dr. sc. Marko Turk docent

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : F-313
e-pošta : marko.turk@ffri.uniri.hr
telefon : 051/265713

Google Znalac

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2015. Doktor znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti Doktorski studij odgojnih znanosti Učiteljski fakultet u Zagrebu
1.1.2001. - 1.1.2007. Profesor Pedagogije i Filozofije Dodiplomski studij Pedagogije i Filozofije Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2001. SSS Prirodoslovno-matematička gimanzija Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2017. - Docent Nastavna, istraživačka i stručna djelatnost u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti. Filozofski fakultet u Rijeci
17.6.2015. - 30.9.2017. Poslijedoktorand/ Znanstveni suradnik Nastavna, istraživačka i stručna djelatnost u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti. Izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 16. listopada 2015. godine. Filozofski fakultet u Rijeci
1.11.2009. - 16.6.2015. Znanstveni novak i asistent Poslovi znanstvenog novaka/doktoranda na projektu te asistenata u nastavi. Projekti: 1) Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931);  2) Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta (ESF – European Science Foundation/Europska znanstvena zaklada/Hrvatska zaklada za znanost); 3) Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi (Sveučilište u Rijeci); 4) APROFRAME - Academic Profession Competencies Framework: Between New Requirements and Possibilities (Hrvatska zaklada za znanost) Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2007. - 31.10.2009. Stručni suradnik, Asistent ravnateljice u Zakladi Sveučilišta u Rijeci Redovna djelatnost Zaklade - vođenje ureda Zaklade, sudjelovanje u projektima, odnosi s javnošću. Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanstvene novake/asistente u području društvenih i humanističkih znanosti za posebne zasluge u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti u akademskoj godini 2012/2013.
Zahvalnica Udruge za razvoj civilnog društva SMART za uspješnu suradnju i pružanje podrške u promociji i razvoju volonterstva u zajednici
Zahvalnica Organizacijskog odbora Festivala znanosti u Rijeci za suradnju i podršku
Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2014. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
Nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2012/2013 (kolegij: Europska dimenzija u obrazovanju, suradnik)

Članstva

1.1.2012. - Član Hrvatskog pedagogijskog društva
1.1.2011. - Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Rijeci, predstavnik suradničkih zvanja
1.1.2009. - 22.3.2017. Član Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“
1.1.2009. - 1.1.2011. Član savjeta za razvoj volonterstva u PGŽ Udruge za razvoj civilnog društva SMART
1.1.2009. - 1.1.2011. Član savjeta istraživačkog projekta CIVICUS-ov Indeks civilnog društva u Hrvatskoj
1.1.2009. - 1.1.2009. Član radne skupine Sveučilišta u Rijeci za pripremu Pravilnika o akreditiranju studijskih programa
1.1.2007. - 1.1.2011. Član TREF-a - Udruženje trenera/ica i konzultanata/ica za neprofitni sektor u Hrvatskoj
1.1.2007. - 1.1.2010. Član Hrvatskog bioetičkog društva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Povijest odgoja i obrazovanja
Pedagogija, preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+0
1.1.2009. - Europska dimenzija u obrazovanju
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+0
1.1.2009. - Europski prostor visokob obrazovanja: strukture i trendovi
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+0
1.1.2009. - Obrazovanje i globalizacijski procesi
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+0
1.1.2009. - Osiguranje kvalitete u odgojno-obrazovnim organizacijama
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+0
- Didaktika
Likovna pedagogija
Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+0+2
- Obrazovna politika
Likovna pedagogija
Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+1+0
- Didaktika
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+1
- Obrazovna politika
Pedagogija, preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+0+2

Osobni razvoj

1.4.2012. - Tečaj pripreme i održavanja webinara (A200)


Norma sati:
1.9.2011. - 1.6.2012. E-learning akademija (smjer: E-learning Management)


Norma sati:
1.2.2011. - Applications of organization theory in higher education research


Norma sati:
1.7.2010. - Qualitative Interviews


Norma sati:
1.6.2010. - Caste studies approaches


Norma sati:
1.3.2008. - „Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda“


Norma sati:
1.6.2007. - Project Management (Certified EU Project Manager)


Norma sati:
1.5.2007. - 1.6.2007. Trening za trenere (vještine i tehnike facilitacije i treninga)


Norma sati:
1.4.2007. - 1.12.2007. Poslovna škola za studente (poslovne vještine i kompetencije)


Norma sati:
1.8.2006. - 1.11.2006. UNV/UNDP RiverSee program volonterske razmjene


Norma sati:
1.2.2006. - 1.4.2006. Pisanje prijedloga projekata, Izrada proračuna i Prikupljanje sredstava


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2012. - 1.12.2012. "Europska dimenzija u obrazovanju: otkrivanje nacionalnog konteksta", suradnik

Financiranje:
1.1.2012. - 1.12.2012. "Sveučilište i zajednica: kako poticati društvenu odgovornost?", voditelj

Financiranje:
1.9.2011. - 1.12.2012. "Mislim kritički: Projekt osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje, slušanje, čitanje i pisanje", suradnik

Financiranje:
1.1.2011. - 1.12.2012. "UNIweb - Podrška razvoju visokog obrazovanja", suradnik

Financiranje:
1.1.2011. - 1.12.2011. "Sveučilište i lokalna zajednica: kako osnažiti veze?", voditelj

Financiranje:
1.1.2010. - 1.12.2011. "Osnaživanje zajednice za održivi razvoj“, voditelj

Financiranje:
1.5.2009. - 1.1.2013. "Dan znanosti“, suradnik

Financiranje:
1.1.2009. - 1.12.2009. „Akademska zajednica u prometnoj preventivi“, suradnik

Financiranje:
1.5.2007. - 1.10.2009. „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu”, član projektnog tima

Financiranje:
1.1.2007. - 1.1.2008. „Volontiranje kao poveznica sveučilišta i javnih institucija”, suradnik

Financiranje:
1.1.2007. - 1.1.2008. „Studenti volontiraju-razvijanje socijalne odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci“, suradnik

Financiranje:
1.1.2004. - 1.1.2006. „Inicijalno osposobljavanje nastavnika za rad u visokoškolskoj nastavi-INIOS”, suradnik

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
Popis svih objavljenih znanstvenih radova dostupan na mrežnim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI

Pozvana predavanja

1. Marko Turk
Academic Profession in Europe: Changes, Challenges and (New) Competencies
Department of Theory of Education and Social Education, Faculty of Education, National University of Distance Education, Madrid, Spain - 5.2.2016.
2. Turk, Marko
Europska suradnja i europska dimenzija u obrazovanju
Rijeka, Hrvatska - 22.4.2015. Nastavničko vijeće Prve riječke hrvatske gimnazije
3. Turk, Marko
Pedagoške kompetencije u kontekstu europske suradnje u obrazovanju
Opatija, Hrvatska - 7.1.2015. Stručni skup za nastavnike njemačkog jezika "Jačanje profesionalnih kompetencija učitelja i nastavnika njemačkoga jezika", AZOO

Znanstveni projekti

1. 1.6.2014. - 1.6.2017.
Europska dimenzija u obrazovanu: pristupi i izazovi; Doktorand; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.6.2014. - 1.6.2017.
Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities (APROFRAME) ; Doktorand; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta; Doktorand; Hrvatska zaklada za znanost / Europska zaklada za znanost; ; http://euroac.ffri.hr/
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931); 2007-2009 - suradnik; 2009 - 2013 - znanstveni novak; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 22.5.2015. -
DOKON 2015, Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti Rijeka, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
2. - 31.10.2015.
International Conference on Social Sciences and Education Research Antalya, Turska Sudionik znanstvenog skupa
3. - 10.3.2015.
Second 21st Century Academic Forum Conference at Harvard, Teaching, Learning, and Research in the “Just Google It” Age University of Harvard, Boston, USA Sudionik znanstvenog skupa
4. - 17.10.2014.
2. Dani obrazovnih znanosti Zagreb, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
5. - 27.6.2014.
International Conference on New Horizons in Education Pariz, Francuska Sudionik znanstvenog skupa
6. - 22.9.2013.
Unity and Disunity, Connections and Separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation Zagreb, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
7. - 26.9.2012.
Drugi kongres pedagoga Hrvatske Opatija, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
8. - 30.9.2009.
Kreativni pristup osposobljavanju učitelja Požega, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
9. - 10.6.2008.
Innovations towards sustainable volunteer service Sarajavo, BiH Sudionik konferencije
10. - 25.11.2006.
Migration and Identity in a Changing Europe: building Partnership and Fostering Communication Oradea, Romania Sudionik znanstvenog skupa
11. - 22.10.2005.
2nd International Conference Toward EU Drug Strategy Split, Croatia Sudionik znanstvenog skupa
12. - 11.4.2005.
ICED Council Meeting Rijeka, Hrvatska Član organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
18.12.2014. - 18.12.2016.
QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj
Komponenta I programa IPA – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija u okviru natječaja “Reinforcing Support of CSOs in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration” (EuropeAid/134506/D/ACT/HR) w: http://www.ipa-qualitywatch.eu/   207.657,66 EUR
Suradnik na projektu, predstavnik partnera (FFRI)

Stručna aktivnost

1.
2.3.2016. -
Član Radne skupine za izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za upravljanje u visokom obrazovanju u sklopu UNAPRORI projekta
Sveučilište u Rijeci   Član radne skupine

Javno djelovanje

Medijski nastupi

1. 8.6.2016. - Učionica
KanalRi - https://www.youtube.com/watch?v=kuiJs6C_9NI
Rijeka
2. 17.9.2015. - RITV Dnevnik
RiTV - https://www.youtube.com/watch?v=ie8p2l6ucU4
Rijeka
3. 19.6.2015. - Sve 500
RiTV - https://www.youtube.com/watch?v=1h3X4sxSUVA
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Zamjenik pročelnice Odsjeka
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2015. - - Koordinator za znanost na Odsjeku za pedagogiju
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2013. - - Voditelj Izvanrednog diplomskog studija pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 1.1.2012. - 1.1.2014. - Voditelj programa cjeloživotnog učenja - Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
5. 1.1.2011. - 1.1.2013. - Koordinator Izvanrednog diplomskog studija pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.9.2015. - 1.5.2016. - Povjerenstvo za izradu strategije znanstvenoistraživačke djelatnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.9.2015. - - Član Odbora za kvalitetu
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2011. - - Član povjerenstva, voditelj programa
Povjerenstvo za pripremu programa cjeloživotnog učenja "Razlikovne edukacije Pedagogije"
4. 1.5.2009. - 1.9.2009. - Član povjerenstva/radne skupine
Član radne skupine Sveučilišta u Rijeci za pripremu Pravilnika o akreditiranju studijskih programa