dr. sc. Martina Blečić poslijedoktorandica

Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju

Obrazovanje

12.10.2010. - 12.5.2017. Doktorat iz filozofije Filozofija i suvremenost Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2.9.2015. - 30.10.2016. Suradnica na projektu ESF-a "Izgradnja sustava potpore za mlade istraživače"
1.3.2011. - 1.3.2012. Voditeljica procesa izdavanja knjiga
1.9.2010. - 1.6.2015. Profesorica hrvatskog jezika u Srednjoj talijanskoj školi, OŠ Dolac i OŠ Belvedere
1.9.2009. - 1.7.2017. Prevoditeljica pri Trećem programu Hrvatskoga radija

Članstva

1.9.2017. - Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju
1.9.2016. - Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta

Nastavna djelatnost

Kolegiji

9.3.2018. - 11.6.2018. Povijest filozofije III (skolastika)

Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 30
11.9.2017. - 22.1.2018. Filozofija jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 15

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
The place for conversational implicature in doctor-patient communication
Prolegomena, 2017. 16:2

2.
Slurs: How Pragmatics and Semantics Affect Ethics
A Word Which Bears a Sword – Inquiries into Pejoratives, N. Miščević i J. Perhat (ur.), Kruzak, 2016. 203. – 227.

3.
The Nature of the Literal/Non-literal Distinction
Croatian Journal of Philosophy, 2014. 14:42 357. – 375.

A2
Q2

4.
Communication, Implicature and Testimony
Balkan Journal of Philosophy, 2012. 4:1 69 - 80

A1

5.
(book review) J. L. Austin, Kako djelovati riječima, Disput, 2014.
Prolegomena, 2015. 14:2 225. – 230.

A2
Q3

6.
(book review) Joško Žanić, Značenje, stvarnost i konceptualna struktura: ogled o temeljima semantike i njihovim ontološkim implikacijama, Kruzak, 2011.
Prolegomena, 2012. 2:2 319. – 325.

A2
Q4

7. s Iris Vidmar
(book discussion) The Rift in the Lute: Attuning Poetry to Philosophy by M.de Gaynesford
Croatian Journal of Philosphy, 2019.

Kongresna priopćenja

1.

Communicational Responsibility and the Link Between Conversational Implicatures and Arguments Argumentation, Informal Logic and Everyday Reasoning Filozofski fakultet u Rijeci - 15.12.2017.
2.

The Intention to Implicate Philosophy of Linguistics and Language Interuniverzitetski Centar Dubrovnik - 8.9.2017.
3.

The Importance of the Notion of “Intention” in Discussing Conversational Implicatures Mind, World and Action Interuniverzitetski Centar Dubrovnik - 30.8.2017.
4.

Do Conversational Implicatures Express Arguments Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja Filozofski fakultet u Rijeci - 9.3.2017.
5.

Slurs: The Relation between Moral and Linguistic Change Philosophy of Linguistics and Language Interuniverzitetski Centar Dubrovnik - 13.9.2016.
6.

The place for conversational implicature in doctor-patient interaction 4th International and Interdisciplinary Conference on Communication, Medicine and Ethics (COMET) Aalborg, Danska - 5.7.2016.
7.

The Semantic and Moral Evolution of Slurs Language, Mind and Knowledge Kampus Borongaj Campus – Hrvatski studiji, Zagreb - 19.6.2014.
8.

Pragma-Epistemology: Testifying and Lying with Indirect Speech Acts Sperber Simposium Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 18.3.2014.
9.

Can false implicatures count as lies? Mental Phenomena: Philosophy of Linguistics Interuniverzitetski Centar Dubrovnik, - 5.9.2012.
10.

Testimony and Implicature Analytic Philosophy - Relativism and Contextualism Interuniverzitetski Centar Dubrovnik - 12.6.2012.
11.

Convention and conversational implicature Mental Phenomena: Philosophy of Linguistics Interuniverzitetski Centar Dubrovnik - 6.9.2011.

Znanstveni projekti

1. 21.7.2017. -
Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja, IP-06-2016-2408; poslijedoktorandica; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 2.9.2015. - 30.11.2016.
Izgradnja sustava potpore za mlade istraživače, ESF 3.2.01-0350; doktorandica; Europski socijalni fond; ;
3. 12.11.2014. - 20.4.2016.
Dekonstrukcija povijesno-glazbenih iskustava: canzonette popolari, popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata, 13.04.2.2.25; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 2.5.2018. - 3.5.2018.
Perspectives on Art; Art, Education and Democracy; Art and Identity Filozofski fakultet u Rijeci članica organizacijskog odbora
2. 9.3.2018. -
Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja Filozofski fakultet u Rijeci suorganizatorica
3. 15.12.2017. -
Argumentation, Informal Logic and Everyday Reasoning Filozofski fakultet u Rijeci suprganizatorica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.3.2016. - Gdje započinje pragmatika, a gdje semantika
Noć filozofije
US Furija, Filozofski fakultet u Rijeci
2. 15.5.2015. - Pejorativi i razvoj metafore
Govor mržnje – što je i kako ga suzbiti?
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 19.7.2013. - Neka moralna i društvena pitanja vezana uz kućne ljubimce
Ecoramika - između filozofije i umjetnosti
Galerija Garbas Konzervatorskog odjela u Rijeci