Palma Karković Takalić mag.archeol.

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

prostorija : 466
e-pošta : pkarkovic@ffri.hr
e-pošta : palmakarkovic@yahoo.com

Obrazovanje

1.12.2011. - Poslijediplomski studij Arheologija istočnog Jadrana, antičko usmjerenje Sveučilište u Zadru
1.3.2006. - 1.12.2008. dottore magistrale Diplomski studij arheologije, antičko usmjerenje Sveučilište u Trstu, Filozofski fakultet
1.10.2001. - 1.2.2006. dottore Preddiplomski studij iz Znanosti kulturnih dobara, arheološki smjer Sveučilište u Trstu, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

1.10.2013. - asistent Asistent, Odsjek za povijest umjetnosti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultetu Rijeci
1.5.2010. - 1.3.2013. asistent Asistent, Odsjek za povijest umjetnosti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultetu Rijeci
1.9.2008. - 1.2.2009. arheolog- honorarni suradnik Arheološko iskopavanje, Pul Vele crikve, Rijeka Grad Rijeka, HRZ
1.6.2007. - arheolog- honorarni suradnik Arheološko iskopavanje, Principij, Rijeka Grad Rijeka, HRZ
1.1.2003. - 1.1.2014. arheolog, volonter, stručni suradnik rad na arheološkom lokalitetu Via Gemina, Aquileia (Italija) Sveučilište u Trstu, Odjel za humanističke studije (Odsjek za znanosti staroga vijeka)
- 1.5.2009. arheolog- honorarni suradnik Arheološko iskopavanje, Solin, Kostrena Općina Kostrena

Članstva

1.1.2014. - Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Umjetnost sjevernog Jadrana od antike do srednjeg vijeka
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 30
- Umjetnost starog vijeka
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 45
- Antička ikonografija
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

21.9.2015. - Antička arhitektura grada Krka
Andrea Pajović
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2015. - Urbanizam antičke Pule
Dajana Novak
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

13.6.2014. - kolegij Mit i kultura, predavanje naslova Grčki miti i umjetnost
Kulturologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Norma sati: 1 sat

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Palma Karković Takalić
Note sulle raffigurazioni di "Attis" da Salona
Studia archaelogica Monika Verzar Bass dicata, B. Callegher (ed.), West & East Monografie 1, Trieste 2015. 97-108 - 2015. http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11834

2. Palma Karković Takalić
Presence of the archigalli on the Eastern Adriatic Coast. Examination of their role in the cult of Magna Mater and Attis.
ROMANISING ORIENTAL GODS? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives. ROMANISATION DES DIEUX ORIENTAUX? Transformations religieuses dans les provinces balkaniques a l’époque romaine. Nouvelles découvertes et perspectives. Proceedings of the International Symposium Skopje, 18–21 September 2013, Macedonian Academy of Sciences and Arts, University of Leiden, Skopje 2015. 371-390 - 2015.

3. P. Karković Takalić
Spomenici i natpisi orijentalnih religija na području Hrvatske Petar Selem, Inga Vilogorac Brčić, ROMIC I., Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I, Znakovi i riječi. Signa et litterae, vol. V, Zagreb: FF press, 2015., 186 str.
RADOVI- Zavod za hrvatsku povijest, vol. 47, 2015, 821-823. 47 821-823 - 2015.

A1

4. Palma Karković Takalić, Pera Predoević Zadković, Josip Višnjić
Nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne Tarsatike. The new archaeological map of ancient and early medieval Tarsatica.
Histria archaeologica 45 113-136 - 2004.

A2

5. Karković Takalić, Palma; Predoević, Petra
Prilog za bibliografiju radova o antičkoj i kasnoantičkoj Tarsatici( Supplement for bibliography of works on ancient and late ancient Tarsatica )
Rijeka (1330-6995) 17 (2012), 2; 47-61

A2

6. Karković Takalić, Palma
Vrijeme uvođenja i uloga arhigala u svjetlu natpisa L. Publicija Sintropa iz Kopra( Period of Introduction and Role of Archigalli in Context of the Inscription of L. Publicius Syntropus from Koper )
Archaeologia Adriatica (1846-4807) 6 (2012), 1; 87-105

A2

Kongresna priopćenja

1.
Petra Predoević Zadković, Palma Karković Takalić
Urbanism of Late Medieval Rijeka: Archaeological and Historical Sources. Urbanizem poznosrednjeveške Reke: arheološki in zgodovinski viri usmeno, javno izlaganje 5. međunarodni arheološki simpozij „Arheološki pogledi na srednjeveško urbanost (Archaeological Perspectives on Medieval Urbanity)“ Ljubljana, Slovenija - 17.11.2017. http://srebak.ffri.hr/wp-content/uploads/Simpozij-Srednjeve%C5%A1ka-urbanost_program.pdf
2.
Palma Karković Takalić
Per una topografia dei cosiddetti culti orientali a Salona: status quaestionis. usmeno, javno izlaganje, poster Sacrum facere, V Seminario di Archeologia del Sacro Trst, Italija - 19.11.2016.
3.
Palma Karković Takalić
Some questions about mithraic sanctuaries usmeno, javno izlaganje Međunarodni znanstveni skup: Sacralization of Landscape and Sacred Places – Sakralizacija prostora i sveta mjesta Zagreb - 2.6.2016. http://srebak.ffri.hr/wp-content/uploads/2016/05/Knjiga-sazetaka-Book-of-Abstract.pdf
4.
Petra Predoević Zadković, Palma Karković Takalić
Prilog za sintezu povijesti Tarsatike usmeno, javno izlaganje Antiquitatis sollemnia- Antidoron Mate Suić, Znanstveni skup pod pokroviteljstvom HAZU Zagreb i Zadar - 3.11.2015. http://www.ffzg.unizg.hr/pov/cisp/?p=576
5.
Palma Karković Takalić
"Cista mystica" come attributo della Mater Magna? Note su una statua proveniente dal territorio di Salona. usmeno, javno izlaganje, poster Sacrum facere, IV Seminario di Archeologia del Sacro Trst, Italia - 2.10.2015.
6.
Palma Karković Takalić
Some Considerations on the Iconographic Characteristics of the Isiac Monuments from Salona usmeno, javno izlaganje IDSCA, International Doctoral Student Conference on Archaeology Zagreb - 15.4.2015. http://idsca.ffzg.hr/
7.
Palma Karković Takalić
Iader e l'imperatore Augusto usmeno, javno izlaganje Seminario di Studi, Celebrazione del Bimillenario di Augusto e dei 2000 anni di Emona (Ljubljana) Aquileia, Italija - 23.5.2014.
8.
Marina Vicelja Matijašić, Palma Karković Takalić
Nuove conoscenze dalle recenti ricerche archeologiche a Fiume javno izlaganje Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche Rijeka - 19.10.2013.
9.
Palma Karković Takalić
Presence of the Archigalli on the Eastern Adriatic Coast. Examination of their Role in the Cult of Magna Mater and Atis javno izlaganje Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives Skopje, Makedonija - 18.9.2013.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; http://srebak.ffri.hr/

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.12.2013. - 1.12.2014.
Topografska karta antičke Tarsatike- digitalizacija i medijacija
Palma Karković Takalić, Grad Rijeka  
voditelj projekta
2.
1.11.2012. - 1.12.2013.
Projekt izrade topografske karte antičke Tarsatike
Palma Karković Takalić, Grad Rijeka  
voditelj projekta
3.
-
Digitalizacija građe i izrada 3D rekonstrukcije rimskog domusa u Užarskoj ulici 30
Grad Rijeka  
voditeljica projekta
4.
-
Vršnjačko mentoriranje "Kako čitati lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu?"
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci- FFRI, Primorsko-goranska županija  
voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
1.4.2016. - 9.4.2016.
Izložba "Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci"
Projekt Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera, Sveučilišta u Rijeci i Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci.   koautorica
2.
1.6.2014. -
izlaganje na temu "Rimljani i antička Tarsatika (Mozaici, slikarska tehnika u "službi" arhitekture)"
Međužupanijski stručni skup za učitelje likovne kulture "Arhitektura, novi mediji i dizajn u nastavi likovne kulture", Agencija za odgoj i obrazovanje RH   izlagač
3.
1.4.2014. -
izlaganje na temu "Arhitektura antičke Rijeke- primjer terenske nastave za učenike srednjih škola"
Državni stručni skup nastavnika likovne umjetnosti "Arhitektura i kulturna baština u nastavi likovne umjetnosti", Agencija za odgoj i obrazovanje   izlagač
4.
-
Međunarodni projekt: TECH -TOUR Technology and Tourism: Augmented Reality for Promotion of Roman and Byzantine Itineraries
Grad Rijeka (vodeći partner)   stručni suradnik Grada Rijeke
5.
-
Ciklus predavanja pri Sveučilištu za 3. životnu dob, Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci i Filozofski fakultet   predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 5.12.2017. - Antička i srednjovjekovna baština Trsta
javno predavanje
Fotoklub Rijeka
2. 14.3.2015. - Antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke i Kvarnera
javno predavanje, Sveučilište za 3. životnu dob (Sveučilište u Rijeci)
Filozofski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

1. 1.2.2009. - Vođenje i animacija po arheološkim lokalitetima grupa osoba s posebnim potrebama, Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’handicap Bassa Friulana, Comune di Ruda (Friuli Venezia Giulia), Filozofski fakultet Trst, Odsjek za Znanosti staroga vijeka
Aquileia, Italija
2. 1.1.2008. - Vođenje i animacija po arheološkim lokalitetima grupa osoba s posebnim potrebama, Equipe Multidisciplinare Territoriale per l’handicap Bassa Friulana, Comune di Ruda (Friuli Venezia Giulia), Filozofski fakultet Trst, Odsjek za Znanosti staroga vijeka
Aquileia, Italija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - voditelj centra
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti
2. 1.1.2012. - 1.1.2013. - ECTS koordinator
Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci