dr. sc. Daniel Dragičević docent

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

e-pošta : danield@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2013. Doktor ekonomskih znanosti Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2005. - 1.1.2010. Ostala izrada i obrana magistarskog rada Poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžment" Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2003. Diplomirani ekonomist Menadžment u hotelijerstvu Fakultet za turistički i hotelski menadžment
1.1.1992. - 1.1.1996. Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistička škola Opatija

Radno iskustvo

1.1.2015. - Docent Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - 1.1.2015. Viši asistent Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2005. - Asistent Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2004. - 1.10.2005. Viši stručni savjetnik za poslove financiranja Financije. Sveučilište u Rijeci
1.3.2004. - 1.10.2004. Komercijalist Sastavljanje ponuda, financijskih izvještaja, upravljanje skladištem. Vrpolje metali d.o.o., Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Javno privatno partnerstvo
Diplomski studij; 1. godina; obvezni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Mikroekonomija
Sveučilišni Preddiplomski studij; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2012. Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Diplomski studij; 1. godina; izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Razvoj ekonomske misli
Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Ekonomija partnerstva
Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, obvezni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2011. Procjena vrijednosti poduzeća
Stručni studij; 3. godina, obvezni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2012. Mikroekonomija
Sveučilišni Preddiplomski; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2012. Osnove ekonomije
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2011. Uvod u ekonomiju
Stručni studij; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2011. Poduzetnička radionica
Stručni studij; 1. godina, temeljni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2008. Poduzetništvo u hotelijerstvu
Sveučilišni Preddiplomski studij; 4. godina, obvezatni kolegij smjera
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2007. Procjena, prodaja i transformacija poduzeća
Sveučilišni studij; 3. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Ekonomija u perspektivi
Sveučilišni Preddiplomski studij; 2. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Ekonomija u perspektivi
Stručni studij; 2. godina, izborni kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2011. - Obilježja povijesno-gospodarskog razvitka i položaj Hrvatske u međunarodnoj podjeli rada
Seminar za voditelje poslovnica i turističke vodiče
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

12.9.2014. - Javno privatno partnerstvo i modeli financiranja
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

28.5.2016. - 26.10.2001. Usavršavanje engleskog jezika kroz praksu


Norma sati:
26.5.2016. - 24.9.2002. Usavršavanje engleskog jezika kroz praksu


Norma sati:
15.4.2014. - Strukturni fondovi Europske unije (Zagreb)


Norma sati:
1.1.2014. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje (Rijeka)


Norma sati: 30 sati (10 ECTS)
26.9.2013. - Developing Hotel Operations, Tactics and Strategies (Opatija)


Norma sati:
25.9.2013. - Case Studies for Management Education and Training (Opatija)


Norma sati:
1.3.2013. - 30.6.2013. Doktorsko istraživanje, nastavno i znanstveno usavršavanje (Wien)


Norma sati: 4 mjeseca
16.11.2011. - Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructors (Opatija)


Norma sati:
1.7.2011. - Uvod u govorništvo – radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:
30.6.2011. - Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja – radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:
1.10.2004. - Uloga tehnoloških parkova u poslovnom razvoju (Rijeka)


Norma sati:
- 14.11.2014. 22. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2015. godini (Opatija)


Norma sati:
- 8.5.2014. Razlike u pripremi i provedbi projekata u IPA-i i strukturnim fondovima EU (Zagreb)


Norma sati:
- 15.11.2013. 21. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2014. godini (Opatija)


Norma sati:
- 9.9.2013. Introduction to Multivariate Analysis (MVA) (Rijeka)


Norma sati:
- 19.2.2013. Certificirani menadžer projekata EU (Opatija)


Norma sati:
- 9.2.2013. Strateški ciljevi i mjerenje učinkovitosti: Edukacijski program za hotelijerske menadžere u Hrvatskoj (Zagreb)


Norma sati:
- 16.11.2012. 20. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2013. godini (Opatija)


Norma sati:
- 9.3.2012. Kvantitativne metode istraživanja u turizmu (Opatija)


Norma sati:
- 11.11.2011. 19. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2012. godini (Opatija)


Norma sati:
- 23.10.2010. Priprema i ocjena investicijskih projekata (Baška)


Norma sati:
- 25.9.2010. Priprema i ocjena investicijskih projekata (Baška)


Norma sati:
- 17.3.2010. Procjena vrijednosti poduzeća (Zagreb)


Norma sati:
- 21.9.2007. Brzo čitanje i učenje (Rijeka)


Norma sati: 20 sati
- 9.6.2005. Colors of Marketing: Destination Branding and Design in Marketing (Rijeka)


Norma sati:
- 25.1.2005. Workshop "Innovation and Product Development in Tourism" (Innsbrück)


Norma sati:
- 12.11.2004. 12. Tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2005. (Opatija)


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Perić, Jože, Blažević, Branko, Dragičević, Daniel
Utjecaj mjera ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća
Ekonomski pregled, Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb Vol. 65 p. 416-452 - 2014.

A1

2. Perić, Marko, Dragičević, Daniel
PUBLIC AND PRIVATE SECTOR PARTNERSHIP – EXIT OPPORTUNITY FROM THE GLOBAL CRISIS?
5th International Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil"/ Rakitovac Afrić, Kristina ; Šugar, Violeta ; Bevanda, Vanja (ur.). - Pula : Juraj Dobrila University of Pula Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mikrović" (ISBN: 978-953-7498-41-2). p. 1174-1190 - 2011.

A1

3. Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel
Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena( Management of destination in terms of climate change )
ICTE 2010: International Conference on Tourism and Environment / Lučić, Blagota ; et al. (ur.). - Sarajevo : International University Philip Noel Baker (ISBN: 978-9958-9038-2-3). p. 333-344 - 2010.

A2

4. Perić, Jože, Dragičević, Daniel
Climate Change and Partnership for Croatian Tourism Development
19th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management/ Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji (ISBN: 978-953-6198-63-4) p. 845-868 - 2008.

A1

5. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Partnerstvo za klimatske promjene( Partnership for climate change )
15. tradicionalno savjetovanje /Ekonomska politika Hrvatske u 2008. / Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana ; Mlinarević, Mladen ; Primorac, Žarko ; Radošević, Dubravko (ur.). - Zagreb : Inžejerski biro d.d., Hrvatsko društvo ekonomista (ISBN: 978-953-262-014-6). p. 160-190 - 2007.

A2

6. Dragičević, Daniel
Partnersko investiranje u funkciji razvoja turističke destinacije
Zbornik radova (redaktor: Jože Perić), Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva, Fintrade & Tours d.o.o. p. 61-85 - 2007.

A2

7. Dragičević, Daniel
Javno-privatno partnerstvo i Europska unija
Zbornik radova (redaktor: Jože Perić), Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva, Fintrade & Tours d.o.o., Rijeka p. 155-205 - 2007.

A2

8. Perić, Jože; Jelušić, Adriana; Dragičević, Daniel
Public private partnership: a component of alternative to globalisation
The Reality and Dilemmas of Globalisation, The Foundation for the Development of Gdansk University p. 11-29 - 2007.

A2

9. Perić, Jože, Dragičević, Daniel
The state and Public Sector in Developing Croatia as a Tourist Destination (Case Study - Tourist Destination Kvarner)
3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration / Proceedings : Ekonomski fakultet Zagreb (ISBN: 953-6025-18-3) p. 1312-1321 - 2006.

A1

10. Perić, Jože, Dragičević, Daniel
Public and private partnership in tourism - world experience
18th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management/ Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija p. 1194-1204 - 2006.

A1

11. Dragičević, Daniel; Perić, Marko
Decision Support Systems
28th International Convention/Proceedings/Business Intelligence Systems/ Digital Economy - 2nd e-business ALADIN/Information Systems Security / Baranović, Mirta ; Sandri, Roberto ; Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO (ISBN: 953-233-013-5). p. 50-55 - 2005.

A2

12. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
O nekim problemima rasprodaje zemlje strancima i rente ( About some problems of land sale to foreigners and annuity )
Vinodolski zbornik p. 105-118 - 2005.

A2

13. Perić, Marko; Dragičević, Daniel
PPP and Master Plan for Tourist Destination Kvarner – Croatia
IPPPS Conference Briefing 2005, 11th International Conference Public and Private Sector Partnerships: Enhancing Sustainable Development / Montanheiro, Luiz ; Isan, Vasile (ur.). - Sheffield : Sheffield Hallam University , 2005. 25-25 (ISBN: 1-843-8714-08).

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Poglavlje 7. Javno-privatno partnerstvo kao model razvoja turističke destinacije( Chapter 7. Public private partnership as tourist destination development model )
Turistička regionalizacija u globalnim procesima Blažević, Branko; Peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2009.
2. Autor knjige
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Partnerstvo javnog i privatnog sektora( Public-private partnership )
Fintrade & tours d.o.o. Rijeka - 2006.

Pozvana predavanja

1. Dragičević, Daniel
22. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2015. na Panelu 4: Što kažu mladi znanstvenici – Sesija: Ekonomski položaj poduzeća. Moderator sesije Doc. dr. sc. Katarina Bačić, Ekonomski institut, Zagreb. Naslov izlaganja "Učinci ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća"
Opatija, Hotel Adriatic - 13.11.2014.
2. Dragičević, Daniel
16. kongres Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH): Kvaliteta usluge u hrvatskom hotelijerstvu; na okruglom stolu: PDV u turizmu. Naslov izlaganja "Makroekonomska konkurentnost hrvatskoga hotelijerstva s aspekta PDV-a na usluge smještaja"
Zagreb, Hotel Sheraton - 28.11.2013.
3. Sudionici panel diskusije: Prof. dr. sc. Branko Blažević, FMTU, moderator; prof. dr. sc. Mato Bartoluci, Ekonomski fakultet Zagreb; Dr. sc. Sanda Čorak, Institut za turizam, Zagreb; Dr. sc. Daniel Dragičević, FMTU; Dr. sc. Neven Ivandić, Institut za turizam, Zagreb; Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, FMTU; Kristian Šustar, predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske.
21. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2014. Panel: Konkurentnost hrvatskog turizma i ekonomska politika.
Opatija, Hotel Adriatic - 15.11.2013.

Kongresna priopćenja

1.
Perić, Marko; Dragičević, Daniel
Public and private sector partnership – exit opportunity from the global crisis? Usmeno izlaganje na kongresu 5th International Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil" Pula - 1.1.2011.
2.
Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel
Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena Usmeno izlaganje na kongresu ICTE 2010: International Conference on Tourism and Environment Sarajevo - 1.1.2010.
3.
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Climate change and partnership fo Croatian tourism development Usmeno izlaganje na kongresu 19th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija - 1.1.2008.
4.
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
.: The state and Public Sector in Developing Croatia as a Tourist Destination (Case Study - Tourist Destination Kvarner) Usmeno izlaganje na kongresu 3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration / Proceedings Zagreb - 1.1.2006.
5.
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Public and private partnership in tourism - world experience Usmeno izlaganje na kongresu 18th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija - 1.1.2006.
6.
Dragičević, Daniel; Perić, Marko
Decision Support Systems Usmeno izlaganje na kongresu 28th International Convention/Proceedings/ Business Intelligence Systems/ Digital Economy - 2nd e-business ALADIN/Information Systems Security Opatija - 1.1.2005.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2012.
„Modeli kvalitete i javno privatno partnerstvo u turizmu“ (116-1162459-2456) ; Suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2012.
“Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju” ; Suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
3. 1.1.2005. - 1.1.2006.
„Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije“ (0116008); Suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. -
"Port City Interface" – ključni preduvjet ostvarivanja ciljeva Lučke uprave Rijeka
Lučka uprava Rijeka  
Suradnik–istraživač
2.
1.1.2013. -
Elaborat investicijske opravdanosti - Objekt H Thalassotherapia
Thalassotherapia Crikvenica  
Suradnik–istraživač
3.
1.1.2013. -
Gorski kotar – Zeleno srce Hrvatske (Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar)
Primorsko-goranska županija  
Suradnik–istraživač
4.
1.1.2009. -
Akcijski plan razvoja turizma Općine Matulji
Općina Matulji  
Suradnik–istraživač
5.
1.1.2009. -
Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena
Općina Kostrena  
Suradnik–istraživač
6.
1.1.2008. -
Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.-2012.
 
Suradnik–istraživač
7.
1.1.2007. -
Studija opravdanosti osnivanja Muzeja šumarstva i lovstva u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi
Primorsko-goranska županija, Javna ustanova "Priroda"  
Suradnik–istraživač
8.
1.1.2005. -
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
Suradnik–istraživač

Stručna aktivnost

1.
1.3.2016. - 1.9.2011.
Stručni rad u Udruzi poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) na poslovima analiziranja makroekonomske konkurentnosti hrvatskog hotelijerstva
Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Zagreb   Analitičar