Hana Paleka mag.oec.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za financije

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Hana Paleka

Obrazovanje

- Gimnazijska maturantica Jezični smjer Prva sušačka hrvatska gimnazija
- Sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) Preddiplomski studij - menadžment događaja i slobodnog vremena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Magistra ekonomije (mag.oec.) Diplomski studij - menadžment događaja i slobodnog vremena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Radno iskustvo

- Administrativna tajnica Administrativni poslovi agencije za nekretnine, kontakt sa klijentima, ažuriranje web stranice Jo - Da nekretnine d.o.o.
- Event i PR menadžer Planiranje i organizacija događaja, briga o ključnim klijentima, razvoj branda, odnosi s javnošću, oglašavanje Kvarner kongresi d.o.o.
- Animatorica Animacijske aktivnosti u jednom od najvećih kampova u Istri (BiVillage) Samarcanda (DF Animacija d.o.o.)
- Urednik i novinar Posao u okviru riječkog sveučilišnog radija Radio Rijeka
- Voditelj prodajnog centra Administrativni i financijski poslovi prodajnog mjesta, kontakt sa dobavljačima, kontrola zaliha, obuka djelatnika (customer service), marketing Printcentar d.o.o.
- Poslovođa prodajnog centra Administrativni i financijski poslovi prodajnog mjesta, organizacija poslovanja i merchandising, kontrola zaliha, obuka djelatnika (customer service) Liberalis promet
- Voditelj odjela Odgovornost za budžet odjela, zapošljavanje i rukovođenje djelatnicima, odgovornost za predstavljanje branda, kontakt sa produkt menadžerima u Španjolskoj Inditex (Zara Hrvatska d.o.o.)
- Voditelj ureda Poslovi administracijske i financijske prirode vezani uz sportsko - ugostiteljski objekt, uključujući kompletnu kontrolu računovodstva Ružić sport d.o.o. i Ružić obrt
- Administrator Administrativni i financijski poslovi, računovodstvo Fadila d.o.o.
- Voditelj poslovanja Odgovorna osoba za poslovanje ugostiteljskog objekta, s naglaskom na kontrolu financija Invito mare d.o.o.

Nagrade i priznanja

Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova godišnja pohvala
Dekanova godišnja pohvala
Deaknova godišnja pohvala