Dr. sc. Kristina Črnjar

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment

prostorija : 201
e-pošta : kcrnjar@fthm.hr
mobitel :

Googel scholar

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2010. Doktora znanosti, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment Izvandoktorski studij Sveučilište u Rijeci - Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2001. - 1.1.2006. Magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije Poslijediplomski znanstveni magistarski studij «Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu» Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
1.1.2000. - 1.1.2001. certifikat JOSZEF - Program za mlade menadžere srednje i istočne Evrope (specijalizacija) Wirtschaftuniversitat Wien, Beč, Austrija
1.1.1995. - 1.1.2001. Diplomirani ekonomsit ? Smjer: međunarodna razmjena Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1994. - 1.1.1995. Studentska razmjena (srednja škola) Astronaut High School, Florida, USA
1.1.1991. - 1.1.1995. Srednja škola Prva hrvatska riječka gimnazija, RIjeka

Radno iskustvo

1.10.2014. - Prodekanica za međunarodnu suradnju fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Opatiji
1.1.2012. - Docentica Docentica na Katedri za upravljanje znanjem; članica Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na FTMU Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
1.1.2004. - 1.1.2012. Asistentica, znanstveni menadžer Asistentica (radno mjesto I vrste suradnika) i znanstveni menadžer (od 2011. godine); članica Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na FTMU; članica Katedra za upravljanje znanjem Sveučilište u Rijeci, Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2003. - 1.1.2004. Mlađa asistentica Sveučilište u Rijeci – Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)
1.1.2001. - 1.1.2003. Znanstvena novakinja Projekt br. 116888 «Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka, glavni istraživač: prof. dr. sc. E. Mrnjavac Sveučilište u Rijeci - Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)

Članstva

- Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala (ZUIK), Centar za razvoj ljudskih potencijala, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska, član
- Hrvatsko društvo ekonomista (HDE), Hrvatska, član
- Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, član
- ALUMNI FTHM, Sveučilište u Rijeci- Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, član
- ALUMNI EFRI, Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet Rijeka, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Menadžment ljudskog kapitala
Preddiplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
- Knowledge management
ERASMUS
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Upravljanje ciljevima i vremenom
Preddiplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Time and objective management
ERASMUS
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
- Menadžment znanja
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

23.9.2013. - Inoviranje i djeljenje znanja u Plivi d.o.o.
Darko Drakula
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
11.9.2013. - Obrazovanje menadžera u Europskim zemljama
Leon Kulier
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
11.9.2013. - Važnost obrazovanja kadrova u implementaciji sustava kvalitete
Marija Sinković
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
11.9.2013. - Struktura obrazovnih razina i radnih mjesta u hrvatskom hotelijerstvu
Martina Horvat
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
11.9.2013. - Primjena inteligentnih sustava u hrvatskim tvrtkama
Petra Mamzuić
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
10.6.2013. - Upravljanje znanjem u Mercatoru d.o.o. Hrvatska
Žarko Milinović
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Gostujući nastavnik

- 19.5.2013. Menadžment znanja, Menadžment ljudskog kapitala
CEEPUS
University of Economics Prague, Češka
voditelj
Norma sati:
-Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Črnjar, Kristina; Hrgović, Ana-Marija Vrtodušić;
Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism
Organizational Knowledge Facilitation through Communities of Practice in Emerging Markets 45 - 2016.

2. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina;
Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises
MakeLearn 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life - 2014.

3. Bečić, Emira; Licul, Mauro;
MEASURES OF INNOVATION ACTIVITIES IN TOURISM ACCORDING TO CIS SURVEY
Tourism and Hospitality Industry 2014, CONGRESS PROCEEDINGS Trends in Tourism and Hospitality Industry - 2014.

4. Becic, Emira; Crnjar, Kristina; Licul, Mauro;
Measures of innovation activities in tourism according to CIS survey
Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry 90 - 2014.

5. Avelini Holjevac, I; Črnjar, K; Vrtodušić Hrgović, AM;
Knowledge Management and Quality in Croatian Tourism
Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications (ur: Buckley & Jakovljevic), IGI Global, USA - 2013.

6. Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;
KNOWLEDGE AND QUALITY–CONDITION OF COMPETITIVENESS OF CROATIAN HOTEL INDUSTRY
Poslovna izvrsnost 7 65-81 - 2013.

7. Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;
ZNANJE I KVALITETA-UVJET KONKURENTNOSTI HOTELIJERSTVA HRVATSKE
Poslovna izvrsnost 7 65-81 - 2013.

8. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija;
THE EFFICIENCY OF THE HRM FUNCTION IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY
2nd Advances in Hospitality and Tourism marketing and management Conference - 2012.

9. Holjevac, Ivanka Avelini; Črnjar, Kristina; VrtodušićHrgović, AM;
Knowledge management and quality in Croatian tourism
Knowledge Management Innovations from Interdisciplinary Education 178-192 - 2012.

10. Črnjar, Kristina;
Contribution of Knowledge management to the development of the Hotel enterprises Commpetitivnes
6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead" - 2012.

11. prof. dr. sc. Nenad Starc Doc. dr. sc. Kristina Črnjar
Prostorno planiranje i gospodarska politika - izazov integracije
Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji - povijest - stanje - perspektive 1 87-103 - 2011.

12. Krmpotić, Irena Fatur; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra;
MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL AS A PREREQUISITE OF ECONOMIC AND HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT
The 5 Interantional Scientific Conference" Enterepreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World Tumoil" - 2011.

13. Bogović, N Denona; Črnjar, Kristina; Grdić, Z Šverko;
Climate change impact on croatian tourism and possible alternatives of development
Tourism in South East Europe 2011; 1st International Scientific Conference „Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact “, University of Rijeka, Faculty of tourism and Hospitality Management Opatija - 2011.

14. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Krmpotić, Irena Fatur;
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
1. international scientific conference-Knowledge and business challenge of globalisation - 2009.

15. Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina
Regionalno planiranje i upravljanje u funkciji održivog razvoja( Regional planning and management serving sustainable development )
Energija i okoliš 2002 / Energy and the Environment 2002 ; Vol. I / Franković, Bernard (ur.). - Rijeka : Hrvatski savez za sunčevu energiju Rijeka , 2002. 221-230.

16. Črnjar, Kristina
CONTRIBUTION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT TO THE DEVELOPMENT OF THE HOTEL ENTERPRISES COMMPETITIVNES
Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges aheadSarajevo, BIH : School of Economics and Business , 2012. 438-448 (ISBN: 978-9958-25-077-4).

17. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija
THE EFFICIENCY OF THE HRM FUNCTION IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY
2nd Advances in Hospitality and Tourism marketing and management Conference / Evangelos Christou (ur.). - Corfu, Greece : Alexander Technological Institute of Thessaloniki , 2012. 1-7.

18. Bečić, Emira; Črnjar, Kristina
Trends on the tourism labour market
Tourism and hospitality management (1330-7533) 15 (2009), 2; 205-216

19. Vujić, Vidoje; Bečić, Emira; Črnjar, Kristina
Trends and the Need for New Professions and Forms of Education in Tourism and Hotel Management
Tourism and Hospitality Management (1330-7533) 14 (2008), 1; 199-209

20. Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje
Gospodarski razvoj zaštićenih područja( Economical development of protected regions )
Tourism and Hospitality Management (1330-7533) 8 (2002), 1/2; 159-172

21. Denona Bogović, Nada; Črnjar, Kristina; Šverko Grdić, Zvonimira
Climate Change Impact on Croatian Tourism and Possible Alternatives of Development
Tourism in South East Europe 2011, Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economics Impact / Perić, Jože (ur.). - Opatija : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management , 2011. 29-40.

22. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Fatur Krmpotić, Irena
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
Knowledge and business challenge of globalization: proceedings of the 1st international scientific conference / Merkač Skok, Marjana ; Cingula, Marijan (ur.). - Celje, Slovenija : Fakulteta za komercijalne in poslovne vede , 2009. 59-68 (ISBN: 978-961-6603-94-2).

23. Fatur Krmpotić, Irena; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra
MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL AS A PREREQUISITE OF ECONOMIC AND HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT
The 5 Interantional Scientific Conference "Enterepreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World Tumoil"Pula : Juraj Dobrila University of Pula , 2011. 1298-1316 (ISBN: 978-953-7498-41-2).

24. Ivaniš, Marija; Črnjar, Kristina; Alkier Radnić, Romina
Tourist Clusterisation of Small Entrepreneurs in the Tourism of the Republic of Croatia in the Framework of the European Union Cluster Policy
Proceedings of 8th International Conference «Economic Integration, Competition and Cooperation» / Vunko Kanđija, Andrej Kumar (ur.). - Rijeka : University of Rijeka – Faculty of Economics , 2011. 303-320 (ISBN: 978-953-7813-13-0).

25. Bašan, Lorena; Črnjar, Kristina; Aleksandra Hajduković
SUSTAINABILITY - THE MARKETING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT PERSPECTIVE IN HOSPITALITY INDUSTRY
2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem - družbena odgovornost za trajnostni razvoj / Aleksandra Brezovec, Janez Mekinc (ur.). - Portorož : Turistica , 2010. 69-69 (ISBN: 978-961-6469-50-0).

26. Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje; Maškarin Helga
KNOWLEDGE AND EDUCATION OF HUMAN RESOURCES IN THE CROATIAN HOSPITALITY INDUSTRY
4 th International Scientific Conference: "Planning for the future, Learning from the PastRhodes island, Greece : University of the Aegean , 2009. .

27. Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje
Knowledge Management at Tourist Destinations
18. bienalni međunarodni kongres Turizam i hotelska industija 2006. : novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu : knjiga sažetaka / Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment , 2006. 66-66 (ISBN: 953-6198-89-4).

28. Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina
KNOWLADGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
«Transition in Central and East Europe – Challenges of 21st Century»Sarajevo, BIH : University of Sarajevo, Faculty of Economics , 2002. 145-151 (ISBN: 953-6886-05-7).

29. Bašan, Lorena; Črnjar, Kristina
Human capital - its role and importance in the project management of hotel enterprises
26th International Conference on Organizational Science Development &laquo ; ; Creative organization&raquo ; ; , / Rajkovič, Vladislav (ur.). - Kranj, Slovenia : Moderna organizacija , 2007. 182-192 (ISBN: 978-961-232-200-7).

Znanstvene knjige

1. Kooautor poglavlja u knjizi
Doc. dr. sc. Kristina Črnjar Doc. dr. sc. Ana-Marija Hrgović Vrtodušić
Organizational Knowledge Facilitation through Communities of Practice in Emerging Markets chapter 3: Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism
S. Buckley, G. Majewski, A. Giannakopoulos IGI Global USA - 2016.
2.
Avelini Holjevac, Ivanka; Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND QUALITY IN CROATIAN TOURISM
Information Science Reference - IGI Global - 2014.
3.
Bečić, Emira Črnjar, Kristina
TRENDOVI NA TRŽIŠTU RADA U TURIZMU( TRENDS ON THE TOURISM LABOUR MARKET )
Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2010.
4.
Vujić, Vidoje; Galičić, Vlado; Črnjar, Kristina
Razvoj ljudskih potencijala u turizmu kao značajka hrvatskog identiteta( HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN TOURISM AS A FEATURE OF CROATIAN IDENTITY )
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2010.
5.
Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina
Menadžment održivog razvoja( Management of sustainable development )
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Glosa - 2009.

Pozvana predavanja

1. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina
Upravljanje znanjem u turističkim destinacijama

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2011.
«Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajka hrvatskog identiteta» (br. 116-0000000-0758); istraživač, tajnik; MZOŠ; ;
2. 1.1.2003. - 1.1.2006.
«Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske» (br. 0116001); istraživač, ; MZOŠ; ;
3. 1.1.2003. - 1.1.2006.
«Nova znanja i razvoj menadžmenta u Hrvatskom hotelijerstvu» (br. 0116005); istraživač, tajnik; MZOŠ; ;
4. 1.1.2001. - 1.1.2003.
«Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka» (br. 116888); istraživač; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.3.2024. -
The 5th International Scinetific Conference „Enterpreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World in Turmoil“, Juraj Dobrila University of Pula – Department of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“ Pula, Croatia sudionik
2. 31.5.2016. - 3.6.2012.
2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and management Conference, Washington State University, Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Reserch Institute for Tourism Corfu, Greece sudionik
3. 1.6.2005. - 1.7.2013.
AARESOC International Conference on Business and Management Izmir, Turkey sudionik
4. - 13.10.2012.
6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead" Sarajevo, BIH sudionik
5. - 7.3.2011.
1 International Scientific Conference “Torusm in South East Europe 2011“ Opatija, Hrvatska sudionik
6. - 22.10.2010.
2nd Scientific Conference with International Participation -«Management, Education and Tourism - Social Responsibility for Sustainable Development», TURISTICA - University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Porlorož & University of Primorska, Faculty of Management Koper Portorož, Slovenia sudionik
7. - 13.11.2009.
International Scientific Conference «Knowledge and business challenge of globalization», Faculty of Commercial and Business sciences Celje, Slovenia sudionik
8. - 1.1.2009.
y, 4th International Scientific Conference - "Planning for the future learning from the past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", University of the Aegean Rhodes island, Greece sudionik
9. - 1.1.2007.
26th International Conference on Organizational Science Development «Creative organization» Portorož, Slovenia sudionik
10. - 18.10.2002.
International conference ICES 2002 «Transition in Central and East Europe – Challenges of 21st Century»., University of Sarajevo- Faculty of Economics Sarajevo, BIH sudionik

Recenzije

1. 2010. Book review: Knowledge management and Human development in Tourism (editor: V. Vujić)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2010. - 1.1.2011.
«Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe «Superbike Word Championship – Automotodrom Grobnik»
Motociklistički klub «Kvarner» Rijeka  
istraživač
2.
1.1.2010. -
HUMANE: «Master Programme in Strategic Human Resource Management in Europe»
? EU projekt: Lifelong Learning Programme – multilateralni projekt  
istraživač
3.
1.1.2010. -
«1000 hrvatskih plaža»
Ministarstva turizma Republike Hrvatske (Plava brazda)  
istraživač
4.
1.1.2009. -
«La contrattazione nel settore turismo: Croatia e Italia»
Međuregionalni sindikalni odbor CGIL-CISL-UIL-SSSH, Italija i Hrvatska,  
voditelj, istraživač
5.
1.1.2008. -
«Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018.»
BIH  
istraživač
6.
1.1.2006. - 1.1.2008.
«PADMA LAB -Pan Adriatic Destination Management Learning Laboratory»
? EU projekt: European Initiative Program Interreg IIIA – Adriatic Cross borders  
istraživač
7.
1.1.2005. -
«Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije»
Primorsko- goranska županija, Turistička zajednica Primorsko-goranske županije  
istraživač
8.
1.1.2001. - 1.1.2003.
«Program razvitka eko-turizma u Gorskom kotaru»
Primorsko-goranska županija  
istraživač, tajnik
9.
1.1.1999. - 1.1.2004.
«Mladi u poduzetništvu»
Primorsko-goranska županija, Sveučilište u RIjeci  
istraživač, tajnik