Mr.art. Letricija Linardić izv.prof.

Akademija primijenjenih umjetnosti Dekanat

e-pošta : letricija.linardic@apuri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google znalac

Obrazovanje

1.1.2003. - Mr.art. Podiplomski študij grafike Akademija likovnih umetnosti u Ljubljani
1.1.1991. - 1.1.1997. Profesor likovne kulture Smjer likovna umjetnost Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - izv.prof. predaje: Metodiku likovne kulture, Metodičku školsku praksu na diplomskom studiju Likovne pedagogije Grafiku i grafiku izborni na svim godinama preddiplomskog studija Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2013. docentica predaje: Metodiku likovne kulture, Metodičku školsku praksu na diplomskom studiju Likovne pedagogije Grafiku i grafiku izborni na svim godinama preddiplomskog studija Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2013. docentica, izv.prof. u privitku cjelokupna nastavna djelatnost od 2007.-2013.
1.1.2007. - 1.1.2011. docentica kao vanjska suradnica predaje: Kulturna baština, Likovno oblikovanje, Izvannastavne likovne aktivnosti, Likovna kultura, Metodila likovne kulture 1. Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2007. viša asistentica radi na kolegijima: Metodika likovne kulture, Metodika povijesti umjetnosti i Grafika Odsjek za likovnu umjetnost Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2007. asistent, docent u privitku cjelokupna nastavna djelatnost od 1999.-2007. godine
1.1.1999. - 1.1.2004. mlađa asistentica radi na kolegijima: Metodika likovne kulture, Metodika likovne umjetnosti i Grafika Odsjek za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Korea, Seoul, 9th International miniature print exhibition, The Space Group of Korea – nagradna diploma
Zagreb, 1. hrvatsko trijenale grafike, Posebno priznanje žirija
Zagreb, Nagrada 2. hrvatskog trijenala grafike, otkupna
Crna Gora, Podgorica, 2. nagrada galerije Ikona, Sv. Stefan
Zagreb, 6. hrvatsko trijenale grafike Posebno priznanje Odbora za nagrade

Članstva

1.1.2012. - Član Stučnog vijeća Centra za studije
1.1.2012. - Prodekanica za nastavu na APU
1.1.2011. - Član stučnog povjerenstva Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) za Državni stručni ispit učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola te strukovnih škola iz područja likovne umjetnosti
1.1.2010. - 1.1.2011. Predstojnica Katedre za grafiku
1.1.2007. - 1.1.2010. Odbor za unapređivanje kvalitete studija akademije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2007. - 1.1.2013. Metodička školska praksa
Diplomski studij Likovne pedagogije
APU
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2013. Metodika likovne kulture
Diplomski studij Likovne pedagogije
APU
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2013. Grafika
Preddiplomski studij Likovne pedagogije i primijenjene umjetnosti
APU
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2013. Grafika/izborni
Preddiplomski studij Likovne pedagogije i primijenjenih umjetnosti
APU
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2011. Kulturna baština, Likovno oblikovanje, Izvannastavne likovne aktivnosti, Likovna kultura, Metodila likovne kulture 1.
Predškolski odgoj i razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2013. - Emocije u likovnom izričjau djece
Breza Žižović
Likovna pedagogija
APU
1.1.2013. - Nadrealiazam i dječje slikovnice
Ena Đelmo
Likovna pedagogija
APU
1.1.2012. - Slikovnica ilustrirana grafičkim tehnikama prilagođenim djeci
Martina Vojnić
Likovna pedagogija
APU
1.1.2011. - Istraživački pristup grafici
Božidarka Matija Čerina
Likovna pedagogija
APU
1.1.2010. - Glazbeni video. Povijesni, tehnologijski i fenomenološki pregled medija
Damjan Šporčić
Likovna kultura
APU

Osobni razvoj

1.1.2004. - Mobile Academy, filmski tečaj pod vodstvom Johannes Hedinger / Com&Com, Switzerland te Harun Farocki, Germany i Hartmut Bitomsky, USA


Norma sati:
1.1.2002. - Škola medijske kulture, specijaliziranu videoradionicu za kameru i snimanje


Norma sati:
1.1.2001. - Radionica kaligrafije


Norma sati:
1.1.1994. - Međunarodna ljetna kiparska Škola, Vrsar – Montraker; mentor: red.prof. Josip Diminić, akad.slik. i kip.


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.1999. - 1.1.2013. PROJEKTI SA STUDENTIMA

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Pozvana predavanja

1.
STRUČNA PREDAVANJA 2010. Predavanje o grafičkim postupcima dubokog tiska djelatnicima i kustosima MMSU Rijeka
2.
STRUČNA PREDAVANJA 2006. Multimedijalno predstavljanje Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci; u organizaciji Udruge za produkciju kulture "Industria"
3.
STRUČNA PREDAVANJA 2004. “Kako nastaje grafički list?” povodom izložbe Grafika iz fundusa Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Umjetničko djelovanje

1. 1.1.1996. - 1.1.2011. SAMOSTALNE IZLOŽBE 2011. Rijeka, Galerija Kortil (zajednos Tanjom Dabo) 2008. Rijeka, Sigurnost(ne)sigurnost, Galerija “Juraj Klović” 2005. Rijeka, Mali salon, Grafike 2005. 2001. Rijeka, Atelje Josipa Butkovića (Zlatko Kutnjak) 2000. Zagreb, Studio Kabineta grafike HAZU Bosna i Hercegovina, Tuzla, Tuzlanska galerija portreta (Tanja Dabo, Maja S. Franković) 1996. Rijeka, Izlozi Grada Rijeke u organizaciji Moderne Galerije u Rijeci ; ; ;
2. - SKUPNE IZLOŽBE 2011.,2012. 2012. Rijeka, Izložba grafika djelatnika katedre za grafiku, Mali Salon Zagreb, 6. hrvatsko trijenale grafike, Dom HDLU 2011. Crna Gora, Nikšić, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Galerija Ilija Šobajić Crna Gora, Tivat, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Ju Centar za kulturu Tivat, Galerija Buća (u sklopu međunarodnog festivala Mediterana Purgatorij) Rijeka, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Galerija Kortil Kina, Guanlan, 2011 Guanlan International print biennial BiH, Sarajevo, Otisci, utisci, galerija Collegium Artisticum; ; ;
3. - SKUPNE IZLOŽBE 1998. Italija, Trieste, Ars Futura, Centro Culturale Croato “Matrix Croatica” Rijeka, Promocija grafičke mape: “Hoc lapidis ictu percussus fuit crucifixus – 1296.” u Atriju HKD-a na Sušaku Hungary, Budapest, Contemporary Croatian Graphic Art, Pesti Vigado Hungary, Pečuh, Contemporary Croatian Graphic Art, Kulturni centar obrazovnog centra Slovakia, Bratislava, Contemporary Croatian Graphic Art, Narodne Osvetovne Centrum India, New Delhi, Contemporary Croatian Graphic Art, National Gallery Turky, Ankara, Contemporary Croatian Graphic Art, Kultur Bakanligi Devlet Resim Heykel Muzesi Turky, Ankara, Contemporary Croatian Graphic Art, Galerija Fedo Czech Republic, Praha, Contemporary Croatian Graphic Art; ; ;
4. - SKUPNE IZLOŽBE 2010. Španjolska, 31. Mini Print International of Cadaques Turska Istambul, International Ex-libris Istanbul 2010 Cyprus, 1st International Ex libris CYPRUS’2010 Portugal, 5. biennial international de gravura Portugal Japan, Kyoto, 6th Kiwa woodblock exhibition Split, Utisci, otisci. 100 grafičara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Stara gradska vijećnica u organizaciji Galerije Brešan Spain, Ourense, 11. Internacional de grabado, Novacaixagalicija Romania, European International Book Art Biennale 2009. Rijeka, Hrvatska, Galerija Juraj Klović, Klovićevim tragom. Suvremena minijatura i slikarstvo maloga formata (u povodu 510. godišnjice rođenja i 430. godišnjice smrti J. Klovića) Njemačka, Gelsenkirchen, “Auf den spuren von Klović”, zum 510. Jahrestag der Geburt und 430. Jahrestag des Todes von Juraj Klović Grižane, Hrvatska, Galerija Stara Škola, ista izložba Zagreb, Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet Grafike, Hrvatski tijenale grafike ; ; ;
5. - SKUPNE IZLOŽBE 2008. Rijeka, Suvremeni pejzaž – rastezljivost prostora, Galerija Kortil, projekt HDLU-a Rijeka – Kritičar bira 2007. Osijek, II. dani hrvatske grafike, Galerija likovnih umjetnosti Rijeka, Galerija Kortil, 60+1 godišnja izložba HDLU Rijeka, Crtež-grafika 2006. Japan, Hekinan, Suvremena hrvatska grafika 2005. Poland, Krakow , IconData - WorldPrints 2005, http://icondata.triennial.cracow.pl Rijeka, “Projekt Frakcija”, Galerija Kortil Rijeka, izložba grafika iz mape «2», APU Australija, Perth, Fremantle, Suvremena hrvatska grafika ; ; ;
6. - SKUPNE IZLOŽBE 2004. Sweden, Falun, Falutriennalen 2004, Prints from the Balkans, Dalarnas museum Oldenburg, (International print triennial Krakow), Stadtmuseum Oldenburg Rijeka, “Grafike odabrane iz zbirke MMSU-a”, Moderna galerija MMSU Rijeka, izložba grafika iz mape «Kabinet 3», OLU 2003. Egypt, Cairo, 4th Triennal of graphic art, Palace of Arts Spain, Barcelona, 23rd Mini print international, Taller galeria Fort Crna Gora, Podgorica, 1. likovni susret na imanju Knjaz, izložba grafike i crteža Zagreb, 3. trijenale hrvatske grafike, Poland, Krakow, International triennal of graphic art Rijeka, 4. Međunarodna izložba Ex-Libris “Čovjek i riba”, Galerija Kortil Split, Međunarodni grafički bijenale Split, muzej grada Splita ; ; ;
7. - SKUPNE IZLOŽBE 2002. Austrija, Beč, 1. salon grafike, Die Kleine Galerie Zagreb, promocija grafičke mape “Mlade hrvatske grafičarke” u izdanju Kabineta grafike HAZU, Kabinet grafike HAZU Rijeka, promocija grafičke mape “Mlade hrvatske grafičarke”, Galerja Filodrammatica Grčka, Thessaloniki, “Balkan square”, 2002: Engraving in SA. Europe, Municipality of Neapolis Rijeka, 56. godišnja izložba “Crtež- grafika”, Galerija Kortil 2001. Rab, 1. salon grafike, Banova vila Rijeka, 3. Međunarodna izložba Ex libris - Stara pisma, Galerija Kortil Germany, Mainz, Contemporary Croatian Graphic Art, Rathaus, Galerie Mainz; ; ;
8. - SKUPNE IZLOŽBE 2000. Egipat, Aleksandria, Muzej likovnih umjetnosti, XX aleksandrijsko bijenale mediteranskih zemalja Zagreb, 22. hrvatski trijenale grafike, Umjetnički paviljon Poland, Lublin, VI international art triennale 2000, Panstwowe Muzeum na Majdanku Gospić, XXXV Lički likovni anale “Velebit – naš”, Muzej Like Gospić Rijeka, XXXV Lički likovni anale “Velebit – naš”, Galerija Filodramatika Indonezia, Jakarta, Contemporary Croatian Graphic Art, National Museum Indonezia, Surabaya, Contemporary Croatian Graphic Art, Garden Palace Hotel Indonezia, Yogykarta, Contemporary Croatian Graphic Art, Hotel Melia Purosani Indonezia, Bundung, Contemporary Croatian Graphic Art, Museum Barli Egipat, Kairo, Contemporary Croatian Graphic Art, Palace of Arts Bulgaria, Sofia, Contemporary Croatian Graphic Art, National Galery for Forgein Art; ; ;
9. - SKUPNE IZLOŽBE 1999. Italija, Lomazzo, Concorso internazionale d`arte “L`arte in prospettiva Europea”, Italija, Biella, Premio internazionaleBiella 1999 per l`incizione, Chiostro di S. Sebastiano Rijeka, 2. International exhibition “Ex-libris”, Galerija Kortil HKD Sušak Rijeka, Galerija Juraj Klović, Novoprimjljeni članovi i kandidati HDLU Rijeka Rijeka, Galerija Kortil HKD Sušak, 53. godišnja izložba crtež – grafika Rijeka, Galerija Kortil HKD Sušak, grafika i crtež suradnika Ateljea Spain, Barcelona, Taller Galeria Fort, 19. Mini Print Internacional Cadaques Australia, Sydney, Hrvatska kuća, Suvremena hrvatska grafika Bulgaria, Varna, 10. International print Biennial Varna `99, Art Gallery Varna Egypt, Giza, 3rd Egyptian Internatinal Print Triennale 1999, National Centre of Fine Arts Turky, Istambul, Contemporary Croatian Graphic Art China, Peking, Contemporary Croatian Graphic Art, Beijing International Art Palace China, Qingdao, Contemporary Croatian Graphic Art, Huilan ; ; ;
10. - SKUPNE IZLOŽBE 1999.Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Contemporary Croatian Graphic Art, Hrvatski kulturni centar, Colegium Artisticum Romanya, Bukurest, Contemporary Croatian Graphic Art, Galeria Etaj 3 De La Teatrul National Romanya, Ploiesti, Contemporary Croatian Graphic Art, Art Museum Iran, Teheran, Contemporary Croatian Graphic Art, Niavaran Cultural Center Opatija, Izložba I aukcija slika, Rotary Bal u organizaciji Rotary Club Rijeka ; ; ;
11. - SKUPNE IZLOŽBE 1996. Italia, Citta di Casale Monferrato, Premio Citta di Casale 1996 - Ex Libris Italia, Cuneo, Pantagruel Almanach Ex Libris Jugoslavija, Gornji Milanovac, 4. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Muzej rudničko – takovskog kraja Hungari, Budapest, Small graphic forms, Ujpest Galeria, Kisgrafika Korea, Seoul, 9th International miniature print exhibition, The Space Group of Korea Split, Biennal exhibition of mini print, Pinakoteka Samostana Gospe od Zdravlja Kastav, Galerija Vincent, Od Vincenta do Vincenta; ; ;
12. - SKUPNE IZLOŽBE 1998. Malaysia, Kuala Lumpur, The 3rd annual exhibition of international contemporary prints Central Academi of art Spain, Barcelona, Mini Print Internacional Cadaques, Taller Galeria Fort Poland, Raciborz, 2nd International bienal, Muzeum Raciborza Czech Republic, Praha, 2nd International triennial of graphic art Prague, Inter-kontakt-graphic´98, Labirinth; Prague Old Town Hall, Summer Refectory of the Strahov Monastery Latvija, Vilnius, “Environmental protection and railway” The litle graphic arts, SPAB”Lietvius geležinkeliai”, Lietuvos ekslibrisininku klubas Spain, Balears(Eivissa), XV Ibicagrafic`98, Museu d`art conteporani d`Eivissa Hungary, Budapest, Kisgrafika – Small graphic forms, Ujpest Galeria Rijeka, Mladi riječki grafičari i njihovi gosti, Galerija Filodramatika ; ; ;
13. - SKUPNE IZLOŽBE 1997. Makedonija, Bitola, International Triennial of Graphic Art, Institute, museum and galery Bitola Slovenija , Ljubljana, 22. International biennal of graphic art, Modern Galery Zagreb, 1. hrvatski trijenale grafike, Kabinet grafike HAZU Czech Republic, Prague3.The European Triennal of non-traditional and avantgarde graphic, Gallery Mlada fronta Litvania, Vilnius, Lietuvos Mokyklai-600 Exlibrisai, Lietuvos ekslibrisininku klubas Žminj, izložba grafika, restoran Lipa France, Chamalieres, Le QuatriemeTriennale mondiale d`estampes petit format, Galerie d`Art Contemporain de Chamalieres Petrinja, izložba radova likovne kolonije Petrinja´97 pod pokroviteljstvom HV-a Rijeka, 1. International exhibition Ex Libris – Galerija Kortil HKD Sušak; ; ;
14. - SKUPNE IZLOŽBE 1995. Rijeka, Mali salon, Izložba studentskih radova Bulgaria, Varna, VIII International print biennale, Art Gallery-Varna Italia, Como, Concorso Internazionale Ex – Libris, Biblioteca comunale di Lomazzo Ronjgi, izložba slika i akvarela «Pud Brajdun», Spomen Dom Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Galerija Sanson, Otvoreni atelje grafike Josipa Butkovića (J. Butković, S. Tomašev) 1994. Vrsar, Montraker, Međunarodna ljetna studentska kiparska škola ; ; ;
15. - UMJETNIČKE AKCIJE 2005. „Škola pečenja kruha” (s Josipom Butkovićem, Plamenom Šarlija, Tanjaom Dabo) akcija provedena na Dan planete zemlje 22.04.2005. 2004. „Sakrijmo im identitet“(s Tanjom Dabo) akcija izazvana revoltom zlorabljenja svih medija oglašavanja u svrhu političke promidžbe; ; ;
16. - GRAFIČKA MAPA “4”, u izdanju autora grafičke mape L. Linardić, T. Dabo, D. Trogrlić; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2008.; ; ;
17. - GRAFIČKA MAPA “III”, u izdanju autora grafičke mape L. Linardić, T. Dabo, M.Kostelac; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, prosinac 2006.; ; ;
18. - GRAFIČKA MAPA „2“, u izdanju autora grafičke mape (naklada 9 primjeraka) L. Linardić, T. Dabo, J. Šikanja; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2005.; ; ;
19. - GRAFIČKA MAPA “Kabinet 3”, u izdanju autora grafičke mape (naklada 20 primjeraka) L.Linardić, T. Dabo, J. Butković, J. Šikanja; promocija – prostor kabineta br. 3 na Odsjeku za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2004. ; ; ;
20. - GRAFIČKA MAPA „10 u 5“, Grafička mapa djelatnika katedre za grafiku promovirana u Rijeci na Katedri za grafiku Akademije primijenjenih umjetnosti, 1. lipnja 2011. ; ; ;
21. - GRAFIČKA MAPA “Mlade hrvatske grafičarke”, grafička mapa sa 11 autorica (naklada 60 primjeraka) u izdanju Kabineta Grafike HAZU; promocija grafičke mape: Kabinet grafike HAZU Zagreb, Galerja Filodrammatica Rijeka, 2002. ; ; ;
22. - GRAFIČKA MAPA “Hoc lapidis ictu percussus fuit crucifixus – 1296.”; grafička mapa (naklada 50 primjeraka) izdana povodom 700-te obljetnice čudotvornog raspela u crkvi “Svetog Vida” u Rijeci u izdanju Kalkografskog ateljea na Sušaku; promocija grafičke mape u Atriju HKD-a na Sušaku, Rijeka, 1998.; ; ;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2010. - STRUČNE RECENZIJE 2010. Stručni recenzent za: „Grafičke tehnike“ udžbenik za strukovne srednje škole, autorice Carmen Bačura Potočić, u izdanju Školske knjige, Zagreb ; ;

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - član
Akademija primijenjenih umjetnosti / Stručno vijeće Centra za studije