doc. dr. sc. Marko Turk

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : F-313
e-pošta : marko.turk@ffri.uniri.hr
telefon : 051/265713
skype : marko.turk1983

Google Znalac

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2015. Doktor znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti Doktorski studij odgojnih znanosti Učiteljski fakultet u Zagrebu
1.1.2001. - 1.1.2007. Profesor Pedagogije i Filozofije Dodiplomski studij Pedagogije i Filozofije Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2001. SSS Prirodoslovno-matematička gimanzija Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2017. - Docent Nastavna, istraživačka i stručna djelatnost u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti. Nastavna, istraživačka i stručna djelatnost u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti. Izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 16. listopada 2015. godine. Poslovi istraživača na projektima te docenta u nastavi. Projekti: 1) Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta (ESF – European Science Foundation/Europska znanstvena zaklada/Hrvatska zaklada za znanost); 2) Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi (Sveučilište u Rijeci); 3) APROFRAME - Academic Profession Competencies Framework: Between New Requirements and Possibilities (Hrvatska zaklada za znanost) 4) APIKS - Akademska profesija u društvu znanja (Sveučilište u Rijeci) 5) EDUCA-t - Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching (Erasmus+) 6) HRMinHEI - Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function (Erasmus +) Filozofski fakultet u Rijeci
17.6.2015. - 30.9.2017. Poslijedoktorand/ Znanstveni suradnik Nastavna, istraživačka i stručna djelatnost u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti. Izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 16. listopada 2015. godine. Poslovi poslijedoktoranda na projektu te asistenata u nastavi. Projekti: 1) Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta (ESF – European Science Foundation/Europska znanstvena zaklada/Hrvatska zaklada za znanost); 2) Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi (Sveučilište u Rijeci); 3) APROFRAME - Academic Profession Competencies Framework: Between New Requirements and Possibilities (Hrvatska zaklada za znanost) 4) APIKS - Akademska profesija u društvu znanja (Sveučilište u Rijeci) 5) EDUCA-t - Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching (Erasmus+) 6) HRMinHEI - Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function (Erasmus +) Filozofski fakultet u Rijeci
1.11.2009. - 16.6.2015. Znanstveni novak i asistent Poslovi znanstvenog novaka/doktoranda na projektu te asistenata u nastavi. Projekti: 1) Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931); 2) Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta (ESF – European Science Foundation/Europska znanstvena zaklada/Hrvatska zaklada za znanost); 3) Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi (Sveučilište u Rijeci); 4) APROFRAME - Academic Profession Competencies Framework: Between New Requirements and Possibilities (Hrvatska zaklada za znanost) Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2007. - 31.10.2009. Stručni suradnik, Asistent ravnateljice u Zakladi Sveučilišta u Rijeci Redovna djelatnost Zaklade - vođenje ureda Zaklade, sudjelovanje u projektima, odnosi s javnošću. Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

22.12.2014. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2014. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
30.9.2013. Godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanstvene novake/asistente u području društvenih i humanističkih znanosti za posebne zasluge u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti u akademskoj godini 2012/2013.
15.9.2013. Nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2012/2013 (kolegij: Europska dimenzija u obrazovanju, suradnik)
15.4.2007. Zahvalnica Organizacijskog odbora Festivala znanosti u Rijeci za suradnju i podršku
15.10.2006. Zahvalnica Udruge za razvoj civilnog društva SMART za uspješnu suradnju i pružanje podrške u promociji i razvoju volonterstva u zajednici

Članstva

22.3.2017. - Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas", predsjednik Udruge
1.1.2012. - Član Hrvatskog pedagogijskog društva
17.9.2009. - 1.1.2011. Član savjeta istraživačkog projekta CIVICUS-ov Indeks civilnog društva u Hrvatskoj
15.5.2009. - 22.3.2017. Član Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“
1.1.2009. - 1.1.2011. Član savjeta za razvoj volonterstva u PGŽ Udruge za razvoj civilnog društva SMART
1.1.2007. - 1.1.2011. Član TREF-a - Udruženje trenera/ica i konzultanata/ica za neprofitni sektor u Hrvatskoj
1.1.2007. - 1.1.2010. Član Hrvatskog bioetičkog društva
30.6.2002. - Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas", član Udruge

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - Opća pedagogija
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 2+2+0
1.10.2017. - Pedagoška komunikacija
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 2+2+0
1.10.2017. - Seminar diplomskog rada
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 0+2+0
1.10.2015. - 30.9.2017. Opća pedagogija
Prediplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Izvoditelj
Norma sati: 2+2+0
1.10.2015. - 30.9.2017. Pedagoška komunikacija
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u RIjeci
Izvoditelj
Norma sati: 2+2+0
1.11.2009. - 30.9.2016. Europska dimenzija u obrazovanju
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2+1
1.11.2009. - 30.9.2016. Osiguranje kvalitete u odgojno-obrazovnim organizacijama
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2+0
1.11.2009. - Povijest odgoja i obrazovanja
Pedagogija, preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2+0
1.11.2009. - Europski prostor visokob obrazovanja: strukture i trendovi
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2+0
1.11.2009. - Obrazovanje i globalizacijski procesi
Pedagogija, diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2+0
1.10.2008. - 30.9.2009. Didaktika
Likovna pedagogija
Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+0+2
1.10.2008. - 30.9.2009. Obrazovna politika
Likovna pedagogija
Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+1+0
1.10.2008. - 30.9.2009. Didaktika
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2+1
1.10.2008. - 30.9.2009. Obrazovna politika
Pedagogija, preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+0+2

Osobni razvoj

1.4.2016. - 1.6.2016. EJVIN - Jezično usavršavanje nastavnika za engleski jezik visokoškolske nastave


Norma sati: 8 ECTS
1.4.2012. - Tečaj pripreme i održavanja webinara (A200)


Norma sati:
1.9.2011. - 1.6.2012. E-learning akademija (smjer: E-learning Management)


Norma sati:
1.2.2011. - Applications of organization theory in higher education research


Norma sati:
1.7.2010. - Qualitative Interviews


Norma sati:
1.6.2010. - Caste studies approaches


Norma sati:
1.3.2008. - „Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda“


Norma sati:
1.6.2007. - Project Management (Certified EU Project Manager)


Norma sati:
1.5.2007. - 1.6.2007. Trening za trenere (vještine i tehnike facilitacije i treninga)


Norma sati:
1.4.2007. - 1.12.2007. Poslovna škola za studente (poslovne vještine i kompetencije)


Norma sati:
1.8.2006. - 1.11.2006. UNV/UNDP RiverSee program volonterske razmjene


Norma sati:
1.2.2006. - 1.4.2006. Pisanje prijedloga projekata, Izrada proračuna i Prikupljanje sredstava


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2012. - 1.12.2012. "Europska dimenzija u obrazovanju: otkrivanje nacionalnog konteksta", suradnik

Financiranje:
1.1.2012. - 1.12.2012. "Sveučilište i zajednica: kako poticati društvenu odgovornost?", voditelj

Financiranje:
1.9.2011. - 1.12.2012. "Mislim kritički: Projekt osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje, slušanje, čitanje i pisanje", suradnik

Financiranje:
1.1.2011. - 1.12.2012. "UNIweb - Podrška razvoju visokog obrazovanja", suradnik

Financiranje:
1.1.2011. - 1.12.2011. "Sveučilište i lokalna zajednica: kako osnažiti veze?", voditelj

Financiranje:
1.1.2010. - 1.12.2011. "Osnaživanje zajednice za održivi razvoj“, voditelj

Financiranje:
1.5.2009. - 1.1.2013. "Dan znanosti“, suradnik

Financiranje:
1.1.2009. - 1.12.2009. „Akademska zajednica u prometnoj preventivi“, suradnik

Financiranje:
1.5.2007. - 1.10.2009. „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu”, član projektnog tima

Financiranje:
1.1.2007. - 1.1.2008. „Volontiranje kao poveznica sveučilišta i javnih institucija”, suradnik

Financiranje:
1.1.2007. - 1.1.2008. „Studenti volontiraju-razvijanje socijalne odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci“, suradnik

Financiranje:
1.1.2004. - 1.1.2006. „Inicijalno osposobljavanje nastavnika za rad u visokoškolskoj nastavi-INIOS”, suradnik

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Croatian Academics’ Attitudes on the Importance of Academic Profession Competencies
International Journal of Social Sciences and Education Research 2 142-159 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=793321

A1

2. Turk, Marko ; Vignjević, Bojana
Teachers’ Work Ethic: Croatian Students’ Perspective
Foro de Educación 14 489-514 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798382

Q4
A1
WOS

3. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Between Teaching and Research : Challenges of the Academic Profession in Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal 6 95-111 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807884

Q4
A1
WOS

4. Turk, Marko
(Nove) kompetencije akademske profesije u Europi
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 157 145-164 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=818109

A2

5. Turk, Marko ; Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka
Research Management Competencies: Croatian Academics’ Perspective
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS XVI 167-178 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847655

A1
WOS

6. Rončević, Nena ; Turk, Marko ; Vignjević, Bojana
RESEARCH DEVELOPMENT COMPETENCIES: JUNIOR ACADEMICS’ PERSPECTIVE
8847-8857 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=848671

A1
WOS

7. Turk, Marko ; Miočić, Ivana ; Marinović, Monika ; Turković, Inka ; Ledić, Jasminka
Croatian Students' Awareness, Understanding and Attitudes Regarding European Dimension in Education
Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 862-869 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759561

A1
WOS

8. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Croatian School Teachers’ Familiarity With The European Dimension In Education
The Turkish Online Journal of Educational Technology Special Issue 89-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=775543

Q2
A1
WOS

9. Turk, Marko
The Academic Profession in Europe: Changes and Challenges
449-466 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777900

10. Turk, Marko
PREDLOŽAK ZA ANALIZU (PEDAGOŠKOG) PROBLEMA IZ PERSPEKTIVE TEORIJA ODGOJA: PRIMJER ŠKOLSKE LEKTIRE
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 63 163-180 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700141

A2

11. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Europska dimenzija u obrazovanju: izazov za školske pedagoge?
Pedagogijska istraživanja 11 95-104 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880272

A2

12. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
THE COMPETENCES FOR IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN DIMENSION IN EDUCATION: A CHALLENGE FOR (SCHOOL) PEDAGOGUES IN CROATIA?
193-206 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649601

A2

13. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Kompetencije europske dimenzije u obrazovanju: stavovi studenata
Pedagogijska istraživanja 10 187-201 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733707

A1

14. Turk, Marko
Nena Rončević, Branko Rafajac: Promjene u akademskoj profesiji : komparativna analiza
Društvena istraživanja 21 811-815 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600404

WOS

15. Ledić, Jasminka ; Turk, Marko
Izazovi europske dimenzije u obrazovanju: pristupi i implementacija u nacionalnom kontekstu
260-271 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600406

A2

16. Turk, Marko
Higher Education in Croatia: Introduction
- 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539482

17. Turk, Marko
Bojana Ćulum, Jasminka Ledić: Civilna misila sveučilišta : element u tragovima?
Društvena istraživanja 20 1206-1210 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=569573

WOS

18. Brkić, Marija ; Nemčanin, Damir ; Turk, Marko
MudRi priručnik za nastavnike
- 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=491870

19. Turk, Marko
UTJECAJ AKTIVNOG UČENJA U VISOKOŠKOLSKOJ NASTAVI NA RAZVOJ STVARALAŠTVA BUDUĆIH NASTAVNIKA
107-115 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455298

A2

20. Nuždić, Sandra ; Turk, Marko (ur.)
Novi pristup sigurnosti u prometu
- 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455494

21. Prijić-Samaržija, Snježana ; Avelini-Holjevac, Ivanka ; Turk, Marko
Žene u znanosti : stakleni strop
Društvena istraživanja 18 1049-1073 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=468281

Q3
A1
WOS

22.
Popis svih objavljenih znanstvenih radova dostupan na mrežnim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI

Znanstvene knjige

1.

Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića
Turk, Marko ; Kušić, Siniša ; Mrnjaus, Kornelija ; Zloković, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=865455
2.

Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika
Ledić, Jasminka ; Turk, Marko Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880239
3.
Turk, Marko ; Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana
Povezanost nastave i istraživanja: politike i izazovi integracije
Ledić, Jasminka ; Turk, Marko Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883466
4.
Miočić, Ivana ; Turk, Marko
„Svi odmah znaju predavati pa i ti možeš”: Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost
Ledić, Jasminka ; Brajdić Vuković, Marija Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885254
5.
Turk, Marko ; Brajdić Vuković, Marija ; Rončević, Nena
Methodological framework for research on the professional socialization of junior researchers
Ledić, Jasminka ; Turk, Marko Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928092
6.
Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Kompetencije akademske profesije. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=816866
7.
Bilić, Ria ; Šćukanec, Ninoslav ; Sinković, Matija ; Svalina, Nikolina ; Škopelja, Slobodan ; Turk, Marko
Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokoga obrazovanja
Institut za razvoj obrazovanja Zagreb - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=878294
8.
Miočić, Ivana ; Turk, Marko
Školski pedagozi: nositelji (europskih) promjena u obrazovanju?
Turk, Marko ; Kušić, Siniša ; Mrnjaus, Kornelija ; Zloković, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=865456
9.
Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko
Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi
Filozofski fakultet u Rijeci - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850078
10.
Ćulum, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Academics and Community Engagement: Comparative Perspective from Three European Countries
Fumasoli, Tatiana, Goastellec, Gaele., Kehm, M., Barbara Springer Frankfurt - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733670
11.
Ledić, Jasminka ; Staničić, Stjepan ; Turk, Marko
Kompetencije školskih pedagoga
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649600
12.

Kritičko mišljenje: priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja
Ćulum, Bojana ; Turk, Marko Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas" Rijeka - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611903
13.
Kovač, Vesna ; Turk, Marko
Review of New University Education Policy Implementation in Croatia
Groccia, E. James ; Alsudairi, A.T., Mohammed ; Buskist, William SAGE Washington DC - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573196
14.
Ćulum, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Akademska profesija i doprinos razvoju zajednice i društva
Ledić, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600401
15.
Ćulum, Bojana ; Turk, Marko
Što društvo očekuje od akademske zajednice: perspektiva sveučilišnih nastavnika
Ledić, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600402
16.
Buchberger, Iva ; Ćulum, Bojana ; Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Turk, Marko
Universitas: Prvih 10 godina
Udruga za razvoj visokog školstva Rijeka - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=498604
17.
Knežević, Ana ; Nuždić, Sandra ; Turk, Marko ; Vudrić, Nives
Neću biti rob(a) 2 : priručnik za rad s djecom od 6 do 10 godina na temu prevencije trgovanja djecom
Hrvatski crveni križ Zagreb - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455506
18.
Ledić, Jasminka ; Barić, Sanja, Forčić, Gordana, Ćulum, Bojana ; Turk, Marko
Volontiranje je cool: Društveno odgovorno Sveučilište -poticatelj kulture volontiranja
Zaklada Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=350319

Pozvana predavanja

1. Marko Turk
Academic Profession in Europe: Changes, Challenges and (New) Competencies
Department of Theory of Education and Social Education, Faculty of Education, National University of Distance Education, Madrid, Spain - 5.2.2016.
2. Turk, Marko
Europska suradnja i europska dimenzija u obrazovanju
Rijeka, Hrvatska - 22.4.2015. Nastavničko vijeće Prve riječke hrvatske gimnazije
3. Turk, Marko
Pedagoške kompetencije u kontekstu europske suradnje u obrazovanju
Opatija, Hrvatska - 7.1.2015. Stručni skup za nastavnike njemačkog jezika "Jačanje profesionalnih kompetencija učitelja i nastavnika njemačkoga jezika", AZOO
4. Ledić, Jasminka ; Turk, Marko
O kompetencijama školskih pedagoga: rezultati istraživanja
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729114
5. Turk, Marko
Kompetencije (školskih) pedagoga u Hrvatskoj: gdje smo i kamo idemo?
Vodice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729108

Kongresna priopćenja

1.
Vignjević, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko
To be or not to be (European)?: Geography textbooks analysis in Croatian primary schools Predavanje 42nd ATEE Conference 2017 Dubrovnik, Hrvatska - 25.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902457
2.
Vignjević, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Izazovi izvrsnosti u visokom obrazovanju: iskustva mladih istraživača Predavanje 3. Dani obrazovnih znanosti, Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja Zagreb, Hrvatska - 21.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868032
3.
Rončević, Nena ; Turk, Marko ; Vignjević, Bojana
Research papers are what counts: excellence in teaching is neither supported nor properly evaluated Predavanje Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology. Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices Rijeka, Hrvatska - 21.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=818921
4.
Turk, Marko
ACADEMIC PROFESSION IN EUROPE: CHANGES AND CHALLENGES Predavanje Second 21st Century Academic Forum Conference at Harvard is Teaching, Learning, and Research in the "Just Google It" Age University of Harvard, SAD - 10.3.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760744
5.
Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Janusovo lice akademske profesije: između nastavnika i istraživača Predavanje 2. Dani obrazovnih znanosti Zagreb, Hrvatska - 17.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727219
6.
Turk, Marko ; Kušić, Siniša
Netradicionalne strategije učenja i poučavanja u neformalnom obrazovanju Predavanje Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih Šibenik, Hrvatska - 31.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456149

Znanstveni projekti

1. 1.10.2016. - 30.10.2017.
Akademska profesija u društvu znanja; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; 30.000,00 kn; https://portal.uniri.hr/Projekti/675?controler=projekti
2. 1.6.2014. - 1.6.2017.
Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities (APROFRAME) ; Doktorand/ Poslijedoktorand; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://projekti.uniri.hr/aproframe.html
3. 1.6.2014. -
Europska dimenzija u obrazovanu: pristupi i izazovi; Doktorand/ Poslijedoktorand/ Istraživač; Sveučilište u Rijeci; 120.000,00 kn; https://helpdesk.uniri.hr/project/Europska_dimenzija_u_obrazovanju
4. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta; Doktorand; Hrvatska zaklada za znanost / Europska zaklada za znanost; ; http://euroac.ffri.hr/
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931); 2007-2009 - suradnik; 2009 - 2013 - znanstveni novak; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 22.5.2015. -
DOKON 2015, Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti Rijeka, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
2. - 31.10.2015.
International Conference on Social Sciences and Education Research Antalya, Turska Sudionik znanstvenog skupa
3. - 10.3.2015.
Second 21st Century Academic Forum Conference at Harvard, Teaching, Learning, and Research in the “Just Google It” Age University of Harvard, Boston, USA Sudionik znanstvenog skupa
4. - 17.10.2014.
2. Dani obrazovnih znanosti Zagreb, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
5. - 27.6.2014.
International Conference on New Horizons in Education Pariz, Francuska Sudionik znanstvenog skupa
6. - 22.9.2013.
Unity and Disunity, Connections and Separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation Zagreb, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
7. - 26.9.2012.
Drugi kongres pedagoga Hrvatske Opatija, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
8. - 30.9.2009.
Kreativni pristup osposobljavanju učitelja Požega, Hrvatska Sudionik znanstvenog skupa
9. - 10.6.2008.
Innovations towards sustainable volunteer service Sarajavo, BiH Sudionik konferencije
10. - 25.11.2006.
Migration and Identity in a Changing Europe: building Partnership and Fostering Communication Oradea, Romania Sudionik znanstvenog skupa
11. - 22.10.2005.
2nd International Conference Toward EU Drug Strategy Split, Croatia Sudionik znanstvenog skupa
12. - 11.4.2005.
ICED Council Meeting Rijeka, Hrvatska Član organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2017. Politehnika: Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje
2. 2017. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu
3. 2016. Foro de Educacion
4. 2016. Društvena istraživanja
5. 2015. Društvena istraživanja

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. - 31.12.2016.
Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja
Učiteljski fakultet u Rijeci   ESF
Stručni suradnik
2.
18.12.2014. - 18.12.2016.
QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj
Komponenta I programa IPA – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija u okviru natječaja “Reinforcing Support of CSOs in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration” (EuropeAid/134506/D/ACT/HR) w: http://www.ipa-qualitywatch.eu/   207.657,66 EUR
Suradnik na projektu, predstavnik partnera (FFRI)

Stručna aktivnost

1.
16.1.2018. - 31.12.2018.
Radna skupina “Career paths in teaching”
EUA - European University Association   Član radne skupine
2.
9.1.2018. - 30.9.2018.
HEInnovate inicijativa
OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development   Nacionalni ekspert
3.
28.12.2016. - 14.6.2018.
Radna skupina za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH   Član radne skupine
4.
2.3.2016. - 30.9.2016.
Radna skupina za izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za upravljanje u visokom obrazovanju u okviru UNAPRORI projekta
Sveučilište u Rijeci   Član radne skupine
5.
1.7.2009. - 15.10.2009.
Radna skupina za pripremu Pravilnika o akreditiranju studijskih programa
Sveučilište u Rijeci   Član radne skupine

Javno djelovanje

Novinski članci

1. 10.7.2017. - Broj studenata u Hrvatskoj koji godišnje diplomiraju od 1996. porastao - trostruko
Novi List
http://www.universitas.hr/wp-content/uploads/2017/07/Slika-zaslona-2017-07-12-u-17.16.57.png

Medijski nastupi

1. 14.12.2017. - Stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj: uloga akademske zajednice
KanalRi - <a href="https://www.youtube.com/embed/dFsIy--Di00?start=1274&end=2447">https://www.youtube.com/embed/dFsIy--Di00?start=1274&end=2447</a>
Rijeka
2. 8.6.2016. - Učionica
KanalRi - https://www.youtube.com/watch?v=kuiJs6C_9NI
Rijeka
3. 17.9.2015. - RITV Dnevnik
RiTV - https://www.youtube.com/watch?v=ie8p2l6ucU4
Rijeka
4. 19.6.2015. - Sve 500
RiTV - https://www.youtube.com/watch?v=1h3X4sxSUVA
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - 30.9.2018. - Zamjenik pročelnice Odsjeka
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.10.2015. - 30.9.2017. - Koordinator za znanost na Odsjeku za pedagogiju
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2013. - - Voditelj Izvanrednog diplomskog studija pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 1.1.2012. - - Voditelj programa cjeloživotnog učenja - Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
5. 1.1.2011. - 1.1.2013. - Koordinator Izvanrednog diplomskog studija pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2017. - 15.6.2018. - Predsjednik Povjerenstva
Povjerenstvo za izmjenu studijskog programa Odsjeka za pedagogiju
2. 1.10.2017. - - Predstavnik docenata u Fakultetskom vijeću
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 15.3.2016. - 30.9.2017. - Član Povjerenstva
Povjerenstvo za izmjenu studijskog programa Odsjeka za pedagogiju
4. 1.10.2015. - 30.9.2017. - Član Odbora za kvalitetu
Filozofski fakultet u Rijeci
5. 1.9.2015. - 1.5.2016. - Povjerenstvo za izradu strategije znanstvenoistraživačke djelatnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
6. 1.10.2011. - 30.9.2017. - Predstavnik suradničkih zvanja u Fakultetskom vijeću
Filozofski fakultet u Rijeci
7. 1.1.2011. - 1.6.2011. - Voditelj Povjerenstva
Povjerenstvo za pripremu programa cjeloživotnog učenja "Razlikovne edukacije Pedagogije"
8. 1.5.2009. - 1.9.2009. - Član povjerenstva/radne skupine
Član radne skupine Sveučilišta u Rijeci za pripremu Pravilnika o akreditiranju studijskih programa