Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović mag. ing. mech.

Tehnički fakultet Zavod za konstruiranje u strojarstvu

prostorija : 1-115
e-pošta : marina.franulovic@riteh.hr
mobitel :

Google Scholar
Scopus
Web of Knowledge

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2008. Doktor tehničkih znanosti Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2003. Magistar tehničkih znanosti Konstruiranje u strojarstvu Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1995. Diplomirani inženjer strojarstva Konstruiranje u strojarstvu Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - Vanjski suradnik Nastavni rad Odjel za odgojne i obrazovne djelatnosti, Sveučilište J. Dobrile u Puli
1.1.2013. - Izvanredni profesor - Pomoćnica dekanice Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (od 2016.) - Koordinatorica Panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost, P2 – Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika (od 2016.) - Pomoćna urednica znanstvenog časopisa Engineering Review - Članica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (od 2015.) - Članica Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) - Članica Odbora za kvalitetuTehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) - Predsjednica TO544 Strojni elementi Hrvatskog zavoda za norme (od 2015.) - Nositeljica kolegija i suradnica u nastavi na sveučilišnim, stručnim i doktorskim studijima - Mentorica na diplomskim i završnim radovima - Mentorica na poslijediplomskom studiju - Voditeljica znanstvenih projekata i potpora - Suradnica na znanstvenim projektima i potporama - Voditeljica Laboratorija za mjerenje hrapavosti - Članica Uredničkog odbora Hrvatskog kataloga znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (2015) - Zamjenica Predstojnika Zavoda za konstruiranje u strojarstvu (do 2016.) - Voditeljica diplomskog i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva (do 2016.) - Savjetnica studentima diplomskog i preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva (do 2016.) - Članica Povjerenstva za nastavu Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) - Članica Povjerenstva za upise Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci (do 2016.) - Članica Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci (do 2014) Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2013. Vanjski suradnik Nastavni rad Odsjek za primijenjene umjetnosti, Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci
1.1.2011. - Znanstveni savjenik - rad na znanstvenim projektima Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2011. Viši znanstveni suradnik - rad na znanstvenim projektima Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2013. Docent -znanstveni i nastavni rad -voditeljica sveučilišnih studija strojarstva -pomoćna urednica znanstvenog časopisa -voditeljica znanstvenih projekata -suradnica na znanstvenom projektu -voditeljica laboratorija Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2010. Znanstveni suradnik - rad na znanstvenim projektima Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2009. Viši asistent -znanstveni i nastavni rad -voditeljica laboratorija -suradnica na znanstvenom projektu Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. Vanjski suradnik Nastavni rad Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2008. Asistent -znanstveni i nastavni rad -voditeljica laboratorija -suradnica na znanstvenom projektu Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2004. Mlađi asistent -znanstveni i nastavni rad -voditeljica laboratorija -suradnica na znanstvenom projektu Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2001. Stručni suradnik -znanstveni i nastavni rad Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1997. Programer izrada softverskih aplikacija Arbor informatika

Članstva

1.1.2015. - Predsjednica TO544 Strojni elementi Hrvatskog zavoda za norme
1.1.2014. - Članica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
1.1.2014. - Članica Uredničkog odbora Hrvatskog kataloga znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva
1.1.2013. - Zamjenica Predstojnika Zavoda za konstruiranje u strojarstvu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2014. National contact point - European society for precision engineering and nanotechnology
1.1.2011. - Zamjenica predsjednice Povjerenstva za upis studenata
1.1.2011. - Pomoćna urednica - Urednički odbor časopisa Engineering Review
1.1.2011. - Voditeljica radne skupine za izradu dijela Samoanalize Tehničkog fakulteta koji se odnosi na studente
1.1.2010. - Članica Povjerenstva za nastavu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Voditeljica preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija strojarstva
1.1.2010. - Članica Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2010. Članica Radne grupe za izradu Informacijskog paketa Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Članica Uredničkog odbora Godišnjaka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2007/2008
1.1.2007. - 1.1.2010. Članica Povjerenstva za web stranice Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2011. Članica Uredničkog odbora znanstvenog časopisa „Engineering Review“;
1.1.2004. - 1.1.2010. Članica Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2008. Članica Hrvatskog zavoda za norme, TO544, Strojni elementi
1.1.2000. - Članica Alumni kluba Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Predsjednica Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Članica Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u Rijeci
- Članica Povjerenstva za poslijediplomske studije i znanost Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci
- Članica Panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost, P2 – Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
- Članica Odbora za kvalitetuTehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Izborni projekt - Konstruiranje i oblikovanje

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Izborni projekt - Konstrukcijski elementi I

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Izabrana poglavlja iz konstrukcijskih elemenata

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Elementi strojeva II

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Konstrukcijski elementi III

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Konstruiranje

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Projekt I- Konstrukcijski elementi III

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Konstrukcijski elementi III

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2009. Elementi strojeva II

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Konstruiranje i oblikovanje

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2009. Konstruiranje

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - Laboratorijske vježbe A

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2008. Konstrukcijski elementi II

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1997. - Konstrukcijski elementi I

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2013. - Proračun vratila dvostupanjskog reduktora dizalice
Ždralić, Neven


1.1.2013. - Projektiranje i izrada stroja za punjenje lampiona
Hrastinski, Leon


1.1.2013. - Dimenzioniranje vratila zupčastog reduktora
Bilandžija, Zoran


1.1.2013. - Proračun sklopa kuke dizalice
Ćepić, Ivan


1.1.2013. - Proračun i izbor spoja vratila i zupčanika
Batinić, Ivica


1.1.2012. - Pogon vodeničkog kola
Hrvatin, Franko


1.1.2012. - Proračun vratila zupčanog reduktora
Jurinjak, Tomislav


1.1.2012. - Proračun vratila remenskog prijenosa
Oplanić, Ivan


1.1.2012. - Proračun konstrukcije hidrauličnog križa
Šnauc, Jelena


1.1.2012. - Reduktor trakastog transportera
Barešić, Marin


1.1.2012. - Reduktor dizalice za plovila
Matković, Karlo


1.1.2011. - Multiplikator za malu vjetroelektranu
Matijević, Krešo


1.1.2010. - Istraživanje površinske hrapavosti dijelova dobivenih abrazivnim vodenim mlazom
Mutavgjić, Veselko


1.1.2010. - Reduktor sidrenog vitla
Karamarko, Krešimir


- Reduktor maloteretnog dizala
Šepac, Marko


- Reduktor pogona za dizanje tereta mosne dizalice
Bakunić, Marko


- Konstrukcija sklopa nožice električnog bicikla
Šupljina, Sandi


- Konstrukcija podvozja mobilnog smještajnog objekta
Kukuruzović, Marjan


- Proračun poluvratila kotača i vijčanih spojeva naplataka automobila
Kos, Domagoj


- Proračun vijčanog spoja klipnjače
Galović, Ivan


- Eksperimentalno određivanje naprezanja zuba zupčanika
Šamanić, Ivan


- Reduktor pogona voznog vitla mosne dizalice
Miletić, Domagoj


- Konstrukcija nosača vodenice
Krulčić, Zlatko


- Konstrukcija nosača za podizanje motora
Bakić, Marin


- Proračun i konstrukcija vitla dizalice
Oršulić, Miroslav


- Proračun i konstrukcija štance sa slijednim rezom
Nikodić, Slobodan


- Virtualna simulacija i konstrukcija alata za izradu statorskih i rotorskih limova
Francetić, Darko


- Eksperimentalna analiza naprezanja u korijenu zuba zupčanika
Šoban, Matija


- Konstrukcija konzolno uležištenog vratila
Radolović, Erik


- Konstrukcija stražnjeg dijela šasije bolida RRC5
Pentek, Ivan


- Konstrukcija i proračun pogona klipne pumpe
Blažević, Danijel


- Konstrukcija podesivog nosača sjedala bicikla
Šoštar, Adam


Gostujući nastavnik

1.1.2013. - Osnove tehničke kulture
Odjel za odgoj i obrazovanje
Sveučilište J. Dobrile u Puli
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2013. Osnove konstruiranja u dizajnu
Preddiplomski studij primijenjene umjetnosti
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Elementi strojeva I
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Elementi strojeva II
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2007. Elementi i mehanizmi strojeva
Sveučilišni studij politehnike
Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2013. - Nonlinear mechanics of soft fibrous materials


Norma sati:
1.1.2013. - Course for Journal Editors: How to be a successful editor


Norma sati:
1.1.2012. - Multiaxial fatigue assessment of engineering materials and components


Norma sati:
1.1.2012. - Primjena CATIA-e u konstruiranju i razvoju proizvoda


Norma sati:
1.1.2011. - Studijski boravak


Norma sati:
1.1.2011. - Inovacije u inženjerskom projektiranju


Norma sati:
1.1.2010. - Studijski boravak


Norma sati:
1.1.2010. - Training course Non-linear steel structure analysis with LS-DYNA software


Norma sati:
1.1.2009. - Uvod u MATLAB


Norma sati:
1.1.2009. - E-learning u nastavnoj praksi


Norma sati:
1.1.2009. - Upravljanje projektima


Norma sati:
1.1.2009. - Prince2TM Project Management


Norma sati:
1.1.2008. - Studijski boravak


Norma sati:
1.1.2008. - Catia PLM Day


Norma sati:
1.1.2006. - Studijski boravak i znanstveno usavršavanje


Norma sati:
1.1.2005. - Teorija i praksa mjerenja mehaničkih veličina električnim putem


Norma sati:
1.1.2002. - Znanstveno usavršavanje


Norma sati:
1.1.2001. - Supporting Staff Development to Improve Teaching and Learning Through a National Network


Norma sati:
1.1.1998. - Znanstveno – stručno usavršavanje


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2012. - Konstrukcijski elementi - Zbirka zadataka: Osnove, elementi za spajanje, osovine i vratila

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
- Konstrukcijski elementi - Zbirka zadataka: Osnove, elementi za spajanje, osovine i vratila


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=580851
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Konstrukcijski elementi - Zbirka zadataka: Osnove, elementi za spajanje, osovine i vratila


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=912819
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Prebil, Ivan ; Kunc, Robert
Study on Ramberg-Osgood and Chaboche models for 42CrMo4 steel and some approximations
Journal of constructional steel research 136 65-74 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=878406

WOS

2. Franulović, Marina ; Marković, Kristina ; Vrcan, Željko ; Šoban, Matija
Experimental and analytical investigation of the influence of pitch deviations on the loading capacity of HCR spur gears
Mechanism and machine theory 117 96-113 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885478

WOS

3. Marohnić, Tea ; Basan, Robert ; Franulović, Marina
Evaluation of Methods for Estimation of Cyclic Stress-Strain Parameters from Monotonic Properties of Steels
Metals 17 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855211

4. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Prebil, Ivan ; Trajkovski, Ana ; Marohnić, Tea
Materials characterization – From metals to soft tissues
Materials Discovery 7 1-7 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=889246

5. Franulović, Marina ; Marković, Kristina ; Piličić, Stjepan
Procedure for Modelling of Soft Tissues Behavior
498-502 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=878410

6. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Marković, Kristina
Material Behavior Simulation of 42CrMo4 Steel
291-296 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=833160

7. Marohnić, Tea ; Basan, Robert ; Franulović, Marina
Evaluation of the Possibility of Estimating Cyclic Stress-strain Parameters and Curves from Monotonic Properties of Steels
Procedia Engineering 101 277-284 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756713

8. Basan, Robert ; Rubeša, Domagoj ; Franulović, Marina ; Marohnić, Tea
Some considerations on the evaluation of methods for the estimation of fatigue parameters from monotonic properties
Procedia Engineering 101 18-25 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756714

9. Marohnić, Tea ; Basan, Robert ; Franulović, Marina
Influence of methodology and selection of monotonic properties on estimation of cyclic stress-strain parameters of steels
33-41 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756787

10. Basan, Robert ; Marohnić, Tea ; Franulović, Marina
Estimation of fatigue parameters of 42CrMo4 steels
20-32 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756807

11. Franulović, Marina ; Basan, Robert
Advanced methods and procedures for parameter identification of complex material models
42-50 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763110

12. Marohnić, Tea ; Basan, Robert ; Franulović, Marina
Evaluation of the Possibility of Estimating Cyclic Stress-strain Parameters and Curves from Monotonic Properties of Steels
277-284 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767424

13. Basan, Robert ; Rubeša, Domagoj ; Franulović, Marina ; Marohnić, Tea
Some considerations on the evaluation of methods for the estimation of fatigue parameters from monotonic properties
18-25 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767426

14. Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša ; Franulović, Marina
Precision positioning system with high-speed FPGA-based closed loop control
360-363 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=693520

15. Franulovic, Marina ; Basan, Robert ; Križan, Božidar
Kinematic hardening parameters identification with respect to objective function
549-553 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699566

16. Basan, Robert ; Marohnić, Tea ; Prebil, Ivan ; Franulović, Marina
Preliminary investigation of the existence of correlation between cyclic Ramberg-Osgood parameters and monotonic properties of low-alloy steels
- - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652063

17. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Prebil, Ivan ; Lengauer, Markus
Genetic algorithm implementation in material behavior simulation system
340-351 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581885

18. Basan, Robert ; Vrcan, Željko ; Lengauer, Markus ; Franulović, Marina ; Trausmuth, Andreas
Modelling of Tribological Conditions During the Mesh of Gear Teeth
268-278 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585737

19. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Križan, Božidar
Simulating elastic-plastic material response of gear’s tooth root
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597129

20. Basan, Robert ; Marohnić, Tea ; Rubeša, Domagoj ; Franulović, Marina
Web-Based material properties and knowledge database - Support for design of efficient and lightweight products
35-44 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613929

21. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
Development of web-based database containing properties of design-relevant metallic materials
- - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661813

22. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Prebil, Ivan ; Črnjarić-Žic, Nelida
Analysis of strain life fatigue parameters and behaviour of different groups of metallic materials
International journal of fatigue 33 484-491 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=487797

WOS

23. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Domagoj, Rubeša ; Prebil, Ivan
Implementation of strain-life fatigue parameters estimation methods in a web-based system
Procedia Engineering 10 2369-2374 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516667

24. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Kunc, Robert ; Prebil, Ivan
Numerical modeling of life prediction of gears
Procedia Engineering 10 562-567 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516871

25. Marković, Kristina ; Franulović, Marina
Contact stresses in gear teeth due to tip relief profile modification
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 31 19-26 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=541380

26. Marković, Kristina ; Franulović, Marina
Contact stresses in gear teeth due to tip relief profile modification
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 31 19-26 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=541380

27. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Domagoj, Rubeša ; Prebil, Ivan
Implementation of strain-life fatigue parameters estimation methods in a web-based system
2369-2374 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516668

28. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Kunc, Robert ; Prebil, Ivan
Numerical modeling of life prediction of gears
562-567 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516873

29. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Križan, Božidar
Low cycle fatigue and elasto-plastic material behaviour simulation
89-94 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=532703

30. Mutavgjić, Veselko ; Jurković, Zoran ; Franulović, Marina ; Mandić, Vesna
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS OBTAINED BY ABRASIVE WATER JET MACHINING
73-76 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534456

31. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Prebil, Ivan
A web-based material properties database and system for estimation of material parameters - concept and implementation
95-98 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=541493

32. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
Web-based material data knowledge base and expert system
505-508 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=541546

33. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Kunc, Robert ; Prebil, Ivan
Automation of LCF material model parameters’ identification
Computational materials science 48 529-536 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450766

WOS

34. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Smokvina Hanza, Sunčana
Estimation of cyclic stress-strain curves for low-alloy steel from hardness
Metalurgija 49 83-86 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434349

WOS

35. Basan, Robert ; Rubeša, Domagoj ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
A novel approach to the estimation of strain life fatigue parameters
Procedia Engineering 2 417-426 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473647

36. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Lengauer, Markus ; Križan, Božidar
Rolling-sliding-contact fatigue damage of the gear tooth flanks
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 30 37-46 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516666

37. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Kunc, Robert ; Prebil, Ivan
Automation of LCF Material Model Parameters’ Identification
169-171 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440731

38. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Kunc, Robert ; Prebil, Ivan
Numerical modelling of fatigue damage in gears tooth root
623-630 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473429

39. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Prebil, Ivan ; Kunc, Robert
Strain-life behavior of different groups of metallic materials
639-646 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473430

40. Franulović, Marina ; Basan, Robert
Objective Function in Genetic Algorithm for Material Behaviour Modeling
117-120 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=482229

41. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
On estimation of Basquin-Coffin-Manson fatigue parameters of low-alloy steel AISI4140
453-456 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=483546

42. Basan, Robert ; Rubeša, Domagoj ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
A novel approach to the estimation of strain life fatigue parameters
417-426 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=484847

43. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Prebil, Ivan
Genetic algorithm in material model parameters’ identification for low-cycle fatigue
Computational Materials Science 45 505-510 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379711

WOS

44. Lovrin, Neven ; Franulović, Marina ; Vrcan, Željko
Neka razmatranja o nosivosti unutarnjeg evolventnog ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 29 53-61 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=438489

45. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Basan, Robert
Residual Stresses in Gear Tooth Root
279-284 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=431773

46. Basan, Robert ; Franulović, Marina
Evolution of Stress Components at Involute Gears Teeth Flanks During the Mesh
- 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433978

47. Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Križan, Božidar
Kritični položaj zuba HCR zupčanika s obzirom na odstupanja koraka na zahvatnoj crti
Engineering Review 28 1-10 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379694

48. Basan, Robert ; Kunc, Robert ; Franulović, Marina
Ponašanje normaliziranog i poboljšanog čelika 42CrMo4 u uvjetima monotonog opterećenja
Engineering Review 28 23-30 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387172

49. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
Numerical model and procedure for determination of stresses in spur gears teeth flanks
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373775

50. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Lovrin, Neven
Influence of HCR-Gears Geometric Parameters on Their Load Carrying Capacity and Frictional Losses
7-14 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=337574

51. Basan, Robert ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
Development of Custom Gear Design and Modelling Software Solution
- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338255

52. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Basan, Robert
Calculation of Stresses in HCR Gears with Regard to Quality Grade
- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338993

53. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Basan, Robert
Calculation Methods of Load Carrying Capacity of Spur Gears
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=259301

54. Basan, Robert ; Franulović, Marina
Application of Fracture Mechanics for Determination of Load Carrying Capacity of HCR Gears
21-22 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=218716

55. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Basan, Robert
The Increase of Tooth Root Stresses on HCR Gears with Pitch Errors
1227-1241 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=259295

56. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Lovrin, Neven
The Influence of Quality Grade and Loading on Load Distribution on Gears
25-29 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=163725

57. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Lovrin, Neven
Influence of Pitch Errors on Load Distribution on Spur Involute HCR Gears Teeth
1251-1256 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=163753

58. Lovrin, Neven ; Križan, Božidar ; Franulović, Marina
Photoelastic research of the Hertzian stress in HCR-gears
1309-1314 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164766

59. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Lovrin, Neven
The Influence of Quality Grade and Loading on Load Sharing on HCR Gears
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164774

60. Basan, Robert ; Križan, Božidar ; Franulović, Marina
The Influence of the Gears Geometry on Value of the Force Acting on Tooth of HCR Gears
11-16 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164798

61. Križan, Božidar ; Lovrin, Neven ; Franulović, Marina
Load Capacity of the Tooth Root in Internal High Transverse Contact Ratio Involute Gearing
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=117524

62. Franulović, Marina ; Križan, Božidar ; Lovrin, Neven
Load Distribution on Spur Involute Gears with Pitch Errors
58-61 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=163704

63. Lovrin, Neven ; Franulović, Marina ; Križan, Božidar
Research of the Hertzian Stress in Internal High Transverse Contact Ratio Involute Gearing
170-173 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=164758

64. Franulović, Marina ; Križan, Božidar
Koncentracija naprezanja na torzijski opterećenim vratilima s dva utora za pero
115-120 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=93455

65. Marina Franulović i autori
Svi znanstveni radovi po kategorijama mogu se naći preko poveznice https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220640

Znanstvene knjige

1.

Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva
Kozak, Dražan, Barle, Jani, Boras, Ivanka, Franulović, Marina, Jurčević Lulić, Tanja, Kladarić, Ivica, Lelas, Damir, Markučič, Damir, Matičević, Gordana, Pavletić, Duško, Vranešević Marinić, Nina Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879829

Pozvana predavanja

1. Marina Franulović
Practical use of genetic algorithm for deriving parameters of more complex fatigue models
Rytířsko, Češka
2. Marina Franulović
"Invitation to Croatia for 14th International Conference"
Berlin, Njemačka
3. Barle, Jani ; Franulović, Marina ; Jurčević Lulić, Tanja ; Kladarić, Ivica ; Markučič, Damir ; Radica, Gojmir
Izrada kataloga znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva u Republici Hrvatskoj
Slavonski Brod, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=743990

Kongresna priopćenja

1.
Franulović, Marina ; Marković, Kristina
Study on objective function in soft tissues characterization Poster 23 Congress of the European Society of Biomechanics Seville, Španjolska - 5.7.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885511
2.
Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Marković, Kristina ; Marohnić, Tea
Biomaterials characterization – parameters identification Poster 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture Dubrovnik, Hrvatska - 27.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821605
3.
Basan, Robert ; Rubeša, Domagoj ; Franulović, Marina
The development of the indirect method for estimation of strain life fatigue parameters Predavanje ICM 12 – 12th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials Karlsruhe, Njemačka - 14.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767234
4.
Franulović, Marina; Basan, Robert
Advanced methods and procedures for parameter identification of complex material models Predavanje International Conference on Mechanics of Materials Sensbachtal, Njemačka - 1.1.2015.
5.
Franulovic, Marina; Basan, Robert; Križan, Božidar
Kinematic hardening parameters identification with respect to objective function Predavanje International Conference on Computational Science and Applications Lisabon, Portugal - 17.4.2014.
6.
Barle, Jani; Franulović, Marina; Jurčević Lulić, Tanja; Kladarić, Ivica; Markučič, Damir; Radica, Gojmir
Izrada kataloga znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva u Republici Hrvatskoj Plenarno izlaganje Međunarodna stručna konferencija ME4CataLOgue Slavonski Brod - 1.1.2014.
7.
Franulović, Marina; Basan, Robert; Prebil, Ivan; Lengauer, Markus
Genetic algorithm implementation in material behavior simulation system 3rd Fatigue Symposium Leoben, Lightweight Design Leoben, Austrija - 1.1.2012.
8.
Franulović, Marina; Basan, Robert; Križan, Božidar
Simulating elastic-plastic material response of gear’s tooth root The 15th International Conference on Machine Design and Production UMTIK 2012 Pamukkale, Turska - 1.1.2012.
9.
Franulović, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan
Numerical modeling of life prediction of gears 11th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials Milano, Italija - 1.1.2011.
10.
Franulović, Marina; Basan, Robert; Križan, Božidar
Low cycle fatigue and elasto-plastic material behaviour simulation The 7th International Conference Research And Development Of Mechanical Elements And Systems Zlatibor, Srbija - 1.1.2011.
11.
Franulović, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan
Numerical modelling of fatigue damage in gears tooth root The Ninth International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture Parma, Italija - 1.1.2010.
12.
Franulović, Marina; Basan, Robert
Objective Function in Genetic Algorithm for Material Behaviour Modeling 14th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology Mediteran - 1.1.2010.
13.
Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
Residual Stresses in Gear Tooth Root 3rd International Conference Power Transmissions '09 Thessaloniki, Grčka - 1.1.2009.
14.
Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
Calculation of Stresses in HCR Gears with Regard to Quality Grade 11TH European Automotive Congress Budimpešta, Mađarska - 1.1.2007.
15.
Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
Calculation Methods of Load Carrying Capacity of Spur Gears Advanced Engineering Design AED 2006 Praha, Češka - 1.1.2006.
16.
Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
The Increase of Tooth Root Stresses on HCR Gears with Pitch Errors International Conference on Gears 2005 München, Njemačka - 1.1.2005.
17.
Franulović, Marina; Križan, Božidar; Lovrin, Neven
Influence of Pitch Errors on Load Distribution on Spur Involute HCR Gears Teeth 8th International Design Conference Dubrovnik - 1.1.2004.
18.
Franulović, Marina ; Basan, Robert
The Application of Nonlinear Contact Analysis of Gears in Mesh Poster 1st International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing Šibenik, Hrvatska - 3.10.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=207066
19.
Križan, Božidar; Lovrin, Neven; Franulović, Marina
Load Distribution on Spur Involute Gears with Pitch Errors XLIV. Konference kateder časti a mechanismu stroju s mezinarodni učasti Praha, Češka - 1.1.2003.
20.
Franulović, Marina; Križan, Božidar
Koncentracija naprezanja na torzijski opterećenim vratilima s dva utora za pero 2001 - 3rd International Conference on Revitalization and Modernization of Production Bihać, Bosna i Hercegovina - 1.1.2001.
21.
Franulović, Marina; Obsieger, Boris
The Influence of Keyway Position on Tooth Root Stress of Gear 5th International Sc. Conference Mechanical Engineering 2001 Bratislava, Slovačka - 1.1.2001.
22.
Obsieger, Boris; Franulović, Marina
Analysis of the wind streaming around windmill's spade by boundary element method EuroSun 98. the second ISES Europe Solar Congress. book of proceedings Portorož, Slovenija - 1.1.1999.
23.
Obsieger, Boris ; Franulović, Marina
Analysis of Hydrostatic Lubrication in Plain Bearing by Boundary Element Method Poster International Design Conference Dubrovnik, Hrvatska - 22.5.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=28849
24.
Obsieger, Boris ; Franulović, Marina
Analysis of the wind streaming around windmill's spade by boundary element method Poster EuroSun 98. Conference Portorož, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=14458

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 1.1.2019.
Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja bioloških tkiva; Voditeljica; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2012. - 1.1.2014.
Podatljivi uređaji ultra-visoke preciznosti za uporabu u mikro i nanotehnologiji; Voditeljica; MZOŠ; ;
3. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Automatizirani sustav za identifikaciju parametara tkiva; Voditeljica; MZOŠ; ;
4. 1.1.2010. - 1.1.2011.
Razvoj matematičkog modela nastanka i rasta zamornih pukotina u uvjetima kotrljajno-kliznog kontakta; Suradnica; MZOŠ; ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Materijali, trajnost i nosivost suvremenih zupčastih prijenosnika; Suradnica; MZOŠ; ;
6. 1.1.2006. - 1.1.2007.
Utjecaj niskocikličnog zamora materijala na nosivost ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profi; Suradnica; MZOŠ; ;
7. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Istraživanje visokoopteretivih suvremenih zupčastih prijenosnika; Suradnica; MZOŠ; ;
8. 1.1.2001. - 1.1.2003.
Utjecaj krutosti nosivih konstrukcija na nosivost ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila; Suradnica; MZOŠ; ;
9. 1.1.1997. - 1.1.2002.
Zupčani prijenosnici s velikim stupnjem prekrivanja profila; Suradnica; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2015. -
Vedran Vujnović; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; ;
2. 1.1.2012. -
Vedran Škof; ; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; ;
3. -
Stjepan Piličić; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; ;
4. -
Matej Gljušćić; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti ; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Svi znanstveni skupovi mogu se naći preko poveznice https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220640

Uredništva časopisa

1. - Engineering Review

Recenzije

1. 2015. Robust Multiobjective Optimization of Coronary Stents
2. 2015. Constitutive equation for high temperature flow stress in a Nickel-based corrosion resistant alloy
3. 2014. A tensile stiffness model for optimizing the needling arrangement scheme in preform molding process
4. 2014. Application of energy parameter to determine fatigue characteristics of structural materials
5. 2013. Application of evolutionary algorithm in total fixturing cost of an assembly
6. 2012. Evaluation of residual stress relaxation and its effect on fatigue strength of AISI 316L stainless steel ground surfaces: Experimental and numerical approaches
7. 2010. Hybrid Contact Stress Analysis of a Turbine Engine Blade to Disk Attachment
8. 2010. novel isotropic quasi-brittle damage model applied to LCF analyses of Al2024
9. 2010. Yield-point phenomenon in constitutive models of cyclic plasticity
10. 2010. Inverse procedure for determining model parameter of soils using real-coded genetic algorithm
11. 2009. A Multiaxial Stress-based Fatigue Failure Model Considering Ratchetting-fatigue Interaction
12. 2009. Multiaxial Fatigue Criterion for Complex Loading Based on Stress Invariants

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. - 1.1.2015.
Croatian CataLOgue of knowledge, skills and competences for Mechanical Engineering studies
IPA IV  
Voditelj grupe partnera

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2010. - - Članica
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
2. - - Članica
Stručno vijeće za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Koordinatorica Panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost, P2 – Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Hrvatska zaklada za znanost
2. - - Članica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
3. - - Predsjednica TO544 Strojni elementi Hrvatskog zavoda za norme
Hrvatski zavod za norme