dr. sc. Ivana Ivančić


e-pošta : ivanai@fthm.hr

Obrazovanje

- Doktorica znanosti Doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Magistra ekonomije Sveučilišni studij "Turistički i hotelski menadžment" Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Hotelijersko-turistički tehničar Srednjoškolsko obrazovanje Hotelijersko-turistička škola Split

Radno iskustvo

- Viša asistentica Nastavne aktivnosti na kolegijima: Menadžment, Održivi razvoj u sustavu znanosti Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Asistentica Nastavne aktivnosti na kolegijima: Animacija u turizmu, Menadžment strateških manifestacija, Menadžment posebnog programa, Menadžment vjerskih događaja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Administrativna djelatnica Glazbena škola Tarla

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Animacija u turizmu
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Suradnik
Norma sati:
- Menadžment strateških manifestacija
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Suradnik
Norma sati:
- Menadžment posebnog programa
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Suradnik
Norma sati:
- Menadžment vjerskih događaja
Diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Suradnik
Norma sati:
- Menadžment
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Suradnik
Norma sati:
- Održivi razvoj u sustavu znanosti
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Suradnik
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

- Organizacija i menadžment u hotelskom domaćinstvu
Program cjeloživotnog učenja "Hotelska domaćica"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Suradnik u izvođenju nastavnog procesa
Norma sati:

Osobni razvoj

- Introduction to Benchmarking and Hotel Analytics


Norma sati:
- Primijenjena ekonometrija


Norma sati:
- Izrada e-kolegija u sustavu Moodle


Norma sati:
- Statističke metode u istraživačkom radu


Norma sati:
- Osnove primjene i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i interneta u poslovanju turističkog sektora (ICT i CRM)


Norma sati:
- Organizacija manifestacija


Norma sati:
- Forecastinf and Strategic Management in Tourism


Norma sati:
- Menadžer hotela


Norma sati:
- Osnove govorništva i javnog nastupa


Norma sati:
- Kvantitativne metode istraživanja u turizmu


Norma sati:
- Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructors


Norma sati:
- Data Colection Using Quantitative and Qualitative Methodology


Norma sati:
- Krizni menadžment


Norma sati:
- Uvod u govorništvo


Norma sati:
- Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja


Norma sati:
- Balancing Profitability, Customer and Employee Satisfaction


Norma sati:
- Zadovoljni opatijski gosti


Norma sati:
- E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 5 ECTS
-


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cerović, Zdenko; Grudić Kvasić, Sanda; Ivančić, Ivana
Forecasting tourism demand - the case of the city of Rijeka
DIEM - 2017.

2. Cerović, Zdenko; Ivančić, Ivana
Issues facing toruism expenditure motivated by faith
Academica Turistica

3. Zadel, Zrinka; Ivančić, Ivana; Čevapović, Ines
Managing local residents in tourism development
Toruism&Hospitality Industry 2014

4. Cerović, Zdenko; Grudić Kvasić, Sanda; Ivančić, Ivana
The impact of social responsibility on company performance in the hospitality industry
DIEM

5. Gračan, Daniela; Zadel, Zrinka; Ivančić, Ivana
Communicating tourism events
DIEM

6. Cerović, Zdenko; Ivančić, Ivana
Interaction of cultural events and tourist spending

7. Zdenko; Grudić Kvasić, Sanda; Ivančić, Ivana
Organizational culture in Croatian hospitality industry
Tourism&Hospitality Industry 2012

8. Gračan, Daniela; Zadel, Zrinka; Ivančić, Ivana
Manifestacije kao konkurentan kulturno-turistički proizvod

9. Zdenko; Grudić Kvasić, Sanda; Ivančić, Ivana
Offer management of trading goods in tourist spending

10. Gračan, Daniela; Verunica, Zlatko; Ivančić, Ivana
Sport and tourism as complementary socioeconomic phenomena

11. Ivančić, Ivana
Impact of accession to the European Union on Croatian economy

12. Vizjak, Ana; Vizjak, Maja; Ivančić, Ivana
Use of business intelligence in the economy with it's application to tourism
Tourism&Hospitality Industry 2010.


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
1000 HRVATSKIH PLAŽA
 
član istraživačkog tima
2.
-
Problemska analiza stanja turizma na hrvastkoj strani - Riviera Opatija (za grad Opatiju) s naglaskom na kulturnom turizmu u okviru projekta "365 DANA RIVIERE"
 
član istraživačkog tima / tajnica projekta
3.
-
ANALIZA STANJA TURIZMA OPĆINE PUNAT
 
član istraživačkog tima
4.
-
BENCHMARKING HRVATSKOG HOTELIJERSTVA
 
član stručnog tima
5.
-
ANALIZA I OCJENA STANJA RAZVOJA KRUZING TURIZMA DESTINACIJE RIJEKA
 
tajnica projekta
6.
-
1000 HRVATSKIH PLAŽA - JADRANSKE MORSKE ZVIJEZDE KVARNERA
 
član istraživačkog tima / tajnica projekta
7.
-
AKCIJSKI PLAN UNAPREĐENJA PONUDE I TURISTIČKE VALORIZACIJE JADRANSKIH PLAŽA
 
član istraživačkog tima / tajnica projekta
8.
-
REGIONALNI PROGRAM UREĐENJA I UPRAVLJANJA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
 
član istraživačkog
9.
-
REGIONALNI PROGRAM UREĐENJA I UPRAVLJANJA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 
član istraživačkog tima
10.
-
BENCHMARKING KAMPOVA
 
član stručnog tima
11.
-
STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA KVARNERA SA STRATEŠKIM I OPERATIVNIM MARKETING PLANOM 2016.-2020.
 
član stručnog tima
12.
-
PROJEKT STRATEGIJA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PLAŽAMA CRNE GORE
 
član istraživačkog tima

Stručna aktivnost

1.
-
Program cjeloživotnog obrazovanja "Hotelska domaćica"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu   Suradnik u izvođenju nastavnog procesa / tajnica programa