Ema Petaković

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

prostorija : 108
e-pošta : ema.petakovic@fthm.hr
telefon : + 385 51 294 712
web : https://www.fthm.uniri.hr/kontakti/175-ema-petakovic

Ema Petaković
ORCID
CROSBI
Google Scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Publons

Obrazovanje

- mag. oec. Diplomski studij Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- univ. bacc. oec. Preddiplomski sveučilišni studij Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Radno iskustvo

7.2.2019. - Asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Članstva

- Alumni FMTU
- FIJET Croatia

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Integrirani sustavi upravljanja
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Asistent
Norma sati:
- Modeli sustava kvalitete
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Asistent
Norma sati:
- Menadžment kvalitete
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Asistent
Norma sati: