mr.sc. Goran Vizentin dipl.ing.stroj.

Pomorski fakultet Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku
Pomorski fakultet Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Goran Vizentin 1 1

Obrazovanje

- 11.4.2006. mr.sc. Poslijediplomski studij strojarstva Tehnički fakultet u Rijeci