Zlatka Gregorović Belaić

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : 321
konzultacije : utorkom 12.00-14.00 i prema dogovoru
telefon : 265-782

Obrazovanje

1.10.2011. - 12.9.2013. Magistra pedagogije Sveučilišni diplomski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2008. - 30.9.2011. prvostupnica pedagogije Sveučilišni preddiplomski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Asistent Održavanje seminara na kolegiju Obiteljska pedagogija te održavanje vježbi na kolegiju Opća pedagogija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju te Preddipomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Učiteljski fakultet u Rijeci
- Pedagog Obavljanje poslova pedagoga u radu s djecom i roditeljima. Plivački klub "Nevera"
- Asistent Održavanje seminara na kolegijima iz polja pedagogije, grane obiteljska pedagogija. Filozofski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

9.10.2018. - 1.2.2019. Obiteljska pedagogija
Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet
asistent
Norma sati: 45
9.10.2018. - 1.2.2019. Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja
Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet
asistent
Norma sati: 45
9.10.2018. - 1.2.2019. Pedagogija ranog i predškolskog odgoja
Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet
asistent
Norma sati: 22,5
26.2.2018. - 28.6.2018. Obitelj i djeca u riziku
Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Gregorović, Zlatka; Orbanić, Petra; Jurković, Nensi; Knežević, Suzana; Klasan, Tamara; Vrtarić, Marita
Nastavničke percepcije o obrazovnim politikama prikaz istraživanja Obrazovna politika u visokom školstvu, 1.Riječki međunarodni studentski kongres 2012 Rijeka, Filozofski fakultet

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Pedagoški aspekti odnosa u obitelji
 
suradnik