP Conference focused on Video / Image Processing and Multimedia CommunicationsZagreb, Hrvatska :

115. Martinčić-Ipšić, Sanda; Žibert, Janez; Ipšić, Ivo; Mihelič, France
Speech recognition of Slovenian and Croatian weather forecasts
Proceedings B, 5th International Multi-Conference Information Society IS 2002 / Erjavec, Tomaž a) ; Gros, Jerneja b) (ur.). - Ljubljana : IJS , 2002. 106-110.

116. Mihelič, France; Ipšić, Ivo; Žibert, Janez; Sanda, Martinčić-Ipšić
Development of SLO-CRO bilingual speech database
Proceedings SoftCOM 2002 / Rožić, Nikola a); Begušić, Dinko b) (ur.). - Split : FESB Split , 2002. 577-581.

117. Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Network Differences Between Normal and Shuffled Texts: Case of Croatian
Springer, Studies in Computational Intelligence, Complex Networks V (1860-949X) 549 (2014); 275-283

118. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Interactive Teachware - INIS
Proceedings MIPRO 2002, CEOpatija :

119. Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Croatian HMM Based Speech Synthesis
ITI 2006 Proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna, Hljuz Dobric, Vesna (ur.). - Cavtat :

120. Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Ivašić-Kos, Marina; Martinčić-Ipšić, Sanda
Toward a Complex Networks Approach on Text Type Classification
6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2014) / Boshkoska, Biljana Mileva ; Levnajić, Zoran (ur.). - Šmarješke toplice, Slovenija :

121. Načinović, Lucia; Pobar, Miran; Ipšić, Ivo; Martinčić-Ipšić, Sanda
Grapheme-to-Phoneme Conversion for Croatian Speech Synthesis
32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2009) : Proceedings. Vol. 3 : Computers in technical systems. Intelligent systems = 32. međunarodni skup MIPRO : zbornik radova : sv. 3 : Računala u tehničkim sustavima. Inteligentni sustavi / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microeletronics - MIPRO , 2009. 318-323 (ISBN: 978-953-233-045-8).

122. Puškarić, Jasmina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Tijan, Edvard
Razvoj skladišta podataka u pomorskom prometu( Data Warehouse development in maritime traffic )
Pomorski zbornik (0554-6397) 49-50 (2015); 167-179

123. Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Node Selectivity as a Measure for Graph-Based Keyword Extraction in Croatian News
6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2014) / Boshkoska, Biljana Mileva ; Levnajić, Zoran (ur.). - Šmarješke toplice, Slovenija :

124. Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Complex Networks Measures for Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts
Proceedings MIPRO junior - Student Papers / Biljanović, Petar (ur.). - Opatija, Croatia : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2014. 1819-1823 (ISBN: 978-953-233-078-6).

A1
WOS

125. Piltaver, Rok; Luštrek, Mitja; Gams, Matjaž; Martinčić-Ipšić, Sanda
Comprehensibility of Classification Trees – Survey Design Validation
6th International Conference on Information Technologies and Information Society - ITIS2014 / Boshkoska, Biljana Mileva ; Levnajić, Zoran (ur.). - Šmarješke toplice, Slovenija :

126. Rizvić, Hana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Network Motifs Analysis of Croatian Literature
Proceedings of the 6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS 2014) / Levnajić, Zoran ; Boshkoska, Biljana Mileva (ur.). - Novo mesto, Slovenia : Faculty of Information Studies , 2014. 2-7 (ISBN: 978-961-93391-3-8).

127. Šišović, Sabina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Toward Network-based Keyword Extraction from Multitopic Web Documents
Proceedings of the 6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS 2014) / Levnajić, Zoran ; Boshkoska, Biljana Mileva (ur.). - Novo mesto, Slovenia : Faculty of Information Studies , 2014. 18-27 (ISBN: 978-961-93391-3-8).

128. Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Računalni sustav za tvorbu hrvatskoga govora( Text-to-Speech Synthesis: A Prototype System for Croatian Language )
Engineering review : znanstveni � asopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 28 (2008), 2; 31-44

129. Ban, Kristina; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Comparison of Linguistic Networks Measures for Parallel Texts
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto , 2013. 97-104.

130. Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto , 2013. 89-96.

131. Meštrović, Bojan; Martinčić - Ipšić, Sanda; Tomljenović, Ljerka
The Analysis of IT project management in the Primorsko - goranska County
Information and Communication Technologies - ICTIC 2013, The 2nd International Virtual Conference 2013 / Lieskovsky, Anton (ur.). - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics at the University of Žilina , 2013. .

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
Towards Solving the Social Science Challenges with Computing Methods Mileva Boshkoska, Biljana Peter Lang Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : - 2015.
2. Autor poglavlja u knjizi
Načinović Prskalo, Lucia; Martinčić-Ipšić, Sanda
Prosodic Modelling for Croatian Speech Synthesis
Towards Solving the Social Science Challenges with Computing Methods Mileva Boshkoska, Biljana Peter Lang Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien - 2015.
3.
Ipšić, Ivo; Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian Speech Recognition
Advances in Speech Recognition Noam R. Shabtai SCIYO - 2010.
4.
Ipšić, Ivo; Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian Speech Recognition
SCIYO - 2010.
5.
Martinčić- Ipšić, Sanda
Raspoznavanje i sinteza hrvatskoga govora (Automatic Recognition and Synthesis of Croatian Speech)
Razlike između bosanskoga/ bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika/ Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/ Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen Tošović Branko Lit Verlag - 2008.
6.
Martinčić- Ipšić, Sanda
Raspoznavanje i sinteza hrvatskoga govora( Automatic Recognition and Synthesis of Croatian Speech )
Lit Verlag - 2008.

Pozvana predavanja

1. Sanda Martinčić-Ipšić
Big Data,
Faculty of Information and Communication Technologies, Bitola, - 3.5.2016.
2. Martinčić-Ipšić Sanda
Speech Technologies for Croatian,
META-NET-CESAR, Zagreb - 7.12.2012. http://cesar.nytud.hu/events/hr-roadshow
3. Sanda Martinčić Ipšić
Language Networks,
Faculty of Computer Science and Engineering, Skopje,
4. Sanda Martinčić-Ipšić
Večplastna omrežja jezika (Multilayered Language Networks)
NetSlo2017, Faculty of Computer and Information Science, Ljuljana
5. Martinčić-Ipšić, Sanda
Language Networks
6. Martinčić-Ipšić, Sanda
Sadašnjost ili budućnost: Mogu li računala govoriti hrvatski?( Present or future? Are computers capable of speaking Croatian? )
7. Martinčić-Ipšić, Sanda
Govorne tehnologije za hrvatski / Speech Technologies for Croatian( Speech Technologies for Croatian )
8. Martinčić-Ipšić, Sanda
Skriveni Markovljevi modeli za govorne tehnologije( Hidden Markov Models for Speech Technologies )
9. Martinčić-Ipšić, Sanda
Govorne tehnologije za hrvatski / Speech Technologies for Croatian( Speech Technologies for Croatian )
10. Sanda martinčić-Ipšić
Language Networks: A multilayered perspective,
Faculty of Informatics, Kaunas University of Technology,
11. Martinčić-Ipšić Sanda
Uvod u teorijsko računarstvo, nastava studentima računarstva
Odsjek za matematiku i računarstvo,Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani
12. Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts

Kongresna priopćenja

1.

Leksikon za analizu mišljenja iz teksta na hrvatskome jeziku( Croatian Lexicon for Sentiment Analysis ) - 1.1.2013.
2.
Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Study on Students’ Success in a First Programming Course - 1.1.2012.
3.
Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Study on Students’ Success in a First Programming Course - 1.1.2012.
4.

Normalizacija brojeva i datuma u postupcima umjetne tvorbe hrvatskoga govora( Text Normalization in Croatian TTS System ) - 1.1.2010.
5.
Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Interactive Teachware - INIS
6.
Martinčić–Ipšić, Sanda; Grzybek, Peter; Mačutek, Jan; Matešić, Mihaela
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech
7.
Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Non-Standard Words as Features for Text Categorization
8.
Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Complex Networks Measures for Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts
9.
Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Automatic Segmentation of Croatian Speech
10.
Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian language networks
11.
Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Ivašić-Kos, Marina; Martinčić-Ipšić, Sanda
Toward a Complex Networks Approach on Text Type Classification
12.
Martinčić-Ipšić, Sanda
An Overview of Language Networks: Case of Croatian
13.
Martinčić-Ipšić, Sanda
Croatian language networks
14.
Martinčić-Ipšić, Sanda
An Overview of Language Networks: Case of Croatian

Znanstveni projekti

1. 23.3.2016. - 22.3.2020.
COST ACTION CA 15109 European Cooperation for Statistics of Network Data Science (COSTNET); MC member, članica upravnog odbora projekta; Horizon 2020; 750000 EUR; http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15109?
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
ICT COST Action IC1307 iV&L Net: The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net): Combining Computer Vision and Language Processing For Advanced Search, Retrieval, Annotation and Description of Visual Data ; članica izvršnog odbora projekta; Horizon 2020; 700000 EUR; brussels, http://www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions/IC1307
3. 1.1.2014. -
LangNet - Kompleksne mreže jezika ; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; ; http://langnet.uniri.hr/
4. 1.1.2013. - 1.1.2017.
COST 1302 KEYSTONE - Semantic keyword-based search on structured data sources; Član upravnog odbora, Financijski izvjestitelj; Horizon 2020; 650000 EUR; http://www.keystone-cost.eu/
5. 1.1.2008. -
Grafemsko-fonemske distribucije u hrvatskome jeziku, bilateralni HR-AUT; istraživač; MZT; ;
6. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Govorne tehnologije ; istraživač; MZOŠ 009-0361935-0852, 318-0361935-0852; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-0361935-0852&period=2007
7. 1.1.2003. - 1.1.2004.
COST 278 “Spoken Language Interaction in Telecommunication” projektu – u posebnoj interesnoj grupi “SIG-Broadcast News Transcription (BNT); istraživač; COST; ;
8. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Komunikacija čovjek-stroj; mladi istraživač; MZT; ;
9. 1.1.2002. -
Dvojezična baza govornih uzoraka, bilateralni HR-SLO; istraživač; MZT; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. -
Beliga Slobodan; Doktorat obranjen kvalifikacijski doktorski ispit "Keyword extraction: a review of methods and approaches", 10.11.2014. http://www.inf.uniri.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=2361&Itemid=284; Informatika; ;
2. 1.1.2012. -
Nikša Marušić; Doktorat upisan u 1. semestar 2012, komentor prof. Fertalj; Informatika; ;
3. 1.1.2012. -
Igor Sviben; Doktorat upisan u 1. semestar 2012, komentor prof. Varga; Informatika; ;
4. -
Vlatka Davidović; Doktorat Učenje dubokih model za jezične aplikacije; Informatika; upis u 1. semesta 2016/2017;

Znanstveni skupovi

1. 11.9.2017. - 13.9.2017.
IKC Keystone conference 2017 11-12 September 2017, Gdansk, Poland http://www.keystone-cost.eu/keystone/outreach/meetings/7th-mc-meeting-and-ikc-2017/ Gdanjsk PC member
2. 3.9.2017. - 6.9.2017.
FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS Prague, Czech Republic, 3 - 6 September, 2017 2nd International Workshop on Language Technologies and Applications (LTA'17) https://www.fedcsis.org/2017/lta/program Prague, Czech Republic, Chair, Editor
3. 1.1.2015. -
Intelligent Systems 2015 Slovenia programski odbor
4. 1.1.2012. -
ResaerchClass2012 Rijeka pokretač i predsjednik programskog odbora
5. 1.1.2011. -
ResaerchClass2011 Rijeka pokretač i predsjednik programskog odbora
6. 1.1.2010. -
ResearchClass 2010 Rijeka pokretač i predsjednik programskog odbora
7. - 14.9.2016.
1st International Workshop on Language Technologies and Applications (LTA'16) Gdansk, Poljska Co-chair, Programski odbor, organizator
8. - 9.9.2016.
2nd International KEYSTONE Conference, IKC2016 Cluj-Napoca, Romania Co-Chair, http://www.keystone-cost.eu/ikc2016/challenge.php
9. - 6.11.2015.
7th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2015) - Novo mesto Novo mesto, Slovenija programski odbor
10. - 16.10.2015.
The 21st International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2015) Druskininkai, Lithuania Programme Committee member, http://icist.if.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
11. - 9.9.2015.
1st International KEYSTONE Conference, IKC2015 Coimbra, Portugal Chair, Challenge Track, http://www.keystone-cost.eu/ikc2015/challenge.php
12. - 24.3.2015.
The Second International Conference on Automation, Control, Engineering and Computer Science (ACECS'15) Tunis programski odbor http://ipco-co.com/ACECS/ACECS_Committees.html
13. - 7.11.2014.
6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2014) Novo mesto programski odbor, http://itis2014.fis.unm.si/?page_id=956
14. - 10.10.2014.
The 20th International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2014) Kaunas. Litva član programskog odbora, http://icist.if.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
15. - 9.11.2013.
5th International Conference on Information Technologies and Information Society Slovenia programski odbor
16. - 7.9.2013.
TransTech13 Rijeka programski i organizacijski odbor, lokalni organizator

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - International Journal of Emerging Research and Solutions in ICT,
http://www.ersict.org/editorialboard/
2. 1.1.2015. - Informatica, international journal, Urednica, članica uređivačkog odbora, SCOPUS
http://www.informatica.si/editorial_board.htm

Recenzije

1. 2016. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ed. H. Stanley, IF 1.7, Elsevier 1 rad http://www.journals.elsevier.com/physica-a-statistical-mechanics-and-its-applications/
2. 2015. The Second International Conference on Automation, Control, Engineering and Computer Science (ACECS'15) , Tunis, 22-14.3.1015. Computer Science & IT Chairs http://ipco-co.com/ACECS/ACECS_Committees.html http://ipco-co.com/ACECS/ACECS-Program_Booklet.pdf
3. 2015. LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence Journal, Springer, http://www.springer.com/computer/lncs/transactions+cci?SGWID=0-173802-0-0-0
4. 2015. ICTIS 2015, Programski odbor, http://icist.if.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
5. 2015. 1st International KEYSTONE Conference, IKC 2015, Coimbra Portugal, 8-9 September 2015, Scientific Chair Challenge Track, http://www.keystone-cost.eu/ikc2015/challenge.php
6. 2015. MIPRO 2015, CIS, recenziranje 2 rada
7. 2015. PLos ONE http://www.plosone.org/ (ed.) Boris Podobnik
8. 2014. The 20th International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2014) Organizer, Kaunas University of Technology, Lithuania, 9-11.10.2014 Programme Committee member: http://electronics.ktu.lt/index.php/ICIST/pages/view/Chairs&Commitee
9. 2014. 6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2014) ed. Zoran Levnajić, Biljana Mileva-Boshkoska; 5-7.11.2014, Slovenija Programme Committee member http://itis2014.fis.unm.si/
10. 2014. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, vol.2. br.1. Dušan Rudić (ed.),
11. 2014. MIPRO CIS 2 rada, http://www.mipro.hr/MIPRO2015.CIS/ELink.aspx
12. 2014. Journal of Complex Networks, reviewer, ed, Erenesto Estrada http://comnet.oxfordjournals.org/
13. 2014. Automatika ? Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, 2014, recenzija 1 clanka (SCI)
14. 2013. 5th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2013) ed. Zoran Levnajić, 6.11.2013, Slovenija Programme Committee member, itis2013.fis.unm.si/
15. 2013. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, vol.1. br.1. Dušan Rudić (ed.),
16. 2012. Journal of Computing and Information Technology (ed. Vlado Glavinić, ed. Slobodan Ribarić).
17. 2012. 35th MIPRO-CIS. 2012, Slobodan Ribarić, (ed.), Nikola Bogunović, (ed.).
18. 2012. 35th. International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics: Proceedings / Bijanović, Petar; Butković, Željko; Skala, Karolj; Golubić, Stjepan; Bogunović, Nikola; Ribarić, Slobodan; Čičin-Šain, Marina; Čišić, Dragan; Hutinski, Željko; Baranović, Mirta; Mauher, Mladen; Ulemek, Jelena (ur.). - Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2012. 1284-1289 (ISBN: 978-953-233-069-4).
19. 2011. Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. (ed. Ivan Petrović).
20. 2010. Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. (ed. Ivan Petrović).
21. 2008. 31th MIPRO-CIS. 2008, Slobodan Ribarić, (ed.), Nikola Bogunović, (ed.). Opatija, Croatia, May 26-30. 2008. Proc. vol. CTS-CIS.
22. 2008. Recenziranje 1 rada za 31th MIPRO-CE. 2008, Marina Čičin-Šain (ed.), Ivana Turčić Prstačić (ed.). Ivanka Sluganović (ed.). Ivan Uroda (ed.). Opatija, Croatia, May 26-30. 2008. Proc. vol. CE.
23. 2007. BKS: Die Unterschiede zwichen dem Bosnichen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. B. Tošović (ed), 13-15, April, Graz, Austria, 2007.

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 17.7.2017. - 21.7.2017. periodičko vrednovanje znanstvenih potpora Sveučilišta u Rijeci; ;
2. - Evaluacija HRZZ projekta UIP-2014; ;
3. - Evaluacija HRZZ projekta UIP-2014; ;
4. - Evaluacija HRZZ Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća- panel 2017; ;

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2009. - - Voditeljica katedre za inteligentne sustave
Odjel za informatiku
2. 1.1.2007. - - ISVU koordinator
Odjel za informatiku