Dunja Meštrović mag. oec.

Rektorat Glavno tajništvo

e-pošta : dmestrovic@uniri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Meštrović Dunja

Obrazovanje

18.11.2014. - Poslijediplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“, modul „Poduzetnički menadžment održivog razvoja“, ISCED 6 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.10.2013. - 2.7.2014. Magistra ekonomije Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, smjer: Menadžment događaja i slobodnog vremena, ISCED 5A Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.10.2011. - 10.7.2013. Razlikovni program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski studij Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.10.1999. - 1.12.1996. Ekonomist Sveučilišni stručni studij Turizam i ugostiteljstvo, ISCED 5B Hotelijerski fakultet, Opatija
1.9.1991. - 10.7.1992. ISCED 3 Srednja škola, dobitnica priznanja „Honor Roll“ generacije 1992. za izvrsnost Newbury Park High School, Newbury Park, California, S.A.D.
1.9.1988. - 10.6.1991. ISCED 3 Jezična gimnazija Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
1.9.1980. - 10.6.1988. ISCED 2 Osnovna škola Osnovna škola „Rikard Katalinić Jeretov“, Opatija

Radno iskustvo

1.2.2018. - Stručna savjetnica Administrativni poslovi (javna služba) Sveučilište u Rijeci, Služba za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa
1.10.2012. - 31.1.2018. Voditelj ispostave Studentske službe Sveučilišnih odjela Administrativni poslovi (javna služba) Sveučilište u Rijeci, Centar za studije i studente
1.4.2009. - 1.9.2012. Voditelj Ureda pročelnika Administrativni poslovi (javna služba) Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
1.3.2008. - 1.11.2008. Marketing manager Trgovina odjećom i namještajem, marketing, komercijala Rijekatekstil-domus d.d., Rijeka
1.7.2005. - 1.2.2008. Voditelj maloprodaje namještaja Trgovina namještajem, marketing, komercijala Rijekatekstil-domus d.d., Rijeka
1.12.2001. - 1.6.2005. Rukovoditelj nabave i veleprodaje Trgovina namještajem, marketing, komercijala Domus d.d., Rijeka
1.10.2001. - 1.11.2001. v. d. Komercijalni direktor Trgovina namještajem, marketing, komercijala Domus d.d., Rijeka
1.6.1998. - 1.9.2001. Rukovoditelj komercijalnih poslova Trgovina namještajem i odjećom (generalno zastupstvo za sportsku robnu marku „Sergio Tacchini“), marketing, komercijala Domus d.d., Rijeka
1.12.1996. - 1.5.1998. Komercijalni referent za vanjsko tržište Trgovina namještajem i odjećom, uvoz, izvoz i logistika Domus d.d., Rijeka

Nagrade i priznanja

25.3.2018. Dobitnica stipendije za doktorande Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018.
20.3.2017. Dobitnica stipendije za doktorande Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.
1.5.2016. Dobitnica ERASMUS+ stipendije za studijski boravak na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija, u akademskoj godini 2016./2017.
22.5.2015. Dobitnica potpore Sveučilišta u Rijeci za realizaciju projekta „Zadovoljstvo studenata Sveučilišnih odjela i njihovi stavovi o kvaliteti i uspješnosti studiranja na studijima u STEM područjima, te u informacijsko-komunikacijskom području“, broj 2015/46, odobrenog temeljem natječaja za dodjelu potpora doktorandima Sveučilišta u Rijeci za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva Sveučilišta u ak. g. 2014./2015.
10.6.1992. Dobitnica priznanja za izvrsnost „Honor Roll“ generacije 1992., Newbury Park High School, Newbury Park, California, SAD

Članstva

1.1.2015. - MLAZ (Mreža mladih znanstvenika)
1.1.2015. - Alumni FMTU (Udruga diplomiranih studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)
1.1.2015. - Universitas (Udruga za razvoj visokoga školstva)

Nastavna djelatnost

Gostujući nastavnik

17.1.2017. - 17.1.2017. Service Quality, Students’ Satisfaction and Behavioural Intentions in STEM and IC Higher Education Institutions
PhD Business and Economics
University of Ljubljana, Faculty of Economics
Pozivno predavanje, istraživački seminar
Norma sati: 1,5
- Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada
Preddiplomski studijski programi
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Gost predavač
Norma sati: 2
- Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada
Preddiplomski studijski programi
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Gost predavač
Norma sati: 2

Osobni razvoj

- Online course “Structuring your article“


Norma sati:
- Online course “Preparing your manuscript“


Norma sati:
- Online course “Using proper manuscript language“


Norma sati:
- Ph.D. Workshop “Challenges to Scientific Publishing''


Norma sati:
- PhD Workshop “Networking Event for FELU Doctoral Students”


Norma sati:
- Ph.D. Workshop ''Sustainable development of tourism''


Norma sati:
- Ph.D. Workshop “Efficient Thesis Writing and Presenting”, as part of the 3rd International Scientific Conference “Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life”


Norma sati:
- Online course “Questionnaire Design for Social Surveys”


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Meštrović Dunja
The Impact of Service Quality on Students' Satisfaction and the Word-of-Mouth: The Case of the University of Rijeka Departments izlaganje, objava u zborniku konferencije International Multi-disciplinary Conference ENTerprise REsearch InNOVAtion (ENTRENOVA '16) Rovinj - 9.9.2016. http://www.entrenova.org/

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 1.6.2016.
Zadovoljstvo studenata Sveučilišnih odjela i njihovi stavovi o kvaliteti i uspješnosti studiranja na studijima u STEM područjima, te u informacijsko-komunikacijskom području Broj projekta: 2015/46
Sveučilište u Rijeci   10.000,00 kn
Voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
1.10.2015. -
PhD Workshop “Sustainable Tourism Development”
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija  
2.
1.5.2015. -
PhD Workshop “Efficient Thesis Writing and Presenting”
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija  
3.
1.2.2015. -
“Questionnaire Design for Social Surveys”, online course
University of Michigan https://www.coursera.org/course/ questionnairedesign/  
4.
1.1.2015. -
“Basics of e-learning”, online course
SRCE, http://lms3.srce.hr/moodle/my/  
5.
1.12.2014. -
Ph. D. Workshop “Career-building"
Projekt: Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (MODOC)  
6.
1.12.2014. -
“SLIM: Ideas-to-Market”, online course
Program za cjeloživotno učenje, projekt SLIM, http://www.e-sgh.com/slim/  
7.
31.1.2004. -
Stručni ispit za voditelja poslovnice
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija  

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Član
Odbor za izvrsnost u stručnom visokom školstvu (NCPHEE)