dr.sc. Željko Smolčić dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija
Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

e-pošta : zeljko.smolcic@uniri.hr
telefon : 265946
prostorija : G-320
mobitel : 091 7697241
skype : zeljkosmolcic
konzultacije : četvrtak 11-12 (moguće promjene termina), email

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Smolčić, Željko; Grandić, Davor
Dijagrami interakcije za AB kružni poprečni presjek( Interaction diagrams for reinforced concrete circular cross-section )
Gradevinar (0350-2465) 64 (2012), 1; 23-31

2. Smolčić, Željko; Ožbolt, Joško; Meštrović, Darko
Utjecaj veličine visokostjenog nosača na njegovu nosivost i duktilitet( Size effect on the nominal strength and ductility of deep RC beams )
Građevinar (0350-2465) 60 (2008); 1031-1041

Kongresna priopćenja

1.
Šimunić, Želimir; Pavlović, Božidar; Medak, Matko; Bleiziffer, Jelena; Smolčić, Željko; Šuto, Goran
Pouzdanost oslonačkih sklopova i stupova Mosta kopno-otok Krk( Reliability of Support Elements and Columns of the Mainland-Island of Krk Bridge )
2.
Šimunić, Želimir; Smolčić, Željko; Medak, Matko; Bleiziffer, Jelena; Kučer, Anto; Janjuš, Goran
Seizmička pouzdanost Krčkog mosta( Reliability of Krk Bridge for Seismic Loading )

Stručna djelatnost