Vanja Vitezić univ.spec.oec.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

Obrazovanje

1.1.2012. - Poslijediplomski doktorski studij Menadžment održivog razvoja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
1.1.2007. - 1.1.2012. mag.oec. specijalist za kontroling (univ.spec.oec.) Poslijediplomski specijalistički studij Kontroling Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2007. mag.oec. Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2013. - Asistent znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje; Asistent na katedri za Menadžment Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - 1.1.2013. Asistent znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje; Asistent na kolegijima: Osnove poduzetničke ekonomije; Osnove ekonomije i menadžmenta; Međunarodna ekonomija; Upravljanje poslovnim financijama Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
1.1.2010. - 1.1.2012. Voditelj zastupnika Prodaja tvrtkinih proizvoda; organiziranje i racionalizacija poslova u okviru svoje organizacijske jedinice; stvaranje vlastite prodajne mreže; zapošljavanje i edukacija novih i postojećih internih te eksternih zastupnika; planiranje; izrada dnevnih, tjednih, mjesečnih i kvartanih izvješaja te podnošenje istih Direktoru prodaje; obavljanje poslova uobičajenih za učinkovito funkcioniranje prodaje Merkur osiguranje d.d.
1.1.2008. - 1.1.2010. Direktor prodajnog odjela prodaja tvrtkinih proizvoda; stvaranje i razvijanje vlastite i vanjske prodaje i prodajne mreže na području svoje nadležnosti; izrada prijedloga poslovnih planova i usklađivanje s Upravom društva; podnošenje izvještaja o postignutim rezultatima Upravi društva; izrada tjednih , mjesečnih i kvartalnih izvještaja; nadziranje obučenosti te briga i edukaciji; marketinške aktivnosti; izmjena postojećih i plasiranje novih produkata Velebit osiguranje d.d.

Članstva

1.1.2014. - Centar za istraživanja i inovacije u turizmu
1.1.2009. - Udruga hrvatskih kontrolera

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Perić, Marko; Vitezić, Vanja
Impact of global economic crisis on firm growth
Small business economics 46 1-12 - 2016. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11187-015-9671-z

Q1
A1
WOS

2. Perić, Marko, Vitezić, Vanja, Mekinc, Janez
Conceptualizing innovative business models for sustainable sport tourism
International journal of sustainable development and planning 11 469-482 - 2016. http://www.witpress.com/elibrary/sdp-volumes/11/3/1307

Q4
A1

3. Vitezić, Neda; Vitezić, Vanja
A Conceptual Model of Linkage Between Innovation Management and Controlling in the Sustainable Environment
Journal of Applied Business Research 31 175-184 - 2015. http://search.proquest.com/openview/d82bc2a95ea1aa7985b82553a131c503/1?pq-origsite=gscholar

Q3
A1

4. Vitezić, Vanja; Car, Tomislav; Šimunić, Maja
MANAGING INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE HOTEL INDUSTRY – RESPONSE TO GROWING CONSUMER PREFERENCES
Tourism in Southern and Eastern Europe 3 467-478 - 2015. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2637410

A1
WOS

5. Perić, Marko; Đurkin, Jelena; Vitezić, Vanja
The system of experiences: forgotten management tool?
Zbornik radova 3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta, Tehnološki razvoj u funkciji održivog turizma i sporta 139-143 - 2014.

A2

6. Morec, Barbara; Vitezić, Vanja; Tekavčić, Metka
THE ROLE OF ACCOUNTING IN MEASURING EFFICIENCY IN PUBLIC EDUCATION: A LITERATURE REVIEW
Journal of Business Management 5 48-55 - 2012.

A1

Znanstveni projekti

1. 1.6.2015. - 31.5.2018.
Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama; član tima; HRZZ; ;