Izv. prof. dr. sc. Lara Jelenc

Ekonomski fakultet Katedra za menadžment i organizaciju

prostorija : Kabinet 57
e-pošta : lara.jelenc@efri.hr
mobitel : 0038598 82 98 98
skype : laraopatija
telefon : 0038551 355 131
e-pošta : lara.jelenc@gmail.com
konzultacije : Četvrtak 10.00-12.00

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia
CROSBI
Google scholar 58 4 1
ORCID
ResearchGate Score 7,58 3 1
SSRN

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2009. Doktor znanosti Doktorski studij Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
1.1.2001. - 1.1.2004. Magistar znanosti Magistarski studij Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
1.1.1996. - 1.1.2001. Diplomirani ekonomist Dodiplomski studij Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1996. Srednja stručna sprema Jezična gimnazija Jezična gimnazija Eugena Kumičića Opatija

Radno iskustvo

1.1.2015. - Izvanredni profesor Priprema i provedba istraživanja i sunositeljstvo na kolegijima Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Istraživanje tržišta i Promocija. Ekonomski fakultet
1.1.2011. - 1.1.2015. Docent Priprema istraživanja i održavanje predavanja i seminara iz kolegija Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Promocija i Istraživanje tržišta. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2011. Viši asistent Priprema istraživanja i održavanje seminara iz kolegija Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Promocija i Istraživanje tržišta. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2009. Znanstveni novak-viši asistent Priprema istraživanja i održavanje seminara iz kolegija Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Promocija i Istraživanje tržišta. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2009. Znanstveni novak-asistent Priprema istraživanja i održavanje seminara iz kolegija Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Promocija i Istraživanje tržišta. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nastavna izvrsnost, Sveučilište u Rijeci, u kategoriji nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Članstva

1.1.2014. - Strategic Management Society
1.1.2014. - Academy od Management (2016-2018- Global Represenative za Europu ua BPS Diviziju)
1.1.2012. - US Alumni Community of Croatia
1.1.2006. - Alumni Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2012. Universitas, Rijeka
1.1.2004. - Alumni Ekonomskog fakulteta i poslovne administracije, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
1.1.1996. - 1.1.2001. Klub 4+, studentska organizacija sponzorirana od strane grada Opatije, okupljanje studenata s najboljim prosjekom ocjena

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Proces strateškog menadžmenta
Poslijediplomski speicjalistički studij "Upravljanje poslovnim uspjehom"
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2016. - Vođenje (leadership)
Poslijediplomski specijalistički studij "UPravljanje poslovnim uspjehom"
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2016. - Timski projekt
Pposlijediplomski specijsliatički studij "Upravljanje poslovnim uspjehom"
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.1.2015. - Strateško upravljanje kvalitetom
Diplomski studij, učenje na daljinu
Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Menadžment
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2012. Osnove strateškog menadžmenta
OPUZ
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2014. Strategijski marketing menadžment
Diplomski studij
Pomorski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2014. Marketing
Diplomski studij
Pomorski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2007. Menadžment
Prediplomski studij
Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Istraživanje tržišta
Diplomski studij, učenje na daljinu
Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Promocija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - Upravljanje kvalitetom
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - Strateški menadžment
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Strategic Management
International Business
Ekonomski fakultet
sunositelj
Norma sati:
- Market research
International Business
Ekonomski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

28.9.2018. - 28.9.2018. SWOT analiza poduzeća IZO d.o.o.
Nikolina Ivković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Utjecaj pojavljivanja u medijima na percepciju potrošača
Monika Hrpalo
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Istraživanje problema neuključenosti djece i mladih u rad DVD-a Njivice
Sandra Božičević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Utjecaj internet marketinga na prodaju hotelskih proizvoda i usluga
Mirela Tomić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Sustavi upravljanja kvalitetom u poduzećima proizvodnje pekarskih i slastičarskih proizvoda
Karolina Gašparović Kličko
Diplomski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Primjena sustava kvalitete pri provođenju kliničkih ispitivanja u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Kristina Varga
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Utjecaj unapređenje sustava upravljanja kvalitetom u restoranu
Andrea Gucek
Diplomski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u mala i srednja poduzeća
Ana Mirković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2018. - 25.9.2018. Tehnike oglašavanja u svrhu povećanja posjećenosti internet trgovine
Marin Matić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2015. - Primjena sadržajnog marketinga u oglašavanju u sklopu digitalnog marketinga
Nevena Vretenar
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Strateško promišljanje i poduzetnička orijentacija u odabranoj izvozno industrijskoj grani - drvna industrija
Ana Tomljanović
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Utjecaj iskustva kupnje na impulzivnu kupnju
Andrej Lovrečić
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Utjecaj okoline na poslovne ciljeve poduzeća PRIMA Commerce d.o.o.
Mirjana Burlić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Demingov doprinos kvaliteti
Elizabeta Maćešić
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Položaj žena na top menadžment pozicijama u Republici Hrvatskoj
Rahela Polović
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Usporedba strateškog promišljanja i poduzetničke orijentacije u industriji proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Ana Frol
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Priručnik za strukturirani i polustrukturirani intervju
Marijana Stanić
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Upravljanje kvalitetom u vinarstvu na primjeru Poljoprivredne zadruge "Gospoja" s otoka Krka
Sara Jurišević
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Usporedba strateškog promišljanja i poduzetničke orijentacije u drvnoj industriji Republike Hrvatske
Goran Ivaniš
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Istraživanje generičkih poduzetničkih vještina korisnika
Sanja Herak
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Kvaliteta zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj
Mirna Češković
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Istraživanje poduzetničkih potencijala studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Ivana Pavelić
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Kvalitativno istraživanje : intervju na primjeru žena poduzetnica
Anita Jurašinović
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Usporedba strateškog promišljanja i poduzetničke orijentacije u industriji proizvodnje električne opreme
Ivona Živanović
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Evaluacija i kontrola strateškog plana
Hrvojka Coner
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Istraživanje tržišta poslovne edukacije za poduzetnike
Mateja Mijandrušić
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2015. - Istraživanje stavova ispitanika o razvoju seoskog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj
Anita Budrović
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2015. - Primjer procesa optimizacije putem Lean-a
Ines Žic Rajić
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2015. - Usporedba strateškog promišljanja i poduzetničke orijentacije u industriji proizvodnje strojeva i uređaja
Jasmina Dizdarević
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2015. - Utjecaj poduzetničke orijentacije na strateško promišljanje među poduzetnicima srednjih poduzeća Primorsko - goranske županije
Matea Gašparini
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2015. - Usporedba strateškog promišljanja i poduzetničke orijentacije u industrijskoj grani gotovih metalnih proizvoda
Marko Kartelo
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2015. - Usporedba strateškog promišljanja i poduzetničke orijentacije u farmaceutskoj industriji,
Mihela Ivurin
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2015. - Učenje temeljeno na zalaganju zajednici - evaluacija istraživanja Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Petra Hanza
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2015. - Oblikovanje nacrta kvantitativnog istraživanja
Tena Peričić
diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2015. - Osnovni uzroci nekorektne primjene ISO 9001:2008
Emil Jurič
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.7.2015. - Strateška analiza poslovne jedinice proizvodnja lopatica poduzeća "Alstom"
Aleksandar Tomić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.6.2015. - Istraživanje diskriminacije mladih na tržištu rada
Ratković Lucija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.6.2015. - Utjecaj poduzetničke orijentacije na strateško promišljanje među poduzetnicima srednjih poduzeća u Istarskoj županiji
Bilić Petra
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.6.2015. - Integrirani sustav upravljanja kvalitetom na primjeru koncerna Agrokor
Sentigar Kristina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.6.2015. - "Najte nikaj zameriti"- tajni gost u međimurskim restoranima
Sršan Martina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
2.6.2015. - Metodologija oblikovanja i strukture pitanja za potrebe kvalitativnog istraživanja tržišta
Mirjam Ključarić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
2.6.2015. - Razvoj proizvoda Samsung
Pejazić Marica
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
30.3.2015. - Primjena FMEA metode upravljanja kvalitetom u funkciji postizanja poslovne izvrsnosti na primjeru poduzeća Coca- Cola HBC Hrvatska
Šmalcelj, Luka
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
22.9.2014. - Istraživanje internet stranica u malim i srednjim poduzećima
Anže Butinar
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Razmatranje učinkovitosti i kvalitete usluga državne uprave na primjeru porezne uprave
Snježana Cindrić
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Promotivne aktivnosti u maloprodaji s posebnim osvrtom na unaprijeđenje prodaje
Eni Crvelin
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Istraživanje tržišta za potrebe privlačenja i motiviranja volontera u utočištu za mlade medvjede u Kuterevu
Martina Burić
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Povezanost strateškog promišljanja i individualne poduzetničke orijentacije
Natalija Ivanušić
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Analiza učinka promocijskih tehnika na odlučivanje o kupnji osiguranja
Boris Jelušić
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Istraživanje tržišta za potrebe ispitivanja zadovoljstva
Maja Kaštelan
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - HACCP standard na primjeru poduzeća BIOPFARM d.o.o.
Martina Špehar
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Primjena sustava upravljanja kvalitetom u procesu proizvodnje mlijeka
Robert Čačković
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Istraživanje tržišta za potrebe oblikovanja marketinške strategije maslinova ulja
Petra Ferarić
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - ISO 900:2008 vs. ISO 9001:2015- Iskustva i izazovi
Sanja Mihalinec
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Istraživanje interesa za volontiranje na području Pazina
Dejzi Miljavac
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Istraživanje utjecaja eko oznake na odluku o kupnji
Nevija Šebetić
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2014. - Upravljanje konfliktima u tvrtki
Iva Stanišić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.7.2014. - Sun Tzu: umjeće upravljanja poslovajem
Filip Dujmović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.6.2014. - Utjecaj materijalizma na impulzivnu kupovinu
Hrvatina Dubravčić
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - STRATEŠKI MENADŽMENT NAUTIČKOG TURIZMA U MARINAMA REPUBLIKE HRVATSKE
DANIJEL SOKOLIĆ
PREDDIPLOMSKI STUDIJ
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELSKOJ INDUSTRIJI
ANĐELA GOGIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UREDA ZA RAZVOJ KARIJERA NA EKONOMSKOM FAKLUTETU SVEUČILIŠTA U RIJECI
IVAN BOBAN
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - E-MAIL ANKETNI UPITNIK
MAJA GROZDANIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - RAZMATRANJE UČINKOVITOSTI I KVALITETE USLUGA DRŽAVNE UPRAVE NA PRIMJERU GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
TAJANA KRALJ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - ISTRAŽIVANJE STAVOVA ISPITANIKA PREMA ŽIVOTNOM OSIGURANJU
ANITA BUDISELIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - HACCP SUSTAV
MARTINA IMBRIŠIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - ŠEST SIGMA
SANJA PERIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - SVRHA PRAĆENJA TROŠKOVA KVALITETE
VESNA PURKOVIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ISO 14001:2004
DANIJELA PETROVIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - INDEKS ZADOVOLJSTVA KORISNIKA DOMA UMIROVLJENIKA
NENA ĆUK
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
25.9.2013. - SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ISO 14001:2004
Danijela Petrović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - HACCP SUSTAV
Martina Imbrišić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - ISTRAŽIVANJE STAVOVA ISPITANIKA PREMA ŽIVOTNOM OSIGURANJU
Anita Budiselić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UREDA ZA RAZVOJ KARIJERA NA EKONOMSKOM FAKLUTETU SVEUČILIŠTA U RIJECI
Ivan Boban
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - SVRHA PRAĆENJA TROŠKOVA KVALITETE
Vesna Purković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - ŠEST SIGMA
Sanja Perić
Diplomski studij

19.9.2013. - RAZVOJ PROIZVODA NA PRIMJERU IPHONEA
IVAN VUKOVIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
9.9.2013. - INTERNI AUDIT
SONJA FRIDRIH
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
9.9.2013. - INTERNI AUDIT
Sonja Fridrih
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2013. - POSLOVNA ETIKA MENADŽERA SUTRAŠNJICE
DARIA HLAČA
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
16.7.2013. - POVEĆANJE KONKURENTNOSTI U JADRAN GALENSKOM LABORATORIJU D.O.O. RIJEKA USPOSTAVOM SUVREMENOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
MARTINA JURETIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
16.7.2013. - PRIRUČNIK ZA INTERVJU U KONTEKSTU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
MATEJA MAGLIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
16.7.2013. - POVEĆANJE KONKURENTNOSTI U JADRAN GALENSKOM LABORATORIJU D.O.O. RIJEKA USPOSTAVOM SUVREMENOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Martina Juretić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2013. - POSLOVNA ETIKA MENADŽERA SUTRAŠNJICE
Daria Hlača
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2013. - PRIRUČNIK ZA INTERVJU U KONTEKSTU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
Mateja Maglić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - IMPULZIVNA KUPOVINA
ANA ANČIĆ
diplomski/integralni studij
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
- Istraživanje o informiranosti i zadovoljstvu uslugom e-matice
Irena Komnenović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Analiza tržišta oftalmika u državama ASEAN-a i Južnoj Koreji
Siniša Malnar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Izazovi praktične primjene learn startup metodologije u ranoj fazi razvoja ideje
Paola Simičić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
-- Utjecaj poduzetničke orijentacije na strateško promišljanje među poduzetnicima srednjih poduzeća u Istarskoj županiji
Petra Bilić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Karakteristike virusnog marketinga kao medija promocije
Mia Veličan
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Analiza eksterne okoline poduzeća Agrolaguna d.d.
Ana Gavrić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Odlučivanje o kupovini temeljem promocije na društvenim mrežama
Anja Budimir
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Istraživanje tržišta za prototip proizvoda
Ana Plovanić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Repozicioniranje Općine Svetvinčenat kao turističke destinacije
Arijana Orlić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- ISO 9001 kao mjerilo stabilnosti i uspješnosti poslovanja-primjer poduzeća X iz pekarske industrije
Iva Stanišić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Upravljanje kvalitetom e-obrazovanja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Nikolina Čanak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Uloga lika u jačanju marke na primjeru Kodija
Dalio Kruljac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Upravljanje kvalitetom u hotelskoj industriji
Katarina Kos
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Istraživanje odnosa individualne poduzetničke orijentacije i strateškog promišljanja među ženama
Petra Perinović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Indeks kvalitete života studenata u Hrvatskoj i Poljskoj
Ivana Malić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Istraživanje utjecaja unapređenja informacijske infrastrukture na zadovoljstva poreznih obveznika
Paula Borovac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Promocija na tržištu mobilnih aplikacija
Damjan Marković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Strateški menadžment u udruzi „izvan fokusa – udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne aktivnosti“
Marija Pajić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
- Društveno odgovorno ponašanje poduzeća i njegova povezanost s uspješnošću poslovanja
Andrea Grgić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Analiza konkurentnosti Rimac automobila
Monika Marušić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Ponašanje potrošača na festivalima ulične hrane
Marko Mraović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
- Primjena HRN EN ISO 9001:2015 u poduzeću Tvin d.o.o.
Željka Tomrlin
Diplomski studij
Ekonomski fakultet RIjeka
- Istraživanje zadovoljstva klijenata radom zagrebačke banke
Sandra Tišljarec
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Gostujući nastavnik

10.4.2017. - 11.4.2017. Strategic Management
Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Fakulteta za upravo
nastavnik
Norma sati:
1.1.2016. - Multinational strategies
Diplomski studij
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakow, Poljska
nastavnik
Norma sati:
1.1.2016. - Strateški menadžment
MBA
Cracow University of Economics, Krakow, Poljska
nastavnik
Norma sati:
1.1.2016. - Istraživačke radionice
diplomski studij
Crakow University of Economics, Krakow, Poljska
nastavnik
Norma sati:
1.1.2016. - Poduzetničke strategije
Diplomski studij
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakow, Poljska
nastavnik
Norma sati:
1.1.2016. - Management/Leadership
diplomski studij
Miami Univeristy, SAD
nastavnik
Norma sati:
1.1.2016. - Predavanja o istraživačkom radu
Poslijediplomski specijalistički studij Marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nastavnik
Norma sati:
1.1.2015. - Metodologija istraživanja
PhD study
Florida Atlantic University, Boca Raton
nastavnik
Norma sati:
1.1.2013. - Strateški menadžment
Diplomski studij
Matej Bel University, Slovačka
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Upravljanje kvalitetom
Diplomski studij
Matej Bel University, Slovačka
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.12.2015. - Priprema virtualnog predavanja- webinara (A200)


Norma sati: 3
1.1.2014. - Osnovni seminar iz NLP/NLPt


Norma sati:
1.1.2013. - The Practitioner Diploma in Executive Coaching


Norma sati: 45 sati
1.1.2013. - The Practitioner Diploma in Executive Coaching


Norma sati:
1.1.2012. - 3EP Fellowship


Norma sati:
1.1.2012. - Vodeći auditor ISO 9001:2008


Norma sati:
1.1.2010. - Learning to Think Strategically


Norma sati: 16 sati
1.1.2010. - Exploring Strategic Thinking


Norma sati: 8 sati
1.1.2010. - Quality Management Development Programme ISO 9001:2008 Quality System Auditing


Norma sati: 16 sati
1.1.2009. - Certified Project Manager for EU Projects


Norma sati:
1.1.2009. - The Art and Craft of Discussion Leadership


Norma sati:
1.1.2009. - Korištenje statističkih metoda u znanstvenom istraživanju III


Norma sati: 1 ECTS
1.1.2008. - Društveno korisno učenje


Norma sati:
1.1.2008. - Korištenje statističkih metoda u znanstvenom istraživanju II


Norma sati: 2 ECTS
1.1.2007. - Ljetna radionica za doktorande


Norma sati:
1.1.2007. - IEEE Region 8 Radionica razvoj vještina vođenja


Norma sati:
1.1.2006. - JFDP stipendija


Norma sati:
1.1.2006. - Korištenje statističkih metoda u znanstvenom istraživanju I


Norma sati: 2 ECTS
1.1.2004. - The Case Method for Management Education


Norma sati:
1.1.2004. - Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS)


Norma sati: 30
1.1.2002. - Aktivno učenje studenata


Norma sati:
1.1.2002. - Innovations in Teaching and Learning


Norma sati:
1.1.1998. - Certificate in Advanced English


Norma sati:
- 1.12.2013. Kvalitetno obrazovanje


Norma sati:
- Interni auditor sustava ISO 9001:2015


Norma sati:
- Seminar Provedbe Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na hrvatskim visokim učilištima, u sklopu projekta "Unapređenje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja"


Norma sati:
- Seminar "Mentoriranje doktorskih studenata"


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2016. - X-Culture Međunarodna platforma za studente na temelju primjera iz prakse

Financiranje:
1.3.2015. - 18.9.2016. Projekt “Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija- ECONQUAL, član tima za element projekta 3. Analiza visokoobrazovnog prostora na području ekonomije i poslovna ekonomije”

Financiranje: europski projekt
1.1.2012. - 1.1.2016. Učenje zalaganjem u zajednici- http://zalaganjeuzajednici.uniri.hr

Financiranje: Sveučilište u Rijeci- 3%, voditelj prof.dr.sc. Snježana Prijić-Samaržija
- Management and Leadership Development Needs in Dynamically Changing Societies

Financiranje:

Izdavaštvo

1.1.2015. - Učenje zalaganjem u zajednici

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
- Priručnik za uvođenje online studijskog programa u obrazovni proces

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
- Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije, Unaprjeđenje studijskih programa i kvalifikacija iz polja ekonomije i njihovo usklađivanje s europskim visokoobrazovnim prostorom

Financiranje: ur. Host, Al., Sokolić, D.

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mikulandra Volić, I., Jelenc, L., Perkov, J.
Policies for Promoting Entrepreneurship: Entrepreneurial Experience as Decision Criteria
Conference Proceedings of 2nd Business & Entrepreneurial Economics – BEE 2017 conference, 24.-26.05.2017, Brijuni - 2017.

A2

2. Pisapia, J., Feit, K., Morris, J., Jelenc, L.
Strengthening the link between entrepreneurial proclivities and entrepreneurial outcomes: The Entrepreneurial Dispositions Scale (EDS)
Prezentirano na Small Enterprise Association of Australia and New Zealand ltd (SEAANZ) 29 th Annual Confernece, Melbourne, Australia, 10-12. kolovoz - 2016.

A1

3. Anić, I.D., Dlačić, J., Jelenc, L.
Odrednice kompulzivne kupnje: slučaj trgovačkog centra u Hrvatskoj
Privredna kretanja i ekonomska politika 25 7-35 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13084&lang=hr

A1

4. Jelenc, Lara; Pisapia, John; Ivančić, Valentina
STRATEGIC THINKING CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL ATTITUDE ORIENTATION: LINKS AND RELATIONS
5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia, vision and growth / Mašek, Tonković A. (ur.). - Osijek : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku , 2016. 207-215. - 2016.

WOS

5. Jelenc, L., Pisapia, J., Ivanušić, N.
Demographic variables influencing individual entrepreneurial orientation and strategic thinking capability http://www.esd-conference.com/
Rad je najprije objavljen na konferenciji roceedings 10th International Scientific Conference on Economic and Social Development / Dinko Primorac, Igor Pihir, Kristina Detel (ur.). Varaždin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia and University North, Koprivnica, 2016. , a nakon toga u časopisu "Journal of Economic and Social Development" 3 3-13 - 2016. http://www.esd-conference.com/

A1

6. Ivan- Damir Anić, Jasmina Dlačić, Jelenc Lara
Odrednice kompulzivne kupnje: slučaj trgovačkog centra u Hrvatskoj
Privredna kretanja i ekonomska politika 25 7-35 - 2016.

A1

7. Jelenc, L., Pisapia, J.
Individual Entrepreneurial Behavior in Croatian IT Firms: The Contribution of Strategic Thinking Skills
Journal of Information and Organizational Sciences 39 163-182 - 2015. http://jios.foi.hr/index.php/jios/article/view/957

A1

8. Anić, Ivan-Damir; Jelenc, Lara; Šebetić, Nevija
Istraživanje demografskih obilježja i ponašanja kupaca ekoloških prehrambenih proizvoda u Karlovačkoj Županiji
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 24 367-388 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220316

A1

9. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina.
In search of a clearer growth path for Croatian enterprises
Ekonomska misao i praksa: Časopis Sveučilišta u Dubrovniku 24 597-626 - 2015. http://bib.irb.hr/datoteka/771534.Mencer_Jelenc_Ivancic-_In_searchpdf

A1

10. Jelenc, L., Vrdoljak Raguž, I., Podrug, N.
The Transformations in Coaching
1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Finance and Computer Applications MATREFC 2013 - 2013.

A1

11. Ivančić, V., Jelenc, L.
Differentiation of differentiton
6th International Conference; An Enterprise Odyssey; Corporate Governance and Public Policy- Path to Sustainable Future - 2012.

A1

12. Jelenc, L., Ivančić, V.
The Strategy Reality Check- Quo vadis Croatia?
3rd International Scientific Conference Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2011 - 2011.

A2

13. Jelenc, L., Swiercz, P.
Strategic Thinking Capability; Conceptualization and Measurement
Proceeding of ICSB 2011 - 2011.

A2

14. Jelenc, Lara; Vrdoljak Raguž, Ivona
Developing propositions for empirical testing of the schools of strategic management; pattern and remarks
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb (0424-7558) 3-4 215-237 - 2010.

A1

15. Jelenc, L, Swiercz, P.
Cognitive Models of Strategic Thinking and Firm Performance; The Croatian Experience
World Conference ICSB 2010; Entrepreneurship; Bridging Global Boundaries 1-30 - 2010.

A1

16. Vrdoljak Raguž, I., Jelenc, L.
Performance Measurement System in Turbulent Environment: The case of Large Croatian Enterprise
5th International Conference; An Enterprise Odyssey; From Crisis to Prosperity- Challenges for Government and Business - 2010.

A1

17. Jelenc, Lara
Review of Theories in Strategic Management field-toward the Creation of Schools of Strategic Management
The Business Review (1553-5827) 14 (2009), 1; 240-247 - 2009.

A1

18. Jelenc, Lara
How to correlate the perceived Process of Strategic management and Success in Croatian Large Retail Companies?
World Journal of Retail Business Management (1994-2915) 2 (2008), 4; 38-46 - 2008.

A2

19. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Razmišljanja o menadžmentu odrednice : Case study odrednice Kvarner( Thoughts on destination management : Case-study destination Kvarner )
- 2008.

A2

20. Jelenc, Lara
Testing Validity and Reliability of Classical and Contemporary School of Strategic Management
International Journal of Education and Information Technologies (1109-9577) 3 (2007), 1; 172-176 - 2008.

A1

21. Vrdoljak Raguž, I, Jelenc, L.
Qualitative approach of value creation measurement in realization of organizational effectiveness
Annals of DAAM for 2008 and Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium 1509-1510 - 2008.

A1

22. Jelenc, L., Mikelić Preradović, N., Mujević, D.
Implementing Model of Service Learning in Teaching Strategic Management Course
4th International Conference An Enterprise Odyssey; Tourism, Governance and Entrepreneurship - 2008.

A1

23. Mezak, Vlado; Jugović, Alen; Jelenc, Lara
Polazne smjernice za određivanje zajedničke marketinške strategije Sjevernojadranskih luka Rijeka, Kopar i Trst pomoću BCG matrice( Initial guidelines for determining joint marketing strategies of North Adriatic ports of Rijeka, Kopar and Trieste, using BCG matrix )
- 2007.

A2

24. Mencer, I., Jelenc, L.
Evolution of Strategic Management: Toward Strategic Thinking Era
6th International Symposium Economy and Business 552-564 - 2007.

A2

25. Mencer, I., Jelenc, L.
The Influence of the Environmental School of Strategic Management on the Croatian Firms in the Primorsko-Goranska County
3rd International Conference ICES 2006 From Transition to Sustainable Development; The Path to European Integration - 2006.

A2

26. Mencer, Ivan: Jelenc, Lara
The Process Characteristics from the Perspective of Strategy and Quality in Croatian North Adriatic Water Supply Firms
The Business Review (1553-5827) 4 180-190 - 2005.

A1

27. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Postignuti rezultati u društvima nositelja certifikata ISO 9001:2000( The results in firms with certificate ISO 9001:2000 )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) 15 (2005), 11; 90-94 - 2005.

A2

28. Jelenc, Lara
Istraživanje karakteristika klasične škole strateškog menadžmenta u poduzećima Primorsko-goranske županije
Ekonomski pregled (0424-7558) 11 (2005), 56; 1051-1077 - 2005.

A1

29. Mencer, I., Jelenc, L.
Kružna putovanja Jadranskim otočjem
Zbornik radova Znanstvenog skupa- Kontinentalni gospodarski resursu u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske 403-412 - 2002.

A2

30. Ivančić, V.; Mencer, I.; Jelenc, L.; Dulčić, Ž.
Strategy implementation- environment relationship in large Croatian enterprises
12th International Conference "Challenges of Europe- Innovative responses for resilient Growth and Competitiveness"

31. Podrug, N., Filipović, D., Jelenc, L.
THEORETICAL EXPLORATION OF SELECTED CORPORATE GOVERNANCE CHALLENGES
2017 New York City International Academic Conference on Business & Economics, GAI International Academic Conferences Proceedings, New York, Global Academic Institute, 22.-25.05.2016. 47-54 http://www.globalacademicinstitute.com/proceedings/#1481948795465-40875988-2dc8

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja
Omazić M.A., Slišković T., Vlahov R.D., Jelenc L.
Management and Leadership Development Needs: The Case of Croatia
in Business and Society. Springer, Cham Purg D., Braček Lalić A., Pope J. (eds) Springer - 2018. https://www.springer.com/gp/book/9783319788548
2. Urednik knjige

Neostrategic Management An International Perspective on Trends and Challenges
Urednička knjiga Urednici: Vrdoljak- Raguž, I., Podrug, N., Jelenc, L. Springer International Publisher Heidelberg - 2016. http://www.springer.com/us/book/9783319181844
3. Autor poglavlja u knjizi
Ivančić, V., Jelenc, L., Mencer, I.
Failing strategy implementations
Neostrategic Management An International Perspective on Trends and Challenges Urednici: Vrdoljak- Raguž, I., Podrug, N., Jelenc, L. Springer International Publisher Heidelberg - 2016. http://www.springer.com/us/book/9783319181844
4. Autor poglavlja u knjizi
Jelenc, L., Pisapia, J.
Building Two Bridges from Entrepreneurship toward Strategic Thinking
Neostrategic Management An International Perspective on Trends and Challenges Urednici: Vrdoljak- Raguž, I., Podrug, N., Jelenc, L. Springer International Publisher Heidelberg - 2016. http://www.springer.com/us/book/9783319181844
5. Autor poglavlja u knjizi
Lara Jelenc, Ivona Vrdoljak Raguž
Past and future - neostrategic management
Neostrategic Management An International Perspective on Trends and Challenges Urednici: Vrdoljak- Raguž, I., Podrug, N., Jelenc, L. Springer International Publisher Heidelberg - 2016. http://www.springer.com/us/book/9783319181844
6. Autor poglavlja u knjizi
Pisapia, John: Jelenc,L.: Mick, A.
The foundations of strategic thinking: effectual, strategic, and causal reasoning
Neostrategic Management An International Perspective on Trends and Challenges Urednici: Vrdoljak- Raguž, I., Podrug, N., Jelenc, L. Springer International Publisher Hedelberg - 2016. http://www.springer.com/us/book/9783319181844
7. Autor knjige
Vrdoljak Raguž, Ivona; Jelenc, Lara; Podrug, Najla
Izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću (sources of competitive advantage in the XXI century )
Sveučilište u Dubrovniku - 2013.
8. Autor poglavlja u knjizi
Jelenc, L.
The Case Study Method
World University Service Austria - 2010.

Pozvana predavanja

1.
Balanced Scorecard
Fakulteta za upravo, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija - 11.4.2017.
2.
Strategic thinking
Fakulteta za upravo, Sveučilište u Ljubljana - 10.4.2017.
3. Jelenc, L.
Održala predavanja pod nazivom "Strategic Thinking in Creating Public Policies" u sklopu INTERNATIONAL WORKSHOP - SPRING SCHOOL 2015: Political & Economic Challenges in Public Administration
Fakultet za Upravo, Ljubljana, Slovenija - 1.4.2015.
4. Jelenc, L.
Predavanje na temu „Strategic Management in the Role of Cultural Management“ i program mentorstva u sklopu Ljetne škole UNICULT 2020, The International Arts and Cultural Management and Cultural Policy Lifelong Learning
Sveučilište u Rijeci
5. Lara Jelenc
Strateški menadžment, gostujuće predavanje na kolegiju Organizacijski razvoj, nositelja prof.dr.sc. Zorana Sušnja, Odsjek za Psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
Filozofski fakultet Rijeka
6. Lara Jelenc
Edukacija za doktorande, Ocjena znanstvenog doprinosa
Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
Mikulandra Volić, Ivona, Jelenc, Lara, Perkov, Josipa
Policies for Promoting Entrepreneurship: Entrepreneurial Experience as Decision Criteria Predavanje 2nd Business & Entrepreneurial Economics – BEE 2017 conference Brijuni, Hrvatska - 26.6.2017. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=882104
2.
Pisapia, J., Feit, K., Morris, J. & Jelenc, L.
Strengthening the link between entrepreneurial proclivities and entrepreneurial outcomes: A Confirmatory Factor Analysis of the Entrepreneurial Dispositions Scale (EDS) Prezentacija SEAANZ (Small Enterprise Association of Australia and New Zealand) National Small Business Conference, 29th Annual Conference Melbourne - 10.8.2016.
3.
Podrug, Najla, Filipović, Davor, Jelenc, Lara
Theoretical Exploration Of Selected Corporate Governance Challenges predavanje 2016 New York International Academic Conference New York, SAD - 25.5.2016.
4.
Jelenc, Lara; Pisapia, John; Ivančić, Valentina
STRATEGIC THINKING CAPABILITY AND ENTREPRENEURIAL ATTITUDE ORIENTATION: LINKS AND RELATIONS predavanje // 5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia, vision and growth Osijek - 1.1.2016.
5.
Jelenc, L., Pisapia, J., Ivanušić, N.
DEMOGRAPHIC VARIABLES INFLUENCING INDIVIDUAL ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND STRATEGIC THINKING CAPABILITY Predavanje 10 th International Scientific Conference on Economic and Social Development Miami, SAD - 25.9.2015.
6.
Jelenc, L.: Vukmirović, S.: Čapko, Z.
Firm's Strategic Thinking in the context of Business Informatisation Izlaganje rada Interdisciplinary Management Research XI Opatija - 1.1.2015.
7.
Vukmirović, S.: Jelenc, L.: Čičin-Šain, M.
Development of trends of informatization in the function of business change management in Croatian companies Izlaganje rada 4th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia- Vision and Growth Osijek - 1.1.2015.
8.
Jelenc, L.: Pisapia, J.
Individual Entrepreneurial Behavior in Croatian IT Firms: The Contribution of Strategic Thinking Skills Izlaganje rada ICSB 2015 Dubai - 1.1.2015.
9.
HLAČA, D, DLAČIĆ, J, JELENC, L.
Generation Y Perceiving Ethics - Implications for Marketing and Management Education. In: Revised proceedings of the Scientific Papers from International Scientific Conference „Ethics in Management“ as a result of international research „V4 LEAD - A comparative study of leadership excellence and ethics in Cetral Eastern Europe“. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, ISBN 978-80-557-0797-6. Izlaganje Revised proceedings of the Scientific Papers from International Scientific Conference „Ethics in Management“ as a result of international research „V4 LEAD - A comparative study of leadership excellence and ethics in Cetral Eastern Europe“ Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - 1.1.2015.
10.
Ivančić, Valentina; Žic, Matej; Jelenc Lara
CSR management profiles- the gap between thinking and doing 7th International Conference "An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy Zagreb - 1.1.2014.
11.
Jelenc, Lara,; Vrdoljak Raguž, Ivona; Podrug, Najla
The Transformations in Coaching - 1.1.2013.
12.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina.
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća // Zbornik radova 21.tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014." Hrvatsko društvo ekonomista Zagreb - 1.1.2013.
13.
Jelenc, Lara; Dlačić, Jasmina; Ančić, Ana
The pulse of the impulsive buying behaviour: New strategic perspective - 1.1.2013.
14.
Ivančić, Valentina; Jelenc, Lara
Differentiation of differentiation - 1.1.2012.
15.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća( Tapping for a Brighter Growth of Croatian Enterprises ) - 1.1.2012.
16.
Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina
The Strategy Reality Check- Quo vadis Croatia? - 1.1.2011.
17.
Jelenc, Lara : Swiercz, Paul M.
Strategic Thinking Capability: Conceptualization and Measurement - 1.1.2011.
18.
Jelenc, Lara: Swiercz, Paul
Strategic Thinking: Refining the Definition and Discovering a Typology - 1.1.2011.
19.
Jelenc, Lara; Swiercz, Paul
Cognitive Models of Strategic Thinking and Firm Performance: The Croatian Experience - 1.1.2010.
20.
Jelenc, Lara; Radović, Matija
A Successful Pistol Story of HS-Produkt Ltd. Bizatantra - 1.1.2009.
21.
Jelenc, Lara; Sanko, Maja; Stermecki, Sanja; Rempesic, Sanja
A Telephone Call for Weld Trade Company Ltd. Biztantra - 1.1.2009.
22.
Jelenc, Lara
Testing Validity and Reliability of Classical School of Strategic Management - 1.1.2008.
23.
Jelenc, Lara; Mikelić Preradović, Nives; Mujević, Denisa
Implementing Model of Service Learning in Teaching Strategic Management Course - 1.1.2008.
24.
Vrdoljak Raguž, Ivona; Jelenc, Lara
Qualitative Approach of Value Creation Measurement in Realisation of Organizational Effectiveness( Qualitative Approach of Value Creation Measurement in Realisation of Organizational Effectiveness ) - 1.1.2008.
25.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Evolution of Strategic Management: Toward Strategic Thinking Era - 1.1.2007.
26.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Razmišljanja o menadžmentu odrednice:Case study odrednice Kvarner( Thoughts on destination management: Case-study destination Kvarner ) - 1.1.2007.
27.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
The Influence of the Environmental School of Strategic Management on Croatian Firms in the Primorsko-goranska Country - 1.1.2006.
28.
Alfirević, Nikša; Batarelo, Vincent John; Jelenc, Lara
Donor Relationship Management in Nonprofit Organizations: From Fund-raising to Collaborative Intersectoral Approaches - 1.1.2006.
29.
Mencer, Ivan; Jelenc Lara
Bologna Declaration as a Magic Light for Understanding Ourselves - 1.1.2006.
30.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Strateško promišljanje o hrvatskoj brodogradnji( Strategic thoughts about Croatian shipbuilding ) - 1.1.2005.
31.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
About Quality Management in European Higher Education Area - 1.1.2004.
32.
Ivančić, V.; Mencer, I.; Jelenc, L.; Dulčić, Ž.
Strategy implementation - environment relationship in large Croatian enterprises prezentacija 12th Internation Conference "Challenges of Europe- Innovative responses for resilient Growth and Competitiveness" Bol (Brač)

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. -
CEEMAN- "Management and Leadership Development Needs in Dynamically Changing Societies"; član; ; ;
2. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Strategija korporacije-sadašnja budućnost; član; Sveučilište u Rijeci; 22.000,00;
3. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Potencijal strateškog promišljanja; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; 25.000,00;
4. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Strategija korporacije- sadašnja budućnost; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Osiguranje kvalitete- pretpostavka uspješnog marketinga; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
6. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Marketing morskog brodarstva, luka i brodogradnje; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Ivona Mikulandra Volić; Doktorat Utjecaj poduzetničkog iskustva na odabir strategije poduzetničkog izlaska; Poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet ; ;
2. 1.1.2016. -
Damir Pavlović;Doktorat ; Doktorat Utjecaj neformalnih mreža istaknutih pojedinaca u upravljanju turističkom destinacijom; ; Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije; ;
3. 1.1.2009. - 1.1.2015.
Valentina Ivančić; Doktorat Utjecaj čimbenika implementacije strategije na uspješnost poslovanja poduzeća ; Ekonomski fakultet Rijeka; 23.12.2015.;
4. -
Dušan Tomašević; Doktorat ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 4.8.2017. - 9.8.2017.
Academy of Management, Professional development worksop, “Fostering Publication from Around the World in Leading Organization and Strategy Journals”, Business Policy and Strategy Division Atlanta, SAD organizator
2. 1.1.2016. -
1st Croatian Direct Marketing Association Conference 2016 Varaždin Programski odbor
3. 1.1.2015. -
International Scientific Conference on Economic and Social Development Programsko uredništvo
4. 1.1.2015. -
Academy of Management, Strategy and Cognition Vancouver, Kanada voditelj sesije
5. -
4th International Conference on Strategic Management Faculty of Management, University of Teheran, Iran scientific committee member

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Član savjetodavnog odbora časopisa Revista Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina

Recenzije

1. 2016. Journal of International Management
2. 2016. Zbornik Veleučilišta u Rijeci
3. 2016. 7th European Marketing Academy- regional conference "Where the East kisses the West: Marketing Convergence and Divergence in the New Europe"
4. 2015. Eastern Academy of Management, USA
5. 2015. DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM)
6. 2015. Ekonomski vjesnik Osijek
7. 2015. 40th Annual Macromarketing Conference - Marketing as Provisioning Technology: Integrating Perspectives on Solutions for Sustainability, Prosperity, and Social Justice, Chicago
8. 2015. Recenzija znanstvene monografije "Reflective leadership: a process-relational approach to enhance organizational change“ , Ing. Lenka Theodoulides, MBA, PhD., Sveučilište Matej Bel, Banska Bistrica, Slovačka
9. 2014. 34 Annual Strategic Management Society Conference, Madrid
10. 2013. 1st Dubrovnik International Economic meeting (DIEM 2013), 27.-29 September 2013
11. 2013. 23rd CROMAR Congress, Marketing in a Dynamic Environment- Academic and Practical Insights, Lovran, 24-26 October, 2013
12. 2013. Third regional meeting and scientific conference of management departments (25-26 September 2013)
13. 2013. 9th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation, Opatija, 2013
14. 2012. Proceedings of Rijeka, Faculty of Economics, Journal of Economics and Business, Rijeka
15. 2010. The CASE Association 2011 Annual Meeting Program In Conjunction With The Eastern Academy of Management 2011 Meeting Expanding Boundaries: The Scholar and Practitioner May 11-14, 2011 – Suffolk University, Boston, MA, USA Case-study reviewer
16. Journal of Small Business Management
17. AOM- Academy of Management 2015- Vancouver 2016- Anaheim, 2017- Atlanta
18. SMS- Strategic Management Society 2015- Denver 2016- Berlin, 2017- Houston
19. Emerald Emerging Markets Case Studies
20. STRATEŠKI MENADŽMENT Upravljanje razvojem poduzeća( Strategic menagement- managing company development )

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Recenzija nastavnog materijala postavljenih na mrežnoj stranici na sveučilišnom preddiplomskom studiju, Fakultet za hotelski i turistički menadžment, Opatija ; ;
2. - Recenzija cjeloživotnog programa Sveučilišta u Rijeci; ;
3. - Recenzije doktoranada na znanstvenim kolokvijima Doktorskog studija ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Rijeka, Sveučilite u Rijeci; ;
4. - Zaklada Sveučilišta u Rijeci ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. -
Istraživanje tržišta za potrebe Tower centra Rijeka
Tower centra Rijeka  
član tima
2.
1.1.2006. - 1.1.2009.
Kreiranje poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje poslovnim uspjehom"
Ekonomski fakultet Rijeka  
koautor programa sa prof.dr.sc. Ivanom Mencerom
3.
1.1.2005. -
Razvoj programa za pokretanje međunarodnog MBA programa u Hrvatskoj
TEMPUS CD-JEF-18065-2003  
Član tima
4.
-
Analiza ekonomsko.financijskih te organizacijskih modela funkcioniranja kulturno-turističkog centra u Opatiji
grad Opatija  
sudionik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2016. -
Mentorstvo za projekt Aplikacije za Europske sveučilišne igre 2016- mreža studentskih poduzetničkih inkubatora
HAMAG- BICRO   Mentor
2.
1.1.2016. -
Evaluacija studentskih case-study radova iz kolegija "Ponašanje potrošača" Ekonomski fakultet u Rijeci. Riječ je o suradnji kolegica sa Katedre sa marketing Ekonomskog fakulteta u Rijeci sa NK Rijekom i Novim listom.
Ekonomski fakultet u Rijeci, Katedra za marketing   Član ocjenjivačkog suda
3.
1.1.2015. -
Predavanje na temu „Istraživanje tržišta“ u sklopu projekta Društveno odgovorno poduzetništvo, Sveučilište u Rijeci, travanj
Sveučilište u Rijeci   Predavač
4.
1.1.2014. -
Predavanje "Strateško i operativno upravljanje poduzećem" u sklopu projekta "Društveno odgovorno poduzetništvo"
Sveučilište u Rijeci   Predavač
5.
1.1.2008. -
Radionica o oblikovanju strategije za Filozofski fakultet Rijeka
Filozofski fakultet   Voditelj radionice
6.
1.1.2005. -
Vođenje radionice "Students and their problems in higher education teaching: a process approach as quality management tool"
12. ICED sastanak   voditelj radionice, član Organizacijskog odbora
7.
-
Edukacija Istraživanje tržišta
Znanstveno-tehnološki park Sveučilišta u Rijeci   Predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2015. - Detalji
"Sveučilište za 3.dob” Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2014. - Detalji
Sveučilište za 3. dob
Sveučilite u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2014. - Detalji
prof. Paul Swiercz predavanje na temu Human Resources in Contemporary Theories of Strategy
Ekonomski fakultet Rijeka
2. 1.1.2013. - Detalji
predavanje prof. John Pisapia "Transforming the Academy: Strategic Thinking, Strategic Planning and Vision Integration
Ekonomski fakultet Rijeka
3. 1.1.2012. - Detalji
Razvoj strateškog promišljanja
Ekonomski fakultet Rijeka
4. 1.1.2012. - Detalji
QLife, časopis za znanosti u umjetnost vođenja
Rijeka
5. 1.1.2009. - Detalji
Radionica "Metodologiija studije slučaja"
Rijeka
6. - Detalji
Organiziranje i vođenje radionica
Ekonomski fakultet Rijeka

Volonterstvo

1. 1.1.2009. - Udruga za povećanje kvalitete života "Na drugi način"
Opatija
2. 1.1.2009. - Organiziranje JFDP Alumni
Ekonomski fakultet Rijeka
3. - Leo klub Opatija
Opatija
4. - Član NCLC Adriatic Rijeka
Rijeka

Intervjui

1. 20.4.2014. - Detalji
Akademskih kvarat ure
Radio Rijeka

Novinski članci

1. 3.8.2016. - Muškarci se pale na mobitele i tehniku, a žene ne žale novaca za odjeću i nakit
Jutarnji list
Zagreb
2. - Jelenc i Mauši nagrade Zaklade
List Opatija
Opatija

Uredništvo

1. 1.1.2008. - - QLife- časopis za znanost i umjetnost liderstva, urednik broja Strateško promomišljanje (2012), Kvaliteta (2015)
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.5.2016. - Volim raditi sa studentima Opatija
List Opatija
Opatija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - 2016- Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija "Upravljanje poslovnim uspjehom", druga generacija Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2013. - 1.1.2013. - Član
Nadzorni odbor Opatija 21
2. 1.1.2013. - - Član
Upravni odbor "Festival" Opatija
3. 1.1.2011. - - Član
Mjesni odbor Belveder, grad Opatija
4. 1.1.2009. - - Član
Odbor za proračun i financije, Grad Opatija
5. 1.1.2009. - - Član
Uređivački odbor List Opatija, grad Opatija

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - Član
Povjerenstvo za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci
2. 1.1.2014. - - Predsjednica
Povjerenstvo za učenje na daljinu Ekonomskog fakulteta Rijeka
3. 1.1.2012. - 1.1.2013. - Menadžer kvalitete
Menadžer kvalitete za ISO 9001:2008 za Ekonomski fakultet Rijeka
4. 1.1.2012. - - Član
Odbor za kvalitetu Ekonomskog fakulteta
5. 1.1.2010. - - Erasmus koordinator za poljske fakultete
Erasmus koordinator za Crakow University of Economics,Krakow; University of Economics, Katowice; Krakowska Akademia Im. Andrzeja Fryczy Modrzewskiego, Krakow
6. 1.1.2005. - 1.1.2009. - Tajnica katedre
Katedra za organizaciju i menadžment
7. 1.1.2002. - 1.1.2004. - Član tima
Uredništvo web stranice Ekonomskog fakulteta

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2014. - - Član
Povjerenstvo Rektorskog zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna znanstveno-nastavnihodluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja.
2. 1.1.2013. - - Član
Član tematske radne grupe za strukturu radnih obveza visokoškolskih nastavnika za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, u sklopu radne skupine za visoko obrazovanje